Överavkastning (Excess Return)

Kunskapscenter

   

Utvärdera högsta ledningen hos börsnoterade företag. Förklaring till Excess Return/Överavkastning.

Innehåll

Premium

Vad är Överavkastning? Beskrivning

Överavkastning är skillnaden mellan aktuella och förväntade tillgångars värde i slutet på mätperioden. God metodologi som utvärderar högsta ledningen hos börsnoterade aktiebolag.


Överavkastningsberäkning

Formeln för Överavkastning är enkel:

     

       Faktiska tillgångars värde(N)

-      Förväntade tillgångars värde (N)

------------------------------------------------------

       Överavkastning (N)


Faktiska tillgångar är det framtida värdet på alla de kassaflöden som mottagits under mätningsperioden.

Förväntade tillgångar är det framtida värdet av den initiala investeringen.


N är antal av perioder som Överavkastningen beräknas över.


Överavkastning och MVA=Market Value added (Marknadsmervärde)

I motsats till MVA, så belastar Överavkastningen företaget för det kapital som det har använt sedan början av mätningsperioden. Och företaget tillgodogörs för den avkastning som deras aktieägare skulle ha tjänat på utdelningar och aktieåterköp som är återinvesterade på marknaden. Dessutom i motsats till MVA, så tar Överavkastningen i beaktande de mellanliggande aktieutdelningarna till aktieägarna. Därför bör maximering av Överavkastningen vara det finansiella målet för ett värdebaserat företag.


Begränsningar med överavkastning

Överavkastning kan endast användas på företags-/koncernnivå och är inte praktisk för resultatutvärdering över en specifik period av tid, då det är baserat på aktiekapitalet, dvs. uttrycker värde ackumulerat och utifrån ett bestämt datum.


Överavkastning (Excess Return) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Överavkastning (Excess Return) Forumet  

Nya ämnen

  What is the Equity Risk Premium?
Jason Voss, in the FT on 7th November 2011 described the Equity Risk Premium (ERP) as follows "the additional rate of return that investors require to...
     
 

Best Practices - Överavkastning (Excess Return)

Expert Tips (ENG) - Excess ReturnUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Överavkastning (Excess Return)
 

Nyheter om Övervinst Vinst


     
 

Nyheter om Utvärdera Ledare


     
 

Videor om Övervinst Vinst


     
 

Videor om Utvärdera Ledare


     
 

Presentationer om Övervinst Vinst


     
 

Presentationer om Utvärdera Ledare


     
 

Mer om Övervinst Vinst


     
 

Mer om Utvärdera Ledare


     Accelerera din managementkarriärJämför Överavkastning/Excess Return med:   MVA


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.