Överavkastning (Excess Return)

Kunskapscenter

   

Utvärdera högsta ledningen hos börsnoterade företag. Förklaring till Excess Return/Överavkastning.

Innehåll

Premium

Vad är Överavkastning? Beskrivning

Överavkastning är skillnaden mellan aktuella och förväntade tillgångars värde i slutet på mätperioden. God metodologi som utvärderar högsta ledningen hos börsnoterade aktiebolag.


Överavkastningsberäkning

Formeln för Överavkastning är enkel:

     

       Faktiska tillgångars värde(N)

-      Förväntade tillgångars värde (N)

------------------------------------------------------

       Överavkastning (N)


Faktiska tillgångar är det framtida värdet på alla de kassaflöden som mottagits under mätningsperioden.

Förväntade tillgångar är det framtida värdet av den initiala investeringen.


N är antal av perioder som Överavkastningen beräknas över.


Överavkastning och MVA=Market Value added (Marknadsmervärde)

I motsats till MVA, så belastar Överavkastningen företaget för det kapital som det har använt sedan början av mätningsperioden. Och företaget tillgodogörs för den avkastning som deras aktieägare skulle ha tjänat på utdelningar och aktieåterköp som är återinvesterade på marknaden. Dessutom i motsats till MVA, så tar Överavkastningen i beaktande de mellanliggande aktieutdelningarna till aktieägarna. Därför bör maximering av Överavkastningen vara det finansiella målet för ett värdebaserat företag.


Begränsningar med överavkastning

Överavkastning kan endast användas på företags-/koncernnivå och är inte praktisk för resultatutvärdering över en specifik period av tid, då det är baserat på aktiekapitalet, dvs. uttrycker värde ackumulerat och utifrån ett bestämt datum.


Överavkastning (Excess Return) Forumet
  What is the Equity Risk Premium?
Jason Voss, in the FT on 7th November 2011 describ...
     
 

Överavkastning (Excess Return) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Överavkastning (Excess Return) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Överavkastning (Excess Return) Premium

Expert Tips (ENG) - Excess Return Premium

Resurser - Överavkastning (Excess Return) Premium
 

Nyheter om Övervinst VinstBli Medlem


     
 

Nyheter om Utvärdera LedareBli Medlem


     
 

Videor om Övervinst VinstBli Medlem


     
 

Videor om Utvärdera LedareBli Medlem


     
 

Presentationer om Övervinst VinstBli Medlem


     
 

Presentationer om Utvärdera LedareBli Medlem


     
 

Mer om Övervinst VinstBli Medlem


     
 

Mer om Utvärdera LedareBli Medlem


     

Jämför Överavkastning/Excess Return med:   MVA


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.