Överavkastning (Excess Return)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Överavkastning? Beskrivning

Överavkastning är skillnaden mellan aktuella och förväntade tillgångars värde i slutet på mätperioden. God metodologi som utvärderar högsta ledningen hos börsnoterade aktiebolag.


Överavkastningsberäkning

Formeln för Överavkastning är enkel:

     

       Faktiska tillgångars värde(N)

-      Förväntade tillgångars värde (N)

------------------------------------------------------

       Överavkastning (N)


Faktiska tillgångar är det framtida värdet på alla de kassaflöden som mottagits under mätningsperioden.

Förväntade tillgångar är det framtida värdet av den initiala investeringen.


N är antal av perioder som Överavkastningen beräknas över.


Överavkastning och MVA=Market Value added (Marknadsmervärde)

I motsats till MVA, så belastar Överavkastningen företaget för det kapital som det har använt sedan början av mätningsperioden. Och företaget tillgodogörs för den avkastning som deras aktieägare skulle ha tjänat på utdelningar och aktieåterköp som är återinvesterade på marknaden. Dessutom i motsats till MVA, så tar Överavkastningen i beaktande de mellanliggande aktieutdelningarna till aktieägarna. Därför bör maximering av Överavkastningen vara det finansiella målet för ett värdebaserat företag.


Begränsningar med överavkastning

Överavkastning kan endast användas på företags-/koncernnivå och är inte praktisk för resultatutvärdering över en specifik period av tid, då det är baserat på aktiekapitalet, dvs. uttrycker värde ackumulerat och utifrån ett bestämt datum.


Överavkastning (Excess Return) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Överavkastning (Excess Return)  

De senaste ämnena om: Överavkastning (Excess Return).


What is the Equity Risk Premium?
Jason Voss, in the FT on 7th November 2011 described the Equity Risk Premium (ERP) as follows "the additional rate of re (...)
5
 
 
Best Practices om Överavkastning (Excess Return)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Excess Return (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Överavkastning (Excess Return)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Överavkastning/Excess Return med:   MVA


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Överavkastning (Excess Return)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.