Överavkastning (Excess Return)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

8 itens • 896.499 visitas


Sammanfattning

Vad är Överavkastning? Beskrivning

Överavkastning är skillnaden mellan aktuella och förväntade tillgångars värde i slutet på mätperioden. God metodologi som utvärderar högsta ledningen hos börsnoterade aktiebolag.


Överavkastningsberäkning

Formeln för Överavkastning är enkel:

     

       Faktiska tillgångars värde(N)

-      Förväntade tillgångars värde (N)

------------------------------------------------------

       Överavkastning (N)


Faktiska tillgångar är det framtida värdet på alla de kassaflöden som mottagits under mätningsperioden.

Förväntade tillgångar är det framtida värdet av den initiala investeringen.


N är antal av perioder som Överavkastningen beräknas över.


Överavkastning och MVA=Market Value added (Marknadsmervärde)

I motsats till MVA, så belastar Överavkastningen företaget för det kapital som det har använt sedan början av mätningsperioden. Och företaget tillgodogörs för den avkastning som deras aktieägare skulle ha tjänat på utdelningar och aktieåterköp som är återinvesterade på marknaden. Dessutom i motsats till MVA, så tar Överavkastningen i beaktande de mellanliggande aktieutdelningarna till aktieägarna. Därför bör maximering av Överavkastningen vara det finansiella målet för ett värdebaserat företag.


Begränsningar med överavkastning

Överavkastning kan endast användas på företags-/koncernnivå och är inte praktisk för resultatutvärdering över en specifik period av tid, då det är baserat på aktiekapitalet, dvs. uttrycker värde ackumulerat och utifrån ett bestämt datum.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Överavkastning (Excess Return) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Nytt Ämne

Forum om Överavkastning (Excess Return).


What is the Equity Risk Premium?
Jason Voss, in the FT on 7th November 2011 described the Equity Risk Premium (ERP) as follows "the additional rate of re (...)
5
 

Starta ett nytt forumämne om Överavkastning (Excess Return). Mer info.

 

Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Överavkastning (Excess Return). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Excess Return (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Överavkastning (Excess Return). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Forskningslänkar

Bli Medlem

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Överavkastning (Excess Return).


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Överavkastning/Excess Return med:   MVA


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Överavkastning (Excess Return)? Registrera dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 27-7-2021. Alla namn ™ av deras ägare.