EFQM-modell

Kunskapscenter

   

Ramverket EFQM som står för European Foundation for Quality  Management. Förklaring till EFQM.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Total Quality Management (TQM) är idén om att kvalitetskontroll inte bör lämnas till en kvalitetskontrollant som står i slutet på en produktionslinje. (Kontrollerar slutresultatet). Den är (eller bör vara) något som genomsyrar en organisation från det ögonblick som dess råmaterial anländer, till det ögonblick dess färdiga produkterna lämnar lokalen.


Vad är EFQM-modell / EFQM Ramverket). Beskrivning

EFQM-modell är ett normativt TQM-ramverk som baseras på nio kriterier. Fem av dessa är ”Möjliggörare”, och fyra är ”Resultaten". ”De möjliggörande” kriterierna täcker in vad en organisation gör. ”Resultat kriterierna täcker in vad en organisation vill uppnå. 'Resultaten' orsakas av ”Möjliggörare” och återkoppling från 'Resultaten' hjälper till att förbättra ”Möjliggörarna”.

EFQM modell medger att det finns många angreppssätt för att uppnå hållbar överlägsenhet i alla aspekter av resultaten. Den baseras på antagandet att utmärkta resultat med hänsyn till Resultat, Kunder, Personal och Samhället uppnås med ett ledarskap som driver policy och strategi, som levereras med hjälp av Personalens Partnerskap och Resurser och Processer.


EFQM ramverket EFQM är ett normativt ramverk som erkänner att det finns många angreppssätt till att uppnå en hållbar överlägsenhet. Inom detta icke-normativa tillvägagångssätt  finns det några grundläggande koncept som förstärker EFQM-modellen:
 

Koncepten till EFQM modellen

 • Resultatorientering. Uppnå resultat som glädjer alla organisationens nyckelpersoner/beslutsfattare.
 • Kundfokus. Skapa hållbart kundvärde.
 • Ledarskap & Målmedvetenhet. Visionära och inspirationsbaserat ledarskap som kopplas ihop med målmedvetenhet.
 • Ledning genom Processer & Fakta. Leda organisationen med en uppsättning av oberoende av varandra och besläktade system, processer och fakta.
 • Personlig Utveckling & Medverkan. Maximera bidraget från de anställda genom deras utveckling och medverkan.
 • Ständigt lärande, Innovation & Förbättringar. Utmana status quo och påverka förändringen genom att använda ett lärande genom att skapa innovation- och förbättringsmöjligheter.
 • Partnerskapsutveckling. Utveckla och underhålla ett mervärdespartnerskap.
 • Corporate Social Responsibility - Socialt Ansvarstagande Företaget. Överskrida det minimala reglerande ramverket som organisationen verkar i och sträva efter att förstå och reagera på förväntningarna från deras makthavare i samhället.

EFQM-modell är en av de mest spritt använda organisatoriska ramverken i Europa.


Användningen av EFQM-modellen

EFQM-modellen kan användas till följande syften:

 • Att bedöma/utvärdera organisationer. Alltså identifiera var man skall fokusera förbättringsaktiviteter.
 • Benchmarkingmetod.
 • Strategigranskningar och skapande.
 • Grunden för att kunna anmäla sig till de europeiska kvalitetsutmärkelserna och de många nationella kvalitetsutmärkelserna.

EFQM-modellverktyg

Följande verktyg erbjudes:

 • RADAR Poängsättningsmatris - Resultaten, Tillvägagångssätt, Spridning, Bedömning och Granskning
  Resultaten - detta täcker vad en organisation uppnår. I en överlägsen organisation så kommer resultaten att visa på de positiva trender och/eller bibehållen god prestation, målen kommer att vara passande och uppnås eller överskridas, resultatet kommer väl att kunna jämföras med andra, och har kommit till på grund av angreppssättet. Dessutom så kommer omfattningen av resultatetet att adressera de relevanta områdena.
  Tillvägagångssätt - detta täcker in vad en organisation planerar att göra och skälen för detta. I en överlägsen organisation så kommer tillvägagångssättet att vara sunt - och att ha en tydlig logisk grund, en väldefinierad utvecklingsprocess och ett tydligt fokus på nyckelpersonernas behov och kommer att ha en inbyggd - understödjande politik och strategi och anknutit till andra angreppssätt där så är lämpligt.
  Spridningen - detta täcker, i den grad som en organisation använder sig av tillvägagångssättet och vad den gör för att sprida ut den. I en överlägsen organisation kommer tillvägagångssättet att genomföras på relevanta områden på ett systematiskt sätt.
  Bedömning & granskning - detta täcker in vad en organisation gör för att bedöma och granska både tillvägagångssätt och spridningen av tillvägagångssättet. I en överlägsen organisation så kommer tillvägagångssättetet och spridningen av den att bli föremål för reguljära mätningar, lärande aktiviteter kommer att genomföras, och resultat från de båda kommer att användas till att identifiera, prioritera, planera och genomföra förbättringar.
 • Målvägledningskort
  Vägledningskortet är ett självbedömningsverktyg för att identifiera möjligheter till förbättring. Dess syfte är att hjälpa till med identifieringen av förbättringsmöjligheter med hjälp genom självbedömningsverktyg och att hjälpa till att bygga upp förbättringsplaner. Det är inte ett poängsättningsverktyget utan snarare är det en serie av frågor som skapats för att kunna besvaras snabbt medans man genomför självbedömningsverktyget. Detta verktyg kan endera användas på kriterie eller sub-kriterium nivå.

EFQM har copyright ©1999 - 2003 EFQM


Bok: John S. Oakland - TQM: Text with Cases, Third Edition -


EFQM-Modell Forumet
  Strategy Map Based on EFQM Model?
Does there exist a model similar to a Strategy Map (which bases on the BSC) which is based on the 9 criteria of the EFQM model.
Such a model would show the interdependencies and influences between all criteria....
     
 
  Common Assessment Framework (CAF)
The CAF is offered as a tool to assist public sector organisations across Europe to use quality management techniques to improve performance.
The CAF provides a simple, easy-to-use framework, which is suitable for a self-assessment of public sec...
     
 
  EFQM Self-Assessment Software
Hi, can anyone recomend software for conducting EFQM self assessments please....
     
 
  EFQM Point of Reference
Are there any EFQM statistical data available of best companies' scoring results, in order to allow me to compare the scores of my company? Or average scores? I just need a point of reference....
     
 
  EFQM Benchmarking and Continuous Improvement
Using the EFQM benchmarking as a basis, how can this assist an organisation's desire for continuous improvement?...
     
 
  Spare Parts Management
I am working in a tyre manufacturing company. I am interested in tips on how we can manage a spare parts department....
     
 
  EFQM Excellence Approach?
What is the excellence approach in the efqm criteria?...
     
 
  What's the Relation between EFQM and TQM?
What is the difference between EFQM and TQM? (How) is EFQM better or different from TQM?...
     
 

EFQM-Modell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

EFQM-Modell Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - EFQM-Modell Premium
  Starting an EFQM Implementation: First Steps
How to best start implementing EFQM? What are the first steps that should be taken to apply EFQM?...
     
 

Expert Tips (ENG) - EFQM Premium
 

EFQM Levels and Objectives

The EFQM Levels of Excellence Scheme was created to provide consistent European-wide recognition to organizations during their journey to Excellence. ...
Usage (application): Quality Management
 
 
 

Benefits of the EFQM Model

Organizations using the EFQM model for self-assessment state that its use results in a wide range of benefits, e.g.:
- Provides a highly structur...
Usage (application): Quality Management
 
 

Resurser - EFQM-Modell Premium
 

Nyheter

Efqm-modell
     
 

Nyheter

Efqm Tqm
     
 

Videor

Efqm-modell
     
 

Videor

Efqm Tqm
     
 

Presentationer

Efqm-modell
     
 

Presentationer

Efqm Tqm
     
 

Mer

Efqm-modell
     
 

Mer

Efqm Tqm
     

Jämför EFQM-modellen med: Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Kaizen Filosofin  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.