Kulturell Intelligens

Kunskapscenter

   

Att hantera andra nationers kulturer, företagskulturer och yrkesmässiga kulturer. Förklaring till Kulturell Intelligens (Cultural Intelligence - CQ) av Earley och Mosakowski. ('04)

Innehåll

Premium

Kulturell IntelligensKulturell Intelligens är förmågan att klara av/hantera de olika nationella, företags- och yrkesmässiga kulturer som beskrivits av Christopher Earley och Elaine Mosakowski i HBR av Oktober 2004. CQ är förmågan att förstå obekanta sammanhang och att anpassa sig därefter. De beskriver tre källor till Cultural Intelligence.


Tre källor till Kulturell Intelligens

  1. Huvudet/Kognitiv/(insiktsmetoden).  och tabun i utländska kulturer, kommer inte att fungera så bra eller passa sig.

  2. Kroppen/Fysisk, materiell. Du kommer inte att avväpna din utländska värd, gäster eller kollegor genom att helt enkelt visa dig förstående för deras kultur; dina handlingar och uppförande måste bevisa att du har i viss utsträckning redan gått in deras värld.

  3. Hjärtat/Emotionellt/motivation. Att anpassa sig till en ny kultur handlar om att komma över hinder och bakslag. Människor kan göra det, endast om de tror på sin egen effektivitet.

Medans den delar många likheter med Emotionell Intelligens Goleman, så går Cultural Intelligence/Kulturell Intelligens ett steg längre, genom att göra en person rustad för att skilja ut beteenden frambringade av kulturen i fråga från beteenden som är karakteristiska för särskilda individer, från de som man kan finna hos alla människor.


Betydelse av Kulturell Intelligens

Varför Kulturell Intelligens? I en mer och mer diversifierande affärsmiljö, så måste chefer kunna navigera till och genom skogssnår av vanor, gester och antaganden som definierar deras medarbetares skillnader. Utländska kulturer finns överallt. I andra länder självklart, men också inom företaget, i professioner och olika regioner. Samspelet med olika individer ställer krav på en känslighet och anpassningsförmåga. Och den personal som har en större andel av dessa karaktärsdrag, är inte nödvändigtvis de som tycker om den stora sociala framgången i den familjära omgivningen.
 

Personer, som är de mest socialt lyckade bland deras vänner, har ofta den största svårigheten att förstå kulturella främmande människor, och till att acceptera dem. De som fullständigt förenar sig med vanorna och normer i deras infödda kultur, kan vara de som mest skiljer ut sig, när de går in en annan kultur. Ibland kan de något mer fristående personerna från deras egna kultur kan lättare adoptera vanor och till och med det kroppsspråk som förekommer hos värden. De är naturliga observatörer och åstadkommer lätt ett medvetet försök till att anpassa sig till formen.
 

Öka din Kulturell Intelligens

Earley och Mosakowski drar slutsatsen att den som är någorlunda på alerten, motiverad och balanserad, kan nå fram till en godtagbar CQ. De rekommenderar ett tillvägagångssätt uppdelat på sex steg för att odla din kulturella intelligens:

  1. Undersök din CQ-styrkor och svagheter. På så sätt upprättar du en utgångspunkt.

  2. Välj träning som fokusar på dina svagheter.

  3. Applicera denna träning.

  4. Organisera ett stöd och support i din egen organisation.

  5. Gå in i den kulturella uppsättningen. Starta med att fokusera på din styrkor.

  6. Omvärdera (360° review). Definiera eventuellt vidareutbildning.


Kulturell mångfald Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Kulturell mångfald Forumet  

Nya ämnen

  The Relationship of Cultural Intelligence (CQ) with IQ and EQ
Personal characteristics - such as cognitive ability and emotional intelligence - facilitate the process of acquiring particular types of information....
     
 
  Significance of Cultural Intelligence for Multinationals
For global companies, the ability to incorporate cultural intelligence in their selection, hiring, education and management development processes seem...
     
 
  Cultural Intelligence vs Skills Culture
By accompanying transnational mergers, we sometimes realize how much skills culture can be more under question than national cultures. Production
     
 
  Four Sources of Cultural Intelligence
We are exploring and researching similar concepts and have four sources of cultural intelligence: Head, Heart, Gut and Spirit. Cognitive, Emo...
     
 
  Detached People Adapt Easily
“Somewhat detached people…. can more easily adapt” is an excellent insight in that there is not only fragmentation of culture across national or langu...
     
 
  Cultural Intelligence Can Help Connect Cultures
It seems clear that with computer-information technology revolution, cultural integration and its attended potentials are becoming real.
Rich ind...
     
 
  Cross-cultural Training Techniques Avoiding Expat Failure
48 percent of expats leave foreign posts early because of poor job performance and 37 percent return prematurely because they or their family members ...
     
 
  International Experience -> Cultural Intelligence?
On a very basic level, is it safe to say that a person working at retail store in an airport such as JFK or LHR will be or become culturally intellige...
     
 
  C.Q. is a Must in Today's Global Business Environment
Increasing liberalization of trade has lead to various factors including movement of labour / global workforce, diversity in supply chain....
Div...
     
 
  Cultural Intelligence and Personality Structure
Many people can identify their weaknesses and be trained so as to avoid any obstacles in understanding and be part of a culture. There are some people...
     
 
  Examples of Cultural Intelligent People?
Suggestions please for well-known people who we believe have Cultural Intelligence. Who are our Role Models? Why should we hold them up as ro...
     
 
  Cultural Adaptability
In an era of globalization cultural intelligence (CQ) becomes important. This does not mean adopting other people's culture but accommodating the c...
     
 
  Cultural Intelligence is an Acquirable Skill Set
A cultural misfit generally happens to be a business / organizational misfit irrespective of "Equal Opportunity" being practiced in these areas.
...
     
 
  Cultural Adjustment and the 'Collective Unconscious'
If you believe in Jung's construct, then there is no need to worry (ask Alfred E. Neuman); unless, there exists a cultural business requirement to fit...
     
 
  Public Sector Companies and Cultural Intelligence
It seems cultural intelligence (CQ) is going to play a crucial role in tomorrow’s global business. I’m specialized in management of Public Sector Comp...
     
 
  Using CQ and EQ as a Basis for Measuring Education, Leadership and Success?
If we want to solve the really "big" problems in our society (western, middle-eastern, European...), with instability, crime, social injustice, abuse ...
     
 
  Moving Cultural Intelligence to Practice: Requiring a Minimum CQ for Certain Professions?
There's plenty of amazing ideas, thought leadership, and unique perspectives in some of these discussion threads. Who is interested in collaborating o...
     
 

Best Practices - Kulturell mångfald
  Establishing Cultural Intelligence in Organizations
It all depends on the organizational culture and how an organization communicates this among its employees.
Keep it stupid simple, choose the ...
     
 
  Cultural Intelligent Countries
Are people from certain countries on average more cultural intelligent than from others? If yes, what could be countries with a high and a low ...
     
 
  5 Tips for International Communication
In conducting business, cultural missteps can ruin a good opportunity. As the world shrinks and we work closer and closer together, accepting and unde...
     
 
  Going Against Core Principles and Values... Tough
Adapting to a cultural situation is all well and good until an individual is faced with the need of going against their core principles and values<...
     
 

Expert Tips (ENG) - Cultural Intelligence
 

Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

Multicultural Teams
Brett, Behfar and Kern describe 4 common problem areas in managing multicultural teams:
...
 
 
 

Theory of Multiple Intelligences

Skills Development
In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Multiple Intelligences. According to Gardner there ar...
 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

Cultural Dimensions, A Practical Example
Geert Hofstede’s research on cultural dimensions provides insights into other cultures so that we ca...
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

Social Intelligence, Leadership Development
In their article "Social Intelligence and the Biology of Leadership" (HBR, September 2008), Daniel G...
 
 
 

Cultural Intelligence in Mergers & Acquisitions

M&A
Cultural Intelligence in today's context assumes a great significance, particularly in the light of ...
 
 
 

Cultural Intelligence Profiles

Identify Personal CQ Profile
In their article “Cultural Intelligence” (HBR, October 2004) P.C. Earley and E. Mosakowski identify ...
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types
E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) distinguished between three distinct types of intel...
 
 
 

Koreans vs Germans

Differences in Business Communication
In a recent interview on Business Spotlight 3/08, Mrs. Mee-Rae Kim, a leading expert in German-Korea...
 
 
 

Key CQ Traits and Capabilities?

Cultural Intelligence
Here are some basic traits and capabilities of a high CQ.
1) Have clear understanding (s...
 
 

Resurser - Kulturell mångfald
 

Nyheter om Kulturell Intelligens


     
 

Nyheter om Kulturell Mångfald


     
 

Videor om Kulturell Intelligens


     
 

Videor om Kulturell Mångfald


     
 

Presentationer om Kulturell Intelligens


     
 

Presentationer om Kulturell Mångfald


     
 

Mer om Kulturell Intelligens


     
 

Mer om Kulturell Mångfald


     

Jämför Kulturell Intelligens med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturdimensioner  |  Kulturtyper  |  Social Intelligens  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Kontingenttheori Vroom  |  Attributionsteori


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.