Kulturell Intelligens

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Kulturell IntelligensKulturell Intelligens är förmågan att klara av/hantera de olika nationella, företags- och yrkesmässiga kulturer som beskrivits av Christopher Earley och Elaine Mosakowski i HBR av Oktober 2004. CQ är förmågan att förstå obekanta sammanhang och att anpassa sig därefter. De beskriver tre källor till Cultural Intelligence.


Tre källor till Kulturell Intelligens

  1. Huvudet/Kognitiv/(insiktsmetoden).  och tabun i utländska kulturer, kommer inte att fungera så bra eller passa sig.

  2. Kroppen/Fysisk, materiell. Du kommer inte att avväpna din utländska värd, gäster eller kollegor genom att helt enkelt visa dig förstående för deras kultur; dina handlingar och uppförande måste bevisa att du har i viss utsträckning redan gått in deras värld.

  3. Hjärtat/Emotionellt/motivation. Att anpassa sig till en ny kultur handlar om att komma över hinder och bakslag. Människor kan göra det, endast om de tror på sin egen effektivitet.

Medans den delar många likheter med Emotionell Intelligens Goleman, så går Cultural Intelligence/Kulturell Intelligens ett steg längre, genom att göra en person rustad för att skilja ut beteenden frambringade av kulturen i fråga från beteenden som är karakteristiska för särskilda individer, från de som man kan finna hos alla människor.


Betydelse av Kulturell Intelligens

Varför Kulturell Intelligens? I en mer och mer diversifierande affärsmiljö, så måste chefer kunna navigera till och genom skogssnår av vanor, gester och antaganden som definierar deras medarbetares skillnader. Utländska kulturer finns överallt. I andra länder självklart, men också inom företaget, i professioner och olika regioner. Samspelet med olika individer ställer krav på en känslighet och anpassningsförmåga. Och den personal som har en större andel av dessa karaktärsdrag, är inte nödvändigtvis de som tycker om den stora sociala framgången i den familjära omgivningen.
 

Personer, som är de mest socialt lyckade bland deras vänner, har ofta den största svårigheten att förstå kulturella främmande människor, och till att acceptera dem. De som fullständigt förenar sig med vanorna och normer i deras infödda kultur, kan vara de som mest skiljer ut sig, när de går in en annan kultur. Ibland kan de något mer fristående personerna från deras egna kultur kan lättare adoptera vanor och till och med det kroppsspråk som förekommer hos värden. De är naturliga observatörer och åstadkommer lätt ett medvetet försök till att anpassa sig till formen.
 

Öka din Kulturell Intelligens

Earley och Mosakowski drar slutsatsen att den som är någorlunda på alerten, motiverad och balanserad, kan nå fram till en godtagbar CQ. De rekommenderar ett tillvägagångssätt uppdelat på sex steg för att odla din kulturella intelligens:

  1. Undersök din CQ-styrkor och svagheter. På så sätt upprättar du en utgångspunkt.

  2. Välj träning som fokusar på dina svagheter.

  3. Applicera denna träning.

  4. Organisera ett stöd och support i din egen organisation.

  5. Gå in i den kulturella uppsättningen. Starta med att fokusera på din styrkor.

  6. Omvärdera (360° review). Definiera eventuellt vidareutbildning.


Särskild Intressegrupp SIG

Mångfaldshantering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum  

Forum om Mångfaldshantering.


Moving Cultural Intelligence to Practice
There's a plenty of thought leadership and unique perspectives in this cultural intelligence form discussions at 12manag (...)
9
 
1 reaktioner
 
Cross-cultural Training Techniques Avoiding Expat Failure
48 percent of expats leave foreign posts early because of poor job performance and 37 percent return prematurely because (...)
5
 
0 reaktioner
 
Cultural Sensitivity Training
If you are about to establish a cultural sensitivity training for a multinational, what key elements do you consider ess (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Mångfaldshantering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Establishing Cultural Intelligence in Organizations
It all depends on the organizational culture and how an organization communicates this among its employees. Keep it stu (...)
28
 
43 reaktioner

 
🥈 Cultural Intelligent Countries
Are people from certain countries on average more cultural intelligent than from others? If yes, what could be countries (...)
18
 
5 reaktioner

 
🥉 The Relationship of Cultural Intelligence (CQ) with IQ and EQ
Personal characteristics - such as cognitive ability and emotional intelligence - facilitate the process of acquiring pa (...)
17
 
23 reaktioner

 
5 Tips for International Communication
In conducting business, cultural missteps can ruin a good opportunity. As the world shrinks and we work closer and close (...)
15
 
8 reaktioner

 
Going Against Core Principles and Values... Tough
Adapting to a cultural situation is all well and good until an individual is faced with the need of going against their (...)
14
 
14 reaktioner

 
Cultural Intelligence Can Help Connect Cultures
It seems clear that with computer-information technology revolution, cultural integration and its attended potentials ar (...)
8
 
5 reaktioner

 
Examples of Cultural Intelligent People?
Suggestions please for well-known people who we believe have Cultural Intelligence. Who are our Role Models? Why shoul (...)
7
 
9 reaktioner

 
Cultural Intelligence and Personality Structure
Many people can identify their weaknesses and be trained so as to avoid any obstacles in understanding and be part of a (...)
6
 
2 reaktioner

 
Using CQ and EQ as a Basis for Measuring Education, Leadership and Success?
If we want to solve the really "big" problems in our society (western, middle-eastern, European...), with instability, c (...)
4
 
3 reaktioner

 
Cultural Adaptability
In an era of globalization cultural intelligence (CQ) becomes important. This does not mean adopting other people's cult (...)
4
 
2 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Cultural Intelligence (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

Multicultural Teams (...)
   
 
 
 

Theory of Multiple Intelligences

Skills Development (...)
   
 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

Cultural Dimensions, A Practical Example (...)
   
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

Social Intelligence, Leadership Development (...)
   
 
 
 

Cultural Intelligence in Mergers & Acquisitions

M&A (...)
   
 
 
 

Cultural Intelligence Profiles

Identify Personal CQ Profile (...)
   
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types (...)
   
 
 
 

Koreans vs Germans

Differences in Business Communication (...)
   
 
 
 

Key CQ Traits and Capabilities?

Cultural Intelligence (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Mångfaldshantering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Kulturell Intelligens med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturdimensioner  |  Kulturtyper  |  Social Intelligens  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Kontingenttheori Vroom  |  Attributionsteori


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Mångfaldshantering? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.