Kulturell Intelligens

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att hantera andra nationers kulturer, företagskulturer och yrkesmässiga kulturer. Förklaring till Kulturell Intelligens (Cultural Intelligence - CQ) av Earley och Mosakowski. ('04)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kulturell IntelligensKulturell Intelligens är förmågan att klara av/hantera de olika nationella, företags- och yrkesmässiga kulturer som beskrivits av Christopher Earley och Elaine Mosakowski i HBR av Oktober 2004. CQ är förmågan att förstå obekanta sammanhang och att anpassa sig därefter. De beskriver tre källor till Cultural Intelligence.


Tre källor till Kulturell Intelligens

 1. Huvudet/Kognitiv/(insiktsmetoden).  och tabun i utländska kulturer, kommer inte att fungera så bra eller passa sig.

 2. Kroppen/Fysisk, materiell. Du kommer inte att avväpna din utländska värd, gäster eller kollegor genom att helt enkelt visa dig förstående för deras kultur; dina handlingar och uppförande måste bevisa att du har i viss utsträckning redan gått in deras värld.

 3. Hjärtat/Emotionellt/motivation. Att anpassa sig till en ny kultur handlar om att komma över hinder och bakslag. Människor kan göra det, endast om de tror på sin egen effektivitet.

Medans den delar många likheter med Emotionell Intelligens Goleman, så går Cultural Intelligence/Kulturell Intelligens ett steg längre, genom att göra en person rustad för att skilja ut beteenden frambringade av kulturen i fråga från beteenden som är karakteristiska för särskilda individer, från de som man kan finna hos alla människor.


Betydelse av Kulturell Intelligens

Varför Kulturell Intelligens? I en mer och mer diversifierande affärsmiljö, så måste chefer kunna navigera till och genom skogssnår av vanor, gester och antaganden som definierar deras medarbetares skillnader. Utländska kulturer finns överallt. I andra länder självklart, men också inom företaget, i professioner och olika regioner. Samspelet med olika individer ställer krav på en känslighet och anpassningsförmåga. Och den personal som har en större andel av dessa karaktärsdrag, är inte nödvändigtvis de som tycker om den stora sociala framgången i den familjära omgivningen.
 

Personer, som är de mest socialt lyckade bland deras vänner, har ofta den största svårigheten att förstå kulturella främmande människor, och till att acceptera dem. De som fullständigt förenar sig med vanorna och normer i deras infödda kultur, kan vara de som mest skiljer ut sig, när de går in en annan kultur. Ibland kan de något mer fristående personerna från deras egna kultur kan lättare adoptera vanor och till och med det kroppsspråk som förekommer hos värden. De är naturliga observatörer och åstadkommer lätt ett medvetet försök till att anpassa sig till formen.
 

Öka din Kulturell Intelligens

Earley och Mosakowski drar slutsatsen att den som är någorlunda på alerten, motiverad och balanserad, kan nå fram till en godtagbar CQ. De rekommenderar ett tillvägagångssätt uppdelat på sex steg för att odla din kulturella intelligens:

 1. Undersök din CQ-styrkor och svagheter. På så sätt upprättar du en utgångspunkt.

 2. Välj träning som fokusar på dina svagheter.

 3. Applicera denna träning.

 4. Organisera ett stöd och support i din egen organisation.

 5. Gå in i den kulturella uppsättningen. Starta med att fokusera på din styrkor.

 6. Omvärdera (360° review). Definiera eventuellt vidareutbildning.


Kulturell mångfald Forumet
  Cross-cultural Training Techniques Avoiding Expat Failure
48 percent of expats leave foreign posts early bec...
     
 
  Moving Cultural Intelligence to Practice: Requiring a Minimum CQ for Certain Professions?
There's plenty of amazing ideas, thought leadershi...
     
 
  Cultural Intelligence is an Acquirable Skill Set
A cultural misfit generally happens to be a busine...
     
 
  Using CQ and EQ as a Basis for Measuring Education, Leadership and Success?
If we want to solve the really "big" problems in o...
     
 
  Public Sector Companies and Cultural Intelligence
It seems cultural intelligence (CQ) is going to pl...
     
 
  Cultural Adaptability
In an era of globalization cultural intelligence (...
     
 
  Cultural Intelligence Can Help Connect Cultures
It seems clear that with computer-information tech...
     
 
  Cultural Adjustment and the 'Collective Unconscious'
If you believe in Jung's construct, then there is ...
     
 
  Detached People Adapt Easily
“Somewhat detached people…. can more easily adapt”...
     
 
  International Experience -> Cultural Intelligence?
On a very basic level, is it safe to say that a pe...
     
 
  5 Tips for International Communication
In conducting business, cultural missteps can ruin...
     
 
  C.Q. is a Must in Today's Global Business Environment
Increasing liberalization of trade has lead to var...
     
 
  Four Sources of Cultural Intelligence
We are exploring and researching similar concepts ...
     
 
  Cultural Intelligence vs Skills Culture
By accompanying transnational mergers, we sometime...
     
 
  Cultural Intelligence and Personality Structure
Many people can identify their weaknesses and be t...
     
 
  Examples of Cultural Intelligent People?
Suggestions please for well-known people who we be...
     
 
  Significance of Cultural Intelligence for Multinationals
For global companies, the ability to incorporate c...
     
 

Kulturell mångfald Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kulturell mångfald Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kulturell mångfald Premium
  The Relationship of Cultural Intelligence (CQ) with IQ and EQ
Personal characteristics - such as cognitive abili...
     
 
  Going Against Core Principles and Values... Tough
Adapting to a cultural situation is all well and g...
     
 
  Establishing Cultural Intelligence in Organizations
It all depends on the organizational culture and h...
     
 

Expert Tips (ENG) - Cultural Intelligence Premium
 

Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural TeamsBli Medlem

Brett, Behfar and Kern describe 4 common proble...
Usage (application): Multicultural Teams
 
 
 

Theory of Multiple IntelligencesBli Medlem

In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Mul...
Usage (application): Skills Development
 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countriesBli Medlem

Geert Hofstede’s research on cultural dimensions p...
Usage (application): Cultural Dimensions, A Practical Example
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership SkillsBli Medlem

In their article "Social Intelligence and the Biol...
Usage (application): Social Intelligence, Leadership Development
 
 
 

Cultural Intelligence in Mergers & AcquisitionsBli Medlem

Cultural Intelligence in today's context assumes a...
Usage (application): M&A
 
 
 

Cultural Intelligence ProfilesBli Medlem

In their article “Cultural Intelligence” (HBR, Oct...
Usage (application): Identify Personal CQ Profile
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920Bli Medlem

E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) d...
Usage (application): 3 distinct types
 
 
 

Koreans vs GermansBli Medlem

In a recent interview on Business Spotlight 3/08, ...
Usage (application): Differences in Business Communication
 
 
 

Key CQ Traits and Capabilities?Bli Medlem

Here are some basic traits and capabilities of ...
Usage (application): Cultural Intelligence
 
 

Resurser - Kulturell mångfald Premium
 

Nyheter om Kulturell IntelligensBli Medlem


     
 

Nyheter om Kulturell MångfaldBli Medlem


     
 

Videor om Kulturell IntelligensBli Medlem


     
 

Videor om Kulturell MångfaldBli Medlem


     
 

Presentationer om Kulturell IntelligensBli Medlem


     
 

Presentationer om Kulturell MångfaldBli Medlem


     
 

Mer om Kulturell IntelligensBli Medlem


     
 

Mer om Kulturell MångfaldBli Medlem


     

Jämför Kulturell Intelligens med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturdimensioner  |  Kulturtyper  |  Social Intelligens  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Kontingenttheori Vroom  |  Attributionsteori


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.