Kulturell Intelligens

Kunskapscenter

   

Att hantera andra nationers kulturer, företagskulturer och yrkesmässiga kulturer. Förklaring till Kulturell Intelligens (Cultural Intelligence - CQ) av Earley och Mosakowski. ('04)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kulturell IntelligensKulturell Intelligens är förmågan att klara av/hantera de olika nationella, företags- och yrkesmässiga kulturer som beskrivits av Christopher Earley och Elaine Mosakowski i HBR av Oktober 2004. CQ är förmågan att förstå obekanta sammanhang och att anpassa sig därefter. De beskriver tre källor till Cultural Intelligence.


Tre källor till Kulturell Intelligens

 1. Huvudet/Kognitiv/(insiktsmetoden).  och tabun i utländska kulturer, kommer inte att fungera så bra eller passa sig.

 2. Kroppen/Fysisk, materiell. Du kommer inte att avväpna din utländska värd, gäster eller kollegor genom att helt enkelt visa dig förstående för deras kultur; dina handlingar och uppförande måste bevisa att du har i viss utsträckning redan gått in deras värld.

 3. Hjärtat/Emotionellt/motivation. Att anpassa sig till en ny kultur handlar om att komma över hinder och bakslag. Människor kan göra det, endast om de tror på sin egen effektivitet.

Medans den delar många likheter med Emotionell Intelligens Goleman, så går Cultural Intelligence/Kulturell Intelligens ett steg längre, genom att göra en person rustad för att skilja ut beteenden frambringade av kulturen i fråga från beteenden som är karakteristiska för särskilda individer, från de som man kan finna hos alla människor.


Betydelse av Kulturell Intelligens

Varför Kulturell Intelligens? I en mer och mer diversifierande affärsmiljö, så måste chefer kunna navigera till och genom skogssnår av vanor, gester och antaganden som definierar deras medarbetares skillnader. Utländska kulturer finns överallt. I andra länder självklart, men också inom företaget, i professioner och olika regioner. Samspelet med olika individer ställer krav på en känslighet och anpassningsförmåga. Och den personal som har en större andel av dessa karaktärsdrag, är inte nödvändigtvis de som tycker om den stora sociala framgången i den familjära omgivningen.
 

Personer, som är de mest socialt lyckade bland deras vänner, har ofta den största svårigheten att förstå kulturella främmande människor, och till att acceptera dem. De som fullständigt förenar sig med vanorna och normer i deras infödda kultur, kan vara de som mest skiljer ut sig, när de går in en annan kultur. Ibland kan de något mer fristående personerna från deras egna kultur kan lättare adoptera vanor och till och med det kroppsspråk som förekommer hos värden. De är naturliga observatörer och åstadkommer lätt ett medvetet försök till att anpassa sig till formen.
 

Öka din Kulturell Intelligens

Earley och Mosakowski drar slutsatsen att den som är någorlunda på alerten, motiverad och balanserad, kan nå fram till en godtagbar CQ. De rekommenderar ett tillvägagångssätt uppdelat på sex steg för att odla din kulturella intelligens:

 1. Undersök din CQ-styrkor och svagheter. På så sätt upprättar du en utgångspunkt.

 2. Välj träning som fokusar på dina svagheter.

 3. Applicera denna träning.

 4. Organisera ett stöd och support i din egen organisation.

 5. Gå in i den kulturella uppsättningen. Starta med att fokusera på din styrkor.

 6. Omvärdera (360° review). Definiera eventuellt vidareutbildning.


Kulturell mångfald Forumet
  Cross-cultural Training Techniques Avoiding Expat Failure
48 percent of expats leave foreign posts early because of poor job performance and 37 percent return prematurely because they or their family members are unable to acclimatize in different cultures (Insch and Daniels as cited in Kreitner, 2009, p.106...
     
 
  Moving Cultural Intelligence to Practice: Requiring a Minimum CQ for Certain Professions?
There's plenty of amazing ideas, thought leadership, and unique perspectives in some of these discussion threads. Who is interested in collaborating on moving some of this into practice? Here are just 3 suggested scenarios (use cases) where we might ...
     
 
  Cultural Intelligence is an Acquirable Skill Set
A cultural misfit generally happens to be a business / organizational misfit irrespective of "Equal Opportunity" being practiced in these areas.
This is due to the feeling of alienation the culturally misfit person's behavioral aspects which mig...
     
 
  Using CQ and EQ as a Basis for Measuring Education, Leadership and Success?
If we want to solve the really "big" problems in our society (western, middle-eastern, European...), with instability, crime, social injustice, abuse of women & children that is on the rise, and our inability to co-exist with ourselves (let alone the...
     
 
  Public Sector Companies and Cultural Intelligence
It seems cultural intelligence (CQ) is going to play a crucial role in tomorrow’s global business. I’m specialized in management of Public Sector Companies (PSCs). Without the knowledge of CQ, many PSCs won’t survive in the globalized market. ...
     
 
  Cultural Adaptability
In an era of globalization cultural intelligence (CQ) becomes important. This does not mean adopting other people's culture but accommodating the culture of people in the official as well as personal network and having regards for different cultur...
     
 
  Cultural Intelligence Can Help Connect Cultures
It seems clear that with computer-information technology revolution, cultural integration and its attended potentials are becoming real.
Rich individuals in the techno-advanced world are recognizing that there is poverty plaguing a greate...
     
 
  Cultural Adjustment and the 'Collective Unconscious'
If you believe in Jung's construct, then there is no need to worry (ask Alfred E. Neuman); unless, there exists a cultural business requirement to fit a square peg in a round hole. Of course we know that business (national and international) has evol...
     
 
  Detached People Adapt Easily
“Somewhat detached people…. can more easily adapt” is an excellent insight in that there is not only fragmentation of culture across national or language boundaries, there is also fragmentation inside current cultural contexts and this is acceleratin...
     
 
  International Experience -> Cultural Intelligence?
On a very basic level, is it safe to say that a person working at retail store in an airport such as JFK or LHR will be or become culturally intelligent?...
     
 
  5 Tips for International Communication
In conducting business, cultural missteps can ruin a good opportunity. As the world shrinks and we work closer and closer together, accepting and understanding each other becomes more essential every day.
Communicating with clarity and purpose l...
     
 
  C.Q. is a Must in Today's Global Business Environment
Increasing liberalization of trade has lead to various factors including movement of labour / global workforce, diversity in supply chain....
Diversity in customers managed by multinational/multiculture teams.. A very true scenario in today's gl...
     
 
  Four Sources of Cultural Intelligence
We are exploring and researching similar concepts and have four sources of cultural intelligence: Head, Heart, Gut and Spirit. Cognitive, Emotional, Instinctual and Philosophical. Wisdom, Humanity, Courage and Resilience. We are doing stud...
     
 
  Cultural Intelligence vs Skills Culture
By accompanying transnational mergers, we sometimes realize how much skills culture can be more under question than national cultures. Production staffs understand each others borderless, whereas HR and marketing staffs fight in the sam...
     
 
  Cultural Intelligence and Personality Structure
Many people can identify their weaknesses and be trained so as to avoid any obstacles in understanding and be part of a culture. There are some people who cannot change due to their personality structures. How can such people be changed to accept and...
     
 
  Examples of Cultural Intelligent People?
Suggestions please for well-known people who we believe have Cultural Intelligence. Who are our Role Models? Why should we hold them up as role models?
Well known = perhaps well-known in their own country if not internationally. Can you...
     
 
  Significance of Cultural Intelligence for Multinationals
For global companies, the ability to incorporate cultural intelligence in their selection, hiring, education and management development processes seems important. Who can share some best practices or nightmares how this is done?...
     
 

Kulturell mångfald Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kulturell mångfald Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kulturell mångfald Premium
  The Relationship of Cultural Intelligence (CQ) with IQ and EQ
Personal characteristics - such as cognitive ability and emotional intelligence - facilitate the process of acquiring particular types of information. But when you're working in an international or intercultura...
     
 
  Going Against Core Principles and Values... Tough
Adapting to a cultural situation is all well and good until an individual is faced with the need of going against their core principles and values and then the trouble starts... Do they do the right thing culturally and betray their own core v...
     
 
  Establishing Cultural Intelligence in Organizations
It all depends on the organizational culture and how an organization communicates this among its employees.
Keep it stupid simple, choose the right people (cultural fit) for your organization. And before they start to work, give them a
     
 

Expert Tips (ENG) - Cultural Intelligence Premium
 

Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

Brett, Behfar and Kern describe 4 common problem areas in managing multicultural teams:
1. Direct vs indirect communication
2. Troubl...
Usage (application): Multicultural Teams
 
 
 

Theory of Multiple Intelligences

In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Multiple Intelligences. According to Gardner there are a wide variety of cognitive abilities (A ...
Usage (application): Skills Development
 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

Geert Hofstede’s research on cultural dimensions provides insights into other cultures so that we can be more effective when interacting with people i...
Usage (application): Cultural Dimensions, A Practical Example
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

In their article "Social Intelligence and the Biology of Leadership" (HBR, September 2008), Daniel Goleman and Richard Boyatzis argue that a more rela...
Usage (application): Social Intelligence, Leadership Development
 
 
 

Cultural Intelligence in Mergers & Acquisitions

Cultural Intelligence in today's context assumes a great significance, particularly in the light of the frenzy of PE / M&A activity taking place all a...
Usage (application): M&A
 
 
 

Cultural Intelligence Profiles

In their article “Cultural Intelligence” (HBR, October 2004) P.C. Earley and E. Mosakowski identify 6 manager profiles according to their CQ methodolo...
Usage (application): Identify Personal CQ Profile
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) distinguished between three distinct types of intelligence:
1. Abstract or scholastic Intelligen...
Usage (application): 3 distinct types
 
 
 

Koreans vs Germans

In a recent interview on Business Spotlight 3/08, Mrs. Mee-Rae Kim, a leading expert in German-Korean intercultural business communication projects...
Usage (application): Differences in Business Communication
 
 
 

Key CQ Traits and Capabilities?

Here are some basic traits and capabilities of a high CQ.
1) Have clear understanding (strengths and weaknesses) of one's own culture
...
Usage (application): Cultural Intelligence
 
 

Resurser - Kulturell mångfald Premium
 

Nyheter

Kulturell Intelligens
     
 

Nyheter

Kulturell Mångfald
     
 

Videor

Kulturell Intelligens
     
 

Videor

Kulturell Mångfald
     
 

Presentationer

Kulturell Intelligens
     
 

Presentationer

Kulturell Mångfald
     
 

Mer

Kulturell Intelligens
     
 

Mer

Kulturell Mångfald
     

Jämför Kulturell Intelligens med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturdimensioner  |  Kulturtyper  |  Social Intelligens  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Kontingenttheori Vroom  |  Attributionsteori


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 28-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.