Kulturell Intelligens

Kunskapscenter

   

Att hantera andra nationers kulturer, företagskulturer och yrkesmässiga kulturer. Förklaring till Kulturell Intelligens (Cultural Intelligence - CQ) av Earley och Mosakowski. ('04)

Innehåll

Premium

Kulturell IntelligensKulturell Intelligens är förmågan att klara av/hantera de olika nationella, företags- och yrkesmässiga kulturer som beskrivits av Christopher Earley och Elaine Mosakowski i HBR av Oktober 2004. CQ är förmågan att förstå obekanta sammanhang och att anpassa sig därefter. De beskriver tre källor till Cultural Intelligence.


Tre källor till Kulturell Intelligens

  1. Huvudet/Kognitiv/(insiktsmetoden).  och tabun i utländska kulturer, kommer inte att fungera så bra eller passa sig.

  2. Kroppen/Fysisk, materiell. Du kommer inte att avväpna din utländska värd, gäster eller kollegor genom att helt enkelt visa dig förstående för deras kultur; dina handlingar och uppförande måste bevisa att du har i viss utsträckning redan gått in deras värld.

  3. Hjärtat/Emotionellt/motivation. Att anpassa sig till en ny kultur handlar om att komma över hinder och bakslag. Människor kan göra det, endast om de tror på sin egen effektivitet.

Medans den delar många likheter med Emotionell Intelligens Goleman, så går Cultural Intelligence/Kulturell Intelligens ett steg längre, genom att göra en person rustad för att skilja ut beteenden frambringade av kulturen i fråga från beteenden som är karakteristiska för särskilda individer, från de som man kan finna hos alla människor.


Betydelse av Kulturell Intelligens

Varför Kulturell Intelligens? I en mer och mer diversifierande affärsmiljö, så måste chefer kunna navigera till och genom skogssnår av vanor, gester och antaganden som definierar deras medarbetares skillnader. Utländska kulturer finns överallt. I andra länder självklart, men också inom företaget, i professioner och olika regioner. Samspelet med olika individer ställer krav på en känslighet och anpassningsförmåga. Och den personal som har en större andel av dessa karaktärsdrag, är inte nödvändigtvis de som tycker om den stora sociala framgången i den familjära omgivningen.
 

Personer, som är de mest socialt lyckade bland deras vänner, har ofta den största svårigheten att förstå kulturella främmande människor, och till att acceptera dem. De som fullständigt förenar sig med vanorna och normer i deras infödda kultur, kan vara de som mest skiljer ut sig, när de går in en annan kultur. Ibland kan de något mer fristående personerna från deras egna kultur kan lättare adoptera vanor och till och med det kroppsspråk som förekommer hos värden. De är naturliga observatörer och åstadkommer lätt ett medvetet försök till att anpassa sig till formen.
 

Öka din Kulturell Intelligens

Earley och Mosakowski drar slutsatsen att den som är någorlunda på alerten, motiverad och balanserad, kan nå fram till en godtagbar CQ. De rekommenderar ett tillvägagångssätt uppdelat på sex steg för att odla din kulturella intelligens:

  1. Undersök din CQ-styrkor och svagheter. På så sätt upprättar du en utgångspunkt.

  2. Välj träning som fokusar på dina svagheter.

  3. Applicera denna träning.

  4. Organisera ett stöd och support i din egen organisation.

  5. Gå in i den kulturella uppsättningen. Starta med att fokusera på din styrkor.

  6. Omvärdera (360° review). Definiera eventuellt vidareutbildning.


Kulturell mångfald Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Kulturell mångfald Forumet  

Nya ämnen

  Cross-cultural Training Techniques Avoiding Expat Failure      
 
  Cultural Intelligence is an Acquirable Skill Set      
 
  Moving Cultural Intelligence to Practice: Requiring a Minimum CQ for Certain Professions?      
 

Best Practices - Kulturell mångfald
  Establishing Cultural Intelligence in Organizations
     
 
  Cultural Intelligent Countries
     
 
  The Relationship of Cultural Intelligence (CQ) with IQ and EQ
     
 
  5 Tips for International Communication
     
 
  Going Against Core Principles and Values... Tough
     
 
  Significance of Cultural Intelligence for Multinationals
     
 Allt du behöver veta om management


  Cultural Intelligence vs Skills Culture
     
 
  Four Sources of Cultural Intelligence
     
 
  Detached People Adapt Easily
     
 
  Cultural Intelligence Can Help Connect Cultures
     
 
  International Experience -> Cultural Intelligence?
     
 
  C.Q. is a Must in Today's Global Business Environment
     
 
  Cultural Intelligence and Personality Structure
     
 
  Examples of Cultural Intelligent People?
     
 
  Cultural Adaptability
     
 
  Cultural Adjustment and the 'Collective Unconscious'
     
 
  Public Sector Companies and Cultural Intelligence
     
 
  Using CQ and EQ as a Basis for Measuring Education, Leadership and Success?
     
 

Expert Tips (ENG) - Cultural Intelligence
 

Pitfalls and Best Practices in Managing Multicultural Teams

 
 
 

Theory of Multiple Intelligences

 
 
 

Negotiation in Middle Eastern and Western countries

 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

 
 
 

Cultural Intelligence in Mergers & Acquisitions

 
 
 

Cultural Intelligence Profiles

 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

 
 
 

Koreans vs Germans

 
 
 

Key CQ Traits and Capabilities?

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Kulturell mångfald
 

Nyheter om Kulturell Intelligens


     
 

Nyheter om Kulturell Mångfald


     
 

Videor om Kulturell Intelligens


     
 

Videor om Kulturell Mångfald


     
 

Presentationer om Kulturell Intelligens


     
 

Presentationer om Kulturell Mångfald


     
 

Mer om Kulturell Intelligens


     
 

Mer om Kulturell Mångfald


     Accelerera din managementkarriärJämför Kulturell Intelligens med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturdimensioner  |  Kulturtyper  |  Social Intelligens  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Kontingenttheori Vroom  |  Attributionsteori


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.