Dynamisk Regression

Kunskapscenter

   

Förklaring till Dynamisk Regression (Dynamic Regression). Regressions Analys metod.

Innehåll

Premium

Naturligtvis kan ingen verkligen se in i framtiden. Men med moderna statistiska metoder kan ekonometriska modeller och programvara för affärsintelligens (BI) hjälpa företag att göra prognoser och de kan också hjälpa dem med bedömningen vad som kan komma att hända i framtiden.  


Vad är Dynamisk Regressions analys?

Dynamisk Regressions Analys är en regressionsmodell som inkluderar eftersläpande värden med förklarande variabler eller av beroende variabler eller båda. Förhållandet mellan prognosvariablen och den förklarande variablen är modellerandet genom att använda en överföringsfunktion. En dynamisk regressionmodell kan förutsäga vad som kommer att hända om de förklarande variablerna förändras.


Den Dynamiska Regressionsmodellen är liknande som Regressions Analysen, men betrodd med att ge mer realistiska resultat, därför att den betonar effekten av att sprida sig i vågor som ingångsvariablerna kan ha på den beroende variablen. Till exempel en prisförändring somgörs  i dag kan komma att inverka på försäljningensvolymer i en rad av varierande sätt under många framtida perioder.


Bok: Jeffrey Wooldridge - Introductory Econometrics: A Modern Approach -

Bok: Russell Davidson, James G. Mackinnon - Econometric Theory and Methods -

Bok: Alan Pankratz - Forecasting with Dynamic Regression Models -


Dynamisk Regression Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Dynamisk Regression Forumet  

Nya ämnenBest Practices - Dynamisk Regression

Expert Tips (ENG) - Dynamic RegressionUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Dynamisk Regression
 

Nyheter om Dynamisk Regression


     
 

Nyheter om Dynamisk Regressionsanalys


     
 

Videor om Dynamisk Regression


     
 

Videor om Dynamisk Regressionsanalys


     
 

Presentationer om Dynamisk Regression


     
 

Presentationer om Dynamisk Regressionsanalys


     
 

Mer om Dynamisk Regression


     
 

Mer om Dynamisk Regressionsanalys


     Accelerera din managementkarriärJämför Dynamisk Regression med: Regressionsanalys  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Analytisk CRM


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.