DuPontmodellen

Kunskapscenter

   

Styrning av den nuvarande lönsamheten genom att använda ett traditionellt prestationsstyrningsverktyg. Förklaring till DuPontmodellen. ('19)

Bidraget kommer från: Cees A.J. Wiegel MBA, Montal Consultancy

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är DuPontmodellen? Beskrivning

DuPont Modellen är en teknik att kan användas till att analysera lönsamheten hos ett företag som använder ett traditionellt prestationsstyrningsverktyg. För att möjliggöra detta, så integrerar DuPont modellen de olika beståndsdelarna i resultaträkningen med de i balansräkningen.
 

Ursprunget till DuPont Modellen. Historia

DuPontmodellen för finansiell analys uppfanns av F. Donaldson Brown, en el-ingenjör som anslöt till det stora kemi företagets finansavdelning år 1914. Några år senare,köpte  DuPont 23 procent av aktierna i General Motors Corp. och gav Brown uppgiften att rensa upp biltillverkarens tilltrasslade finanser. Detta var kanske det första storskaliga förnyelseförsöket i USA. De stora skälen till GM:såterhämtning därefter härrör till planerings- och kontrollsystemen som Brown inrättade, enligt Alfred Sloan, GM:s tidigare ordförande. Påföljande framgång lanserade DuPont modellen som något viktigt för i de större företagskoncernerna i USA Den kvartstod som den dominanta formen för finansiell analys ända in på 70-talet.


Beräkning av DuPont. Formeln

Tillgångarnas avkastning  ROA = Nettovinstmarginal x Balansomslutning = Rörelseresultatet efter skatt/ Försäljning x Försäljning/ Genomsnittlig nettotillgång


 

Användning av DuPont ramverket. Användningsområden

 • Modellen kan användas av inköpsavdelningen eller av försäljningsavdelningen till att undersöka eller visa varför eller hur en viss given ROA (Tillgångarnas avkastning intjänades.
 • Jämför ett företag med dess kollegor i branschen.
 • Analysera förändringar över tiden.
 • Undervisa personer en grundläggande förståelse för hur de kan påverka ett företagsresultat.
 • Visa på effekten av att professionalisera inköpsfunktionen.

Stegen i DuPontmetoden. Process

 1. Samla in affärsresultatet (från finansavdelningen).
 2. Beräkna (använda ett kalkylprogram).
 3. Dra slutsatser.
 4. Om slutsatserna verkar orealistiska, kontrollera siffrorna/resultatet och räkna om.

Styrkor till DuPontmodellen). Fördelar

 • Enkelhet. Ett mycket gott verktyg som också undervisar personalen till en grundläggande förståelse i hur de kan påverka resultaten.
 • Kan lätt knytas till kompensationsmatriser.
 • Kan användas till att övertyga management om att vissa bestämda  steg måste vidtas för att professionalisera inköps eller försäljningsfunktionen. Ibland är det bättre att se in i sin egen organisation först. I stället för att söka efter företagsmaktövertagare för att kompensera för bristen på lönsamhet vid en ökande omsättning och att pröva uppnå synergi.

Begränsningar till DuPontanalys. Nackdelar

 • Baserat på redovisningsunderlaget, som kanske inte är pålitligt i alla delar.
 • Inkludera inte avkastningsräntan/kalkylräntan.
 • Skräp in skräp ut.

Antaganden med DuPontmetoden. Villkor

 • Att redovisningsunderlaget är pålitligt.

DuPontmodellen Forumet
  DuPont Analysis for Banks
I’m an MBA student doing my project on the financial analysis of a bank and I would like to know how a DuPont analysis can be performed for banks. What is extra/different compared to the standard version?...
     
 
  How to Use the DuPont Model
Hello,
DuPont Model is a very ancient formula and it is very useful.
In the simpler expression = EBIT / Revenue * Revenue / funds engaged =.
Funds engaged = fixed assets plus working capital needed.
The first term of formula gives...
     
 
  DuPont Identity
The DuPont method of performance measurement was started by the DuPont Corporation in the 1920s. With this method, assets are measured at their gross book value rather than at net book value in order to produce a higher return on equity (ROE). It is ...
     
 
  Limitiation of the Dupont Analysis
As a pre-requisite, accounting numbers should be reliable (based on adequate financial statements). However, the model itself may be customised (under certain circumstances/conditions & only for the sake of scenario analysis) to reflect for instance ...
     
 
  OTHER Current Assets in DuPoint Analysis
What could be items included in the category "Other' in Current Assets?...
     
 
  Compare Banks using DuPont
Can Dupont be used to compare the performance of banks? Can the same yard stick be used for large and small companies/banks in terms of working capital?...
     
 
  Successor of DuPont Model?
You mention that the DuPont Model was the dominant financial performance tool until the 1970's. What models or tools have replaced it?...
     
 
  Cost of Capital not in DuPont Model?
You comment that the DuPont Model 'does not include the Cost of Capital'. Can this be accounted for in the (interest) expense portion of the P&L?...
     
 

DuPontmodellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

DuPontmodellen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - DuPontmodellen Premium

Expert Tips (ENG) - DuPont Model Premium
 

Benefits of the DuPont Model

The DuPont Model has been around for nearly a century and is still a popular tool for performance management. This is mainly due to following impor...
Usage (application): Performance Management
 
 

Resurser - DuPontmodellen Premium
 

Nyheter

Dupontmodellen
     
 

Nyheter

Dupont Analys
     
 

Videor

Dupontmodellen
     
 

Videor

Dupont Analys
     
 

Presentationer

Dupontmodellen
     
 

Presentationer

Dupont Analys
     
 

Mer

Dupontmodellen
     
 

Mer

Dupont Analys
     

Jämför DuPontmodellen med: Return on Net Assets (Avkastning på nettotillgångarna)  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.