DuPontmodellen

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Styrning av den nuvarande lönsamheten genom att använda ett traditionellt prestationsstyrningsverktyg. Förklaring till DuPontmodellen. ('19)

Bidraget kommer från: Cees A.J. Wiegel MBA, Montal Consultancy


Vad är DuPontmodellen? Beskrivning

DuPont Modellen är en teknik att kan användas till att analysera lönsamheten hos ett företag som använder ett traditionellt prestationsstyrningsverktyg. För att möjliggöra detta, så integrerar DuPont modellen de olika beståndsdelarna i resultaträkningen med de i balansräkningen.
 

Ursprunget till DuPont Modellen. Historia

DuPontmodellen för finansiell analys uppfanns av F. Donaldson Brown, en el-ingenjör som anslöt till det stora kemi företagets finansavdelning år 1914. Några år senare,köpte  DuPont 23 procent av aktierna i General Motors Corp. och gav Brown uppgiften att rensa upp biltillverkarens tilltrasslade finanser. Detta var kanske det första storskaliga förnyelseförsöket i USA. De stora skälen till GM:såterhämtning därefter härrör till planerings- och kontrollsystemen som Brown inrättade, enligt Alfred Sloan, GM:s tidigare ordförande. Påföljande framgång lanserade DuPont modellen som något viktigt för i de större företagskoncernerna i USA Den kvartstod som den dominanta formen för finansiell analys ända in på 70-talet.


Beräkning av DuPont. Formeln

Tillgångarnas avkastning  ROA = Nettovinstmarginal x Balansomslutning = Rörelseresultatet efter skatt/ Försäljning x Försäljning/ Genomsnittlig nettotillgång


 

Användning av DuPont ramverket. Användningsområden

 • Modellen kan användas av inköpsavdelningen eller av försäljningsavdelningen till att undersöka eller visa varför eller hur en viss given ROA (Tillgångarnas avkastning intjänades.
 • Jämför ett företag med dess kollegor i branschen.
 • Analysera förändringar över tiden.
 • Undervisa personer en grundläggande förståelse för hur de kan påverka ett företagsresultat.
 • Visa på effekten av att professionalisera inköpsfunktionen.

Stegen i DuPontmetoden. Process

 1. Samla in affärsresultatet (från finansavdelningen).
 2. Beräkna (använda ett kalkylprogram).
 3. Dra slutsatser.
 4. Om slutsatserna verkar orealistiska, kontrollera siffrorna/resultatet och räkna om.

Styrkor till DuPontmodellen). Fördelar

 • Enkelhet. Ett mycket gott verktyg som också undervisar personalen till en grundläggande förståelse i hur de kan påverka resultaten.
 • Kan lätt knytas till kompensationsmatriser.
 • Kan användas till att övertyga management om att vissa bestämda  steg måste vidtas för att professionalisera inköps eller försäljningsfunktionen. Ibland är det bättre att se in i sin egen organisation först. I stället för att söka efter företagsmaktövertagare för att kompensera för bristen på lönsamhet vid en ökande omsättning och att pröva uppnå synergi.

Begränsningar till DuPontanalys. Nackdelar

 • Baserat på redovisningsunderlaget, som kanske inte är pålitligt i alla delar.
 • Inkludera inte avkastningsräntan/kalkylräntan.
 • Skräp in skräp ut.

Antaganden med DuPontmetoden. Villkor

 • Att redovisningsunderlaget är pålitligt.

Särskild Intressegrupp SIG - DuPontmodellen


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)


Forum - DuPontmodellen  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Successor of DuPont Model? (2 reaktioner)
You mention that the DuPont Model was the dominant financial...
 
 
 
 
  OTHER Current Assets in DuPoint Analysis (2 reaktioner)
What could be items included in the category "Other' in Curr...
 
 
 
 
  Compare Banks using DuPont (2 reaktioner)
Can Dupont be used to compare the performance of banks? Can ...
 
 
 
 
  How to Use the DuPont Model (2 reaktioner)
Hello, DuPont Model is a very ancient formula and it is ver...
 
 
 
 

Best Practices - DuPontmodellen

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - DuPont Model

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Benefits of the DuPont Model

Performance Management...
 
 

Resurser - DuPontmodellen

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Dupontmodellen


     
 

Nyheter om Dupont Analys


     
 

Videor om Dupontmodellen


     
 

Videor om Dupont Analys


     
 

Presentationer om Dupontmodellen


     
 

Presentationer om Dupont Analys


     
 

Mer om Dupontmodellen


     
 

Mer om Dupont Analys


     

Jämför DuPontmodellen med: Return on Net Assets (Avkastning på nettotillgångarna)  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.