DuPontmodellen

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Cees A.J. Wiegel MBA, Montal Consultancy


Vad är DuPontmodellen? Beskrivning

DuPont Modellen är en teknik att kan användas till att analysera lönsamheten hos ett företag som använder ett traditionellt prestationsstyrningsverktyg. För att möjliggöra detta, så integrerar DuPont modellen de olika beståndsdelarna i resultaträkningen med de i balansräkningen.
 

Ursprunget till DuPont Modellen. Historia

DuPontmodellen för finansiell analys uppfanns av F. Donaldson Brown, en el-ingenjör som anslöt till det stora kemi företagets finansavdelning år 1914. Några år senare,köpte  DuPont 23 procent av aktierna i General Motors Corp. och gav Brown uppgiften att rensa upp biltillverkarens tilltrasslade finanser. Detta var kanske det första storskaliga förnyelseförsöket i USA. De stora skälen till GM:såterhämtning därefter härrör till planerings- och kontrollsystemen som Brown inrättade, enligt Alfred Sloan, GM:s tidigare ordförande. Påföljande framgång lanserade DuPont modellen som något viktigt för i de större företagskoncernerna i USA Den kvartstod som den dominanta formen för finansiell analys ända in på 70-talet.


Beräkning av DuPont. Formeln

Tillgångarnas avkastning  ROA = Nettovinstmarginal x Balansomslutning = Rörelseresultatet efter skatt/ Försäljning x Försäljning/ Genomsnittlig nettotillgång


 

Användning av DuPont ramverket. Användningsområden

 • Modellen kan användas av inköpsavdelningen eller av försäljningsavdelningen till att undersöka eller visa varför eller hur en viss given ROA (Tillgångarnas avkastning intjänades.
 • Jämför ett företag med dess kollegor i branschen.
 • Analysera förändringar över tiden.
 • Undervisa personer en grundläggande förståelse för hur de kan påverka ett företagsresultat.
 • Visa på effekten av att professionalisera inköpsfunktionen.

Stegen i DuPontmetoden. Process

 1. Samla in affärsresultatet (från finansavdelningen).
 2. Beräkna (använda ett kalkylprogram).
 3. Dra slutsatser.
 4. Om slutsatserna verkar orealistiska, kontrollera siffrorna/resultatet och räkna om.

Styrkor till DuPontmodellen). Fördelar

 • Enkelhet. Ett mycket gott verktyg som också undervisar personalen till en grundläggande förståelse i hur de kan påverka resultaten.
 • Kan lätt knytas till kompensationsmatriser.
 • Kan användas till att övertyga management om att vissa bestämda  steg måste vidtas för att professionalisera inköps eller försäljningsfunktionen. Ibland är det bättre att se in i sin egen organisation först. I stället för att söka efter företagsmaktövertagare för att kompensera för bristen på lönsamhet vid en ökande omsättning och att pröva uppnå synergi.

Begränsningar till DuPontanalys. Nackdelar

 • Baserat på redovisningsunderlaget, som kanske inte är pålitligt i alla delar.
 • Inkludera inte avkastningsräntan/kalkylräntan.
 • Skräp in skräp ut.

Antaganden med DuPontmetoden. Villkor

 • Att redovisningsunderlaget är pålitligt.

Lönsamhetsanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum om Lönsamhetsanalys  

De senaste ämnena om: Lönsamhetsanalys.


OTHER Current Assets in DuPoint Analysis
What could be items included in the category "Other' in Current Assets? (...)
10
2 reaktioner
 
Compare Banks using DuPont
Can Dupont be used to compare the performance of banks? Can the same yard stick be used for large and small companies/ba (...)
6
2 reaktioner
 
How to Use the DuPont Model
Hello, DuPont Model is a very ancient formula and it is very useful. In the simpler expression = EBIT / Revenue * Reve (...)
2
2 reaktioner
 
Best Practices om Lönsamhetsanalys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Successor of DuPont Model?
You mention that the DuPont Model was the dominant financial performance tool until the 1970's. What models or tools ha (...)
65
2 reaktioner

 
Experttips om Profitability Analysis (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Benefits of the DuPont Model

Performance Management (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Lönsamhetsanalys

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför DuPontmodellen med: Return on Net Assets (Avkastning på nettotillgångarna)  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Lönsamhetsanalys? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.