Vinstutdelningskvot

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.Vinstutdelningskvot är en modell för kassaflödesmätning som kan användas av investerare för att bestämma huruvida ett företag, generar en tillräcklig hög nivå på kassaflödet för att försäkra dem en fortsatt ström av utdelningar. Det är också en mätning av beloppet på nuvarande nettoinkomst, som är betalas ut i utdelningar, i stället för att beloppet  behålls inom företaget.Vinstutdelningskvotberäkning

Vinstutdelningskvotformeln (Kassaflödesmätningsformeln) är förhållandevis okomplicerad:

Totalt årliga vinstutdelningsbetalningar dividerad med årets redovisade nettovinst plus icke kontanta utgifter minus de icke kontanta faktureringar.


Att beräkna Vinstutdelningsandelen under ett år erbjuder endast en mycket opålitlig indikering . Ett bättre tillvägagångssätt är att köra en trendlinje på förhållandet under flera år för att se efter om det generellt finns en tendens till nedgång eller uppgång under utveckling.


Detta förhållande är också användbart till att beräkna tillväxten hos företaget.


 

Bibehållandeandelen

Vinstautdelningsandelens motsats är Bibehållandeandelen (beloppet som inte är utbetalat till aktieägare i form av utdelningar), kan hjälpa till att förutsäga ett företags tillväxt.


Vinstutdelningskvot Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Vinstutdelningskvot  

De senaste ämnena om: Vinstutdelningskvot.


What are the Effects of Interim Dividend?
What are the effects of interim dividend declared on the company and on shareholders? (...)
2
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Vinstutdelningskvot

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Dividend Payout Ratio (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Vinstutdelningskvot

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Dividend Payout Ratio/Vinstutdelningskvot med:   Kassaflödet från Rörelsen  |  Skuldsättningsgrad  |  CFROI-modellen  |  CVA-modellen Anelda  |  Kassalikviditet  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Vinstutdelningskvot? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.