Vinstutdelningskvot

Kunskapscenter

Bestämmer huruvida ett företag generar tillräckligt hög nivå på kassaflödet. Förklaring till Vinstutdelningskvot (Dividend Payout Ratio).Vinstutdelningskvot är en modell för kassaflödesmätning som kan användas av investerare för att bestämma huruvida ett företag, generar en tillräcklig hög nivå på kassaflödet för att försäkra dem en fortsatt ström av utdelningar. Det är också en mätning av beloppet på nuvarande nettoinkomst, som är betalas ut i utdelningar, i stället för att beloppet  behålls inom företaget.Vinstutdelningskvotberäkning

Vinstutdelningskvotformeln (Kassaflödesmätningsformeln) är förhållandevis okomplicerad:

Totalt årliga vinstutdelningsbetalningar dividerad med årets redovisade nettovinst plus icke kontanta utgifter minus de icke kontanta faktureringar.


Att beräkna Vinstutdelningsandelen under ett år erbjuder endast en mycket opålitlig indikering . Ett bättre tillvägagångssätt är att köra en trendlinje på förhållandet under flera år för att se efter om det generellt finns en tendens till nedgång eller uppgång under utveckling.


Detta förhållande är också användbart till att beräkna tillväxten hos företaget.


 

Bibehållandeandelen

Vinstautdelningsandelens motsats är Bibehållandeandelen (beloppet som inte är utbetalat till aktieägare i form av utdelningar), kan hjälpa till att förutsäga ett företags tillväxt.


Särskild Intressegrupp SIG - Vinstutdelningskvot


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Vinstutdelningskvot  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  What are the Effects of Interim Dividend? (1 reaktioner)
What are the effects of interim dividend declared on the com...
 
 
 
 

Best Practices - Vinstutdelningskvot

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Dividend Payout Ratio

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Vinstutdelningskvot

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Vinstutdelning Utdelning


     
 

Nyheter om Vinstutdelningsandel Utdelningskvot


     
 

Videor om Vinstutdelning Utdelning


     
 

Videor om Vinstutdelningsandel Utdelningskvot


     
 

Presentationer om Vinstutdelning Utdelning


     
 

Presentationer om Vinstutdelningsandel Utdelningskvot


     
 

Mer om Vinstutdelning Utdelning


     
 

Mer om Vinstutdelningsandel Utdelningskvot


     

Jämför Dividend Payout Ratio/Vinstutdelningskvot med:   Kassaflödet från Rörelsen  |  Skuldsättningsgrad  |  CFROI-modellen  |  CVA-modellen Anelda  |  Kassalikviditet  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 12-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.