Direktmarknadsföring | Direktresponsmarknadsföring

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

46 itens • 425.994 visitas


Sammanfattning

Vad är Direkt Marknadsföring? Beskrivning

DM/Direktmarknadsföring innebär ”att man får ett direkt svar” från en konsument/kund. Det är en marknadsföringsmetod som används till att rikta affärserbjudanden till individer såväl konsumenter/kunder. En synonym, som ibland används, är ”1 till 1 marknadsföring”. Det skiljer sig åt från vanlig annonsering då man inte placerar sina erbjudanden i vanlig massmedia liksom tidningar eller TV. I stället är erbjudandet riktat personligt direkt till den som skall konsumer erbjudandet. Denna försäljnings och marknadsföringsteknik använder säljbefrämjande material såsom flygblad, broschyrer, brev, kataloger eller tryckta annonser som levereras individuellt till potentiella kunder via så kallat ”adresserbar massmedia”:

 • Vanliga brev via posten (Direktbrev).
 • Ringa (Telemarketing).
 • Personlig (Dörrknackning, Typ Hempartyarrangerad försäljning).
 • E-post (E-post Marknadsföring).
 • Internet (Användningsfokuserat)
 • Mobiltelefon.

Direktmarknadsföring är beroende på användningen av det kunddata och listningar, som man vanligtvis har tillgång till i olika databaser.  också terminologin: DatabasMarknadsföring. Dessa databaser söks och ”bearbetas” för att välja ut de konsumenter där man har optimala chanser till framgång i försäljningen.


En liknande form av marknadsföring är Direktresponsmarknadsföring (DRM). Tvärtemot Direktmarknadsföring, så reagerar kunden direkt i DRM med ett svar till marknadsföraren. Deras mest gemensamma form i dag är reklaminslagen via TV presentationer, som tittare kan reagera direkt på och ringer in eller svar via internet. Kuponger i tidskrifter tidningar och idag oftast också via e-post är andra exempel på Direktresponsmarknadsföring.
 

Ursprunget till Direkt Marknadsföringsmodellen. Historia

Forskning har funnit upphovet till direktmarknadsföring i Europa, då den dök upp på medeltiden (och feodalism) och gick in renässansen. De första handelskatalogerna utfärdades av bokförläggarna under 1400-talet snart efter Gutenberg's uppfinningen av en rörlig typ (ca 1450). Omnämnandet för den äldsta ännu existerande katalogen (från år 1498), som visar priser för billiga böcker erbjudna av grekiska och latinska författare, går till Aldus Manutius från Venedig.


Stegen i DirektMarknadasföringsmetoden. Processen

 1. Strategiska beslut. Forska. Mål fokusering/adressering. Uppsättning målsättningar. Val av media/kanal.
 2. Kommunikation av erbjudandet.
 3. Kundsvar och beställing av produkterna. Donation. Prenumeration. Medlemsskap. Delta i en demonstration. Fråga för mer information.
 4. Uppfyllelse. Ordermottagande. Distribution. Kundtjänst.
 5. Databasunderhåll och kundrelationsmarknadsföring.

Styrkor med DirektMarknadsföringsmodellen. Fördelar

 • Kostnadseffektivt.
 • Effektiviteten kan mätas, direkt genom t.ex. att jämföra köparbeteendet i målgruppen vs. de icke-adresserade konsumenter. ROI, Return On Investment är också en beräkningsmetod som används.
 • Direktkontakt med kunderna.
 • Konsumenter mottar affärserbjudanden som har anpassats till just deras profil. ekvämlighet.

Begränsningar med DirektMarknadsförings tillvägagångssättet. Nackdelar

 • Ibland kritiserat för att åstadkomma oönskad lockelse (via skräpreklam/e-post och spam).
 • Privatlivsangelägenheter. Det legitima Direktmarknadsföringsföretag bör erbjuda metoder där individer kan göra ”opt out=hoppa av” alltså att kunna avsäga sig att vara med på dessa listor vid förfrågan. Direktmarknadsföringsbyråer måste respektera vill inte delta listor (I Sverige benämnt Nix registret) som underhålls av statliga myndigheter liksom den federala handelkommissionen (FTC)/USA.

Bok: Edward L. Nash - Direct Marketing: Strategy, Planning, Execution

Bok: Bob Stone, Ron Jacobs - Successful Direct Marketing Methods


Särskild Intressegrupp SIG

Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring)

 

Marketing Mix and Direct Marketing
What is the relation between the Marketing Mix and Directing Marketing?...
7
 
2 kommentarer
Advantages of Direct Marketing
The summary of Direct (Database) Marketing (DM) mentions the following advantages of this approach: 1. Cost-effective 2. Measurable 3. Direct contact with the customers 4. Adjustment of commercial...
5
 
Door-to-door Selling and Party Plan Selling
I would question the inclusion of 'door-to-door selling' and 'party plan selling' in the general description of direct marketing or direct response marketing - and many direct marketers would agree wi...
5
 
Media Richness Theory versus Media Synchronization Theory
Direct Marketing has really come to stay as one of the most utilized forms of marketing. It is traditionally a form of face-to-face marketing which 'has long been known to be the most effective form o...
4
 
Reasons for Email Personalization
One of the best email marketing tips is to make emails personalized. The receiver of an email is more likely to read a personalized email that is specifically addressed to him/her than a general one t...
4
 
One to One Marketing
I think one to one marketing is to impress the customer at one sight. This can be achieved by giving a proper presentation to clients....
4
 
3 kommentarer
Is Internet Marketing a Form of Direct Marketing?
As per the above description, internet marketing is form of direct marketing. I don't agree with this because even internet medium is now catering to large audience although better segmentation is po...
4
 
4 Tips on Targeting Millennials through Email
A recent study by Kristin Naragon shows that email as a marketing tool is far from ‘dead’. In fact, it is the best way to reach Millennials who are, with an estimated purchasing power of $200 billion ...
3
 
Direct Marketing: Access Customers Directly
As I understand, direct marketing helps to access customers directly, but not to sell goods without tax....
3
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Direct Marketing Frequence
We are currently trying to get the right frequence of communication to our customers. Is it 4-5 times a year or less. We are in a testing stage right now but I would like to have your comments on this...
9
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Direct Marketing (One-to-one Marketing) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Telemarketing Activities Go Beyond Selling!

Checklist of Other Direct Marketing Activities
The word telemarketing has been used for the first time in the US in 1967. Remember that besides the actual selling ov...

What are the Pitfalls of Telemarketing?

Understanding the CONs of Direct Marketing
Direct marketers and their customers usually enjoy mutually rewarding relationships. Sometimes, however, a darker side o...

Understanding Telemarketing Skills

Psychological Issues and Requirements for Telemarketers
Telesales people require different skills than direct sales persons. Many people - both buyers and sellers - prefer to h...

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding
Next time you're using the term "CRM", remember there's an R in it... The R of "Relationship". Actually, customers (wan...

Measuring the True Effectiveness of Advertising Channels

Advertising Effectiveness
Large firms are spreading their sometimes immense advertising budgets over multiple channels (online, TV, radio, print, ...

What are the Drivers behind Telemarketing?

Understanding the PROs of Telemarketing
In today’s business scenario, no matter what industry we consider, people make a broad use of the phone and IT tools for...
Informationskällor

Olika informationskällor om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Media Selection: Media Characteristics, Types, Advantages and Disadvantages

Mass Media, Media Selection, Channels, Advertising, Media Types, Media Scheduling
This presentation elaborates the concept of media, related to consumer behaviour and businesses. The presentation includ...

Regulation of Direct Marketing

DM regulation
Public complaints about the volume of direct marketing received have generated debate about whether direct marketing in ...

Evaluating Direct Marketing Campaigns

Direct Marketing
Paper by Jedid-Jah Jonker, Philip Hans Franses and Nanda Piersma contains a survey of the recent literature on the evalu...

The Internet / Social Media Revolution

Social Media, Internet Strategy, Internet Impact, Digital Revolution
Video shows how fast social media is growing. And gives a clear status of the position of social media by 2014. Great s...

Introduction Into Permission Marketing (PM)

Direct Marketing, Email Marketing, Internet Marketing, Search Marketing
Presentation that introduces the concept of Permission Marketing, including the following sections: 1. Introduction of ...

Funny Intro to Marketing Concepts in 2 Minutes

Initial Understanding of Marketing Terms, Marketing Intro, Marketing Fun, Trainings, Workshops
Funny explanation of direct marketing, advertising, telemarketing, public relations, brand recognition, customer feedbac...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Direktmarknadsföring | Direktresponsmarknadsföring med: Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Operativa CRM


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.