Direktmarknadsföring | Direktresponsmarknadsföring

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Direkt Marknadsföring? Beskrivning

DM/Direktmarknadsföring innebär ”att man får ett direkt svar” från en konsument/kund. Det är en marknadsföringsmetod som används till att rikta affärserbjudanden till individer såväl konsumenter/kunder. En synonym, som ibland används, är ”1 till 1 marknadsföring”. Det skiljer sig åt från vanlig annonsering då man inte placerar sina erbjudanden i vanlig massmedia liksom tidningar eller TV. I stället är erbjudandet riktat personligt direkt till den som skall konsumer erbjudandet. Denna försäljnings och marknadsföringsteknik använder säljbefrämjande material såsom flygblad, broschyrer, brev, kataloger eller tryckta annonser som levereras individuellt till potentiella kunder via så kallat ”adresserbar massmedia”:

 • Vanliga brev via posten (Direktbrev).
 • Ringa (Telemarketing).
 • Personlig (Dörrknackning, Typ Hempartyarrangerad försäljning).
 • E-post (E-post Marknadsföring).
 • Internet (Användningsfokuserat)
 • Mobiltelefon.

Direktmarknadsföring är beroende på användningen av det kunddata och listningar, som man vanligtvis har tillgång till i olika databaser.  också terminologin: DatabasMarknadsföring. Dessa databaser söks och ”bearbetas” för att välja ut de konsumenter där man har optimala chanser till framgång i försäljningen.


En liknande form av marknadsföring är Direktresponsmarknadsföring (DRM). Tvärtemot Direktmarknadsföring, så reagerar kunden direkt i DRM med ett svar till marknadsföraren. Deras mest gemensamma form i dag är reklaminslagen via TV presentationer, som tittare kan reagera direkt på och ringer in eller svar via internet. Kuponger i tidskrifter tidningar och idag oftast också via e-post är andra exempel på Direktresponsmarknadsföring.
 

Ursprunget till Direkt Marknadsföringsmodellen. Historia

Forskning har funnit upphovet till direktmarknadsföring i Europa, då den dök upp på medeltiden (och feodalism) och gick in renässansen. De första handelskatalogerna utfärdades av bokförläggarna under 1400-talet snart efter Gutenberg's uppfinningen av en rörlig typ (ca 1450). Omnämnandet för den äldsta ännu existerande katalogen (från år 1498), som visar priser för billiga böcker erbjudna av grekiska och latinska författare, går till Aldus Manutius från Venedig.


Stegen i DirektMarknadasföringsmetoden. Processen

 1. Strategiska beslut. Forska. Mål fokusering/adressering. Uppsättning målsättningar. Val av media/kanal.
 2. Kommunikation av erbjudandet.
 3. Kundsvar och beställing av produkterna. Donation. Prenumeration. Medlemsskap. Delta i en demonstration. Fråga för mer information.
 4. Uppfyllelse. Ordermottagande. Distribution. Kundtjänst.
 5. Databasunderhåll och kundrelationsmarknadsföring.

Styrkor med DirektMarknadsföringsmodellen. Fördelar

 • Kostnadseffektivt.
 • Effektiviteten kan mätas, direkt genom t.ex. att jämföra köparbeteendet i målgruppen vs. de icke-adresserade konsumenter. ROI, Return On Investment är också en beräkningsmetod som används.
 • Direktkontakt med kunderna.
 • Konsumenter mottar affärserbjudanden som har anpassats till just deras profil. ekvämlighet.

Begränsningar med DirektMarknadsförings tillvägagångssättet. Nackdelar

 • Ibland kritiserat för att åstadkomma oönskad lockelse (via skräpreklam/e-post och spam).
 • Privatlivsangelägenheter. Det legitima Direktmarknadsföringsföretag bör erbjuda metoder där individer kan göra ”opt out=hoppa av” alltså att kunna avsäga sig att vara med på dessa listor vid förfrågan. Direktmarknadsföringsbyråer måste respektera vill inte delta listor (I Sverige benämnt Nix registret) som underhålls av statliga myndigheter liksom den federala handelkommissionen (FTC)/USA.

Bok: Edward L. Nash - Direct Marketing: Strategy, Planning, Execution -

Bok: Bob Stone, Ron Jacobs - Successful Direct Marketing Methods -


Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring)  

De senaste ämnena om: Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring).


Advantages of Direct Marketing
The summary of Direct (Database) Marketing (DM) mentions the following advantages of this approach: 1. Cost-effective (...)
5
 
0 reaktioner
 
Media Richness Theory versus Media Synchronization Theory
Direct Marketing has really come to stay as one of the most utilized forms of marketing. It is traditionally a form of f (...)
4
 
0 reaktioner
 
4 Tips on Targeting Millennials through Email
A recent study by Kristin Naragon shows that email as a marketing tool is far from ‘dead’. In fact, it is the best way t (...)
3
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Direct Marketing Frequence
We are currently trying to get the right frequence of communication to our customers. Is it 4-5 times a year or less. We (...)
9
 
4 reaktioner

 
🥈 Marketing Mix and Direct Marketing
What is the relation between the Marketing Mix and Directing Marketing? (...)
7
 
2 reaktioner

 
🥉 Door-to-door Selling and Party Plan Selling
I would question the inclusion of 'door-to-door selling' and 'party plan selling' in the general description of direct m (...)
5
 
0 reaktioner

 
Reasons for Email Personalization
One of the best email marketing tips is to make emails personalized. The receiver of an email is more likely to read a p (...)
4
 
0 reaktioner

 
One to One Marketing
I think one to one marketing is to impress the customer at one sight. This can be achieved by giving a proper presentati (...)
4
 
3 reaktioner

 
Is Internet Marketing a Form of Direct Marketing?
As per the above description, internet marketing is form of direct marketing. I don't agree with this because even inte (...)
4
 
0 reaktioner

 
Direct Marketing: Access Customers Directly
As I understand, direct marketing helps to access customers directly, but not to sell goods without tax. (...)
3
 
2 reaktioner

 
Experttips om Direct Marketing (One-to-one Marketing) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Telemarketing Activities Go Beyond Selling!

Checklist of Other Direct Marketing Activities (...)
   
 
 
 

What are the Pitfalls of Telemarketing?

Understanding the CONs of Direct Marketing (...)
   
 
 
 

Understanding Telemarketing Skills

Psychological Issues and Requirements for Telemarketers (...)
   
 
 
 

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding (...)
   
 
 
 

Measuring the True Effectiveness of Advertising Channels

Advertising Effectiveness (...)
   
 
 
 

What are the Drivers behind Telemarketing?

Understanding the PROs of Telemarketing (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Direktmarknadsföring | Direktresponsmarknadsföring med: Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Operativa CRM


Retur till Management Start: Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Direktmarknadsföring (En-till-en-marknadsföring)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.