Skuldsättningsgrad

Kunskapscenter

   

Att mäta betalningsförmågan/solvensgraden och kapitalstruktur. Förklaring av Skuldsättningsgrad (Debt to Equity Ratio).


Skuldsättningsgrad, soliditet används för att mäta betalningsförmågan och att utforska kapitalstrukturen i ett företag. Den indikerar hur mycket företaget är belastat (skuldsatt) genom att jämföra med vad hur mycket man är i skuld med vad man äger (innehavet). Med andra ord den mäter ett företags förmåga till att låna och återbetala pengar.


Användningen av skuldsättningsgrad, soliditet hos fordringsägare och investerare

Skuldsättningsgrad, soliditet är noggrant bevakat av fordringsägare och investerare, därför att det avslöjar i den utsträckning som företagsledningen är villig till att finansiera dess verksamhet med lån, i stället för att använda eget kapital. Kreditgivare såsom banker är mycket känsliga för denna kvot då en överdrivet hög lånekvot i förhållande till det egna kapitalet kan komma att öka risken för att deras lån inte kan återbetalas. Möjliga åtgärder som banker kan vidta för att motverka detta problem är att använda sig av restriktiva kontrakt som tvingar kunderna att använda större andel av kassaflödet till skuldåterbetalning. Begränsningar för alternativt användande av kassan är också mycket vanligt, såväl som krav på investerare att de själva tillför mer kapital in i företaget.


Skuldsättningsgrad, soliditetsberäkning

Skuldsättningsgrad, soliditetsformeln är tämligen enkel:


Dividera Total Låneskuld (= Totala Skulder Lång- o. Kortfristiga skulder) med Totalt eget kapital (Balansomslutningen). Detta kan multipliceras med 100 för att få fram en procentsats.

Notera att lånesumman bör inkludera alla löpande- och kapitalleasingsbetalningar.


Ibland tas endast den långsiktiga skulden med i beaktande i täljaren för att se den långsiktiga skulden i förhållande till skuldsättningens kapitalstruktur.


Skuldsättningsgrad benchmarking/jämförelse

Att jämföra resultat med andra företag inom samma industri kan visa sig vara användbart. Det är rekommenderat att använda skuldsättningsgrad, soliditet över en flerårsperiod och dessutom att ta i beaktande NÄR vissa återbetalningar förfaller, då detta kan göra en betydande skillnad för skuldsättningen i företaget.


Särskild Intressegrupp SIG - Skuldsättningsgrad


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Skuldsättningsgrad  

I avsnittet forumet hittar du senaste diskussioner inom detta kunskapsområde.


  Calculating Financial Gearing (1 reaktioner)
Hello there. I need some help on how to calculate financial ...
 
 
 
 
  Excluding IC Liability from Total Debt (0 reaktioner)
Should the total debt in the debt to equity ratio exclude IC...
 
 
 
 

Best Practices - Skuldsättningsgrad

I avsnittet bästa praxis hittar du bästa diskussionerna inom detta kunskapsområde.Expert Tips (ENG) - Debt to Equity Ratio

I avsnittet expert tips hittar du råd från experter inom detta kunskapsområde.Resurser - Skuldsättningsgrad

I avsnittet resurser hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor, artiklar, nyhetsartiklar mm inom detta kunskapsområde.


 

Nyheter om Skuld Sättningsgrad


     
 

Nyheter om Mäter Skuldsättning


     
 

Videor om Skuld Sättningsgrad


     
 

Videor om Mäter Skuldsättning


     
 

Presentationer om Skuld Sättningsgrad


     
 

Presentationer om Mäter Skuldsättning


     
 

Mer om Skuld Sättningsgrad


     
 

Mer om Mäter Skuldsättning


     

Jämför skuldsättningsgrad med:   Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot  |  Benchmarkingmetod


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 25-5-2019. Alla namn ™ av deras ägare.