Skuldsättningsgrad

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

17 itens • 319.212 visitas


Sammanfattning

Skuldsättningsgrad, soliditet används för att mäta betalningsförmågan och att utforska kapitalstrukturen i ett företag. Den indikerar hur mycket företaget är belastat (skuldsatt) genom att jämföra med vad hur mycket man är i skuld med vad man äger (innehavet). Med andra ord den mäter ett företags förmåga till att låna och återbetala pengar.


Användningen av skuldsättningsgrad, soliditet hos fordringsägare och investerare

Skuldsättningsgrad, soliditet är noggrant bevakat av fordringsägare och investerare, därför att det avslöjar i den utsträckning som företagsledningen är villig till att finansiera dess verksamhet med lån, i stället för att använda eget kapital. Kreditgivare såsom banker är mycket känsliga för denna kvot då en överdrivet hög lånekvot i förhållande till det egna kapitalet kan komma att öka risken för att deras lån inte kan återbetalas. Möjliga åtgärder som banker kan vidta för att motverka detta problem är att använda sig av restriktiva kontrakt som tvingar kunderna att använda större andel av kassaflödet till skuldåterbetalning. Begränsningar för alternativt användande av kassan är också mycket vanligt, såväl som krav på investerare att de själva tillför mer kapital in i företaget.


Skuldsättningsgrad, soliditetsberäkning

Skuldsättningsgrad, soliditetsformeln är tämligen enkel:


Dividera Total Låneskuld (= Totala Skulder Lång- o. Kortfristiga skulder) med Totalt eget kapital (Balansomslutningen). Detta kan multipliceras med 100 för att få fram en procentsats.

Notera att lånesumman bör inkludera alla löpande- och kapitalleasingsbetalningar.


Ibland tas endast den långsiktiga skulden med i beaktande i täljaren för att se den långsiktiga skulden i förhållande till skuldsättningens kapitalstruktur.


Skuldsättningsgrad benchmarking/jämförelse

Att jämföra resultat med andra företag inom samma industri kan visa sig vara användbart. Det är rekommenderat att använda skuldsättningsgrad, soliditet över en flerårsperiod och dessutom att ta i beaktande NÄR vissa återbetalningar förfaller, då detta kan göra en betydande skillnad för skuldsättningen i företaget.


Särskild Intressegrupp SIG

Skuldsättningsgrad Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Skuldsättningsgrad. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Skuldsättningsgrad

 

Calculating Financial Gearing
Hello there. I need some help on how to calculate financial gearing by using debenture market price and how to find or calculate the market price. I know that the financial gearing formula is = D / D ...
6
 
1 kommentarer
Excluding IC Liability from Total Debt
Should the total debt in the debt to equity ratio exclude IC liability?...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Skuldsättningsgrad. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Debt to Equity Ratio (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Skuldsättningsgrad. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Sources and Methods of Financing a Start-up Company or Small Business

Finance, Start-up Financing, Small Business, SME, Bootstrapping, Equity Capital, Debt Capital, Venture Capital
This presentation elaborates on the methods to finance a start-up company. The presentation includes the following secti...

Capital Structure

International Comparison
Study by Josepth P.H. Fan, Sharidan Titman and Garry J. Twite examines the capital structure and debt maturity choices o...

Introduction and Calculation of WACC and its Components

Initial Understanding and Calculation of WACC and Cost of Capital, Trainings, Workshops
Establishes an initial understanding of: - Cost of Capital - Cost of Equity - Cost of Debt - WACC Includes calculat...

Solvency Tests

Insolvency, Bankruptcy
J.B. Heaton explains the basic economic function of solvency tests and the relations among the three solvency tests appl...

3 Minute Introduction to Financial Ratio Analysis: Why do it and What are the Main Types?

Types of Financial Ratios, Financial Ratio Analysis, Financial Ratio Types
Why financial ratio analysis? 1. To compare the financial health of (similar) companies (which one is doin...

Capital Structure

Main theories
Paper by Stein Frydenberg reviews the central theoretical Capital Structure literature. The most important arguments for...

Debt to Equity Ratio Diagram

Measuring Solvency and Capital Structure
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Skuldsättningsgrad.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför skuldsättningsgrad med:   Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot  |  Benchmarkingmetod


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Skuldsättningsgrad? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 2-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.