CVA-modellen (Anelda)

Kunskapscenter

   

Förklaring av CVA® Modellen från Anelda AB.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Cash Value Added (CVA) modellen innehåller bara kassaflödesposter, dvs. vinst före avskrivningar och skatt (EBDIT justerat för de icke kontantbaserade rörelserna), rörelsekapitalsförändringar och icke-strategiska investeringar. Summan av dessa tre poster är det s.k. Operating Cash Flow (OCF) (kassaflödet från rörelsen). OCF jämförs med ett kassaflödeskravet, "Operating Cash Flow Demand" (OCFD). OCFD representerar kassaflödet som behövs för att möta investerarens finansiella krav på företagets strategiska investeringar, dvs. avkastningsräntan.


Avkastningsränta på kapitalet i kassatermer

I stället för att mäta investerarens möjliga avkastningsränta i procentsatstermer, så använder CVA-modellen investerarens möjliga avkastningsränta i form av kassatermer. Skillnaden mellan OCF och OCFD är ”CVA-modell (Anelda)” - CVA. CVA för en given period är en god bedömning av det genererade kassaflödet över eller under investerarens krav för denna period. Denna analys kan göras på flera nivåer i företaget, och CVA för företaget är det aggregerade CVA:t för dess strategiska investeringar.


CVA jämfört med MVA (Market Value Added)

I motsats till marknadsbaserade mätningar liksom MVA, så kan Cash Value Added (CVA) beräknas ner på divisionsnivån (eller för den strategiska affärsenheten SBU).


I motsats till värdepappersmätningar är CVA ett flöde och som kan användas för prestationsutvärderingar över tiden.


CVA jämfört med EBIT

I motsats till redovisad vinst liksom i EBIT (Resultat före vinst och skatt), Net Income (Nettovinst) och EPS (Vinst per aktie), så är Cash Value Added (CVA) en ekonomisk metod baserad på idéen att ett företag måste täcka både dess rörelsekostnader OCH avkastningsräntan.


Formel för Cash Value Added


      Försäljningen

-     Kostnader

------------------------------------------------------

      Driftsöverskott

+   Rörelsekapitalets förändring

-     Icke-strategiska investeringar

------------------------------------------------------

      Rörelsens kassaflöde

-     Rörelsens kassaflödeskrav

------------------------------------------------------

      Cash Value Added CVA (Kassaflödesbaserat Mervärde - CVA)


Bok: Andrew Black - Questions Of Value -


CVA-modellen Forumet
  Advantage of Cash Value Added Concept versus Economic Value Added
The cash value added concept is based, as opposed ...
     
 

CVA-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

CVA-modellen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - CVA-modellen Premium

Expert Tips (ENG) - Cash Value Added Premium

Resurser - CVA-modellen Premium
 

Nyheter om Cva Modell


     
 

Nyheter om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Videor om Cva Modell


     
 

Videor om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Presentationer om Cva Modell


     
 

Presentationer om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Mer om Cva Modell


     
 

Mer om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     

Jämför CVA-modell med:   EVA  |  CFROI-modellen   |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.