CVA-modellen (Anelda)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

13 itens • 226.430 visitas


Sammanfattning

Cash Value Added (CVA) modellen innehåller bara kassaflödesposter, dvs. vinst före avskrivningar och skatt (EBDIT justerat för de icke kontantbaserade rörelserna), rörelsekapitalsförändringar och icke-strategiska investeringar. Summan av dessa tre poster är det s.k. Operating Cash Flow (OCF) (kassaflödet från rörelsen). OCF jämförs med ett kassaflödeskravet, "Operating Cash Flow Demand" (OCFD). OCFD representerar kassaflödet som behövs för att möta investerarens finansiella krav på företagets strategiska investeringar, dvs. avkastningsräntan.


Avkastningsränta på kapitalet i kassatermer

I stället för att mäta investerarens möjliga avkastningsränta i procentsatstermer, så använder CVA-modellen investerarens möjliga avkastningsränta i form av kassatermer. Skillnaden mellan OCF och OCFD är ”CVA-modell (Anelda)” - CVA. CVA för en given period är en god bedömning av det genererade kassaflödet över eller under investerarens krav för denna period. Denna analys kan göras på flera nivåer i företaget, och CVA för företaget är det aggregerade CVA:t för dess strategiska investeringar.


CVA jämfört med MVA (Market Value Added)

I motsats till marknadsbaserade mätningar liksom MVA, så kan Cash Value Added (CVA) beräknas ner på divisionsnivån (eller för den strategiska affärsenheten SBU).


I motsats till värdepappersmätningar är CVA ett flöde och som kan användas för prestationsutvärderingar över tiden.


CVA jämfört med EBIT

I motsats till redovisad vinst liksom i EBIT (Resultat före vinst och skatt), Net Income (Nettovinst) och EPS (Vinst per aktie), så är Cash Value Added (CVA) en ekonomisk metod baserad på idéen att ett företag måste täcka både dess rörelsekostnader OCH avkastningsräntan.


Formel för Cash Value Added


      Försäljningen

-     Kostnader

------------------------------------------------------

      Driftsöverskott

+   Rörelsekapitalets förändring

-     Icke-strategiska investeringar

------------------------------------------------------

      Rörelsens kassaflöde

-     Rörelsens kassaflödeskrav

------------------------------------------------------

      Cash Value Added CVA (Kassaflödesbaserat Mervärde - CVA)


Bok: Andrew Black - Questions Of Value


Särskild Intressegrupp SIG

CVA-modellen Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om CVA-modellen. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om CVA-modellen

 

Advantage of Cash Value Added Concept versus Economic Value Added
The cash value added concept is based, as opposed to economic value added, on cash flow figures and therefore offers little accounting and valuation options to distort the output. In this context, th...
6
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om CVA-modellen. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Cash Value Added (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om CVA-modellen. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


VBM: EVA or CVA?

Comparing EVA and CVA
Original 1997 paper by Fredrik Weissenrieder deals with the two VBM frameworks Economic Value Added (EVA?) and Cash Valu...

Measuring Profitability

EVA CVA NPV investing
2005-paper by Fredrik Weissenrieder mentions following costly consequences of the industry's view on profitability: ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående CVA-modellen.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför CVA-modell med:   EVA  |  CFROI-modellen   |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om CVA-modellen? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 3-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.