CVA-modellen (Anelda)

Kunskapscenter

   

Förklaring av CVA® Modellen från Anelda AB.

Innehåll

Premium

Cash Value Added (CVA) modellen innehåller bara kassaflödesposter, dvs. vinst före avskrivningar och skatt (EBDIT justerat för de icke kontantbaserade rörelserna), rörelsekapitalsförändringar och icke-strategiska investeringar. Summan av dessa tre poster är det s.k. Operating Cash Flow (OCF) (kassaflödet från rörelsen). OCF jämförs med ett kassaflödeskravet, "Operating Cash Flow Demand" (OCFD). OCFD representerar kassaflödet som behövs för att möta investerarens finansiella krav på företagets strategiska investeringar, dvs. avkastningsräntan.


Avkastningsränta på kapitalet i kassatermer

I stället för att mäta investerarens möjliga avkastningsränta i procentsatstermer, så använder CVA-modellen investerarens möjliga avkastningsränta i form av kassatermer. Skillnaden mellan OCF och OCFD är ”CVA-modell (Anelda)” - CVA. CVA för en given period är en god bedömning av det genererade kassaflödet över eller under investerarens krav för denna period. Denna analys kan göras på flera nivåer i företaget, och CVA för företaget är det aggregerade CVA:t för dess strategiska investeringar.


CVA jämfört med MVA (Market Value Added)

I motsats till marknadsbaserade mätningar liksom MVA, så kan Cash Value Added (CVA) beräknas ner på divisionsnivån (eller för den strategiska affärsenheten SBU).


I motsats till värdepappersmätningar är CVA ett flöde och som kan användas för prestationsutvärderingar över tiden.


CVA jämfört med EBIT

I motsats till redovisad vinst liksom i EBIT (Resultat före vinst och skatt), Net Income (Nettovinst) och EPS (Vinst per aktie), så är Cash Value Added (CVA) en ekonomisk metod baserad på idéen att ett företag måste täcka både dess rörelsekostnader OCH avkastningsräntan.


Formel för Cash Value Added


      Försäljningen

-     Kostnader

------------------------------------------------------

      Driftsöverskott

+   Rörelsekapitalets förändring

-     Icke-strategiska investeringar

------------------------------------------------------

      Rörelsens kassaflöde

-     Rörelsens kassaflödeskrav

------------------------------------------------------

      Cash Value Added CVA (Kassaflödesbaserat Mervärde - CVA)


Bok: Andrew Black - Questions Of Value -


CVA-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


CVA-modellen Forumet  

Nya ämnen

  Advantage of Cash Value Added Concept versus Economic Value Added
The cash value added concept is based, as opposed to economic value added, on cash flow figures and therefore offers little accounting and valuation o...
     
 

Best Practices - CVA-modellen

Expert Tips (ENG) - Cash Value AddedUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - CVA-modellen
 

Nyheter om Cva Modell


     
 

Nyheter om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Videor om Cva Modell


     
 

Videor om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Presentationer om Cva Modell


     
 

Presentationer om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Mer om Cva Modell


     
 

Mer om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     Accelerera din managementkarriärJämför CVA-modell med:   EVA  |  CFROI-modellen   |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 15-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.