CVA-modellen (Anelda)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Förklaring av CVA® Modellen från Anelda AB.


Cash Value Added (CVA) modellen innehåller bara kassaflödesposter, dvs. vinst före avskrivningar och skatt (EBDIT justerat för de icke kontantbaserade rörelserna), rörelsekapitalsförändringar och icke-strategiska investeringar. Summan av dessa tre poster är det s.k. Operating Cash Flow (OCF) (kassaflödet från rörelsen). OCF jämförs med ett kassaflödeskravet, "Operating Cash Flow Demand" (OCFD). OCFD representerar kassaflödet som behövs för att möta investerarens finansiella krav på företagets strategiska investeringar, dvs. avkastningsräntan.


Avkastningsränta på kapitalet i kassatermer

I stället för att mäta investerarens möjliga avkastningsränta i procentsatstermer, så använder CVA-modellen investerarens möjliga avkastningsränta i form av kassatermer. Skillnaden mellan OCF och OCFD är ”CVA-modell (Anelda)” - CVA. CVA för en given period är en god bedömning av det genererade kassaflödet över eller under investerarens krav för denna period. Denna analys kan göras på flera nivåer i företaget, och CVA för företaget är det aggregerade CVA:t för dess strategiska investeringar.


CVA jämfört med MVA (Market Value Added)

I motsats till marknadsbaserade mätningar liksom MVA, så kan Cash Value Added (CVA) beräknas ner på divisionsnivån (eller för den strategiska affärsenheten SBU).


I motsats till värdepappersmätningar är CVA ett flöde och som kan användas för prestationsutvärderingar över tiden.


CVA jämfört med EBIT

I motsats till redovisad vinst liksom i EBIT (Resultat före vinst och skatt), Net Income (Nettovinst) och EPS (Vinst per aktie), så är Cash Value Added (CVA) en ekonomisk metod baserad på idéen att ett företag måste täcka både dess rörelsekostnader OCH avkastningsräntan.


Formel för Cash Value Added


      Försäljningen

-     Kostnader

------------------------------------------------------

      Driftsöverskott

+   Rörelsekapitalets förändring

-     Icke-strategiska investeringar

------------------------------------------------------

      Rörelsens kassaflöde

-     Rörelsens kassaflödeskrav

------------------------------------------------------

      Cash Value Added CVA (Kassaflödesbaserat Mervärde - CVA)


Bok: Andrew Black - Questions Of Value -


Särskild Intressegrupp SIG - CVA-modellen


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - CVA-modellen  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Advantage of Cash Value Added Concept versus Economic Value Added (1 reaktioner)
The cash value added concept is based, as opposed to economi...
 
 
 
 

Best Practices - CVA-modellen

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Cash Value Added

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - CVA-modellen

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Cva Modell


     
 

Nyheter om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Videor om Cva Modell


     
 

Videor om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Presentationer om Cva Modell


     
 

Presentationer om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     
 

Mer om Cva Modell


     
 

Mer om Ekonomistyrning Kassaflödesvärdering


     

Jämför CVA-modell med:   EVA  |  CFROI-modellen   |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 14-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.