Cash Value Added
(CVA)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Verklaring van Cash Value Added van Anelda AB. CVA.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Het Cash Value Added (CVA) model omvat slechts contant gelditems, d.w.z. Inkomsten vóór Afschrijvingen Rente en Belasting (EBDIT, gecorrigeerd voor niet-cash lasten), werkkapitaal bewegingen en niet-strategische investeringen. De som van deze drie items is de Kasstromen die Voortvloeien uit de Bedrijfsvoering (Operating Cash Flow) (OCF). OCF wordt vergeleken met een cash flow vereiste, de „Kasstromen die Voortvloeien uit de Bedrijfsvoering (Operating Cash Flow) Demand“ (OCFD). Dit OCFD vertegenwoordigt de cash flow nodig om aan de financiële eisen van de investeerder op de strategische investeringen van het bedrijf te voldoen, d.w.z. het Kosten van Kapitaal.


De Opportunity cost van kapitaal in cash opzicht

In plaats van de opportunity kapitaalkosten van de investeerder te meten door middel van percentages, gebruikt het CVA model de opportunity kapitaalkosten van de investeerder in contant geld. Het verschil tussen OCF en OCFD is „Cash Value Added“ - CVA. De CVA voor een periode is een goede raming van de cash flow, welke boven of onder de eis van de investeerder gegenereerd wordt voor die periode. Deze analyse kan op elk niveau van het bedrijf worden gedaan en de CVA voor het bedrijf is de gezamenlijke CVA van zijn Strategische investeringen.


CVA vergeleken met MVA

In tegenstelling tot marktgebaseerde metingen, zoals MVA, kan Cash Value Added (CVA) op deel (Strategisch Business unit) niveau worden berekend.


In tegenstelling tot op aandelen gebaseerde metingen, is CVA een stroom, en zij kan voor prestatie-evaluatie in de tijd worden gebruikt.


CVA vergeleken met Winst voor Rente en Belasting (EBIT)

In tegenstelling tot boekhoudingwinst, zoals Winst voor Rente en Belasting (EBIT), Netto Inkomen en EPS, is Cash Value Added (CVA) Economisch, en CVA is gebaseerd op het idee dat een bedrijf zowel de opererende kosten ALS de Kosten van Kapitaal moet dekken.


Formule van Cash Value Added


      Verkoop

-     Kosten


      Operating Surplus

+-   Werkkapitaal Bewegingen

-     Niet-strategische Investeringen


      Kasstromen die Voortvloeien uit de Bedrijfsvoering (Operating Cash Flow)

-     Operating Cash-Flow Demand


      Cash Value Added - CVA


Boek: Andrew Black - Questions Of Value -


Cash Value Added Forum
  Advantage of Cash Value Added Concept versus Economic Value Added
The cash value added concept is based, as opposed ...
     
 

Cash Value Added Special Interest Group


Special Interest Group

Cash Value Added Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Cash Value Added Premium

Expert Tips (ENG) - Cash Value Added Premium

Hulpbronnen - Cash Value Added Premium
 

Nieuws over Cva ModelSchrijf u in


     
 

Nieuws over Cva ContantSchrijf u in


     
 

Video's over Cva ModelSchrijf u in


     
 

Video's over Cva ContantSchrijf u in


     
 

Presentaties over Cva ModelSchrijf u in


     
 

Presentaties over Cva ContantSchrijf u in


     
 

Meer over Cva ModelSchrijf u in


     
 

Meer over Cva ContantSchrijf u in


     

Vergelijk met Cash Value Added:  EVA  |  CFROI  |  Economische Marge  |  Cash Flow from Operations  |  Dividend Payout Ratio


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.