Kundrelationshantering (Kundrelationsmarknadsföring, CRM)

Kunskapscenter

   

Förverkliga en kundrelationsstrategi och att vårda kundtillfredsställande beteenden och att genomföra kundcentrerade processer. Förklaring av Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM - översiktVad är Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM? Beskrivning

CRM Kundrelationshantering kan definieras på många olika sätt. Några personer understryker betydelsen av informationsteknik i användningen av CRM, några argumenterar för att det står för en kundcentrerad organisation, någon tror att CRM är en funktions marknadsföringsstrategi, andra betonar att CRM i första hand är en affärsstrategi. Vi samtycker med Peelen (Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM, 2006) att den definition som framlagts av Gartner Group (2004) är attraktiv: CRM är en IT-möjliggörande affärsstrategi, med ett resultat som optimerar lönsamhet-, intäkt- och kundtillfredsställelse genom att organisera med hjälp av kundsegment som vårdar kundtillfredsställandebeteenden och genomför kundcentrerade processer.


CRM är en affärsstrategi och är mer än en funktions strategi. Den berör organisationen i sin helhet: marknadsföra, försäljning, DEN, logistik, ekonomi, produktion, FoU, timme, hantering, etc. När vi väl definierat CRM, är det direkt uppenbart att genomföra CRM i sin helhet är en lätt skrämmande utmaning.


Att skapa lönsamma och mycket effektiva (kundkontakts-) processer är inte nog tillräckligt. För verklig Kundrelationshantering krävs en kundrelationsstrategi, en relationsmarknadsföringsfilosofi, i stället för en transaktionfokuserad marknadsföringsfilosofi, såväl som en kundorientering av hela organisationen.
 

Ursprunget till Kundrelationshantering. Historia

Under 80-talet passerade utvecklingen av Direktmarknadsföring som var starkt beroende av kunddatabaser. Christan Grönroos och Evert Gummesson från den ”Nordiska skolan” och Theodore Levitt förtjänar speciella omnämnaden i denna artikel. De var de första som beskrev Relationsmarknadsföring kontra transaktionsmarknadsföring. Också de definierade egenskaperna hos relationscentrerade organisationer, och de erbjöd motsvarande marknadsföringsverktyg. År 1995 så beskrev Treacy och Wiersema (1995) deras tre Värde Discipliner. Kundintimitet/-relationer var en av dem. Som ett resultatet omformades CRM i slutet på 90-talet från ett webbbaserat kontakthanterings- och informationsverktyg, som svaret på en kundorienterad strategi.


Användningen av Kundrelationshantering. Användningsområden

 • Företag som vill skapa en kundrelationsstrategi.
 • Företag som önskar att åstadkomma en kundvänlig image.

Stegen i Kundrelationshantering. Process

Följande områden formar de huvudsakliga beståndsdelarna för att skapa en kundrelationsorienterad organisation:

 1. Starkt kundorienterat ledarskap.
 2. Uppdraget att vara en relationsorienterad organisation som siktar på det långsiktiga interagerandet.
 3. Företagets syftet inriktat mot kunden.
 4. Den huvudsakliga strategin är att vinna kundrelationen.
 5. Företagets värderingar och de anställdas värderingar fokuserar på att att bry sig om sina kunder.
 6. Beteendekoder och standarder reflekterar kundinlevelsen och önskemålet om att bygga långsiktiga relationer och engagemang.
 7. En relationsorienterad organisatorisk kultur.
 8. En organisation, som sätter kundkontakten i centrum. Jämför: Samskapande Prahalad och Ramaswamy Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy.
 9. Personalen: empatiska kommunikationfärdigheter som att bry sig om kunder.
 10. System som kan hjälpa till att förbinda och klara av hårda värderingar med de mjuka värderingarna, som i Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan och Balanserade Styrkort Kaplan och Norton.

Styrkor med Kundrelationshantering. Fördelar

 • Starka relationer med beställare erbjuder ett högt skydd för mothandlingar från konkurrenter.
 • Lojala kunder kan vara mer lönsamma. Vinnandet av nya kunder är dyra och tillfredsställda kunder kan köpa mer, nöjda kunder kan komma med extra kunder, Etc.

Begränsningar med Kundrelationshantering. Nackdelar

Antaganden med Kundrelationshantering. Villkor

 • Om vi är snälla mot våra kunder, kommer de att vara detsamma mot oss.
 • Att förändra från den nuvarande strategiska disciplinen till en kundrelationsdisciplin är fullt möjligt.

Bedöma kundtillfredsställelsenivåer

Två tekniker som bedömer den aktuella nivån på kundnöjdhet, är Kundnöjdhetsmodell och SERVQUAL-metoden för tjänsteföretag.


Bok: Ed Peelen - Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM -

Bok: Heskett, Sasser och Schlesinger - The Service Profit Chain -


Kundrelationshantering | Kundrelationsmarknadsföring | CRM Forumet
  3 Stages of Customer Service Transformation
Today, marketing and customer relations are very important in business. Some new concepts are born. You can distinguish 3 steps or stages in changing customer service:
Step 1. Customer Service
Step 2. Customer Experience
Step 3. Corpor...
     
 
  Six Relationship Management Interaction Processes (Geersbro and Ritter) for International Relations
A business or organizational process refers to a series of connected activities that convert organizational inputs to specific desired organizational outcomes. Geersbro and Ritter (2013) defined a six-step organizational process to manage relationshi...
     
 
  Increasing Student Retention using Higher Education CRM
The student attrition problem has become a major concern for both public and private universities. According to the National Center for Education Statistics (NCES), about 59% of the first-time and full-time students seeking admission in four-year cou...
     
 
  CRM in Military Organizations?
Hi, is CRM used in military organizations?
If yes, how do they go about it and what's the advantage of using that?...
     
 
  Customer Relationship Management as a Strategic Development Philosophy
Customer Relationship Management is a term that not only describes a set of software tools bundled into a 'CRM' application but, is also becoming a guiding philosophy in the development of the strategic IT capabilities of an organisation.
As mar...
     
 
  Social Customer Relationship Management | Social CRM
Because of the increasing popularity of social media technologies, Customer Relationship Management now gives way to a broader perspective that acknowledges the new capabilities that are a result of social and technological shifts caused by social me...
     
 
  Fragmented Customer Service Processes
I think advancing customer service for most firms starts with unifying fragmented customer service processes. Only then can you move forward to more advanced CRM approaches....
     
 
  Customer Relationship Management Metaphor
CRM is like farming the field:
Firstly you should own some field of land.
Then you input seeds, water and fertilizer.
You need to pay attention to any diseases.
And you must look after all kinds of customers....
     
 
  CRM Case: Front Office
A hotel guest makes a complaint at the front desk, stating "Those enormous trees woke me up last night. I got no sleep.You owe me a complimentary room upgrade for this problem for the rest of my stay."
How would a front desk react to this?...
     
 
  Advanced Customer-Oriented Strategy: Customer Advocacy
The development of the Internet has resulted in more powerful consumers than before. The Internet facilitates the gathering of up to date information about products and services before making a purchase decision. They are now able to verify or...
     
 
  CRM in a Non-profit Context
Besides using CRM in profit-oriented companies, CRM can also be of importance in non-profit organizations. Buttle gives two examples of non-profit organizations that successfully implemented CRM:
1. Salvation Army: the management o...
     
 
  The CRM-paradox by Nguyen
Recently, the CRM-paradox has been put forward by Nguyen, meaning the following: in CRM it is very common to treat certain customer groups differently from others, since various consumers have different needs and wants.
Clearly, there are severa...
     
 
  CRM Practices in FMCG Sector
Do FMCG companies engage in using CRM? If yes, how do they go about it and what's their advantage since they are not service providing companies......
     
 
  Theories of Customer Relationship Management (CRM)
What are the main theories within customer relationship management (CRM)? If I said Justice Theory is one CRM theory, is this true? What about Relationship Marketing Theory?...
     
 
  Healthcare CRM Models?
Hi, I'm looking for healthcare CRM frameworks or models. What are the main Healthcare CRM Concepts? Thanks for your ideas......
     
 
  CRM in University Set Up
What kind of CRM tools are universities implementing?...
     
 
  Relationship with Company or with Employees?
Can a business customer relationship be said to exist between:
- a company and its customers
or is the relationship really between:
- a company's EMPLOYEES and the customers of the firm?...
     
 

Kundrelationshantering | Kundrelationsmarknadsföring | CRM Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kundrelationshantering | Kundrelationsmarknadsföring | CRM Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kundrelationshantering | Kundrelationsmarknadsföring | CRM Premium
  CRM: What Forms a Strong Customer Relationship?
Of course a vital relationship between customer and company is critical for CRM to be efficient. But what forms a strong relationship? The answer on this question is not always clear. Nguyen and Mutum mention f...
     
 
  Framework for Monitoring Customer Service
Dear all, please let me know what is an approproate framework for monitoring customer service.
Thank you in advance for your help. Miragha....
     
 
  What is the Impact of CRM on Organizational Performance?
What is the impact of CRM on organisational performance?
What are the bases of measurement and what other factors can be considered. Thank you....
     
 

Expert Tips (ENG) - Customer Relationship Management CRM Premium
 

Common Reasons for Failure of CRM Initiatives

Based on research, reasons for unsuccessful CRM initiatives are linked to following:
- Launching initiatives without an overall customer m...
Usage (application): Implementation of CRM Initiatives
 
 
 

Key Challenges of a CRM Implementation for Senior Managers

In an article, Behram Hansotia describes following key challenges of a CRM implementation for senior managers:
- Ensuring that the whole m...
Usage (application): Implementing Customer Relationship Management
 
 
 

3 Types of Customer Services

According to De Vries, Kasper and Van Helsdingen (2001) three types of customer services can be distinguished:
1. PERSONAL Customized Services...
Usage (application): Understanding The Nature of Customer Services
 
 
 

The New Consumer and CRM

Understanding customers' satisfying behaviors is a constantly changing process that can be understood only with an attentive analysis of the ultimate ...
Usage (application): Characteristics of the New Consumer
 
 
 

What are the Main CRM Activities?

Customer relationship management (CRM) is the business process that provides the structure for how relationships with customers are developed and main...
Usage (application): CRM Strategy, Activities
 
 
 

A Closer Look Into Customer Value

It is often argued that customer value is required for staying competitive and successful as organization. But in what ways can customer value be a cr...
Usage (application): Customer Value Analysis, Strategic Marketing, Innovation Strategy
 
 
 

Implementing Customer Equity Management

Customer equity can be seen as the lifetime value of a companies’ existing customer base plus the expected future lifetime value of newly ac...
Usage (application): Step-by-step Guide
 
 
 

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

Customer / Consumer Centricity (CC) is a frequently used concept used by companies to achieve competitive advantages. It is often believed that CC can...
Usage (application): Value Disciplines, Customer Strategy, Customer Intimacy, Customer-oriented, CRM
 
 
 

The Customer Value Scorecard

According to Behram Hansotia, the Customer Value Scorecard (CVS) is a valuable tool to help prioritize CRM opportunities. The CVS shows ...
Usage (application): Prioritizing CRM Opportunities
 
 
 

How to Build Customer-Centric Organizations

In order to implement CRM in a holistic way and to make the customer the focal point of a company's strategy, Behram Hansotia argues in the art...
Usage (application): Holistic CRM
 
 
 

How to Embed CRM Capabilites in CRM Activities?

CRM is a cross-functional organizational process that focuses on establishing, maintaining, and enhancing long-term relationships with attractive cust...
Usage (application): CRM Strategy, CRM Capabilities
 
 
 

Customer Relationship TYPES

Next time you're using the term "CRM", remember there's an R in it... The R of "Relationship".
Actually, customers (want to) have many different ...
Usage (application): CRM, Relation Marketing, Branding
 
 
 

CRM in Financial Services

Jim Morgan, author of the article “Customer Information Management (CIM): The Key to Successful CRM in Financial Services” (Journal of Performa...
Usage (application): Implementing CRM
 
 
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

In order to successfully integrate social media into your organization, six useful steps can be used. These are the following:
 1. DEFINE ...
  Usage (application): Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business
 
 
 

The Actual Relationship Between Cross-buying and Consumer Loyalty

There has been an ongoing discussion as to whether cross-buying (buying goods from various categories) is the consequence of customer loyalty or if lo...
Usage (application): Customer Loyalty, Consumer Loyalty, Cross-Selling, Cross-Buying, Sales Management, Account Management
 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Many companies are already highlighting the importance of trustworthiness by setting and sustaining honest prices and providing reasonable services. A...
Usage (application): Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
 
 

Resurser - Kundrelationshantering | Kundrelationsmarknadsföring | CRM Premium
 

Nyheter

Kundrelationshantering
     
 

Nyheter

Kundrelationsmarknadsföring
     
 

Videor

Kundrelationshantering
     
 

Videor

Kundrelationsmarknadsföring
     
 

Presentationer

Kundrelationshantering
     
 

Presentationer

Kundrelationsmarknadsföring
     
 

Mer

Kundrelationshantering
     
 

Mer

Kundrelationsmarknadsföring
     

Jämför Kundrelationshantering med: Förhållande Marknadsföring  |  Värde Discipliner  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Analytisk CRM  |  Operativa CRM  |  Kundnöjdhetsmodell  |  SERVQUAL-metoden  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 27-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.