Kundrelationshantering (Kundrelationsmarknadsföring, CRM)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

173 itens • 698.911 visitas


Sammanfattning

Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM - översiktVad är Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM? Beskrivning

CRM Kundrelationshantering kan definieras på många olika sätt. Några personer understryker betydelsen av informationsteknik i användningen av CRM, några argumenterar för att det står för en kundcentrerad organisation, någon tror att CRM är en funktions marknadsföringsstrategi, andra betonar att CRM i första hand är en affärsstrategi. Vi samtycker med Peelen (Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM, 2006) att den definition som framlagts av Gartner Group (2004) är attraktiv: CRM är en IT-möjliggörande affärsstrategi, med ett resultat som optimerar lönsamhet-, intäkt- och kundtillfredsställelse genom att organisera med hjälp av kundsegment som vårdar kundtillfredsställandebeteenden och genomför kundcentrerade processer.


CRM är en affärsstrategi och är mer än en funktions strategi. Den berör organisationen i sin helhet: marknadsföra, försäljning, DEN, logistik, ekonomi, produktion, FoU, timme, hantering, etc. När vi väl definierat CRM, är det direkt uppenbart att genomföra CRM i sin helhet är en lätt skrämmande utmaning.


Att skapa lönsamma och mycket effektiva (kundkontakts-) processer är inte nog tillräckligt. För verklig Kundrelationshantering krävs en kundrelationsstrategi, en relationsmarknadsföringsfilosofi, i stället för en transaktionfokuserad marknadsföringsfilosofi, såväl som en kundorientering av hela organisationen.
 

Ursprunget till Kundrelationshantering. Historia

Under 80-talet passerade utvecklingen av Direktmarknadsföring som var starkt beroende av kunddatabaser. Christan Grönroos och Evert Gummesson från den ”Nordiska skolan” och Theodore Levitt förtjänar speciella omnämnaden i denna artikel. De var de första som beskrev Relationsmarknadsföring kontra transaktionsmarknadsföring. Också de definierade egenskaperna hos relationscentrerade organisationer, och de erbjöd motsvarande marknadsföringsverktyg. År 1995 så beskrev Treacy och Wiersema (1995) deras tre Värde Discipliner. Kundintimitet/-relationer var en av dem. Som ett resultatet omformades CRM i slutet på 90-talet från ett webbbaserat kontakthanterings- och informationsverktyg, som svaret på en kundorienterad strategi.


Användningen av Kundrelationshantering. Användningsområden

 • Företag som vill skapa en kundrelationsstrategi.
 • Företag som önskar att åstadkomma en kundvänlig image.

Stegen i Kundrelationshantering. Process

Följande områden formar de huvudsakliga beståndsdelarna för att skapa en kundrelationsorienterad organisation:

 1. Starkt kundorienterat ledarskap.
 2. Uppdraget att vara en relationsorienterad organisation som siktar på det långsiktiga interagerandet.
 3. Företagets syftet inriktat mot kunden.
 4. Den huvudsakliga strategin är att vinna kundrelationen.
 5. Företagets värderingar och de anställdas värderingar fokuserar på att att bry sig om sina kunder.
 6. Beteendekoder och standarder reflekterar kundinlevelsen och önskemålet om att bygga långsiktiga relationer och engagemang.
 7. En relationsorienterad organisatorisk kultur.
 8. En organisation, som sätter kundkontakten i centrum. Jämför: Samskapande Prahalad och Ramaswamy Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy.
 9. Personalen: empatiska kommunikationfärdigheter som att bry sig om kunder.
 10. System som kan hjälpa till att förbinda och klara av hårda värderingar med de mjuka värderingarna, som i Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan och Balanserade Styrkort Kaplan och Norton.

Styrkor med Kundrelationshantering. Fördelar

 • Starka relationer med beställare erbjuder ett högt skydd för mothandlingar från konkurrenter.
 • Lojala kunder kan vara mer lönsamma. Vinnandet av nya kunder är dyra och tillfredsställda kunder kan köpa mer, nöjda kunder kan komma med extra kunder, Etc.

Begränsningar med Kundrelationshantering. Nackdelar

Antaganden med Kundrelationshantering. Villkor

 • Om vi är snälla mot våra kunder, kommer de att vara detsamma mot oss.
 • Att förändra från den nuvarande strategiska disciplinen till en kundrelationsdisciplin är fullt möjligt.

Bedöma kundtillfredsställelsenivåer

Två tekniker som bedömer den aktuella nivån på kundnöjdhet, är Kundnöjdhetsmodell och SERVQUAL-metoden för tjänsteföretag.


Bok: Ed Peelen - Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM

Bok: Heskett, Sasser och Schlesinger - The Service Profit Chain


Särskild Intressegrupp SIG

Kundrelationsmarknadsföring | CRM Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (24 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kundrelationsmarknadsföring | CRM. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kundrelationsmarknadsföring | CRM

 

Relationship Between Employee Retention and Customer Relationship Management
In my opinion, retention of employees plays an important role in managing relationship with customers. Organizations which have a very high employee turnover rate will typically have a very low custom...
35
 
4 kommentarer
Rethinking Call Centers
TRADITIONAL CUSTOMER SERVICE Experiences of callers with help desks and customer service representatives are typically not positive. At the same time, customer service jobs are typically not viewed a...
9
 
4 kommentarer
CRM in University Set Up
What kind of CRM tools are universities implementing?...
8
 
2 kommentarer
CRM in a Non-profit Context
Besides using CRM in profit-oriented companies, CRM can also be of importance in non-profit organizations. Buttle gives two examples of non-profit organizations that successfully implemented CRM: 1. ...
7
 
1 kommentarer
The CRM-paradox by Nguyen
Recently, the CRM-paradox has been put forward by Nguyen, meaning the following: in CRM it is very common to treat certain customer groups differently from others, since various consumers have differe...
6
 
CRM in a Monopoly Situation
Based on a personal on-going experience with a Belgian consortium of energy with mixed public and private ownership, the Customer Relationship Management of a firm that benefits from monopolistic adva...
5
 
1 kommentarer
Healthcare CRM Models?
Hi, I'm looking for healthcare CRM frameworks or models. What are the main Healthcare CRM Concepts? Thanks for your ideas......
5
 
2 kommentarer
CRM in Military Organizations?
Hi, is CRM used in military organizations? If yes, how do they go about it and what's the advantage of using that?...
5
 
1 kommentarer
6 Markets Model (Payne, 1995)
Hi, can someone explain the 6 markets model which is Internal, Supplier, Referral, Recruitment, Influence and Customer market?...
4
 
CRM Practices in FMCG Sector
Do FMCG companies engage in using CRM? If yes, how do they go about it and what's their advantage since they are not service providing companies......
4
 
1 kommentarer
Relationship with Company or with Employees?
Can a business customer relationship be said to exist between: - a company and its customers or is the relationship really between: - a company's EMPLOYEES and the customers of the firm?...
4
 
3 kommentarer
Stages of Customer Service Transformation
Marketing and managing customer relations are very important in business. Many new concepts and ideas are constantly being published. But we can broadly distinguish several stages in the transformati...
4
 
Managing Customer Complaints
How can CRM agents manage recurrent and repeat complaints from their customers in the best way to ensure one does not lose this customer to a competitor? A customer's issue may have been resolved upo...
4
 
3 kommentarer
Start CRM with Fixing Fragmented Customer Service Processes
I think advancing customer service for most firms starts with unifying fragmented customer service processes. Only then can you move forward to more advanced CRM approaches....
4
 
1 kommentarer
Six Relationship Management Interaction Processes (Geersbro and Ritter) for International Relations
A business or organizational process refers to a series of connected activities that convert organizational inputs to specific desired organizational outcomes. Geersbro and Ritter (2013) defined a six...
3
 
Increasing Student Retention using Higher Education CRM
The student attrition problem has become a major concern for both public and private universities. According to the National Center for Education Statistics (NCES), about 59% of the first-time and ful...
3
 
1 kommentarer
Advanced Customer-Oriented Strategy: Customer Advocacy
The development of the Internet has resulted in more powerful consumers than before. The Internet facilitates the gathering of up to date information about products and services before making a purcha...
3
 
An Extreme CRM Case: Front Office
A hotel guest makes a complaint at the front desk, stating: "Those enormous trees woke me up last night. I got no sleep. You owe me a complimentary room upgrade for this problem for the rest of my sta...
3
 
1 kommentarer
More CRM Strengths / Benefits
CRM also helps to generate additional revenue from the business on a continuous basis without much additional investment....
2
 
2 kommentarer
Customer Relationship Management Metaphor
CRM is like farming the field: Firstly you should own some field of land. Then you input seeds, water and fertilizer. You need to pay attention to any diseases. And you must look after all kinds o...
2
 
Customer Relationship Management History
I'm studying marketing and have been tasked with writing a historical perspective / literature overview on customer relationship management Does anyone have any thoughts on which key authors I should...
1
 
2 kommentarer
CRM in Government
How do you think can CRM be implemented in government sector? How can it be integrated with e-government? Boosting government's reputation through CRM and e-government -- how can this be achieved?...
0
 
1 kommentarer
Tool to assess CRM maturity?
Hi, I am looking for a good tool to assess the level of CRM maturity of a medium-size (for profit) organization. It has to deal with CRM strategy, CRM culture, organization, marketing, various CRM sof...
0
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kundrelationsmarknadsföring | CRM. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Framework for Monitoring Customer Service
Dear all, please let me know what is an approproate framework for monitoring customer service. Thank you in advance for your help. Miragha....
24
 
9 kommentarer

🥈 CRM: What Forms a Strong Customer Relationship?
Of course a vital relationship between customer and company is critical for CRM to be efficient. But what forms a strong relationship? The answer on this question is not always clear. Nguyen and Mutum...
22
 
16 kommentarer

🥉 What is the Impact of CRM on Organizational Performance?
What is the impact of CRM on organisational performance? What are the bases of measurement and what other factors can be considered. Thank you....
15
 
7 kommentarer

Theories of Customer Relationship Management (CRM)
What are the main theories within customer relationship management (CRM)? If I said Justice Theory is one CRM theory, is this true? What about Relationship Marketing Theory?...
11
 
9 kommentarer

Why Customer Relationship Management? What Makes CRM Viable?
What makes CRM a viable option is the cost dynamics - The cost of getting a new customer is 4 times the cost of retaining an existing customer. - 80% of a firm's business comes from 20% of the custo...
9
 
3 kommentarer

Social Customer Relationship Management | Social CRM
Because of the increasing popularity of social media technologies, Customer Relationship Management now gives way to a broader perspective that acknowledges the new capabilities that are a result of s...
8
 
10 kommentarer

Customer Intimacy > WHY?
Why there should be such an intimacy in the relationship with the Customer today?...
8
 
5 kommentarer

Business Relations in Corporate America
I dont think many people in business nowadays really know how to have a good "relationship". Let alone with their Customers. In today's marketplace, there are too many distractions and priorities that...
6
 
4 kommentarer

Customer Relationship Management as a Strategic Development Philosophy
Customer Relationship Management is a term that not only describes a set of software tools bundled into a 'CRM' application but, is also becoming a guiding philosophy in the development of the strateg...
5
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Customer Relationship Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Common Reasons for Failure of CRM Initiatives

Implementation of CRM Initiatives
Based on research, reasons for unsuccessful CRM initiatives are linked to following: - Launching initiatives without an...

Key Challenges of a CRM Implementation for Senior Managers

Implementing Customer Relationship Management
In an article, Behram Hansotia describes following key challenges of a CRM implementation for senior managers: - Ensuri...

3 Types of Customer Services

Understanding The Nature of Customer Services
According to De Vries, Kasper and Van Helsdingen (2001) three types of customer services can be distinguished: 1. PERSO...

The New Consumer and CRM

Characteristics of the New Consumer
Understanding customers' satisfying behaviors is a constantly changing process that can be understood only with an atten...

What are the Main CRM Activities?

CRM Strategy, Activities
Customer relationship management (CRM) is the business process that provides the structure for how relationships with cu...

A Closer Look Into Customer Value

Customer Value Analysis, Strategic Marketing, Innovation Strategy
It is often argued that customer value is required for staying competitive and successful as organization. But in what w...

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

Value Disciplines, Customer Strategy, Customer Intimacy, Customer-oriented, CRM
Customer / Consumer Centricity (CC) is a frequently used concept used by companies to achieve competitive advantages. It...

The Relationship Between Loyalty and Satisfaction

Customer Loyalty, Brand Loyalty, Customer Satisfaction, CRM
Of course there is a relationship between Satisfaction and Loyalty. Satisfaction can be seen as consistency between prio...

Implementing Customer Equity Management

Step-by-step Guide
Customer equity can be seen as the lifetime value of a companies’ existing customer base plus the expected future lifeti...

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding
Next time you're using the term "CRM", remember there's an R in it... The R of "Relationship". Actually, customers (wan...

CRM in Financial Services

Implementing CRM
Jim Morgan, author of the article “Customer Information Management (CIM): The Key to Successful CRM in Financial Service...

How to Build Customer-Centric Organizations

Holistic CRM
In order to implement CRM in a holistic way and to make the customer the focal point of a company's strategy, Behram Han...

The Customer Value Scorecard

Prioritizing CRM Opportunities
According to Behram Hansotia, the Customer Value Scorecard (CVS) is a valuable tool to help prioritize CRM opportunities...

How to Embed CRM Capabilites in CRM Activities?

CRM Strategy, CRM Capabilities
CRM is a cross-functional organizational process that focuses on establishing, maintaining, and enhancing long-term rela...

The Actual Relationship Between Cross-buying and Consumer Loyalty

Customer Loyalty, Consumer Loyalty, Cross-Selling, Cross-Buying, Sales Management, Account Management
There has been an ongoing discussion as to whether cross-buying (buying goods from various categories) is the consequenc...

The Three Stage Model of Service Consumption (Service Encounter)

Consumption Behavior, Service Marketing, Strategic Marketing Management
According to the three-stage model of service consumption, consumers go through 3 stages of service encounter namely; th...

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
Many companies are already highlighting the importance of trustworthiness by setting and sustaining honest prices and pr...

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business
In order to successfully integrate social media into your organization, six useful steps can be used. These are the foll...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kundrelationsmarknadsföring | CRM. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Service Quality Models

SERVQUAL, Service Quality Management, CRM, CEM, Customer Loyalty, Customer Satisfaction
This presentation elaborates on service quality, especially focusing on perceptions and expectations of consumers and th...

The Costs of DISsatisfied Customers

Customer Satisfaction
This presentation is about the costs of dissatisfied customers. The authors investigate the main sources of customer in...

The Impact of CRM on Financial Performance of Business

Building a Business Case for CRM
Although some practical guidelines have appeared on how to design and implement customer relationship management program...

Customer Value Management

Organizational Management, Value Creation
Preesentation about Customer Value Management (CVM) by J. Blanc. It includes the following sections: 1. Definition of C...

How to Deliver Exceptional Customer Service and Client Satisfaction

Customer Experience Management, Customer Satisfaction, Customer Service, CRM
This presentation elaborates briefly on customer service delivery for customer experience management. The presentation i...

Practical Communication Tips for Managers

Management Skills, Leadership Skills, Management Development, Leadership Development, Situational Leadership
As manager you need to combine professional expertise and experience with specific character traits, interpersonal and c...

Fundamental Customer Centricity

Understanding what Customer Centricity Really is About
Professor Ranjay Gulati gives his vision on what Customer Centricity is about: aligning your firm in a fundamental way a...

The 2 Worlds of Marketing and Sales

Making Sales and Marketing Work Together, Understanding the Differences
Funny explanation of Marketing and Sales by contrasting and comparing them with short sketches....

The Importance of a Long Term Focus on the Customer

Interview Ohmae on the Need for a Long-term Customer Focus
Ohmae explains the importance of the fundamental belief that all actions of a company need to be good for all concerned,...

CRM Diagram

Customer Relationship Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kundrelationsmarknadsföring | CRM.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Kundrelationshantering med: Förhållande Marknadsföring  |  Värde Discipliner  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Analytisk CRM  |  Operativa CRM  |  Kundnöjdhetsmodell  |  SERVQUAL-metoden  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kundrelationsmarknadsföring | CRM? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.