Krishantering

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

268 itens • 600.176 visitas


Sammanfattning

Självfallet hoppas inget företaget att behöva möta ”situationen som orsakar ett betydande affärsavbrott som stimulerar till en omfattande massmediatäckning” (krisen). Den offentliga ingående genomlysning, som är ett resultat av massmediatäckningen påverkar ofta de normala verksamheterna i företaget och kan ha/få finansiella (negativa), politiska, rättsliga och myndighets effekter. Betydande värde förstörelse är att frukta, speciellt när inte krisen behandlas väl i uppfattningen hos massmedia eller av de allmännas åsikter. Krishantering tar itu med att ge det rätta gensvaret på krisen (säkerhets-, strukturella- och ad-hoc).


Några allmänna råd och tips vid krishantering

  1. Förbered katastrofplaner på förhand (krishanteringsgruppen och medlemmarna kan bildas inom mycket kort varsel, för att öva in kriser av olika slag),

  2. Omgående och tydligt meddela internt att de enda personerna som får utttala sig om krisen till den yttre omvärlden är krisgruppens medlemmar),

  3. Agera snabbt (de första timmarna, efter det första krisavbrottet är extremt viktiga, därför att massmedia ofta bygger på den informationen som kommer från de första timmarna)

  4. Använd krishantering(-lednings) konsulter (rådgivning från objektiva PR-konsulter är viktigt, använd experter som är specialiserade på företagsimage/varumärke),

  5. Ge säkerställd och korrekt information (kom ihåg att pröva att manipulera information kommer bara att allvarligt misslyckas, om det upptäcks, även internt!),

  6. När  beslut om åtgärder skall tas, överväg inte bara de kortfristiga förlusterna, utan fokusera också på de långsiktiga effekterna.

Beslutsfattare på alla nivåer i organisationen är anställda till att klara av kriser och hamnar ofta till vardags också i denna typ av situationer. Deras färdigheter testas egentligen först när de måste klara av betydande kriser som har potential att avbryta eller drabba organisationens värdeskapande processer, inkomstkällorna, driftkostnaderna, aktiepriset, konkurrensläget och den dagliga affärsverksamheten. Jämför: Karismatiskt Ledarskap.
Den effektivaste krishanteringen uppstår, när potentiella kriser upptäckts och hanterats snabbt - före de kan få effekt på organisationens affärsverksamhet. Som i de fall när de aldrig kommer till kännedom för organisationens nyckelbeslutsfattare eller till allmänheten via massmedia.


Skapa en kontinuitetsplan för affärsverksamheten

I exempel där krisen redan har brutit ut, eller där det är ofrånkomligt att krisen kommer att få påverkan för organisationens nyckelbeslutsfattare, är en affärskontinuitetsplan till hjälp för att minimera avbrott och skadan. Att utveckla en sådan plan kan vid första anblicken verka som en avskräckande uppgift, men faktum är att det är ett förnuftigt dokument. Det gäller att identifiera de funktioner och processer som är kritiska för affärsverksamheten, och därefter designa och konstruera operationella och kommunicerbara katastrofplaner för att hantera de potentiella fel som en eller flera av dem kan drabbas av, samt hur nyckel- beslutsfattare skall reagera, när de upptäcker detta. En viktig beståndsdel som ibland förbises är att testa ut att affärskontinuitetsplaner fungerar i praktiken.
Företag som har affärskontinuitetsplaner är bättre rustade för att minimera att affärsverksamheten lider skada och att man drabbas finansiellt. En ytterliggare effekt av detta, är att beslutsfattare kan finna ut att processen för att utveckla dessa planer också kan ha en indirekt nytta. Deras organisationer är nu mer känsligare för att möjliga krissituationer som kan komma att uppstå och avbryta affärsverksamheten eller att påverka dess operationella utgifter, vinster och den allmänna tillväxten. Som ett resultat så reagerar nu deras chefer snabbare och effektivare för att stoppa dem.


Bok: Laurence Barton - Crisis in Organizations II

Bok: Steven Fink - Crisis Management: Planning for the Inevitable


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Krishantering (Beredskapsplanering) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Krishantering (Beredskapsplanering).


How to Deal with Crises Situations in an Organisation
What are the right steps to be taken in dealing with crises in an organisation in order to prevent it from escalating be (...)
14
 
1 kommentarer
Execution in Crisis Management
It is not only to forecast/ plan for the contigencies but also the execution in case of actual crisis. There have been s (...)
12
 
1 kommentarer
GIS Emergency Management
I am researching on how Graphical Information Systems (GIS) can influence emergency management for principal response ag (...)
9
 
The Pressure of IT on Leaders and Managers
Recently, some people have shown interest in complicated versus complexity. There are a few differences in the descripti (...)
8
 
9 kommentarer
Definition of Economic Crisis
What precisely is the definition of an Economic crisis? (...)
7
 
2 kommentarer
Steps in Case of a Product Quality Crisis
What are the possible strategies one should take to overcome a crisis regarding the quality of your products (especially (...)
5
 
1 kommentarer
Combine Contingency Planning with SWOT Analysis
There is a strong case for all companies / organizations to regularly do a serious SWOT analysis - all 4 boxes and combi (...)
5
 
1 kommentarer
International Association of Emergency Managers
For those professionals engaged in crisis and emergency management I would recommend you look at iaem.com
The Inter (...)
5
 
The Vulnerable Leadership Style for a Prolonged Crisis Like Covid-19?
In complex, uncertain, circumstances like in the current situation, the vulnerable leader (fully truthful, admits and ap (...)
5
 
10 kommentarer
(Strategic / Organizational) Conflict Management Life Cycle
The company is exposed during its activities to a set of conflicts with its stakeholders, and it is necessary for the co (...)
4
 
1 kommentarer
Understanding Scenarios and Consequences in Contingency Planning
A failure in most planning is that it's analytical versus strategic in nature. In systems thinking, an important attribu (...)
4
 
1 kommentarer
Preparing Execution of Contingency Plan
Contingency Planning is very important. Before actually executing the contingency plan, certain critical actions have to (...)
4
 
2 kommentarer
How to Develop an Exercise Program for the Emergency Plan?
To avoid loss of lives during an accident, it is good practice to exercise the emergency response plan.
My question (...)
3
 
3 kommentarer
How the Covid-19 Crisis is Causing a Demand-driven Recession
The Covid-19 pandemic initially brought a health challenge for the world and has become a health crisis for countries wi (...)
2
 
Disaster Management
How to Manage in Case of a Disaster? Bonjour, I am looking for a guide on what executive managers should do in case a di (...)
2
 
1 kommentarer
Crisis Management Software
Hi members, I am looking for a crisis management software package with a mobile facility, should anyone have any experie (...)
0
 
3 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Krishantering (Beredskapsplanering). Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Krishantering (Beredskapsplanering). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Types of Crises: Sudden / Smoldering
In a recent paper, Erika Hayes James and Lynn Perry Wooten distinguish between:
1. SUDDEN CRISES (Natural disasters (...)
42
 
3 kommentarer

Win the race to disclosure
In a short article about crisis management in the media William Essex also stresses how important it is to win the race (...)
32
 
Strategy versus Risk and Crisis Management
Elaboration is much more required on Crisis Management since this is new arena in the field of finance and the literatur (...)
23
 
1 kommentarer

Crisis Leadership
Publilius Syrus already wrote in the 1st century BC: "Anyone can hold the helm when the sea is calm". This crisis manage (...)
22
 
19 kommentarer

What Managerial Competencies are Required to Tackle an Organizational Crisis?
In normal circumstances, various competencies are needed for top management to be successful. Besides (!) these regular (...)
20
 
8 kommentarer

Common Errors Leaders Make during Crises
Hirsch (2014) did research on crisis management and examined the most common errors top managers make in times of crisi (...)
18
 
33 kommentarer

Statistics on Business Continuity
Here are some facts that show the importance of Crisis Management / Business Continuity Planning: There were 930 compani (...)
16
 
1 kommentarer

Why Contingency Planning? Importance and Benefits
Simpkins (2009) argues that Contingency Planning (CP) is probably the most important topic of an organization’s overall (...)
15
 
20 kommentarer

How to deal with the Media in a Crisis?
Sometimes, it's hard for the company to deal with the media. If the case is 100 % black propaganda (such as libels or sl (...)
11
 
3 kommentarer

Crisisology as a Discipline
I am seeking information regarding activity in the area of crisisology in Europe. Can someone bring me up-to-date as to (...)
10
 
7 kommentarer

Why did Nobody Prepare for the Current Crisis?
The article above explains that it's important to prepare contingency plans in advance, before an actual crisis occurs.< (...)
8
 
23 kommentarer

Measures by Companies Against the Covid-19 / Corona Virus
It affects almost everyone in the world – the Corona Virus also known as Covid-19. It has put countries in lockdown, for (...)
6
 
6 kommentarer

Coronavirus disease (COVID-19): What Can You Do?
By coughing and sneezing, a person transmits the virus through his nose, throat or lungs. The virus gets into the air th (...)
6
 
4 kommentarer

How Often Should Contingency Planning Be Performed? Frequency
Does keeping the duration of the validity of contingency planning short to say 2 to 4 weeks help in doing a better strat (...)
5
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Crisis Management (Contingency Planning) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Develop a Crisis Communication Plan?

Crisis Management
In order to develop a successful communication plan during a crisis, following steps should be followed: 1. Identify th (...)

Top-10 Mistakes in A Crisis

Crisis Management, Education
Robert D. Ramsey in Supervision (Oct2004, Vol. 65, Issue 10) gives the following list of things not to do in a cr (...)

Multiple crisis

Preparing for domino effects
Remember and realize early on that one crisis can lead to another, and multiple crisis can occur at the same time. Consi (...)

Potential Types of Threats

Checklist of Types
- Financial (major decline in stock price, market crash, major decline in earnings) - Workforce (labour strike, labour (...)

Use Belbin for your Crisis team

Building a Contingency Team
In order to build an effective contingency team, members need to be intelligently chosen. You need members with the foll (...)

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks (...)

Early Crisis Signals

The earlier the better...
People frequently wonder how a crisis can occur unexpectedly in a company and if top managers, aware of what is happenin (...)

Early Warning Signals

Timely Alert System
A useful exercise is to think of what events can be considered early warning signals for certain problems to arise. You (...)

Preparing your Executive Team for Crisis

Contingency Plans & Manuals
Note that crises often happen in different ways than what you imagened and planned for... That's why preparing and edu (...)

Financial Indicators Check-list

Financial Crisis Signals for a Company
Due to the global economic crisis affecting companies of all industries and regions, there is a lot of interest in crisi (...)

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t (...)

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe (...)

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be (...)

Consumer Psychology in a Downturn

Re-shape Your Marketing
Traditional ways that companies used to segment their customers are lifestyle, demographics, etc... These are absolutely (...)

Marketing Strategies in a Downturn

Leveraging Crisis
How marketers respond to the new consumer psychology of the current downturn? 1) For companies with a relatively strong (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Krishantering (Beredskapsplanering). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Essence of Crisis Leadership

Crises, Crisis Management, Quick Decision-making, Crisis Response, Corona, Covid-19
Dr. Michael J. Ryan of the World Health Organization speaks about the lessons he learned while dealing with the Ebola cr (...)

Strategic Activism

Crisis Management
Activist NGOs have increasingly foregone public politics and turned to private politics to change the practices of firms (...)

Leading in Times of Crises

Leadership, Crisis Management
Presentation that assesses the characteristics that leaders should have and actions that they should take for effective (...)

Crisis Leadership

Organizational Crises
This article proposes that there is, in fact, a difference between crisis management and crisis leadership, and that wha (...)

How to Give a Media Interview? The ABC and 3R Tool

Media Training, Media Training, Crisis Management, Success Stories, Media Interview
Former BBC Producer Andrew Carapiet distinguishes 2 different situations in which you are likely to have to talk to the (...)

Funny Introduction to Business Continuity Planning

First Awareness of the Importance and Main Aspects of Continuity Planning
This video touches on many key topics of Business Continuity Planning with some humor: - The Need to have a Backup Plan (...)

Employee Empowerment, Teamwork and Communication

Performance Management, Employee Empowerment
Colorful presentation with speaking notes about 3 tools to improve organizational performance: Teamwork, Communication a (...)

Introduction to Crisis Management

Crisis Management, Crisis Categories, Crisis Stages, Crisis Team Formation
Comprehensive presentation about Crisis Management in organizations that includes interesting facts about performance of (...)

7 Steps to Create a Crisis Communication Plan

Introduction to Crisis Communication Planning, Contingency Planning
In this concise video Debbie DeWitt of Visix explains 7 steps to putting together a crisis communications plan: 1.̳ (...)

5 Important Things to do When a Crisis has Occurred

Crisis Management Best Practices, Crisis Management Tips
Five good crisis management tips by Sam North. 1. Deal with it. Since a crisis not just goes away, you have to co (...)

3 Levels of Communication Skills for Managing and Leadership

Leadership, Communication Skills, Leadership Communication Framework, Barett
According to Barrett (2006) leadership communication can be referred to as the determined and purposeful delivery of mes (...)

Critical Thinking in Decision Making

Critical Thinking, Testing Assumptions, Avoiding Fallacies, Avoiding Biases, Dealing with Emotions
Presentation about critical thinking for decision making, including the following sections: 1. Failure of Imagination (...)

The Role of NGOs in Disaster Management

NGO, NGOs, Crisis Management, Disaster Management, Crisis Response
This presentation is about NGOs, specifically focusing on their role in disaster management. The presentation includes t (...)

Effective Crisis Leadership

Crisis Management, Leadership Development
This is a useful presentation about effective leadership in crises, including the following sections: 1. The importance (...)

Introduction to Business Continuity Management

Understanding of the Need to Have a Business Continuity Plan, Organizational Resilience
Organizations have to be prepared to deal immediately with events everywhere around the world (from natural disasters to (...)

Business Continuity Management and Disaster Recovery Management

Business Continuity Planning, Disaster Recovery Planning, Crisis Management, Organizational Absorption
Presentation about Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery Planning (DRP). The presentation includes th (...)

The Six Basic Questions of Risk Management

Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction
Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per (...)

Strategically Managing Perceptions for Improved Corporate Reputation

Reputation Management Activities, Strategic Reputation Management, Reputation Perceptions
Concise presentation that provides an interesting framework for reputation management. It particularly focuses on 4 key (...)

The Importance of Reputational Risk and Managing it

Reputation Management, Risk Management
This presentation focuses mainly on the importance of reputational risk and the necessity of reputational risk managemen (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Krishantering (Beredskapsplanering).


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Krishantering med: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |   Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Krishantering (Beredskapsplanering)? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 18-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.