Krishantering

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Självfallet hoppas inget företaget att behöva möta ”situationen som orsakar ett betydande affärsavbrott som stimulerar till en omfattande massmediatäckning” (krisen). Den offentliga ingående genomlysning, som är ett resultat av massmediatäckningen påverkar ofta de normala verksamheterna i företaget och kan ha/få finansiella (negativa), politiska, rättsliga och myndighets effekter. Betydande värde förstörelse är att frukta, speciellt när inte krisen behandlas väl i uppfattningen hos massmedia eller av de allmännas åsikter. Krishantering tar itu med att ge det rätta gensvaret på krisen (säkerhets-, strukturella- och ad-hoc).


Några allmänna råd och tips vid krishantering

  1. Förbered katastrofplaner på förhand (krishanteringsgruppen och medlemmarna kan bildas inom mycket kort varsel, för att öva in kriser av olika slag),

  2. Omgående och tydligt meddela internt att de enda personerna som får utttala sig om krisen till den yttre omvärlden är krisgruppens medlemmar),

  3. Agera snabbt (de första timmarna, efter det första krisavbrottet är extremt viktiga, därför att massmedia ofta bygger på den informationen som kommer från de första timmarna)

  4. Använd krishantering(-lednings) konsulter (rådgivning från objektiva PR-konsulter är viktigt, använd experter som är specialiserade på företagsimage/varumärke),

  5. Ge säkerställd och korrekt information (kom ihåg att pröva att manipulera information kommer bara att allvarligt misslyckas, om det upptäcks, även internt!),

  6. När  beslut om åtgärder skall tas, överväg inte bara de kortfristiga förlusterna, utan fokusera också på de långsiktiga effekterna.

Beslutsfattare på alla nivåer i organisationen är anställda till att klara av kriser och hamnar ofta till vardags också i denna typ av situationer. Deras färdigheter testas egentligen först när de måste klara av betydande kriser som har potential att avbryta eller drabba organisationens värdeskapande processer, inkomstkällorna, driftkostnaderna, aktiepriset, konkurrensläget och den dagliga affärsverksamheten. Jämför: Karismatiskt Ledarskap.
Den effektivaste krishanteringen uppstår, när potentiella kriser upptäckts och hanterats snabbt - före de kan få effekt på organisationens affärsverksamhet. Som i de fall när de aldrig kommer till kännedom för organisationens nyckelbeslutsfattare eller till allmänheten via massmedia.


Skapa en kontinuitetsplan för affärsverksamheten

I exempel där krisen redan har brutit ut, eller där det är ofrånkomligt att krisen kommer att få påverkan för organisationens nyckelbeslutsfattare, är en affärskontinuitetsplan till hjälp för att minimera avbrott och skadan. Att utveckla en sådan plan kan vid första anblicken verka som en avskräckande uppgift, men faktum är att det är ett förnuftigt dokument. Det gäller att identifiera de funktioner och processer som är kritiska för affärsverksamheten, och därefter designa och konstruera operationella och kommunicerbara katastrofplaner för att hantera de potentiella fel som en eller flera av dem kan drabbas av, samt hur nyckel- beslutsfattare skall reagera, när de upptäcker detta. En viktig beståndsdel som ibland förbises är att testa ut att affärskontinuitetsplaner fungerar i praktiken.
Företag som har affärskontinuitetsplaner är bättre rustade för att minimera att affärsverksamheten lider skada och att man drabbas finansiellt. En ytterliggare effekt av detta, är att beslutsfattare kan finna ut att processen för att utveckla dessa planer också kan ha en indirekt nytta. Deras organisationer är nu mer känsligare för att möjliga krissituationer som kan komma att uppstå och avbryta affärsverksamheten eller att påverka dess operationella utgifter, vinster och den allmänna tillväxten. Som ett resultat så reagerar nu deras chefer snabbare och effektivare för att stoppa dem.


Bok: Laurence Barton - Crisis in Organizations II -

Bok: Steven Fink - Crisis Management: Planning for the Inevitable -


Krishantering (Beredskapsplanering) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum om Krishantering (Beredskapsplanering)  

De senaste ämnena om: Krishantering (Beredskapsplanering).


Crisis Leadership
Publilius Syrus already wrote in the 1st century BC: "Anyone can hold the helm when the sea is calm". This crisis manage (...)
22
19 reaktioner
 
Coronavirus disease (COVID-19): What Can You Do?
By coughing and sneezing, a person transmits the virus through his nose, throat or lungs. The virus gets into the air th (...)
6
4 reaktioner
 
How the Covid-19 Crisis is Causing a Demand-driven Recession
The Covid-19 pandemic initially brought a health challenge for the world and has become a health crisis for countries wi (...)
2
0 reaktioner
 
Best Practices om Krishantering (Beredskapsplanering)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Types of Crises: Sudden / Smoldering
In a recent paper, Erika Hayes James and Lynn Perry Wooten distinguish between: 1. SUDDEN CRISES (Natural disasters, Te (...)
42
3 reaktioner

 
🥈 Win the race to disclosure
In a short article about crisis management in the media William Essex also stresses how important it is to win the race (...)
32
0 reaktioner

 
🥉 Strategy versus Risk and Crisis Management
Elaboration is much more required on Crisis Management since this is new arena in the field of finance and the literatur (...)
23
1 reaktioner

 
What Managerial Competencies are Required to Tackle an Organizational Crisis?
In normal circumstances, various competencies are needed for top management to be successful. Besides (!) these regular (...)
20
8 reaktioner

 
Common Errors Leaders Make during Crises
Hirsch (2014) did research on crisis management and examined the most common errors top managers make in times of crisi (...)
18
33 reaktioner

 
Statistics on Business Continuity
Here are some facts that show the importance of Crisis Management / Business Continuity Planning: There were 930 compani (...)
16
1 reaktioner

 
Why Contingency Planning? Importance and Benefits
Simpkins (2009) argues that Contingency Planning (CP) is probably the most important topic of an organization’s overall (...)
15
20 reaktioner

 
How to Deal with Crises Situations in an Organisation
What are the right steps to be taken in dealing with crises in an organisation in order to prevent it from escalating be (...)
13
1 reaktioner

 
Execution in Crisis Management
It is not only to forecast/ plan for the contigencies but also the execution in case of actual crisis. There have been s (...)
12
1 reaktioner

 
How to deal with the Media in a Crisis?
Sometimes, it's hard for the company to deal with the media. If the case is 100 % black propaganda (such as libels or sl (...)
11
3 reaktioner

 
Crisisology as a Discipline
I am seeking information regarding activity in the area of crisisology in Europe. Can someone bring me up-to-date as to (...)
10
7 reaktioner

 
GIS Emergency Management
I am researching on how Graphical Information Systems (GIS) can influence emergency management for principal response ag (...)
9
0 reaktioner

 
Why did Nobody Prepare for the Current Crisis?
The article above explains that it's important to prepare contingency plans in advance, before an actual crisis occurs. (...)
8
23 reaktioner

 
Definition of Economic Crisis
What precisely is the definition of an Economic crisis? (...)
7
2 reaktioner

 
Steps in Case of a Product Quality Crisis
What are the possible strategies one should take to overcome a crisis regarding the quality of your products (especially (...)
5
1 reaktioner

 
International Association of Emergency Managers
For those professionals engaged in crisis and emergency management I would recommend you look at iaem.com The Internati (...)
5
0 reaktioner

 
How Often Should Contingency Planning Be Performed? Frequency
Does keeping the duration of the validity of contingency planning short to say 2 to 4 weeks help in doing a better strat (...)
5
6 reaktioner

 
Combine Contingency Planning with SWOT Analysis
There is a strong case for all companies / organizations to regularly do a serious SWOT analysis - all 4 boxes and combi (...)
5
1 reaktioner

 
Measures by Companies Against the Covid-19 / Corona Virus
It affects almost everyone in the world – the Corona Virus also known as Covid-19. It has put countries in lockdown, for (...)
5
6 reaktioner

 
Understanding Scenarios and Consequences in Contingency Planning
A failure in most planning is that it's analytical versus strategic in nature. In systems thinking, an important attribu (...)
4
1 reaktioner

 
Preparing Execution of Contingency Plan
Contingency Planning is very important. Before actually executing the contingency plan, certain critical actions have to (...)
4
2 reaktioner

 
How to Develop an Exercise Program for the Emergency Plan?
To avoid loss of lives during an accident, it is good practice to exercise the emergency response plan. My question is: (...)
3
3 reaktioner

 
Crisis Management Software
Hi members, I am looking for a crisis management software package with a mobile facility, should anyone have any experie (...)
0
3 reaktioner

 
Experttips om Crisis Management (Contingency Planning) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


How to Develop a Crisis Communication Plan?

Crisis Management (...)
   
 
 
 

Top-10 Mistakes in A Crisis

Crisis Management, Education (...)
   
 
 
 

Multiple crisis

Preparing for domino effects (...)
   
 
 
 

Potential Types of Threats

Checklist of Types (...)
   
 
 
 

Use Belbin for your Crisis team

Building a Contingency Team (...)
   
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management (...)
   
 
 
 

Early Crisis Signals

The earlier the better... (...)
   
 
 
 

Early Warning Signals

Timely Alert System (...)
   
 
 
 

Preparing your Executive Team for Crisis

Contingency Plans & Manuals (...)
   
 
 
 

Financial Indicators Check-list

Financial Crisis Signals for a Company (...)
   
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management (...)
   
 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility (...)
   
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management (...)
   
 
 
 

Consumer Psychology in a Downturn

Re-shape Your Marketing (...)
   
 
 
 

Marketing Strategies in a Downturn

Leveraging Crisis (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Krishantering (Beredskapsplanering)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Krishantering med: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Krishantering (Beredskapsplanering)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.