Krishantering

Kunskapscenter

   

Ger de rätta svaren i det fall att ett betydande affärsavbrott inträffar. Förklaring av Krishantering (Crisis Management).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Självfallet hoppas inget företaget att behöva möta ”situationen som orsakar ett betydande affärsavbrott som stimulerar till en omfattande massmediatäckning” (krisen). Den offentliga ingående genomlysning, som är ett resultat av massmediatäckningen påverkar ofta de normala verksamheterna i företaget och kan ha/få finansiella (negativa), politiska, rättsliga och myndighets effekter. Betydande värde förstörelse är att frukta, speciellt när inte krisen behandlas väl i uppfattningen hos massmedia eller av de allmännas åsikter. Krishantering tar itu med att ge det rätta gensvaret på krisen (säkerhets-, strukturella- och ad-hoc).


Några allmänna råd och tips vid krishantering

 1. Förbered katastrofplaner på förhand (krishanteringsgruppen och medlemmarna kan bildas inom mycket kort varsel, för att öva in kriser av olika slag),

 2. Omgående och tydligt meddela internt att de enda personerna som får utttala sig om krisen till den yttre omvärlden är krisgruppens medlemmar),

 3. Agera snabbt (de första timmarna, efter det första krisavbrottet är extremt viktiga, därför att massmedia ofta bygger på den informationen som kommer från de första timmarna)

 4. Använd krishantering(-lednings) konsulter (rådgivning från objektiva PR-konsulter är viktigt, använd experter som är specialiserade på företagsimage/varumärke),

 5. Ge säkerställd och korrekt information (kom ihåg att pröva att manipulera information kommer bara att allvarligt misslyckas, om det upptäcks, även internt!),

 6. När  beslut om åtgärder skall tas, överväg inte bara de kortfristiga förlusterna, utan fokusera också på de långsiktiga effekterna.

Beslutsfattare på alla nivåer i organisationen är anställda till att klara av kriser och hamnar ofta till vardags också i denna typ av situationer. Deras färdigheter testas egentligen först när de måste klara av betydande kriser som har potential att avbryta eller drabba organisationens värdeskapande processer, inkomstkällorna, driftkostnaderna, aktiepriset, konkurrensläget och den dagliga affärsverksamheten. Jämför: Karismatiskt Ledarskap.
Den effektivaste krishanteringen uppstår, när potentiella kriser upptäckts och hanterats snabbt - före de kan få effekt på organisationens affärsverksamhet. Som i de fall när de aldrig kommer till kännedom för organisationens nyckelbeslutsfattare eller till allmänheten via massmedia.


Skapa en kontinuitetsplan för affärsverksamheten

I exempel där krisen redan har brutit ut, eller där det är ofrånkomligt att krisen kommer att få påverkan för organisationens nyckelbeslutsfattare, är en affärskontinuitetsplan till hjälp för att minimera avbrott och skadan. Att utveckla en sådan plan kan vid första anblicken verka som en avskräckande uppgift, men faktum är att det är ett förnuftigt dokument. Det gäller att identifiera de funktioner och processer som är kritiska för affärsverksamheten, och därefter designa och konstruera operationella och kommunicerbara katastrofplaner för att hantera de potentiella fel som en eller flera av dem kan drabbas av, samt hur nyckel- beslutsfattare skall reagera, när de upptäcker detta. En viktig beståndsdel som ibland förbises är att testa ut att affärskontinuitetsplaner fungerar i praktiken.
Företag som har affärskontinuitetsplaner är bättre rustade för att minimera att affärsverksamheten lider skada och att man drabbas finansiellt. En ytterliggare effekt av detta, är att beslutsfattare kan finna ut att processen för att utveckla dessa planer också kan ha en indirekt nytta. Deras organisationer är nu mer känsligare för att möjliga krissituationer som kan komma att uppstå och avbryta affärsverksamheten eller att påverka dess operationella utgifter, vinster och den allmänna tillväxten. Som ett resultat så reagerar nu deras chefer snabbare och effektivare för att stoppa dem.


Bok: Laurence Barton - Crisis in Organizations II -

Bok: Steven Fink - Crisis Management: Planning for the Inevitable -


Krishantering Forumet
  Combine Contingency Planning with SWOT Analysis
There is a strong case for all companies / organizations to regularly do a serious SWOT analysis - all 4 boxes and combine that with Contingency Planning.
There is the possibility that a sudden Weakness, a sudden Threat, once it's identified, we...
     
 
  How Often Should Contingency Planning Be Performed? Frequency
Does keeping the duration of the validity of contingency planning short to say 2 to 4 weeks help in doing a better strategic planning job?
Improvisation from the feedback received from the first iteration before the second iteration is performed...
     
 
  Crisisology as a Discipline
I am seeking information regarding activity in the area of crisisology in Europe. Can someone bring me up-to-date as to what is being practiced and published there? There isn't much of anything going on in this area in the United States. I am the onl...
     
 
  Crisis Management Software
Hi members, I am looking for a crisis management software package with a mobile facility, should anyone have any experience in the same just please communicate it back. Regards....
     
 
  Online Crisis Management
Philip Young and I have been asked to write the third edition of of the best selling text book Online Public Relations (Kogan Page) in which we have a chapter on crisis management. We would welcome contributions and insights from both practitioners a...
     
 
  GIS Emergency Management
I am researching on how Graphical Information Systems (GIS) can influence emergency management for principal response agencies GDSs. Are there any case studies of same or a framework / model in this respect?...
     
 
  How to Deal with Crises Situations in an Organisation
What are the right steps to be taken in dealing with crises in an organisation in order to prevent it from escalating beyond control?...
     
 
  International Association of Emergency Managers
For those professionals engaged in crisis and emergency management I would recommend you look at iaem.com
The International Association of Emergency Managers (IAEM) now has 7 global councils and over 5000 members. It has moved on considerably fr...
     
 
  Developing an Emergency Plan
To avoid loss of lives during an accident, it is good practice to exercise the emergency response plan. My question is how to develop an exercise plan? (brake down events list for the exercise)...
     
 
  Definition of Economic Crisis
What precisely is the definition of an Economic crisis?...
     
 
  Understanding Scenarios and Consequences
A failure in most planning is that it's analytical versus strategic in nature. In systems thinking, an important attribute is to understand consequences. Managing consequences is more than just mitigating risks -- which is analytical. Consequences ar...
     
 
  Strategy for Product Quality Crisis
What are the possible strategies one should take to overcome a crisis regarding the quality of your products (especially in the food sector)?...
     
 
  Paid Placement for Company Statements and Stories
Part of making sure the world hears your side of the story is placing it in the online news media. Newsforce Network places "storytelling media" in ad space across hundreds of premium newspaper and news sites online, so you can control the message an...
     
 
  Preparing Execution of Contingency Plan
Contingency Planning is very important. Before actually executing the contingency plan, certain critical actions have to be taken such as:
1. Quickly gather, analyze and interpret factual data and information that led to the crisis.
2. Iden...
     
 
  Why nobody prepared for the current crisis?
The article above explains that it's important to prepare contingency plans in advance, before an actual crisis occurs.
Isn't it remarkable that neither governments, nor financial regulators, nor financial instituations seem to have created any ...
     
 
  How to deal with the Media in a Crisis?
Sometimes, it's hard for the company to deal with the media. If the case is 100 % black propaganda (such as libels or slanders) from others, is not too hard to gather all the fact for the press. But, if the cause arose within our own company, it's re...
     
 
  Execution in Crisis Management
It is not only to forecast/ plan for the contigencies but also the execution in case of actual crisis. There have been several instances in my career of around 17 years now that this concept has been implemented....
     
 

Krishantering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Krishantering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Krishantering Premium
  Why Contingency Planning? Importance and Benefits
Simpkins (2009) argues that Contingency Planning (CP) is probably the most important topic of an organization’s overall strategic plan. The importance of preparing for any contingencies must not be underestimated. Contingency planning takes int...
     
 
  Common Errors Leaders Make during Crises
Hirsch (2014) did research on crisis management and examined the most common errors top managers make in times of crisis. He found an interesting pattern of problematic behaviors among senior leaders in crises:
 
   
 
  What Managerial Competencies are Required to Tackle an Organizational Crisis?
In normal circumstances, various competencies are needed for top management to be successful. Besides (!) these regular competencies, certain specific skills and knowledge are crucial to recover from a crisis. The following  
   
 

Expert Tips (ENG) - Crisis Management Premium
 

How to Develop a Crisis Communication Plan?

In order to develop a successful communication plan during a crisis, following steps should be followed:
1. Identify the audiences for you...
Usage (application): Crisis Management
 
 
 

Top-10 Mistakes in A Crisis

Robert D. Ramsey in Supervision (Oct2004, Vol. 65, Issue 10) gives the following list of things not to do in a crisis:
1. Don't fall apart...
Usage (application): Crisis Management, Education
 
 
 

Multiple crisis

Remember and realize early on that one crisis can lead to another, and multiple crisis can occur at the same time. Consider that most crises can be a ...
Usage (application): Preparing for domino effects
 
 
 

Potential Types of Threats

- Financial (major decline in stock price, market crash, major decline in earnings)
- Workforce (labour strike, labour unrest, labo...
Usage (application): Checklist of Types
 
 
 

Use Belbin for your Crisis team

In order to build an effective contingency team, members need to be intelligently chosen. You need members with the following  
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks analysis. The authors ...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Early Crisis Signals

People frequently wonder how a crisis can occur unexpectedly in a company and if top managers, aware of what is happening, could have undertaken actio...
Usage (application): The earlier the better...
 
 
 

Early Warning Signals

A useful exercise is to think of what events can be considered early warning signals for certain problems to arise. You can add a few of those typical...
Usage (application): Timely Alert System
 
 
 

Preparing your Executive Team for Crisis

Note that crises often happen in different ways than what you imagened and planned for...
That's why preparing and educating your executive team...
Usage (application): Contingency Plans & Manuals
 
 
 

Financial Indicators Check-list

Due to the global economic crisis affecting companies of all industries and regions, there is a lot of interest in crisis signals and what actions can...
Usage (application): Financial Crisis Signals for a Company
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Ferguson (2014) wonders when exp...
Usage (application): Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Risk is an essential part of any investment.
Modern organizations are giving more attention to their risk profile to better protect their ...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 
 

Consumer Psychology in a Downturn

Traditional ways that companies used to segment their customers are lifestyle, demographics, etc... These are absolutely not related to consumers' emo...
Usage (application): Re-shape Your Marketing
 
 
 

Marketing Strategies in a Downturn

How marketers respond to the new consumer psychology of the current downturn?
1) For companies with a relatively strong cash position a rec...
Usage (application): Leveraging Crisis
 
 

Resurser - Krishantering Premium
 

Nyheter

Kris Hantering
     
 

Nyheter

Kontinuitet Planering
     
 

Videor

Kris Hantering
     
 

Videor

Kontinuitet Planering
     
 

Presentationer

Kris Hantering
     
 

Presentationer

Kontinuitet Planering
     
 

Mer

Kris Hantering
     
 

Mer

Kontinuitet Planering
     

Jämför Krishantering med: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.