logo

Krishantering

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

308 itens • 675.703 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Självfallet hoppas inget företaget att behöva möta ”situationen som orsakar ett betydande affärsavbrott som stimulerar till en omfattande massmediatäckning” (krisen). Den offentliga ingående genomlysning, som är ett resultat av massmediatäckningen påverkar ofta de normala verksamheterna i företaget och kan ha/få finansiella (negativa), politiska, rättsliga och myndighets effekter. Betydande värde förstörelse är att frukta, speciellt när inte krisen behandlas väl i uppfattningen hos massmedia eller av de allmännas åsikter. Krishantering tar itu med att ge det rätta gensvaret på krisen (säkerhets-, strukturella- och ad-hoc).


Några allmänna råd och tips vid krishantering

  1. Förbered katastrofplaner på förhand (krishanteringsgruppen och medlemmarna kan bildas inom mycket kort varsel, för att öva in kriser av olika slag),

  2. Omgående och tydligt meddela internt att de enda personerna som får utttala sig om krisen till den yttre omvärlden är krisgruppens medlemmar),

  3. Agera snabbt (de första timmarna, efter det första krisavbrottet är extremt viktiga, därför att massmedia ofta bygger på den informationen som kommer från de första timmarna)

  4. Använd krishantering(-lednings) konsulter (rådgivning från objektiva PR-konsulter är viktigt, använd experter som är specialiserade på företagsimage/varumärke),

  5. Ge säkerställd och korrekt information (kom ihåg att pröva att manipulera information kommer bara att allvarligt misslyckas, om det upptäcks, även internt!),

  6. När  beslut om åtgärder skall tas, överväg inte bara de kortfristiga förlusterna, utan fokusera också på de långsiktiga effekterna.

Beslutsfattare på alla nivåer i organisationen är anställda till att klara av kriser och hamnar ofta till vardags också i denna typ av situationer. Deras färdigheter testas egentligen först när de måste klara av betydande kriser som har potential att avbryta eller drabba organisationens värdeskapande processer, inkomstkällorna, driftkostnaderna, aktiepriset, konkurrensläget och den dagliga affärsverksamheten. Jämför: Karismatiskt Ledarskap.
Den effektivaste krishanteringen uppstår, när potentiella kriser upptäckts och hanterats snabbt - före de kan få effekt på organisationens affärsverksamhet. Som i de fall när de aldrig kommer till kännedom för organisationens nyckelbeslutsfattare eller till allmänheten via massmedia.


Skapa en kontinuitetsplan för affärsverksamheten

I exempel där krisen redan har brutit ut, eller där det är ofrånkomligt att krisen kommer att få påverkan för organisationens nyckelbeslutsfattare, är en affärskontinuitetsplan till hjälp för att minimera avbrott och skadan. Att utveckla en sådan plan kan vid första anblicken verka som en avskräckande uppgift, men faktum är att det är ett förnuftigt dokument. Det gäller att identifiera de funktioner och processer som är kritiska för affärsverksamheten, och därefter designa och konstruera operationella och kommunicerbara katastrofplaner för att hantera de potentiella fel som en eller flera av dem kan drabbas av, samt hur nyckel- beslutsfattare skall reagera, när de upptäcker detta. En viktig beståndsdel som ibland förbises är att testa ut att affärskontinuitetsplaner fungerar i praktiken.
Företag som har affärskontinuitetsplaner är bättre rustade för att minimera att affärsverksamheten lider skada och att man drabbas finansiellt. En ytterliggare effekt av detta, är att beslutsfattare kan finna ut att processen för att utveckla dessa planer också kan ha en indirekt nytta. Deras organisationer är nu mer känsligare för att möjliga krissituationer som kan komma att uppstå och avbryta affärsverksamheten eller att påverka dess operationella utgifter, vinster och den allmänna tillväxten. Som ett resultat så reagerar nu deras chefer snabbare och effektivare för att stoppa dem.


Bok: Laurence Barton - Crisis in Organizations II

Bok: Steven Fink - Crisis Management: Planning for the Inevitable


Särskild Intressegrupp SIG

Krishantering (Beredskapsplanering) Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Krishantering (Beredskapsplanering). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Types of Crises
In a recent paper, Erika Hayes James and Lynn Perry Wooten distinguish between: 1. SUDDEN CRISES (Natural disasters, Terrorist attack, Plan explosion, Workplace violence, Product tampering, Sabotage,...
Betyg38
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Crisis Management After Action Reviews Types
In a world that is constantly moving on from one crisis to another, organizations should assess their responses to said crises to determine if their actions taken were the optimal strategies, tactics,...
Betyg15
 
Kommentarer7 kommentarer
ämne Not Learning from Previous Incidents: Horror Stories
I recently watched a review of the fire aboard the USS Bonhomme Richard on July 12, 2020. The fire occurred while the amphibious assault ship was undergoing maintenance at Naval Base San Diego. The fi...
Betyg15
 
Kommentarer13 kommentarer
ämne Statistics on Business Continuity
Here are some facts that show the importance of Crisis Management / Business Continuity Planning. There were 930 companies operating from the World Trade Centre towers when the September 11 attacks t...
Betyg14
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Execution in Crisis Management
It is not only to forecast/ plan for the contigencies but also the execution in case of actual crisis. There have been several instances in my career of around 17 years now that this concept has been ...
Betyg12
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Disaster Risk Management (DRM)
What is Disaster Risk Management (DRM)? Meaning DRM, if we understand this concept of management in an integral way, constitutes a solid permanently available mechanism for authorities as a means of ...
Betyg11
 
Kommentarer5 kommentarer
ämne How to deal with the Media in a Crisis?
Sometimes, it's hard for the company to deal with the media. If the case is 100 % black propaganda (such as libels or slanders) from others, is not too hard to gather all the fact for the press. But, ...
Betyg11
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Crisisology as a Discipline
I am seeking information regarding activity in the area of crisisology in Europe. Can someone bring me up-to-date as to what is being practiced and published there? There isn't much of anything going ...
Betyg10
 
Kommentarer7 kommentarer
ämne Commander's Intent
My son started a new position this week. The first thing covered in orientation by the management team were the Mission, Vision, and Values (MVV) of the organization. One might think that this is a fa...
Betyg10
 
Kommentarer7 kommentarer
ämne How Often Should Contingency Planning be Performed? Frequency
Does shortening the frequency of contingency planning to say 2 to 4 weeks help in doing a better strategic planning job? To enable this, using the feedback received from the first iteration in the se...
Betyg8
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne The Pressure of IT on Leaders and Managers
Recently, some people have shown interest in complicated versus complexity. There are a few differences in the descriptions of the two concepts, but those are few and do not take away from the fact th...
Betyg8
 
Kommentarer9 kommentarer
ämne Why Did Nobody Prepare for This Crisis?
The article above explains that it's important to prepare contingency plans in advance, before an actual crisis occurs. Isn't it remarkable that neither governments, nor financial regulators, nor fin...
Betyg8
 
Kommentarer23 kommentarer
ämne Measures by Companies Against the Covid-19 / Corona Virus
It affects almost everyone in the world – the Corona Virus also known as Covid-19. It has put countries in lockdown, forced businesses to close or work on minimal staff, cancelled gatherings and put t...
Betyg6
 
Kommentarer6 kommentarer
ämne How to Develop an Exercise Program for the Emergency Plan?
To avoid loss of lives during an accident, it is good practice to exercise the emergency response plan. My question is: how to develop such an exercise plan? Who can provide a brake down events list ...
Betyg6
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Coronavirus disease (COVID-19): What Can You Do?
By coughing and sneezing, a person transmits the virus through his nose, throat or lungs. The virus gets into the air through small droplets. If other people inhale these droplets or transfer them via...
Betyg6
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Combine Contingency Planning with SWOT Analysis
There is a strong case for all companies / organizations to regularly do a serious SWOT analysis - all 4 boxes and combine that with Contingency Planning. There is the possibility that a sudden Weakn...
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne International Association of Emergency Managers
For those professionals engaged in crisis and emergency management I would recommend you look at iaem.com The International Association of Emergency Managers (IAEM) now has 7 global councils and over...
Betyg5
 
ämne Steps in Case of a Product Quality Crisis
What are the possible strategies one should take to overcome a crisis regarding the quality of your products (especially in the food sector)?...
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne The Vulnerable Leadership Style for a Prolonged Crisis Like Covid-19?
In complex, uncertain, circumstances like in the current situation, the vulnerable leader (fully truthful, admits and apologizes for mistakes, asks for help, works on personal defects, is participator...
Betyg5
 
Kommentarer10 kommentarer
ämne Understanding Scenarios and Consequences in Contingency Planning
A failure in most "contingency planning" is that it's analytical rather than strategic in nature. In complexity and systems thinking, an important attribute is to understand consequences. Managing co...
Betyg4
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Preparing Execution of Contingency Plan
Contingency Planning is very important. Before actually executing the contingency plan, certain critical actions have to be taken such as: 1. Quickly gather, analyze and interpret factual data and in...
Betyg4
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne The Conflict Management Life Cycle
The company is exposed during its activities to a set of conflicts with its stakeholders, and it is necessary for the company to manage any conflict arising according to its interests. Therefore, publ...
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Crisis Management Software
Hi members, I am looking for a crisis management software package with a mobile facility, should anyone have any experience in the same just please communicate it back. Regards....
Betyg3
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Disaster Management
How to Manage in Case of a Disaster? Bonjour, I am looking for a guide on what executive managers should do in case a disaster hits their company. What are the dos and don'ts? Thank you....
Betyg2
 
Kommentarer4 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Krishantering (Beredskapsplanering)

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Krishantering (Beredskapsplanering). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Win the Race to Disclosure
In a short article about crisis management in the media William Essex also stresses how important it is to win the race to disclosure. And he also gives some rules: 1. Be first to issue information o...
Betyg29
 
🥈 Crisis Leadership
Publilius Syrus already wrote in the 1st century BC: "Anyone can hold the helm when the sea is calm". This crisis management axiom is so important to leadership and management that we have it on the m...
Betyg28
 
Kommentarer19 kommentarer

🥉 What Managerial Competencies are Required to Tackle an Organizational Crisis?
In normal circumstances, various competencies are needed for top management to be successful. Besides (!) these regular competencies, certain specific skills and knowledge are crucial to recover from ...
Betyg20
 
Kommentarer8 kommentarer

ämne Common Errors Leaders Make during Crises
Hirsch (2014) did research on crisis management and examined the most common errors top managers make in times of crisis. He found an interesting pattern of problematic behaviors among senior leaders...
Betyg18
 
Kommentarer33 kommentarer

ämne The Spokesperson of your Crisis Management Team
The spokesperson plays a major role in the time of crisis; they are the face of the organization and represent it as a whole in front of any/every third party. This person should have a role of signif...
Betyg18
 
Kommentarer12 kommentarer

ämne Why Contingency Planning? Importance and Benefits
Simpkins (2009) argues that Contingency Planning (CP) is probably the most important topic of an organization’s overall strategic plan. The importance of preparing for any contingencies must not be un...
Betyg15
 
Kommentarer20 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Crisis Management (Contingency Planning) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

How to Develop a Crisis Communication Plan?

Crisis Management
In order to develop a successful communication plan during a crisis, following steps should be followed: 1. Identify th...
Subject

Top-10 Mistakes in A Crisis

Crisis Management, Education
Robert D. Ramsey in Supervision (Oct2004, Vol. 65, Issue 10) gives the following list of things not to do in a cr...
Subject

Multiple crisis

Preparing for domino effects
Remember and realize early on that one crisis can lead to another, and multiple crisis can occur at the same time. Consi...
Subject

Potential Types of Threats

Checklist of Types
- Financial (major decline in stock price, market crash, major decline in earnings) - Workforce (labour strike, labour ...
Subject

Use Belbin for your Crisis team

Building a Contingency Team
In order to build an effective contingency team, members need to be intelligently chosen. You need members with the foll...
Subject

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks...
Subject

Early Crisis Signals

The earlier the better...
People frequently wonder how a crisis can occur unexpectedly in a company and if top managers, aware of what is happenin...
Subject

Early Warning Signals

Timely Alert System
A useful exercise is to think of what events can be considered early warning signals for certain problems to arise. You ...
Subject

Preparing your Executive Team for Crisis

Contingency Plans & Manuals
Note that crises often happen in different ways than what you imagened and planned for... That's why preparing and edu...
Subject

Financial Indicators Check-list

Financial Crisis Signals for a Company
Due to the global economic crisis affecting companies of all industries and regions, there is a lot of interest in crisi...
Subject

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t...
Subject

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe...
Subject

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be...
Subject

Consumer Psychology in a Downturn

Re-shape Your Marketing
Traditional ways that companies used to segment their customers are lifestyle, demographics, etc... These are absolutely...
Subject

Marketing Strategies in a Downturn

Leveraging Crisis
How marketers respond to the new consumer psychology of the current downturn? 1) For companies with a relatively strong ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Krishantering (Beredskapsplanering). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Video

The Essence of Crisis Leadership

Crises, Crisis Management, Quick Decision-making, Crisis Response, Corona, Covid-19
Dr. Michael J. Ryan of the World Health Organization speaks about the lessons he learned while dealing with the Ebola cr...
Artikel

Strategic Activism

Crisis Management
Activist NGOs have increasingly foregone public politics and turned to private politics to change the practices of firms...
Presentation

Leading in Times of Crises

Leadership, Crisis Management
Presentation that assesses the characteristics that leaders should have and actions that they should take for effective ...
Artikel

Crisis Leadership

Organizational Crises
This article proposes that there is, in fact, a difference between crisis management and crisis leadership, and that wha...
Video

How to Give a Media Interview? The ABC and 3R Tool

Media Training, Media Training, Crisis Management, Success Stories, Media Interview
Former BBC Producer Andrew Carapiet distinguishes 2 different situations in which you are likely to have to talk to the ...
Video

Funny Introduction to Business Continuity Planning

First Awareness of the Importance and Main Aspects of Continuity Planning
This video touches on many key topics of Business Continuity Planning with some humor: - The Need to have a Backup Plan...
Presentation

Employee Empowerment, Teamwork and Communication

Performance Management, Employee Empowerment
Colorful presentation with speaking notes about 3 tools to improve organizational performance: Teamwork, Communication a...
Presentation

Introduction to Crisis Management

Crisis Management, Crisis Categories, Crisis Stages, Crisis Team Formation
Comprehensive presentation about Crisis Management in organizations that includes interesting facts about performance of...
Video

7 Steps to Create a Crisis Communication Plan

Introduction to Crisis Communication Planning, Contingency Planning
In this concise video Debbie DeWitt of Visix explains 7 steps to putting together a crisis communications plan: 1.̳...
Video

5 Important Things to do When a Crisis has Occurred

Crisis Management Best Practices, Crisis Management Tips
Five good crisis management tips by Sam North. 1. Deal with it. Since a crisis not just goes away, you have to co...
Bild

3 Levels of Communication Skills for Managing and Leadership

Leadership, Communication Skills, Leadership Communication Framework, Barett
According to Barrett (2006) leadership communication can be referred to as the determined and purposeful delivery of mes...
Presentation

Critical Thinking in Decision Making

Critical Thinking, Testing Assumptions, Avoiding Fallacies, Avoiding Biases, Dealing with Emotions
Presentation about critical thinking for decision making, including the following sections: 1. Failure of Imagination ...
Presentation

The Role of NGOs in Disaster Management

NGO, NGOs, Crisis Management, Disaster Management, Crisis Response
This presentation is about NGOs, specifically focusing on their role in disaster management. The presentation includes t...
Presentation

Effective Crisis Leadership

Crisis Management, Leadership Development
This is a useful presentation about effective leadership in crises, including the following sections: 1. The importance...
Video

Introduction to Business Continuity Management

Understanding of the Need to Have a Business Continuity Plan, Organizational Resilience
Organizations have to be prepared to deal immediately with events everywhere around the world (from natural disasters to...
Presentation

Business Continuity Management and Disaster Recovery Management

Business Continuity Planning, Disaster Recovery Planning, Crisis Management, Organizational Absorption
Presentation about Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery Planning (DRP). The presentation includes th...
Video

The Six Basic Questions of Risk Management

Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction
Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per...
Presentation

Strategically Managing Perceptions for Improved Corporate Reputation

Reputation Management Activities, Strategic Reputation Management, Reputation Perceptions
Concise presentation that provides an interesting framework for reputation management. It particularly focuses on 4 key ...
Presentation

The Importance of Reputational Risk and Managing it

Reputation Management, Risk Management
This presentation focuses mainly on the importance of reputational risk and the necessity of reputational risk managemen...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Krishantering (Beredskapsplanering).


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Krishantering med: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |   Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Krishantering (Beredskapsplanering)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.