Krishantering

Kunskapscenter

   

Ger de rätta svaren i det fall att ett betydande affärsavbrott inträffar. Förklaring av Krishantering (Crisis Management).

Innehåll

Premium

Självfallet hoppas inget företaget att behöva möta ”situationen som orsakar ett betydande affärsavbrott som stimulerar till en omfattande massmediatäckning” (krisen). Den offentliga ingående genomlysning, som är ett resultat av massmediatäckningen påverkar ofta de normala verksamheterna i företaget och kan ha/få finansiella (negativa), politiska, rättsliga och myndighets effekter. Betydande värde förstörelse är att frukta, speciellt när inte krisen behandlas väl i uppfattningen hos massmedia eller av de allmännas åsikter. Krishantering tar itu med att ge det rätta gensvaret på krisen (säkerhets-, strukturella- och ad-hoc).


Några allmänna råd och tips vid krishantering

  1. Förbered katastrofplaner på förhand (krishanteringsgruppen och medlemmarna kan bildas inom mycket kort varsel, för att öva in kriser av olika slag),

  2. Omgående och tydligt meddela internt att de enda personerna som får utttala sig om krisen till den yttre omvärlden är krisgruppens medlemmar),

  3. Agera snabbt (de första timmarna, efter det första krisavbrottet är extremt viktiga, därför att massmedia ofta bygger på den informationen som kommer från de första timmarna)

  4. Använd krishantering(-lednings) konsulter (rådgivning från objektiva PR-konsulter är viktigt, använd experter som är specialiserade på företagsimage/varumärke),

  5. Ge säkerställd och korrekt information (kom ihåg att pröva att manipulera information kommer bara att allvarligt misslyckas, om det upptäcks, även internt!),

  6. När  beslut om åtgärder skall tas, överväg inte bara de kortfristiga förlusterna, utan fokusera också på de långsiktiga effekterna.

Beslutsfattare på alla nivåer i organisationen är anställda till att klara av kriser och hamnar ofta till vardags också i denna typ av situationer. Deras färdigheter testas egentligen först när de måste klara av betydande kriser som har potential att avbryta eller drabba organisationens värdeskapande processer, inkomstkällorna, driftkostnaderna, aktiepriset, konkurrensläget och den dagliga affärsverksamheten. Jämför: Karismatiskt Ledarskap.
Den effektivaste krishanteringen uppstår, när potentiella kriser upptäckts och hanterats snabbt - före de kan få effekt på organisationens affärsverksamhet. Som i de fall när de aldrig kommer till kännedom för organisationens nyckelbeslutsfattare eller till allmänheten via massmedia.


Skapa en kontinuitetsplan för affärsverksamheten

I exempel där krisen redan har brutit ut, eller där det är ofrånkomligt att krisen kommer att få påverkan för organisationens nyckelbeslutsfattare, är en affärskontinuitetsplan till hjälp för att minimera avbrott och skadan. Att utveckla en sådan plan kan vid första anblicken verka som en avskräckande uppgift, men faktum är att det är ett förnuftigt dokument. Det gäller att identifiera de funktioner och processer som är kritiska för affärsverksamheten, och därefter designa och konstruera operationella och kommunicerbara katastrofplaner för att hantera de potentiella fel som en eller flera av dem kan drabbas av, samt hur nyckel- beslutsfattare skall reagera, när de upptäcker detta. En viktig beståndsdel som ibland förbises är att testa ut att affärskontinuitetsplaner fungerar i praktiken.
Företag som har affärskontinuitetsplaner är bättre rustade för att minimera att affärsverksamheten lider skada och att man drabbas finansiellt. En ytterliggare effekt av detta, är att beslutsfattare kan finna ut att processen för att utveckla dessa planer också kan ha en indirekt nytta. Deras organisationer är nu mer känsligare för att möjliga krissituationer som kan komma att uppstå och avbryta affärsverksamheten eller att påverka dess operationella utgifter, vinster och den allmänna tillväxten. Som ett resultat så reagerar nu deras chefer snabbare och effektivare för att stoppa dem.


Bok: Laurence Barton - Crisis in Organizations II -

Bok: Steven Fink - Crisis Management: Planning for the Inevitable -


Krishantering Forumet
  Combine Contingency Planning with SWOT Analysis
There is a strong case for all companies / organiz...
     
 
  How Often Should Contingency Planning Be Performed? Frequency
Does keeping the duration of the validity of conti...
     
 
  Crisisology as a Discipline
I am seeking information regarding activity in the...
     
 
  Crisis Management Software
Hi members, I am looking for a crisis management s...
     
 
  Online Crisis Management
Philip Young and I have been asked to write the th...
     
 
  GIS Emergency Management
I am researching on how Graphical Information S...
     
 
  How to Deal with Crises Situations in an Organisation
What are the right steps to be taken in dealing wi...
     
 
  International Association of Emergency Managers
For those professionals engaged in crisis and emer...
     
 
  Developing an Emergency Plan
To avoid loss of lives during an accident, it is g...
     
 
  Definition of Economic Crisis
What precisely is the definition of an Economic cr...
     
 
  Understanding Scenarios and Consequences
A failure in most planning is that it's analytical...
     
 
  Strategy for Product Quality Crisis
What are the possible strategies one should take t...
     
 
  Paid Placement for Company Statements and Stories
Part of making sure the world hears your side of t...
     
 
  Preparing Execution of Contingency Plan
Contingency Planning is very important. Before act...
     
 
  Why nobody prepared for the current crisis?
The article above explains that it's important to ...
     
 
  How to deal with the Media in a Crisis?
Sometimes, it's hard for the company to deal with ...
     
 
  Execution in Crisis Management
It is not only to forecast/ plan for the contigenc...
     
 

Krishantering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Krishantering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Krishantering Premium
  Why Contingency Planning? Importance and Benefits
Simpkins (2009) argues that Contingency Planning (...
     
 
  Common Errors Leaders Make during Crises
Hirsch (2014) did research on crisis management an...
     
 
  What Managerial Competencies are Required to Tackle an Organizational Crisis?
In normal circumstances, various competencies are ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Crisis Management Premium
 

How to Develop a Crisis Communication Plan?Bli Medlem

In order to develop a successful communication ...
Usage (application): Crisis Management
 
 
 

Top-10 Mistakes in A CrisisBli Medlem

Robert D. Ramsey in Supervision (Oct2004, Vol. 65,...
Usage (application): Crisis Management, Education
 
 
 

Multiple crisisBli Medlem

Remember and realize early on that one crisis can ...
Usage (application): Preparing for domino effects
 
 
 

Potential Types of ThreatsBli Medlem

- Financial (major decline in stock price, ...
Usage (application): Checklist of Types
 
 
 

Use Belbin for your Crisis teamBli Medlem

In order to build an effective contingency team...
Usage (application): Building a Contingency Team
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk AnalysisBli Medlem

In their 2000 book "Managing Crises Before they ha...
Usage (application): Risk Management, Crisis Management
 
 
 

Early Crisis SignalsBli Medlem

People frequently wonder how a crisis can occur un...
Usage (application): The earlier the better...
 
 
 

Early Warning SignalsBli Medlem

A useful exercise is to think of what events can b...
Usage (application): Timely Alert System
 
 
 

Preparing your Executive Team for CrisisBli Medlem

Note that crises often happen in different ways th...
Usage (application): Contingency Plans & Manuals
 
 
 

Financial Indicators Check-listBli Medlem

Due to the global economic crisis affecting compan...
Usage (application): Financial Crisis Signals for a Company
 
 
 

Why Society is More Risky than BeforeBli Medlem

In his 1992 book "  
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?Bli Medlem

The financial crisis of 2008 has been partly the r...
Usage (application): Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on RiskBli Medlem

Risk is an essential part of any investment.
...
Usage (application): Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
 
 
 

Consumer Psychology in a DownturnBli Medlem

Traditional ways that companies used to segment th...
Usage (application): Re-shape Your Marketing
 
 
 

Marketing Strategies in a DownturnBli Medlem

How marketers respond to the new consumer psycholo...
Usage (application): Leveraging Crisis
 
 

Resurser - Krishantering Premium
 

Nyheter om Kris HanteringBli Medlem


     
 

Nyheter om Kontinuitet PlaneringBli Medlem


     
 

Videor om Kris HanteringBli Medlem


     
 

Videor om Kontinuitet PlaneringBli Medlem


     
 

Presentationer om Kris HanteringBli Medlem


     
 

Presentationer om Kontinuitet PlaneringBli Medlem


     
 

Mer om Kris HanteringBli Medlem


     
 

Mer om Kontinuitet PlaneringBli Medlem


     

Jämför Krishantering med: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här




Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.