Krishantering

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Ger de rätta svaren i det fall att ett betydande affärsavbrott inträffar. Förklaring av Krishantering (Crisis Management).

Innehåll

Premium

Självfallet hoppas inget företaget att behöva möta ”situationen som orsakar ett betydande affärsavbrott som stimulerar till en omfattande massmediatäckning” (krisen). Den offentliga ingående genomlysning, som är ett resultat av massmediatäckningen påverkar ofta de normala verksamheterna i företaget och kan ha/få finansiella (negativa), politiska, rättsliga och myndighets effekter. Betydande värde förstörelse är att frukta, speciellt när inte krisen behandlas väl i uppfattningen hos massmedia eller av de allmännas åsikter. Krishantering tar itu med att ge det rätta gensvaret på krisen (säkerhets-, strukturella- och ad-hoc).


Några allmänna råd och tips vid krishantering

  1. Förbered katastrofplaner på förhand (krishanteringsgruppen och medlemmarna kan bildas inom mycket kort varsel, för att öva in kriser av olika slag),

  2. Omgående och tydligt meddela internt att de enda personerna som får utttala sig om krisen till den yttre omvärlden är krisgruppens medlemmar),

  3. Agera snabbt (de första timmarna, efter det första krisavbrottet är extremt viktiga, därför att massmedia ofta bygger på den informationen som kommer från de första timmarna)

  4. Använd krishantering(-lednings) konsulter (rådgivning från objektiva PR-konsulter är viktigt, använd experter som är specialiserade på företagsimage/varumärke),

  5. Ge säkerställd och korrekt information (kom ihåg att pröva att manipulera information kommer bara att allvarligt misslyckas, om det upptäcks, även internt!),

  6. När  beslut om åtgärder skall tas, överväg inte bara de kortfristiga förlusterna, utan fokusera också på de långsiktiga effekterna.

Beslutsfattare på alla nivåer i organisationen är anställda till att klara av kriser och hamnar ofta till vardags också i denna typ av situationer. Deras färdigheter testas egentligen först när de måste klara av betydande kriser som har potential att avbryta eller drabba organisationens värdeskapande processer, inkomstkällorna, driftkostnaderna, aktiepriset, konkurrensläget och den dagliga affärsverksamheten. Jämför: Karismatiskt Ledarskap.
Den effektivaste krishanteringen uppstår, när potentiella kriser upptäckts och hanterats snabbt - före de kan få effekt på organisationens affärsverksamhet. Som i de fall när de aldrig kommer till kännedom för organisationens nyckelbeslutsfattare eller till allmänheten via massmedia.


Skapa en kontinuitetsplan för affärsverksamheten

I exempel där krisen redan har brutit ut, eller där det är ofrånkomligt att krisen kommer att få påverkan för organisationens nyckelbeslutsfattare, är en affärskontinuitetsplan till hjälp för att minimera avbrott och skadan. Att utveckla en sådan plan kan vid första anblicken verka som en avskräckande uppgift, men faktum är att det är ett förnuftigt dokument. Det gäller att identifiera de funktioner och processer som är kritiska för affärsverksamheten, och därefter designa och konstruera operationella och kommunicerbara katastrofplaner för att hantera de potentiella fel som en eller flera av dem kan drabbas av, samt hur nyckel- beslutsfattare skall reagera, när de upptäcker detta. En viktig beståndsdel som ibland förbises är att testa ut att affärskontinuitetsplaner fungerar i praktiken.
Företag som har affärskontinuitetsplaner är bättre rustade för att minimera att affärsverksamheten lider skada och att man drabbas finansiellt. En ytterliggare effekt av detta, är att beslutsfattare kan finna ut att processen för att utveckla dessa planer också kan ha en indirekt nytta. Deras organisationer är nu mer känsligare för att möjliga krissituationer som kan komma att uppstå och avbryta affärsverksamheten eller att påverka dess operationella utgifter, vinster och den allmänna tillväxten. Som ett resultat så reagerar nu deras chefer snabbare och effektivare för att stoppa dem.


Bok: Laurence Barton - Crisis in Organizations II -

Bok: Steven Fink - Crisis Management: Planning for the Inevitable -


Krishantering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


Krishantering Forumet  

Nya ämnen

  What Managerial Competencies are Required to Tackle an Organizational Crisis?
In normal circumstances, various competencies are needed for top management to be successful. Besides (!) these regular competencies, certain specific...
     
 
  Common Errors Leaders Make during Crises
Hirsch (2014) did research on crisis management and examined the most common errors top managers make in times of crisis. He found an interesting pat...
     
 
  Why Contingency Planning? Importance and Benefits
Simpkins (2009) argues that Contingency Planning (CP) is probably the most important topic of an organization’s overall strategic plan. The importance...
     
 
  GIS Emergency Management
I am researching on how Graphical Information Systems (GIS) can influence emergency management for principal response agencies GDSs. Are there ...
     
 
  Crisisology as a Discipline
I am seeking information regarding activity in the area of crisisology in Europe. Can someone bring me up-to-date as to what is being practiced and pu...
     
 
  Why nobody prepared for the current crisis?
The article above explains that it's important to prepare contingency plans in advance, before an actual crisis occurs.
Isn't it remarkable that ...
     
 
  Definition of Economic Crisis
What precisely is the definition of an Economic crisis?...
     
 
  How Often Should Contingency Planning Be Performed? Frequency
Does keeping the duration of the validity of contingency planning short to say 2 to 4 weeks help in doing a better strategic planning job?
Improv...
     
 
  International Association of Emergency Managers
For those professionals engaged in crisis and emergency management I would recommend you look at iaem.com
The International Association of Emerge...
     
 
  Combine Contingency Planning with SWOT Analysis
There is a strong case for all companies / organizations to regularly do a serious SWOT analysis - all 4 boxes and combine that with Contingency Plann...
     
 
  Preparing Execution of Contingency Plan
Contingency Planning is very important. Before actually executing the contingency plan, certain critical actions have to be taken such as:
1. Qui...
     
 
  Developing an Emergency Plan
To avoid loss of lives during an accident, it is good practice to exercise the emergency response plan. My question is how to develop an exercise plan...
     
 
  Understanding Scenarios and Consequences
A failure in most planning is that it's analytical versus strategic in nature. In systems thinking, an important attribute is to understand consequenc...
     
 
  Online Crisis Management
Philip Young and I have been asked to write the third edition of of the best selling text book Online Public Relations (Kogan Page) in which we have a...
     
 
  Crisis Management Software
Hi members, I am looking for a crisis management software package with a mobile facility, should anyone have any experience in the same just please co...
     
 
  Paid Placement for Company Statements and Stories
Part of making sure the world hears your side of the story is placing it in the online news media. Newsforce Network places "storytelling media" in ad...
     
 
  Strategy for Product Quality Crisis
What are the possible strategies one should take to overcome a crisis regarding the quality of your products (especially in the food sector)?...
     
 

Best Practices - Krishantering
  Types of Crises: Sudden / Smoldering
In a recent paper, Erika Hayes James and Lynn Perry Wooten distinguish between:
1. SUDDEN CRISES (Natural disasters, Terrorist attack, Plan explo...
     
 
  Win the race to disclosure
In a short article about crisis management in the media William Essex also stresses how important it is to win the race to disclosure. And he also giv...
     
 
  Strategy versus Risk and Crisis Management
Elaboration is much more required on Crisis Management since this is new arena in the field of finance and the literatures are not easily available. H...
     
 
  Statistics on Business Continuity
Here are some facts that show the importance of Crisis Management / Business Continuity Planning: There were 930 companies operating from the World Tr...
     
 
  How to Deal with Crises Situations in an Organisation
What are the right steps to be taken in dealing with crises in an organisation in order to prevent it from escalating beyond control?...
     
 
  Execution in Crisis Management
It is not only to forecast/ plan for the contigencies but also the execution in case of actual crisis. There have been several instances in my career ...
     
 
  How to deal with the Media in a Crisis?
Sometimes, it's hard for the company to deal with the media. If the case is 100 % black propaganda (such as libels or slanders) from others, is not to...
     
 

Expert Tips (ENG) - Crisis Management
 

How to Develop a Crisis Communication Plan?

 
 
 

Top-10 Mistakes in A Crisis

 
 
 

Multiple crisis

 
 
 

Potential Types of Threats

 
 
 

Use Belbin for your Crisis team

 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

 
 
 

Early Crisis Signals

 
 
 

Early Warning Signals

 
 
 

Preparing your Executive Team for Crisis

 
 
 

Financial Indicators Check-list

 
 
 

Why Society is More Risky than Before

 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

 
 
 

Consumer Psychology in a Downturn

 
 
 

Marketing Strategies in a Downturn

 
 

Resurser - Krishantering
 

Nyheter om Kris Hantering


     
 

Nyheter om Kontinuitet Planering


     
 

Videor om Kris Hantering


     
 

Videor om Kontinuitet Planering


     
 

Presentationer om Kris Hantering


     
 

Presentationer om Kontinuitet Planering


     
 

Mer om Kris Hantering


     
 

Mer om Kontinuitet Planering


     

Jämför Krishantering med: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.