Krishantering

Kunskapscenter

Ger de rätta svaren i det fall att ett betydande affärsavbrott inträffar. Förklaring av Krishantering (Crisis Management).


Självfallet hoppas inget företaget att behöva möta ”situationen som orsakar ett betydande affärsavbrott som stimulerar till en omfattande massmediatäckning” (krisen). Den offentliga ingående genomlysning, som är ett resultat av massmediatäckningen påverkar ofta de normala verksamheterna i företaget och kan ha/få finansiella (negativa), politiska, rättsliga och myndighets effekter. Betydande värde förstörelse är att frukta, speciellt när inte krisen behandlas väl i uppfattningen hos massmedia eller av de allmännas åsikter. Krishantering tar itu med att ge det rätta gensvaret på krisen (säkerhets-, strukturella- och ad-hoc).


Några allmänna råd och tips vid krishantering

  1. Förbered katastrofplaner på förhand (krishanteringsgruppen och medlemmarna kan bildas inom mycket kort varsel, för att öva in kriser av olika slag),

  2. Omgående och tydligt meddela internt att de enda personerna som får utttala sig om krisen till den yttre omvärlden är krisgruppens medlemmar),

  3. Agera snabbt (de första timmarna, efter det första krisavbrottet är extremt viktiga, därför att massmedia ofta bygger på den informationen som kommer från de första timmarna)

  4. Använd krishantering(-lednings) konsulter (rådgivning från objektiva PR-konsulter är viktigt, använd experter som är specialiserade på företagsimage/varumärke),

  5. Ge säkerställd och korrekt information (kom ihåg att pröva att manipulera information kommer bara att allvarligt misslyckas, om det upptäcks, även internt!),

  6. När  beslut om åtgärder skall tas, överväg inte bara de kortfristiga förlusterna, utan fokusera också på de långsiktiga effekterna.

Beslutsfattare på alla nivåer i organisationen är anställda till att klara av kriser och hamnar ofta till vardags också i denna typ av situationer. Deras färdigheter testas egentligen först när de måste klara av betydande kriser som har potential att avbryta eller drabba organisationens värdeskapande processer, inkomstkällorna, driftkostnaderna, aktiepriset, konkurrensläget och den dagliga affärsverksamheten. Jämför: Karismatiskt Ledarskap.
Den effektivaste krishanteringen uppstår, när potentiella kriser upptäckts och hanterats snabbt - före de kan få effekt på organisationens affärsverksamhet. Som i de fall när de aldrig kommer till kännedom för organisationens nyckelbeslutsfattare eller till allmänheten via massmedia.


Skapa en kontinuitetsplan för affärsverksamheten

I exempel där krisen redan har brutit ut, eller där det är ofrånkomligt att krisen kommer att få påverkan för organisationens nyckelbeslutsfattare, är en affärskontinuitetsplan till hjälp för att minimera avbrott och skadan. Att utveckla en sådan plan kan vid första anblicken verka som en avskräckande uppgift, men faktum är att det är ett förnuftigt dokument. Det gäller att identifiera de funktioner och processer som är kritiska för affärsverksamheten, och därefter designa och konstruera operationella och kommunicerbara katastrofplaner för att hantera de potentiella fel som en eller flera av dem kan drabbas av, samt hur nyckel- beslutsfattare skall reagera, när de upptäcker detta. En viktig beståndsdel som ibland förbises är att testa ut att affärskontinuitetsplaner fungerar i praktiken.
Företag som har affärskontinuitetsplaner är bättre rustade för att minimera att affärsverksamheten lider skada och att man drabbas finansiellt. En ytterliggare effekt av detta, är att beslutsfattare kan finna ut att processen för att utveckla dessa planer också kan ha en indirekt nytta. Deras organisationer är nu mer känsligare för att möjliga krissituationer som kan komma att uppstå och avbryta affärsverksamheten eller att påverka dess operationella utgifter, vinster och den allmänna tillväxten. Som ett resultat så reagerar nu deras chefer snabbare och effektivare för att stoppa dem.


Bok: Laurence Barton - Crisis in Organizations II -

Bok: Steven Fink - Crisis Management: Planning for the Inevitable -


Särskild Intressegrupp SIG - Krishantering (Beredskapsplanering)


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Forum - Krishantering (Beredskapsplanering)  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Types of Crises: Sudden / Smoldering (3 reaktioner)
In a recent paper, Erika Hayes James and Lynn Perry Wooten d...
 
 
 
 
  Strategy versus Risk and Crisis Management (1 reaktioner)
Elaboration is much more required on Crisis Management since...
 
 
 
 
  Statistics on Business Continuity (1 reaktioner)
Here are some facts that show the importance of Crisis Manag...
 
 
 
 
  How to Deal with Crises Situations in an Organisation (1 reaktioner)
What are the right steps to be taken in dealing with crises ...
 
 
 
 
  Execution in Crisis Management
It is not only to forecast/ plan for the contigencies but al...
 
 
 
 
  GIS Emergency Management
I am researching on how Graphical Information Systems...
 
 
 
 
  Definition of Economic Crisis (2 reaktioner)
What precisely is the definition of an Economic crisis?...
 
 
 
 
  Steps in Case of a Product Quality Crisis (1 reaktioner)
What are the possible strategies one should take to overcome...
 
 
 
 
  How Often Should Contingency Planning Be Performed? Frequency (2 reaktioner)
Does keeping the duration of the validity of contingency pla...
 
 
 
 
  International Association of Emergency Managers
For those professionals engaged in crisis and emergency mana...
 
 
 
 
  Preparing Execution of Contingency Plan (2 reaktioner)
Contingency Planning is very important. Before actually exec...
 
 
 
 
  Understanding Scenarios and Consequences in Contingency Planning (1 reaktioner)
A failure in most planning is that it's analytical versus st...
 
 
 
 
  Combine Contingency Planning with SWOT Analysis
There is a strong case for all companies / organizations to ...
 
 
 
 
  Developing an Emergency Plan (2 reaktioner)
To avoid loss of lives during an accident, it is good practi...
 
 
 
 
  Crisis Management Software (3 reaktioner)
Hi members, I am looking for a crisis management software pa...
 
 
 
 

Best Practices - Krishantering (Beredskapsplanering)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Win the race to disclosure
In a short article about crisis management in the media Will...
 
 
 
 
  What Managerial Competencies are Required to Tackle an Organizational Crisis? (8 reaktioner)
In normal circumstances, various competencies are needed for...
 
 
 
 
  Why Contingency Planning? Importance and Benefits (20 reaktioner)
Simpkins (2009) argues that Contingency Planning (CP) is pro...
 
 
 
 
  Common Errors Leaders Make during Crises (32 reaktioner)
Hirsch (2014) did research on crisis management and examined...
 
 
 
 
  How to deal with the Media in a Crisis? (3 reaktioner)
Sometimes, it's hard for the company to deal with the media....
 
 
 
 
  Crisisology as a Discipline (7 reaktioner)
I am seeking information regarding activity in the area of c...
 
 
 
 
  Why nobody prepared for the current crisis? (22 reaktioner)
The article above explains that it's important to prepare co...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Crisis Management (Contingency Planning)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

How to Develop a Crisis Communication Plan?

Crisis Management...
 
 
 

Top-10 Mistakes in A Crisis

Crisis Management, Education...
 
 
 

Multiple crisis

Preparing for domino effects...
 
 
 

Potential Types of Threats

Checklist of Types...
 
 
 

Use Belbin for your Crisis team

Building a Contingency Team...
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management...
 
 
 

Early Crisis Signals

The earlier the better......
 
 
 

Early Warning Signals

Timely Alert System...
 
 
 

Preparing your Executive Team for Crisis

Contingency Plans & Manuals...
 
 
 

Financial Indicators Check-list

Financial Crisis Signals for a Company...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management...
 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility...
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management...
 
 
 

Consumer Psychology in a Downturn

Re-shape Your Marketing...
 
 
 

Marketing Strategies in a Downturn

Leveraging Crisis...
 
 

Resurser - Krishantering (Beredskapsplanering)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Krishantering


     
 

Nyheter om Beredskapsplanering


     
 

Videor om Krishantering


     
 

Videor om Beredskapsplanering


     
 

Presentationer om Krishantering


     
 

Presentationer om Beredskapsplanering


     
 

Mer om Krishantering


     
 

Mer om Beredskapsplanering


     

Jämför Krishantering med: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.