CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Ilya Fedotov

9 itens • 368.993 visitas


Sammanfattning

CPFR ReferensmodellVad är CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad? Beskrivning

Gemensam planering, beräkning och påfyllnad (CPFR) är en samarbetsform och praktiskt affärsutförande, som möjliggör för partners att ha synlighet in i - den andres efterfrågan, orderprognos och försäljningsdata för att förutse och tillfredsställa framtida krav. Detta görs genom en systematisk process där man delar på information och kunskap.

CPFR-kopplar försäljning och marknadens bästa insatser, som kategorihantering, till försörjningskedjeplanering och utförandeprocesser. På så sätt kan produkttillgänglighet ökas medans man kan minska lagret, transport och logistikkostnader.


CPFR går bortom nuvarande interna systemgenomföranden och bygger nästa nivån av information som delas ut till handelspartners. Målet är ofta att vårda ett strategiskt partnerskap och att upprätta en möjliggörande process för alla andra tillförselkedje förbättringsinitiativ.


CPFR ger hävstångseffekt i existerande investeringar i logistiksystem (Warehouse Management System WMS), prognossystem/APS system, Enterprise Resource Planning Management (ERP) system, materialplaneringssystem (MRP) och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRMsystem.
 

CPFR referensmodell

CPFR referensmodellen (figuren) kan vara tillämplig  i många industrier. En köpare och en försäljare som samarbetsdeltagare, arbetar tillsammans för att tillfredsställa behoven av en slutkund, som är i centrum  modellen. I detaljistbranschen, så fyller detaljisten typiskt köpar-rollen, producenten tar försäljarrollen, och konsumenten är slutkunden. I andra industrisegment liksom högteknologi, kan samarbetsdeltagarna skilja sig åt.


Ursprunget till CPFR. Historia

CPFR initierades ursprungligen år 1995 genom Wal-Mart, Benchmarkingpartners, SAP och Manugistics. Den öppna källinsatsen kallades initialt för CFAR (Collaborative Forecasting and Replenishment som uttalas som See-far).

Warner Lambert (nu en del av Pfizer) tjänade som den första piloten för CFAR som en av Wal-Mart's nyckelleverantörer. Resultaten meddelades år 1996 och framlades till styrelsen för den Voluntary Interindustry Commerce Standards Committee (VICS). tablerade en industrikommitté för att förbereda för att rulla ut CFAR som en internationell standard. Senare bytte man namn på standarden till CPFR som betonar rollen av att planera i en samarbetsprocess.

Efter publikationen av VICS-anvisningar för CPFR år 1998 så har över 300 företag genomfört processen. År 2004, så utvecklade VICS CPFR kommittén en större revidering av CPFR-modellen för att integrera innovationer och övervinna tillkortakommanden som identifierades i den ursprungliga processen.


Stegen i CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad. Processen

 • Inom Strategi & Planering så är samarbetsarrangemanget processen för att sätta upp affärsmålen för relationen, definiera omfattningen på samarbetet och tilldela roller, ansvar, testpunkter och eskaleringsprocedurer. Den gemensamma affärsplanen identifierar därefter de betydande händelserna som påverkar tillgång och efterfrågan under planeringsperioden, liksom kampanjer, lagerpolicyförändringar, affärens öppnande/stängning och produktintroduktioner.
 • Efterfrågan- & Tillförselledningen är uppbruten i försäljningsprognoser, som beräknar konsumentefterfrågan vid punkten för försäljningen, och orderplanering/prognoser, som vilka bestämmer den framtida produktbeställningarna, och leveranskrav som baseras på försäljningsprognosen, lagerpositioner, transportledtider och andra faktorer.
 • Utförandet består av ordergenering, vilken överför prognoser till en fast efterfrågebehov, och orderuppfyllelsen, processen för att producera och att sända och att leverera, och lagra upp produkter för konsumentens inhandlande.
 • Analysuppgifter inkluderar Undantagsledning, att aktivt övervaka planerings och operationella verksamheter för om de hamnar inom förbjudet områdesvillkor och prestationsbedömning, beräkning av nyckelmätetal som utvärderar prestationen av affärsmål, avslöja trender eller att utveckla alternativa strategier.

Styrkor med CPFR. Fördelar

 • Partnerförhållanden
  • Underlättar för flexibla förhållanden
  • Gör ett djupare samarbete lättare genom oberoenden, gemensamma system & processer
 • Lagret
  • Minskning av lagernivåer och säkerhetslagernivåer
  • Minskning av lagrings- & finansieringskostnader
  • Minskning på lager som faller för ålderstrecket
 • Intäkt
  • Minskning av slut på lager situationer och alternativkostnader
  • Säljpåverkansprestationsförmågan
  • Försäljningsökning från en förbättrad kundtjänst
 • Process Effektivitet
  • Förbättringar i prognosprecision
  • Orderhanering
  • Inköp
  • Lagerkontroll
  • Produktionsarbetskraft
 • Transportledning
  • Strategisk klassning
  • Taktisk klassning
  • Mindre än lastbilskapacitets konsolidering (LTL=Less than Truckload)
  • Kapacitetsutnyttjandet
  • Överliggetid

Begränsningar med CPFR. Nackdelar

 • Användningsområden kan komma att skilja sig åt från industri till industri
 • Svåra interna processen förändringar (ledningssupport etc.)
 • Tekniska frågeställningar (realtidssystemintegration och transparens)
 • Brist på partnerförtroende
 • Kostnad för genomförandet
 • Fördelar svårt att beräkna
 • Policy att inte dela med sig av  intern företagsinformation liksom prognosdata
 • Högsta ledningens engagemang

Antaganden med CPFR. Villkor

 • Organisatorisk skifte till ett konsumentfokuserat, mellan företags orientering
 • Partnerna ser klart fördelar av ett djupare samarbete och ett behov för betydande investeringar i en förbättring av infrastrukturen
 • Relationen mellan partnerna kommer inte att försämras i den nära framtiden

Bok: - Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS): CPFR:  An overview, 2004

Bok: - Industry Directions Inc. and Syncra Systems Inc.: The Next wave of supply chain advantage:  Collaborative planning, forecasting and replenishment, 2000


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Supply Chain Planning (CPFR) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Supply Chain Planning (CPFR).Starta ett nytt forumämne om Supply Chain Planning (CPFR).

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Supply Chain Planning (CPFR). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Supply Chain Planning (CPFR) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Supply Chain Planning (CPFR). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


CPFR Diagram

CPFR
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Supply Chain Planning (CPFR).


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför CPFR med: Tredjepartslogistik (3PL)  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Supply Chain Planning (CPFR)? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 8-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.