Kostnad för Eget Kapital

Kunskapscenter

Kompenserar aktieägare för att vänta på deras intäkter och för att bära risken. Förklaring av Kostnad för Eget Kapital.


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital, Formel Vad är Kostnad för Eget Kapital? Beskrivning

Kostnad för Eget Kapital är en finansiell term som används för att indikera att den minimila årliga avkastningsgraden (Rate of Return)  företag måste erbjuda dess vanliga aktieägare för att vänta på deras intäkter och för att bära risken. Risken består av både en marknadsrisk och den företagsspecifika risken. Därför kommer den att variera från företag till företag.


Kostnaden för eget kapital reflekterar alternativkostnaden av att investera för aktieägarna. Kompensationen, som aktieägarna mottar, består ofta av:

  • Utdelning
  • Realisationsvinst (genom ökning av aktiekursen)

Notera att intäkter är förväntade framtida intäkter, inte historiska intäkter. Därför kan de uttryckas som de förutsedda utdelningarna på aktierna för varje beständigt år.
 

Kostnad för Eget Kapital är just en av de komponenter av (hela), Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader för alla företag.   En annan huvudsaklig källa till finansiering är skulden (användande av företagsobligationer), för vilken kostnaden för skulden kan beräknas. Se också Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital. Formel

Kostnad för Eget Kapital kan beräknas, genom att dividera utdelningarna per aktie för nästa år genom det nuvarande marknadvärdet på aktien och därefter att tillföra tillväxttakten på utdelningarna (se figuren). Ett annat sätt att beräkna den är genom att ta en riskfri avkastning (avkastningen på en statsobligation), och lägga till detta till företagets beta (som publiceras frekvent av vissa investment serviceföretag), multiplicerat med skillnaden på en genomsnittlig aktieavkastning (till exempel den genomsnittliga avkastningen av alla aktier från Dow Jones), minus den riskfria avkastningen (se figuren).


Användningen av Kostnad för Eget Kapital. Exempel

Anta att en aktieägare kräver en avkastning av 9% på en investering i ABC-banken, på grund av bankens riskprofil. Aktien handlas för närvarande till € 100 och förväntas för närvarande att betala en utdelning av € 3. För varje aktie, kommer aktieägaren att önska en avkastning av minst € 9 totalt, som består av € 3 i utdelning plus en höjning av € 6 på aktiekursen. Kostnad för Eget Kapital för ABC-banken är 9%.


Särskild Intressegrupp SIG - Kostnad för Eget Kapital


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Kostnad för Eget Kapital  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Cost of Equity Using the DCF Approach (1 reaktioner)
What is the cost of equity if the D1 =$1.00, Po $25, dividen...
 
 
 
 
  Cost of Equity Example
Salte corporation is issuing new common stock at a market pr...
 
 
 
 
  Estimating Cost of Equity (1 reaktioner)
Can one use EPS / Market Price per Share as an estimate for ...
 
 
 
 
  Best Cost of Equity Formula (1 reaktioner)
From the above formulae, which one is the best to use and wh...
 
 
 
 

Best Practices - Kostnad för Eget Kapital

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Cost of Equity

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Kostnad för Eget Kapital

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Kostnad För Eget Kapital Metod


     
 

Nyheter om Eget Kapital Finansiellt Mått


     
 

Videor om Kostnad För Eget Kapital Metod


     
 

Videor om Eget Kapital Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Kostnad För Eget Kapital Metod


     
 

Presentationer om Eget Kapital Finansiellt Mått


     
 

Mer om Kostnad För Eget Kapital Metod


     
 

Mer om Eget Kapital Finansiellt Mått


     

Jämför med Kostnad för Eget Kapital: Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  CAPM-modellen Sharpe  |  Internränta  |  Net Present ValueDiskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.