Kostnad för Eget Kapital

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Kompenserar aktieägare för att vänta på deras intäkter och för att bära risken. Förklaring av Kostnad för Eget Kapital.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Beräkning av Kostnad för Eget Kapital, Formel Vad är Kostnad för Eget Kapital? Beskrivning

Kostnad för Eget Kapital är en finansiell term som används för att indikera att den minimila årliga avkastningsgraden (Rate of Return)  företag måste erbjuda dess vanliga aktieägare för att vänta på deras intäkter och för att bära risken. Risken består av både en marknadsrisk och den företagsspecifika risken. Därför kommer den att variera från företag till företag.


Kostnaden för eget kapital reflekterar alternativkostnaden av att investera för aktieägarna. Kompensationen, som aktieägarna mottar, består ofta av:

  • Utdelning
  • Realisationsvinst (genom ökning av aktiekursen)

Notera att intäkter är förväntade framtida intäkter, inte historiska intäkter. Därför kan de uttryckas som de förutsedda utdelningarna på aktierna för varje beständigt år.
 

Kostnad för Eget Kapital är just en av de komponenter av (hela), Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader för alla företag.   En annan huvudsaklig källa till finansiering är skulden (användande av företagsobligationer), för vilken kostnaden för skulden kan beräknas. Se också Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital. Formel

Kostnad för Eget Kapital kan beräknas, genom att dividera utdelningarna per aktie för nästa år genom det nuvarande marknadvärdet på aktien och därefter att tillföra tillväxttakten på utdelningarna (se figuren). Ett annat sätt att beräkna den är genom att ta en riskfri avkastning (avkastningen på en statsobligation), och lägga till detta till företagets beta (som publiceras frekvent av vissa investment serviceföretag), multiplicerat med skillnaden på en genomsnittlig aktieavkastning (till exempel den genomsnittliga avkastningen av alla aktier från Dow Jones), minus den riskfria avkastningen (se figuren).


Användningen av Kostnad för Eget Kapital. Exempel

Anta att en aktieägare kräver en avkastning av 9% på en investering i ABC-banken, på grund av bankens riskprofil. Aktien handlas för närvarande till € 100 och förväntas för närvarande att betala en utdelning av € 3. För varje aktie, kommer aktieägaren att önska en avkastning av minst € 9 totalt, som består av € 3 i utdelning plus en höjning av € 6 på aktiekursen. Kostnad för Eget Kapital för ABC-banken är 9%.


Kostnad för Eget Kapital Forumet
  Estimating Cost of Equity
Can one use EPS / Market Price per Share as an est...
     
 
  Average Stock Return
How to derive average stock return??...
     
 
  Cost of Equity Example
Salte corporation is issuing new common stock at a...
     
 
  Cost of Equity Using the DCF Approach
What is the cost of equity if the D1 =$1.00, Po $2...
     
 
  Best Cost of Equity Formula
From the above formulae, which one is the best to ...
     
 

Kostnad för Eget Kapital Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kostnad för Eget Kapital Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kostnad för Eget Kapital Premium

Expert Tips (ENG) - Cost of Equity Premium

Resurser - Kostnad för Eget Kapital Premium
 

Nyheter om Kostnad För Eget Kapital MetodBli Medlem


     
 

Nyheter om Eget Kapital Finansiellt MåttBli Medlem


     
 

Videor om Kostnad För Eget Kapital MetodBli Medlem


     
 

Videor om Eget Kapital Finansiellt MåttBli Medlem


     
 

Presentationer om Kostnad För Eget Kapital MetodBli Medlem


     
 

Presentationer om Eget Kapital Finansiellt MåttBli Medlem


     
 

Mer om Kostnad För Eget Kapital MetodBli Medlem


     
 

Mer om Eget Kapital Finansiellt MåttBli Medlem


     

Jämför med Kostnad för Eget Kapital: Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  CAPM-modellen Sharpe  |  Internränta  |  Net Present ValueDiskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.