Kostnad för Eget Kapital

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital, Formel Vad är Kostnad för Eget Kapital? Beskrivning

Kostnad för Eget Kapital är en finansiell term som används för att indikera att den minimila årliga avkastningsgraden (Rate of Return)  företag måste erbjuda dess vanliga aktieägare för att vänta på deras intäkter och för att bära risken. Risken består av både en marknadsrisk och den företagsspecifika risken. Därför kommer den att variera från företag till företag.


Kostnaden för eget kapital reflekterar alternativkostnaden av att investera för aktieägarna. Kompensationen, som aktieägarna mottar, består ofta av:

  • Utdelning
  • Realisationsvinst (genom ökning av aktiekursen)

Notera att intäkter är förväntade framtida intäkter, inte historiska intäkter. Därför kan de uttryckas som de förutsedda utdelningarna på aktierna för varje beständigt år.
 

Kostnad för Eget Kapital är just en av de komponenter av (hela), Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader för alla företag.   En annan huvudsaklig källa till finansiering är skulden (användande av företagsobligationer), för vilken kostnaden för skulden kan beräknas. Se också Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital. Formel

Kostnad för Eget Kapital kan beräknas, genom att dividera utdelningarna per aktie för nästa år genom det nuvarande marknadvärdet på aktien och därefter att tillföra tillväxttakten på utdelningarna (se figuren). Ett annat sätt att beräkna den är genom att ta en riskfri avkastning (avkastningen på en statsobligation), och lägga till detta till företagets beta (som publiceras frekvent av vissa investment serviceföretag), multiplicerat med skillnaden på en genomsnittlig aktieavkastning (till exempel den genomsnittliga avkastningen av alla aktier från Dow Jones), minus den riskfria avkastningen (se figuren).


Användningen av Kostnad för Eget Kapital. Exempel

Anta att en aktieägare kräver en avkastning av 9% på en investering i ABC-banken, på grund av bankens riskprofil. Aktien handlas för närvarande till € 100 och förväntas för närvarande att betala en utdelning av € 3. För varje aktie, kommer aktieägaren att önska en avkastning av minst € 9 totalt, som består av € 3 i utdelning plus en höjning av € 6 på aktiekursen. Kostnad för Eget Kapital för ABC-banken är 9%.


Kostnad för Eget Kapital Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum om Kostnad för Eget Kapital  

De senaste ämnena om: Kostnad för Eget Kapital.


Cost of Equity Using the DCF Approach
What is the cost of equity if the D1 =$1.00, Po $25, divident payout ratio is 30% and ROE is 20%? (...)
14
 
1 reaktioner
 
Cost of Equity Example
Salte corporation is issuing new common stock at a market price of $27. Dividends last year were $1.45 and are expected (...)
11
 
0 reaktioner
 
Estimating Cost of Equity
Can one use EPS / Market Price per Share as an estimate for the cost of equity? Any insights welcome... (...)
9
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Kostnad för Eget Kapital

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Best Cost of Equity Formula
From the above formulae, which one is the best to use and why? (...)
8
 
1 reaktioner

 
Experttips om Cost of Equity (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Kostnad för Eget Kapital

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med Kostnad för Eget Kapital: Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  CAPM-modellen Sharpe  |  Internränta  |  Net Present ValueDiskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kostnad för Eget Kapital? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.