Kosten van Eigen Vermogen

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Het Kosten van Aandelen van de berekening, Formule Wat zijn de Kosten van Eigen Vermogen? Beschrijving

De Kosten van Eigen Vermogen is een financiële term die wordt gebruikt om de minimale jaarlijkse Opbrengst aan te duiden, welke een bedrijf moet bieden aan zijn gewone aandeelhouders voor het wachten op hun opbrengsten en voor het  dragen van risico. Dit risico bestaat uit zowel het marktrisico als het bedrijfsspecifieke risico. Daarom zal het risico van bedrijf tot bedrijf variëren.


De Kosten van Eigen Vermogen reflecteren de opportuniteitskosten van investeren voor de aandeelhouders. De compensatie die de aandeelhouders normaal gesproken ontvangen bestaat uit:

  • Dividend
  • Kapitaalwinsten (door verhogingen van de aandelenkoers)

Merk op dat de opbrengsten verwachte toekomstige opbrengsten zijn, geen historische opbrengsten. Daarom kunnen zij ook worden uitgedrukt als de voorziene dividenden op de aandelen in ieder toekomstig jaar tot in de oneindigheid. De Kosten van Eigen Vermogen zijn derhalve de huidige marktprijs van het aandeel plus de verdisconteerde waarde van alle toekomstige dividenden in oneindigheid.
 

De Kosten van Eigen Vermogen zijn maar één van de componenten van de (totale) Kosten van Kapitaal van ieder bedrijf.   Een andere hoofdbron van financiering is via leningen (gebruik makend van bedrijfsobligaties), waarvoor de Kosten van Schuld kunnen worden berekend. Zie ook Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal (WACC).


Berekening van het Kosten van Eigen Vermogen. Formule

De Kosten van Eigen Vermogen kunnen worden berekend door de Dividenden per Aandeel voor het Volgende Jaar te delen door de Huidige Marktwaarde van het Aandeel, en vervolgens het Groeipercentage van het Dividend (zie figuur) toe te voegen. Een andere manier om de Kosten van Eigen Vermogen te berekenen is, door een risicovrije opbrengst te nemen (de opbrengst van een overheidsobligatie), en hieraan de Bèta van het bedrijf toe te voegen (zoals die regelmatig worden gepubliceerd door bepaalde investeringsservices bedrijven) maal het verschil van een Gemiddelde Aandelenopbrengst (bijvoorbeeld de gemiddelde opbrengst van alle aandelen in de Dow Jones) minus de risicovrije opbrengst (zie figuur).


Gebruik van Kosten van Eigen Vermogen. Voorbeeld

Veronderstel dat een investeerder een winstpercentage van 9% op een investering in ABC Bank wenst, vanwege het risicoprofiel van deze bank. Het aandeel wordt momenteel voor € 100 verhandeld en er wordt een dividend verwacht van € 3 per aandeel. Voor elk aandeel, zal de investeerder een opbrengst van € 9 in totaal willen, welke bestaat uit de € 3 van het dividend, plus een verhoging met € 6 van de aandelenkoers. De Kosten van Eigen Vermogen voor de ABC Bank zijn 9%.


Kosten van Eigen Vermogen Special Interest Group


Special Interest Group (3 leden)

Forum over Kosten van Eigen Vermogen  

De meest recente onderwerpen over: Kosten van Eigen Vermogen.


Cost of Equity Using the DCF Approach
What is the cost of equity if the D1 =$1.00, Po $25, divident payout ratio is 30% and ROE is 20%? (...)
14
 
1 reacties
 
Cost of Equity Example
Salte corporation is issuing new common stock at a market price of $27. Dividends last year were $1.45 and are expected (...)
11
 
0 reacties
 
Estimating Cost of Equity
Can one use EPS / Market Price per Share as an estimate for the cost of equity? Any insights welcome... (...)
9
 
1 reacties
 
Best Practices over Kosten van Eigen Vermogen

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Best Cost of Equity Formula
From the above formulae, which one is the best to use and why? (...)
8
 
1 reacties

 
Expert Tips over Cost of Equity (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Informatiebronnen over Kosten van Eigen Vermogen

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk met de Kosten van Aandelen: Kosten van Kapitaal  |  Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal (WACC)  |  Capital Asset Pricing Model  |  Interne Opbrengstvoet (Effectief Rendement)  |  Netto Contante WaardeDiscounted Cash Flow-methode


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Kosten van Eigen Vermogen? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 31-10-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.