Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

29 itens • 642.407 visitas


Sammanfattning

Vad är Cost of Capital/Avkastningsränta? Beskrivning

Avkastningsränta är det beloppet som uttrycks som en årlig procentsats, som ett företag måste betala för att erhålla adekvat finansiering.


Företagen finansierar deras verksamheter genom tre mekanismer:

  1. Utfärdar aktie (aktier eller preferensaktier).

  2. Upptar lån (lånar från en bank).

  3. Återinvesterar tidigare vinster (intern finansiering).

Betydelsen av ett företags avkastningsräntan är att den måste att se till att alla investeringar den gör lämnar en avkastning, som är åtminstone lika med avkastningsräntan. Kapitalräntan måste vara större än avkastningsräntan.


Beräkning av Avkastningsräntan. Formel

Avkastningsränta är den viktade summan av:

  1. Kostnad för skuld/lån

  2. Kostnad för preferensaktier

  3. Kostnad för Eget Kapital (Cost of Equity)

För att härleda Avkastningsräntan var och en av dess 3 delar måste beräknas först.


För att beräkna kostnad för skulden, multiplicera ränteutgifter som är associerade med skulden dividera med omvänt proportionellt mot (bolags-)skattprocentsatsen och dividera resultatet med det utestående beloppet. Var säker på att inkludera alla transaktionsbaserade avgifter i nämnaren (förvärvsavgifter, premier, rabatter).


För att beräkna kostnaden av preferensaktier,  dividera helt enkelt ränteutgiften med beloppet för preferensaktier.


Beräkning av Skuldkostnadsränta + Beräkning av Kostnad för Preferensaktier


Besök följande sida för mer detaljer om beräkning av Cost of Equity (Kostnad för Eget Kapital.


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital, Formel


Nu när alla dess tre delar har beräknats kan de kombineras samman till en vägd genomsnittlig grund för att härleda den mixade avkastningsräntan för ett företag.


Detta görs, genom att multiplicera kostnaden för varje del med beloppet på de utestående betalningar som är associerade med den (se bild 2):


Beräkning av Avkastningsräntan (Räntabilitetsmåttet)


Särskild Intressegrupp SIG

Kapitalkostnader Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kapitalkostnader. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kapitalkostnader

 

What are the Effects of Inflation for Companies?
What is the impact of increasing inflation on companies? I've already found 4 categories:> > I. Effect on Liabilities Higher inflation has POSITIVE effects in the liabilities side of the balance sh...
19
 
3 kommentarer
Analysis of Capital Investments
Should a firm accept the independent projects described below? Why or why not?> A) the firm´s cost of capital is 10 % and the estimated internal rate of return of the project is 11 %.> B) a capital ...
7
 
1 kommentarer
Cost of retained earnings
My question is how to calculate cost of capital in case a company has its funds only through equity shares & its reserves?> Then how to calculate cost of retained earnings (reserves). As it is a majo...
5
 
1 kommentarer
Cost of Capital ( Equity Only)
We recently were required to calculate a charge in order to determine the economic value added. We used CAPM to calculate the cost of equity. We are a debt free company. Since we are not a listed comp...
4
 
1 kommentarer
What is the Difference Between Cost of Capital and Weighted Average Cost of Capital?
Hello, could you please answer me: What is the difference between the cost of capital and the weighted average cost of capital?...
2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kapitalkostnader. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Cost of Capital (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Cost of Capital Usage

Cost of Capital application
The cost of capital is applied for Capital Budgeting objectives. Under the Net Present Value method (NPV), the cost of c...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kapitalkostnader. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Calculation of Cost of Capital and its Components

Cost of Capital Calculation, Trainings, Workshops
This superb explanation establishes a solid initial understanding of: - Cost of Capital - Cost of Equity - Cost of De...

Corporate Valuation for Businesses

Corporate Valuation, Book Value, Market Value, Intrinsic Value, Fundamental Value, M&A, VBM, Fundamental Investing
Presentation that elaborates on corporate valuation, including the following sections: 1. Three types of value: - Book...

Introduction and Summary of Interest Rate Swap

Initial Understanding of Interest Rate Swap
Explanation of Base Rate Swaps. A swap is an instrument that allows you to exchange a variable rate of a loan (that is ...

Cost of Capital Diagrams

Capital Budgeting
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kapitalkostnader.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


I stället för termen (Vägd genomsnittlig) Avkastningsränta/Kapitalkostnad finner du ofta dess akronym: Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Jämför Cost of Capital / Avkastningsränta: Kostnad för Eget Kapital (Cost of Equity)   |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  CAPM-modellen Sharpe  |  Internränta


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kapitalkostnader? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.