Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Cost of Capital/Avkastningsränta? Beskrivning

Avkastningsränta är det beloppet som uttrycks som en årlig procentsats, som ett företag måste betala för att erhålla adekvat finansiering.


Företagen finansierar deras verksamheter genom tre mekanismer:

  1. Utfärdar aktie (aktier eller preferensaktier).

  2. Upptar lån (lånar från en bank).

  3. Återinvesterar tidigare vinster (intern finansiering).

Betydelsen av ett företags avkastningsräntan är att den måste att se till att alla investeringar den gör lämnar en avkastning, som är åtminstone lika med avkastningsräntan. Kapitalräntan måste vara större än avkastningsräntan.


Beräkning av Avkastningsräntan. Formel

Avkastningsränta är den viktade summan av:

  1. Kostnad för skuld/lån

  2. Kostnad för preferensaktier

  3. Kostnad för Eget Kapital (Cost of Equity)

För att härleda Avkastningsräntan var och en av dess 3 delar måste beräknas först.


För att beräkna kostnad för skulden, multiplicera ränteutgifter som är associerade med skulden dividera med omvänt proportionellt mot (bolags-)skattprocentsatsen och dividera resultatet med det utestående beloppet. Var säker på att inkludera alla transaktionsbaserade avgifter i nämnaren (förvärvsavgifter, premier, rabatter).


För att beräkna kostnaden av preferensaktier,  dividera helt enkelt ränteutgiften med beloppet för preferensaktier.


Beräkning av Skuldkostnadsränta + Beräkning av Kostnad för Preferensaktier


Besök följande sida för mer detaljer om beräkning av Cost of Equity (Kostnad för Eget Kapital.


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital, Formel


Nu när alla dess tre delar har beräknats kan de kombineras samman till en vägd genomsnittlig grund för att härleda den mixade avkastningsräntan för ett företag.


Detta görs, genom att multiplicera kostnaden för varje del med beloppet på de utestående betalningar som är associerade med den (se bild 2):


Beräkning av Avkastningsräntan (Räntabilitetsmåttet)


Kapitalkostnader Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum om Kapitalkostnader  

De senaste ämnena om: Kapitalkostnader.


Analysis of Capital Investments
Should a firm accept the independent projects described below? Why or why not? A) the firm´s cost of capital is 10 % an (...)
7
 
1 reaktioner
 
How Inflation Affects Cost of Capital and Profitability
Inflation has positive effects in the liabilities side of the balance sheet, as it diminishes the present value of monet (...)
5
 
0 reaktioner
 
What is the Difference Between Cost of Capital and Weighted Average Cost of Capital?
Hello, could you please answer me: What is the difference between the cost of capital and the weighted average cost of c (...)
2
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Kapitalkostnader

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Cost of retained earnings
My question is how to calculate cost of capital in case a company has its funds only through equity shares & its reserve (...)
5
 
1 reaktioner

 
🥈 Cost of Capital ( Equity Only)
We recently were required to calculate a charge in order to determine the economic value added. We used CAPM to calculat (...)
4
 
0 reaktioner

 
Experttips om Cost of Capital (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Cost of Capital Usage

Cost of Capital application (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Kapitalkostnader

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.I stället för termen (Vägd genomsnittlig) Avkastningsränta/Kapitalkostnad finner du ofta dess akronym: Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Jämför Cost of Capital / Avkastningsränta: Kostnad för Eget Kapital (Cost of Equity)   |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  CAPM-modellen Sharpe  |  Internränta


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kapitalkostnader? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.