Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Se till att alla investeringar i ett företag lämnar en högre avkastning än avkastningsräntan. Förklaring av Cost of Capital/Avkastningsränta.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Cost of Capital/Avkastningsränta? Beskrivning

Avkastningsränta är det beloppet som uttrycks som en årlig procentsats, som ett företag måste betala för att erhålla adekvat finansiering.


Företagen finansierar deras verksamheter genom tre mekanismer:

 1. Utfärdar aktie (aktier eller preferensaktier).

 2. Upptar lån (lånar från en bank).

 3. Återinvesterar tidigare vinster (intern finansiering).

Betydelsen av ett företags avkastningsräntan är att den måste att se till att alla investeringar den gör lämnar en avkastning, som är åtminstone lika med avkastningsräntan. Kapitalräntan måste vara större än avkastningsräntan.


Beräkning av Avkastningsräntan. Formel

Avkastningsränta är den viktade summan av:

 1. Kostnad för skuld/lån

 2. Kostnad för preferensaktier

 3. Kostnad för Eget Kapital (Cost of Equity)

För att härleda Avkastningsräntan var och en av dess 3 delar måste beräknas först.


För att beräkna kostnad för skulden, multiplicera ränteutgifter som är associerade med skulden dividera med omvänt proportionellt mot (bolags-)skattprocentsatsen och dividera resultatet med det utestående beloppet. Var säker på att inkludera alla transaktionsbaserade avgifter i nämnaren (förvärvsavgifter, premier, rabatter).


För att beräkna kostnaden av preferensaktier,  dividera helt enkelt ränteutgiften med beloppet för preferensaktier.


Beräkning av Skuldkostnadsränta + Beräkning av Kostnad för Preferensaktier


Besök följande sida för mer detaljer om beräkning av Cost of Equity (Kostnad för Eget Kapital.


Beräkning av Kostnad för Eget Kapital, Formel


Nu när alla dess tre delar har beräknats kan de kombineras samman till en vägd genomsnittlig grund för att härleda den mixade avkastningsräntan för ett företag.


Detta görs, genom att multiplicera kostnaden för varje del med beloppet på de utestående betalningar som är associerade med den (se bild 2):


Beräkning av Avkastningsräntan (Räntabilitetsmåttet)


Avkastningsränta | Kalkylränta | Kapitalkostnader Forumet
  How Inflation Affects Cost of Capital and Profitability
Inflation has positive effects in the liabilities ...
     
 
  Analysis of Capital Investments
Should a firm accept the independent projects d...
     
 
  Cost of Capital ( Equity Only)
We recently were required to calculate a charge in...
     
 
  Cost of retained earnings
My question is how to calculate cost of capital in...
     
 

Avkastningsränta | Kalkylränta | Kapitalkostnader Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Avkastningsränta | Kalkylränta | Kapitalkostnader Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Avkastningsränta | Kalkylränta | Kapitalkostnader Premium

Expert Tips (ENG) - Cost of Capital Premium
 

Cost of Capital UsageBli Medlem

The cost of capital is applied for Capital Budg...
Usage (application): Cost of Capital application
 
 

Resurser - Avkastningsränta | Kalkylränta | Kapitalkostnader Premium
 

Nyheter om Kapitalkostnader Bli Medlem


     
 

Nyheter om Avkastningsränta Bli Medlem


     
 

Videor om Kapitalkostnader Bli Medlem


     
 

Videor om Avkastningsränta Bli Medlem


     
 

Presentationer om Kapitalkostnader Bli Medlem


     
 

Presentationer om Avkastningsränta Bli Medlem


     
 

Mer om Kapitalkostnader Bli Medlem


     
 

Mer om Avkastningsränta Bli Medlem


     

I stället för termen (Vägd genomsnittlig) Avkastningsränta/Kapitalkostnad finner du ofta dess akronym: Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC).


Jämför Cost of Capital / Avkastningsränta: Kostnad för Eget Kapital (Cost of Equity)   |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)   |  CAPM-modellen Sharpe  |  Internränta


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.