Kosten van Kapitaal

Kenniscentrum

Het waarborgen dat alle investeringen die een bedrijf doet†een hogere opbrengst hebben dan de kosten van kapitaal. Verklaring van Kosten van Kapitaal.


Wat is Kosten van Kapitaal? Beschrijving

Kosten van Kapitaal is het bedrag, uitgedrukt†als een jaarlijks percentage, dat een bedrijf moet betalen om toereikende fondsen te verkrijgen.


Bedrijven financieren hun operaties door drie mechanismen:

  1. Het uitgeven van aandelen (gewoon of preferent).

  2. Het uitgeven van schuld (bijvoorbeeld van een†bank lenen).

  3. Het herinvesteren van eerdere inkomsten (interne financiering).

De betekenis voor een bedrijf van zijn kosten van kapitaal is, dat het bedrijf ervoor moet zorgen†dat alle investeringen†een Opbrengst opleveren, die†minstens gelijk is aan de kosten van kapitaal. De opbrengst van het kapitaal moet†groter zijn dan de kosten van het kapitaal.


Berekening van†Kosten van Kapitaal. Formule

De†Kosten van Kapitaal zijn†de gewogen som van:

  1. Kosten van Schulden

  2. Kosten van Preferent Aandelen

  3. Kosten van Gewone Aandelen

Om de Kosten van Kapitaal te berekenen, moeten eerst elk van zijn 3 componenten†worden berekend.


Om de Kosten van Schulden te berekenen, moeten de†rentelasten,†die voor de†schuld verschuldigd zijn, vermenigvuldigend†worden met de inverse†van het belastingtarief, en het resultaat moet gedeeld worden door het†uitstaande bedrag. Let erop†om alle transactiekosten (aankoop fees, premies, kortingen)†in de noemer mee te nemen.


Om de Kosten van Preferent Aandelen te berekenen, deelt men†eenvoudigweg de rentekosten door de hoeveelheid preferente aandelen.


Kosten van de berekening van de Schuld + Kosten van de berekening van de Preferent aandeel


Bezoek de volgende pagina voor meer details over het berekenen van het Kosten van Gewone Aandelen.


Het Kosten van Aandelen van de berekening, Formule


Nu elk van zijn drie componenten is berekend, kunnen zij op een gewogen gemiddelde basis worden gecombineerd om de gemengde kosten van kapitaal voor een bedrijf af te leiden.


Dit wordt gedaan door de kosten van elke component te vermenigvuldigen†met de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is (zie figuur 2):


De berekening van het Kosten van Kapitaal


Special Interest Group - Kosten van Kapitaal


Special Interest Group (5 leden)


Forum - Kosten van Kapitaal  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


  Analysis of Capital Investments (1 reacties)
Should a firm accept the independent projects described b...
 
 
 
 
  How Inflation Affects Cost of Capital and Profitability
Inflation has positive effects in the liabilities side of th...
 
 
 
 
  Cost of retained earnings (1 reacties)
My question is how to calculate cost of capital in case a co...
 
 
 
 
  Cost of Capital ( Equity Only)
We recently were required to calculate a charge in order to ...
 
 
 
 

Best Practices - Kosten van Kapitaal

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.Expert Tips (ENG) - Cost of Capital

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Cost of Capital Usage

Cost of Capital application...
 
 

Hulpbronnen - Kosten van Kapitaal

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Nieuws over Kosten Van Kapitaal Berekening


     
 

Video's over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Video's over Kosten Van Kapitaal Berekening


     
 

Presentaties over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Presentaties over Kosten Van Kapitaal Berekening


     
 

Meer over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Meer over Kosten Van Kapitaal Berekening


     

In plaats van de term de†(Gewogen Gemiddelde)†Kosten van Kapitaal vindt u vaak de afkorting: WACC.


Vergelijk met de†Kosten van Kapitaal: Kosten van Gewone Aandelen   |† Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal (WACC)  |† Capital Asset Pricing Model  |† Interne Opbrengstvoet (Effectief Rendement)


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 14-11-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.