Kosten van Kapitaal

Kenniscentrum

   

Het waarborgen dat alle investeringen die een bedrijf doet een hogere opbrengst hebben dan de kosten van kapitaal. Verklaring van Kosten van Kapitaal.

Inhoud

Premium

Wat is Kosten van Kapitaal? Beschrijving

Kosten van Kapitaal is het bedrag, uitgedrukt als een jaarlijks percentage, dat een bedrijf moet betalen om toereikende fondsen te verkrijgen.


Bedrijven financieren hun operaties door drie mechanismen:

  1. Het uitgeven van aandelen (gewoon of preferent).

  2. Het uitgeven van schuld (bijvoorbeeld van een bank lenen).

  3. Het herinvesteren van eerdere inkomsten (interne financiering).

De betekenis voor een bedrijf van zijn kosten van kapitaal is, dat het bedrijf ervoor moet zorgen dat alle investeringen een Opbrengst opleveren, die minstens gelijk is aan de kosten van kapitaal. De opbrengst van het kapitaal moet groter zijn dan de kosten van het kapitaal.


Berekening van Kosten van Kapitaal. Formule

De Kosten van Kapitaal zijn de gewogen som van:

  1. Kosten van Schulden

  2. Kosten van Preferent Aandelen

  3. Kosten van Gewone Aandelen

Om de Kosten van Kapitaal te berekenen, moeten eerst elk van zijn 3 componenten worden berekend.


Om de Kosten van Schulden te berekenen, moeten de rentelasten, die voor de schuld verschuldigd zijn, vermenigvuldigend worden met de inverse van het belastingtarief, en het resultaat moet gedeeld worden door het uitstaande bedrag. Let erop om alle transactiekosten (aankoop fees, premies, kortingen) in de noemer mee te nemen.


Om de Kosten van Preferent Aandelen te berekenen, deelt men eenvoudigweg de rentekosten door de hoeveelheid preferente aandelen.


Kosten van de berekening van de Schuld + Kosten van de berekening van de Preferent aandeel


Bezoek de volgende pagina voor meer details over het berekenen van het Kosten van Gewone Aandelen.


Het Kosten van Aandelen van de berekening, Formule


Nu elk van zijn drie componenten is berekend, kunnen zij op een gewogen gemiddelde basis worden gecombineerd om de gemengde kosten van kapitaal voor een bedrijf af te leiden.


Dit wordt gedaan door de kosten van elke component te vermenigvuldigen met de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is (zie figuur 2):


De berekening van het Kosten van Kapitaal


Kosten van Kapitaal Special Interest Group


Special Interest Group (5 leden)


Kosten van Kapitaal Forum  

Recente onderwerpen

  Analysis of Capital Investments
Should a firm accept the independent projects described below? Why or why not?
A) the firm´s cost of capital is 10 % and the estimated int...
     
 
  Cost of retained earnings
My question is how to calculate cost of capital in case a company has its funds only through equity shares & its reserves?
Then how to calculate ...
     
 
  Cost of Capital ( Equity Only)
We recently were required to calculate a charge in order to determine the economic value added. We used CAPM to calculate the cost of equity. We are a...
     
 
  How Inflation Affects Cost of Capital and Profitability
Inflation has positive effects in the liabilities side of the balance sheet, as it diminishes the present value of monetary liabilities such as long t...
     
 

Best Practices - Kosten van Kapitaal

Expert Tips (ENG) - Cost of Capital
 

Cost of Capital Usage

Cost of Capital application
The cost of capital is applied for Capital Budgeting objectives. Under the
 
 

Hulpbronnen - Kosten van Kapitaal
 

Nieuws over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Nieuws over Kosten Van Kapitaal Berekening


     
 

Video's over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Video's over Kosten Van Kapitaal Berekening


     
 

Presentaties over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Presentaties over Kosten Van Kapitaal Berekening


     
 

Meer over Kosten Van Kapitaal Methode


     
 

Meer over Kosten Van Kapitaal Berekening


     

In plaats van de term de (Gewogen Gemiddelde) Kosten van Kapitaal vindt u vaak de afkorting: WACC.


Vergelijk met de Kosten van Kapitaal: Kosten van Gewone Aandelen   |  Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal (WACC)  |  Capital Asset Pricing Model  |  Interne Opbrengstvoet (Effectief Rendement)


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 19-2-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.