Kostnadsnyttoanalys

Kunskapscenter

   

En approach med skattningsskala för ett bättre beslutsfattande. Förklaring av Cost Benefit Analysis CBA  (Kostnadsnyttoanalys KNA).

Innehåll

Premium

Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)Vad är Cost Benefit Analysis (Kostnadsnyttoanalys)? Definition

Kostnadsnyttoanalys är en approach med en skattningsskala för ett bättre beslutsfattande. Alla de positiva beståndsdelarna (kassaflöden och andra immateriella fördelar) läggs på den ena sidan och balanseras mot den andra sidans negativa beståndsdelar (som kostnader och nackdelar).   Den som väger tyngst vinner.


Ett exempel på en Kostnadsnyttoanalys

Ett företag, som skulle vilja investera i att köpa Business Intelligence programvara för att förbättra sin affär, kanske kommer att använda en CBA approach för att komma fram till ett beslut.


På den negativa (kostnads-) sidan är:

- kostnaden för programvaran,

- kostnaden för konsulter som installerar och som inför programvaran och

- kostnaden för att utbilda användarna av programvaran.


Hur som helst på den positiva sidan (fördelar):

- förbättrad affärsprocesser (som leder till en årlig kostnadsminskning),

- tack vare ännu bättre tillgänglig information, kommer företaget att kunna fatta bättre beslut (som leder till ökade/nya kassaflöden), och

- ökad moral hos personalen, tack vare att man använder dessa moderna verktyg för att stötta affären.


Misstag och problem med Kostnadsnyttoanalys

  • Ett vanligt förekommande fel i CBA-metoden är att använda icke diskonterade belopp för att beräkna kostnaderna och fördelarna. En metod liknande NPV eller Economic Value Added eller CFROI kan starkt rekommenderas, därför att alla dessa tar i beaktande tidsvärdet för pengar.
  • Ett vanligt problem med CBA är, att kostnader är typiskt materiella, hårt och finansiellt, medans fördelar är hårda och påtagliga, men också mjuka och immateriella. Försiktighet bör intas mot personer som påstår ”om du inte kan mäta det så existerar det inte/eller har inget värde”.
  • Speciellt vad gäller mer strategiska investeringar, vanligtvis så överväger de immateriella fördelarna klart mycket mer än de finansiella fördelarna.
  • Risk måste ofta övervägas som en faktor, när man tar ett beslut.

Historian bakom Kostnadsnyttoanalys

Idén till denna metodologi är ursprunligen från Jules Dupuit, en fransk ingenjör som vars artikel från 1848 fortfarande är läsvärd. Den brittiska ekonomen, Alfred Marshall, tänkte ut några av de formella koncepten som är fundamentet till CBA/KNA. Men den praktiska utvecklingen av CBA kom som ett resultat av utvecklinge i och med "Federal Navigation Act of 1936". Detta verk krävde att USAs Marinkår  satte igång projekt för att förbättra vattenledningssystemet, när de samlade fördelarna i ett projekt övervägde kostnaderna i det projektet. kåren skapat systematiska metoder för att mäta sådana fördelar och kostnader. kårsingenjörerna gjorde detta utan speciellt mycket hjälp från de på ekonomisidan. Det var inte förrän omkring tjugo år senare på 50-talet som ekonomer försökte att erbjuda en rigorös och överensstämmande uppsättning av metoder för att mäta fördelar och kostnader och att avgöra huruvida ett projekt är meningsfullt.


Bok: Anthony E. Boardman - Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys): Koncept och utförande (den 2nd upplagan) -

Bok: Henry M. Levin, Patrick J. McEwan - kostnadseffektivitetanalys: Metoder och användningsområden -


Kostnadsnyttoanalys Forumet
  Business Case for Improving Engineering Project Management
I would like to know if there is a special way to ...
     
 
  Cost Benefit Analysis for Smart Metering
I would like to see an example of a cost benefit a...
     
 
  Cost Benefit Analysis of Sponsoring an Event
I am interested if there is any method of making a...
     
 
  Using CBA For De/Centralization of Telesales Unit
Is it a good approach to use CBA when we want to m...
     
 
  How to Calculate or Measure Benefits for non Profit Projects?
When I do a project for social interests, how can ...
     
 
  CBA of Labor Efficiency Incentive Program
What are on the + and - side for a cost-benefit an...
     
 
  Efficiency of Cost-Benefit Analysis
I think CBA is a easy good method to use, but one ...
     
 

Kostnadsnyttoanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kostnadsnyttoanalys Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kostnadsnyttoanalys Premium

Expert Tips (ENG) - Cost-Benefit Analysis Premium
 

Criticisms of CBABli Medlem

Cost-Benefit Analysis (CBA) has been subjected to ...
Usage (application): Decision-Making
 
 
 

Accuracy of CBA’s is ProblematicBli Medlem

The accuracy of the results of cost-benefit analys...
Usage (application): Decision-making
 
 

Resurser - Kostnadsnyttoanalys Premium
 

Nyheter om Kostnad-nytto AnalysBli Medlem


     
 

Nyheter om Kostnad BeslutBli Medlem


     
 

Videor om Kostnad-nytto AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Kostnad BeslutBli Medlem


     
 

Presentationer om Kostnad-nytto AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Kostnad BeslutBli Medlem


     
 

Mer om Kostnad-nytto AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Kostnad BeslutBli Medlem


     

Jämför Kostnadsnyttoanalys med: Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde (Diskonterat Kassaflöde)  |  Fritt Kassaflöde   |  Business Intelligens  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.