Kostnadsnyttoanalys

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)Vad är Cost Benefit Analysis (Kostnadsnyttoanalys)? Definition

Kostnadsnyttoanalys är en approach med en skattningsskala för ett bättre beslutsfattande. Alla de positiva beståndsdelarna (kassaflöden och andra immateriella fördelar) läggs på den ena sidan och balanseras mot den andra sidans negativa beståndsdelar (som kostnader och nackdelar).   Den som väger tyngst vinner.


Ett exempel på en Kostnadsnyttoanalys

Ett företag, som skulle vilja investera i att köpa Business Intelligence programvara för att förbättra sin affär, kanske kommer att använda en CBA approach för att komma fram till ett beslut.


På den negativa (kostnads-) sidan är:

- kostnaden för programvaran,

- kostnaden för konsulter som installerar och som inför programvaran och

- kostnaden för att utbilda användarna av programvaran.


Hur som helst på den positiva sidan (fördelar):

- förbättrad affärsprocesser (som leder till en årlig kostnadsminskning),

- tack vare ännu bättre tillgänglig information, kommer företaget att kunna fatta bättre beslut (som leder till ökade/nya kassaflöden), och

- ökad moral hos personalen, tack vare att man använder dessa moderna verktyg för att stötta affären.


Misstag och problem med Kostnadsnyttoanalys

  • Ett vanligt förekommande fel i CBA-metoden är att använda icke diskonterade belopp för att beräkna kostnaderna och fördelarna. En metod liknande NPV eller Economic Value Added eller CFROI kan starkt rekommenderas, därför att alla dessa tar i beaktande tidsvärdet för pengar.
  • Ett vanligt problem med CBA är, att kostnader är typiskt materiella, hårt och finansiellt, medans fördelar är hårda och påtagliga, men också mjuka och immateriella. Försiktighet bör intas mot personer som påstår ”om du inte kan mäta det så existerar det inte/eller har inget värde”.
  • Speciellt vad gäller mer strategiska investeringar, vanligtvis så överväger de immateriella fördelarna klart mycket mer än de finansiella fördelarna.
  • Risk måste ofta övervägas som en faktor, när man tar ett beslut.

Historian bakom Kostnadsnyttoanalys

Idén till denna metodologi är ursprunligen från Jules Dupuit, en fransk ingenjör som vars artikel från 1848 fortfarande är läsvärd. Den brittiska ekonomen, Alfred Marshall, tänkte ut några av de formella koncepten som är fundamentet till CBA/KNA. Men den praktiska utvecklingen av CBA kom som ett resultat av utvecklinge i och med "Federal Navigation Act of 1936". Detta verk krävde att USAs Marinkår  satte igång projekt för att förbättra vattenledningssystemet, när de samlade fördelarna i ett projekt övervägde kostnaderna i det projektet. kåren skapat systematiska metoder för att mäta sådana fördelar och kostnader. kårsingenjörerna gjorde detta utan speciellt mycket hjälp från de på ekonomisidan. Det var inte förrän omkring tjugo år senare på 50-talet som ekonomer försökte att erbjuda en rigorös och överensstämmande uppsättning av metoder för att mäta fördelar och kostnader och att avgöra huruvida ett projekt är meningsfullt.


Bok: Anthony E. Boardman - Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys): Koncept och utförande (den 2nd upplagan) -

Bok: Henry M. Levin, Patrick J. McEwan - kostnadseffektivitetanalys: Metoder och användningsområden -


Särskild Intressegrupp SIG

Kostnad-nytta analys Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forum om Kostnad-nytta analys.


Cost Benefit Analysis of Sponsoring an Event
I am interested if there is any method of making a cost benefit analysis of a sponsorship of an event? (...)
26
 
0 reaktioner
 
Cost Benefit Analysis for Smart Metering
I would like to see an example of a cost benefit analysis made for the implementation of a smart metering system. Could (...)
20
 
2 reaktioner
 
Business Case for Improving Engineering Project Management
I would like to know if there is a special way to handle business cases while selling solutions that will help improving (...)
16
 
2 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade ämnen om Kostnad-nytta analys. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


How to Calculate or Measure Benefits for non Profit Projects?
When I do a project for social interests, how can I calculate benefits as part of a cost benefits analisis? (...)
26
 
4 reaktioner

 
Using CBA For De/Centralization of Telesales Unit
Is it a good approach to use CBA when we want to make a decision for a centralized or decentralized telesales unit? Curr (...)
15
 
1 reaktioner

 
CBA of Labor Efficiency Incentive Program
What are on the + and - side for a cost-benefit analysis of a Labor Efficiency Incentive program? I envision the prog (...)
14
 
1 reaktioner

 
Efficiency of Cost-Benefit Analysis
I think CBA is a easy good method to use, but one should integrate it with other methods in order to meet efficiency. Al (...)
6
 
2 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Cost-Benefit Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Criticisms of CBA

Decision-Making
Cost-Benefit Analysis (CBA) has been subjected to a wide range of criticisms. In a paper titled “In Defence of Cost-Bene (...)
   
 
 
 

Accuracy of CBA’s is Problematic

Decision-making
The accuracy of the results of cost-benefit analyses is highly dependent on how accurate costs and benefits have been es (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Kostnad-nytta analys. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.
Jämför Kostnadsnyttoanalys med: Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde (Diskonterat Kassaflöde)  |  Fritt Kassaflöde   |  Business Intelligens  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kostnad-nytta analys? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 3-12-2020. Alla namn ™ av deras ägare.