Företagets Anseendekvot

Kunskapscenter

Att mäta ett företags- anseende, genom att fånga uppfattningar hos grupper av nyckelpersoner. Förklaring av Företagets Anseendekvot av Harris-Fornbrun.


Företagets Anseendekvot (Corporate Reputation Qutotient) av Harris-Fornbrun är en omfattande mätmetod av ett företagsanseende som skapades specifikt för att fångan upp olika uppfattningar från alla typer av nyckelgrupper som t.ex. konsumenter, investerar, anställda eller viktiga påverkare. Instrumentet möjliggör forskning på drivfaktorerna hos ett företags anseende och man tillåts att jämföra anseendet både inom och mellan industrier.


Sex drivfaktor för Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseendekvot)

Denna affärsanseendesmodell har följande sex drivfaktor för företagetsanseende med följande 20 attribut:


Emotionell Utstrålning

- en god känsla kring företaget

- beundrar och respekterar företaget

- litar på företaget

Produkter och Tjänster

- företaget har tilltro till dess produkter och tjänster

- företaget erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster

- utvecklar innovativa produkter och tjänster

- erbjuder produkter och tjänster som med ett bra värde

Vision och Ledarskap

- har ett utmärkt ledarskap

- har en tydlig vision inför framtiden

- erkänner och tar fördel av marknadsmöjligheterna

Arbetsplats Miljö

- har en bra ledning

- verkar att vara ett gott företag att arbeta för

- verkar att ha duktiga anställda

Finansiella Resultat

- en historia av lönsamhet

- hittills varit en låg risk investering

- starka utsikter för framtida tillväxt

- tenderar till att överträffa dess konkurrenter

Socialt Ansvar

- stödjer det "goda"

- miljömässigt ansvariga

- behandlar människor väl


Vid utförandet av slumpmässiga kontroller, så visar dessa kriterier sammantaget resultatet i en lista av de mest ansedda och/eller det synligaste företaget.


Bok: Charles J. Fombrun, Cees Van Riel - Fame and Fortune: How Companies Build Reputations -

Bok: Gary Davies, Rosa Chun - Corporate Reputation and Competitiveness -

Bok: Kevin T. Jackson - Building Reputational Capital -


Särskild Intressegrupp SIG - Företagets Anseendekvot


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Företagets Anseendekvot  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Measuring a Reputation (1 reaktioner)
I would like to measure the reputation of our organization, ...
 
 
 
 
  Research a Reputation (1 reaktioner)
I need to research the reputation of an organisation and wou...
 
 
 
 
  Corporate Identity MIx
Related to the Corporate Reputation is the the Corporate ...
 
 
 
 
  Corporate Reputation and the Economic Crisis (2 reaktioner)
Excellent reputations are developed overtime from principled...
 
 
 
 
  Corporate Reputation Quotient is Vital
CRQ is vital as it measures resonance between corporate cult...
 
 
 
 
  Results More Important Than Reputation (4 reaktioner)
I think that the result of a company is even more important ...
 
 
 
 

Best Practices - Företagets Anseendekvot

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Corporate Reputation versus Indentity (4 reaktioner)
I want to know if / how a corporate identity differs from th...
 
 
 
 
  Reputation Driver: Vision & Leadership (5 reaktioner)
Amongst these 6 drivers of corporate reputation, vision &...
 
 
 
 
  CEO Profile and Corporate Repuation (37 reaktioner)
Ideally, should the profile of the (CEO) of a firm match...
 
 
 
 
  Building a Corporate Reputation Takes a Long Time (2 reaktioner)
Reputation cannot be built over night and there is no short ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Corporate Reputation Quotient

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Pitfalls of International / Global Brands

Brand Portfolio Management, Brand Valuation...
 
 
 

Pitfalls of a Strong Financial Reputation

Strategy, Corporate Reputation Management...
 
 
 

Four Ways in Which People Experience Any Organization

Corporate Reputation, Customer Perception, Customer Experience Management, Online Reputation...
 
 
 

Global Branding Best Practices

Global Branding, Brand Valuation...
 
 
 

Principles of Strong Corporate Reputations

Strategy, Corporate Reputation, Brand Management...
 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand Personality

Corporate Brand Development...
 
 
 

What is the Value of a Strong Corporate Reputation?

Corporate Reputation Management, Market Value, Intangible Assets...
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism...
 
 
 

Differences Between the Corporate Reputation versus the Corporate Status

Corporate Reputation Management...
 
 

Resurser - Företagets Anseendekvot

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Företagets Anseendekvot


     
 

Nyheter om Företag Uppfattningar


     
 

Videor om Företagets Anseendekvot


     
 

Videor om Företag Uppfattningar


     
 

Presentationer om Företagets Anseendekvot


     
 

Presentationer om Företag Uppfattningar


     
 

Mer om Företagets Anseendekvot


     
 

Mer om Företag Uppfattningar


     

Jämför Företagets Anseendekvot med: Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori


Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 25-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.