Företagets Anseendekvot

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att mäta ett företags- anseende, genom att fånga uppfattningar hos grupper av nyckelpersoner. Förklaring av Företagets Anseendekvot av Harris-Fornbrun.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Företagets Anseendekvot (Corporate Reputation Qutotient) av Harris-Fornbrun är en omfattande mätmetod av ett företagsanseende som skapades specifikt för att fångan upp olika uppfattningar från alla typer av nyckelgrupper som t.ex. konsumenter, investerar, anställda eller viktiga påverkare. Instrumentet möjliggör forskning på drivfaktorerna hos ett företags anseende och man tillåts att jämföra anseendet både inom och mellan industrier.


Sex drivfaktor för Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseendekvot)

Denna affärsanseendesmodell har följande sex drivfaktor för företagetsanseende med följande 20 attribut:


Emotionell Utstrålning

- en god känsla kring företaget

- beundrar och respekterar företaget

- litar på företaget

Produkter och Tjänster

- företaget har tilltro till dess produkter och tjänster

- företaget erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster

- utvecklar innovativa produkter och tjänster

- erbjuder produkter och tjänster som med ett bra värde

Vision och Ledarskap

- har ett utmärkt ledarskap

- har en tydlig vision inför framtiden

- erkänner och tar fördel av marknadsmöjligheterna

Arbetsplats Miljö

- har en bra ledning

- verkar att vara ett gott företag att arbeta för

- verkar att ha duktiga anställda

Finansiella Resultat

- en historia av lönsamhet

- hittills varit en låg risk investering

- starka utsikter för framtida tillväxt

- tenderar till att överträffa dess konkurrenter

Socialt Ansvar

- stödjer det "goda"

- miljömässigt ansvariga

- behandlar människor väl


Vid utförandet av slumpmässiga kontroller, så visar dessa kriterier sammantaget resultatet i en lista av de mest ansedda och/eller det synligaste företaget.


Bok: Charles J. Fombrun, Cees Van Riel - Fame and Fortune: How Companies Build Reputations -

Bok: Gary Davies, Rosa Chun - Corporate Reputation and Competitiveness -

Bok: Kevin T. Jackson - Building Reputational Capital -


Företagets Anseendekvot Forumet
  Differences between the Reputation versus the Status of an Organization
The terms “reputation” and “status” are often used...
     
 
  Building a Corporate Reputation Takes a Long Time
Reputation cannot be built over night and there is...
     
 
  Corporate Reputation Quotient is Vital
CRQ is vital as it measures resonance between corp...
     
 
  Results More Important Than Reputation
I think that the result of a company is even more ...
     
 
  Corporate Reputation and the Economic Crisis
Excellent reputations are developed overtime from ...
     
 
  Corporate Reputation versus Indentity
I want to know if / how a corporate identity diffe...
     
 
  Measuring a Reputation
I would like to measure the reputation of our orga...
     
 
  Research a Reputation
I need to research the reputation of an organisati...
     
 
  Corporate Identity MIx
Related to the Corporate Reputation is the the ...
     
 

Företagets Anseendekvot Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Företagets Anseendekvot Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Företagets Anseendekvot Premium
  CEO Profile and Corporate Repuation
Ideally, should the profile of the  
   
 
  Reputation Driver: Vision & Leadership
Amongst these 6 drivers of corporate reputation, <...
     
 

Expert Tips (ENG) - Corporate Reputation Quotient Premium
 

Pitfalls of International / Global BrandsBli Medlem

Consistent with current trends in  
 
 

Pitfalls of a Strong Financial ReputationBli Medlem

A recent study by Don Porritt (Charles Sturt Unive...
Usage (application): Strategy, Corporate Reputation Management
 
 
 

Four Ways in Which People Experience Any OrganizationBli Medlem

The  
 
 

Global Branding Best PracticesBli Medlem

In order to increase brand value, multinational or...
Usage (application): Global Branding, Brand Valuation
 
 
 

Principles of Strong Corporate ReputationsBli Medlem

The Reputation Institute (a network of academics a...
Usage (application): Strategy, Corporate Reputation, Brand Management
 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand PersonalityBli Medlem

In contrast to product brand personality, which ty...
Usage (application): Corporate Brand Development
 
 
 

What is the Value of a Strong Corporate Reputation?Bli Medlem

Academic research to quantify the value of reputat...
Usage (application): Corporate Reputation Management, Market Value, Intangible Assets
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication StrategiesBli Medlem

Past research in market communication revealed tha...
Usage (application): Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism
 
 

Resurser - Företagets Anseendekvot Premium
 

Nyheter om Företagets Anseendekvot Bli Medlem


     
 

Nyheter om Företag UppfattningarBli Medlem


     
 

Videor om Företagets Anseendekvot Bli Medlem


     
 

Videor om Företag UppfattningarBli Medlem


     
 

Presentationer om Företagets Anseendekvot Bli Medlem


     
 

Presentationer om Företag UppfattningarBli Medlem


     
 

Mer om Företagets Anseendekvot Bli Medlem


     
 

Mer om Företag UppfattningarBli Medlem


     

Jämför Företagets Anseendekvot med: Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori


Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.