Företagets Anseendekvot

Kunskapscenter

   

Att mäta ett företags- anseende, genom att fånga uppfattningar hos grupper av nyckelpersoner. Förklaring av Företagets Anseendekvot av Harris-Fornbrun.

Innehåll

Premium

Företagets Anseendekvot (Corporate Reputation Qutotient) av Harris-Fornbrun är en omfattande mätmetod av ett företagsanseende som skapades specifikt för att fångan upp olika uppfattningar från alla typer av nyckelgrupper som t.ex. konsumenter, investerar, anställda eller viktiga påverkare. Instrumentet möjliggör forskning på drivfaktorerna hos ett företags anseende och man tillåts att jämföra anseendet både inom och mellan industrier.


Sex drivfaktor för Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseendekvot)

Denna affärsanseendesmodell har följande sex drivfaktor för företagetsanseende med följande 20 attribut:


Emotionell Utstrålning

- en god känsla kring företaget

- beundrar och respekterar företaget

- litar på företaget

Produkter och Tjänster

- företaget har tilltro till dess produkter och tjänster

- företaget erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster

- utvecklar innovativa produkter och tjänster

- erbjuder produkter och tjänster som med ett bra värde

Vision och Ledarskap

- har ett utmärkt ledarskap

- har en tydlig vision inför framtiden

- erkänner och tar fördel av marknadsmöjligheterna

Arbetsplats Miljö

- har en bra ledning

- verkar att vara ett gott företag att arbeta för

- verkar att ha duktiga anställda

Finansiella Resultat

- en historia av lönsamhet

- hittills varit en låg risk investering

- starka utsikter för framtida tillväxt

- tenderar till att överträffa dess konkurrenter

Socialt Ansvar

- stödjer det "goda"

- miljömässigt ansvariga

- behandlar människor väl


Vid utförandet av slumpmässiga kontroller, så visar dessa kriterier sammantaget resultatet i en lista av de mest ansedda och/eller det synligaste företaget.


Bok: Charles J. Fombrun, Cees Van Riel - Fame and Fortune: How Companies Build Reputations -

Bok: Gary Davies, Rosa Chun - Corporate Reputation and Competitiveness -

Bok: Kevin T. Jackson - Building Reputational Capital -


Företagets Anseendekvot Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Företagets Anseendekvot Forumet  

Nya ämnen

  Building a Corporate Reputation Takes a Long Time
Reputation cannot be built over night and there is no short cut to reputation building at the same time. It takes years of toil and hard work not only...
     
 
  Corporate Reputation Quotient is Vital
CRQ is vital as it measures resonance between corporate culture and stakeholder expectations, it needs to meet and exceed the expectations. This CRQ i...
     
 
  Differences between the Reputation versus the Status of an Organization
The terms “reputation” and “status” are often used as synonyms, such as when we talk about the reputation or status a corporation has. But Sorenson (2...
     
 

Best Practices - Företagets Anseendekvot
  Measuring a Reputation
I would like to measure the reputation of our organization, an NGO. Internally and externally. How do I go about it?...
     
 
  Corporate Reputation versus Indentity
I want to know if / how a corporate identity differs from the corporate reputation? Thanks......
     
 
  Reputation Driver: Vision & Leadership
Amongst these 6 drivers of corporate reputation, vision & leadership is very important, because the reputation of a leader in the market decide...
     
 
  Research a Reputation
I need to research the reputation of an organisation and would like to use the Fombrun model. How do I go about it?...
     
 
  CEO Profile and Corporate Repuation
Ideally, should the profile of the Chief Executive Officer (CEO) of a firm match the main ch...
     
 Allt du behöver veta om management


  Corporate Identity MIx
Related to the Corporate Reputation is the the Corporate Identity Mix by Birkigt and Stadler (1986). Their model defines Corporate Identity as...
     
 
  Corporate Reputation and the Economic Crisis
Excellent reputations are developed overtime from principled behaviours, including honesty, accountability, and integrity. But in this competitive mar...
     
 
  Results More Important Than Reputation
I think that the result of a company is even more important than its reputation. After all what's the truth about most reputations? What really matter...
     
 

Expert Tips (ENG) - Corporate Reputation Quotient
 

Pitfalls of International / Global Brands

 
 
 

Pitfalls of a Strong Financial Reputation

 
 
 

Four Ways in Which People Experience Any Organization

 
 
 

Global Branding Best Practices

 
 
 

Principles of Strong Corporate Reputations

 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand Personality

 
 
 

What is the Value of a Strong Corporate Reputation?

 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Företagets Anseendekvot
 

Nyheter om Företagets Anseendekvot


     
 

Nyheter om Företag Uppfattningar


     
 

Videor om Företagets Anseendekvot


     
 

Videor om Företag Uppfattningar


     
 

Presentationer om Företagets Anseendekvot


     
 

Presentationer om Företag Uppfattningar


     
 

Mer om Företagets Anseendekvot


     
 

Mer om Företag Uppfattningar


     Accelerera din managementkarriärJämför Företagets Anseendekvot med: Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori


Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 16-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.