Företagets Anseendekvot

Kunskapscenter

   

Att mäta ett företags- anseende, genom att fånga uppfattningar hos grupper av nyckelpersoner. Förklaring av Företagets Anseendekvot av Harris-Fornbrun.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Företagets Anseendekvot (Corporate Reputation Qutotient) av Harris-Fornbrun är en omfattande mätmetod av ett företagsanseende som skapades specifikt för att fångan upp olika uppfattningar från alla typer av nyckelgrupper som t.ex. konsumenter, investerar, anställda eller viktiga påverkare. Instrumentet möjliggör forskning på drivfaktorerna hos ett företags anseende och man tillåts att jämföra anseendet både inom och mellan industrier.


Sex drivfaktor för Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseendekvot)

Denna affärsanseendesmodell har följande sex drivfaktor för företagetsanseende med följande 20 attribut:


Emotionell Utstrålning

- en god känsla kring företaget

- beundrar och respekterar företaget

- litar på företaget

Produkter och Tjänster

- företaget har tilltro till dess produkter och tjänster

- företaget erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster

- utvecklar innovativa produkter och tjänster

- erbjuder produkter och tjänster som med ett bra värde

Vision och Ledarskap

- har ett utmärkt ledarskap

- har en tydlig vision inför framtiden

- erkänner och tar fördel av marknadsmöjligheterna

Arbetsplats Miljö

- har en bra ledning

- verkar att vara ett gott företag att arbeta för

- verkar att ha duktiga anställda

Finansiella Resultat

- en historia av lönsamhet

- hittills varit en låg risk investering

- starka utsikter för framtida tillväxt

- tenderar till att överträffa dess konkurrenter

Socialt Ansvar

- stödjer det "goda"

- miljömässigt ansvariga

- behandlar människor väl


Vid utförandet av slumpmässiga kontroller, så visar dessa kriterier sammantaget resultatet i en lista av de mest ansedda och/eller det synligaste företaget.


Bok: Charles J. Fombrun, Cees Van Riel - Fame and Fortune: How Companies Build Reputations -

Bok: Gary Davies, Rosa Chun - Corporate Reputation and Competitiveness -

Bok: Kevin T. Jackson - Building Reputational Capital -


Företagets Anseendekvot Forumet
  Differences between the Reputation versus the Status of an Organization
The terms “reputation” and “status” are often used as synonyms, such as when we talk about the reputation or status a corporation has. But Sorenson (2014) argues that the terms should not be seen as such and outlines 3 main distinctions between "stat...
     
 
  Building a Corporate Reputation Takes a Long Time
Reputation cannot be built over night and there is no short cut to reputation building at the same time. It takes years of toil and hard work not only for the CEO but also the employees to be in line with the company's vision and long term goals. The...
     
 
  Corporate Reputation Quotient is Vital
CRQ is vital as it measures resonance between corporate culture and stakeholder expectations, it needs to meet and exceed the expectations. This CRQ is reflected in the corporate image thus should be inviting, magnificent, accurate, gracious and exce...
     
 
  Results More Important Than Reputation
I think that the result of a company is even more important than its reputation. After all what's the truth about most reputations? What really matters are the size of the firm and in which industry the company operates....
     
 
  Corporate Reputation and the Economic Crisis
Excellent reputations are developed overtime from principled behaviours, including honesty, accountability, and integrity. But in this competitive market, where profits are scarce, most feel it necessary to slip these principles for the quick buck!...
     
 
  Corporate Reputation versus Indentity
I want to know if / how a corporate identity differs from the corporate reputation? Thanks......
     
 
  Measuring a Reputation
I would like to measure the reputation of our organization, an NGO. Internally and externally. How do I go about it?...
     
 
  Research a Reputation
I need to research the reputation of an organisation and would like to use the Fombrun model. How do I go about it?...
     
 
  Corporate Identity MIx
Related to the Corporate Reputation is the the Corporate Identity Mix by Birkigt and Stadler (1986). Their model defines Corporate Identity as the Personality of the corporation. This Personality is built up from 3 things:
1. Behavior
     
 

Företagets Anseendekvot Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Företagets Anseendekvot Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Företagets Anseendekvot Premium
  CEO Profile and Corporate Repuation
Ideally, should the profile of the Chief Executive Officer (CEO) of a firm match the main characteristics of the corporate brand or reputation? Does it matter if the firm we are dealing wi...
     
 
  Reputation Driver: Vision & Leadership
Amongst these 6 drivers of corporate reputation, vision & leadership is very important, because the reputation of a leader in the market decides the reputation of an organisation. The CEO should have a clear vision and a great reputation....
     
 

Expert Tips (ENG) - Corporate Reputation Quotient Premium
 

Pitfalls of International / Global Brands

Consistent with current trends in globalization, international firms have concentrated their efforts on t...
Usage (application): Brand Portfolio Management, Brand Valuation
 
 
 

Pitfalls of a Strong Financial Reputation

A recent study by Don Porritt (Charles Sturt University, Australia) shows that a company’s reputation for financial performance can adversely affect t...
Usage (application): Strategy, Corporate Reputation Management
 
 
 

Four Ways in Which People Experience Any Organization

The reputation of an organization depends mainly from the way that the organization’s constit...
Usage (application): Corporate Reputation, Customer Perception, Customer Experience Management, Online Reputation
 
 
 

Global Branding Best Practices

In order to increase brand value, multinational organizations should focus on global branding programs, as these programs can lower marketing c...
Usage (application): Global Branding, Brand Valuation
 
 
 

Principles of Strong Corporate Reputations

The Reputation Institute (a network of academics and practitioners founded in 1997 to study corporate reputations) defines five principles in order to...
Usage (application): Strategy, Corporate Reputation, Brand Management
 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand Personality

In contrast to product brand personality, which typically relates to consumers and user imagery for a specific product brand, corporate brand personal...
Usage (application): Corporate Brand Development
 
 
 

What is the Value of a Strong Corporate Reputation?

Academic research to quantify the value of reputation confirms that there are large economic premiums associated with corporate reputations:
- F...
Usage (application): Corporate Reputation Management, Market Value, Intangible Assets
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Past research in market communication revealed that many consumers prefer to purchase domestic brands because they want to stimulate their own country...
Usage (application): Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism
 
 

Resurser - Företagets Anseendekvot Premium
 

Nyheter

Företagets Anseendekvot
     
 

Nyheter

Företag Uppfattningar
     
 

Videor

Företagets Anseendekvot
     
 

Videor

Företag Uppfattningar
     
 

Presentationer

Företagets Anseendekvot
     
 

Presentationer

Företag Uppfattningar
     
 

Mer

Företagets Anseendekvot
     
 

Mer

Företag Uppfattningar
     

Jämför Företagets Anseendekvot med: Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori


Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.