Företagets Anseendekvot

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

100 itens • 308.375 visitas


Sammanfattning

Företagets Anseendekvot (Corporate Reputation Qutotient) av Harris-Fornbrun är en omfattande mätmetod av ett företagsanseende som skapades specifikt för att fångan upp olika uppfattningar från alla typer av nyckelgrupper som t.ex. konsumenter, investerar, anställda eller viktiga påverkare. Instrumentet möjliggör forskning på drivfaktorerna hos ett företags anseende och man tillåts att jämföra anseendet både inom och mellan industrier.


Sex drivfaktor för Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseendekvot)

Denna affärsanseendesmodell har följande sex drivfaktor för företagetsanseende med följande 20 attribut:


Emotionell Utstrålning

- en god känsla kring företaget

- beundrar och respekterar företaget

- litar på företaget

Produkter och Tjänster

- företaget har tilltro till dess produkter och tjänster

- företaget erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster

- utvecklar innovativa produkter och tjänster

- erbjuder produkter och tjänster som med ett bra värde

Vision och Ledarskap

- har ett utmärkt ledarskap

- har en tydlig vision inför framtiden

- erkänner och tar fördel av marknadsmöjligheterna

Arbetsplats Miljö

- har en bra ledning

- verkar att vara ett gott företag att arbeta för

- verkar att ha duktiga anställda

Finansiella Resultat

- en historia av lönsamhet

- hittills varit en låg risk investering

- starka utsikter för framtida tillväxt

- tenderar till att överträffa dess konkurrenter

Socialt Ansvar

- stödjer det "goda"

- miljömässigt ansvariga

- behandlar människor väl


Vid utförandet av slumpmässiga kontroller, så visar dessa kriterier sammantaget resultatet i en lista av de mest ansedda och/eller det synligaste företaget.


Bok: Charles J. Fombrun, Cees Van Riel - Fame and Fortune: How Companies Build Reputations

Bok: Gary Davies, Rosa Chun - Corporate Reputation and Competitiveness

Bok: Kevin T. Jackson - Building Reputational Capital


Särskild Intressegrupp SIG

Företagsreputation Management Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Företagsreputation Management. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Företagsreputation Management

 

Corporate Reputation versus Identity
I want to know if / how a corporate identity differs from the corporate reputation? Thanks......
62
 
5 kommentarer
Building a Corporate Reputation Takes a Long Time
Reputation cannot be built over night and there is no short cut to reputation building at the same time. It takes years of toil and hard work not only for the CEO but also the employees to be in line ...
16
 
2 kommentarer
Corporate Identity MIx
Related to the Corporate Reputation is the the Corporate Identity Mix by Birkigt and Stadler (1986). Their model defines Corporate Identity as the Personality of the corporation. This Personality is ...
10
 
Corporate Reputation and the Economic Crisis
Excellent reputations are developed overtime from principled behaviours, including honesty, accountability, and integrity. But in this competitive market, where profits are scarce, most feel it necess...
8
 
2 kommentarer
Corporate Reputation Quotient is Vital
CRQ is vital as it measures resonance between corporate culture and stakeholder expectations, it needs to meet and exceed the expectations. This CRQ is reflected in the corporate image thus should be ...
3
 
Results More Important Than Reputation
I think that the result of a company is even more important than its reputation. After all what's the truth about most reputations? What really matters are the size of the firm and in which industry t...
3
 
4 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Företagsreputation Management. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Measuring a Reputation
I would like to measure the reputation of our organization, an NGO. Internally and externally. How do I go about it?...
63
 
1 kommentarer

🥈 Reputation Driver: Vision & Leadership
Amongst these 6 drivers of corporate reputation, vision & leadership is very important, because the reputation of a leader in the market decides the reputation of an organisation. The CEO should have ...
62
 
5 kommentarer

🥉 Research a Reputation
I need to research the reputation of an organisation and would like to use the Fombrun model. How do I go about it?...
37
 
1 kommentarer

CEO Profile and Corporate Repuation
Ideally, should the profile of the Chief Executive Officer (CEO) of a firm match the main characteristics of the corporate brand or reputation? Does it matter if the firm we are dealing with is small ...
26
 
37 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Corporate Reputation Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls of International / Global Brands

Brand Portfolio Management, Brand Valuation
Consistent with current trends in globalization, international firms have concentrated their efforts on the development ...

Pitfalls of a Strong Financial Reputation

Strategy, Corporate Reputation Management
A recent study by Don Porritt (Charles Sturt University, Australia) shows that a company’s reputation for financial perf...

Four Ways in Which People Experience Any Organization

Corporate Reputation, Customer Perception, Customer Experience Management, Online Reputation
The reputation of an organization depends mainly from the way that the organization’s constituencies experience/perceive...

Global Branding Best Practices

Global Branding, Brand Valuation
In order to increase brand value, multinational organizations should focus on global branding programs, as these program...

Principles of Strong Corporate Reputations

Strategy, Corporate Reputation, Brand Management
The Reputation Institute (a network of academics and practitioners founded in 1997 to study corporate reputations) defin...

Dimensions and Traits of the Corporate Brand Personality

Corporate Brand Development
In contrast to product brand personality, which typically relates to consumers and user imagery for a specific product b...

What is the Value of a Strong Corporate Reputation?

Corporate Reputation Management, Market Value, Intangible Assets
Academic research to quantify the value of reputation confirms that there are large economic premiums associated with co...

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism
Past research in market communication revealed that many consumers prefer to purchase domestic brands because they want ...

Differences Between the Corporate Reputation versus the Corporate Status

Corporate Reputation Management
The terms “reputation” and “status” are often used as synonyms, such as when we talk about the reputation or status a co...
Informationskällor

Olika informationskällor om Företagsreputation Management. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Strategically Managing Perceptions for Improved Corporate Reputation

Reputation Management Activities, Strategic Reputation Management, Reputation Perceptions
Concise presentation that provides an interesting framework for reputation management. It particularly focuses on 4 key ...

585 Financial Misrepresentations...

Consequences for Reputation
Paper by Jonathan M. Karpoff, D. Scott Lee and Gerald S. Martin examines the penalties imposed on all 585 firms that wer...

Jennifer Aaker on Branding

Jennifer Aaker on Branding
Jennifer Aaker explains the difference between brand and branding: - "Branding" is just the tip of the iceberg (the mar...

Managing your Reputation: Definition, Value, Processes, Measurement Options

Reputation Management, Corporate Reputation
This presentation discusses the traditional approach towards managing your reputation. The presentation includes the fol...

Social Media for Organizations

Social Media for Business, Online Business Identity, Corporate Reputation, Social Networking for Business
This presentation provides interesting information about the usage of social media for businesses. The presentation incl...

CSR Implementation and Communication Model (Schmeltz)

CSR Communication, CSR Implementation, CSR Strategy, Corporate Identity, Corporate Values, CSR Stages,
Because Corporate Social Responsibility is a value-based concept, it is highly connected with an organization’s values a...

Martin's Trust Model: The Trust Matrix

Trust, Corporate Reputation, Corporate Branding, Corporate Image
An important determinant of the reputation of your brand, company or sector is TRUST. In the financial sector for exampl...

3 Levels of Communication Skills for Managing and Leadership

Leadership, Communication Skills, Leadership Communication Framework, Barett
According to Barrett (2006) leadership communication can be referred to as the determined and purposeful delivery of mes...

Video Introduction of Branding

Initial Understanding of Branding
4-minute intro to what a brand is and what branding is. We live in a brand saturated world. That is why it so important...

The Importance of Reputational Risk and Managing it

Reputation Management, Risk Management
This presentation focuses mainly on the importance of reputational risk and the necessity of reputational risk managemen...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Företagsreputation Management.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Företagets Anseendekvot med: Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori


Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Företagsreputation Management? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-5-2023. Alla namn ™ av deras ägare.