Företagets Anseendekvot

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Företagets Anseendekvot (Corporate Reputation Qutotient) av Harris-Fornbrun är en omfattande mätmetod av ett företagsanseende som skapades specifikt för att fångan upp olika uppfattningar från alla typer av nyckelgrupper som t.ex. konsumenter, investerar, anställda eller viktiga påverkare. Instrumentet möjliggör forskning på drivfaktorerna hos ett företags anseende och man tillåts att jämföra anseendet både inom och mellan industrier.


Sex drivfaktor för Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseendekvot)

Denna affärsanseendesmodell har följande sex drivfaktor för företagetsanseende med följande 20 attribut:


Emotionell Utstrålning

- en god känsla kring företaget

- beundrar och respekterar företaget

- litar på företaget

Produkter och Tjänster

- företaget har tilltro till dess produkter och tjänster

- företaget erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster

- utvecklar innovativa produkter och tjänster

- erbjuder produkter och tjänster som med ett bra värde

Vision och Ledarskap

- har ett utmärkt ledarskap

- har en tydlig vision inför framtiden

- erkänner och tar fördel av marknadsmöjligheterna

Arbetsplats Miljö

- har en bra ledning

- verkar att vara ett gott företag att arbeta för

- verkar att ha duktiga anställda

Finansiella Resultat

- en historia av lönsamhet

- hittills varit en låg risk investering

- starka utsikter för framtida tillväxt

- tenderar till att överträffa dess konkurrenter

Socialt Ansvar

- stödjer det "goda"

- miljömässigt ansvariga

- behandlar människor väl


Vid utförandet av slumpmässiga kontroller, så visar dessa kriterier sammantaget resultatet i en lista av de mest ansedda och/eller det synligaste företaget.


Bok: Charles J. Fombrun, Cees Van Riel - Fame and Fortune: How Companies Build Reputations -

Bok: Gary Davies, Rosa Chun - Corporate Reputation and Competitiveness -

Bok: Kevin T. Jackson - Building Reputational Capital -


Företagsreputation Management Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Företagsreputation Management  

De senaste ämnena om: Företagsreputation Management.


Building a Corporate Reputation Takes a Long Time
Reputation cannot be built over night and there is no short cut to reputation building at the same time. It takes years (...)
16
2 reaktioner
 
Corporate Reputation Quotient is Vital
CRQ is vital as it measures resonance between corporate culture and stakeholder expectations, it needs to meet and excee (...)
3
0 reaktioner
 
Results More Important Than Reputation
I think that the result of a company is even more important than its reputation. After all what's the truth about most r (...)
3
4 reaktioner
 
Best Practices om Företagsreputation Management

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Measuring a Reputation
I would like to measure the reputation of our organization, an NGO. Internally and externally. How do I go about it? (...)
63
1 reaktioner

 
🥈 Corporate Reputation versus Indentity
I want to know if / how a corporate identity differs from the corporate reputation? Thanks... (...)
62
4 reaktioner

 
🥉 Reputation Driver: Vision & Leadership
Amongst these 6 drivers of corporate reputation, vision & leadership is very important, because the reputation of a lead (...)
62
5 reaktioner

 
Research a Reputation
I need to research the reputation of an organisation and would like to use the Fombrun model. How do I go about it? (...)
37
1 reaktioner

 
CEO Profile and Corporate Repuation
Ideally, should the profile of the (CEO) of a firm match the main characteristics of the corporate brand or reputation? (...)
26
37 reaktioner

 
Corporate Identity MIx
Related to the Corporate Reputation is the the Corporate Identity Mix by Birkigt and Stadler (1986). Their model define (...)
11
0 reaktioner

 
Corporate Reputation and the Economic Crisis
Excellent reputations are developed overtime from principled behaviours, including honesty, accountability, and integrit (...)
8
2 reaktioner

 
Experttips om Corporate Reputation Management (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls of International / Global Brands

Brand Portfolio Management, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

Pitfalls of a Strong Financial Reputation

Strategy, Corporate Reputation Management (...)
   
 
 
 

Four Ways in Which People Experience Any Organization

Corporate Reputation, Customer Perception, Customer Experience Management, Online Reputation (...)
   
 
 
 

Global Branding Best Practices

Global Branding, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

Principles of Strong Corporate Reputations

Strategy, Corporate Reputation, Brand Management (...)
   
 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand Personality

Corporate Brand Development (...)
   
 
 
 

What is the Value of a Strong Corporate Reputation?

Corporate Reputation Management, Market Value, Intangible Assets (...)
   
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism (...)
   
 
 
 

Differences Between the Corporate Reputation versus the Corporate Status

Corporate Reputation Management (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Företagsreputation Management

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Företagets Anseendekvot med: Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori


Special Interest Group Leader

Är du expert på Företagsreputation Management? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.