Appreciatief Onderzoek
(Cooperrider)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

99 items • 415.878 bezoeken


Samenvatting

Wat is Appreciatief Onderzoek? Beschrijving

David L. Cooperrider geeft de volgende praktijkgeoriënteerde definitie van Appreciatief Onderzoek (AI):
Appreciative Inquiry (Appreciatief Onderzoek) gaat over het co-evolutionaire onderzoek naar het beste in mensen, in hun organisaties, en in de relevante wereld om hen heen. In zijn breedste focus, impliceert het het systematisch ontdekken van wat „leven“ geeft aan een levend systeem wanneer het het meest levendig is, het meest effectief, en het meest constructief geschikt is in economische, ecologische, en menselijke zin. AI impliceert, op een centrale manier, de kunst en de praktijk van het stellen van vragen die de capaciteit van een systeem versterken om positief potentieel waar te nemen, erop vooruit te lopen, en het te verhogen. Centraal staat hierin de mobilisering van onderzoek door het stellen van de „onvoorwaardelijke positieve vraag“, veelal betreffende honderden of soms duizenden mensen.


In AI, wordt de lastige taak van interventie vervangen door de snelheid van verbeelding en innovatie; in plaats van onderhandelen, kritiek, en spiraalsgewijze diagnose, is er ontdekking, droom, en ontwerp. AI heeft fundamenteel tot doel om een constructieve verbinding te leggen tussen een complete mens en de omvangrijke totaliteit van waarover mensen spreken als zijnde capaciteiten van het verleden en het heden: de verwezenlijkingen, activa, onbekend potentieel, innovaties, sterke punten, verheven gedachten, kansen, benchmarks, hoogtepunten, geleefde waarden, tradities, strategische bekwaamheden, verhalen, uitdrukkingen van wijsheid, inzichten in de diepere zakelijke geest of de ziel - en visies van waardevolle en mogelijke toekomsten. Elk van deze bij elkaar voegend als een Gestalt, probeert AI doelbewust, in alles wat zij doet, om te werken vanuit deze „positieve veranderingskern“ - en veronderstelt zij dat elk levend systeem vele onaangesproken en rijke en inspirerende weergaven van dit positieve bezit. Verbind de energie van deze kern rechtstreeks met om het even welke veranderingsagenda, en veranderingen welke voor onmogelijk werden gehouden worden plotseling en democratisch gemobiliseerd.


Volgens de filosofie van AI, groeien menselijke systemen in de richting van waar zij persistent vragen over stellen, en deze tendens is het sterkst en het duurzaamst wanneer de middelen en de doelen van het onderzoek positief gecorreleerd zijn. Het vruchtbaarste iets dat een groep kan doen, als het zijn doelstellingen is de menselijke geest los te maken en bewust een betere toekomst te construeren, is de positieve veranderingskern tot het gemeenschappelijke en expliciete bezit van allen te maken.


Cooperrider vermeldt 5 basisprincipes van Appreciatief Onderzoek

  1. Constructionistisch Principe. Eenvoudig gesteld: de menselijke kennis en het organisatorische lot worden verweven. Om als managers, leiders, veranderingsmanagers, enz. efficiënt te zijn, moeten wij bedreven zijn in de kunst van het begrip van, het lezen van, en het analyseren van organisaties als levende, menselijke, creaties.
  2. Principe van Gelijktijdigheid. Hier erkent men dat onderzoek en verandering geen werkelijk afzonderlijke ogenblikken zijn, maar gelijktijdig zijn. Onderzoek is interventie. De zaden van verandering - namelijk de dingen die mensen denken en waarover zij spreken, de dingen welke de mensen ontdekken en leren, en de dingen die dialoog mogelijk maken en beelden van de toekomst inspireren - zitten impliciet in de allereerste vragen die wij stellen. Onze vragen beïnvloeden wat wij „vinden“. En wat wij „ontdekken“ (de gegevens) wordt het taalkundige materiaal, de verhalen, waaruit de toekomst wordt bedacht, besproken, en geconstrueerd.
  3. Poëtisch Principe. Een metafoor is hier dat menselijke organisaties veel meer zijn als een open boek, dan als een machine. Het verhaal van een organisatie wordt constant mee gecreëerd. Voorts zijn het verleden, het heden, of de toekomst een eindeloze bron voor leren, inspiratie, of interpretatie. Precies als bijvoorbeeld de eindeloze interpretieve mogelijkheden in een goed stuk poëzie of in een Bijbelse tekst. Het belangrijke gevolg is dat wij vrijwel ieder onderwerp kunnen bestuderen dat is gerelateerd aan de menselijke ervaring in elk menselijk systeem of organisatie. Wij kunnen zoeken naar de aard van vervreemding of vreugde, naar enthousiasme of laag moreel, naar efficiency of overmaat, in elke menselijke organisatie.
  4. Anticiperend Principe. De oneindige menselijke middelen die wij voor het produceren van constructieve organisatorische verandering hebben is onze collectieve verbeelding en verhandeling over de toekomst. Één van de basisstellingen van de anticiperende kijk op het organisatorische leven is, dat het het imago van de toekomst is, wat in feite leidt tot wat zou kunnen worden genoemd het huidige gedrag van elk organisme of organisatie . Net zoals een filmprojector op het scherm, projecteren menselijke systemen voor altijd een horizon van verwachting van zichzelf. In hun gesprekken, in de metaforen en de taal die zij gebruiken. Dit brengt de toekomst krachtig binnen het heden als een mobiliserende agent.
  5. Positief Principe. Dit laatste principe is niet zo abstract. Het komt uit jaren van ervaring met appreciatief onderzoek voort. Op zijn eenvoudigst gezegd, is het onze ervaring dat voor het bouwen en voor het ondersteunen van het veranderingsmomentum, grote hoeveelheden positieve affectie en sociale binding noodzakelijk zijn. Dingen zoals hoop, opwinding, inspiratie, zorg, kameraadschap, een gevoel van een dringend doel, en pure vreugde in het samen creëren van iets zinvols. Wat wij hebben gevonden is dat hoe positiever de vraag is die wij stellen in ons werk, hoe langduriger en succesvoller de veranderingsinspanning zal zijn. Het helpt niet, zo hebben wij uitgevonden, om onze onderzoeken te beginnen vanuit het standpunt van de wereld als op te lossen probleem. Wij zijn efficiënter naarmate wij langer de geest van onderzoek van de eeuwige beginner kunnen behouden. Het belangrijkste ding dat wij doen dat het verschil maakt, is de onvoorwaardelijke positieve vraag te bedenken en te zaaien; op betere en meer katalytischere manieren.

Oorsprong van de methode van het Appreciatief Onderzoek. Geschiedenis

AI is door waarnemers op vele verschillende manieren beschreven: als een paradigma van bewuste evolutie, gericht op de werkelijkheden van de nieuwe eeuw (Hubbard, 1998); als een methodologie die het idee van de sociale bouw van werkelijkheid doortrekt tot het uiterste - vooral met zijn nadruk op metafoor en een verhalende, relationele manier van weten, en op taal, en op zijn potentieel als een bron van generatieve theorie (Gergen, 1996); als belangrijkste vooruitgang in Action Research in het laatste decennium (Bushe, 1991); als nakomelingen en „erfgenaam“ van de visie van Maslow op een positieve sociale wetenschap (Chin, 1998; Curran, 1991); als krachtige tweede generatie OD praktijk (French and Bell, 1995; Porrras, 1995; Mirvis, 1993); als model van een hard nodige deelnemende wetenschap, een „nieuwe yoga van onderzoek“ (Harman, 1991); als een radicale bevestigende aanpak voor verandering, die volledig probleemgebaseerde management verlaat, en door dat te doen strategische planning, onderzoeksmethodes, cultuurverandering, de methodes van de fusie-integratie, aanpakken voor TQM, metingsystemen, sociotechnicale systemen, enz, belangrijk verandert. (White, 1997); en ten slotte, als de steen der wijzen van organisatieontwikkeling (Sorenson, et. al 1996).


Stappen in het Appreciatief Onderzoek. Proces

  1. Ontdekking. Het mobiliseren van een geheel systeemonderzoek in de positieve veranderingskern;
  2. Droom. Het creëren van een duidelijke resultaatgeoriënteerde visie met betrekking tot ontdekt potentieel en met betrekking tot kwesties van een hoger doel, d.w.z., „Wat vraagt de wereld van ons dat wij moeten worden?“
  3. Ontwerp. Het creëren van suggesties voor de ideale organisatie, een organisatieontwerp waarvan de mensen menen dat het in staat is om de positieve kern te vergroten of te verduisteren en de gearticuleerde nieuwe droom te realiseren; en
  4. Lot. Het versterken van het bevestigende vermogen van het hele systeem waarbij het in staat wordt gesteld om hoop en momentum rond een diep doel te bouwen, en processen te creëren om te leren, zich aan te passen, en te improviseren als een jazzgroep in de loop van de tijd.

Organisaties, zegt AI theorie, zijn eerst en vooral centra van menselijke verwantschap, en relaties bloeien waar er een waarderend oog is. Wanneer mensen het beste in elkaar zien, wanneer zij op een bevestigende manier hun dromen delen en hun belangrijkste zorgen, en wanneer zij volledig verbonden zijn om niet alleen nieuwe werelden maar ook betere werelden te creëren. De snelheid en de voornamelijk informele spreiding van het appreciatieve leren suggereert, zo geloven wij, een groeiend gevoel van ontgoocheling met uitgeputte theorieën van verandering. Vooral bij diegenen die getrouwd zijn met een woordenschat van menselijk tekort. AI stelt een overeenkomstige drang voor om met mensen, groepen, en organisaties te werken op meer constructieve, positieve, levensbevestigende, en zelfs spirituele manieren.


Boek: David L. Cooperrider - Constructive Discourse and Human Organization

Boek: David L. Cooperrider - Appreciative Inquiry Handbook: The first in a series of… 


Special Interest Group

Appreciatief Onderzoek Special Interest Group.Special Interest Group (120 leden)

Forum

Forumdiscussies over Appreciatief Onderzoek. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Appreciatief Onderzoek

 

Appreciative Inquiry: Methodology, Set of Principles and Philosophy
As a long standing practitioner in AI (since 1994/1995) I would like to say that AI is a 'both and' rather than an 'either-or' approach. From that perspective AI can be seen as a methodology (the 4 ...
14
 
5 reacties
AI for Community Group Mobilization
In what ways can we use appreciative inquiry for community group mobilization? Can someone give examples of successful community group mobilization using AI?...
9
 
1 reacties
Appreciative Inquiry - Positive Change in My Life
Last October, I decided to make a positive change in my own life. I had a successful career in both the private sector at the executive level in human resources and quality systems and in implementing...
8
 
1 reacties
Appreciative Inquiry Application in IT Project Management & Change Management
I have a long experience in IT project management. Usually the difficulty remains in application deployment. Conducting change management with AI makes it successful and the people more enthousiastic...
7
 
Alternative Steps in Appreciative Inquiry
An alternative version recently presented to me had 5 steps, the first being 'Define' i.e. set the context for the application of AI. 'Destiny' was also re-named 'Deliver'. The context was its use in ...
6
 
2 reacties
AI in Leadership Program at University
We have used AI in a leadership program at the university - after discovering their authentic leadership qualities, ai was utilized for research topics and projects on campus. Amazing results: nationa...
5
 
2 reacties
Suggestions on Inspired Action Activities/
Hi I am putting together a large scale summit and am looking for activties to help prioritize the various inspired actions and to facilitate people to commit to moving the actions forward. Does anyone...
5
 
AI for coaching and teambuilding
I use Appreciative Inquiry a lot, for team-building, individual coaching, and group facilitation. My experience has been that most people love it, and appreciate the opportunity to look at what's work...
4
 
3 reacties
Implementing Appreciative Inquiry in an R&D Setting
We used AI as an OD intervention on developing a culture of organisational excellence in a defence R&D organisation. People at various levels committed themselves as a result of AI for an improvement...
4
 
AI and Seeing the Good in Others
As I look at the reactions to the comments, I'm struck by the ratio of thumbs up to thumbs down. Is this common in an AI community?...
4
 
2 reacties
Appreciative Inquiry - 6D Cyclus
So good to hear that AI is used more and more! Very interesting also how AI is doing in other countries. A book that helped me to comprehend AI is the one by Jane Magruder Watkins: Appreciative Inquir...
4
 
1 reacties
AI in the public sector in the UK?
We would like to interview you if you are using AI in the public sector in the UK. We are looking for case studies for a forthcoming book....
3
 
When Would Appreciative Inquiry not Work? And Why?
I have been part of the corporate world for 13 years and was subject to many change initiatives. None of which really ever worked. I have seen people see through the facilitation process and give the...
3
 
2 reacties
Appreciative Inquiry in Mental Health
A psychiatrist works in a rehabilitation hospital for men with mental health problem (longstanding). It is a low secure unit and her interest is in the possibility of introducing AI type approaches wi...
3
 
2 reacties
AI to Change Team Culture
AI is pretty new to me too. There is one dysfunctional team in particular that I am working with that would benefit greatly from the positive culture change that AI would allow. Again though I am fa...
-2
 
4 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Appreciatief Onderzoek. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


The Mechanism Behind Appreciative Inquiry
For me, AI is about helping systems and players therein to re-align their neural networks in the direction of 'what works here' rather than 'what does not work'. The unconscious is such a powerful f...
23
 
5 reacties

Advantages of Appreciative Inquiry
What value / benefits do you see from using this tool? Please give examples of the value that came from AI. Thanks......
19
 
5 reacties

We Move in the Direction We Inquire...
We move in the direction we inquire. While the appreciative inquiry helps us enrich our lives and institutions and on the other hand depreciative inquiry leads us to the depreciative path. It is like ...
15
 
2 reacties

Liberal or Formal Appreciative Inquiry?
Great discussions all! Here is a question for you: do you use AI typically in its strict format with protocols etc., or more often in a let's say more liberal or loose format?...
11
 
6 reacties

Implementing Appreciative Inquiry in a Pragmatic Way
Who can give some advice or tips on a pragmatic "how to" implement AI..?...
11
 
4 reacties

Transformation Vision in Change Management
I am involved with change management in public organizations and a common way to start the process is to create a transformation vision. The first aspect that this document addresses is "the need for ...
6
 
3 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Appreciative Inquiry (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Addressing Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
According to Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010), it is importan...

Understanding Why Employee Appreciation is Important

Acknowledging the Power of Employees
The concept of bases of social power is very important for organizations in the context of change initiatives. The sour...

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change
In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, Dece...

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches
I just read an interesting article by professor Deschamps on encouraging innovation within large organizations. Deschamp...

The Ideas Factory

Appreciative Inquiry Process
This is wonderful. All along we were instinctively using many of these principals. We created an absolutely unique proce...

Phases of Appreciative Inquiry

Implementing Appreciative Inquiry
A typical Appreciative Inquiry process includes following three phases: 1. Commitment by Leadership: The first phase is...

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organi...

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Organizational Development
Organizations focusing on developing their processes may use the appreciative process to improve them. They can apply ...

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen...

Appreciative Inquiry at a Hospital

Best Practice: Applying AI in Medical Sector
As Chief Medical Officer, I was involved in the change management of the Ghent university hospital. What and how we did ...

Wonderful AI Community

AI-community with lots of sources
Lots and lots of questions on AI are discussed on the AI discussion lsit. Participants are willing to share their vast e...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Appreciatief Onderzoek. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Introducing Appreciative Inquiry in your Organization: Tips and Design Principles

Implementing Appreciative Inquiry Implementation, Implementing AI
Presentation that elaborates on the concept of Appreciative Inquiry, with a perpose of being able to put it into practic...

Introduction to Appreciative Inquiry (AI)

Organizational Development, Change Management, Appreciative Inquiry, AI
Presentation about the concept of Appreciative Inquiry, including the following sections: 1. Contexts Setting for Appre...

The Nature and Complexity of Organizational Change

Change Management, Organizational Change
Presentation about organizational change. The presentation discusses and highlights the complexity and multi-dimensional...

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...

The Importance of Adapting to Change

Change Management, Need to Change, Change Management
Dave Weber reveals that Charles Darwin never said that the strongest of the species survives. What he actually said was...

Introduction of AI

Organisational Development
A Positive Revolution in Change: Appreciative Inquiry, a paper by David L. Cooperrider and Diana Whitney. ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Appreciatief Onderzoek.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met Appreciative Inquiry:   IJsberg van Verandermanagement  |  Positieve Deviatie  |  Vergeet Leen Leer  |  Hoshin Kanri Strategievorming  |  Kaizen  |  Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  DICE-Raamwerk  |  Vergelijking voor VeranderingVeranderen van Organisatieculturen  |  Stage-Gate Model Cooper  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Veranderingsfasen  |  Krachtenveldanalyse  |  Kerngroeptheorie  |  MSP  |  PMMM  |  Bases van Sociale Macht  |  Gepland GedragtheorieMetaplan  |  Teammanagementprofiel  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  Strategie-Office  |  Dienend Leiderschap


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Leiderschap  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Appreciatief Onderzoek? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 30-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.