Steg-Grind-modellen | Steg-Grind-metodiken | Steg-Grind-Process (Cooper)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Ledning av produktutveckling. Förklaring till Milstolps-/ eller Steg-Grind /Stage-Gate modellen av Robert G. Cooper. ('88)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är den Steg-Grind modellen? Beskrivning

Skede-Inträdesstegsmetoden från Robert G. Cooper är en approach som kan kan användas till att göra produktutvecklingsprocessen mera effektiv. Det är en planritning för styrning av en ny produktprocess. Från en idén till att lansera produkten. I ett antal förutbestämda steg/milstolpar eller skeden. Varje steg består av en uppsättning av bestämt tvärfunktionella och parallella aktiviteter som måste framgångsrikt ha avslutats före man kan erhålla ledningens godkännande för att få fortsätta till det nästa steget i produktutvecklingen. Ingången till varje skede kallas för : en grind. Dessa valideringsgrindar som normalt är möten, kontrollerar processen och tjänar som:

 1. Kvalitetskontroll
 2. Kör/Stopp kontrollpunkter. Färdigställande-kontroller, Kritiska Skall-kriterier och Bör-kriterier.
 3. Markör för handlingsplan för nästa fas.

Stage-Gate är ett registrerat varumärke från Product Development Institute Inc.


Ursprunget till Steg-Grind metodiken. Historia

Metoden baseras på erfarenheter, förslag och observationer från ett stort antal chefer och företag från över 60 fall som observerats av Robert Cooper. Termen ”Stage-Gate” visades först i en artikel av Cooper i en artikel gjord av Cooper i The Journal of Marketing Management, 3.3 Spring 1988. En ännu tidigare version kan hittas i Coopers bok: "Winning at New Products", 1986.


Användningen av steg-grind / Stage-Gate. Användningsområden

 • Produktutveckling, innovation.
 • Del av portföljhantering.

Stegen (steg) i Steg-grindmodellen. Process

Steg-Grind processen föregås av ett Discovery stage (upptäcktssteg), som lades till i en senare version av originalmodellen som endast hade fem olika faser. Den innehåller förarbetet som skapats för att upptäcka undersöka möjligheter och till att genera nya idéer.

 1. Planläggningsöversikt. En snabb preliminär utredning av varje projekt. Tillhandahåller billig information typ skrivbordsforskning för att möjliggöra och att begränsa antal projekt.
 2. Bygg affärskalkylsunderlag . En mycket specificerad utredning primärt från marknadsförings- och teknisk forskning. Affärskalkylen måste inkludera en produktdefinition, en produktmotivering och en projektplan.
 3. Utveckling. En specificerad design och utveckling för den nya produkten tillsammans med någon enkel produkttest. Man utvecklar också en produktionsplan och en marknadslanseringsplan.
 4. Test och godkännande. Omfattande produkttest både på marknadsplatsen, labbet och i fabriken.
 5. Lansering. Påbörjandet på en full produktionstakt, marknadsföring och försäljning. Marknadslansering, produktion/verksamheter, distribution, kvalitetsförsäkring. Efterlanseringsgranskningar utförs.

I verkligheten är det nödvändigt att borra djupare in i underaktiviteter för att erbjuda specificerade och operativa anvisningar för innovationslaget.


Robert G. Coopers Steg-Grind modell

Styrkor med Steg-grindmetodiken. Fördelar

 • Välorganiserad innovation kan vara en källa till konkurrensfördel.
 • Accelererad produktutveckling. Nödvändigt på grund av kortare produktlivscykler.
 • Ökande framgångschans till nya produkter. Förhindrar svaga projekt tidigt och hjälper till att omdirigera dem.
 • Modellen bryter ned den komplexa innovationprocessen i stora företag till ett mindre antal delar.
 • Erbjuder en översikt, som möjliggör prioritering och fokus.
 • Integrerad marknadsorientering.
 • Tvärfunktionellt. Berör indata och deltagande av anställda från olika funktioner i organisationen. Inget särskiljat FoU- eller Marknadsföring steg. Men se bilden ovan Discover (Upptäcka).
 • Kan kombineras med olika resultatmätetal, liksom avkastningsvärde, etc.

Begränsningar med Steg-grindmetodiken. Nackdelar

 • Även om aktiviteter inom ett steg kan utföras parallellt, så är Steg-Grind tillvägagångssättet i verkligheten sekventiellt (typ vattenfallsmetoden inom IT). Några innovationsexperter tror att produktutveckling bör faktiskt organiseras parallellt, genom att man använder loopar.
 • Den ursprungliga Steg-Grind ramverket hanterade inte Discover (Upptäcka) processen och aktiviteter för att skapa nya idéer.
 • Det finns en spänning mellan organisation och kreativitet. Båda är mycket viktiga inom innovation.

Bok: Robert G. Cooper - Product Leadership - Pathways to Profitable Innovation -


Steg-Grind-modellen Forumet
  Stage Gate Revisited
Whereas most Stage Gate models have a qualitative,...
     
 
  Stage Gate Models Need to Be Quantified and Be Made Measurable
Stage gate model results are too qualitative: what...
     
 
  Iteration in Stage-Gate Model (Dr Cooper)
This model is good for new product development but...
     
 
  Stage-Gates are Not Limitative
The stage gate model is a widely used model, not o...
     
 
  Stage-Gate Process for Quality
Has anyone applied the stage-gate process in an ac...
     
 
  My Views on Innovation in Countries
1. The political leadership has the major say to p...
     
 
  A Good Time to Innovate
I am not surprised that innovation has become a...
     
 
  Students' Lack of Innovation
Many students simply study study study.
Many ...
     
 
  Innovation in Emerging Economies
How do we create an enabling environment for innov...
     
 
  Innovation versus Improvisation
What separates innovation from improvisation?...
     
 
  Estabish a Distributed Innovation Group
In an article entitled "Teaming Up to Crack Innova...
     
 
  Ten Commandments for Intrapreneurs
Besides a staged innovation process, intrapreneurs...
     
 
  Agenda for Stage-Gate Meeting?
What is the draft process for a Stage-Gate ...
     
 

Steg-Grind-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Steg-Grind-modellen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Steg-Grind-modellen Premium
  Involving End Users in the Innovation Process
Is it reasonable to involve end users in the innov...
     
 
  Innovation Leadership
The main challenge to improve innovation is how...
     
 
  Tip: 10 Red Flags for Innovation
Interesting statement for discussion in Business W...
     
 

Expert Tips (ENG) - Stage-Gate Premium
 

Success Factors for Stage-Gate ImplementationBli Medlem

In his article “Implementing a Stage-Gate Proce...
Usage (application): Imlementing Stage-Gate Processes
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 ApproachesBli Medlem

In his book “Product Leadership: Creating and L...
Usage (application): Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches
 
 
 

Stage-Gate Implementation CSFsBli Medlem

So far Stage-Gate method has been widely recognize...
Usage (application): Implementing the Stage-Gate Process
 
 
 

Innovation PitfallsBli Medlem

Note that Stage Gate is focused mainly on the inno...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Advantages and Disadvantages of Stages and GatesBli Medlem

Advantages:
+ Stage - Gate processes h...
Usage (application): Innovation Management, Stage-Gate Implementation
 
 
 

Benefits of Outsourcing InnovationBli Medlem

Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger ...
Usage (application): Improving Innovation Performance
 
 
 

Setting up a Stage-Gate Organization. Best PracticesBli Medlem

To obtain successful outcomes from Stage-Gate it i...
Usage (application): Stage-Gate Roles and Responsibilities
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service DevelopmentBli Medlem

The Internet age represents a huge challenge for m...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation TypesBli Medlem

Roland Bel (2012) outlines and explains four types...
Usage (application): Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-downBli Medlem

Check out 2 recent  
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?Bli Medlem

In their article New Business Models in Emerging M...
Usage (application): Product Innovation, New Product Development, Innovation Strategy
 
 
 

Cooper's Innovation Diamond (tm)Bli Medlem

Also look at Cooper's Innovation Diamond (2005) wi...
Usage (application): More Factors Leading to Succesful Product Innovation
 
 
 

Another Product Launch Method: 4 I'sBli Medlem

I use a Process of 4 I's when coaching plan...
Usage (application): Stage-Gate Alternatives
 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?Bli Medlem

According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlma...
Usage (application): Outsourcing Best Practices, Innovation
 
 
 

Innovating Under the RadarBli Medlem

If somewhere below in a large corporation an innov...
Usage (application): Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation
 
 
 

Alternatives to Stage-Gate ApproachBli Medlem

An alternative product development technique calle...
Usage (application): Innvation Management
 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development StrategyBli Medlem

Although product development can be an important g...
Usage (application): Product Development, Product Portfolio Management
 
 
 

Control and Measurement MethodBli Medlem

To deeply understand performance and effects of St...
Usage (application): Tracking Stage-Gate Performance
 
 
 

The Mandate of NPD and the Degree of Change that is RequiredBli Medlem

When using the Stage-Gate process, a strategic imp...
Usage (application): New Product Development, NPD Process Improvement
 
 
 

Alternate Product Launch MethodBli Medlem

Steelcase CEO James P. Hackett describes the follo...
Usage (application): Stage-Gate Alternatives
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and InnovationBli Medlem

Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries t...
Usage (application): Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
 
 

How to Lead an Innovation TeamBli Medlem

In order to become a great innovation team leader,...
Usage (application): Best Practices, Innovation Team Management
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation StrategyBli Medlem

Today organizations need to move quickly through a...
Usage (application): IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation
 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough InnovationsBli Medlem

Since 50 years, the Pentagon’s Defense Advanced Re...
Usage (application): Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic InnovationsBli Medlem

The probability of success of a major innovatio...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and InnovativenessBli Medlem

New research by Hewlett, Marshall and Sherbin prov...
Usage (application): Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation CompetenceBli Medlem

Skarzynski and Rufat-Latre (2011) discovered that ...
Usage (application): (Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are MadeBli Medlem

Kim, T (2015) elaborates on decision making on "no...
Usage (application): Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
 
 
 

What Makes a Company Innovative?Bli Medlem

A Futurethink Innovation Tracker Survey (2006) men...
Usage (application): Innovation Best Practices, R&D Best Practices, Corporate Innovation
 
 

Resurser - Steg-Grind-modellen Premium
 

Nyheter om Stage-gate CooperBli Medlem


     
 

Nyheter om Skede-grind ProduktutvecklingsmodellBli Medlem


     
 

Videor om Stage-gate CooperBli Medlem


     
 

Videor om Skede-grind ProduktutvecklingsmodellBli Medlem


     
 

Presentationer om Stage-gate CooperBli Medlem


     
 

Presentationer om Skede-grind ProduktutvecklingsmodellBli Medlem


     
 

Mer om Stage-gate CooperBli Medlem


     
 

Mer om Skede-grind ProduktutvecklingsmodellBli Medlem


     

Jämför Steg-Grind modellen med: Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Portföljhantering  |  DICE Ramverk BCG  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.