Steg-Grind-modellen | Steg-Grind-metodiken | Steg-Grind-Process (Cooper)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är den Steg-Grind modellen? Beskrivning

Skede-Inträdesstegsmetoden från Robert G. Cooper är en approach som kan kan användas till att göra produktutvecklingsprocessen mera effektiv. Det är en planritning för styrning av en ny produktprocess. Från en idén till att lansera produkten. I ett antal förutbestämda steg/milstolpar eller skeden. Varje steg består av en uppsättning av bestämt tvärfunktionella och parallella aktiviteter som måste framgångsrikt ha avslutats före man kan erhålla ledningens godkännande för att få fortsätta till det nästa steget i produktutvecklingen. Ingången till varje skede kallas för : en grind. Dessa valideringsgrindar som normalt är möten, kontrollerar processen och tjänar som:

 1. Kvalitetskontroll
 2. Kör/Stopp kontrollpunkter. Färdigställande-kontroller, Kritiska Skall-kriterier och Bör-kriterier.
 3. Markör för handlingsplan för nästa fas.

Stage-Gate är ett registrerat varumärke från Product Development Institute Inc.


Ursprunget till Steg-Grind metodiken. Historia

Metoden baseras på erfarenheter, förslag och observationer från ett stort antal chefer och företag från över 60 fall som observerats av Robert Cooper. Termen ”Stage-Gate” visades först i en artikel av Cooper i en artikel gjord av Cooper i The Journal of Marketing Management, 3.3 Spring 1988. En ännu tidigare version kan hittas i Coopers bok: "Winning at New Products", 1986.


Användningen av steg-grind / Stage-Gate. Användningsområden

 • Produktutveckling, innovation.
 • Del av portföljhantering.

Stegen (steg) i Steg-grindmodellen. Process

Steg-Grind processen föregås av ett Discovery stage (upptäcktssteg), som lades till i en senare version av originalmodellen som endast hade fem olika faser. Den innehåller förarbetet som skapats för att upptäcka undersöka möjligheter och till att genera nya idéer.

 1. Planläggningsöversikt. En snabb preliminär utredning av varje projekt. Tillhandahåller billig information typ skrivbordsforskning för att möjliggöra och att begränsa antal projekt.
 2. Bygg affärskalkylsunderlag . En mycket specificerad utredning primärt från marknadsförings- och teknisk forskning. Affärskalkylen måste inkludera en produktdefinition, en produktmotivering och en projektplan.
 3. Utveckling. En specificerad design och utveckling för den nya produkten tillsammans med någon enkel produkttest. Man utvecklar också en produktionsplan och en marknadslanseringsplan.
 4. Test och godkännande. Omfattande produkttest både på marknadsplatsen, labbet och i fabriken.
 5. Lansering. Påbörjandet på en full produktionstakt, marknadsföring och försäljning. Marknadslansering, produktion/verksamheter, distribution, kvalitetsförsäkring. Efterlanseringsgranskningar utförs.

I verkligheten är det nödvändigt att borra djupare in i underaktiviteter för att erbjuda specificerade och operativa anvisningar för innovationslaget.


Robert G. Coopers Steg-Grind modell

Styrkor med Steg-grindmetodiken. Fördelar

 • Välorganiserad innovation kan vara en källa till konkurrensfördel.
 • Accelererad produktutveckling. Nödvändigt på grund av kortare produktlivscykler.
 • Ökande framgångschans till nya produkter. Förhindrar svaga projekt tidigt och hjälper till att omdirigera dem.
 • Modellen bryter ned den komplexa innovationprocessen i stora företag till ett mindre antal delar.
 • Erbjuder en översikt, som möjliggör prioritering och fokus.
 • Integrerad marknadsorientering.
 • Tvärfunktionellt. Berör indata och deltagande av anställda från olika funktioner i organisationen. Inget särskiljat FoU- eller Marknadsföring steg. Men se bilden ovan Discover (Upptäcka).
 • Kan kombineras med olika resultatmätetal, liksom avkastningsvärde, etc.

Begränsningar med Steg-grindmetodiken. Nackdelar

 • Även om aktiviteter inom ett steg kan utföras parallellt, så är Steg-Grind tillvägagångssättet i verkligheten sekventiellt (typ vattenfallsmetoden inom IT). Några innovationsexperter tror att produktutveckling bör faktiskt organiseras parallellt, genom att man använder loopar.
 • Den ursprungliga Steg-Grind ramverket hanterade inte Discover (Upptäcka) processen och aktiviteter för att skapa nya idéer.
 • Det finns en spänning mellan organisation och kreativitet. Båda är mycket viktiga inom innovation.

Bok: Robert G. Cooper - Product Leadership - Pathways to Profitable Innovation -


Produktutveckling Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (24 medlemmar)

Forum om Produktutveckling  

De senaste ämnena om: Produktutveckling.


The 5 Elements Innovation Framework (Bouquet et al.)
In an interesting article, IMD professors Bouquet, Barsoux and Wade are criticizing existing innovation frameworks for b (...)
16
 
6 reaktioner
 
Next Generation Stage Gate Approach
Whereas most Stage Gate models have a qualitative, non-financial orientation, Strat/Assess is a funnel innovation model, (...)
6
 
0 reaktioner
 
Process for New Product Introduction
What is the typical process that a company should follow to introduce a new product in the market? What is time to marke (...)
3
 
2 reaktioner
 
Best Practices om Produktutveckling

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Stage-Gates are Not Limitative
The stage gate model is a widely used model, not only for product innovation but also for all projects. It is part of th (...)
51
 
0 reaktioner

 
🥈 Involving End Users in the Innovation Process
Is it reasonable to involve end users in the innovation process within the company (during product development) at all t (...)
41
 
5 reaktioner

 
🥉 A Good Time to Innovate
I am not surprised that innovation has become a dominant buzzword in the world of business today. The time to try out ne (...)
39
 
0 reaktioner

 
My Views on Innovation in Countries
1. The political leadership has the major say to promote innovation since it controls the environment, and environment i (...)
36
 
1 reaktioner

 
Stage-Gate Process for Quality
Has anyone applied the stage-gate process in an actual new product development for the specific purpose of improving pro (...)
34
 
0 reaktioner

 
Students' Lack of Innovation
Many students simply study study study. Many students coming out of school have simply done what the instructor told th (...)
32
 
2 reaktioner

 
Tip: 10 Red Flags for Innovation
Interesting statement for discussion in Business Week: "There's no surefire way to guarantee success in innovation". S (...)
31
 
11 reaktioner

 
Innovation Leadership
The main challenge to improve innovation is how to develop leaders which stimulate and sustain innovation instead of jus (...)
30
 
7 reaktioner

 
Innovation in Emerging Economies
How do we create an enabling environment for innovation, creativity and entrepreneurship in emerging economies? (...)
22
 
3 reaktioner

 
Estabish a Distributed Innovation Group
In an article entitled "Teaming Up to Crack Innovation and Enterprise Integration, James Cash, Michael Earl and Robert M (...)
13
 
1 reaktioner

 
Iteration in Stage-Gate Model (Dr Cooper)
This model is good for new product development but its execution appears to be sequential in nature. (How) is the idea (...)
11
 
0 reaktioner

 
Innovation versus Improvisation
What separates innovation from improvisation? (...)
11
 
4 reaktioner

 
Ten Commandments for Intrapreneurs
Besides a staged innovation process, intrapreneurs are also important in successful innovation. Norman Macrae used the t (...)
7
 
0 reaktioner

 
Agenda for a Stage-Gate Meeting?
What does the process for a typical Stage-Gate meeting look like? What would be the typical agenda for such meeting? (...)
3
 
1 reaktioner

 
Experttips om Product Development (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Success Factors for Stage-Gate Implementation

Imlementing Stage-Gate Processes (...)
   
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches (...)
   
 
 
 

Stage-Gate Implementation CSFs

Implementing the Stage-Gate Process (...)
   
 
 
 

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps (...)
   
 
 
 

Advantages and Disadvantages of Stages and Gates

Innovation Management, Stage-Gate Implementation (...)
   
 
 
 

Benefits of Outsourcing Innovation

Improving Innovation Performance (...)
   
 
 
 

Setting up a Stage-Gate Organization. Best Practices

Stage-Gate Roles and Responsibilities (...)
   
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning (...)
   
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation (...)
   
 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches (...)
   
 
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?

Product Innovation, New Product Development, Innovation Strategy (...)
   
 
 
 

Cooper's Innovation Diamond (tm)

More Factors Leading to Succesful Product Innovation (...)
   
 
 
 

Another Product Launch Method: 4 I's

Stage-Gate Alternatives (...)
   
 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

Outsourcing Best Practices, Innovation (...)
   
 
 
 

Innovating Under the Radar

Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation (...)
   
 
 
 

Alternatives to Stage-Gate Approach

Innvation Management (...)
   
 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management (...)
   
 
 
 

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture (...)
   
 
 
 

Control and Measurement Method

Tracking Stage-Gate Performance (...)
   
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures (...)
   
 
 
 

Alternate Product Launch Method

Stage-Gate Alternatives (...)
   
 
 
 

The Mandate of NPD and the Degree of Change that is Required

New Product Development, NPD Process Improvement (...)
   
 
 
 

How to Lead an Innovation Team

Best Practices, Innovation Team Management (...)
   
 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation (...)
   
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes (...)
   
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation (...)
   
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness (...)
   
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

(Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership (...)
   
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making (...)
   
 
 
 

What Makes a Company Innovative?

Innovation Best Practices, R&D Best Practices, Corporate Innovation (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Produktutveckling

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Steg-Grind modellen med: Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Portföljhantering  |  DICE Ramverk BCG  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Produktutveckling? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.