Steg-Grind-modellen | Steg-Grind-metodiken | Steg-Grind-Process (Cooper)

Kunskapscenter

   

Ledning av produktutveckling. Förklaring till Milstolps-/ eller Steg-Grind /Stage-Gate modellen av Robert G. Cooper. ('88)

Innehåll

Premium

Vad är den Steg-Grind modellen? Beskrivning

Skede-Inträdesstegsmetoden från Robert G. Cooper är en approach som kan kan användas till att göra produktutvecklingsprocessen mera effektiv. Det är en planritning för styrning av en ny produktprocess. Från en idén till att lansera produkten. I ett antal förutbestämda steg/milstolpar eller skeden. Varje steg består av en uppsättning av bestämt tvärfunktionella och parallella aktiviteter som måste framgångsrikt ha avslutats före man kan erhålla ledningens godkännande för att få fortsätta till det nästa steget i produktutvecklingen. Ingången till varje skede kallas för : en grind. Dessa valideringsgrindar som normalt är möten, kontrollerar processen och tjänar som:

 1. Kvalitetskontroll
 2. Kör/Stopp kontrollpunkter. Färdigställande-kontroller, Kritiska Skall-kriterier och Bör-kriterier.
 3. Markör för handlingsplan för nästa fas.

Stage-Gate är ett registrerat varumärke från Product Development Institute Inc.


Ursprunget till Steg-Grind metodiken. Historia

Metoden baseras på erfarenheter, förslag och observationer från ett stort antal chefer och företag från över 60 fall som observerats av Robert Cooper. Termen ”Stage-Gate” visades först i en artikel av Cooper i en artikel gjord av Cooper i The Journal of Marketing Management, 3.3 Spring 1988. En ännu tidigare version kan hittas i Coopers bok: "Winning at New Products", 1986.


Användningen av steg-grind / Stage-Gate. Användningsområden

 • Produktutveckling, innovation.
 • Del av portföljhantering.

Stegen (steg) i Steg-grindmodellen. Process

Steg-Grind processen föregås av ett Discovery stage (upptäcktssteg), som lades till i en senare version av originalmodellen som endast hade fem olika faser. Den innehåller förarbetet som skapats för att upptäcka undersöka möjligheter och till att genera nya idéer.

 1. Planläggningsöversikt. En snabb preliminär utredning av varje projekt. Tillhandahåller billig information typ skrivbordsforskning för att möjliggöra och att begränsa antal projekt.
 2. Bygg affärskalkylsunderlag . En mycket specificerad utredning primärt från marknadsförings- och teknisk forskning. Affärskalkylen måste inkludera en produktdefinition, en produktmotivering och en projektplan.
 3. Utveckling. En specificerad design och utveckling för den nya produkten tillsammans med någon enkel produkttest. Man utvecklar också en produktionsplan och en marknadslanseringsplan.
 4. Test och godkännande. Omfattande produkttest både på marknadsplatsen, labbet och i fabriken.
 5. Lansering. Påbörjandet på en full produktionstakt, marknadsföring och försäljning. Marknadslansering, produktion/verksamheter, distribution, kvalitetsförsäkring. Efterlanseringsgranskningar utförs.

I verkligheten är det nödvändigt att borra djupare in i underaktiviteter för att erbjuda specificerade och operativa anvisningar för innovationslaget.


Robert G. Coopers Steg-Grind modell

Styrkor med Steg-grindmetodiken. Fördelar

 • Välorganiserad innovation kan vara en källa till konkurrensfördel.
 • Accelererad produktutveckling. Nödvändigt på grund av kortare produktlivscykler.
 • Ökande framgångschans till nya produkter. Förhindrar svaga projekt tidigt och hjälper till att omdirigera dem.
 • Modellen bryter ned den komplexa innovationprocessen i stora företag till ett mindre antal delar.
 • Erbjuder en översikt, som möjliggör prioritering och fokus.
 • Integrerad marknadsorientering.
 • Tvärfunktionellt. Berör indata och deltagande av anställda från olika funktioner i organisationen. Inget särskiljat FoU- eller Marknadsföring steg. Men se bilden ovan Discover (Upptäcka).
 • Kan kombineras med olika resultatmätetal, liksom avkastningsvärde, etc.

Begränsningar med Steg-grindmetodiken. Nackdelar

 • Även om aktiviteter inom ett steg kan utföras parallellt, så är Steg-Grind tillvägagångssättet i verkligheten sekventiellt (typ vattenfallsmetoden inom IT). Några innovationsexperter tror att produktutveckling bör faktiskt organiseras parallellt, genom att man använder loopar.
 • Den ursprungliga Steg-Grind ramverket hanterade inte Discover (Upptäcka) processen och aktiviteter för att skapa nya idéer.
 • Det finns en spänning mellan organisation och kreativitet. Båda är mycket viktiga inom innovation.

Bok: Robert G. Cooper - Product Leadership - Pathways to Profitable Innovation -


Steg-Grind-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)


Steg-Grind-modellen Forumet  

Nya ämnen

  Iteration in Stage-Gate Model (Dr Cooper)
This model is good for new product development but its execution appears to be sequential in nature.
(How) is the idea of iteration incorporated ...
     
 
  Process for New Product Introduction
What is the typical process that a company should follow to introduce a new product in the market? What is time to market?...
     
 
  Stage Gate Revisited
Whereas most Stage Gate models have a qualitative, non-financial orientation, Strat/Assess is a funnel innovation model, that can be used as a ...
     
 
  Stage Gate Models Need to Be Quantified and Be Made Measurable
Stage gate model results are too qualitative: what gets measured, gets done!
Strat/Assess can be used as a version of and in combination with the...
     
 

Best Practices - Steg-Grind-modellen
  Stage-Gates are Not Limitative
The stage gate model is a widely used model, not only for product innovation but also for all projects. It is part of the  
   
 
  Involving End Users in the Innovation Process
Is it reasonable to involve end users in the innovation process within the company (during product development) at all the stages of the Stage-Gate mo...
     
 
  A Good Time to Innovate
I am not surprised that innovation has become a dominant buzzword in the world of business today. The time to try out new ideas and new and sim...
     
 
  My Views on Innovation in Countries
1. The political leadership has the major say to promote innovation since it controls the environment, and environment is the first thing which gives ...
     
 
  Stage-Gate Process for Quality
Has anyone applied the stage-gate process in an actual new product development for the specific purpose of improving product quality and customer s...
     
 
  Students' Lack of Innovation
Many students simply study study study.
Many students coming out of school have simply done what the instructor told them to do; none of them are...
     
 Allt du behöver veta om management


  Tip: 10 Red Flags for Innovation
Interesting statement for discussion in Business Week:
"There's no surefire way to guarantee success in innovation".
Stefan Lindegaar...
     
 
  Innovation Leadership
The main challenge to improve innovation is how to develop leaders which stimulate and sustain innovation instead of just looking at the bottom...
     
 
  Innovation in Emerging Economies
How do we create an enabling environment for innovation, creativity and entrepreneurship in emerging economies?...
     
 
  Estabish a Distributed Innovation Group
In an article entitled "Teaming Up to Crack Innovation and Enterprise Integration, James Cash, Michael Earl and Robert Morison suggest to establish a ...
     
 
  Innovation versus Improvisation
What separates innovation from improvisation?...
     
 
  Ten Commandments for Intrapreneurs
Besides a staged innovation process, intrapreneurs are also important in successful innovation. Norman Macrae used the term intrapreneur for the first...
     
 
  Agenda for Stage-Gate Meeting?
What is the draft process for a Stage-Gate meeting?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Stage-Gate
 

Success Factors for Stage-Gate Implementation

 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

 
 
 

Stage-Gate Implementation CSFs

 
 
 

Innovation Pitfalls

 
 
 

Advantages and Disadvantages of Stages and Gates

 
 
 

Benefits of Outsourcing Innovation

 
 
 

Setting up a Stage-Gate Organization. Best Practices

 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-down

 
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?

 
 
 

Cooper's Innovation Diamond (tm)

 
 
 

Another Product Launch Method: 4 I's

 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

 
 
 

Innovating Under the Radar

 
 
 

Alternatives to Stage-Gate Approach

 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

 
 
 

Control and Measurement Method

 
 
 

The Mandate of NPD and the Degree of Change that is Required

 
 
 

Alternate Product Launch Method

 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

 
 
 

How to Lead an Innovation Team

 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

 
 
 

What Makes a Company Innovative?

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Steg-Grind-modellen
 

Nyheter om Stage-gate Cooper


     
 

Nyheter om Skede-grind Produktutvecklingsmodell


     
 

Videor om Stage-gate Cooper


     
 

Videor om Skede-grind Produktutvecklingsmodell


     
 

Presentationer om Stage-gate Cooper


     
 

Presentationer om Skede-grind Produktutvecklingsmodell


     
 

Mer om Stage-gate Cooper


     
 

Mer om Skede-grind Produktutvecklingsmodell


     Accelerera din managementkarriärJämför Steg-Grind modellen med: Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Portföljhantering  |  DICE Ramverk BCG  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.