Steg-Grind-modellen | Steg-Grind-metodiken | Steg-Grind-Process (Cooper)

Kunskapscenter

Ledning av produktutveckling. Förklaring till Milstolps-/ eller Steg-Grind /Stage-Gate modellen av Robert G. Cooper. ('88)


Vad är den Steg-Grind modellen? Beskrivning

Skede-Inträdesstegsmetoden från Robert G. Cooper är en approach som kan kan användas till att göra produktutvecklingsprocessen mera effektiv. Det är en planritning för styrning av en ny produktprocess. Från en idén till att lansera produkten. I ett antal förutbestämda steg/milstolpar eller skeden. Varje steg består av en uppsättning av bestämt tvärfunktionella och parallella aktiviteter som måste framgångsrikt ha avslutats före man kan erhålla ledningens godkännande för att få fortsätta till det nästa steget i produktutvecklingen. Ingången till varje skede kallas för : en grind. Dessa valideringsgrindar som normalt är möten, kontrollerar processen och tjänar som:

 1. Kvalitetskontroll
 2. Kör/Stopp kontrollpunkter. Färdigställande-kontroller, Kritiska Skall-kriterier och Bör-kriterier.
 3. Markör för handlingsplan för nästa fas.

Stage-Gate är ett registrerat varumärke från Product Development Institute Inc.


Ursprunget till Steg-Grind metodiken. Historia

Metoden baseras på erfarenheter, förslag och observationer från ett stort antal chefer och företag från över 60 fall som observerats av Robert Cooper. Termen ”Stage-Gate” visades först i en artikel av Cooper i en artikel gjord av Cooper i The Journal of Marketing Management, 3.3 Spring 1988. En ännu tidigare version kan hittas i Coopers bok: "Winning at New Products", 1986.


Användningen av steg-grind / Stage-Gate. Användningsområden

 • Produktutveckling, innovation.
 • Del av portföljhantering.

Stegen (steg) i Steg-grindmodellen. Process

Steg-Grind processen föregås av ett Discovery stage (upptäcktssteg), som lades till i en senare version av originalmodellen som endast hade fem olika faser. Den innehåller förarbetet som skapats för att upptäcka undersöka möjligheter och till att genera nya idéer.

 1. Planläggningsöversikt. En snabb preliminär utredning av varje projekt. Tillhandahåller billig information typ skrivbordsforskning för att möjliggöra och att begränsa antal projekt.
 2. Bygg affärskalkylsunderlag . En mycket specificerad utredning primärt från marknadsförings- och teknisk forskning. Affärskalkylen måste inkludera en produktdefinition, en produktmotivering och en projektplan.
 3. Utveckling. En specificerad design och utveckling för den nya produkten tillsammans med någon enkel produkttest. Man utvecklar också en produktionsplan och en marknadslanseringsplan.
 4. Test och godkännande. Omfattande produkttest både på marknadsplatsen, labbet och i fabriken.
 5. Lansering. Påbörjandet på en full produktionstakt, marknadsföring och försäljning. Marknadslansering, produktion/verksamheter, distribution, kvalitetsförsäkring. Efterlanseringsgranskningar utförs.

I verkligheten är det nödvändigt att borra djupare in i underaktiviteter för att erbjuda specificerade och operativa anvisningar för innovationslaget.


Robert G. Coopers Steg-Grind modell

Styrkor med Steg-grindmetodiken. Fördelar

 • Välorganiserad innovation kan vara en källa till konkurrensfördel.
 • Accelererad produktutveckling. Nödvändigt på grund av kortare produktlivscykler.
 • Ökande framgångschans till nya produkter. Förhindrar svaga projekt tidigt och hjälper till att omdirigera dem.
 • Modellen bryter ned den komplexa innovationprocessen i stora företag till ett mindre antal delar.
 • Erbjuder en översikt, som möjliggör prioritering och fokus.
 • Integrerad marknadsorientering.
 • Tvärfunktionellt. Berör indata och deltagande av anställda från olika funktioner i organisationen. Inget särskiljat FoU- eller Marknadsföring steg. Men se bilden ovan Discover (Upptäcka).
 • Kan kombineras med olika resultatmätetal, liksom avkastningsvärde, etc.

Begränsningar med Steg-grindmetodiken. Nackdelar

 • Även om aktiviteter inom ett steg kan utföras parallellt, så är Steg-Grind tillvägagångssättet i verkligheten sekventiellt (typ vattenfallsmetoden inom IT). Några innovationsexperter tror att produktutveckling bör faktiskt organiseras parallellt, genom att man använder loopar.
 • Den ursprungliga Steg-Grind ramverket hanterade inte Discover (Upptäcka) processen och aktiviteter för att skapa nya idéer.
 • Det finns en spänning mellan organisation och kreativitet. Båda är mycket viktiga inom innovation.

Bok: Robert G. Cooper - Product Leadership - Pathways to Profitable Innovation -


Särskild Intressegrupp SIG - Produktutveckling


Särskild Intressegrupp SIG (23 medlemmar)


Forum - Produktutveckling  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Stage-Gates are Not Limitative
The stage gate model is a widely used model, not only for pr...
 
 
 
 
  A Good Time to Innovate
I am not surprised that innovation has become a dominant ...
 
 
 
 
  Stage-Gate Process for Quality
Has anyone applied the stage-gate process in an actual new p...
 
 
 
 
  Students' Lack of Innovation (2 reaktioner)
Many students simply study study study. Many students comin...
 
 
 
 
  Iteration in Stage-Gate Model (Dr Cooper)
This model is good for new product development but its execu...
 
 
 
 
  Innovation versus Improvisation (4 reaktioner)
What separates innovation from improvisation?...
 
 
 
 
  Ten Commandments for Intrapreneurs
Besides a staged innovation process, intrapreneurs are also ...
 
 
 
 
  Next Generation Stage Gate Approach
Whereas most Stage Gate models have a qualitative, non-finan...
 
 
 
 
  Agenda for a Stage-Gate Meeting? (1 reaktioner)
What does the process for a typical Stage-Gate meeting look ...
 
 
 
 
  Process for New Product Introduction (1 reaktioner)
What is the typical process that a company should follow to ...
 
 
 
 

Best Practices - Produktutveckling

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Involving End Users in the Innovation Process (5 reaktioner)
Is it reasonable to involve end users in the innovation proc...
 
 
 
 
  My Views on Innovation in Countries (1 reaktioner)
1. The political leadership has the major say to promote inn...
 
 
 
 
  Tip: 10 Red Flags for Innovation (11 reaktioner)
Interesting statement for discussion in Business Week: "...
 
 
 
 
  Innovation Leadership (7 reaktioner)
The main challenge to improve innovation is how to develo...
 
 
 
 
  Innovation in Emerging Economies (3 reaktioner)
How do we create an enabling environment for innovation, cre...
 
 
 
 
  The 5 Elements Innovation Framework (Bouquet et al.) (6 reaktioner)
In an interesting article, IMD professors Bouquet, Barsoux a...
 
 
 
 
  Estabish a Distributed Innovation Group (1 reaktioner)
In an article entitled "Teaming Up to Crack Innovation and E...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Product Development

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Success Factors for Stage-Gate Implementation

Imlementing Stage-Gate Processes...
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches...
 
 
 

Stage-Gate Implementation CSFs

Implementing the Stage-Gate Process...
 
 
 

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps...
 
 
 

Advantages and Disadvantages of Stages and Gates

Innovation Management, Stage-Gate Implementation...
 
 
 

Benefits of Outsourcing Innovation

Improving Innovation Performance...
 
 
 

Setting up a Stage-Gate Organization. Best Practices

Stage-Gate Roles and Responsibilities...
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning...
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation...
 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches...
 
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?

Product Innovation, New Product Development, Innovation Strategy...
 
 
 

Cooper's Innovation Diamond (tm)

More Factors Leading to Succesful Product Innovation...
 
 
 

Another Product Launch Method: 4 I's

Stage-Gate Alternatives...
 
 
 

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

Outsourcing Best Practices, Innovation...
 
 
 

Innovating Under the Radar

Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation...
 
 
 

Alternatives to Stage-Gate Approach

Innvation Management...
 
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management...
 
 
 

Control and Measurement Method

Tracking Stage-Gate Performance...
 
 
 

The Mandate of NPD and the Degree of Change that is Required

New Product Development, NPD Process Improvement...
 
 
 

Alternate Product Launch Method

Stage-Gate Alternatives...
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures...
 
 
 

How to Lead an Innovation Team

Best Practices, Innovation Team Management...
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation...
 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation...
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes...
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness...
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

(Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership...
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making...
 
 
 

What Makes a Company Innovative?

Innovation Best Practices, R&D Best Practices, Corporate Innovation...
 
 

Resurser - Produktutveckling

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Steg-grind Cooper


     
 

Nyheter om Produktutveckling


     
 

Videor om Steg-grind Cooper


     
 

Videor om Produktutveckling


     
 

Presentationer om Steg-grind Cooper


     
 

Presentationer om Produktutveckling


     
 

Mer om Steg-grind Cooper


     
 

Mer om Produktutveckling


     

Jämför Steg-Grind modellen med: Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Portföljhantering  |  DICE Ramverk BCG  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.