Steg-Grind-modellen | Steg-Grind-metodiken | Steg-Grind-Process (Cooper)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

108 itens • 792.364 visitas


Sammanfattning

Vad är den Steg-Grind modellen? Beskrivning

Skede-Inträdesstegsmetoden från Robert G. Cooper är en approach som kan kan användas till att göra produktutvecklingsprocessen mera effektiv. Det är en planritning för styrning av en ny produktprocess. Från en idén till att lansera produkten. I ett antal förutbestämda steg/milstolpar eller skeden. Varje steg består av en uppsättning av bestämt tvärfunktionella och parallella aktiviteter som måste framgångsrikt ha avslutats före man kan erhålla ledningens godkännande för att få fortsätta till det nästa steget i produktutvecklingen. Ingången till varje skede kallas för : en grind. Dessa valideringsgrindar som normalt är möten, kontrollerar processen och tjänar som:

 1. Kvalitetskontroll
 2. Kör/Stopp kontrollpunkter. Färdigställande-kontroller, Kritiska Skall-kriterier och Bör-kriterier.
 3. Markör för handlingsplan för nästa fas.

Stage-Gate är ett registrerat varumärke från Product Development Institute Inc.


Ursprunget till Steg-Grind metodiken. Historia

Metoden baseras på erfarenheter, förslag och observationer från ett stort antal chefer och företag från över 60 fall som observerats av Robert Cooper. Termen ”Stage-Gate” visades först i en artikel av Cooper i en artikel gjord av Cooper i The Journal of Marketing Management, 3.3 Spring 1988. En ännu tidigare version kan hittas i Coopers bok: "Winning at New Products", 1986.


Användningen av steg-grind / Stage-Gate. Användningsområden

 • Produktutveckling, innovation.
 • Del av portföljhantering.

Stegen (steg) i Steg-grindmodellen. Process

Steg-Grind processen föregås av ett Discovery stage (upptäcktssteg), som lades till i en senare version av originalmodellen som endast hade fem olika faser. Den innehåller förarbetet som skapats för att upptäcka undersöka möjligheter och till att genera nya idéer.

 1. Planläggningsöversikt. En snabb preliminär utredning av varje projekt. Tillhandahåller billig information typ skrivbordsforskning för att möjliggöra och att begränsa antal projekt.
 2. Bygg affärskalkylsunderlag . En mycket specificerad utredning primärt från marknadsförings- och teknisk forskning. Affärskalkylen måste inkludera en produktdefinition, en produktmotivering och en projektplan.
 3. Utveckling. En specificerad design och utveckling för den nya produkten tillsammans med någon enkel produkttest. Man utvecklar också en produktionsplan och en marknadslanseringsplan.
 4. Test och godkännande. Omfattande produkttest både på marknadsplatsen, labbet och i fabriken.
 5. Lansering. Påbörjandet på en full produktionstakt, marknadsföring och försäljning. Marknadslansering, produktion/verksamheter, distribution, kvalitetsförsäkring. Efterlanseringsgranskningar utförs.

I verkligheten är det nödvändigt att borra djupare in i underaktiviteter för att erbjuda specificerade och operativa anvisningar för innovationslaget.


Robert G. Coopers Steg-Grind modell

Styrkor med Steg-grindmetodiken. Fördelar

 • Välorganiserad innovation kan vara en källa till konkurrensfördel.
 • Accelererad produktutveckling. Nödvändigt på grund av kortare produktlivscykler.
 • Ökande framgångschans till nya produkter. Förhindrar svaga projekt tidigt och hjälper till att omdirigera dem.
 • Modellen bryter ned den komplexa innovationprocessen i stora företag till ett mindre antal delar.
 • Erbjuder en översikt, som möjliggör prioritering och fokus.
 • Integrerad marknadsorientering.
 • Tvärfunktionellt. Berör indata och deltagande av anställda från olika funktioner i organisationen. Inget särskiljat FoU- eller Marknadsföring steg. Men se bilden ovan Discover (Upptäcka).
 • Kan kombineras med olika resultatmätetal, liksom avkastningsvärde, etc.

Begränsningar med Steg-grindmetodiken. Nackdelar

 • Även om aktiviteter inom ett steg kan utföras parallellt, så är Steg-Grind tillvägagångssättet i verkligheten sekventiellt (typ vattenfallsmetoden inom IT). Några innovationsexperter tror att produktutveckling bör faktiskt organiseras parallellt, genom att man använder loopar.
 • Den ursprungliga Steg-Grind ramverket hanterade inte Discover (Upptäcka) processen och aktiviteter för att skapa nya idéer.
 • Det finns en spänning mellan organisation och kreativitet. Båda är mycket viktiga inom innovation.

Bok: Robert G. Cooper - Product Leadership - Pathways to Profitable Innovation


Särskild Intressegrupp SIG

Produktutveckling Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (35 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Produktutveckling. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Produktutveckling

 

Stage-Gates are Not Limitative
The stage gate model is a widely used model, not only for product innovation but also for all projects. It is part of the Prince2 project management method. Note that the the phases and number of gat...
51
 
Involving End Users in the Innovation Process
Is it reasonable to involve end users in the innovation process within the company (during product development) at all the stages of the Stage-Gate model?...
41
 
5 kommentarer
Politics and Innovation in Countries
1. The political leadership has the major say to promote innovation since it controls the environment, and environment is the first thing which gives scope for development of innovation. 2. Depending...
36
 
1 kommentarer
Stage-Gate Process for Product Quality Improvement
Has anyone applied the stage-gate process in an actual new product development for the specific purpose of improving product quality and customer satisfaction? What were the results?...
34
 
Innovation in Emerging Economies
How do we create an enabling environment for innovation, creativity and entrepreneurship in emerging economies?...
22
 
3 kommentarer
Iteration in Stage-Gate Model (Cooper)
This model is good for new product development but its execution appears to be sequential in nature. (How) is the idea of iteration incorporated in the model?...
14
 
1 kommentarer
Innovation versus Improvisation
What separates innovation from improvisation?...
14
 
4 kommentarer
Estabish a Distributed Innovation Group
In an article entitled "Teaming Up to Crack Innovation and Enterprise Integration, James Cash, Michael Earl and Robert Morison suggest to establish a Distributed Innovation Group (DIG) to deal with th...
13
 
1 kommentarer
Process for New Product Introduction
What is the typical process that a company should follow to introduce a new product in the market? What is time to market?...
5
 
2 kommentarer
Agenda for a Stage-Gate Meeting?
What does the process for a typical Stage-Gate meeting look like? What would be the typical agenda for such meeting?...
3
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Produktutveckling. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Tip: 10 Red Flags for Innovation
Interesting statement for discussion in Business Week: "There's no surefire way to guarantee success in innovation". Stefan Lindegaard offers 10 helpful suggestions or common pitfalls to avoid." Ver...
31
 
11 kommentarer

Innovation Leadership
The main challenge to improve innovation is how to develop leaders which stimulate and sustain innovation instead of just looking at the bottom line figures. An innovative culture is the consequence ...
30
 
8 kommentarer

The 5 Elements Innovation Framework (Bouquet et al.)
In an interesting article, IMD professors Bouquet, Barsoux and Wade are criticizing existing innovation frameworks for being UNREALISTIC (being overly linear [like the Waterfall and Stage-gate approac...
19
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Product Development (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Success Factors for Stage-Gate Implementation

Imlementing Stage-Gate Processes
In his article “Implementing a Stage-Gate Process: A Multi-Company Perspective”, O’ Connor analyzed several cases...

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches
In his book “Product Leadership: Creating and Launching Superior New Products”, Robert Cooper suggests following ten way...

Stage-Gate Implementation CSFs

Implementing the Stage-Gate Process
So far Stage-Gate method has been widely recognized as the best New Product Development Process, although there can be s...

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps
Note that Stage Gate is focused mainly on the innovation PROCESS. Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 common in...

Advantages and Disadvantages of Stages and Gates

Innovation Management, Stage-Gate Implementation
Advantages: + Stage - Gate processes have been highly appreciated as they tend to confine investment in the next stage ...

Setting up a Stage-Gate Organization. Best Practices

Stage-Gate Roles and Responsibilities
To obtain successful outcomes from Stage-Gate it is essential to define roles and responsibilities of all people involve...

Benefits of Outsourcing Innovation

Improving Innovation Performance
Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone (“Outsourcing Innovation”, Executive Adviser, November 20...

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches
I just read an interesting article by professor Deschamps on encouraging innovation within large organizations. Deschamp...

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
The Internet age represents a huge challenge for most businesses. Why? Because the Internet, wireless devices such as m...

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
Roland Bel (2012) outlines and explains four types of innovations that have become more and more important since the las...

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?

Product Innovation, New Product Development, Innovation Strategy
In their article New Business Models in Emerging Markets" (Harvard Business Review, January-February 2011), Matthew J. E...

Alternatives to Stage-Gate Approach

Innvation Management
An alternative product development technique called "The Bounding Box" has been recently pionereed by Phd Laura Doyle. T...

Cooper's Innovation Diamond (tm)

More Factors Leading to Succesful Product Innovation
Also look at Cooper's Innovation Diamond (2005) with (besides the Stage-Gate System) three more factors leading to succe...

Another Product Launch Method: 4 I's

Stage-Gate Alternatives
I use a Process of 4 I's when coaching planning processes. The process is similar to S/G above but the 4-I's are easier...

When Should a Firm Consider to Outsource Innovation?

Outsourcing Best Practices, Innovation
According to Michael A. Stanko, Jonathan D. Bohlmann and Roger J. Calantone in the article “Outsourcing Innovation” (Exe...

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management
Although product development can be an important growth strategy, it is necessary to keep in mind that several factors t...

Innovating Under the Radar

Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation
If somewhere below in a large corporation an innovator has a very bright, daring, promising but for some perhaps also th...

A Next-Generation Stage Gate Approach

Innovation Funnel Management, Innovation Decision-making, Innovation Risk Management
Whereas most Stage Gate models have a qualitative, non-financial orientation, Strat/Assess is a funnel innovation model,...

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail ...

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture
Many large-scale attempts to make organizations more innovative are experiencing organizational inertia, barriers and/or...

Alternate Product Launch Method

Stage-Gate Alternatives
Steelcase CEO James P. Hackett describes the following product launch stages: - THINK (Ponder, Query, Read and researc...

The Mandate of NPD and the Degree of Change that is Required

New Product Development, NPD Process Improvement
When using the Stage-Gate process, a strategic implementation plan is advisable to avoid stakeholders’ disappointment re...

Control and Measurement Method

Tracking Stage-Gate Performance
To deeply understand performance and effects of Stage-Gate as NPD Process on an organization, an effective measurement a...

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation
Today organizations need to move quickly through a wide range of business transformations, often caused by new and compl...

How to Lead an Innovation Team

Best Practices, Innovation Team Management
In order to become a great innovation team leader, Ram Charan suggests in the article "P&G's Innovation Culture" (strate...

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide info...

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation
Since 50 years, the Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has been very successful in producing a...

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
New research by Hewlett, Marshall and Sherbin proves that diversity (of personal and team traits) drives innovation and ...

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen...

What Makes a Company Innovative?

Innovation Best Practices, R&D Best Practices, Corporate Innovation
A Futurethink Innovation Tracker Survey (2006) mentions: - Ability to create a climate that continuously fosters innov...

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

(Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership
Skarzynski and Rufat-Latre (2011) discovered that the successes of disruptive innovators are driven by 3 critical capabi...
Informationskällor

Olika informationskällor om Produktutveckling. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Improving Product Development Processes to Manage Development Risk

Innovation of Product Development Processes
To create new products, firms employ a product development process (PDP) to generate new product concepts, to translate ...

Stage Gate Approval Template

Stage Gate Meetings
Some good Stage Gate approval templates along with some useful forms by Padraig Clarke....

How to Manage Creativity in Organizations

Innovation Management, Managing Creativity, Managing Creative People, Fostering Creativity in Organizations, Creativity
This presentation elaborates on the management of creativity in organizations, and includes the following sections: 1. ...

3 Key Benefits of Cross-Functional Teams for Innovation

Innovation, Team Work, Multicultural Teams, Bureaucracy, Multi-Functional Teams
In innovation you need a team of people with the right mix: the members should come from different departments like Mark...

Introduction to Managing Creativity and Innovation

Innovation Management, Managing Innovation, Managing Innovative Employees, Managing Creative Employees
Presentation about Innovation and Creativity, thereby mainly focusing on creativity in organizations. The presentation i...

Concept Testing and Conjoint Analysis for New Products

Concept Test, Concept Statement, Conjoint Analysis, Product Design, Product Innovation
Presentation about concept testing and conjoint analysis, including the following sections: 1. Evaluating with Customer...

Stage-Gate Diagram

Innovation Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Produktutveckling.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Steg-Grind modellen med: Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Portföljhantering  |  DICE Ramverk BCG  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Produktutveckling? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 1-4-2023. Alla namn ™ av deras ägare.