Overbruggen van Kennisleren
(Cook Brown)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Tom de Geytere


Het model van Cook Brown Overbruggen van Kennisleren

Wat is het Overbruggen van Kennisleren Raamwerk? Beschrijving

S.D.N. Cook en J.S. Brown beweren dat veel van het huidige werk aan organisatorische kennis, intellectueel kapitaal, kenniscreërende organisaties, kenniswerk, en dergelijke gebaseerd is op één traditioneel inzicht in de aard van kennis. In deze „kennisleer van bezit,“ wordt kennis behandeld als iets wat mensen bezitten. Maar toch kan deze visie niet het weten verklaren dat in de individuele en groepspraktijk wordt aangetroffen.


Het kennen als actie vraagt om een „kennisleer van de praktijk.“ En bovendien neigt de kennisleer van bezit ernaar om expliciete boven stilzwijgende kennis te bevoordelen. Ook is deze geneigd om individuele kennis boven groepskennis voorrang te geven.

Het huidige werk aan organisaties wordt beperkt door deze bevoordeling, en door de karige aandacht die aan het weten wordt gegeven. Organisaties kunnen beter worden begrepen indien expliciete, stilzwijgende, individuele en groepskennis worden behandeld als vier verschillende en gelijkwaardige vormen van kennis. Elk doet werk dat de anderen niet kunnen. Kennis en het weten zouden als elkaar wederzijds in staat stellende zaken moeten worden gezien; niet als concurrerende zaken.


Acties door collectieven kunnen niet worden herleid tot de acties van de individuen die tot deze collectieven behoren. Cook and Brown identificeren 4 soorten kennis: expliciet en stilzwijgend op de individuele en collectieve niveaus, en zij overwegen hoe deze worden overbrugd door het actieve proces van weten (OUBS, 2001). Het proces waarbij verschillende kennistypes in de praktijk worden gebruikt wordt beschreven als een „generatieve dans“. Volgens deze metafoor, baseert de kennisverwezenlijking zich niet eenvoudigweg op een voorraad van kenniselementen (bezit), maar op de capaciteit om die als hulpmiddelen (actie) te gebruiken.


Cook and Brown stellen dat kennis een hulpmiddel is om te weten, dat het weten een aspect van onze interactie met de sociale en fysieke wereld is, en dat de interactie van kennis en het weten nieuwe kennis en nieuwe manieren kan genereren van weten.


Oorsprong van het model van Overbruggen van Kennisleren. Geschiedenis

Het model van Cook and Brown ontwikkelde zich vanuit:

  • Het onderscheid van Polanyi tussen stilzwijgende en expliciete kennis (1983). Stilzwijgende kennis is wat niet gemakkelijk zichtbaar en uit te drukken is. Stilzwijgende kennis is persoonlijk, context specifiek en moeilijk te formaliseren en te communiceren. Het subjectieve inzicht, de intuïties en de voorgevoelens vallen in deze categorie, die cognitieve en technische elementen omvat. Expliciete kennis kan in woorden en aantallen worden uitgedrukt en kan gemakkelijk in de vorm van harde gegevens, wetenschappelijke formules, vastgelegde procedures en universele principes worden gecommuniceerd en worden gedeeld. (Nonaka en Takeuchi).
  • Het epistemologische pluralisme van Spender (1998): (1) objectieve kennis is slechts één manier van het kennen van dingen, en (2) sommige aspecten van expliciete en stilzwijgende kennis kunnen slechts gezamenlijk worden geweten (zie ook Blackler, 1995).

Het voegt een dynamisch element van kennis toe en verzet zich tegen de traditionele zienswijze van kennis-als-activa of middel-zienswijze op kennis. Dit model lijkt op de zienswijze van Nonaka en Takeuchi in hun SECI-model, welk kenniscreatie als transformatie van de diverse kenniselementen ziet.
 

Gebruik van het Overbruggen van Kennisleren Raamwerk. Toepassingen

Het raamwerk van Cook and Brown helpt om over kennis te denken in een organisatorische context, en te begrijpen waarom en hoe wij dingen weten. Hun model versterkt de link tussen product en procesinnovatie. Naar hun mening, zijn vormen van kennis die onder individuen en groepen aanwezig zijn niet de enige essentiële voor productontwikkeling; manieren van „weten“ weerspiegeld in de interactie van de werknemers met elkaar en hun werkobjecten zijn ook essentieel (OUBS, 2001).


Een voorbeeld van het Overbrugging van Kennisleren Model

Het model wordt geïllustreerd gebruikmakend van het eenvoudige voorbeeld van een bakkerij: De relevante hulpmiddelen zijn:

  • Kennis als concepten. De theorie gekend door de individuen, zoals welke bloem moet worden gebruikt, hoeveel zout moet worden gebruikt, enz.
  • Vaardigheden. De bekwaamheid om brood te maken
  • Verhalen. Hoe de dingen werden opgebouwd
  • Genre. De context van de bakkerij

Een leerling kan leren, of deel van al deze elementen uitmaken, maar hij of zij zal ervaring nodig hebben om brood te verdienen: kennis als actie.


Veronderstellingen van het model van Overbruggen van Kennisleren. Voorwaarden

  • Kennis kan niet vanuit zijn diverse vormen (individuele/stilzwijgende enz.) worden getransformeerd, maar bestaat in verschillende vormen.

Artikel: Cook and Brown - Bridging Epistemologies.


Overbrugging van Kennisleren Special Interest Group


Special Interest Group (1 leden)

Forum over Overbrugging van Kennisleren  

De meest recente onderwerpen over: Overbrugging van Kennisleren.


How to Communicate Bridging Epistemologies to Superiors?
This information is very insightful and should be used in everyday life. We all should find a way of communicating this (...)
4
 
0 reacties
 
Tacit Knowledge and Experience Transfer
A large part of a person´s unique expertise is by nature, tacit. Tacit knowledge is also known as personal knowledge, wh (...)
3
 
0 reacties
 
Best Practices over Overbrugging van Kennisleren

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Expert Tips over Bridging Epistemologies (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation (...)
   
 
 
 

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management (...)
   
 
 
 

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage (...)
   
 
 
 

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices (...)
   
 
 
 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices (...)
   
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures (...)
   
 
 
 

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how (...)
   
 
 
 

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management (...)
   
 
 
 

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Overbrugging van Kennisleren

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk de Overbrugging van Kennisleren met: SECI-model  |  Organisatorisch Leren  |  Organisatorisch Geheugen  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Overbrugging van Kennisleren? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 22-10-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.