Overbruggen van Kennisleren
(Cook Brown)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Tom de Geytere

31 items • 351.475 bezoeken


Samenvatting

Het model van Cook Brown Overbruggen van Kennisleren

Wat is het Overbruggen van Kennisleren Raamwerk? Beschrijving

S.D.N. Cook en J.S. Brown beweren dat veel van het huidige werk aan organisatorische kennis, intellectueel kapitaal, kenniscreërende organisaties, kenniswerk, en dergelijke gebaseerd is op één traditioneel inzicht in de aard van kennis. In deze „kennisleer van bezit,“ wordt kennis behandeld als iets wat mensen bezitten. Maar toch kan deze visie niet het weten verklaren dat in de individuele en groepspraktijk wordt aangetroffen.


Het kennen als actie vraagt om een „kennisleer van de praktijk.“ En bovendien neigt de kennisleer van bezit ernaar om expliciete boven stilzwijgende kennis te bevoordelen. Ook is deze geneigd om individuele kennis boven groepskennis voorrang te geven.

Het huidige werk aan organisaties wordt beperkt door deze bevoordeling, en door de karige aandacht die aan het weten wordt gegeven. Organisaties kunnen beter worden begrepen indien expliciete, stilzwijgende, individuele en groepskennis worden behandeld als vier verschillende en gelijkwaardige vormen van kennis. Elk doet werk dat de anderen niet kunnen. Kennis en het weten zouden als elkaar wederzijds in staat stellende zaken moeten worden gezien; niet als concurrerende zaken.


Acties door collectieven kunnen niet worden herleid tot de acties van de individuen die tot deze collectieven behoren. Cook and Brown identificeren 4 soorten kennis: expliciet en stilzwijgend op de individuele en collectieve niveaus, en zij overwegen hoe deze worden overbrugd door het actieve proces van weten (OUBS, 2001). Het proces waarbij verschillende kennistypes in de praktijk worden gebruikt wordt beschreven als een „generatieve dans“. Volgens deze metafoor, baseert de kennisverwezenlijking zich niet eenvoudigweg op een voorraad van kenniselementen (bezit), maar op de capaciteit om die als hulpmiddelen (actie) te gebruiken.


Cook and Brown stellen dat kennis een hulpmiddel is om te weten, dat het weten een aspect van onze interactie met de sociale en fysieke wereld is, en dat de interactie van kennis en het weten nieuwe kennis en nieuwe manieren kan genereren van weten.


Oorsprong van het model van Overbruggen van Kennisleren. Geschiedenis

Het model van Cook and Brown ontwikkelde zich vanuit:

  • Het onderscheid van Polanyi tussen stilzwijgende en expliciete kennis (1983). Stilzwijgende kennis is wat niet gemakkelijk zichtbaar en uit te drukken is. Stilzwijgende kennis is persoonlijk, context specifiek en moeilijk te formaliseren en te communiceren. Het subjectieve inzicht, de intuïties en de voorgevoelens vallen in deze categorie, die cognitieve en technische elementen omvat. Expliciete kennis kan in woorden en aantallen worden uitgedrukt en kan gemakkelijk in de vorm van harde gegevens, wetenschappelijke formules, vastgelegde procedures en universele principes worden gecommuniceerd en worden gedeeld. (Nonaka en Takeuchi).
  • Het epistemologische pluralisme van Spender (1998): (1) objectieve kennis is slechts één manier van het kennen van dingen, en (2) sommige aspecten van expliciete en stilzwijgende kennis kunnen slechts gezamenlijk worden geweten (zie ook Blackler, 1995).

Het voegt een dynamisch element van kennis toe en verzet zich tegen de traditionele zienswijze van kennis-als-activa of middel-zienswijze op kennis. Dit model lijkt op de zienswijze van Nonaka en Takeuchi in hun SECI-model, welk kenniscreatie als transformatie van de diverse kenniselementen ziet.
 

Gebruik van het Overbruggen van Kennisleren Raamwerk. Toepassingen

Het raamwerk van Cook and Brown helpt om over kennis te denken in een organisatorische context, en te begrijpen waarom en hoe wij dingen weten. Hun model versterkt de link tussen product en procesinnovatie. Naar hun mening, zijn vormen van kennis die onder individuen en groepen aanwezig zijn niet de enige essentiële voor productontwikkeling; manieren van „weten“ weerspiegeld in de interactie van de werknemers met elkaar en hun werkobjecten zijn ook essentieel (OUBS, 2001).


Een voorbeeld van het Overbrugging van Kennisleren Model

Het model wordt geïllustreerd gebruikmakend van het eenvoudige voorbeeld van een bakkerij: De relevante hulpmiddelen zijn:

  • Kennis als concepten. De theorie gekend door de individuen, zoals welke bloem moet worden gebruikt, hoeveel zout moet worden gebruikt, enz.
  • Vaardigheden. De bekwaamheid om brood te maken
  • Verhalen. Hoe de dingen werden opgebouwd
  • Genre. De context van de bakkerij

Een leerling kan leren, of deel van al deze elementen uitmaken, maar hij of zij zal ervaring nodig hebben om brood te verdienen: kennis als actie.


Veronderstellingen van het model van Overbruggen van Kennisleren. Voorwaarden

  • Kennis kan niet vanuit zijn diverse vormen (individuele/stilzwijgende enz.) worden getransformeerd, maar bestaat in verschillende vormen.

Artikel: Cook and Brown - Bridging Epistemologies.


Special Interest Group

Overbrugging van Kennisleren Special Interest Group.Special Interest Group (1 leden)

Forum

Forumdiscussies over Overbrugging van Kennisleren. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Overbrugging van Kennisleren

 

How to Communicate Bridging Epistemologies to Superiors?
This information is very insightful and should be used in everyday life. We all should find a way of communicating this to our superiors without being insubordinate. I know I am!...
5
 
Tacit Knowledge and Experience Transfer
A large part of a person´s unique expertise is by nature, tacit. Tacit knowledge is also known as personal knowledge, which gradually has become a part of the skilled worker. These qualities are rarel...
3
 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Overbrugging van Kennisleren. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Bridging Epistemologies (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Barriers that Hinder Effective Knowledge Sharing

Effective Knowledge Sharing, Pitfalls to Avoid, Knowledge Management Implementation
According to Chris Collison, there are seven common barriers or syndromes that hinder effective knowledge sharing and se...

Positive Effects of Age Diversity on Company Productivity and (Tacit) Knowledge Sharing

Tacit Knowledge Transfer, Workforce Productivity, Incentive Management
Backes-Gellner and Veen (2013) outlined the main advantages of having a diverse workforce within a company. The followin...

How to Identify and Map Knowledge

Knowledge Identification, Knowledge Capturing, Knowledge Storage
In his article “Knowledge Mapping: The Essentials for Success”, Wesley Vestal provides following six tips to identify an...

Critical Activities to Build a Learning Organization

Implementing Organizational Learning, Best Practices
Learning organizations are distinguished because they are undertaking certain activities to foster the internal learning...

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail ...

Knowledge Management Scope

Knowledge Management, Level of Know-how
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that recording mediocre know-how can actually be counte...

Components of Learning Agility

Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management
One of the critical factors for achieving organizational agility is learning agility, which refers to the ability and ea...

Knowledge Management Focal Point

Knowledge Management Focus
Research by Deishin Lee (HBS) and Eric Van den Steen (MIT) shows that information about successes is typically more usef...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Overbrugging van Kennisleren. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


How to Improve Knowledge Sharing in Knowledge-intensive Organizations

Knowledge Management, Knowledge Sharing Motivation, Knowledge Sharing Platform. Tacit Knowledge
This presentation elaborates on the concept of knowledge sharing, thereby focusin on a knowledge-intensive organization ...

Overview of Existing Types of Knowledge

Knowledge Management, Knowledge Types, Tacit, Implicit, Explicit, Declarative, Procedural Knowledge
This presentation provides an overview of the different types of knowledge that exist. The presentation includes the fol...

Knowledge Management Systems Architecture

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Systems, Knowledge Architecture
This presentation is about knowledge development and management, including the following sections: 1. Overview 2. Know...

Introduction to Knowledge Management: Foundation Principles and Building Concepts

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Learning Organization
1. What is Knowledge? 1. What is Knowledge Management? Definition 2. Knowledge Foundation Principles and Building Conc...

How to Integrate Internal Organizational Knowledge with External Online Communities

Knowledge Management, Knowledge Creation, Knowledge Sharing, Interaction, Knowledge in Organizations
Due to many online and web-based technological developments in today´s digital economy, sharing knowledge in online comm...

Three Levels of Knowledge Management

Initial Understanding Knowledge Management, Organizational Learning
According to Jury (2007), knowledge management can be categorized into three different levels, and organized in a pyrami...

Knowledge Sharing and Organizational Learning through Communities of Practices

Knowledge Sharing, Organizational Learning, Communities of Practices, Special Interest Groups
Knowledge management in Communities of Practice (CoPs) This presentation is about organizational learning and knowledge...

Knowledge Creation: The SECI Model

Knowledge Management, Knowledge Creation
Presentation about the SECI model of Nonaka and Takeuchi (1996), a model about knowledge creation. The model is based on...

Knowledge Transfer and Knowledge Sharing

Knowledge Management, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer
Preentation that is an introduction into the concept of Knowledge Transfer, including its fundamentals, strategies, guid...

Professor Evans Explains Why Fast Change Requires New Ways of Learning and Thinking

Action Learning, Coping with Change, The Need of Change, The Need for New Ways of Learning
In this historic video Action Learning Professor Reg Evans shows that it is very important to understand that today's ra...

Knowledge Transfer in the E-world

Knowledge Management, Knowledge Transfer, Internet, Intranet, E-Business, CRM
This is a presentation about Knowledge Transfer (KT), specifically focused on KT in the e-world. The presentation consis...

Bridging Epistemologies Diagram

Knowledge Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Overbrugging van Kennisleren.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk de Overbrugging van Kennisleren met: SECI-model  |  Organisatorisch Leren  |  Organisatorisch Geheugen  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Kennismanagement (Collison & Parcell)


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Overbrugging van Kennisleren? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 30-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.