Kontingenttheori

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

89 itens • 1.421.744 visitas


Sammanfattning

Kontingenttheori är en kategori i beteendeteorin som menar att det inte finns något bästa sätt att organisera ett företag, att leda ett företag eller att åstadkomma beslut. En organisatorisk/ledarskap-/beslutsfattandestil, som är effektiv i några situationer, kanske inte är så lyckade i andra situationer. Med andra ord: Den optimala organisations-/ledarskaps-/beslutsfattandestilen beror på olika interna och yttre begränsande (faktorer).


Kontingenttheori faktorer

Några exempel av sådan begränsande (faktorer) inkluderar:

 • Storleken på organisationen.
 • Hur företaget anpassar sig till dess miljö.
 • Skillnader bland resurser och verksamhetsaktiviteter.
 • Antaganden av chefer om anställda.
 • Strategier.
 • Teknologier som användas.
 • etc.

1. Kontingenttheori i organisationen

 1. Det finns inget universellt sätt eller ett de mest bästa sättet att klara av en organisation.
 2. Designen av en organisation och dess undersystem måste ”stämma överens” med miljön.
 3. Effektiva organisationer har inte bara en riktig ”överensstämmelse” med miljön, utan också mellan dess undersystem.
 4. Behoven hos en organisation är bättre tillfredsställda när den designats riktigt och managementstilen är lämpliga både för de uppgifter man företar sig och stilen kulturen i arbetsgruppen.

2. Kontingenttheori i ledarskapet

I Kontingenttheori i ledarskap, så är framgången hos en ledare en funktion av olika faktorer i form av de underlydande, uppgiften och/eller gruppens variabler. Effektiviteten i ett givet mönster hos en ledares beteende är beroende på de behov/krav som påtvingats på grund av situationen. Dessa teorier betonar att använda olika stilar i sitt ledarskap som är lämpliga till behoven som skapas av olika organisatoriska situationer. Några av dessa teorier är:

 • Contingency Theory/Situationellt synssätt (Fiedler): Fiedlers teori är den tidigaste och den som det är mest forskat på. Fiedlers tillvägagångssätt utgår från karaktärsdrag och beteendemodeller genom att påstå att gruppprestationen är beroende på ledarens psykologiska orientering och på tre kontextuella variabler: gruppatmosfär, uppgiftsstrukturen och ledarens maktposition. Denna teori förklarar att gruppresultat är ett resultatet av interagerandet av två faktorer. Dessa faktorer är kända som ledarskapstil och hur o-/gynnsamt läget är. I Fiedlers modell är ledarskapseffektivitet ett resultatet av växelverkan mellan stilen hos ledaren och egenskaperna i den miljö som ledaren arbetar i.
 • Situationsanpassat Ledarskap  (Hersey & Blanchard). Denna teori är en förlängning av Blake och Mouton Managerial Gridmodellen och Reddins 3-D managementstils teori. Denna modell utvidgade begreppet om förhållanden och uppgiftsdimensioner i ledarskapet, och en beredskapsdimension lades till.
 • Ledarskapsutveckling Charan och Drotter (Drotter)

3. Kontingenttheori i beslutsfattandet

Vroom och Yettons Decion Participation Contingency Theory en typ av beslutsfattandemodell eller den (Normative Decision Theory)/Normativa beslutsteorin: Enligt denna modell är effektiviteten i ett beslutstillvägagångssättet beroende på ett antal  av olika aspekter i situationen:

 • Betydelsen av beslutskvaliteten och accepterandet.
 • Mängden av relevant information som ledaren och de underlydande har tillgång till.
 • Sannolikheten, för att de underlydande skall acceptera ett enväldigt beslut eller sannolikheten att de underlydande skall samarbeta för att åstadkomma ett bra beslut, om de kommer att delta.
 • Mängden av motsättningar bland de underlydande med hänsyn till deras alternativ.

Kontingenttheori och situationsanpassad teori

Kontingenttheori är mycket lik Situational Theory i att vad gäller antagandet om att det finns inget enkelt sätt som alltid är det rätta. Den huvudsakliga skillnaden är att Situational Theory fokuserar mer på beteenden som en ledare bör använda. Givet situationsfaktorerna (handlar det oftast om ett följa efter beteende). Eftersom Contingency Theory utgår från ett mer bredare synsätt, som inkluderar beroende faktorer om ledarenskapacitet, men inkluderar också andra variabler inom situationen.


Särskild Intressegrupp SIG

Kontingenttheori Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kontingenttheori. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kontingenttheori

 

The Cynefin Framework
A recent application of contingency thinking on decision-making is the Cynefin framework described by David J. Snowden and Mary E. Boone in the HBR of Nov 2007. They distinguish between 5 decision-mak...
23
 
3 kommentarer
Why Fiedler's Contingency Theory?
Justify why you would recommend Fiedler's Contingency Theory to any organisation......
13
 
Type 1 and Type 2 Decisions (Jeff Bezos)
We are used to approach decision making from many different angles… strategic to operational, personal to professional, long-term to short-term and so forth. Back in 2015, Amazon's CEO Jeff Bezos shar...
12
 
14 kommentarer
The Stacey Matrix
The Matrix developed by Ralph Douglas Stacey is a typical contingency approach to decision-making. Stacey's matrix is a useful addition to the Cynefin Framework for choosing the best decision-making a...
9
 
3 kommentarer
Contingency Theory in 2 Countries
I am writing on how contingency theory may be applied to leaders who share one culture, but reside in two different countires. Any thoughts?...
8
 
History of Contingency Theory
I would like to know more about the origin and the development of contingency theory. Who can share an overview? Thanks....
7
 
Contingencies Affecting Management Development
I would like to know the challenges of the environment that can affect management development. Are there any thought of schools on it....
7
 
Donaldson's Neocontingency Model
In his 1995 book "American anti-management theories of organization: A critique of paradigm proliferation", L. Donaldson developed his "Neocontingency Model". Donaldson argues that when a fit exists b...
5
 
1 kommentarer
Mission and Objectives > Leadership
I would say the leadership styles / theories would be dependent on a company's level of understanding of its mission and objectives. A clear leadership theory/style would, I believe, be developed thr...
4
 
Individual Unit of Analysis
Hi, is there any conceptual framework of contingency theory for individual unit of analysis? Thank you....
3
 
1 kommentarer
How to Apply / Implement Contingency Theories in a Context
I would like to know how can I apply contingency theory in an organisational context? And using this theories, how can I identify management and leadership requirement in a given situation?...
0
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kontingenttheori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Discuss Contingency Theory
The contingency theory accepts that no one leadership style can be effective in all situations and thus the style used will be directed by a number of factors. Please discuss......
32
 
3 kommentarer

Effects of Contigency Variables
In what ways may the variables in the contingency approach affect management approaches in organisations?...
32
 
2 kommentarer

Right Way In Information Age
It was easy to develop a theory in the last century and to ensure that it is valid in a particular environment. However, as information started flooding this world in the digital era, the validity of ...
30
 
2 kommentarer

Major Weeknesses of Contigency Leadership Approach
What are the weaknesses of the Contigency Leadership Approach?...
25
 
Contingency Theory Strengths
What are the strengths of contingency theory when applied to a company's organization?...
16
 
1 kommentarer

What is the Difference between the Contingency Theory versus the Situational Theory of Leadership?
I'm finding it really interesting how confusing and cross defined this subject is.
I think that situational and contingency could almost be band under the same group; to be honest they are very s...
11
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Contingency Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Cognitive Resource Theory

When and How the Leader's Intelligence and Experience Influence Group Performance
Fiedler more recently proposed a cognitive resource theory that suggested that leader intelligence and experience can in...

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA
Prof. Henry Mintzberg refutes 7 myths on leadership and management: ORCHESTRA CONDUCTOR: One myth about management is t...

Least-Preferred Co-worker (LPC) Contingency Theory

Preferred Leadership Styles
Effective leaders seek a match between their preferred style and the situation and, if necessary, change the situation t...

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership...

Quotes on Contingency

Nature of contingency
Circumstances? I make circumstances! Napoleon Bonaparte 1769-1821, French Emperor Know nature and know the situation...

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
Mauboussin describes five mistakes in decision making that are often made and result in making the wrong decisions. Thes...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kontingenttheori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Contingency Leadership Theories In-depth

Contingency Theory, Normative Decision Model, Situational Leadership Theory, Path-Goal Theory
This presentation covers the subject of contingency theory of leadership and situational leadership. The presentation in...

4 Decision-making Contexts: The Cynefin Framework

Decision Making, Situations, Context, Types, Complex Circumstances, Chaos, Crisis Management
Dave Snowden explains the Cynefin Framework, which shows that different circumstances require different ways of decision...

How to Become a Master Manager?

Introduction to Managing People. Know Thyself
This good introduction presentation is about how to be a Master Manager. By J. S. Osland, D. A. Kolb, I. M. Rubin and M....

When does Leadership Matter

CEO Contingency
Noam Waaserman, Nitin Nohria and Bharat N. Anand propose a framework - the "contingent opportunities view" - that resolv...

Which Leadership Theory is the Best One?

Understanding the Usefulness of Leadership Theories
A leadership theory takes some leadership related inputs and describes how they reflect some leadership related outcomes...

Situational Leadership versus Contingency Theory

Situational Leadership, Contingency Theory, Trainings, Workshops
Dr. A. Adams sharply contrasts situational leadership theory with contingency theory: - Situation Leadership Theory: Le...

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kontingenttheori.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Kontingenttheori med:   Situationsanpassat Ledarskap  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Tio Strategiskolor  |  Mechanistic and Organic Systems  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Grupptänkande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Scenarioplanering  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Moraliskt Syfte  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kontingenttheori? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.