Contingentietheorie

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


De Contingentie Theorie is een klasse van gedragstheorie die beweert dat er geen beste manier bestaat om een bedrijf te organiseren, een bedrijf te leiden, of besluiten te nemen. Een organisatorische / leiderschap / besluitvormingstijl die in sommige situaties effectief is, kan in andere situaties niet succesvol zijn. Met andere woorden: De optimale organisatie / leiderschap / besluitvormingstijl hangt af van diverse interne en externe beperkingen (factoren).


De factoren van de Contingentie Theorie)

Sommige voorbeelden van dergelijke beperkingen (factoren) omvatten:

 • De grootte van de organisatie.
 • Hoe de firma zich aan zijn omgeving aanpast.
 • Verschillen onder middelen en operationele activiteiten.
 • Veronderstellingen van managers over werknemers.
 • StrategieŽn.
 • TechnologieŽn die worden gebruikt.
 • enz.

1. Contingency Theorie van de organisatie

 1. Er is geen universele manier of ťťn beste manier om een organisatie te managen.
 2. Het ontwerp van een organisatie en zijn subsystemen moet "aansluiten" op de omgeving.
 3. Effectieve organisaties hebben niet alleen een juiste "fit" met de omgeving, maar ook tussen hun subsystemen.
 4. Aan de behoeften van een organisatie wordt beter voldaan, wanneer zij goed ontworpen wordt en de managementstijl zowel passend is voor de ondernomen taken als voor de aard van de werkgroep.

2. Contingentie Theorie van leiderschap

In de Contingentie Theorie van leiderschap, is het succes van de leider een functie van diverse factoren in de vorm van ondergeschiktheid, taak, en/of groepsvariabelen. De doeltreffendheid van een bepaald patroon van leiderschapgedrag is afhankelijk van de eisen die door de situatie worden gesteld. Deze theorieŽn beklemtonen het gebruik van verschillende stijlen van leiderschap, welke passen bij de behoeften die door verschillende organisatorische situaties worden gecreŽerd. Sommige van deze theorieŽn zijn:

 • Contingentie Theorie (Fiedler): Fiedler's theorie is de eerste en de meest uitgebreid onderzochte. Fiedler's aanpak vertrekt vanuit op karaktertrek en gedrag gebaseerde modellen, door te beweren dat de groepsprestatie afhankelijk is van de psychologische oriŽntatie van de leider en van drie contextuele variabelen: groepssfeer, taakstructuur, en de machtspositie van de leider. Deze theorie verklaart dat groepsprestatie een resultaat is van interactie van twee factoren. Deze factoren staan bekend als leiderschapstijl en situationele gunstigheid. In het model van het Fiedler, is de doeltreffendheid van leiderschap het resultaat van interactie tussen de stijl van de leider en de kenmerken van de omgeving waarin de leider werkt.
 • Situationele Theorie (Hersey & Blanchard). Deze theorie is een uitbreiding van Blake en Mouton's Managerial Grid (Management Net) model, en de 3-D managementstijl theorie van Reddin. Dit model breidde het begrip van relatie- en taakdimensies uit tot leiderschap, en een gereedheiddimensie werd toegevoegd.
 • Leiderschapspijplijn (Drotter)

3. Contingentie Theorie van besluitvorming

De Decision Participation Contingency Theory van Vroom en Yetton oftewel de Normatieve Besluitvormingstheorie: Volgens dit model, hangt de doeltreffendheid van een beslissingsprocedure van een aantal aspecten van de situatie af:

 • Het belang van de beslissingskwaliteit en acceptatie.
 • De hoeveelheid relevante informatie die door de leider en de ondergeschikten wordt gehanteerd.
 • De waarschijnlijkheid dat ondergeschikten een autocratisch besluit zullen goedkeuren, of de waarschijnlijkheid dat ondergeschikten zullen samenwerken om een goed besluit te nemen als zij mogen deelnemen.
 • Het omvang van het meningsverschil tussen de ondergeschikten met betrekking tot hun alternatieven.

Contingentie Theorie en Situationele theorie

De Contingency Theory is gelijksoortig aan de situationele theorie in zoverre dat er een veronderstelling is dat er geen simpele manier bestaat die altijd juist is. Het belangrijkste verschil is dat de situationele theorie zich meer concentreert op het gedrag dat de leider zou moeten gebruiken. Gegeven situationele factoren (vaak betreffende volgersgedrag). Terwijl de Contingentie Theorie een ruimere opvatting hanteert, die afhankelijke factoren over leiderschapscapaciteiten omvat, maar ook andere variabelen binnen de situatie.


Contingentietheorie Special Interest Group


Special Interest Group (23 leden)

Forum over Contingentietheorie  

De meest recente onderwerpen over: Contingentietheorie.


🔥 NIEUW Gedeeld Leiderschap
Misschien een nieuwe stap in het denken over (dit soort van) leiderschap vond ik in het boek: "Gedeeld Leiderschap: Veer (...)
5
 
1 reacties
 
Verschil tussen 3D-model van Reddin en Blake en Mouton
Wat is het belangrijkste verschil tussen de 3D-benadering van Reddin en de Theorie van Blake en Mouton? (...)
3
 
1 reacties
 
Het belang van een goede diagnose van de leiderschapsituatie
Een leider doet het heel goed / goed / een beetje goed / slecht afhankelijk van de plek waar je hem neerzet. Ofwel: het (...)
3
 
0 reacties
 
Type 1 and Type 2 Decisions (Jeff Bezos)
We are used to approach decision making from many different anglesÖ strategic to operational, personal to professional, (...)
12
 
14 reacties
 
The Stacey Matrix
The Matrix developed by Ralph Douglas Stacey is a typical contingency approach to decision-making. Stacey's matrix is a (...)
3
 
3 reacties
 
How to Apply / Implement Contingency Theories in a Context
I would like to know how can I apply contingency theory in an organisational context? And using this theories, how can I (...)
0
 
3 reacties
 
Best Practices over Contingentietheorie

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


🥇 Discuss Contingency Theory
The contingency theory accepts that no one leadership style can be effective in all situations and thus the style used w (...)
32
 
3 reacties

 
🥈 Effects of Contigency Variables
In what ways may the variables in the contingency approach affect management approaches in organisations? (...)
32
 
2 reacties

 
🥉 Right Way In Information Age
It was easy to develop a theory in the last century and to ensure that it is valid in a particular environment. However, (...)
29
 
2 reacties

 
Major Weeknesses of Contigency Leadership Approach
What are the weaknesses of the Contigency Leadership Approach? (...)
25
 
0 reacties

 
The Cynefin Framework
A recent application of contingency thinking on decision-making is the Cynefin framework described by David J. Snowden a (...)
22
 
1 reacties

 
Contingency Theory Strengths
What are the strengths of contingency theory when applied to a company's organization? (...)
16
 
1 reacties

 
Why Fiedler's Contingency Theory?
Justify why you would recommend Fiedler's Contingency Theory to any organisation... (...)
13
 
0 reacties

 
What is the Difference between the Contingency Theory versus the Situational Theory of Leadership?
I'm finding it really interesting how confusing and cross defined this subject is. I think that situational and conting (...)
11
 
4 reacties

 
Contingency Theory in 2 Countries
I am writing on how contingency theory may be applied to leaders who share one culture, but reside in two different coun (...)
8
 
0 reacties

 
History of Contingency Theory
I would like to know more about the origin and the development of contingency theory. Who can share an overview? Thanks. (...)
7
 
0 reacties

 
Contingencies Affecting Management Development
I would like to know the challenges of the environment that can affect management development. Are there any thought of (...)
7
 
0 reacties

 
Donaldson's Neocontingency Model
In his 1995 book "American anti-management theories of organization: A critique of paradigm proliferation", L. Donaldson (...)
5
 
1 reacties

 
Mission and Objectives > Leadership
I would say the leadership styles / theories would be dependent on a company's level of understanding of its mission and (...)
4
 
0 reacties

 
Individual Unit of Analysis
Hi, is there any conceptual framework of contingency theory for individual unit of analysis? Thank you. (...)
3
 
1 reacties

 
Expert Tips over Contingency Theory (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Cognitive Resource Theory

When and How the Leader's Intelligence and Experience Influence Group Performance (...)
   
 
 
 

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA (...)
   
 
 
 

Least-Preferred Co-worker (LPC) Contingency Theory

Preferred Leadership Styles (...)
   
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Quotes on Contingency

Nature of contingency (...)
   
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Contingentietheorie

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk de Contingency Theory met: † Situationeel Leiderschap  |† Leiderschapsstijlen  |† Leiderschapspijplijn  |† Tien Denkscholen  |† Mechanistische en Organische Systemen † |† Zes Benaderingen voor Verandering † |† Kerngroeptheorie  |† Groepsdenken  |† Cultuurniveaus  |† Cultuurtypes  |† Veranderen van Organisatieculturen  |† Leiderschapcontinuum  |† Culturele Intelligentie  |† Scenarioplanning  |† Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |† Moreel Doel  |† EPIC ADVISERS


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Communicatie & Vaardigheden  |† Besluitvorming & Waardering  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Leiderschap  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Contingentietheorie? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 28-9-2020. Alle namen ô van hun eigenaren.