Contingentietheorie

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

De optimale organisatie / leiderschap / besluitvormingstijl is afhankelijk (contingent) van diverse interne en externe beperkingen (factoren). Verklaring van de Contingency Theory (Contingentie Theorie).

Inhoud

Premium

De Contingentie Theorie is een klasse van gedragstheorie die beweert dat er geen beste manier bestaat om een bedrijf te organiseren, een bedrijf te leiden, of besluiten te nemen. Een organisatorische / leiderschap / besluitvormingstijl die in sommige situaties effectief is, kan in andere situaties niet succesvol zijn. Met andere woorden: De optimale organisatie / leiderschap / besluitvormingstijl hangt af van diverse interne en externe beperkingen (factoren).


De factoren van de Contingentie Theorie)

Sommige voorbeelden van dergelijke beperkingen (factoren) omvatten:

 • De grootte van de organisatie.
 • Hoe de firma zich aan zijn omgeving aanpast.
 • Verschillen onder middelen en operationele activiteiten.
 • Veronderstellingen van managers over werknemers.
 • StrategieŽn.
 • TechnologieŽn die worden gebruikt.
 • enz.

1. Contingency Theorie van de organisatie

 1. Er is geen universele manier of ťťn beste manier om een organisatie te managen.
 2. Het ontwerp van een organisatie en zijn subsystemen moet "aansluiten" op de omgeving.
 3. Effectieve organisaties hebben niet alleen een juiste "fit" met de omgeving, maar ook tussen hun subsystemen.
 4. Aan de behoeften van een organisatie wordt beter voldaan, wanneer zij goed ontworpen wordt en de managementstijl zowel passend is voor de ondernomen taken als voor de aard van de werkgroep.

2. Contingentie Theorie van leiderschap

In de Contingentie Theorie van leiderschap, is het succes van de leider een functie van diverse factoren in de vorm van ondergeschiktheid, taak, en/of groepsvariabelen. De doeltreffendheid van een bepaald patroon van leiderschapgedrag is afhankelijk van de eisen die door de situatie worden gesteld. Deze theorieŽn beklemtonen het gebruik van verschillende stijlen van leiderschap, welke passen bij de behoeften die door verschillende organisatorische situaties worden gecreŽerd. Sommige van deze theorieŽn zijn:

 • Contingentie Theorie (Fiedler): Fiedler's theorie is de eerste en de meest uitgebreid onderzochte. Fiedler's aanpak vertrekt vanuit op karaktertrek en gedrag gebaseerde modellen, door te beweren dat de groepsprestatie afhankelijk is van de psychologische oriŽntatie van de leider en van drie contextuele variabelen: groepssfeer, taakstructuur, en de machtspositie van de leider. Deze theorie verklaart dat groepsprestatie een resultaat is van interactie van twee factoren. Deze factoren staan bekend als leiderschapstijl en situationele gunstigheid. In het model van het Fiedler, is de doeltreffendheid van leiderschap het resultaat van interactie tussen de stijl van de leider en de kenmerken van de omgeving waarin de leider werkt.
 • Situationele Theorie (Hersey & Blanchard). Deze theorie is een uitbreiding van Blake en Mouton's Managerial Grid (Management Net) model, en de 3-D managementstijl theorie van Reddin. Dit model breidde het begrip van relatie- en taakdimensies uit tot leiderschap, en een gereedheiddimensie werd toegevoegd.
 • Leiderschapspijplijn (Drotter)

3. Contingentie Theorie van besluitvorming

De Decision Participation Contingency Theory van Vroom en Yetton oftewel de Normatieve Besluitvormingstheorie: Volgens dit model, hangt de doeltreffendheid van een beslissingsprocedure van een aantal aspecten van de situatie af:

 • Het belang van de beslissingskwaliteit en acceptatie.
 • De hoeveelheid relevante informatie die door de leider en de ondergeschikten wordt gehanteerd.
 • De waarschijnlijkheid dat ondergeschikten een autocratisch besluit zullen goedkeuren, of de waarschijnlijkheid dat ondergeschikten zullen samenwerken om een goed besluit te nemen als zij mogen deelnemen.
 • Het omvang van het meningsverschil tussen de ondergeschikten met betrekking tot hun alternatieven.

Contingentie Theorie en Situationele theorie

De Contingency Theory is gelijksoortig aan de situationele theorie in zoverre dat er een veronderstelling is dat er geen simpele manier bestaat die altijd juist is. Het belangrijkste verschil is dat de situationele theorie zich meer concentreert op het gedrag dat de leider zou moeten gebruiken. Gegeven situationele factoren (vaak betreffende volgersgedrag). Terwijl de Contingentie Theorie een ruimere opvatting hanteert, die afhankelijke factoren over leiderschapscapaciteiten omvat, maar ook andere variabelen binnen de situatie.


Contingentietheorie Forum
  Gedeeld Leiderschap (Dijkstra en Feld)
Misschien een nieuwe stap in het denken over (dit ...
     
 
  Het belang van een goede diagnose van de leiderschapsituatie
Een leider doet het heel goed / goed / een beetje ...
     
 
  Verschil tussen Reddin en Blake en Mouton
Wat is het belangrijkste verschil tussen de 3D-ben...
     
 
  How to Apply / Implement Contingency Theories in a Context
I would like to know how can I apply contingency t...
     
 
  Contingency Theory versus Situational Theory
I'm finding it really interesting how confusing an...
     
 
  Effects of Contigency Variables
In what ways may the variables in the contingency ...
     
 
  History of Contingency Theory
I would like to know more about the origin and the...
     
 
  Contingency Theory in 2 Countries
I am writing on how contingency theory may be appl...
     
 
  Contingency Theory Strengths
What are the strengths of contingency theory when ...
     
 
  Why Fiedler's Contingency Theory?
Justify why you would recommend Fiedler's Continge...
     
 
  Major Weeknesses of Contigency Leadership Approach
What are the weaknesses of the Contigency Leadersh...
     
 
  Contingencies Affecting Management Development
I would like to know the challenges of the environ...
     
 
  Individual Unit of Analysis
Hi, is there any conceptual framework of contingen...
     
 
  Mission and Objectives > Leadership
I would say the leadership styles / theories would...
     
 
  Discuss Contingency Theory
The contingency theory accepts that no one leaders...
     
 
  Donaldson's Neocontingency Model
In his 1995 book "American anti-management theorie...
     
 
  Right Way In Information Age
It was easy to develop a theory in the last centur...
     
 

Contingentietheorie Special Interest Group


Special Interest Group

Contingentietheorie Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Contingentietheorie Premium
  The Cynefin Framework
A recent application of contingency thinking on de...
     
 

Expert Tips (ENG) - Contingency Theory Premium
 

Cognitive Resource TheorySchrijf u in

Fiedler more recently proposed a cognitive reso...
Usage (application): When and How the Leader's Intelligence and Experience Influence Group Performance
 
 
 

Least-Preferred Co-worker (LPC) Contingency TheorySchrijf u in

Effective leaders seek a match between their prefe...
Usage (application): Preferred Leadership Styles
 
 
 

How to Develop your Own Leadership PhilosophySchrijf u in

In an article ďWhen should a leader be directive o...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Quotes on ContingencySchrijf u in

Circumstances? I make circumstances!
Napoleon...
Usage (application): Nature of contingency
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making ErrorsSchrijf u in

Mauboussin describes five mistakes in decision mak...
Usage (application): Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
 
 

Hulpbronnen - Contingentietheorie Premium
 

Nieuws over Contingentietheorie Schrijf u in


     
 

Nieuws over Contingentie TheorieSchrijf u in


     
 

Video's over Contingentietheorie Schrijf u in


     
 

Video's over Contingentie TheorieSchrijf u in


     
 

Presentaties over Contingentietheorie Schrijf u in


     
 

Presentaties over Contingentie TheorieSchrijf u in


     
 

Meer over Contingentietheorie Schrijf u in


     
 

Meer over Contingentie TheorieSchrijf u in


     

Vergelijk de Contingency Theory met: † Situationeel Leiderschap  |† Leiderschapsstijlen  |† Leiderschapspijplijn  |† Tien Denkscholen  |† Mechanistische en Organische Systemen † |† Zes Benaderingen voor Verandering † |† Kerngroeptheorie  |† Groepsdenken  |† Cultuurniveaus  |† Cultuurtypes  |† Veranderen van Organisatieculturen  |† Leiderschapcontinuum  |† Culturele Intelligentie  |† Scenarioplanning  |† Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |† Moreel Doel  |† EPIC ADVISERS


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Communicatie & Vaardigheden  |† Besluitvorming & Waardering  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Leiderschap  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.