4S Webb Marknadsmixen
(Constantinides)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidrag från: Dr. Efthymios Constantinides

65 itens • 431.069 visitas


Sammanfattning

4P Marknadsmixsramverket är ett sunt verktyg för traditionell marknadsföring men som ett ramverk för det virtuella nätets marknadsföring är det ett sämre alternativ. Två huvudsakliga begränsningar med att applicera det traditionella 4P ramverket på online-miljöer på internet är:

 • Den drastiskt försvagade rollen med användningen av 4P, och
 • Bristen på något strategiskt element i 4P modellen.

Grunderna för en lyckad E-handel är den fulla integrationen av de virtuella aktiviteterna in i företagets nuvarande strategi, marknadsplan samt in i de organisatoriska processerna.


Vad är 4S Webb Marknadsmixen? Beskrivning

4S Webb Marknadsmixmetoden från Constantinides identifierar följande fyra kritiska styrelse- eller ledningsfrågor som kommer sig utav att satsa på e-marknadsföring:

 1. SCOPE - definierar de huvudsakliga strategiska frågeställningarna som styrker varför närvaro på nätet; dessa är områden för en fortlöpande ledningsöversyn, att granska och utvärdera. Frågeställningar kring scopet inkluderar marknader, konkurrenter, kundprofiler och effekterna av att vara på nätet och följderna på de existerande interna processerna och identifieringen av den strategiska rollen som företagets närvaro på nätet skall ha.
 2. PLATSEN - identifierar de operationella aspekterna av närvaron på nätet som reflekterar karaktären, positionen, och marknadsfokus för företagen på nätet. Företagets webbplats, är den huvudsakliga kontakten mellan företaget och dess kunder, detta måste designas på ett sätt som underlättar kontakten med målgrupperna. Webbplatsen måste uttrycka en virtuell erfarenhet som uppmuntrar kundinteraktioner såväl som relationer där kunder återkommer.
 3. SYNERGI - bestämmer områden där integrationen mellan närvaron på nätet och organisationen eller dess nätverk är betydande. Företag på nätet kommer att maximera deras marknadspåverkan genom att kapitalisera på synergierna med existerande affärs- och organisatoriska processer. Medans de fullt ut utnyttjar deras affärsnätverk. Detta kräver:
  • Integration med det främre kontoret: integration av företagets virtuella aktiviteter på hela företagets marknadsplan. Detta är nödvändigt för att tillhandahålla en online-närvaro för företagets initiala support och som är nödvändig för att utvecklas som en betydande komponent av hela det totala marknadsföringsprogrammet.
  • Integration med Back Office: Betonar faktumet att en långtgående integration av virtuella aktiviteter i de existerande organisatoriska processerna är ett livsviktigt villkor för att möta de behov av tjänster och förväntningarna som finns hos kunderna på nätet. Integration av närvaron på nätetet med de existerande organisatoriska processerna skulle kunna betyda att några av de traditionella operationerna eller de procedurmässiga rutinerna måste förbättras eller ändras om, för att uppnå och leverera rätt nivå värden samt kundtjänst på nätet.
  • Integration med externa parter och företagets nätverkskontakter nödvändigt för säljfrämjande, reklam och logistiska aktiviteter såväl som utkontrakteringsprocesser, som inte kan göras internt på ett kostnadseffektivt sätt.
 4. SYSTEMET - ger ett utkast för de tekniska faktorer som styrker att den är säker, kostnadseffektiv och ger en kundvänlig operationen av företagets webbplats.

Ursprunget till 4S Webb Marknadsmixen. Historia

Metoden utvecklades som ett utbildningsverktyg 1996/97 men har varit bevisat sig vara relativt passande som en process för att designa en ny webbplats eller för att utvärdera och förbättra en existerande.


Användningen utav 4S Webb Marknadsmixen. Användningsområden

 • Design av nya webbplatser.
 • Utvärdering/förbättring av existerande webbplatser.
 • Speciellt användbart för att handla med omgivningar för "på nätet och i butik" koncept ( "Clicks and Mortar" B2C)

Stegen med 4S Webb Marknadsmixens Process

 1. Omfattning: Strategi och målsättningar.
  Marknadsanalys: Typ av konkurrens, konkurrenter, marknadspotential, marknadsprognos, marknadstrender.
  Potentiella kunder: Profiler, motivation, uppförande, behov och det nuvarande sättet att uppfylla dem på, prioriteter.
  Intern analys: Interna resurser, processer, värden. Är webben en sammanhållande eller en splittrad teknologi?
  Den strategiska rollen av webbaktiviteterna: Allmänna typer: Informativt, Utbildning ,Relations, Befordrings, Transaktionsbaserat.
 2. Plats: Webb erfarenhet.
  Kundorienterat innehåll. Viktiga frågor:
  - Vad förväntar sig kunden utav webbplatsen? Domännamn, innehåll, design, layout, atmosfär-känsla, estetik och webbplatspositionering och de klassiska 4 P:na
  - Varför skall kunden besöka och använda sig av den här webbplatsen? Enkelhet funktionsduglighet, hastighet, fyndmöjligheten, sökbarheten, navigering, interaktiviteten och kundanpassningen
  - Vad motiverar kunder till att komma tillbaka? Service på nätet, kundåterkoppling, relationsmarknadsföring, informationskvalitet och "bäst före datum på innehållet", kundskydd, integritetspolicy, erhållen säkerhet.
 3. Synergi: Integration
  Integration för främre kontor: Integration med de traditionella marknadsstrategiska - och marknadsföringsaktiviteterna
  Back Officeintegration: Integration av webbplatsen med organisatoriska processer, äldre system och databaser
  Tredje parts integration: Skapa nätverk av partners, som kommer att assistera med det kommersiella, logistiska samt andra webbaktiviteter.
 4. System: Teknologi, tekniska krav och webbplatsadministration.
  Programvara hårdvara, kommunikationsprotokoll, innehållshantering, systemtjänster, webbplatsadministration, beslut om var man skall ha sin webbplats eget eller på webbhotell, betalningsystem, prestenda och prestanda analyser.

Styrkor med 4S Webb Marknadsmixen. Fördelar

 • Identifierar de strategiska strategiska, -operationella, -organisatoriska och tekniska frågeställningarna som krävs för att bygga en lyckad närvaro på nätet.
 • Så långt, som de låga ingångsbarriärerna och den snabba tekniska förändringen angår, argumenterar metoden för ett integrerat tillvägagångssätt för de strategiska och operationella frågeställningarna.
 • Väl anpassat för en internetstrategi och konkret användning på de sektorer, där villkoren ändras snabbt.
 • Kan belysa marknadschefers som strateger (och inte endast som taktiker).

Begränsningar med 4S Webb Marknadsmixen. Nackdelar

 • Utvecklat för företag till konsument applikationer (Business to Consumer B2C) .
 • Kräver en god kunskap av nätkonsumentens användning för att optimera webbens erfarenhetsbaserade delar. Denna kunskap är inte alltid tillgänglig.

Antaganden kring 4S Webb Marknadsmixen. Villkor

 • De klassiska 4P:na i den traditionella marknadsmixen är inte de kritiska faktorerna när det gäller marknadsföring på nätet.

Artikel: Efthymios Constantinides - The 4S Web-Marketing Mix Model. E-Commerce Research and Applications, Elsevier Science, July 2002, vol 1/1, pp 57-76


Särskild Intressegrupp SIG

Webbmarknadsföring (B2C-strategi) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (57 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Webbmarknadsföring (B2C-strategi). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Webbmarknadsföring (B2C-strategi)

 

How to Build a Successful Online Platform: Edelman 5-Question Framework
In the past decade, the number of online platforms has increased significantly. This is not surprising, given the ability of those platforms to create a lot of value through the enablement of communic...
8
 
Digital / Web Marketing versus Traditional
Another difference with traditional marketing (mix) is that in web marketing individual clients can be - and often are - reached ("One-to-One Marketing"), such as in the case of search marketing and s...
8
 
2 kommentarer
A/B Testing. Fundamentals and Tips
What is A/B Testing? It is essentially a way of validated learning by comparing two versions of some thing/object to find out which one performs better. A/B Testing was traditionally associated with ...
7
 
4 kommentarer
Digital Marketing ROI? Metrics for Social Media Campaigns
Digital marketing Return on Investment (ROI) is the measure of the profit or loss that you generate on a digital marketing campaign, based on the amount of money you have invested. Here are a bunch o...
6
 
Content Marketing
Content Marketing (CM) is a type of marketing that focuses on creating and publishing valuable, consistent, and relevant content (videos, blogs, text, etc.), which does not directly promote the brand ...
4
 
2 kommentarer
Lead Generation: List of Traditional and Digital Techniques
Lead generation is the process of generating interest in a company's brand, products, or services using inbound and outbound marketing strategies. There are two distinct lead generation categories:...
4
 
5 kommentarer
Publisher (books) goes Social Media; Do or Don’t?
I am writing a thesis for a publisher in the Netherlands and I am examining the possibilities for the implementation of social media. How could we reach potential readers? Is it relevant to profile th...
4
 
2 kommentarer
The E-Marketing Model used by Facebook
Can anyone help me to describe the Facebook Model, taking into account the e-marketing techniques used by Facebook? ...
4
 
Video Marketing: Tips to Improve your Video Content
Online video might not be the easiest marketing technique to take on, more businesses are carving out time and resources to ensure it's on their list. There are different types of video content that y...
3
 
Web Marketing Obeys to other Rules than Traditonal Marketing
Constantinides is absolutely right: E-commerce should not be viewed as an application of technology but as an integral part of a strategic approach to running a business via the web. And indeed web ma...
0
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Webbmarknadsföring (B2C-strategi). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Marketing in the Internet Age
We should not think about Internet Marketing, but about Marketing in the Internet Age. The internet and similar (mobile) new technologies enable changes in many things: the position of customers, th...
20
 
10 kommentarer

Web Marketing in Africa
The speed of web marketing is a big challenge to marketers in Africa. We have a slow society, yet we have to particiate in international trade. Unless the mindset of most African people is changed I s...
8
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Web Marketing (B2C Strategy) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Another Web Marketing Mix

E-Marketing Strategy
In contrast to the 4S Web Marketing Mix, Kalyanam and McIntyre are suggesting an E-Marketing Mix that can be synthesized...

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business
In order to successfully integrate social media into your organization, six useful steps can be used. These are the foll...

How to Improve your Conversion Rate?

Best Practices
To improve the Conversion Rate (CR) of a web site you have to follow these eight principles: 1. “Avoid accidental marke...

The Role of the 4P's in an Online Enviroment

E-Marketing, Strategy
Although the 4P's are not the critical factors in an online environment, they are still more or less important and neces...

Don't Forget Internal Marketing

Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
Besides external marketing, dealing with the image, look and view how customers see or define your organization, interna...

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy
M. Porter suggests the following strategic options for dot-coms and established companies in his article “Strategy and t...

Understand your Conversion Rate

Web Site Marketing and Benchmarking
According to Bryan & Jeffrey Eisenberg with Lisa T. Davis (Call to Action: Secret Formulas to Improve Online Results, 20...

International Versions of Websites. do or Don't?

Branding, Brand Relationship, Internet Strrtegy
An article of Bartikowski and Singh (2014) studies the efficiency of increasing Website Cultural Congruity (WCC) across ...

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation
The network effect (Metcalfe's Law) is the phenomenon that the value of a product or service increases (exponentially) w...

Key Search Engine Optimalization Steps

Improve your Ranking
According to Vanessa Fox (Marketing in the Age of Google, 2010)- a former Google's expert, to help search engines to sea...
Informationskällor

Olika informationskällor om Webbmarknadsföring (B2C-strategi). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction to E-Marketing | Internet Marketing

E-marketing, Web Marketing, Affiliate program, Search engine optimization, Email campaigns, Mobile marketing
This presentation covers the topic of E-marketing, divided into various subcategories. It consist of the following secti...

Integration of Social Media in Business

Internet Strategy, Online Strategy, Social Media Strategy, Integration
Presentation about the Internet, Social Media and the Integration of them in business by A. Siegle. The presentation ha...

The Internet / Social Media Revolution

Social Media, Internet Strategy, Internet Impact, Digital Revolution
Video shows how fast social media is growing. And gives a clear status of the position of social media by 2014. Great s...

Social Media for Business

Social Media in Business, Social Media for Business, Social Media and Business
This presentation is about social media in businesses that outlines some steps to integrate social media into you organi...

Cross-cultural Marketing on the Internet

Marketing, International Business
Presentation about Cross-cultural Marketing by Rafael Capurro. The main focus is on website marketing. Hofstede’s cultur...

Speech Kotler on Internet Marketing

Initial Understanding of Internet Marketing, Trainings, Workshops
Philip Kotler explains some conditions and gives some tips on internet marketing. - Have a good Website. Including what...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Webbmarknadsföring (B2C-strategi).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med:  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utökad Marknadsmix  |  Operativa CRM  |  Traditionell Handel och Internet  |  TDC-matris  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Affiliatemarknadsföring  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Webbmarknadsföring (B2C-strategi)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 31-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.