Nivå 5 Ledarskap
(Jim Collins)

Kunskapscenter

   

Tillämpar ödmjukhet och stark professionell viljekraft i ledarskapet. Förklaring till Nivå 5 ledarskap/ Level 5 Leadership av Jim Collins. ('01)

Bidraget kommer från: Jeffrey Pelletier MA

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Nivå 5 Ledarskap - Collins Vad är nivå 5 Ledarskapet? Beskrivning

Nivå 5 Ledarskap baseras på idén om respekt för människor, osjälviskhet från ledaren och ett starkt kraftfullt engagemang att uppnå resultat, tar fram det bästa hos de underställda. Nivå 5 Ledare är en paradoxal blandning av kraftfull vilja och personlig ödmjukhet. De är envisa och hänsynslösa. Även om de är ödmjuka. De är framåt för sitt företag och tillåter knappast att deras ego skulle kunna bli ett hinder för framgången av deras organisation. Fastän de utför enastående saker för deras organisationer, så tillskriver de anmärkningsvärt prestationerna till deras personal, yttre faktorer och blotta turen. Nivå 5 Ledare, leder med hjälp av disciplinerade personer, disciplinerad tanke och handling.
 

Ursprunget till nivå 5 Ledarskapet. Historia

Nivå 5 Ledarskapsteorin utvecklades självständigt. Den ”upptäcktes” av Collins och hans forskare i företagen som hade en hög - nivå av tillväxt över femton år i rad. Jämför: Betjänanande Ledarskap


Beräkning av nivå 5 Ledarskapet. Formel

De rätta personerna (Kulturen, Karaktär snarare än kompetens) + Ödmjukhet + en Stark professionell vilja (vad gäller  målet) = Framgång.


Användningen av nivå 5 ledarskapet Användningsområden

Denna metod fungerar som synes varje gång som den har prövats. Den handlar mer om karaktär än kompetens. En hög kompetens är inte ett absolut krav för att lyckas, men vad gäller karaktärer är detta inte förhandlingsbart.


Stegen i nivå 5 Ledarskapet. Process

 1. Anställ de rätta personerna.
 2. Placera dem i jobben som de är ”ämnade” för att göra.
 3. Sätt upp ett högt långsiktigt mål. (BHAG).

Styrkor med nivå 5 Ledarskapet. Fördelar

Du kan uppnå superba resultat som är långsiktiga och hållbara resultat.


Begränsningar med nivå 5 Ledarskapet. Nackdelar

 • Det kräver mycket tid och personlig investering av ledaren.
 • Ledaren får inte motta ett personligt erkännande.

Antaganden med nivå 5 Ledarskapet. Villkor

Denna ledarskapsmetodologi är framträdande och den har fram tills nu inte diskuterats i större omfattning. Men det verkar vara en förnuftig och stark metodologi.


Bok: Jim Collins - Good to Great - Why Some Companies Make the Leap and Others Don't -


Nivå 5 Ledarskap (Collins) Forumet
  Level 5 Leaders and Organisational Culture
I would like us to discuss how level 5 leaders contribute to creating and enriching organizational culture and in what way?
Since Level 5 leaders are expected to be above average, how do they influence organizational culture to also bring that a...
     
 
  Society Should Value the HELP of Level-5 Leaders
In a world where business and economic systems interact and adapt to turbulent forces from their external environment, society should recognize and embrace ambitious leaders that desire nothing less than success for their organizations. In a quest to...
     
 
  The Level 5 Transformative Leadership Qualities
Summary
Level 5 Leadership is the highest level of hierarchy of executive capabilities necessary for good-to-great transformations of companies and portrays personality traits which include among others, blends of genuine personal humi...
     
 
  Being a Level 5 Leader
Being wise, being ethically irreproachable is hard to learn from a book or a lecture.
To see through those who falsely claim to to be that is fairly easy unless your dealing with psychopaths.
Identify the psychopaths and escape. That...
     
 
  Leadership is Playing by Heart
Leadership, in any level, is playing by heart the roles of making people prosperous, helping people grow healthily, motivating people to be professional, opening opportunities for best performing, and seaching for breakthroughs in crisis. Then you ar...
     
 
  What Level 5 Leadership Entails
Level 5 leadership entails a high level of sense of ownership, undiluted humility and passion for greatness with change in mind....
     
 
  Level 5 Leadership also Applies to Life in General
The principles applied by level 5 leaders also apply to life in general - Respect for others, humbleness, selflessness, commitment, drive and a passion to bring out the best in others. By allowing your people the glory and praise you build a committ...
     
 
  GREAT Preformance ... Stay with Basics
It is amazing how we human complicate things ... We try to find answers few miles away but most of the time the answers are just within an arms reach around us ... Leaders can reach GREAT success when they do the BASICS & show determination ... To UN...
     
 
  What is Level 5 leadership?
Level 5 leadership also includes passion, innovation, creativity and advocacy - without these traits level five is just a very good level 4...
     
 
  L5 Leadership (vs L4)
Do you think that L5 leaders differ from L4 ones in the level of personal humility, level of spiritual growth? They are capable to look inside as deep, as outside and see and feel emotionally much broader picture. What's your opinion?...
     
 
  Level 5 Executive: Great Leader
I would prefer the term "Great Leader" instead of Level Five Executive. This is in line with Lao Tsu's work on Great Leadership....
     
 
  Meaning of Level 5 Leadership
I don't think this page or even Collins really sums up the crucial difference between level 4 and level 5 leadership clearly enough. For me, level 4 means promoting your own solutions while level 5 draws them out of others. This makes level 5 a facil...
     
 
  Leading People; Managing Things
The moment you stop managing things/activities and start managing people you become a Leader.
Leadership is not about designations/hierarchy....
     
 
  Examples of Level 5 Leaders
I always relate Level 5 Leadership to two key people that I have studied in depth. Nelson Mandela and Mahatma Gandhi. Both worked for the people and the a goal that was far more difficult than compared to just making a company or an organisation to s...
     
 
  Level 5 Leaders are Humble
Level 5 Leaders are the real leaders, they are determined consistent and yet shy and humble. They don't show off themself, don't take the credit of company's success.
How many leaders have you come across who say that the company is successful...
     
 
  Values of Leaders
Character (of Leaders) is a result of their internal values:
- Self Discipline to keep you on task
- Affiliation to keep you focused on your team
- Self Esteem to allow you to complete difficult tasks
- Self Worth to allow to to s...
     
 

Nivå 5 Ledarskap (Collins) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Nivå 5 Ledarskap (Collins) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Nivå 5 Ledarskap (Collins) Premium

Expert Tips (ENG) - Level 5 Leadership Collins Premium
 

Categeories of CEO's

In their book "The Secrets of CEOs", Steve Tappin and Andrew Cave identified that top-quartile CEOs fall into five distinct categories of leadershi...
Usage (application): Leadership Styles, CEO Types
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Although years of research and analysis by biographers, historians, and scholars have produced an enormous library of books on leadership, Robert J. A...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Four Rules of Leadership...  
 
 

Leadership Best Practices

- The best leaders always know how to involve others in making decisions: You will get a better range of ideas and they will feel more commi...
Usage (application): Leadership Development, Leadership Tips
 
 
 

Identifying Level 5 Leaders

According to Collins, you should look for people who show these four two-sided traits:
1. Creates-and is a clear catalyst in creating-supe...
Usage (application): Leadership
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency:
1. L - LISTENING: Actively listening to others will help ...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

The 5 Levels of Leadership According to Collins

According to Jim Collins, the Level 5 leader sits on top of a hierarchy of capabilities and is a necessary requirement for transforming an organizatio...
Usage (application): Level 5 Hierarchy
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Before you seek training in leadership, you should assess your strenghts and weaknesses as a Leader by comparing with these 5 traits:
- Self-Awa...
Usage (application): Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
 
 

Resurser - Nivå 5 Ledarskap (Collins) Premium
 

Nyheter

Ledarskap Collins
     
 

Nyheter

Nivåer Ledarskap
     
 

Videor

Ledarskap Collins
     
 

Videor

Nivåer Ledarskap
     
 

Presentationer

Ledarskap Collins
     
 

Presentationer

Nivåer Ledarskap
     
 

Mer

Ledarskap Collins
     
 

Mer

Nivåer Ledarskap
     

Jämför Nivå 5 Ledarskapet med: Emotionell Intelligens Goleman  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.