Nivå 5 Ledarskap
(Jim Collins)

Kunskapscenter

   

Tillämpar ödmjukhet och stark professionell viljekraft i ledarskapet. Förklaring till Nivå 5 ledarskap/ Level 5 Leadership av Jim Collins. ('01)

Bidraget kommer från: Jeffrey Pelletier MA

Innehåll

Premium

Nivå 5 Ledarskap - Collins Vad är nivå 5 Ledarskapet? Beskrivning

Nivå 5 Ledarskap baseras på idén om respekt för människor, osjälviskhet från ledaren och ett starkt kraftfullt engagemang att uppnå resultat, tar fram det bästa hos de underställda. Nivå 5 Ledare är en paradoxal blandning av kraftfull vilja och personlig ödmjukhet. De är envisa och hänsynslösa. Även om de är ödmjuka. De är framåt för sitt företag och tillåter knappast att deras ego skulle kunna bli ett hinder för framgången av deras organisation. Fastän de utför enastående saker för deras organisationer, så tillskriver de anmärkningsvärt prestationerna till deras personal, yttre faktorer och blotta turen. Nivå 5 Ledare, leder med hjälp av disciplinerade personer, disciplinerad tanke och handling.
 

Ursprunget till nivå 5 Ledarskapet. Historia

Nivå 5 Ledarskapsteorin utvecklades självständigt. Den ”upptäcktes” av Collins och hans forskare i företagen som hade en hög - nivå av tillväxt över femton år i rad. Jämför: Betjänanande Ledarskap


Beräkning av nivå 5 Ledarskapet. Formel

De rätta personerna (Kulturen, Karaktär snarare än kompetens) + Ödmjukhet + en Stark professionell vilja (vad gäller  målet) = Framgång.


Användningen av nivå 5 ledarskapet Användningsområden

Denna metod fungerar som synes varje gång som den har prövats. Den handlar mer om karaktär än kompetens. En hög kompetens är inte ett absolut krav för att lyckas, men vad gäller karaktärer är detta inte förhandlingsbart.


Stegen i nivå 5 Ledarskapet. Process

  1. Anställ de rätta personerna.
  2. Placera dem i jobben som de är ”ämnade” för att göra.
  3. Sätt upp ett högt långsiktigt mål. (BHAG).

Styrkor med nivå 5 Ledarskapet. Fördelar

Du kan uppnå superba resultat som är långsiktiga och hållbara resultat.


Begränsningar med nivå 5 Ledarskapet. Nackdelar

  • Det kräver mycket tid och personlig investering av ledaren.
  • Ledaren får inte motta ett personligt erkännande.

Antaganden med nivå 5 Ledarskapet. Villkor

Denna ledarskapsmetodologi är framträdande och den har fram tills nu inte diskuterats i större omfattning. Men det verkar vara en förnuftig och stark metodologi.


Bok: Jim Collins - Good to Great - Why Some Companies Make the Leap and Others Don't -


Nivå 5 Ledarskap (Collins) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


Nivå 5 Ledarskap (Collins) Forumet  

Nya ämnen

  Society Should Value the HELP of Level-5 Leaders      
 
  Level 5 Leaders and Organisational Culture      
 
  The Level 5 Transformative Leadership Qualities      
 

Best Practices - Nivå 5 Ledarskap (Collins)
  Values of Leaders
     
 
  Level 5 Leaders are Humble
     
 
  Level 5 Leadership also Applies to Life in General
     
 
  What is Level 5 leadership?
     
 
  Leading People; Managing Things
     
 Allt du behöver veta om management


  Leadership is Playing by Heart
     
 
  Meaning of Level 5 Leadership
     
 
  L5 Leadership (vs L4)
     
 
  What Level 5 Leadership Entails
     
 
  Being a Level 5 Leader
     
 
  Examples of Level 5 Leaders
     
 
  GREAT Preformance ... Stay with Basics
     
 
  Level 5 Executive: Great Leader
     
 

Expert Tips (ENG) - Level 5 Leadership Collins
 

Categeories of CEO's

 
 
 

Five Leadership Development Ideas

 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

 
 
 

Leadership Best Practices

 
 
 

Identifying Level 5 Leaders

 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

 
 
 

The 5 Levels of Leadership According to Collins

 
 
 

Leadership Self-Assessement

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Nivå 5 Ledarskap (Collins)
 

Nyheter om Ledarskap Collins


     
 

Nyheter om Nivåer Ledarskap


     
 

Videor om Ledarskap Collins


     
 

Videor om Nivåer Ledarskap


     
 

Presentationer om Ledarskap Collins


     
 

Presentationer om Nivåer Ledarskap


     
 

Mer om Ledarskap Collins


     
 

Mer om Nivåer Ledarskap


     Accelerera din managementkarriärJämför Nivå 5 Ledarskapet med: Emotionell Intelligens Goleman  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.