Katalytiska Mekanismer (Collins)
(Collins)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Omvandla organisatoriska mål till resultat. Förklaring av Katalytiska Mekanismer av Jim Collins. ('99)


Vad är Katalytiska Mekanismer (Collins)? Beskrivning

Katalytiska mekanismer är enkla ledningsverktyg som ursprungligen beskrevs av Jim Collins, som kan hjälpa organisationer att omvandla mål till resultat.


I en artikel från Harvard Business Review år 1999 med titeln "Turning Goals into Results: The Power of Catalytic Mechanisms", Stanford professorn James C. (Jim) Collins, medförfattare till bästsäljar- boken "Good to Great"och "Built to Last" sammanfattar den avgörande kopplingen mellan Big - Stora, Hairy - Hårresande Audacious - Dristiga Goals - Mål (ett koncept, BHAG från "Built to Last") och prestationen/resultatet- en koppling som han kallar den Katalytiska Mekanismen.

Katalytiska mekanismer är de avgörande kopplingarna mellan målsättningar och prestationer - de är galvaniserande, icke byråkratiska vägar att vända en in i riktning mot den andra. De är knepen som översätter löftesrika ambitioner in i konkret verklighet. De förverkligar Stora, Hårresande, Dristiga Mål till att bli uppnåbara (BHAGs).

Baserat på forskning, så noterar Collins fem egenskaper som särskiljer den katalytiska mekanism från de traditionella ledningsknepen:

 1. En katalytisk mekanism producerar önskade resultat på ett oförutsägbart sätt. I motsats till det traditionella systemen, tillvägagångssätten och praktiserande - som kan leda till byråkrati och medelmåtta - den katalytiska mekanismen låter organisationen uppnå stordåd, genom att låta personalen göra oväntade saker, för att visa på initiativ och kreativitet, och att kliva utanför de givna ramarna.
 2. En katalytisk mekanism fördelar makt till fördel för det totala systemet, ofta förorsakar detta ett stort obehag för de som traditionellt innehar makten.
 3. En katalytisk mekanism har tänder. I kontrast till löftesrika ambitioner så sätter en katalytisk mekanism sätter igång en process som i allt ger garantier om att visionen kommer att fullbordas.
 4. En katalytisk mekanism kastar ut virus. I kontrast till de traditionella kontrollerna, som är designade för att få anställda att agera på det rätta sättet, så hjälper den katalytiska mekanismen organisationer till att få de rätta personer i första steget (rekryteringen), och behålla dem, samt göra sig av med dem som inte delar företagets kärnvärderingar.
 5. En katalytisk mekanism producerar en bestående effekt. I motsats till upphausade möten off-site, spännande strategisk initiativ eller överhängande kriser, kan en bra katalytisk mekanism existera i årtionden.

Collins citerar flera exempel från 3M, W.L. Gore, HP, USA:s Marinkår, Nucor, offentlig utbildning, regering, såväl som från hans egna utbildningar och konsult praktiserande. Mesta utrymmet får Granite Rock, ett företag som grundades runt år 1900, de har satt upp ett mål för sig själva att uppnå ett högt anseende för kundtjänsten. En av de katalytiska mekanismer, som Granite Rock satte i gång var det enkla utförandet som 'betala inte-garanti' - i botten på varje Granite Rock faktura kan man läsa "Om du inte är tillfredsställd av något skäl, betalar oss inte för denna vara. Ta helt enkelt bort artikeln från fakturan, skriv en kort resumé om problemet och skicka tillbaka en kopia av fakturan tillsammans med din check för resterande belopp." Alltsedan detta införts, "betala inte-garanti" har detta fått djupgående effekter på företaget. Det tjänar som ett varningsystem som är svårt att ignorera och ger en återkoppling om kvaliteten hos tjänster och produkter, det driver chefer till att obevekligen spåra upp grundorsakerna till problem för att förhindra upprepade reklamationer i form av "icke betalningar".


Ursprunget till Katalytiska Mekanismer. Historia

Forskning av Collins.


Användningen av Katalytiska Mekanismer. Användningsområden

 • Strategi genomförande.
 • Organisatorisk effektivitet.

Stegen i Katalytiska Mekanismer. Process

Som anvisningar för att skapa Katalytiska mekanismer, så ger Collins några få regler:

 1. Lägg inte bara till, ta också bort. Bryt den naturliga böjelsen för att tillföra nya initiativ, nya system, nya strategier, nya prioriteringar och nya katalytiska mekanismer. Att ta bort något kan vara nog så katalytiskt som att tillföra något som är nytt.
 2. Skapa, kopiera inte. Du kan få goda idéer, genom att se vad andra organisationer gör, men de bästa katalytiska mekanismerna är ideosynkratiska anpassningar, om inte massskapelser, för en unik situation.
 3. Användning av pengar, men inte endast pengar. Forskning visar att endast hälften av de katalytiska mekanismerna använder pengar. Att helt förlita sig till pengar reflekterar endast en ytlig förståelse till mänskligt uppförande.
 4. Tillåta dina mekanismer att utveckla sig. Nya katalytiska mekanismer kan ibland få oplanerade negativa konsekvenser och de behöver korrigeras. Och över tiden förlorar de katalytiska mekanismerna sin styrka och de kan komma att behöva förstärkas.
 5. Bygg en integrerad grupp av katalytiska mekanismer. En katalytisk mekanism är bra; flera som förstärker varandra som en grupp är ännu bättre. Det är inte detsamma som att säga, att ett företag behöver hundratals katalytiska mekanismer - en handfull kommer att räcka.

Styrkor med Katalytiska Mekanismer. Fördelar

 • Enkelhet.
 • Att dra nytta av den hävstångskraft som finns hos de anställdas kreativitet och motivation.

Begränsningar med Katalytiska Mekanismer. Nackdelar

 • Förlitar sig mer på kreativitet och ideosynkratiskhet än att planera eller att ha en metodologi.

Antaganden med Katalytiska Mekanismer. Villkor

 • För mycket planering och byråkrati gör ingen nytta.

Bok: Jim Collins - Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don't -


Särskild Intressegrupp SIG - Katalytiska Mekanismer


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Katalytiska Mekanismer  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  How to Use Catalytic Mechanisms for Organizational Change Efforts?
In a 2002 paper "Using Catalytic Mechanisms to Drive and Ins...
 
 
 
 

Best Practices - Katalytiska Mekanismer

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Catalytic Mechanisms

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Example of Catalytic Mechanism

Organizational effectiveness...
 
 

Resurser - Katalytiska Mekanismer

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Katalytiska Mekanismer


     
 

Nyheter om Collins Styrelseverktyg


     
 

Videor om Katalytiska Mekanismer


     
 

Videor om Collins Styrelseverktyg


     
 

Presentationer om Katalytiska Mekanismer


     
 

Presentationer om Collins Styrelseverktyg


     
 

Mer om Katalytiska Mekanismer


     
 

Mer om Collins Styrelseverktyg


     

Jämför Katalytiska Mekanismer med: Sex Tänkhattar  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.