Coachen

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Guy Bloom


CoachenWat is Coachen? Beschrijving

Coachen kan als een methode en een techniek worden beschreven welke kan worden gebruikt voor het begeleiden van een individu naar nieuw leren in bepaalde tijdsperioden.  


Er zijn veel definities voor coachen. Gezien deze variërende en tegenstrijdige definities stelde Jackson dat een debat over de definitie van coachen een oefening in abstractie is (Jackson, 2005). Zelfs vruchtbare academische schrijvers (Clutterbuck en Megginson, 2005) veranderen hun gezichtspunt wat erop wijst, dat het gebied zich nog ontwikkelt en plooibaar is. Zover terug als in 1994, verwijst Garvey (1994) naar „één op één helpen“ en stelt voor het concept opnieuw te definiëren als term, met de bijna Esperanto-achtige hoop dat „één op één helpen“ de wedergeboorte van een morsdode term zou kunnen zijn, die hoewel effectief in beschrijvende termen niet „kleverig“ is als marketing term.


Sommige schrijvers hebben gesuggereerd dat mentoring het model is voor coachen en dat mentoring, als werktitel te formeel is. Zij gebruiken het woord coach aangezien dat gemakkelijker verteerbaar is (Hudson, 1999). Meer onlangs, in een heldhaftige poging om één of andere vorm van samenhang binnen dit verwarde uitzicht te creëren, zien wij dat de prominente schrijvers op het gebied niet gelukkig zijn om één van beide activiteiten als ondergroep van de andere goed te keuren. Zij verklaren categorisch dat het onderscheid tussen deze twee termen verwarring veroorzaakt en dat de gemeenschap zou moeten beginnen om een Coach-Mentor term overeen te komen (Parsloe & Wray, 2005).


Definities van Coaching (Coachen) kunnen zo eenvoudig en inclusief zijn als „het proces om anderen te empoweren“ (Whitmore, 1997). Of preciezer: „een proces dat leren en ontwikkeling mogelijk maakt en zo de prestatie te verbeterd“. Een succesvolle Coach te zijn vereist een kennis en een inzicht van het proces evenals de verscheidenheid van stijlen, vaardigheden en technieken die passend zijn in de context waarin het coachen plaatsvindt' (Parsloe, 1999). Perspectief speelt ook een grote rol in de interpretatie van een individuele medewerkersdefinitie. Mentoren bekijken coachen als hoofdzakelijk aan vaardigheidbetrekking gerelateerd, met specifieke capaciteiten verbonden aan het resultaat (Cranwell et al, 2004). De coach verplaatst de focus naar de resultaten van de baan (Megginson en Clutterbuck, 1995) en een primaire focus op prestatie binnen de huidige baan en benadrukt de ontwikkeling van vaardigheden (Clutterbuck, 2004).


Definities door coaches hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld. Van de enigszins vreemde, potentieel gevaarlijke en insulaire overtuiging dat het „belangrijkste aspect van het coachen is om te worden goedgekeurd, geëerbiedigd en verzorgd, eerder dan de uitwisseling van informatie tussen de coach en de gecoachde“ (Olalla, 1998). Tot de bedrijfsdefinitie die uitspreekt dat „coachen het in staat stellende proces is om prestatie, ontwikkeling en vervulling te verhogen“ (Alexander & Renshaw, 2005). Interessant genoeg, biedt Megginson (1988) zover terug als 1988 de zienswijze aan dat coachen effectiever is in de ontwikkeling van een persoon indien gebruikt in specifieke stadia. Daarmee is het coachen in de context van de bedrijfswereld meer rol, baan en project specifiek (Williams, 2000). Als wij deze lijn van gedachte volgen dat specifieke interventies op passende tijden in een persoonsontwikkeling de meest effectieve methodologie is, dan is een evaluatie van de brede waaier van coachingsinterventies vereist. En wij zullen zien dat wat nieuw is, is dat het coachen psychologie, sportenpsychologie en onderwijs (Zeus & Skiffington, 2000) heeft samengesmolten, en nu bezig is „verkoopbaarheid en geloofwaardigheid“ op te bouwen.
 

Oorsprong van Coachen. Geschiedenis

De term „coach“ wordt het eerst gezien rond 1500 verwijzend naar een methode van vervoer, eigenlijk een door paarden getrokken voertuig, uit de kleine Hongaarse stad Kócs (uitgesproken „koach“). Medio 1850 werd het woord coach op Engelse universiteiten gebruikt om naar een persoon te verwijzen die studenten hielp met hun examenvoorbereiding (Zeus en Skiffington, 2005) en schijnt links te hebben met „stampen“, blijkbaar herinnerend aan de multitasking vaardigheden verbonden aan het controleren van het team paarden die een koets voorttrok (Wikipedia, 2005). Coaching (Coachen) heeft zijn wortels in de Humanistische Psychologie (Zeus & Skiffington, 2000), zich concentrerend op de waardigheid van de persoon en zijn intrinsieke waarde.


Coachen in de BedrijfsWereld

Toen de Humanistische beweging ontstond beginnen wij een parallelle totstandkoming van het coachen binnen de bedrijfswereld te zien, die kan worden waargenomen uit vaktijdschriften. Gorby (1937) beschrijft oudere werknemers die nieuwe werknemers coachen om afval te verminderen, om zo een prestatiebonus te bereiken. Bigelow (1938) verhaalt Sales Managers die verkoopmensen coachen. Mold (1951) meldde een „manager als coach“ programma. Hayden (1955) beweerde dat „follow-up“ coachen beoordelingen verbeterde. Mahler (1964) wees op de moeilijkheden van organisaties om hun managers ertoe brengen om effectieve coaches te zijn. Gersham (1967) evalueerde het effect van opzichters op „houding & werkprestatie“. Tobias (1996) vermeldt een technisch „uitstekende“ 44 jaar oude manager, die op „zachte vaardigheden“ wordt gecoached. Hoewel gemeld in „vaktijdschriften“ zijn de verwijzingen hoofdzakelijk „analyses van casus“ en „commentaar“ in tegenstelling tot strenge analytische werken zoals de recentere studie door de Manchester Consulting Group (Zeus & Skiffington, 2005). Deze groep meldt een ROI van 5,7 keer wat betreft een coachingsprogramma dat tussen 1996-2000 wordt gelanceerd. Ook was de onderzoekfocus op een productiebedrijf gericht aangezien dit de financiële machtsbasis was indertijd en de concepten van „empowerde werknemersbestanden“ en van „menselijk kapitaal“ anders dan een operationele resource nog te voorschijn moesten komen.


Schijnbaar toonde het „levenscoaching“ concept de eerste coaching-achtige activiteit volgens moderne definities, in een programma dat gericht was op middelbare school mislukkingen. Dit werk aan het front van de oorlog tegen de armoede begon in de jaren '50 vanuit een door het YMCA-gesponsord trainingsprogramma in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, N.Y. Het doel ervan was naar krachtigere adviserings/leermethodes te zoeken om mensen te helpen bij het leren van psychologische en sociale vaardigheden om het hoofd te bieden aan de voorspelbare ontwikkelingsproblemen van het leven (Adkins, 2006). Tegen het einde van de jaren '60 werd het onderzoek rigoureuzer (Grant & Cavanagh, 2004). De focus op meer academische methodologieën was de katalysator voor de geloofwaardigheid die nodig was voor de progressievere commerciële organisaties. En de geboorte van leidinggevenden- & bedrijfscoachen kwam uit leiderschapprogramma's voort in de jaren '80 (Zeus & Skiffington, 2005).


De echte doorbraak van Coachen kwam met het mix van sporten en de bedrijfswereld, vrijwel opnieuw uitvindend. Het Tim Gallwey (1974) met zijn BinnenSpel van Tennis, was een primaire katalysator voor het coachen in een bedrijfscontext met de snelle successie van andere opmerkelijke sport-coaches, zoals: John Whitmore (de rennende drijvende factor van de kampioen), David Hemery (de Olympische Medaillewinnaar van Hindernissen), en David Witaker (de Olympische Coach van het Hockey).


Het Coachen in zijn moderne vorm werd geboren uit de Constructionistisch Leren Theorie (Williams & Irving, 2001), met een kernovertuiging dat er geen enkele, ware vertoler of interpretatie van de werkelijkheid is (Zeus & Skiffington 2005). Men kan de geboorte zien van het coachen vanuit principes die verklaren: „allemaal construeren wij ons eigen begrip van de wereld waarin wij leven, door bezinning over onze ervaringen“. En interessant met de jaren '90 die volgens sommigen een toename in „quasi-filosofische“ groepen laten zien, vinden bijzondere gunst bij management en communicatiesontwikkelaars (Parsloe & Wray, 2005), het is mogelijk om te zien hoe een fenomeen zoals NLP (Grinder & Bandler, 1989) „de krenten uit de pap“ haalde van zulke gebieden als de Constructionist theorie, de Cybernetica van Bateson (2000), Taal Theorie en Landamatics van Chomsky (1972)(Landa, 1974). Het is deze aanpak van „krenten oogsten“ en de eisen van de commerciële corporate wereld die de roep om een „een wetenschapper-vakman model van coachen“ heeft gegenereerd, waarin een meer academische en strenge methodologie als benchmark en validatie van het gebied dienst zal doen. Voor velen is coachen nog ver van een beroep, ondanks het bestaan van diegenen die professioneel coachen (Toelage, 2003b). De huidige zorgen op het gebied van definitie en geldigheid kunnen worden verklaard door een beroep dat „is samengekomen“ eerder dan op zijn huidige positie „te voorschijn gekomen“.


Gebruik van Coachen. Toepassingen

 • Commerciële Coach.
 • Leiderschapscoach.
 • Levenscoach.
 • Prestatie coach.
 • Sport coach.
 • De Coach op de werkplaats.

Stappen in Coachen. Proces

Bestaat geen universele overeenstemming over.


Sterke punten van Coachen. Voordelen

 • Het overheersende voordeel om aan het individu en de zaken te coachen is het vergemakkelijken van het geleide leren. Hoewel het leren via een coach wordt mogelijk gemaakt, ligt het ware onderliggende voordeel van coachen in de bekwaamheid van het individu om „verder te gaan“ vanuit de ervaring als een bekwamere medewerker.
 • In termen van het behouden en het ontwikkelen van talent wijzen studies op aanzienlijke voordelen voor bedrijven die actief het coachen tijdens overgangs/veranderingsfasen bevorderen.
 • De ROI voor coachen is aanzienlijk hoger dan standaard klassikale opleiding, vooral in de leidinggevende gemeenschap, waar studies aantonen dat zij tot 30 keer sneller dan middle management afgeleid worden.

Beperkingen van Coachen. Nadelen

 • Coachen is geen therapie. Als het dat toch is dan kan de gecoachde afhankelijk worden.
 • Kan als prestigepositie in zaken worden gezien en kan zo een cliché van coaches en politieke beïnvloeders creëren.
 • Probeer eens uw baas te vertellen dat hij een waardeloze coach is!

Veronderstellingen van Coachen. Voorwaarden

 • Coachen bouwt werkelijk voort op het idee van Malcolm Knowles en „Volwassen Leren“, die in wezen zegt dat het individu verantwoordelijk is voor zijn eigen leren en dat alle ontmoetingen begeleidend eerder dan geleid zouden moeten zijn.
 • Dit is een zeer ingewikkeld onderwerp, voor zo iets simpels. De reden hiervoor is dat coachen zelf per definitie geen model is, modellen zoals GROW zijn de hulpmiddelen om te coachen.
 • Momenteel zijn er geen centrale modellen die een universeel toegelaten definitie aanbieden.

Boek: Zeus & Skiffington - The Coaching at Work Toolkit -

Boek: Mary Beth O'Neill - Executive Coaching with Backbone and Heart -

Boek: Bruce Peltier - The Psychology of Executive Coaching -


Special Interest Group

Coachen Special Interest Group.Special Interest Group (380 leden)

Forum  

Forum over Coachen.


Effectiever Leidinggeven: Aandachtsmanagement
Herken je wel eens dat bijna al je aandacht uitgaat naar de probleemgevallen in je team? En naar zaken die vanuit je omg (...)
17
 
8 reacties
 
🔥 NIEUW Randvoorwaarden voor Succesvolle Coaching
Ik geloof dat coaching een hulpmiddel is dat het leren van bepaalde praktijken of gewoonten vergemakkelijkt. Het levert (...)
6
 
0 reacties
 
Coaching: Ik Maak je Wereld Groter
COACHING, ONBAATZUCHTIG GEVEN EN LEREN ONTVANGEN Coaching in deze moderne tijd is kennelijk een noodzakelijk kwaad ge (...)
3
 
0 reacties
 
The GROW Model / Coaching Framework
There is a coaching model from partnership coaching, called "GROW" involving a set of exploring questions: G - GOALS - (...)
38
 
15 reacties
 
Trillion Dollar Coach: Team Coaching Lessons for Managers
Are you a manager or a coach? According to a new book by Google's Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg and Alan Eagle there (...)
17
 
8 reacties
 
Preconditions for Successful Coaching
I believe that coaching is a tool that helps to facilitate the learning progress of certain practices or habits. It does (...)
7
 
4 reacties
 
Coaching Emanates from the Relationality
Working as a coach in English education I have for a long time seen coaching repeatedly come and go as a mode of profess (...)
6
 
2 reacties
 
Coaches Bring Out the Best in Their 'Teams'
A great coach is not someone who teaches skills... It is someone who guides, directs, and provides opportunity for pract (...)
3
 
16 reacties
 
Best Practices

De best beoordeelde discussieonderwerpen over Coachen. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Intervisie Begeleiding Volwassenenonderwijs
Ik ben op zoek naar partners om samen te werken in een europees Grundvig-project rond begeleiding van centra voor volwas (...)
7
 
4 reacties

 
🥈 Coachen is een Proces Waar de Coach Zichzelf Als Instrument Inzet
Ook ik heb in de loop der jaren heel wat boeken gelezen: over coaching, psychologie, filosofie, sociologie...: een voedi (...)
5
 
0 reacties

 
🥉 Een Coach sluit aan bij Gecoachte en doet geen Suggesties
De coach sluit aan bij (en op) het verantwoordingsniveau van de gecoachte (inclusief taalpatronen e.d.). Van hieruit do (...)
5
 
1 reacties

 
Coaching by Managers and Leaders
I've been a long time manager in multinational companies and I am since 8 years a self-employed business coach. As a pro (...)
43
 
23 reacties

 
Mentoring versus Coaching
Mentoring has high interest for me. Based on my observation and that of other officers, a great gap exists in planning a (...)
29
 
20 reacties

 
The Enneagram of 9 Personalities. Types and Centers.
The Enneagram is a very old symbol which has been introduced to the Western society by Gurdjief (1866 – 1949) and gradua (...)
26
 
10 reacties

 
Has Coaching Become Too Technical?
I have been researching coaching for a number of years - partly in the hunt for the 'simple but effective' set of tools. (...)
23
 
9 reacties

 
The Coach is a Facilitator for Self-Findings
Coaching is not about teaching people, but it is a process of facilitating the coachee to dig out his/her own hidden tal (...)
21
 
9 reacties

 
Qualities of a Good Coach. Checklist
The importance of coaching cannot be underestimated. However, identifying a good coach is far from easy. Here's a checkl (...)
20
 
4 reacties

 
Assumptions of Coaching: You Can Change and Develop Yourself
Since the 1960s, human studies, psychotherapy and philosophies rooted in oriental traditions like Zen Buddhism and Taois (...)
16
 
5 reacties

 
Effective Coaching
An effective coach is a skilled and knowledgeable individual who understands that all individuals, if they are not alrea (...)
15
 
6 reacties

 
Coach People's Strengths or Weaknesses?
Coaching people's strengths I find is much more effective than coaching their weaknesses. Working on a str (...)
13
 
5 reacties

 
Rational Emotional and Behavioral Therapy: REBT
The theory of REBT has been developed by Albert Ellis in 1955. Albert Ellis was not satisfied with the type of therapy h (...)
13
 
0 reacties

 
Coaching is Expert-aided Goal-oriented Learning
A coach is one which takes you from the the present place to another desired place. Therefore coaching is goal-oriented (...)
12
 
5 reacties

 
Why Leaders Need Coaching
Leaders must be very conscious of their actions and of the impact they have on others. Coaching is an excellent tool to (...)
12
 
9 reacties

 
The Need for Relational Coaching
The term 'Relational Coaching' might seem to be synonymous to Coaching, since coaching always involves at least two peop (...)
11
 
1 reacties

 
Teacher Professional Development (TDP) Models
I came across several teacher professional development (TPD) models outlining ways and means to engage teachers as learn (...)
11
 
2 reacties

 
Does Business Coaching Really Work?
Hypothesis: coaching helps the coachee (and his team) to perform significantly better in achieving business objectives. (...)
11
 
15 reacties

 
Using Incentives and Rewards in Coaching
Is it helpful for coaches and coachees to provide different types of incentives or rewards for better performance? Of c (...)
11
 
4 reacties

 
How to Get Help from Someone Else?
Most people are a bit reluctant to ask for help, especially in the work environment. That is because we feel uncertain, (...)
11
 
8 reacties

 
Business Coach must be Holistic
As business coaches we have to know more about strategy/operations, people management, self management and communication (...)
10
 
0 reacties

 
Coaching and Pedagogy
I would like to see the difference between coaching and the roman concept of pedagogical leading. To me, the difference (...)
10
 
4 reacties

 
Use of the Body in Coaching
What do you think about coaching approaches that use the body to generate awareness and to develop soft skills… - Are t (...)
9
 
5 reacties

 
Qualitative and Quantitative Aspects of Coaching
Mentoring and coaching both have qualitative and quantitative aspects. For example, using multiple data collection tool (...)
9
 
2 reacties

 
Raising Productivity by Coaching
Be patient + be patient + be patient = success in coaching, but it is too hard to raise the productivity by coaching onl (...)
8
 
2 reacties

 
The Wheel of Life: Balance your Life
Life is not uni-dimensional; balance in life comes from fulfillment in all areas. If we overly focus on one or just a fe (...)
7
 
0 reacties

 
Evaluate the Benefits of Coaching in Your Organisation
Evaluation of coaching outcomes within an organisation is important for many reasons. It can:
 
Problems with Definition of Coaching
Overly broad definitions of coaching (and mentoring too) plague discussions around these two topics: - Coaching can be (...)
2
 
6 reacties

 
Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Coaching (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Myths on REACHING the top

What Experiences, Qualifications and Characteristics are Needed to Reach the Top? (...)
   
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life... (...)
   
 
 
 

Building an Organizational Coaching Capacity

Developing an Organizational Coaching Capacity, Learning Organization, Developing Coaching as an Organizational Capacity (...)
   
 
 
 

GENIUS Coaching Model

Coaching Talented People (...)
   
 
 
 

What is Your Leadership Point of View?

Reflection on your Leadership Style (...)
   
 
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Motivating your Coachee (...)
   
 
 
 

Personal Benefits of Coaching

Explaining the Advantages of Coaching at Coacheel Level (...)
   
 
 
 

History of Coaching

Organizational Development, Background of Coaching (...)
   
 
 
 

The GROWTH Framework for Coaching

Extended Coaching Model to Guide Coach-Coachee Interactions (...)
   
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Organizational Benefits of Coaching

Explaining the Advantages of Coaching at Organizational Level (...)
   
 
 
 

What is the Opposite of Situational Leadership?

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior (...)
   
 
 
 

4 Patterns of Behavior

Creating Behavioral Awareness (...)
   
 
 
 

Psychoanalysis and Coaching

Similarities and Differences (...)
   
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education (...)
   
 
 
 

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline Transition

Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development (...)
   
 
 
 

Freud's Personality Types

Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

How to Assess Relational Skills of the Coachee?

Human Resources, Leadership (...)
   
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership (...)
   
 
 
 

CEOs Time Spent per Stakeholder / Constituency

CEO Coaching, CEO Time Management, Stakeholder Management (...)
   
 
 
 

The Best Managers in Coaching

Employee Development, Employee Growth, Coaching by Managers, Mentoring, Career Management, Management Development (...)
   
 
 
 

Practical Tips to Increase the Performance of your Employees

Employee Development, Employee Growth, Coaching by Managers, Mentoring, Career Management, Management Development (...)
   
 
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance (...)
   
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Coachen. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk met coachen: MentorenFaciliteringstijlen  |  Leiderschapspijplijn  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Culturele Dimensies  |  Culturele Intelligentie  |  Emotionele Intelligentie  |  Managementraster  |  4 Dimensies van Relationeel Werk  |  Pyramide van Maslow  |  ERG Theorie  |  Spiral Dynamics  |  Changing Organizational Cultures  |  Verwachtingstheorie  |  Whole Brain-model  |  Zeven Eigenschappen  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Johari Venster  |  EPIC ADVISERS  |  Leiderschapsstijlen  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Coachen? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 29-11-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.