logo

Coachen

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Guy Bloom

358 items • 789.913 bezoeken

EnglishEnglishArabicChineseFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanishSwedish

Samenvatting

Wat is Coachen? Beschrijving

Coachen

Coachen kan als een methode en een techniek worden beschreven welke kan worden gebruikt voor het begeleiden van een individu naar nieuw leren in bepaalde tijdsperioden.  


Er zijn veel definities voor coachen. Gezien deze variërende en tegenstrijdige definities stelde Jackson dat een debat over de definitie van coachen een oefening in abstractie is (Jackson, 2005). Zelfs vruchtbare academische schrijvers (Clutterbuck en Megginson, 2005) veranderen hun gezichtspunt wat erop wijst, dat het gebied zich nog ontwikkelt en plooibaar is. Zover terug als in 1994, verwijst Garvey (1994) naar „één op één helpen“ en stelt voor het concept opnieuw te definiëren als term, met de bijna Esperanto-achtige hoop dat „één op één helpen“ de wedergeboorte van een morsdode term zou kunnen zijn, die hoewel effectief in beschrijvende termen niet „kleverig“ is als marketing term.


Sommige schrijvers hebben gesuggereerd dat mentoring het model is voor coachen en dat mentoring, als werktitel te formeel is. Zij gebruiken het woord coach aangezien dat gemakkelijker verteerbaar is (Hudson, 1999). Meer onlangs, in een heldhaftige poging om één of andere vorm van samenhang binnen dit verwarde uitzicht te creëren, zien wij dat de prominente schrijvers op het gebied niet gelukkig zijn om één van beide activiteiten als ondergroep van de andere goed te keuren. Zij verklaren categorisch dat het onderscheid tussen deze twee termen verwarring veroorzaakt en dat de gemeenschap zou moeten beginnen om een Coach-Mentor term overeen te komen (Parsloe & Wray, 2005).


Definities van Coaching (Coachen) kunnen zo eenvoudig en inclusief zijn als „het proces om anderen te empoweren“ (Whitmore, 1997). Of preciezer: „een proces dat leren en ontwikkeling mogelijk maakt en zo de prestatie te verbeterd“. Een succesvolle Coach te zijn vereist een kennis en een inzicht van het proces evenals de verscheidenheid van stijlen, vaardigheden en technieken die passend zijn in de context waarin het coachen plaatsvindt' (Parsloe, 1999). Perspectief speelt ook een grote rol in de interpretatie van een individuele medewerkersdefinitie. Mentoren bekijken coachen als hoofdzakelijk aan vaardigheidbetrekking gerelateerd, met specifieke capaciteiten verbonden aan het resultaat (Cranwell et al, 2004). De coach verplaatst de focus naar de resultaten van de baan (Megginson en Clutterbuck, 1995) en een primaire focus op prestatie binnen de huidige baan en benadrukt de ontwikkeling van vaardigheden (Clutterbuck, 2004).


Definities door coaches hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld. Van de enigszins vreemde, potentieel gevaarlijke en insulaire overtuiging dat het „belangrijkste aspect van het coachen is om te worden goedgekeurd, geëerbiedigd en verzorgd, eerder dan de uitwisseling van informatie tussen de coach en de gecoachde“ (Olalla, 1998). Tot de bedrijfsdefinitie die uitspreekt dat „coachen het in staat stellende proces is om prestatie, ontwikkeling en vervulling te verhogen“ (Alexander & Renshaw, 2005). Interessant genoeg, biedt Megginson (1988) zover terug als 1988 de zienswijze aan dat coachen effectiever is in de ontwikkeling van een persoon indien gebruikt in specifieke stadia. Daarmee is het coachen in de context van de bedrijfswereld meer rol, baan en project specifiek (Williams, 2000). Als wij deze lijn van gedachte volgen dat specifieke interventies op passende tijden in een persoonsontwikkeling de meest effectieve methodologie is, dan is een evaluatie van de brede waaier van coachingsinterventies vereist. En wij zullen zien dat wat nieuw is, is dat het coachen psychologie, sportenpsychologie en onderwijs (Zeus & Skiffington, 2000) heeft samengesmolten, en nu bezig is „verkoopbaarheid en geloofwaardigheid“ op te bouwen.
 

Oorsprong van Coachen. Geschiedenis

De term „coach“ wordt het eerst gezien rond 1500 verwijzend naar een methode van vervoer, eigenlijk een door paarden getrokken voertuig, uit de kleine Hongaarse stad Kócs (uitgesproken „koach“). Medio 1850 werd het woord coach op Engelse universiteiten gebruikt om naar een persoon te verwijzen die studenten hielp met hun examenvoorbereiding (Zeus en Skiffington, 2005) en schijnt links te hebben met „stampen“, blijkbaar herinnerend aan de multitasking vaardigheden verbonden aan het controleren van het team paarden die een koets voorttrok (Wikipedia, 2005). Coaching (Coachen) heeft zijn wortels in de Humanistische Psychologie (Zeus & Skiffington, 2000), zich concentrerend op de waardigheid van de persoon en zijn intrinsieke waarde.


Coachen in de BedrijfsWereld

Toen de Humanistische beweging ontstond beginnen wij een parallelle totstandkoming van het coachen binnen de bedrijfswereld te zien, die kan worden waargenomen uit vaktijdschriften. Gorby (1937) beschrijft oudere werknemers die nieuwe werknemers coachen om afval te verminderen, om zo een prestatiebonus te bereiken. Bigelow (1938) verhaalt Sales Managers die verkoopmensen coachen. Mold (1951) meldde een „manager als coach“ programma. Hayden (1955) beweerde dat „follow-up“ coachen beoordelingen verbeterde. Mahler (1964) wees op de moeilijkheden van organisaties om hun managers ertoe brengen om effectieve coaches te zijn. Gersham (1967) evalueerde het effect van opzichters op „houding & werkprestatie“. Tobias (1996) vermeldt een technisch „uitstekende“ 44 jaar oude manager, die op „zachte vaardigheden“ wordt gecoached. Hoewel gemeld in „vaktijdschriften“ zijn de verwijzingen hoofdzakelijk „analyses van casus“ en „commentaar“ in tegenstelling tot strenge analytische werken zoals de recentere studie door de Manchester Consulting Group (Zeus & Skiffington, 2005). Deze groep meldt een ROI van 5,7 keer wat betreft een coachingsprogramma dat tussen 1996-2000 wordt gelanceerd. Ook was de onderzoekfocus op een productiebedrijf gericht aangezien dit de financiële machtsbasis was indertijd en de concepten van „empowerde werknemersbestanden“ en van „menselijk kapitaal“ anders dan een operationele resource nog te voorschijn moesten komen.


Schijnbaar toonde het „levenscoaching“ concept de eerste coaching-achtige activiteit volgens moderne definities, in een programma dat gericht was op middelbare school mislukkingen. Dit werk aan het front van de oorlog tegen de armoede begon in de jaren '50 vanuit een door het YMCA-gesponsord trainingsprogramma in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, N.Y. Het doel ervan was naar krachtigere adviserings/leermethodes te zoeken om mensen te helpen bij het leren van psychologische en sociale vaardigheden om het hoofd te bieden aan de voorspelbare ontwikkelingsproblemen van het leven (Adkins, 2006). Tegen het einde van de jaren '60 werd het onderzoek rigoureuzer (Grant & Cavanagh, 2004). De focus op meer academische methodologieën was de katalysator voor de geloofwaardigheid die nodig was voor de progressievere commerciële organisaties. En de geboorte van leidinggevenden- & bedrijfscoachen kwam uit leiderschapprogramma's voort in de jaren '80 (Zeus & Skiffington, 2005).


De echte doorbraak van Coachen kwam met het mix van sporten en de bedrijfswereld, vrijwel opnieuw uitvindend. Het Tim Gallwey (1974) met zijn BinnenSpel van Tennis, was een primaire katalysator voor het coachen in een bedrijfscontext met de snelle successie van andere opmerkelijke sport-coaches, zoals: John Whitmore (de rennende drijvende factor van de kampioen), David Hemery (de Olympische Medaillewinnaar van Hindernissen), en David Witaker (de Olympische Coach van het Hockey).


Het Coachen in zijn moderne vorm werd geboren uit de Constructionistisch Leren Theorie (Williams & Irving, 2001), met een kernovertuiging dat er geen enkele, ware vertoler of interpretatie van de werkelijkheid is (Zeus & Skiffington 2005). Men kan de geboorte zien van het coachen vanuit principes die verklaren: „allemaal construeren wij ons eigen begrip van de wereld waarin wij leven, door bezinning over onze ervaringen“. En interessant met de jaren '90 die volgens sommigen een toename in „quasi-filosofische“ groepen laten zien, vinden bijzondere gunst bij management en communicatiesontwikkelaars (Parsloe & Wray, 2005), het is mogelijk om te zien hoe een fenomeen zoals NLP (Grinder & Bandler, 1989) „de krenten uit de pap“ haalde van zulke gebieden als de Constructionist theorie, de Cybernetica van Bateson (2000), Taal Theorie en Landamatics van Chomsky (1972)(Landa, 1974). Het is deze aanpak van „krenten oogsten“ en de eisen van de commerciële corporate wereld die de roep om een „een wetenschapper-vakman model van coachen“ heeft gegenereerd, waarin een meer academische en strenge methodologie als benchmark en validatie van het gebied dienst zal doen. Voor velen is coachen nog ver van een beroep, ondanks het bestaan van diegenen die professioneel coachen (Toelage, 2003b). De huidige zorgen op het gebied van definitie en geldigheid kunnen worden verklaard door een beroep dat „is samengekomen“ eerder dan op zijn huidige positie „te voorschijn gekomen“.


Gebruik van Coachen. Toepassingen

 • Commerciële Coach.
 • Leiderschapscoach.
 • Levenscoach.
 • Prestatie coach.
 • Sport coach.
 • De Coach op de werkplaats.

Stappen in Coachen. Proces

Bestaat geen universele overeenstemming over.


Sterke punten van Coachen. Voordelen

 • Het overheersende voordeel om aan het individu en de zaken te coachen is het vergemakkelijken van het geleide leren. Hoewel het leren via een coach wordt mogelijk gemaakt, ligt het ware onderliggende voordeel van coachen in de bekwaamheid van het individu om „verder te gaan“ vanuit de ervaring als een bekwamere medewerker.
 • In termen van het behouden en het ontwikkelen van talent wijzen studies op aanzienlijke voordelen voor bedrijven die actief het coachen tijdens overgangs/veranderingsfasen bevorderen.
 • De ROI voor coachen is aanzienlijk hoger dan standaard klassikale opleiding, vooral in de leidinggevende gemeenschap, waar studies aantonen dat zij tot 30 keer sneller dan middle management afgeleid worden.

Beperkingen van Coachen. Nadelen

 • Coachen is geen therapie. Als het dat toch is dan kan de gecoachde afhankelijk worden.
 • Kan als prestigepositie in zaken worden gezien en kan zo een cliché van coaches en politieke beïnvloeders creëren.
 • Probeer eens uw baas te vertellen dat hij een waardeloze coach is!

Veronderstellingen van Coachen. Voorwaarden

 • Coachen bouwt werkelijk voort op het idee van Malcolm Knowles en „Volwassen Leren“, die in wezen zegt dat het individu verantwoordelijk is voor zijn eigen leren en dat alle ontmoetingen begeleidend eerder dan geleid zouden moeten zijn.
 • Dit is een zeer ingewikkeld onderwerp, voor zo iets simpels. De reden hiervoor is dat coachen zelf per definitie geen model is, modellen zoals GROW zijn de hulpmiddelen om te coachen.
 • Momenteel zijn er geen centrale modellen die een universeel toegelaten definitie aanbieden.

Boek: Zeus & Skiffington - The Coaching at Work Toolkit

Boek: Mary Beth O'Neill - Executive Coaching with Backbone and Heart

Boek: Bruce Peltier - The Psychology of Executive Coaching


Special Interest Group

Coachen Special Interest Group.


Special Interest Group
Special Interest Group (358 leden)

Forum

Forumdiscussies over Coachen. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


onderwerp Effectiever Leidinggeven: Aandachtsmanagement
Herken je wel eens dat bijna al je aandacht uitgaat naar de probleemgevallen in je team? En naar zaken die vanuit je omgeving op je afkomen? Waardoor je niet voldoende aandacht besteed aan mensen die ...
Rating17
 
Reacties8 reacties
🔥 Randvoorwaarden voor Succesvolle Coaching
Ik geloof dat coaching een hulpmiddel is dat het leren van bepaalde praktijken of gewoonten vergemakkelijkt. Het levert zelf geen verandering op. Het hangt sterk af van de WIL van degene die wordt gec...
Rating6
 
onderwerp Coachen is een Proces Waar de Coach Zichzelf Als Instrument Inzet
Ook ik heb in de loop der jaren heel wat boeken gelezen: over coaching, psychologie, filosofie, sociologie...: een voedingsbodem om uit te putten en inzicht te krijgen in menselijk gedrag (en patronen...
Rating5
 
onderwerp Een Coach sluit aan bij Gecoachte en doet geen Suggesties
De coach sluit aan bij (en op) het verantwoordingsniveau van de gecoachte (inclusief taalpatronen e.d.). Van hieruit doet de coach "slechts" een beroep op het inzicht (voorstellingsvermogen) van de g...
Rating5
 
Reacties1 reacties
onderwerp Coaching: Ik Maak je Wereld Groter
COACHING, ONBAATZUCHTIG GEVEN EN LEREN ONTVANGEN Coaching in deze moderne tijd is kennelijk een noodzakelijk kwaad geworden. Steeds meer directeuren, managers en medewerkers maken er gebruik van om...
Rating3
 
onderwerp The GROW Model / Coaching Framework
There is a coaching model from partnership coaching, called "GROW" involving a set of exploring questions: G - GOALS - what do we want to accomplish / discuss R - REALITY - what is happening now O ...
Rating40
 
Reacties18 reacties
onderwerp Mentoring versus Coaching
Mentoring has high interest for me. Based on my observation and that of other officers, a great gap exists in planning and delivery. So mentoring should help to improve teacher competencies. A more ex...
Rating28
 
Reacties23 reacties
onderwerp The Enneagram of 9 Personalities. Types and Centers
The Enneagram is a very old symbol which has been introduced to the Western society by Gurdjief (1866 – 1949) and graduately developed to a coaching tool. In full it is called: Enneagram of Personalit...
Rating27
 
Reacties11 reacties
onderwerp The Coach as a Facilitator for Self-Findings
Coaching is not about teaching people, but it is a process of facilitating the coachee to dig out his/her own hidden talents and anxiety via psychological counseling techniques....
Rating27
 
Reacties9 reacties
onderwerp Has Coaching Become Too Technical?
I have been researching coaching for a number of years - partly in the hunt for the 'simple but effective' set of tools. The more I read, the more I seem to get confused. In my early learning of coac...
Rating23
 
Reacties9 reacties
onderwerp Qualities of a Good Coach. Checklist
The importance of coaching cannot be underestimated. However, identifying a good coach is far from easy. Here's a checklist of qualities for a good coach I recommend: - More knowledgeable in the area...
Rating20
 
Reacties5 reacties
onderwerp Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
The theory of REBT has been developed by Albert Ellis in 1955. Albert Ellis was not satisfied with the type of therapy he was trained in at that moment. Therefore, he experimented with different thera...
Rating16
 
Reacties1 reacties
onderwerp Assumptions of Coaching: You Can Change and Develop Yourself
Since the 1960s, human studies, psychotherapy and philosophies rooted in oriental traditions like Zen Buddhism and Taoism created more interest for self-reflection and spiritualism, self-knowledge and...
Rating16
 
Reacties5 reacties
onderwerp Effective Coaching
An effective coach is a skilled and knowledgeable individual who understands that all individuals, if they are not already achieving their true desires, are offering some form of resistance in terms o...
Rating15
 
Reacties6 reacties
onderwerp The Impact of Personal Coaching
Personal career coaching is akin to having a skilled navigator on a journey towards professional fulfillment. A coach serves as a GUIDING LIGHT, illuminating the path, and providing valuable insights ...
Rating15
 
Reacties11 reacties
onderwerp Teacher Professional Development (TPD) Models
I came across several teacher professional development (TPD) models outlining ways and means to engage teachers as learners on site. The one I find most useful is the observation/assessment model that...
Rating11
 
Reacties2 reacties
onderwerp Does Business Coaching Really Work?
Hypothesis: coaching helps the coachee (and his team) to perform significantly better in achieving business objectives. Is this a dream or a fact? Experience?...
Rating11
 
Reacties16 reacties
onderwerp Coaching as Social Capital
I have always been fascinated by the references in the literatures and in coaching trainings to the coach-client relationship. Clearly the relationship is important, but is it anymore important in oth...
Rating11
 
Reacties4 reacties
onderwerp How to Get Help from Someone Else?
Most people are a bit reluctant to ask for help, especially in the work environment. That is because we feel uncertain, are afraid to be rejected, or fear for diminished status. Heidi Grant argues th...
Rating11
 
Reacties9 reacties
onderwerp The Need for Relational Coaching
The term 'Relational Coaching' might seem to be synonymous to Coaching, since coaching always involves at least two people that communicate and form a relationship in some way. However, the term relat...
Rating11
 
Reacties4 reacties
onderwerp Coaching and Pedagogy
I would like to see the difference between coaching and the roman concept of pedagogical leading. To me, the difference could be the knowledge the coach should have about the strenghts of the coachee...
Rating10
 
Reacties4 reacties
onderwerp Qualitative and Quantitative Benefits of Coaching
Mentoring and coaching both have qualitative and quantitative benefits (aspects). For example, using multiple data collection tools during my research resulted in verbal and numerical data; that is q...
Rating9
 
Reacties3 reacties
onderwerp Use of the Body in Coaching
What do you think about coaching approaches that use the body to generate awareness and to develop soft skills… - Are they acceptable in your culture? - Do they fit in corporate coaching?...
Rating9
 
Reacties5 reacties
onderwerp How to Raise Productivity by Coaching?
Be patient + be patient + be patient = success in coaching, but it is too hard to raise the productivity by coaching only. There are too many factors involved to increase the productivity and there a...
Rating8
 
Reacties2 reacties
onderwerp Being a 'Good-Enough' Coach is the Best that we can Be...
Working as coaches we detect and explore the patterns which reveal pictures of a client's inner landscape – a window to their 'inner-selves' perhaps? To contain that narrative, we explore our own rela...
Rating8
 
Reacties8 reacties
onderwerp The Wheel of Life: Balance your Life
Life is not uni-dimensional; balance in life comes from fulfillment in all areas. If we overly focus on one or just a few areas of our life, these tend to to weigh heavily on our psyche and bring abou...
Rating7
 
onderwerp Psychodynamics, Coaching and the Validity of All Emotions
We currently operate in a world which appears to favour happiness above anything else – almost as a 'right'. I'm not convinced by this. Being happier seems to be a goal for many people, but why shoul...
Rating6
 
Reacties2 reacties
onderwerp ACT Hexaflex Therapy and Business Coaching
What is ACT Hexaflex Therapy. Meaning ACT is a behavioural-focused psychological flexibility treatment or therapy which was developed by Steven C. Hayes in the 1980s. ACT is a process-based therapy, ...
Rating3
 
onderwerp The Empowerment Corner: Unleashing your Full Potential Through Personal Guidance
I'm developing an idea I am calling 'The Empowerment Corner' (EMC) - a transformative space dedicated to helping individuals unlock their full potential through the power of personal guidance. In this...
Rating3
 

Begin een nieuw onderwerp

Begin een nieuw onderwerp over Coachen

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Coachen. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Coaching by Managers and by Leaders
I've been a long time manager in multinational companies and I am since 8 years a self-employed business coach. As a professional coach I support my coachees in finding their own solution of their own...
Rating43
 
Reacties23 reacties

🥈 Team Coaching by Managers
Are you a manager or a coach? According to a new book by Google's Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg and Alan Eagle there is little difference. The Trillion Dollar Coach is a tribute to Bill Campbell...
Rating26
 
Reacties8 reacties

🥉 Preconditions for Successful Coaching
I believe that coaching is a tool that helps to facilitate the learning progress of certain practices or habits. It does not produce a change on its own. It depends a lot on the WILL of the one being ...
Rating16
 
Reacties4 reacties

onderwerp Coach People's Strengths or Weaknesses?
Coaching people's strengths I find is much more effective than coaching their weaknesses. Working on a strong usually preferred area is more motivating than concentrating on something that perhaps the...
Rating13
 
Reacties5 reacties

onderwerp Why Leaders Need Coaching
Leaders must be very conscious of their actions and of the impact they have on others. Coaching is an excellent tool to gain consciousness. Any other reasons why coaching is particularly useful for le...
Rating12
 
Reacties9 reacties

onderwerp Coaching is Expert-aided Goal-oriented Learning
A coach is one which takes you from the the present place to another desired place. Therefore coaching is goal-oriented learning with the aid of an expert in the field....
Rating12
 
Reacties5 reacties

onderwerp Using Incentives and Rewards in Coaching
Is it helpful for coaches and coachees to provide different types of incentives or rewards for better performance? Of course better performance by itself is already rewarding, I'm just considering to...
Rating11
 
Reacties4 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Coaching (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Subject

Myths on REACHING the top

What Experiences, Qualifications and Characteristics are Needed to Reach the Top?
I'd like to contribute a summary of an article by HRM Professor Monika Hamori of Instituto de Empresa Business School. H...
Subject

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life...
Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a changeless sense of wh...
Subject

Building an Organizational Coaching Capacity

Developing an Organizational Coaching Capacity, Learning Organization, Developing Coaching as an Organizational Capacity
COACHING ON AN INDIVIDUAL LEVEL In their book "Trillion Dollar Coach: Lessons for Managers", Google's Schmidt, Rosenber...
Subject

GENIUS Coaching Model

Coaching Talented People
I developed the GENIUS coaching model as a guide to managing a creative thinking coaching session. This grew out of my e...
Subject

What is Your Leadership Point of View?

Reflection on your Leadership Style
In my experience very few leaders are able to define and succinctly articulate their leadership point of view. The reaso...
Subject

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Motivating your Coachee
An interesting way to look at coachees for motivation purposes is described by Heidi Grant Halverson and E. Tory Higgin...
Subject

Personal Benefits of Coaching

Explaining the Advantages of Coaching at Coacheel Level
Here is a list of some typical advantages of using a coach as an assistant to your personal and professional development...
Subject

History of Coaching

Organizational Development, Background of Coaching
- In the context of management, the term coaching appears to have first been used by Myles Mace in 1958 and was seen as ...
Subject

The GROWTH Framework for Coaching

Extended Coaching Model to Guide Coach-Coachee Interactions
The GROWTH model adds two more dimensions to this coaching model. Once deciding what the coachee will do, we look at: -...
Subject

Identify and Develop Leadership Abilities

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Covey's 4 Roles of Leadership® helps managers to identify and develop 4 important abilities of 'true' leaders: Modeling...
Subject

Organizational Benefits of Coaching

Explaining the Advantages of Coaching at Organizational Level
Here are some typical benefits of using a coach to overcome problems within an organization: - Coaches may help to iden...
Subject

What is the Opposite of Situational Leadership?

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Situational Leadership can be seen as an adaptive style. The opposite, non-adaptive, or inflexible, style of leadership ...
Subject

Five Leadership Development Ideas

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Although years of research and analysis by biographers, historians, and scholars have produced an enormous library of bo...
Subject

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership...
Subject

Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
There are many different forms or manifestations of ineffective behavior, such as - Finding it difficult to say 'no'. ...
Subject

4 Patterns of Behavior

Creating Behavioral Awareness
According to Willem Roding there are 4 patterns cuasing behavior: 1. INSTINCT: Stimulus --> Reflex. Automatic decision:...
Subject

Psychoanalysis and Coaching

Similarities and Differences
Psychoanalysis is focused on what does not work, on dis-functional thoughts and behaviour, depending on the approach it ...
Subject

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis...
Subject

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline Transition

Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
Moving from one manager level/phase to the following in the Management / Leadership Pipeline is a difficult task. Freedm...
Subject

Freud's Personality Types

Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Freud recognized that there are an almost infinite variety of personalities which could be in the end broken down into 3...
Subject

How to Assess Relational Skills of the Coachee?

Human Resources, Leadership
You can use the 4 dimensions of relational skills to assess relational skills: Influence skills: - Look for a history...
Subject

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership
Although it is not necessary to be interested in or skilled at all four dimensions of relational work in order to succee...
Subject

CEOs Time Spent per Stakeholder / Constituency

CEO Coaching, CEO Time Management, Stakeholder Management
Research by Porter, Nohria and Higgins among 27 CEOs revealed the following interesting data on with whom they spend the...
Subject

The Best Managers in Coaching

Employee Development, Employee Growth, Coaching by Managers, Mentoring, Career Management, Management Development
Gartner (2018) surveyed 7,300 employees and executives across 25 industries and found that there are 4 types of managers...
Subject

Practical Tips to Increase the Performance of your Employees

Employee Development, Employee Growth, Coaching by Managers, Mentoring, Career Management, Management Development
The performance of an employee (or a team of them) depends on many factors. One of the main factors is how well the empl...
Subject

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W...
Subject

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
Before you seek training in leadership, you should assess your strenghts and weaknesses as a Leader by comparing with th...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Coachen. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Video

The Fatal Coaching Mistake by Managers

Coaching, Mentoring, Management, Leadership
Managers and executives often don't realize how much influence they have over their staff, by just being their superior...
Presentatie

How to Become a Master Manager?

Introduction to Managing People. Know Thyself
This good introduction presentation is about how to be a Master Manager. By J. S. Osland, D. A. Kolb, I. M. Rubin and M....
Presentatie

Introduction to Coaching Employees

Organizational Coaching, Employee Assistance
Presentation about Coaching, thereby focusing on Employee Assistance (EA) coaching. 1. The Importance of Coaching 2. C...
Presentatie

Coaching vs Counseling

A Comparison
Comparison of counseling and coaching on 6 characteristics....
Artikel

Building the Helping Relationship

10 Principles for Facilitative Consultancy
Superb article by MIT Professor and OD consultant Edgar H. Schein in which he concludes that: "... The decisive factor ...
Presentatie

Assess your Personality Type to Plan your Career

Career Management, Career Planning, Personality Types
This presentation elaborates on how to define your personality and the career that suits best to you. The presentation i...
Video

NLP: The 6 Neurological Levels

6 layers to view at the reality of a person or issue
Neuro Linguistic Programming (NLP) is used increasingly by businesses and individuals in HR, marketing, sales and organi...
Presentatie

Hearing versus Listening

Communicating Effectively, Active Listening, Coaching, Mentoring
A comprehensive presentation about listening and how to do it well. Includes a scheme of the steps in the listening pro...
Video

Daniel Goleman on Competence Development

Competence Development, Coaching, Mentoring
Daniel Goleman gives 5 steps on how to develop a personal competence: 1. Ask yourself: Do I really care? 2. Get honest...
Presentatie

Coaching vs Mentoring

A Comparison
Comparison of mentoring and coaching on 7 characteristics....
Video

Introduction and Summary of (Executive) Coaching

Initial Understanding of Coaching
Chris Ruisi explains: 1. What is coaching? 2. What makes a good coach? 3. What is special about executive coaching? ...
Video

Steven Covey on his 8 Habits of Effective People / Managers / Leaders

Understanding the 8 Habits of Covey. Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
In this video Steven Covey explains his 7 habits plus the 8th habit he added later: 1. Be proactive 2. Begin with the ...
Artikel

The Performance Effects of Coaching

Coaching, Performance
Paper by Ritu Agarwal, Corey M. Angst and Massimo Magni on the effects of managers' coaching intensity on the performanc...
Presentatie

How to Manage Challenging Situations and Challenging People?

People Management, Conflict Management, Persuasion, Challenging Situations
This presentation is about the management of Conflicts, other challenging situations and about managing challenging peop...
Video

Manager? Why you need Coaching and Mentoring Skills

Management Skills, Coaching Skills, Mentoring Skills, Management Development, Leadership Development
Effective managers understand the difference between their role as a mentor and as a coach in developing their people an...
Video

Practical Communication Tips for Managers

Management Skills, Leadership Skills, Management Development, Leadership Development, Situational Leadership
As manager you need to combine professional expertise and experience with specific character traits, interpersonal and c...
Presentatie

Communication Essentials: Non-verbal, Verbal and Listening Skills

Communication Skills, Personal Skills, Confidence, Power, Influence, Sincerity, Trust
Presentation about communication skills, including non-verbal and verbal communication and listening skills. The present...
Presentatie

Mindfulness and Wellbeing at Work

Wellbeing, Well-being, Mindfulness, Motivation, Employee Commitment Time Management, Coaching
This presentation elaborates on the concept of mindfulness in the workplace, and includes the following sections: 1. Ou...
Presentatie

The Role of Supervisor | Skills of Supervisors

Skills of a Supervisor, Supervisor Role, Supervisor Behavior
This presentation elaborates on the skills that supervisors need in order to be successful in their business/organizatio...
Video

All the World is a Stage (Shakespeare)

Impression Management, Communication
Explanation of the main ideas of sociologist Erving Goffman regarding Impression Management. Shakespeare wrote: "A...
Video

Johan Cruijff on Coaching

Coaching, Mentoring, Goal Setting, Teamwork
In this video legendary Dutch football player and coach Johan Cruijff (1947-2016) presents some of his inimitable ideas ...
Video

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an...
Video

How you can Change and Improve Yourself

Self Development, Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
Coach Tony Robbins explains that you can only achieve good results in changing or improving yourself if you: Not onl...
Presentatie

Peer and Co-worker Relationships

Relationship Management, Emotional Intelligence, Coaching, Emotional Work, Relationship at Work, Employee Relationships
This presentation is about the relationship between peer and co-workers, and includes the following sections: 1. Nature...
Presentatie

Guide Toward Coaching your Employees

Coaching Employees, Performance Reviews, Giving Effective Feedback
Presentation that provides information about the ways to effectively coach employees. The presentation includes the foll...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Coachen.


NWS

Nieuws

VID

Video's

PRS

Presentaties

 
BKS

Boeken

ACA

Academisch

WIK

Meer


Vergelijk met coachen: MentorenFaciliteringstijlen  |  Leiderschapspijplijn  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Culturele Dimensies  |  Culturele Intelligentie  |  Emotionele Intelligentie  |  Managementraster  |  4 Dimensies van Relationeel Werk  |  Pyramide van Maslow  |  ERG Theorie  |  Spiral Dynamics  |  Changing Organizational Cultures  |  Verwachtingstheorie  |  Whole Brain-model  |  Zeven Eigenschappen  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Johari Venster  |  EPIC ADVISERS  |  Leiderschapsstijlen  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Special Interest Group

Weet u veel af van Coachen? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Laatst bijgewerkt op: 27-9-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.