Coachen

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Guy Bloom

363 items • 706.485 bezoeken


Samenvatting

CoachenWat is Coachen? Beschrijving

Coachen kan als een methode en een techniek worden beschreven welke kan worden gebruikt voor het begeleiden van een individu naar nieuw leren in bepaalde tijdsperioden.  


Er zijn veel definities voor coachen. Gezien deze variërende en tegenstrijdige definities stelde Jackson dat een debat over de definitie van coachen een oefening in abstractie is (Jackson, 2005). Zelfs vruchtbare academische schrijvers (Clutterbuck en Megginson, 2005) veranderen hun gezichtspunt wat erop wijst, dat het gebied zich nog ontwikkelt en plooibaar is. Zover terug als in 1994, verwijst Garvey (1994) naar „één op één helpen“ en stelt voor het concept opnieuw te definiëren als term, met de bijna Esperanto-achtige hoop dat „één op één helpen“ de wedergeboorte van een morsdode term zou kunnen zijn, die hoewel effectief in beschrijvende termen niet „kleverig“ is als marketing term.


Sommige schrijvers hebben gesuggereerd dat mentoring het model is voor coachen en dat mentoring, als werktitel te formeel is. Zij gebruiken het woord coach aangezien dat gemakkelijker verteerbaar is (Hudson, 1999). Meer onlangs, in een heldhaftige poging om één of andere vorm van samenhang binnen dit verwarde uitzicht te creëren, zien wij dat de prominente schrijvers op het gebied niet gelukkig zijn om één van beide activiteiten als ondergroep van de andere goed te keuren. Zij verklaren categorisch dat het onderscheid tussen deze twee termen verwarring veroorzaakt en dat de gemeenschap zou moeten beginnen om een Coach-Mentor term overeen te komen (Parsloe & Wray, 2005).


Definities van Coaching (Coachen) kunnen zo eenvoudig en inclusief zijn als „het proces om anderen te empoweren“ (Whitmore, 1997). Of preciezer: „een proces dat leren en ontwikkeling mogelijk maakt en zo de prestatie te verbeterd“. Een succesvolle Coach te zijn vereist een kennis en een inzicht van het proces evenals de verscheidenheid van stijlen, vaardigheden en technieken die passend zijn in de context waarin het coachen plaatsvindt' (Parsloe, 1999). Perspectief speelt ook een grote rol in de interpretatie van een individuele medewerkersdefinitie. Mentoren bekijken coachen als hoofdzakelijk aan vaardigheidbetrekking gerelateerd, met specifieke capaciteiten verbonden aan het resultaat (Cranwell et al, 2004). De coach verplaatst de focus naar de resultaten van de baan (Megginson en Clutterbuck, 1995) en een primaire focus op prestatie binnen de huidige baan en benadrukt de ontwikkeling van vaardigheden (Clutterbuck, 2004).


Definities door coaches hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld. Van de enigszins vreemde, potentieel gevaarlijke en insulaire overtuiging dat het „belangrijkste aspect van het coachen is om te worden goedgekeurd, geëerbiedigd en verzorgd, eerder dan de uitwisseling van informatie tussen de coach en de gecoachde“ (Olalla, 1998). Tot de bedrijfsdefinitie die uitspreekt dat „coachen het in staat stellende proces is om prestatie, ontwikkeling en vervulling te verhogen“ (Alexander & Renshaw, 2005). Interessant genoeg, biedt Megginson (1988) zover terug als 1988 de zienswijze aan dat coachen effectiever is in de ontwikkeling van een persoon indien gebruikt in specifieke stadia. Daarmee is het coachen in de context van de bedrijfswereld meer rol, baan en project specifiek (Williams, 2000). Als wij deze lijn van gedachte volgen dat specifieke interventies op passende tijden in een persoonsontwikkeling de meest effectieve methodologie is, dan is een evaluatie van de brede waaier van coachingsinterventies vereist. En wij zullen zien dat wat nieuw is, is dat het coachen psychologie, sportenpsychologie en onderwijs (Zeus & Skiffington, 2000) heeft samengesmolten, en nu bezig is „verkoopbaarheid en geloofwaardigheid“ op te bouwen.
 

Oorsprong van Coachen. Geschiedenis

De term „coach“ wordt het eerst gezien rond 1500 verwijzend naar een methode van vervoer, eigenlijk een door paarden getrokken voertuig, uit de kleine Hongaarse stad Kócs (uitgesproken „koach“). Medio 1850 werd het woord coach op Engelse universiteiten gebruikt om naar een persoon te verwijzen die studenten hielp met hun examenvoorbereiding (Zeus en Skiffington, 2005) en schijnt links te hebben met „stampen“, blijkbaar herinnerend aan de multitasking vaardigheden verbonden aan het controleren van het team paarden die een koets voorttrok (Wikipedia, 2005). Coaching (Coachen) heeft zijn wortels in de Humanistische Psychologie (Zeus & Skiffington, 2000), zich concentrerend op de waardigheid van de persoon en zijn intrinsieke waarde.


Coachen in de BedrijfsWereld

Toen de Humanistische beweging ontstond beginnen wij een parallelle totstandkoming van het coachen binnen de bedrijfswereld te zien, die kan worden waargenomen uit vaktijdschriften. Gorby (1937) beschrijft oudere werknemers die nieuwe werknemers coachen om afval te verminderen, om zo een prestatiebonus te bereiken. Bigelow (1938) verhaalt Sales Managers die verkoopmensen coachen. Mold (1951) meldde een „manager als coach“ programma. Hayden (1955) beweerde dat „follow-up“ coachen beoordelingen verbeterde. Mahler (1964) wees op de moeilijkheden van organisaties om hun managers ertoe brengen om effectieve coaches te zijn. Gersham (1967) evalueerde het effect van opzichters op „houding & werkprestatie“. Tobias (1996) vermeldt een technisch „uitstekende“ 44 jaar oude manager, die op „zachte vaardigheden“ wordt gecoached. Hoewel gemeld in „vaktijdschriften“ zijn de verwijzingen hoofdzakelijk „analyses van casus“ en „commentaar“ in tegenstelling tot strenge analytische werken zoals de recentere studie door de Manchester Consulting Group (Zeus & Skiffington, 2005). Deze groep meldt een ROI van 5,7 keer wat betreft een coachingsprogramma dat tussen 1996-2000 wordt gelanceerd. Ook was de onderzoekfocus op een productiebedrijf gericht aangezien dit de financiële machtsbasis was indertijd en de concepten van „empowerde werknemersbestanden“ en van „menselijk kapitaal“ anders dan een operationele resource nog te voorschijn moesten komen.


Schijnbaar toonde het „levenscoaching“ concept de eerste coaching-achtige activiteit volgens moderne definities, in een programma dat gericht was op middelbare school mislukkingen. Dit werk aan het front van de oorlog tegen de armoede begon in de jaren '50 vanuit een door het YMCA-gesponsord trainingsprogramma in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, N.Y. Het doel ervan was naar krachtigere adviserings/leermethodes te zoeken om mensen te helpen bij het leren van psychologische en sociale vaardigheden om het hoofd te bieden aan de voorspelbare ontwikkelingsproblemen van het leven (Adkins, 2006). Tegen het einde van de jaren '60 werd het onderzoek rigoureuzer (Grant & Cavanagh, 2004). De focus op meer academische methodologieën was de katalysator voor de geloofwaardigheid die nodig was voor de progressievere commerciële organisaties. En de geboorte van leidinggevenden- & bedrijfscoachen kwam uit leiderschapprogramma's voort in de jaren '80 (Zeus & Skiffington, 2005).


De echte doorbraak van Coachen kwam met het mix van sporten en de bedrijfswereld, vrijwel opnieuw uitvindend. Het Tim Gallwey (1974) met zijn BinnenSpel van Tennis, was een primaire katalysator voor het coachen in een bedrijfscontext met de snelle successie van andere opmerkelijke sport-coaches, zoals: John Whitmore (de rennende drijvende factor van de kampioen), David Hemery (de Olympische Medaillewinnaar van Hindernissen), en David Witaker (de Olympische Coach van het Hockey).


Het Coachen in zijn moderne vorm werd geboren uit de Constructionistisch Leren Theorie (Williams & Irving, 2001), met een kernovertuiging dat er geen enkele, ware vertoler of interpretatie van de werkelijkheid is (Zeus & Skiffington 2005). Men kan de geboorte zien van het coachen vanuit principes die verklaren: „allemaal construeren wij ons eigen begrip van de wereld waarin wij leven, door bezinning over onze ervaringen“. En interessant met de jaren '90 die volgens sommigen een toename in „quasi-filosofische“ groepen laten zien, vinden bijzondere gunst bij management en communicatiesontwikkelaars (Parsloe & Wray, 2005), het is mogelijk om te zien hoe een fenomeen zoals NLP (Grinder & Bandler, 1989) „de krenten uit de pap“ haalde van zulke gebieden als de Constructionist theorie, de Cybernetica van Bateson (2000), Taal Theorie en Landamatics van Chomsky (1972)(Landa, 1974). Het is deze aanpak van „krenten oogsten“ en de eisen van de commerciële corporate wereld die de roep om een „een wetenschapper-vakman model van coachen“ heeft gegenereerd, waarin een meer academische en strenge methodologie als benchmark en validatie van het gebied dienst zal doen. Voor velen is coachen nog ver van een beroep, ondanks het bestaan van diegenen die professioneel coachen (Toelage, 2003b). De huidige zorgen op het gebied van definitie en geldigheid kunnen worden verklaard door een beroep dat „is samengekomen“ eerder dan op zijn huidige positie „te voorschijn gekomen“.


Gebruik van Coachen. Toepassingen

 • Commerciële Coach.
 • Leiderschapscoach.
 • Levenscoach.
 • Prestatie coach.
 • Sport coach.
 • De Coach op de werkplaats.

Stappen in Coachen. Proces

Bestaat geen universele overeenstemming over.


Sterke punten van Coachen. Voordelen

 • Het overheersende voordeel om aan het individu en de zaken te coachen is het vergemakkelijken van het geleide leren. Hoewel het leren via een coach wordt mogelijk gemaakt, ligt het ware onderliggende voordeel van coachen in de bekwaamheid van het individu om „verder te gaan“ vanuit de ervaring als een bekwamere medewerker.
 • In termen van het behouden en het ontwikkelen van talent wijzen studies op aanzienlijke voordelen voor bedrijven die actief het coachen tijdens overgangs/veranderingsfasen bevorderen.
 • De ROI voor coachen is aanzienlijk hoger dan standaard klassikale opleiding, vooral in de leidinggevende gemeenschap, waar studies aantonen dat zij tot 30 keer sneller dan middle management afgeleid worden.

Beperkingen van Coachen. Nadelen

 • Coachen is geen therapie. Als het dat toch is dan kan de gecoachde afhankelijk worden.
 • Kan als prestigepositie in zaken worden gezien en kan zo een cliché van coaches en politieke beïnvloeders creëren.
 • Probeer eens uw baas te vertellen dat hij een waardeloze coach is!

Veronderstellingen van Coachen. Voorwaarden

 • Coachen bouwt werkelijk voort op het idee van Malcolm Knowles en „Volwassen Leren“, die in wezen zegt dat het individu verantwoordelijk is voor zijn eigen leren en dat alle ontmoetingen begeleidend eerder dan geleid zouden moeten zijn.
 • Dit is een zeer ingewikkeld onderwerp, voor zo iets simpels. De reden hiervoor is dat coachen zelf per definitie geen model is, modellen zoals GROW zijn de hulpmiddelen om te coachen.
 • Momenteel zijn er geen centrale modellen die een universeel toegelaten definitie aanbieden.

Boek: Zeus & Skiffington - The Coaching at Work Toolkit

Boek: Mary Beth O'Neill - Executive Coaching with Backbone and Heart

Boek: Bruce Peltier - The Psychology of Executive Coaching


Special Interest Group

Toetreden

Coachen Special Interest Group.Special Interest Group (373 leden)

Forum

Nieuw Onderwerp

Forum over Coachen.


Effectiever Leidinggeven: Aandachtsmanagement
Herken je wel eens dat bijna al je aandacht uitgaat naar de probleemgevallen in je team? En naar zaken die vanuit je omg (...)
17
 
8 reacties
🔥 NIEUW Randvoorwaarden voor Succesvolle Coaching
Ik geloof dat coaching een hulpmiddel is dat het leren van bepaalde praktijken of gewoonten vergemakkelijkt. Het levert (...)
6
 
Coachen is een Proces Waar de Coach Zichzelf Als Instrument Inzet
Ook ik heb in de loop der jaren heel wat boeken gelezen: over coaching, psychologie, filosofie, sociologie...: een voedi (...)
5
 
Een Coach sluit aan bij Gecoachte en doet geen Suggesties
De coach sluit aan bij (en op) het verantwoordingsniveau van de gecoachte (inclusief taalpatronen e.d.).
Van hierui (...)
5
 
1 reacties
Coaching: Ik Maak je Wereld Groter
COACHING, ONBAATZUCHTIG GEVEN EN LEREN ONTVANGEN

Coaching in deze moderne tijd is kennelijk een noodzakelijk (...)
3
 
The GROW Model / Coaching Framework
There is a coaching model from partnership coaching, called "GROW" involving a set of exploring questions:
G - GOAL (...)
39
 
17 reacties
Mentoring versus Coaching
Mentoring has high interest for me. Based on my observation and that of other officers, a great gap exists in planning a (...)
29
 
20 reacties
The Enneagram of 9 Personalities. Types and Centers.
The Enneagram is a very old symbol which has been introduced to the Western society by Gurdjief (1866 – 1949) and gradua (...)
27
 
10 reacties
Teacher Professional Development (TDP) Models
I came across several teacher professional development (TPD) models outlining ways and means to engage teachers as learn (...)
11
 
2 reacties
Coaching as Social Capital
I have always been fascinated by the references in the literatures and in coaching trainings to the coach-client relatio (...)
11
 
4 reacties
Business Coach must be Holistic
As business coaches we have to know more about strategy/operations, people management, self management and communication (...)
10
 
Qualitative and Quantitative Aspects of Coaching
Mentoring and coaching both have qualitative and quantitative aspects.
For example, using multiple data collection (...)
9
 
2 reacties
Raising Productivity by Coaching
Be patient + be patient + be patient = success in coaching, but it is too hard to raise the productivity by coaching onl (...)
8
 
2 reacties
Being a 'Good-Enough' Coach is the Best that we can Be...
Working as coaches we detect and explore the patterns which reveal pictures of a client's inner landscape – a window to (...)
8
 
8 reacties
The Wheel of Life: Balance your Life
Life is not uni-dimensional; balance in life comes from fulfillment in all areas. If we overly focus on one or just a fe (...)
7
 
Coaching Emanates from the Relationality
Working as a coach in English education I have for a long time seen coaching repeatedly come and go as a mode of profess (...)
6
 
2 reacties
Evaluate the Benefits of Coaching in Your Organisation
Evaluation of coaching outcomes within an organisation is important for many reasons. It can:
Assist with conti (...)
4
 
1 reacties
Coaches Bring Out the Best in Their 'Teams'
A great coach is not someone who teaches skills... It is someone who guides, directs, and provides opportunity for pract (...)
3
 
16 reacties
Problems with Definition of Coaching
Overly broad definitions of coaching (and mentoring too) plague discussions around these two topics:
- Coaching can (...)
1
 
6 reacties

Start een nieuw forumonderwerp over Coachen. Meer info.

 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Coachen. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Intervisie Begeleiding Volwassenenonderwijs
Ik ben op zoek naar partners om samen te werken in een europees Grundvig-project rond begeleiding van centra voor volwas (...)
7
 
4 reacties

Coaching by Managers and Leaders
I've been a long time manager in multinational companies and I am since 8 years a self-employed business coach. As a pro (...)
43
 
23 reacties

Has Coaching Become Too Technical?
I have been researching coaching for a number of years - partly in the hunt for the 'simple but effective' set of tools. (...)
23
 
9 reacties

The Coach is a Facilitator for Self-Findings
Coaching is not about teaching people, but it is a process of facilitating the coachee to dig out his/her own hidden tal (...)
21
 
9 reacties

Qualities of a Good Coach. Checklist
The importance of coaching cannot be underestimated. However, identifying a good coach is far from easy. Here's a checkl (...)
20
 
4 reacties

Trillion Dollar Coach: Team Coaching Lessons for Managers
Are you a manager or a coach? According to a new book by Google's Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg and Alan Eagle there (...)
17
 
8 reacties

Assumptions of Coaching: You Can Change and Develop Yourself
Since the 1960s, human studies, psychotherapy and philosophies rooted in oriental traditions like Zen Buddhism and Taois (...)
16
 
5 reacties

Effective Coaching
An effective coach is a skilled and knowledgeable individual who understands that all individuals, if they are not alrea (...)
15
 
6 reacties

Coach People's Strengths or Weaknesses?
Coaching people's strengths I find is much more effective than coaching their weaknesses. Working on a strong usually pr (...)
13
 
5 reacties

Rational Emotional and Behavioral Therapy: REBT
The theory of REBT has been developed by Albert Ellis in 1955. Albert Ellis was not satisfied with the type of therapy h (...)
13
 
Coaching is Expert-aided Goal-oriented Learning
A coach is one which takes you from the the present place to another desired place. Therefore coaching is goal-oriented (...)
12
 
5 reacties

Why Leaders Need Coaching
Leaders must be very conscious of their actions and of the impact they have on others. Coaching is an excellent tool to (...)
12
 
9 reacties

The Need for Relational Coaching
The term 'Relational Coaching' might seem to be synonymous to Coaching, since coaching always involves at least two peop (...)
11
 
1 reacties

Does Business Coaching Really Work?
Hypothesis: coaching helps the coachee (and his team) to perform significantly better in achieving business objectives.< (...)
11
 
15 reacties

How to Get Help from Someone Else?
Most people are a bit reluctant to ask for help, especially in the work environment. That is because we feel uncertain, (...)
11
 
8 reacties

Using Incentives and Rewards in Coaching
Is it helpful for coaches and coachees to provide different types of incentives or rewards for better performance?
(...)
11
 
4 reacties

Coaching and Pedagogy
I would like to see the difference between coaching and the roman concept of pedagogical leading. To me, the difference (...)
10
 
4 reacties

Use of the Body in Coaching
What do you think about coaching approaches that use the body to generate awareness and to develop soft skills…
- A (...)
9
 
5 reacties

Preconditions for Successful Coaching
I believe that coaching is a tool that helps to facilitate the learning progress of certain practices or habits. It does (...)
7
 
4 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Coaching (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Myths on REACHING the top

What Experiences, Qualifications and Characteristics are Needed to Reach the Top?
I'd like to contribute a summary of an article by HRM Professor Monika Hamori of Instituto de Empresa Business School. H (...)

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life...
Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a changeless sense of wh (...)

Building an Organizational Coaching Capacity

Developing an Organizational Coaching Capacity, Learning Organization, Developing Coaching as an Organizational Capacity
COACHING ON AN INDIVIDUAL LEVEL In their book "Trillion Dollar Coach: Lessons for Managers", Google's Schmidt, Rosenber (...)

GENIUS Coaching Model

Coaching Talented People
I developed the GENIUS coaching model as a guide to managing a creative thinking coaching session. This grew out of my e (...)

What is Your Leadership Point of View?

Reflection on your Leadership Style
In my experience very few leaders are able to define and succinctly articulate their leadership point of view. The reaso (...)

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Motivating your Coachee
An interesting way to look at coachees for motivation purposes is described by Heidi Grant Halverson and E. Tory Higgin (...)

Personal Benefits of Coaching

Explaining the Advantages of Coaching at Coacheel Level
Here is a list of some typical advantages of using a coach as an assistant to your personal and professional development (...)

History of Coaching

Organizational Development, Background of Coaching
- In the context of management, the term coaching appears to have first been used by Myles Mace in 1958 and was seen as (...)

The GROWTH Framework for Coaching

Extended Coaching Model to Guide Coach-Coachee Interactions
The GROWTH model adds two more dimensions to this coaching model. Once deciding what the coachee will do, we look at: - (...)

Identify and Develop Leadership Abilities

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Covey's 4 Roles of Leadership® helps managers to identify and develop 4 important abilities of 'true' leaders: Modeling (...)

Organizational Benefits of Coaching

Explaining the Advantages of Coaching at Organizational Level
Here are some typical benefits of using a coach to overcome problems within an organization: - Coaches may help to iden (...)

What is the Opposite of Situational Leadership?

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Situational Leadership can be seen as an adaptive style. The opposite, non-adaptive, or inflexible, style of leadership (...)

Five Leadership Development Ideas

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Although years of research and analysis by biographers, historians, and scholars have produced an enormous library of bo (...)

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership (...)

Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
There are many different forms or manifestations of ineffective behavior, such as - Finding it difficult to say 'no'. (...)

4 Patterns of Behavior

Creating Behavioral Awareness
According to Willem Roding there are 4 patterns cuasing behavior: 1. INSTINCT: Stimulus --> Reflex. Automatic decision: (...)

Psychoanalysis and Coaching

Similarities and Differences
Psychoanalysis is focused on what does not work, on dis-functional thoughts and behaviour, depending on the approach it (...)

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis (...)

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline Transition

Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
Moving from one manager level/phase to the following in the Management / Leadership Pipeline is a difficult task. Freedm (...)

Freud's Personality Types

Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Freud recognized that there are an almost infinite variety of personalities which could be in the end broken down into 3 (...)

How to Assess Relational Skills of the Coachee?

Human Resources, Leadership
You can use the 4 dimensions of relational skills to assess relational skills: Influence skills: - Look for a history (...)

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership
Although it is not necessary to be interested in or skilled at all four dimensions of relational work in order to succee (...)

CEOs Time Spent per Stakeholder / Constituency

CEO Coaching, CEO Time Management, Stakeholder Management
Research by Porter, Nohria and Higgins among 27 CEOs revealed the following interesting data on with whom they spend the (...)

The Best Managers in Coaching

Employee Development, Employee Growth, Coaching by Managers, Mentoring, Career Management, Management Development
Gartner (2018) surveyed 7,300 employees and executives across 25 industries and found that there are 4 types of managers (...)

Practical Tips to Increase the Performance of your Employees

Employee Development, Employee Growth, Coaching by Managers, Mentoring, Career Management, Management Development
The performance of an employee (or a team of them) depends on many factors. One of the main factors is how well the empl (...)

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
FAMILY ROLES and WORK are two factors influencing each other: - Work can interfere with family roles; this is called a W (...)

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
Before you seek training in leadership, you should assess your strenghts and weaknesses as a Leader by comparing with th (...)
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Coachen. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Introduction to Coaching Employees

Organizational Coaching, Employee Assistance
Presentation about Coaching, thereby focusing on Employee Assistance (EA) coaching. 1. The Importance of Coaching 2. C (...)

The Fatal Coaching Mistake by Managers

Coaching, Mentoring, Management, Leadership
Managers and executives often don't realize how much influence they have over their staff, by just being their superior (...)

How to Become a Master Manager?

Introduction to Managing People. Know Thyself
This good introduction presentation is about how to be a Master Manager. By J. S. Osland, D. A. Kolb, I. M. Rubin and M. (...)

Coaching vs Counseling

A Comparison
Comparison of counseling and coaching on 6 characteristics. (...)

Building the Helping Relationship

10 Principles for Facilitative Consultancy
Superb article by MIT Professor and OD consultant Edgar H. Schein in which he concludes that: "... The decisive factor (...)

Assess your Personality Type to Plan your Career

Career Management, Career Planning, Personality Types
This presentation elaborates on how to define your personality and the career that suits best to you. The presentation i (...)

NLP: The 6 Neurological Levels

6 layers to view at the reality of a person or issue
Neuro Linguistic Programming (NLP) is used increasingly by businesses and individuals in HR, marketing, sales and organi (...)

Hearing versus Listening

Communicating Effectively, Active Listening, Coaching, Mentoring
A comprehensive presentation about listening and how to do it well. Includes a scheme of the steps in the listening pro (...)

Daniel Goleman on Competence Development

Competence Development, Coaching, Mentoring
Daniel Goleman gives 5 steps on how to develop a personal competence: 1. Ask yourself: Do I really care? 2. Get honest (...)

Coaching vs Mentoring

A Comparison
Comparison of mentoring and coaching on 7 characteristics. (...)

Introduction and Summary of (Executive) Coaching

Initial Understanding of Coaching
Chris Ruisi explains: 1. What is coaching? 2. What makes a good coach? 3. What is special about executive coaching? (...)

Steven Covey on his 8 Habits of Effective People / Managers / Leaders

Understanding the 8 Habits of Covey. Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
In this video Steven Covey explains his 7 habits plus the 8th habit he added later: 1. Be proactive 2. Begin with the (...)

The Performance Effects of Coaching

Coaching, Performance
Paper by Ritu Agarwal, Corey M. Angst and Massimo Magni on the effects of managers' coaching intensity on the performanc (...)

How to Manage Challenging Situations and Challenging People?

People Management, Conflict Management, Persuasion, Challenging Situations
This presentation is about the management of Conflicts, other challenging situations and about managing challenging peop (...)

Manager? Why you need Coaching and Mentoring Skills

Management Skills, Coaching Skills, Mentoring Skills, Management Development, Leadership Development
Effective managers understand the difference between their role as a mentor and as a coach in developing their people an (...)

Practical Communication Tips for Managers

Management Skills, Leadership Skills, Management Development, Leadership Development, Situational Leadership
As manager you need to combine professional expertise and experience with specific character traits, interpersonal and c (...)

Communication Essentials: Non-verbal, Verbal and Listening Skills

Communication Skills, Personal Skills, Confidence, Power, Influence, Sincerity, Trust
Presentation about communication skills, including non-verbal and verbal communication and listening skills. The present (...)

Mindfulness and Wellbeing at Work

Wellbeing, Well-being, Mindfulness, Motivation, Employee Commitment Time Management, Coaching
This presentation elaborates on the concept of mindfulness in the workplace, and includes the following sections: 1. Ou (...)

The Role of Supervisor | Skills of Supervisors

Skills of a Supervisor, Supervisor Role, Supervisor Behavior
This presentation elaborates on the skills that supervisors need in order to be successful in their business/organizatio (...)

All the World is a Stage (Shakespeare)

Impression Management, Communication
Explanation of the main ideas of sociologist Erving Goffman regarding Impression Management. Shakespeare wrote: "A (...)

Johan Cruijff on Coaching

Coaching, Mentoring, Goal Setting, Teamwork
In this video legendary Dutch football player and coach Johan Cruijff (1947-2016) presents some of his inimitable ideas (...)

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an (...)

How you can Change and Improve Yourself

Self Development, Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
Coach Tony Robbins explains that you can only achieve good results in changing or improving yourself if you: Not onl (...)

Peer and Co-worker Relationships

Relationship Management, Emotional Intelligence, Coaching, Emotional Work, Relationship at Work, Employee Relationships
This presentation is about the relationship between peer and co-workers, and includes the following sections: 1. Nature (...)

Guide Toward Coaching your Employees

Coaching Employees, Performance Reviews, Giving Effective Feedback
Presentation that provides information about the ways to effectively coach employees. The presentation includes the foll (...)

Researchlinks

Spring automatisch naar andere nuttige bronnen met betrekking tot Coachen.


Nieuws Video's Presentaties Boeken Meer

Nieuws

Video's

Presentaties

Boeken

Meer


Vergelijk met coachen: MentorenFaciliteringstijlen  |  Leiderschapspijplijn  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Culturele Dimensies  |  Culturele Intelligentie  |  Emotionele Intelligentie  |  Managementraster  |  4 Dimensies van Relationeel Werk  |  Pyramide van Maslow  |  ERG Theorie  |  Spiral Dynamics  |  Changing Organizational Cultures  |  Verwachtingstheorie  |  Whole Brain-model  |  Zeven Eigenschappen  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Johari Venster  |  EPIC ADVISERS  |  Leiderschapsstijlen  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Heeft u een grote affiniteit met Coachen? Word onze SIG-leider

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 17-10-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.