Clarksons Grundläggande Principer

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

14 itens • 194.447 visitas


Sammanfattning

Clarksons Grundläggande Principer har sitt ursprung från fyra konferenser som centret för Corporate Social Performance and Ethics in the Faculty of Management (CSP) var värd för [numer: the Clarkson Centre for Business Ethics & Board Effectiveness or CC(BE)] mellan 1993 och 1998. mellan 1993 och 1998. 


På dessa konferenser samlades ledningspersoner och studenter för att utbyta idéer kring en approach som strävar att omfatta alla beslutsnivåer och intressenter i en organisation, därefter utvecklade sig ett antal fältstudier som undersöker relationerna och ansvarsåtaganden hos ett företaget i förhållande till de anställda, kunderna, leverantörererna, samhället och miljön.


Clarksons Grundläggande Principer i hanteringen av nyckelpersoner och intressenter representerar ett tidigt skede av en allmän medvetenhet om företagsstyrningsintressen  som har diskuterats brett i samband med de uppstådda affärsskandalerna år 2001-2003 (t.ex. Enron m.fl.).


Princip 1

Chefer bör känna till och aktivt övervaka intressen från alla legitima nyckelpersoner, och bör ta deras intressen i lämpligt beaktande vid beslutsfattandet och i verksamheterna.

Princip 2

Chefer bör lyssna till och öppet kommunicera med nyckelpersoner om deras respektive intressen och bidrag och om de risker som de uppskattar på grund av deras medverkan i företaget.

Princip 3

Chefer bör anpassa processer och formen och sitt beteende som kan vara känsligt beroende på intressen och förmågor hos de personer som omgärdar/stöder varje nyckelperson.

Princip 4

Chefer bör erkänna ett ömsesidigt oberoende till de bidrag och belöningar som finns bland nyckelpersonerna, och bör försöka att uppnå en rättvis fördelning av de fördelar och bördor företagsaktiviteterna som uppstår ibland dem och att ta deras respektive risker och sårbarhet i beaktande.

Princip 5

Chefer bör samarbeta tillsammans med andra intressenter,  som är både offentliga och privata, att försäkra att risker och skador som uppstår från företagets aktiviteter, minimeras i de fall de inte kan undvikas, så kompenseras detta på lämpligt sätt.

Princip 6

Chefer bör undvika alla typer av aktiviteter som eventuellt kan äventyra oförytterliga mänskliga rättigheter (som t.ex. rätten till liv) eller som kan ökar risken, om man är helt införstådd med detta, och som uppenbarligen kommer bli helt oacceptabelt från de i sammanhanget relevanta nyckelpersonerna.

Princip 7

Chefer bör känna till de potentiella konflikterna som finns mellan (a) deras egen roll som företagetsnyckelpersoner, och (b) deras lagliga och moraliska ansvar för det intresse som nyckelpersonerna har och bör vända sig till sådana konflikter med en öppen kommunikationen, och för ändamålet anppassad rapportering, och belöningssystem och där det är nödvändigt, ta in en tredjeparts granskning.


Clarksons Grundläggande Principer bör betraktas som ”metaprinciper”, som uppmuntrar och kräver av ledningen att utveckla mer specifika nyckelpersonsprinciper och för att därefter genomföra dessa i överensstämmelse med principerna.


Bok: Jeffrey L. Seglin - The Right Thing

Bok: Joseph W. Weiss - Business Ethics

Bok: O.C. Ferrell - Business Ethics


Särskild Intressegrupp SIG

Clarksons Grundläggande Principer Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Clarksons Grundläggande Principer. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Clarksons Grundläggande Principer

 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Clarksons Grundläggande Principer. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Clarkson Principles (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Who are your Stakeholders?

Clustering Stakeholders
Ian Mitroff, Emeritus Professor from the University of Southern California, identified seven categories of stakeholder p...

The Skills Needed to Spot Ethical Issues

Preventing Ethical Failures, Identifying Ethical Issues, Business Ethics
Bazerman provides some useful advice on both the challenges in noticing (potential) ethical issues and ways of overcomin...

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsib...

Spotting and Countering Ethical Issues

Ethical Leadership, Moral Leadership, Virtuous Leadership
Having the skills to spot and counter ethical issues is something in 'continual usage', especially in a world where 'rad...
Informationskällor

Olika informationskällor om Clarksons Grundläggande Principer. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Purpose of Business: Stockholder versus Stakeholder Theories

Stakeholder Analysis; Stakeholder Commitment
This presentation elaborates on the objectives and purposes of businesses according to different views: those of stockho...

Fundamentals of Business Ethics

Business Ethics, Corporate Ethics, Ethical Behavior, Corporate Responsibility, Stakeholder Management
Presentation about business ethics, including an explanation of its relation with economics and the law. It also include...

Issues in Improving Ethics in Multinational Corporations

Corporate Ethics, Business Ethics, Global Ethics, International Ethics, Corporate Social Responsibility
This presentation outlines ethical issues arising in global businesses, and the ways to improve those ethics in multinat...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Clarksons Grundläggande Principer.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Ashridge Missionsmodell  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Moraliskt Syfte


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Clarksons Grundläggande Principer? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.