Clarksons Grundläggande Principer

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Clarksons Grundläggande Principer har sitt ursprung från fyra konferenser som centret för Corporate Social Performance and Ethics in the Faculty of Management (CSP) var värd för [numer: the Clarkson Centre for Business Ethics & Board Effectiveness or CC(BE)] mellan 1993 och 1998. mellan 1993 och 1998. 


På dessa konferenser samlades ledningspersoner och studenter för att utbyta idéer kring en approach som strävar att omfatta alla beslutsnivåer och intressenter i en organisation, därefter utvecklade sig ett antal fältstudier som undersöker relationerna och ansvarsåtaganden hos ett företaget i förhållande till de anställda, kunderna, leverantörererna, samhället och miljön.


Clarksons Grundläggande Principer i hanteringen av nyckelpersoner och intressenter representerar ett tidigt skede av en allmän medvetenhet om företagsstyrningsintressen  som har diskuterats brett i samband med de uppstådda affärsskandalerna år 2001-2003 (t.ex. Enron m.fl.).


Princip 1

Chefer bör känna till och aktivt övervaka intressen från alla legitima nyckelpersoner, och bör ta deras intressen i lämpligt beaktande vid beslutsfattandet och i verksamheterna.

Princip 2

Chefer bör lyssna till och öppet kommunicera med nyckelpersoner om deras respektive intressen och bidrag och om de risker som de uppskattar på grund av deras medverkan i företaget.

Princip 3

Chefer bör anpassa processer och formen och sitt beteende som kan vara känsligt beroende på intressen och förmågor hos de personer som omgärdar/stöder varje nyckelperson.

Princip 4

Chefer bör erkänna ett ömsesidigt oberoende till de bidrag och belöningar som finns bland nyckelpersonerna, och bör försöka att uppnå en rättvis fördelning av de fördelar och bördor företagsaktiviteterna som uppstår ibland dem och att ta deras respektive risker och sårbarhet i beaktande.

Princip 5

Chefer bör samarbeta tillsammans med andra intressenter,  som är både offentliga och privata, att försäkra att risker och skador som uppstår från företagets aktiviteter, minimeras i de fall de inte kan undvikas, så kompenseras detta på lämpligt sätt.

Princip 6

Chefer bör undvika alla typer av aktiviteter som eventuellt kan äventyra oförytterliga mänskliga rättigheter (som t.ex. rätten till liv) eller som kan ökar risken, om man är helt införstådd med detta, och som uppenbarligen kommer bli helt oacceptabelt från de i sammanhanget relevanta nyckelpersonerna.

Princip 7

Chefer bör känna till de potentiella konflikterna som finns mellan (a) deras egen roll som företagetsnyckelpersoner, och (b) deras lagliga och moraliska ansvar för det intresse som nyckelpersonerna har och bör vända sig till sådana konflikter med en öppen kommunikationen, och för ändamålet anppassad rapportering, och belöningssystem och där det är nödvändigt, ta in en tredjeparts granskning.


Clarksons Grundläggande Principer bör betraktas som ”metaprinciper”, som uppmuntrar och kräver av ledningen att utveckla mer specifika nyckelpersonsprinciper och för att därefter genomföra dessa i överensstämmelse med principerna.


Bok: Jeffrey L. Seglin - The Right Thing -

Bok: Joseph W. Weiss - Business Ethics -

Bok: O.C. Ferrell - Business Ethics -


Clarksons Grundläggande Principer Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Clarksons Grundläggande Principer  

De senaste ämnena om: Clarksons Grundläggande Principer.Best Practices om Clarksons Grundläggande Principer

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Clarkson Principles (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Who are your Stakeholders?

Clustering Stakeholders (...)
   
 
 
 

The Skills Needed to Spot Ethical Issues

Preventing Ethical Failures, Identifying Ethical Issues, Business Ethics (...)
   
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity (...)
   
 
 
 

Spotting and Countering Ethical Issues

Ethical Leadership, Moral Leadership, Virtuous Leadership (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Clarksons Grundläggande Principer

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Ashridge Missionsmodell  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Moraliskt Syfte


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Clarksons Grundläggande Principer? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.