Clarksons Grundläggande Principer

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Förklaring till Clarksons Grundläggande Principer i hanteringen av nyckelpersoner och intressenter. ('93- '98)


Clarksons Grundläggande Principer har sitt ursprung från fyra konferenser som centret för Corporate Social Performance and Ethics in the Faculty of Management (CSP) var värd för [numer: the Clarkson Centre for Business Ethics & Board Effectiveness or CC(BE)] mellan 1993 och 1998. mellan 1993 och 1998. 


På dessa konferenser samlades ledningspersoner och studenter för att utbyta idéer kring en approach som strävar att omfatta alla beslutsnivåer och intressenter i en organisation, därefter utvecklade sig ett antal fältstudier som undersöker relationerna och ansvarsåtaganden hos ett företaget i förhållande till de anställda, kunderna, leverantörererna, samhället och miljön.


Clarksons Grundläggande Principer i hanteringen av nyckelpersoner och intressenter representerar ett tidigt skede av en allmän medvetenhet om företagsstyrningsintressen  som har diskuterats brett i samband med de uppstådda affärsskandalerna år 2001-2003 (t.ex. Enron m.fl.).


Princip 1

Chefer bör känna till och aktivt övervaka intressen från alla legitima nyckelpersoner, och bör ta deras intressen i lämpligt beaktande vid beslutsfattandet och i verksamheterna.

Princip 2

Chefer bör lyssna till och öppet kommunicera med nyckelpersoner om deras respektive intressen och bidrag och om de risker som de uppskattar på grund av deras medverkan i företaget.

Princip 3

Chefer bör anpassa processer och formen och sitt beteende som kan vara känsligt beroende på intressen och förmågor hos de personer som omgärdar/stöder varje nyckelperson.

Princip 4

Chefer bör erkänna ett ömsesidigt oberoende till de bidrag och belöningar som finns bland nyckelpersonerna, och bör försöka att uppnå en rättvis fördelning av de fördelar och bördor företagsaktiviteterna som uppstår ibland dem och att ta deras respektive risker och sårbarhet i beaktande.

Princip 5

Chefer bör samarbeta tillsammans med andra intressenter,  som är både offentliga och privata, att försäkra att risker och skador som uppstår från företagets aktiviteter, minimeras i de fall de inte kan undvikas, så kompenseras detta på lämpligt sätt.

Princip 6

Chefer bör undvika alla typer av aktiviteter som eventuellt kan äventyra oförytterliga mänskliga rättigheter (som t.ex. rätten till liv) eller som kan ökar risken, om man är helt införstådd med detta, och som uppenbarligen kommer bli helt oacceptabelt från de i sammanhanget relevanta nyckelpersonerna.

Princip 7

Chefer bör känna till de potentiella konflikterna som finns mellan (a) deras egen roll som företagetsnyckelpersoner, och (b) deras lagliga och moraliska ansvar för det intresse som nyckelpersonerna har och bör vända sig till sådana konflikter med en öppen kommunikationen, och för ändamålet anppassad rapportering, och belöningssystem och där det är nödvändigt, ta in en tredjeparts granskning.


Clarksons Grundläggande Principer bör betraktas som ”metaprinciper”, som uppmuntrar och kräver av ledningen att utveckla mer specifika nyckelpersonsprinciper och för att därefter genomföra dessa i överensstämmelse med principerna.


Bok: Jeffrey L. Seglin - The Right Thing -

Bok: Joseph W. Weiss - Business Ethics -

Bok: O.C. Ferrell - Business Ethics -


Särskild Intressegrupp SIG - Clarksons Grundläggande Principer


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Clarksons Grundläggande Principer  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.
Best Practices - Clarksons Grundläggande Principer

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Clarkson Principles

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Who are your Stakeholders?

Clustering Stakeholders...
 
 
 

The Skills Needed to Spot Ethical Issues

Preventing Ethical Failures, Identifying Ethical Issues, Business Ethics...
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity...
 
 
 

Spotting and Countering Ethical Issues

Ethical Leadership, Moral Leadership, Virtuous Leadership...
 
 

Resurser - Clarksons Grundläggande Principer

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Clarkson Principer


     
 

Nyheter om Intressenter Nyckelpersoner


     
 

Videor om Clarkson Principer


     
 

Videor om Intressenter Nyckelpersoner


     
 

Presentationer om Clarkson Principer


     
 

Presentationer om Intressenter Nyckelpersoner


     
 

Mer om Clarkson Principer


     
 

Mer om Intressenter Nyckelpersoner


     

Jämför med: Ashridge Missionsmodell  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Moraliskt Syfte


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 22-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.