Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) (Christensen)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Få effekt av nya teknologier (omvälvande förändring) för ett företags överlevnad. Förklaring av Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) av Clayton Christensen. ('97)

Bidraget kommer från: Neusa Hirota

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Clayton Christensen disruptive innovation

Vad är Disruptive/Omvälvande Innovation? Beskrivning

Disruptive Innovation modellen från Clayton Christensen är en teori som kan användas för att beskriva effekten av nya teknologier (omvälvande förändring) på ett företags existens. Clayton Christensen först myntade för formuleringen ”omvälvande teknologier” år 1997, i hans bok ”Innovatörens Dilemma: När nya teknologier orsakar att stora företag misslyckas”.
Han visade att  tiden och igen nästan alla de organisationer, som hade ”gått under” eller blivit ersatta från deras industrier (på grund av ett nytt paradigm av kunderbjudande) kunde se den kommande omvälvningen men gjorde ingenting förrän det var för sent.


Genom att göra vad goda företag förväntas att de skall göra - serva deras mest lönsamma kunder och fokusera investeringar där vinstmarginalerna är attraktivast - etablerade industriledare är på vägen av vidmakthållande innovationer och att lämna sig öppna för att omvälvande teknologier ska begrava dem. Detta händer, därför att processer för resurstilldelningen i etablerade företag planläggs för att maximera vinster med hjälp av sammanhållande innovationer som i grunden innebär designa bättre och bättre musfällor för de existerande kunder eller beprövade marknadssegmenten. När Omvälvande Innovationer (typiskt billigare, enkelare att använda versioner av existerande produkter med målgruppen med lägre pris eller helt nya kunder), dyker upp, blir de etablerade företagen paralyserade. De motiveras nästan alltid för att gå upp-marknadgruppsnivå/-segment i stället för att försvara dessa nya eller låg pris marknader och slutligen den omvälvande innovationen förbättrar, stjäler mer marknadsandel och byter ut den regerande produkten.


Typer av innovation

Företag har två grundläggande val när de försöker att bygga nya-tillväxt affärer. De kan försöka att ta en existerande marknad från en innvarande konkurrent med vidmakthållande innovationer. Eller de kan försöka att ta över en konkurrent med hjälp av omvälvande innovationer som endera skapar nya marknader eller får rötter bland den innevarande konkurrentens värsta kunder.

Det finns två distinkta typer av omvälvande innovationer. Den första typen skapar en ny marknad genom att fokusering icke-konsumenter.  konkurrerar inom det lågt pris segmentet  på en etablerad marknad.
 

Ursprung till Disruptive/omvälvande Innovation modell. Historia

Christensen forskning och studier på Harvard.


Användning av  Disruptive/omvälvande Innovation metod. Användningsområden

 • Alla sorter av företag -  de som kan få effekt av teknologi innovation/-förändring.

De olika Stegen i Disruptive/Omvälvande Innovation. Processen

 • Modellen visar att, den prestationen som begärs av kunderna på en existerande marknad ökar över tiden, så gör också prestationen att man inom ett teknologiskt paradigm. Vanligt är att den prestationsförbättring som tillhandahålls har en annan bana än den bana av prestationsförbättring som är begärd av kunderna (se bild). När banans lutning skiljer sig åt och den erhållna prestationen överskrider den begärda prestationen, nya teknologier som endast var konkurrenskraftig på prestationen inom avlägsna marknadnischer, kanske kan migrera över in i andra kundnätverk. Detta erbjuder innovatörer ett medel till att nå nya kunder, som tidigare hade betraktat deras erbjudande som undermåligt; och detta möjliggör för dem att erbjuda etablerade kärnmarknader en ny uppsättning av prestationsvärdesattribut, som nu är  ännu mer relevanta än det nuvarande paradigmet.
 • Omvälvning och kommersialisering går faktiskt hand - i - hand. Ett företag, som skjuter över målet kan helt enkelt inte segra (ett företag som förbättrar en produkt till en nivå där den är mer än gott nog för kunder att använda och betala en högre pris för). Antingen så kommer omvälvningen att ta dess marknader eller så kommer kommersialiseringen ta dess vinster. Medans nya vågor av omvälvming sköljer över en industri, så kommer platsen där pengarna finns att skifta tvärsöver värdekedjan med tiden. Medans detta händer, så kommer de företag som placerar sig på ett område i värdekedjan där prestationen ännu inte är tillräckligt bra så kommera de att lyckas erövra vinsten.

Begränsningar med Disruptive Innovation. Nackdelar

 • Disruptive Innovation kräver en särskild strategiprocess. Denna process måste vara frambrytande och fokuserad på oförväntadmöjligheter, problem och framgångar, i stället för påtänkt och fokuserad på förbättrad förståelse av vilka arbeten och vad inte.
 • I stället för att designa och konstruera produkter och tjänster som vänder sig till nuvarande beteende och  nuvarande kunder, de bakomliggande behoven hos personer bör stötta designen av innovationer. Förståelse för vad personerna egentligen har för behov är emellertid långtifrån lätt.
 • Omvälvande affärer kan inte uppnå stora vinster speciellt snabbt , tack vare deras sätt att vara på (att fokusera på nya marknader eller på  lågpris segmenten  på de redanexisterande marknaderna). Riskkapitalister är ökat otåliga för att företagen skall leverera vinster.

Antaganden med Disruptive/omvälvande Innovation. Villkor

Företagen riskerar dess fortlevnad med beslut om att ignorera teknologier som inte verkar att vända sig till deras kunders behov, som kan bli livshotande när två paradigmatiska banor framskrider i växelverkan.


Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Dilemma -

Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Solution -

Bok: Clayton M. Christensen - Seeing What's Next  -


Omvälvande Innovation Forumet
  Disruptive Innovation: Product versus Platform
DISRUPTIVE PLATFORMS often have a bigger impact th...
     
 
  The Resources-Processes-Values (RPV) Framework
The resources-processes-values (RPV) framework is ...
     
 
  Slow Innovation: PROs, CONs and Tips
When we talk about innovation, we often associate ...
     
 
  The Jobs to be Done Approach (JTBD) and Disruptive Innovation
BACKGROUND
The theory of disruptive innovatio...
     
 
  Leapfrogging Technologies by Developing Countries
Leapfrogging is a way for developing countries to ...
     
 
  The Hybrid Innovation Approach to Manage Technological Disruptions
Companies need to carefully think about the timing...
     
 
  Are Clayton Christensen’s Disruptive Innovation Characteristics Useful in Practice?
A recent write up published in MIT Sloan Managemen...
     
 
  What is Disruptive Innovation Exactly? Definition
A "definition" of Disruptive Innovation that's fre...
     
 
  Is Disruptive Innovation Radical?
Disruptive Innovation is often incorrectly describ...
     
 
  Ways to Incorporate Disruptive Innovation as Part of the Management Agenda
A few days ago I was in a conversation with Adam H...
     
 
  Disruptive Innovation: What Causes the Creative Leap?
What causes the difference in magnitude of creativ...
     
 
  Is Cirque du Soleil the iPhone or the Seiko of Circus?
An  
   
 
  Better Input from Consumers Needed for Disruptive Innovation
Technological innovations bring positivity, a bett...
     
 
  The Word 'Disruptive' in Disruptive Innovation
I wonder if the term 'disruptive' is in fact the a...
     
 
  Disruptive Innovations Question our Knowledge
It's hard to change. This holds for organisations ...
     
 
  How to Sustain Disruptive Innovation?
After gaining entry into some (new) market segment...
     
 
  Distinguishing Three Types of Innovation
Christensen (2014) argues that investing in differ...
     
 
  Leadership Skills / Approaches for Successful Innovation
Innovation leadership requires other approa...
     
 
  WHAT is Being Innovated? The 4 Ps of Innovation
There are actually 4 things or objects that one ca...
     
 

Omvälvande Innovation Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Omvälvande Innovation Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Omvälvande Innovation Premium
  How to Find Innovative Ideas? From Analogous Markets...
When trying to find innovative ideas for your orga...
     
 
  Innovation Strategy: The Three Horizons of Growth (McKinsey)
One of ways of thinking about innovation strategy ...
     
 
  Strategic Options for Old-Technology Firms
What should be the strategic response of old-te...
     
 
  Tips for Innovation Strategy
As a part of corporate success factor development ...
     
 
  Disruptive versus Incremental Innovation
Typically, Incremental Innovation exploits ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Disruptive Innovation Premium
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?Bli Medlem

In recent years, the challenges to incumbent major...
Usage (application): 5 Strategic Options in Reaction to Disruptors
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 ApproachesBli Medlem

In his book “Product Leadership: Creating and L...
Usage (application): Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches
 
 
 

Innovation PitfallsBli Medlem

Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 commo...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Challenging the Existing Strategic LogicBli Medlem

A tool by  
 
 

The Simple-Cheap-Convenient ApproachBli Medlem

Based on Christensen’s model of disruptive innovat...
Usage (application): Addressing the Unmet Needs of Customers
 
 
 

Distinguish Disruptive Technology Innovation From Disruptive Marketing Innovation!Bli Medlem

It is necessary to distinguish between disruptive...
Usage (application): 2 Distinct Capabilities...
 
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?Bli Medlem

In their article New Business Models in Emerging M...
Usage (application): Product Innovation, New Product Development, Innovation Strategy
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service DevelopmentBli Medlem

The Internet age represents a huge challenge for m...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation TypesBli Medlem

Roland Bel (2012) outlines and explains four types...
Usage (application): Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
 
 
 

How to Think Differently in Innovation?Bli Medlem

Strategy is always related with risk, due to marke...
Usage (application): How to Be Innovative, Innovative Thinking
 
 
 

How to Lead an Innovation TeamBli Medlem

In order to become a great innovation team leader,...
Usage (application): Best Practices, Innovation Team Management
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value DeliveryBli Medlem

When innovating their business model, companies ne...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough InnovationsBli Medlem

Since 50 years, the Pentagon’s Defense Advanced Re...
Usage (application): Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic InnovationsBli Medlem

The probability of success of a major innovatio...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of InnovationBli Medlem

TWO CLASSES OF INNOVATION
Innovation can be t...
Usage (application): Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy
 
 
 

Why Large Firms are Having Difficulties to Deal with Disruptive InnovationsBli Medlem

Christensen explains why many firms, especially la...
Usage (application): Innovation Management
 
 
 

Big-Bang DisruptionBli Medlem

BBD is a term coined by Accenture gurus Larry Drow...
Usage (application): Technological Innovation
 
 
 

What Makes a Company Innovative?Bli Medlem

A futurethink 2006 Innovation Tracker Survey menti...
Usage (application): Innovation Best Practices, R&D Best Practices, Corporate Innovation
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation CompetenceBli Medlem

Skarzynski and Rufat-Latre (2011) discovered that ...
Usage (application): (Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership
 
 
 

Predecessor of ChristensenBli Medlem

The theory of Disruptive Innovation was actually n...
Usage (application): Technology-driven Change Theory
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western MarketsBli Medlem

After the Second World War, Japan started to devel...
Usage (application): Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle PrototypingBli Medlem

Today, organizations are increasingly developing a...
Usage (application): Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation
 
 
 

Misunderstandings on the Concept of Disruptive InnovationsBli Medlem

In their paper “A Reflective Review of Disruptive ...
Usage (application): Technology Innovation
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don'tBli Medlem

Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scie...
Usage (application): Adoption of New Technologies
 
 
 

Geographic Dimension to Explain Disruptive Innovation in Emerging CountriesBli Medlem

In the past, it was generally thought that the Wes...
Usage (application): Disruptive Innovation in Emerging Countries
 
 

Resurser - Omvälvande Innovation Premium
 

Nyheter om Omvälvande InnovationBli Medlem


     
 

Nyheter om Omvälvande FörändringBli Medlem


     
 

Videor om Omvälvande InnovationBli Medlem


     
 

Videor om Omvälvande FörändringBli Medlem


     
 

Presentationer om Omvälvande InnovationBli Medlem


     
 

Presentationer om Omvälvande FörändringBli Medlem


     
 

Mer om Omvälvande InnovationBli Medlem


     
 

Mer om Omvälvande FörändringBli Medlem


     

Jämför med:  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Bass Diffusionsmodell  |  Tio Strategiskolor  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Innovation Adoption Curve  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.