Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) (Christensen)

Kunskapscenter

   

Få effekt av nya teknologier (omvälvande förändring) för ett företags överlevnad. Förklaring av Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) av Clayton Christensen. ('97)

Bidraget kommer från: Neusa Hirota

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Clayton Christensen disruptive innovation

Vad är Disruptive/Omvälvande Innovation? Beskrivning

Disruptive Innovation modellen från Clayton Christensen är en teori som kan användas för att beskriva effekten av nya teknologier (omvälvande förändring) på ett företags existens. Clayton Christensen först myntade för formuleringen ”omvälvande teknologier” år 1997, i hans bok ”Innovatörens Dilemma: När nya teknologier orsakar att stora företag misslyckas”.
Han visade att  tiden och igen nästan alla de organisationer, som hade ”gått under” eller blivit ersatta från deras industrier (på grund av ett nytt paradigm av kunderbjudande) kunde se den kommande omvälvningen men gjorde ingenting förrän det var för sent.


Genom att göra vad goda företag förväntas att de skall göra - serva deras mest lönsamma kunder och fokusera investeringar där vinstmarginalerna är attraktivast - etablerade industriledare är på vägen av vidmakthållande innovationer och att lämna sig öppna för att omvälvande teknologier ska begrava dem. Detta händer, därför att processer för resurstilldelningen i etablerade företag planläggs för att maximera vinster med hjälp av sammanhållande innovationer som i grunden innebär designa bättre och bättre musfällor för de existerande kunder eller beprövade marknadssegmenten. När Omvälvande Innovationer (typiskt billigare, enkelare att använda versioner av existerande produkter med målgruppen med lägre pris eller helt nya kunder), dyker upp, blir de etablerade företagen paralyserade. De motiveras nästan alltid för att gå upp-marknadgruppsnivå/-segment i stället för att försvara dessa nya eller låg pris marknader och slutligen den omvälvande innovationen förbättrar, stjäler mer marknadsandel och byter ut den regerande produkten.


Typer av innovation

Företag har två grundläggande val när de försöker att bygga nya-tillväxt affärer. De kan försöka att ta en existerande marknad från en innvarande konkurrent med vidmakthållande innovationer. Eller de kan försöka att ta över en konkurrent med hjälp av omvälvande innovationer som endera skapar nya marknader eller får rötter bland den innevarande konkurrentens värsta kunder.

Det finns två distinkta typer av omvälvande innovationer. Den första typen skapar en ny marknad genom att fokusering icke-konsumenter.  konkurrerar inom det lågt pris segmentet  på en etablerad marknad.
 

Ursprung till Disruptive/omvälvande Innovation modell. Historia

Christensen forskning och studier på Harvard.


Användning av  Disruptive/omvälvande Innovation metod. Användningsområden

 • Alla sorter av företag -  de som kan få effekt av teknologi innovation/-förändring.

De olika Stegen i Disruptive/Omvälvande Innovation. Processen

 • Modellen visar att, den prestationen som begärs av kunderna på en existerande marknad ökar över tiden, så gör också prestationen att man inom ett teknologiskt paradigm. Vanligt är att den prestationsförbättring som tillhandahålls har en annan bana än den bana av prestationsförbättring som är begärd av kunderna (se bild). När banans lutning skiljer sig åt och den erhållna prestationen överskrider den begärda prestationen, nya teknologier som endast var konkurrenskraftig på prestationen inom avlägsna marknadnischer, kanske kan migrera över in i andra kundnätverk. Detta erbjuder innovatörer ett medel till att nå nya kunder, som tidigare hade betraktat deras erbjudande som undermåligt; och detta möjliggör för dem att erbjuda etablerade kärnmarknader en ny uppsättning av prestationsvärdesattribut, som nu är  ännu mer relevanta än det nuvarande paradigmet.
 • Omvälvning och kommersialisering går faktiskt hand - i - hand. Ett företag, som skjuter över målet kan helt enkelt inte segra (ett företag som förbättrar en produkt till en nivå där den är mer än gott nog för kunder att använda och betala en högre pris för). Antingen så kommer omvälvningen att ta dess marknader eller så kommer kommersialiseringen ta dess vinster. Medans nya vågor av omvälvming sköljer över en industri, så kommer platsen där pengarna finns att skifta tvärsöver värdekedjan med tiden. Medans detta händer, så kommer de företag som placerar sig på ett område i värdekedjan där prestationen ännu inte är tillräckligt bra så kommera de att lyckas erövra vinsten.

Begränsningar med Disruptive Innovation. Nackdelar

 • Disruptive Innovation kräver en särskild strategiprocess. Denna process måste vara frambrytande och fokuserad på oförväntadmöjligheter, problem och framgångar, i stället för påtänkt och fokuserad på förbättrad förståelse av vilka arbeten och vad inte.
 • I stället för att designa och konstruera produkter och tjänster som vänder sig till nuvarande beteende och  nuvarande kunder, de bakomliggande behoven hos personer bör stötta designen av innovationer. Förståelse för vad personerna egentligen har för behov är emellertid långtifrån lätt.
 • Omvälvande affärer kan inte uppnå stora vinster speciellt snabbt , tack vare deras sätt att vara på (att fokusera på nya marknader eller på  lågpris segmenten  på de redanexisterande marknaderna). Riskkapitalister är ökat otåliga för att företagen skall leverera vinster.

Antaganden med Disruptive/omvälvande Innovation. Villkor

Företagen riskerar dess fortlevnad med beslut om att ignorera teknologier som inte verkar att vända sig till deras kunders behov, som kan bli livshotande när två paradigmatiska banor framskrider i växelverkan.


Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Dilemma -

Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Solution -

Bok: Clayton M. Christensen - Seeing What's Next  -


Omvälvande Innovation Forumet
  Platform Disruptions
Disruptive platforms are often much bigger than disruptive products. Some examples:
 • Uber owns no vehicle, but is still the largest taxi company in the world
 • Alibaba has no inventory, but is yet the greatest ...
     
 
  The Resources-Processes-Values (RPV) Framework
The resources-processes-values (RPV) framework is a useful tool to understand why big companies fail in responding to disruption:
 • RESOURCES are usually assets like technology, fund and people.
 • PROCESSES are how organisati...
     
 
  Slow Innovation: PROs, CONs and Tips
When we talk about innovation, we often associate it with disruptive innovation efforts / large-scale processes that change an organization’s business model or products quite radically. But, there is a slower form of innovation that needs attention a...
     
 
  The 'Jobs to be Done' Approach to Driving Disruptive Innovation
The theory of disruptive innovation helps companies navigate threats coming in the external environment. However, it fails to explain what companies should do to innovate.

The theory of “Jobs to be Done” can be closely related to the theor...
     
 
  Leapfrogging Technologies by Developing Countries
Leapfrogging is a way for developing countries to benefit from earlier skills and advancements of the developed world by skipping altogether a technological stage. For example, many developing countries have implemented mobile technologies by going w...
     
 
  The Hybrid Innovation Approach to Manage Technological Disruptions
Companies need to carefully think about the timing and way to adopt technological disruptions. Adopting technological disruption too late can squander competitive advantages, but adopting it too early can be devastating as well. Rather than spell doo...
     
 
  Are Clayton Christensen’s Disruptive Innovation Characteristics Useful in Practice?
A recent write up published in MIT Sloan Management Review concludes that Disruptive Innovation theory is "not very useful" for making predictions based on research in which 77 cases from Christensen’s first two books (The Innovator’s Dilemma and The...
     
 
  What is Disruptive Innovation Exactly? Definition
A "definition" of Disruptive Innovation that's frequently quoted is one which is located on Christensen's website. It reads:
"DISRUPTIVE INNOVATION describes a process by which a product or service takes root initially in simple appli...
     
 
  Is Disruptive Innovation Radical?
Disruptive Innovation is often incorrectly described as a radical rather than incremental change in technology. In fact, one of the fundamental elements of Christensen’s work was to illustrate that market incumbents rather than entrants are mainly re...
     
 
  Ways to Incorporate Disruptive Innovation as Part of the Management Agenda
A few days ago I was in a conversation with Adam Hartung, who observed brand managers are constrained, as a matter of practicality, to focusing exclusively on sustaining innovation. They normally don’t focus on entirely new, disruptive innovation.
     
 
  Disruptive Innovation: What Causes the Creative Leap?
What causes the difference in magnitude of creative leap? One may create a quantum leap, but other innovations may not be that significant. Is there a process to manifest and channelize creative energy? Obviously many people were and are exist...
     
 
  Is Cirque du Soleil the iPhone or the Seiko of Circus?
An article about the Cirque du Soleil I recently read made me wonder whether we should think of Cirque du Soleil as the iPhone o...
     
 
  Better Input from Consumers Needed for Disruptive Innovation
Technological innovations bring positivity, a better quality of life. But have they considered those without access to normal technology, to achieve current level of innovation?
A little prudence must be used in terms of consumption, since there...
     
 
  The Word 'Disruptive' in Disruptive Innovation
I wonder if the term 'disruptive' is in fact the appropriate word.
If it's agreed that it means: unexpected, large scale, sudden, different approach innovation or large unexpected / clever changes to a product (or something similar) which will c...
     
 
  Disruptive Innovations Question our Knowledge
It's hard to change. This holds for organisations and people. A disruptive innovation questions what we know and exposes that we don't know, what we don't know.
It's an issue of complexity and requires a complex way forward of moving from certai...
     
 
  How to Sustain Disruptive Innovation?
After gaining entry into some (new) market segment through disruptive innovation, how do you SUSTAIN your position and growth...
Does that require other cycles of disruptive innovation, or will regular incremental innovation do?...
     
 
  Distinguishing Three Types of Innovation
Christensen (2014) argues that investing in different types of innovation will influence markets and firms in different ways. Therefore it is important to make a distinction between the different types of innovations, and when assessing them to use a...
     
 
  Leadership Skills / Approaches for Successful Innovation
Innovation leadership requires other approaches than general leadership for the core business. Furr and Dyer (2014) outline some unique leadership skills/approaches required for successful innovation:

1. RATHER THAN DICTATING...
     
 
  WHAT is Being Innovated? The 4 Ps of Innovation
There are actually 4 things or objects that one can innovate:
 1. PRODUCT/SERVICE: Product innova...
     
 

Omvälvande Innovation Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Omvälvande Innovation Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Omvälvande Innovation Premium
  How to Find Innovative Ideas? From Analogous Markets...
When trying to find innovative ideas for your organization, several studies have revealed that it is highly valuable to access expertise from outside your area of expertise. This is - according to Frane, Poetz and Schreier (2013) - because the degree...
     
 
  Innovation Strategy: The Three Horizons of Growth (McKinsey)
One of ways of thinking about innovation strategy is to use the 3 Horizons of Growth developed by Steve Coley at McKinsey.
The framework provides a useful mold to formulate an organization’s product and service portfolio strategy. It's a...
     
 
  Strategic Options for Old-Technology Firms
What should be the strategic response of old-technology firms when a promising new technology shows up? Typically firms respond by either
1. Fighting the new technology, or
2. Trying to make a transition to the new technol...
     
 
  Tips for Innovation Strategy
As a part of corporate success factor development process, we have found a need to build up an "Innovation Strategy". Can anybody give good hints or examples of what to or not to take into consideration?...
     
 
  Disruptive versus Incremental Innovation
Typically, Incremental Innovation exploits existing forms or technologies... Improves upon something that already exists or reconfigures an existing form or technology to serve some other purpose... It is other wise called marginal or continuo...
     
 

Expert Tips (ENG) - Disruptive Innovation Premium
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

In recent years, the challenges to incumbent majors across industries have come mainly from low-cost competitors and from dotcoms (e.g. British Airwa...
Usage (application): 5 Strategic Options in Reaction to Disruptors
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

In his book “Product Leadership: Creating and Launching Superior New Products”, Robert Cooper suggests following ten ways to great new-product ...
Usage (application): Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches
 
 
 

Innovation Pitfalls

Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 common innovation mistakes and corresponding remedies (HBR Nov 2006):
1. STRATEGY MISTAKES - Seeking...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Challenging the Existing Strategic Logic

A tool by Kim and Mauborgne is the "Four Actions Framework". This Four Actions Fr...
Usage (application): Finding New Markets
 
 
 

The Simple-Cheap-Convenient Approach

Based on Christensen’s model of disruptive innovation, Norton and Pine argue that experience innovation can effectively disrupt traditional competitor...
Usage (application): Addressing the Unmet Needs of Customers
 
 
 

Distinguish Disruptive Technology Innovation From Disruptive Marketing Innovation!

It is necessary to distinguish between disruptive technology innovation and disruptive marketing innovation, since there is no perfect interaction an...
Usage (application): 2 Distinct Capabilities...
 
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?

In their article New Business Models in Emerging Markets" (Harvard Business Review, January-February 2011), Matthew J. Eyring, Mark W. Johnson, and Ha...
Usage (application): Product Innovation, New Product Development, Innovation Strategy
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

The Internet age represents a huge challenge for most businesses. Why?
 1. Because the Internet, wireless devices such as mobile phones in co...
  Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Roland Bel (2012) outlines and explains four types of innovations that have become more and more important since the last decade. These recent inno...
Usage (application): Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation
 
 
 

How to Think Differently in Innovation?

Strategy is always related with risk, due to market volatility. Also today´s volatility is increasing very fast. So innovate thinking is a must...
Usage (application): How to Be Innovative, Innovative Thinking
 
 
 

How to Lead an Innovation Team

In order to become a great innovation team leader, Ram Charan suggests in the article "P&G's Innovation Culture" (strategy+business, Autumn 2008, Issu...
Usage (application): Best Practices, Innovation Team Management
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

When innovating their business model, companies need to reconsider their value proposition from all perspectives. One of the perspectives is how compa...
Usage (application): Fundamental Innovation
 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

Since 50 years, the Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has been very successful in producing an incredible amount of breakth...
Usage (application): Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of Innovation

TWO CLASSES OF INNOVATION
Innovation can be triggered or enabled by two broad classes:
 1. KNOWLEDGE PUSH: Innovation triggered...
  Usage (application): Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy
 
 
 

Why Large Firms are Having Difficulties to Deal with Disruptive Innovations

Christensen explains why many firms, especially large firms, have trouble with adapting and thus with surviving when dealing with external disruptive ...
Usage (application): Innovation Management
 
 
 

Big-Bang Disruption

BBD is a term coined by Accenture gurus Larry Drownes and Paul F. Numes.
Technological innovation lately started out from the low-end. Initially ...
Usage (application): Technological Innovation
 
 
 

What Makes a Company Innovative?

A futurethink 2006 Innovation Tracker Survey mentions:
- Ability to create a climate that continuously fosters innovation
- Creative think...
Usage (application): Innovation Best Practices, R&D Best Practices, Corporate Innovation
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

Skarzynski and Rufat-Latre (2011) discovered that the successes of disruptive innovators are driven by 3 critical capabilities, which are important le...
Usage (application): (Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership
 
 
 

Predecessor of Christensen

The theory of Disruptive Innovation was actually not created by Christensen. It was described by Thomas Hugues, MIT Press in 1984 in the paper "The Ev...
Usage (application): Technology-driven Change Theory
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western Markets

After the Second World War, Japan started to develop fast as a result of their disruptive innovation strategy. This disruptive innovation process init...
Usage (application): Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle Prototyping

Today, organizations are increasingly developing and designing new and complex products or systems. In other words, the complexity of the design proce...
Usage (application): Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation
 
 
 

Misunderstandings on the Concept of Disruptive Innovations

In their paper “A Reflective Review of Disruptive Innovation Theory”, the authors mention three misunderstandings on the concept of disruptive innovat...
Usage (application): Technology Innovation
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scientific Revolutions”, in which he suggested that the entrenched interests in an old paradigm will res...
Usage (application): Adoption of New Technologies
 
 
 

Geographic Dimension to Explain Disruptive Innovation in Emerging Countries

In the past, it was generally thought that the Western countries were the main sources of innovation while developing countries were seen as recipient...
Usage (application): Disruptive Innovation in Emerging Countries
 
 

Resurser - Omvälvande Innovation Premium
 

Nyheter

Omvälvande Innovation
     
 

Nyheter

Omvälvande Förändring
     
 

Videor

Omvälvande Innovation
     
 

Videor

Omvälvande Förändring
     
 

Presentationer

Omvälvande Innovation
     
 

Presentationer

Omvälvande Förändring
     
 

Mer

Omvälvande Innovation
     
 

Mer

Omvälvande Förändring
     

Jämför med:  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Bass Diffusionsmodell  |  Tio Strategiskolor  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Innovation Adoption Curve  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.