Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) (Christensen)

Kunskapscenter

Få effekt av nya teknologier (omvälvande förändring) för ett företags överlevnad. Förklaring av Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) av Clayton Christensen. ('97)

Bidraget kommer från: Neusa Hirota


Clayton Christensen disruptive innovation

Vad är Disruptive/Omvälvande Innovation? Beskrivning

Disruptive Innovation modellen från Clayton Christensen är en teori som kan användas för att beskriva effekten av nya teknologier (omvälvande förändring) på ett företags existens. Clayton Christensen först myntade för formuleringen ”omvälvande teknologier” år 1997, i hans bok ”Innovatörens Dilemma: När nya teknologier orsakar att stora företag misslyckas”.
Han visade att  tiden och igen nästan alla de organisationer, som hade ”gått under” eller blivit ersatta från deras industrier (på grund av ett nytt paradigm av kunderbjudande) kunde se den kommande omvälvningen men gjorde ingenting förrän det var för sent.


Genom att göra vad goda företag förväntas att de skall göra - serva deras mest lönsamma kunder och fokusera investeringar där vinstmarginalerna är attraktivast - etablerade industriledare är på vägen av vidmakthållande innovationer och att lämna sig öppna för att omvälvande teknologier ska begrava dem. Detta händer, därför att processer för resurstilldelningen i etablerade företag planläggs för att maximera vinster med hjälp av sammanhållande innovationer som i grunden innebär designa bättre och bättre musfällor för de existerande kunder eller beprövade marknadssegmenten. När Omvälvande Innovationer (typiskt billigare, enkelare att använda versioner av existerande produkter med målgruppen med lägre pris eller helt nya kunder), dyker upp, blir de etablerade företagen paralyserade. De motiveras nästan alltid för att gå upp-marknadgruppsnivå/-segment i stället för att försvara dessa nya eller låg pris marknader och slutligen den omvälvande innovationen förbättrar, stjäler mer marknadsandel och byter ut den regerande produkten.


Typer av innovation

Företag har två grundläggande val när de försöker att bygga nya-tillväxt affärer. De kan försöka att ta en existerande marknad från en innvarande konkurrent med vidmakthållande innovationer. Eller de kan försöka att ta över en konkurrent med hjälp av omvälvande innovationer som endera skapar nya marknader eller får rötter bland den innevarande konkurrentens värsta kunder.

Det finns två distinkta typer av omvälvande innovationer. Den första typen skapar en ny marknad genom att fokusering icke-konsumenter.  konkurrerar inom det lågt pris segmentet  på en etablerad marknad.
 

Ursprung till Disruptive/omvälvande Innovation modell. Historia

Christensen forskning och studier på Harvard.


Användning av  Disruptive/omvälvande Innovation metod. Användningsområden

  • Alla sorter av företag -  de som kan få effekt av teknologi innovation/-förändring.

De olika Stegen i Disruptive/Omvälvande Innovation. Processen

  • Modellen visar att, den prestationen som begärs av kunderna på en existerande marknad ökar över tiden, så gör också prestationen att man inom ett teknologiskt paradigm. Vanligt är att den prestationsförbättring som tillhandahålls har en annan bana än den bana av prestationsförbättring som är begärd av kunderna (se bild). När banans lutning skiljer sig åt och den erhållna prestationen överskrider den begärda prestationen, nya teknologier som endast var konkurrenskraftig på prestationen inom avlägsna marknadnischer, kanske kan migrera över in i andra kundnätverk. Detta erbjuder innovatörer ett medel till att nå nya kunder, som tidigare hade betraktat deras erbjudande som undermåligt; och detta möjliggör för dem att erbjuda etablerade kärnmarknader en ny uppsättning av prestationsvärdesattribut, som nu är  ännu mer relevanta än det nuvarande paradigmet.
  • Omvälvning och kommersialisering går faktiskt hand - i - hand. Ett företag, som skjuter över målet kan helt enkelt inte segra (ett företag som förbättrar en produkt till en nivå där den är mer än gott nog för kunder att använda och betala en högre pris för). Antingen så kommer omvälvningen att ta dess marknader eller så kommer kommersialiseringen ta dess vinster. Medans nya vågor av omvälvming sköljer över en industri, så kommer platsen där pengarna finns att skifta tvärsöver värdekedjan med tiden. Medans detta händer, så kommer de företag som placerar sig på ett område i värdekedjan där prestationen ännu inte är tillräckligt bra så kommera de att lyckas erövra vinsten.

Begränsningar med Disruptive Innovation. Nackdelar

  • Disruptive Innovation kräver en särskild strategiprocess. Denna process måste vara frambrytande och fokuserad på oförväntadmöjligheter, problem och framgångar, i stället för påtänkt och fokuserad på förbättrad förståelse av vilka arbeten och vad inte.
  • I stället för att designa och konstruera produkter och tjänster som vänder sig till nuvarande beteende och  nuvarande kunder, de bakomliggande behoven hos personer bör stötta designen av innovationer. Förståelse för vad personerna egentligen har för behov är emellertid långtifrån lätt.
  • Omvälvande affärer kan inte uppnå stora vinster speciellt snabbt , tack vare deras sätt att vara på (att fokusera på nya marknader eller på  lågpris segmenten  på de redanexisterande marknaderna). Riskkapitalister är ökat otåliga för att företagen skall leverera vinster.

Antaganden med Disruptive/omvälvande Innovation. Villkor

Företagen riskerar dess fortlevnad med beslut om att ignorera teknologier som inte verkar att vända sig till deras kunders behov, som kan bli livshotande när två paradigmatiska banor framskrider i växelverkan.


Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Dilemma -

Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Solution -

Bok: Clayton M. Christensen - Seeing What's Next  -


Särskild Intressegrupp SIG - Omvälvande Innovation


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Omvälvande Innovation  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Impact of the New Technology (1 reaktioner)
Our countries are not concerned by this issue because not de...
 
 
 
 
  How to Develop Disruptive Innovation Skills? (1 reaktioner)
I believe disruptive innovation skills can be mostly taught....
 
 
 
 
  Disruptive Change and HR (1 reaktioner)
Innovation is necessary and mandatory for a firm to be compe...
 
 
 
 
  Leadership and Taking Action
Don't forget the important point of taking action after all ...
 
 
 
 
  WHAT is Being Innovated? The 4 Ps of Innovation
There are actually 4 things or objects that one can innovate...
 
 
 
 
  Asymmetric Innovation
Asymmetric Innovation = Asymmetric Situation + Customer Valu...
 
 
 
 
  Is Cirque du Soleil the iPhone or the Seiko of Circus? (6 reaktioner)
An I recently read made me wonder whether we should think o...
 
 
 
 
  Disruptive Innovation or Improved Technology? (2 reaktioner)
Disruptive innovation is only a means of improving existing ...
 
 
 
 
  The Hybrid Innovation Approach to Manage Technological Disruptions (5 reaktioner)
Companies need to carefully think about the timing and way t...
 
 
 
 
  Business Model Innovation
Dear all fans of Clay! IPTV is probably and most likely a d...
 
 
 
 
  Slow Innovation: PROs, CONs and Tips
When we talk about innovation, we often associate it with di...
 
 
 
 
  Disruptive Innovation and Public Sector Organisations (9 reaktioner)
This model appears to describe the potential life cycle of a...
 
 
 
 
  Comparison Disruptive Innovation versus Blue Ocean Strategy (3 reaktioner)
Is Disruptive Innovation a liitle more detail of Blue Ocean ...
 
 
 
 
  Is Value Innovation Disruptive Innovation? (7 reaktioner)
Should value innovation, the corner stone of Blue Ocean Stra...
 
 
 
 
  Blue/Innovate and Red/Disrupt
An interesting exercise is to work through a product's featu...
 
 
 
 
  Paradigmatic Changes Require Re-orientation of Ones World Views (1 reaktioner)
So often there are changes which are semantic. My view is t...
 
 
 
 
  Leadership Skills / Approaches for Successful Innovation (34 reaktioner)
Innovation leadership requires other approaches than ...
 
 
 
 
  A Disruptive Innovation Questions what we Don't Know
It's hard to change. This holds for organisations and people...
 
 
 
 
  Disruptive Innovation: What Causes the Creative Leap? (16 reaktioner)
What causes the difference in magnitude of creative leap? On...
 
 
 
 
  The Resources-Processes-Values (RPV) Framework (1 reaktioner)
The resources-processes-values (RPV) framework is a useful t...
 
 
 
 
  The Word 'Disruptive' in Disruptive Innovation (2 reaktioner)
I wonder if the term 'disruptive' is in fact the appropriate...
 
 
 
 
  Better Input from Consumers Needed for Disruptive Innovation (2 reaktioner)
Technological innovations bring positivity, a better quality...
 
 
 
 
  What is Disruptive Innovation Exactly? Definition (5 reaktioner)
A "definition" of Disruptive Innovation that's frequently qu...
 
 
 
 
  Are Clayton Christensen’s Disruptive Innovation Characteristics Useful in Practice?
A recent write up published in MIT Sloan Management Review c...
 
 
 
 
  Leapfrogging Technologies by Developing Countries
Leapfrogging is a way for developing countries to benefit fr...
 
 
 
 
  Is Disruptive Innovation Radical? (6 reaktioner)
Disruptive Innovation is often incorrectly described as a ra...
 
 
 
 
  Distinguishing Three Types of Innovation (2 reaktioner)
Christensen (2014) argues that investing in different types ...
 
 
 
 
  Breakthrough versus Disruptive Innovation (1 reaktioner)
Breakthrough versus Disruptive Innovation - what's the diffe...
 
 
 
 

Best Practices - Omvälvande Innovation

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Innovation Strategy: The Three Horizons of Growth (McKinsey) (50 reaktioner)
One of ways of thinking about innovation strategy is to use ...
 
 
 
 
  Disruptive versus Incremental Innovation (13 reaktioner)
Typically, Incremental Innovation exploits existing f...
 
 
 
 
  Disruptive Innovation: Product versus Platform (14 reaktioner)
DISRUPTIVE PLATFORMS often have a bigger impact than disrupt...
 
 
 
 
  Strategic Options for Old-Technology Firms (7 reaktioner)
What should be the strategic response of old-technology f...
 
 
 
 
  The Jobs to be Done Approach (JTBD) and Disruptive Innovation (10 reaktioner)
BACKGROUND The theory of disruptive innovation helps compan...
 
 
 
 
  Tips for Innovation Strategy (10 reaktioner)
As a part of corporate success factor development process, w...
 
 
 
 
  Typical Disruptive Technologies
It is important that business and policy leaders understand ...
 
 
 
 
  Diversity of Perspective is Key to Disruptive Innovation (9 reaktioner)
“All new ideas are combinations of old ideas, but not all id...
 
 
 
 
  How to Find Innovative Ideas? From Analogous Markets... (3 reaktioner)
When trying to find innovative ideas for your organization, ...
 
 
 
 
  How to Sustain Disruptive Innovation? (26 reaktioner)
After gaining entry into some (new) market segment through d...
 
 
 
 
  Timing is Important to Make an Innovative Idea Disruptive (10 reaktioner)
America had to be discovered more than once, until it really...
 
 
 
 
  Ways to Incorporate Disruptive Innovation as Part of the Management Agenda (14 reaktioner)
A few days ago I was in a conversation with Adam Hartung, wh...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Disruptive Innovation

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

5 Strategic Options in Reaction to Disruptors...
 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

Discovering New-Product Ideas, Creative Approaches...
 
 
 

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps...
 
 
 

Challenging the Existing Strategic Logic

Finding New Markets...
 
 
 

The Simple-Cheap-Convenient Approach

Addressing the Unmet Needs of Customers...
 
 
 

Distinguish Disruptive Technology Innovation From Disruptive Marketing Innovation!

2 Distinct Capabilities......
 
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?

Product Innovation, New Product Development, Innovation Strategy...
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning...
 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

Open innovation, User Innovation, Value Innovation, Bottom-up Innovation...
 
 
 

How to Think Differently in Innovation?

How to Be Innovative, Innovative Thinking...
 
 
 

How to Lead an Innovation Team

Best Practices, Innovation Team Management...
 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

Fundamental Innovation...
 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation...
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes...
 
 
 

Classes of Innovation | Sources of Innovation

Innovation, Creativity, Organizational Innovativeness, Lateral Thinking, Out of the Box Thinking, Blue Ocean Strategy...
 
 
 

Why Large Firms are Having Difficulties to Deal with Disruptive Innovations

Innovation Management...
 
 
 

Big-Bang Disruption

Technological Innovation...
 
 
 

What Makes a Company Innovative?

Innovation Best Practices, R&D Best Practices, Corporate Innovation...
 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

(Disruptive) Innovation Competence, Strategic Innovation Capability, Corporate Strategy, Innovation Leadership...
 
 
 

Predecessor of Christensen

Technology-driven Change Theory...
 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western Markets

Disruptive Innovation, Bottom of the Pyramid, Country-level Strategy...
 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle Prototyping

Design Thinking, Disruptive Innovation, Blue Ocean Strategy, Introducing Complex Systems, Co-Creation...
 
 
 

Misunderstandings on the Concept of Disruptive Innovations

Technology Innovation...
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies...
 
 
 

Geographic Dimension to Explain Disruptive Innovation in Emerging Countries

Disruptive Innovation in Emerging Countries...
 
 

Resurser - Omvälvande Innovation

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Omvälvande Innovation


     
 

Nyheter om Omvälvande Förändring


     
 

Videor om Omvälvande Innovation


     
 

Videor om Omvälvande Förändring


     
 

Presentationer om Omvälvande Innovation


     
 

Presentationer om Omvälvande Förändring


     
 

Mer om Omvälvande Innovation


     
 

Mer om Omvälvande Förändring


     

Jämför med:  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Bass Diffusionsmodell  |  Tio Strategiskolor  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Innovation Adoption Curve  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.