Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) (Christensen)

Kunskapscenter

   

Få effekt av nya teknologier (omvälvande förändring) för ett företags överlevnad. Förklaring av Omvälvande Innovation (Disruptive Innovation) av Clayton Christensen. ('97)

Bidraget kommer från: Neusa Hirota

Innehåll

Premium

Clayton Christensen disruptive innovation

Vad är Disruptive/Omvälvande Innovation? Beskrivning

Disruptive Innovation modellen från Clayton Christensen är en teori som kan användas för att beskriva effekten av nya teknologier (omvälvande förändring) på ett företags existens. Clayton Christensen först myntade för formuleringen ”omvälvande teknologier” år 1997, i hans bok ”Innovatörens Dilemma: När nya teknologier orsakar att stora företag misslyckas”.
Han visade att  tiden och igen nästan alla de organisationer, som hade ”gått under” eller blivit ersatta från deras industrier (på grund av ett nytt paradigm av kunderbjudande) kunde se den kommande omvälvningen men gjorde ingenting förrän det var för sent.


Genom att göra vad goda företag förväntas att de skall göra - serva deras mest lönsamma kunder och fokusera investeringar där vinstmarginalerna är attraktivast - etablerade industriledare är på vägen av vidmakthållande innovationer och att lämna sig öppna för att omvälvande teknologier ska begrava dem. Detta händer, därför att processer för resurstilldelningen i etablerade företag planläggs för att maximera vinster med hjälp av sammanhållande innovationer som i grunden innebär designa bättre och bättre musfällor för de existerande kunder eller beprövade marknadssegmenten. När Omvälvande Innovationer (typiskt billigare, enkelare att använda versioner av existerande produkter med målgruppen med lägre pris eller helt nya kunder), dyker upp, blir de etablerade företagen paralyserade. De motiveras nästan alltid för att gå upp-marknadgruppsnivå/-segment i stället för att försvara dessa nya eller låg pris marknader och slutligen den omvälvande innovationen förbättrar, stjäler mer marknadsandel och byter ut den regerande produkten.


Typer av innovation

Företag har två grundläggande val när de försöker att bygga nya-tillväxt affärer. De kan försöka att ta en existerande marknad från en innvarande konkurrent med vidmakthållande innovationer. Eller de kan försöka att ta över en konkurrent med hjälp av omvälvande innovationer som endera skapar nya marknader eller får rötter bland den innevarande konkurrentens värsta kunder.

Det finns två distinkta typer av omvälvande innovationer. Den första typen skapar en ny marknad genom att fokusering icke-konsumenter.  konkurrerar inom det lågt pris segmentet  på en etablerad marknad.
 

Ursprung till Disruptive/omvälvande Innovation modell. Historia

Christensen forskning och studier på Harvard.


Användning av  Disruptive/omvälvande Innovation metod. Användningsområden

  • Alla sorter av företag -  de som kan få effekt av teknologi innovation/-förändring.

De olika Stegen i Disruptive/Omvälvande Innovation. Processen

  • Modellen visar att, den prestationen som begärs av kunderna på en existerande marknad ökar över tiden, så gör också prestationen att man inom ett teknologiskt paradigm. Vanligt är att den prestationsförbättring som tillhandahålls har en annan bana än den bana av prestationsförbättring som är begärd av kunderna (se bild). När banans lutning skiljer sig åt och den erhållna prestationen överskrider den begärda prestationen, nya teknologier som endast var konkurrenskraftig på prestationen inom avlägsna marknadnischer, kanske kan migrera över in i andra kundnätverk. Detta erbjuder innovatörer ett medel till att nå nya kunder, som tidigare hade betraktat deras erbjudande som undermåligt; och detta möjliggör för dem att erbjuda etablerade kärnmarknader en ny uppsättning av prestationsvärdesattribut, som nu är  ännu mer relevanta än det nuvarande paradigmet.
  • Omvälvning och kommersialisering går faktiskt hand - i - hand. Ett företag, som skjuter över målet kan helt enkelt inte segra (ett företag som förbättrar en produkt till en nivå där den är mer än gott nog för kunder att använda och betala en högre pris för). Antingen så kommer omvälvningen att ta dess marknader eller så kommer kommersialiseringen ta dess vinster. Medans nya vågor av omvälvming sköljer över en industri, så kommer platsen där pengarna finns att skifta tvärsöver värdekedjan med tiden. Medans detta händer, så kommer de företag som placerar sig på ett område i värdekedjan där prestationen ännu inte är tillräckligt bra så kommera de att lyckas erövra vinsten.

Begränsningar med Disruptive Innovation. Nackdelar

  • Disruptive Innovation kräver en särskild strategiprocess. Denna process måste vara frambrytande och fokuserad på oförväntadmöjligheter, problem och framgångar, i stället för påtänkt och fokuserad på förbättrad förståelse av vilka arbeten och vad inte.
  • I stället för att designa och konstruera produkter och tjänster som vänder sig till nuvarande beteende och  nuvarande kunder, de bakomliggande behoven hos personer bör stötta designen av innovationer. Förståelse för vad personerna egentligen har för behov är emellertid långtifrån lätt.
  • Omvälvande affärer kan inte uppnå stora vinster speciellt snabbt , tack vare deras sätt att vara på (att fokusera på nya marknader eller på  lågpris segmenten  på de redanexisterande marknaderna). Riskkapitalister är ökat otåliga för att företagen skall leverera vinster.

Antaganden med Disruptive/omvälvande Innovation. Villkor

Företagen riskerar dess fortlevnad med beslut om att ignorera teknologier som inte verkar att vända sig till deras kunders behov, som kan bli livshotande när två paradigmatiska banor framskrider i växelverkan.


Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Dilemma -

Bok: Clayton M. Christensen - The Innovator's Solution -

Bok: Clayton M. Christensen - Seeing What's Next  -


Omvälvande Innovation Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Omvälvande Innovation Forumet  

Nya ämnen

  Disruptive Innovation: Product versus Platform
DISRUPTIVE PLATFORMS often have a bigger impact than disruptive products. Some examples:
  • Uber owns no vehicle, but is now the ...
     
 
  Diversity of Perspective is Key to Disruptive Innovation
“All new ideas are combinations of old ideas, but not all idea combinations are created equal,” writes Frans Johannsen.

An HBR article by J...
     
 
  Timing is Important to Make an Innovative Idea Disruptive
America had to be discovered more than once, until it really had been discovered. The Apple Newton was a superior answer to a question that people did...
     
 
  The Resources-Processes-Values (RPV) Framework
The resources-processes-values (RPV) framework is a useful tool to understand why big companies fail in responding to disruption:
  • RES...
     
 

Best Practices - Omvälvande Innovation
  Innovation Strategy: The Three Horizons of Growth (McKinsey)
One of ways of thinking about innovation strategy is to use the 3 Horizons of Growth developed by Steve Coley at McKinsey.
The framework ...
     
 
  Disruptive versus Incremental Innovation
Typically, Incremental Innovation exploits existing forms or technologies... Improves upon something that already exists or reconfigures an exi...
     
 
  Strategic Options for Old-Technology Firms
What should be the strategic response of old-technology firms when a promising new technology shows up? Typically firms respond by either
...
     
 
  The Jobs to be Done Approach (JTBD) and Disruptive Innovation
BACKGROUND
The theory of disruptive innovation helps companies navigate threats coming from their external environment. However, it fails to expl...
     
 
  Tips for Innovation Strategy
As a part of corporate success factor development process, we have found a need to build up an "Innovation Strategy". Can anybody give good hints or e...
     
 Allt du behöver veta om management


  Impact of the New Technology
Our countries are not concerned by this issue because not developed. We are only getting negative impacts due to this technology development.
     
 
  Typical Disruptive Technologies
It is important that business and policy leaders understand which technologies might matter to them and prepare accordingly. But which technologies co...
     
 
  How to Develop Disruptive Innovation Skills?
I believe disruptive innovation skills can be mostly taught.
Beyond the associative skills which is cognitive, the other behavioral skills...
     
 
  Disruptive Change and HR
Innovation is necessary and mandatory for a firm to be competitive in the current operating business environment. However, when introducing new ideas...
     
 
  How to Find Innovative Ideas? From Analogous Markets...
When trying to find innovative ideas for your organization, several studies have revealed that it is highly valuable to access expertise from outside ...
     
 
  How to Sustain Disruptive Innovation?
After gaining entry into some (new) market segment through disruptive innovation, how do you SUSTAIN your position and growth...
Does that requir...
     
 
  Leadership and Taking Action
Don't forget the important point of taking action after all the theorising! Sometimes I think it's more down to the leadership of the company.
If...
     
 
  WHAT is Being Innovated? The 4 Ps of Innovation
There are actually 4 things or objects that one can innovate:
 
   
 
  Asymmetric Innovation
Asymmetric Innovation = Asymmetric Situation + Customer Value.
Asymmetric Situation is a resulting none-direct-competitive situation in favor of ...
     
 
  Disruptive Innovation or Improved Technology?
Disruptive innovation is only a means of improving existing products as it creates new, better and unexpected sets of values of products. Every modern...
     
 
  Ways to Incorporate Disruptive Innovation as Part of the Management Agenda
A few days ago I was in a conversation with Adam Hartung, who observed brand managers are constrained, as a matter of practicality, to focusing exclus...
     
 
  The Hybrid Innovation Approach to Manage Technological Disruptions
Companies need to carefully think about the timing and way to adopt technological disruptions. Adopting technological disruption too late can squander...
     
 
  Business Model Innovation
Dear all fans of Clay!
IPTV is probably and most likely a disruptive technology, but more important, is it feasible to follow a disruptive strate...
     
 
  Is Cirque du Soleil the iPhone or the Seiko of Circus?
An article about the Cirque du S...
     
 
  Disruptive Innovation and Public Sector Organisations
This model appears to describe the potential life cycle of a firm in market economies where profit maximisation is the goal. If public good is the goa...
     
 
  Comparison Disruptive Innovation versus Blue Ocean Strategy
Is Disruptive Innovation a liitle more detail of Blue Ocean Strategy??
If not whats the difference between the two?...
     
 
  Paradigmatic Changes Require Re-orientation of Ones World Views
So often there are changes which are semantic. My view is that paradigmatic changes require re-orientation of ones world views. That is very ambitio...
     
 
  Is Value Innovation Disruptive Innovation?
Should value innovation, the corner stone of Blue Ocean Strategy be conside...
     
 
  Leadership Skills / Approaches for Successful Innovation
Innovation leadership requires other approaches than general leadership for the core business. Furr and Dyer (2014) outline some unique lead...
     
 
  Disruptive Innovation: What Causes the Creative Leap?
What causes the difference in magnitude of creative leap? One may create a quantum leap, but other innovations may not be that significant. Is ther...
     
 
  The Word 'Disruptive' in Disruptive Innovation
I wonder if the term 'disruptive' is in fact the appropriate word.
If it's agreed that it means: unexpected, large scale, sudden, different appro...
     
 
  Better Input from Consumers Needed for Disruptive Innovation
Technological innovations bring positivity, a better quality of life. But have they considered those without access to normal technology, to achieve c...
     
 
  What is Disruptive Innovation Exactly? Definition
A "definition" of Disruptive Innovation that's frequently quoted is one which is located on Christensen's website. It reads:
"DISRUPTI...
     
 
  Are Clayton Christensen’s Disruptive Innovation Characteristics Useful in Practice?
A recent write up published in MIT Sloan Management Review concludes that Disruptive Innovation theory is "not very useful" for making predictions bas...
     
 
  Leapfrogging Technologies by Developing Countries
Leapfrogging is a way for developing countries to benefit from earlier skills and advancements of the developed world by skipping altogether a technol...
     
 
  Is Disruptive Innovation Radical?
Disruptive Innovation is often incorrectly described as a radical rather than incremental change in technology. In fact, one of the fundamental elemen...
     
 
  Slow Innovation: PROs, CONs and Tips
When we talk about innovation, we often associate it with disruptive innovation efforts / large-scale processes that change an organization’s business...
     
 
  Distinguishing Three Types of Innovation
Christensen (2014) argues that investing in different types of innovation will influence markets and firms in different ways. Therefore it is importan...
     
 
  Disruptive Innovations Question our Knowledge
It's hard to change. This holds for organisations and people. A disruptive innovation questions what we know and exposes that we don't know, what we d...
     
 
  Practical application
I have set up a new company specifically to apply Christensen's theories to the £750m a year qualifications sector in the UK. If you want to check out...
     
 
  Blue/Innovate and Red/Disrupt
An interesting exercise is to work through a product's feature set using both the Strategy Map of "Blue Ocean Strategy" (Kim & Mauborgne) and the disr...
     
 

Expert Tips (ENG) - Disruptive Innovation
 

How Can Incumbents Respond to Disruptors?

 
 
 

How to Find Good Product Ideas? List of 10 Approaches

 
 
 

Innovation Pitfalls

 
 
 

Challenging the Existing Strategic Logic

 
 
 

The Simple-Cheap-Convenient Approach

 
 
 

Distinguish Disruptive Technology Innovation From Disruptive Marketing Innovation!

 
 
 

How to Detect Consumer Needs that are Unmet?

 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

 
 
 

Recent Innovation Trends | New Innovation Types

 
 
 

How to Think Differently in Innovation?

 
 
 

How to Lead an Innovation Team

 
 
 

Innovating by Reconsidering Value Delivery

 
 
 

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

 
 
 

Classes of Innovation | Sources of Innovation

 
 
 

Why Large Firms are Having Difficulties to Deal with Disruptive Innovations

 
 
 

Big-Bang Disruption

 
 
 

What Makes a Company Innovative?

 
 
 

Three Critical Capabilities in Developing a Strategic Corporate Disruptive Innovation Competence

 
 
 

Predecessor of Christensen

 
 
 

How BOP Countries Can Disrupt Western Markets

 
 
 

Designing Complex Products or Systems Through Iterative Rapid-cycle Prototyping

 
 
 

Misunderstandings on the Concept of Disruptive Innovations

 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

 
 
 

Geographic Dimension to Explain Disruptive Innovation in Emerging Countries

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Omvälvande Innovation
 

Nyheter om Omvälvande Innovation


     
 

Nyheter om Omvälvande Förändring


     
 

Videor om Omvälvande Innovation


     
 

Videor om Omvälvande Förändring


     
 

Presentationer om Omvälvande Innovation


     
 

Presentationer om Omvälvande Förändring


     
 

Mer om Omvälvande Innovation


     
 

Mer om Omvälvande Förändring


     Accelerera din managementkarriärJämför med:  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Bass Diffusionsmodell  |  Tio Strategiskolor  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Innovation Adoption Curve  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Industriförändring  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.