Soft Systems Methodologie
(Checkland)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het toepassen van Systems Thinking op niet-systemische situaties. Verklaring van de Soft Systems Methodologie van Checkland. ('81)

Bijgedragen door: De Weken van de Peter

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Wat is Soft Systems Methodologie? Beschrijving

Soft Systems Methodologie (SSM) van Peter Checkland is een kwalitatieve techniek die kan worden gebruikt voor het toepassen van Systems Thinking op niet-systemische situaties. Het is een manier om probleemsituaties te behandelen waarin een hoge sociale, politieke en menselijke activiteiten component zit. Dit onderscheidt SSM van andere methodologieën die HARDE problemen behandelen die vaak meer technologiegeoriënteerd zijn.


SSM past Systems Thinking toe op de echte wereld van menselijke organisaties. Maar het is van cruciaal belang dat dit gebeurt zonder te veronderstellen dat het onderwerp van onderzoek zelf een eenvoudig systeem is. SSM is daarom een nuttige manier om complexe situaties en overeenkomstige chaotische vragen te benaderen.
 

Oorsprong van Soft Systems Methodologie. Geschiedenis

SSM kwam uit het begrip voort dat „hard“ Systems Thinking, zoals de technieken van het Operations Research, voor het onderzoeken in grote, complexe organisatorische kwesties ontoereikend is. Soft Systems Methodologie werd ontwikkeld door Peter Checkland voor het uitdrukkelijke doel om problemen van dit type te behandelen. Hij had een aantal jaren in de industrie gewerkt en daar met een aantal harde systeemmethodologieën gewerkt. Hij zag hoe deze ontoereikend waren voor het behandelen van uiterst complexe problemen die een grote sociale component hadden. Daarom gaat hij in de jaren '60 naar de Universiteit van Lancaster in een poging dit gebied onderzoeken, en om deze zachte problemen te behandelen. Hij bedenkt zijn "Soft Systems Methodologie" door een aantal onderzoeksprojecten in de industrie en door zijn toepassing en verbetering over een aantal jaren. De methodologie, zoals wij die nog steeds vandaag kennen, werd gepubliceerd in 1981. Tegen die tijd was Checkland stevig verschanst in het Universitaire leven en hij had de industrie verlaten om een carričre als professor en onderzoeker in softwaretechnologie na te streven.


Gebruik van Soft Systems Methodologie. Toepassingen

 • Iedere complexe, organisatorische situatie waarin een grote sociale, politieke en menselijke activiteiten component in zit.

Stappen in Soft Systems Methodologie. Proces

De volgende stappen zouden moeten worden genomen (vaak zijn verscheidene herhalingen nodig):

 1. Onderzoek het ongestructureerde probleem.
 2. Druk de probleemsituatie uit door middel van "Rijke Beelden". Rijke Beelden zijn een middel om zoveel mogelijk informatie te vangen met betrekking tot de probleemsituatie. Een rijke afbeelding kan grenzen, structuur, informatiestromen, en communicatiekanalen tonen. Maar in het bijzonder toont het het menselijke activiteitensysteem. Dit is het element dat niet inbegrepen is in modellen zoals gegevensstroomdiagrammen of klassenmodellen.
 3. Basisdefinities van relevante systemen. Vanuit welke verschillende perspectieven kunnen wij deze probleemsituatie bekijken?
  • De basisdefinities worden geschreven als zinnen die een transformatie uitwerken. Er zijn zes elementen die een goed geformuleerde basisdefinitie maken. Zij worden samengevat in het acroniem CATWOE:
   • Klant (Customer). Iedereen die voordelen van een systeem kan hebben wordt beschouwd als klant van het systeem. Als het systeem offers zoals ontslagen impliceert, dan moeten die slachtoffers ook als klanten worden geteld.
   • Handelenden (Actor). De actoren zetten input in output om en zij voeren de activiteiten uit die in het systeem zijn bepaald.
   • Transformatieproces. Dit wordt getoond als de omzetting van inputs in outputs.
   • Weltanschauung. De Duitse uitdrukking voor wereldbeeld. Dit wereldbeeld maakt het transformatieproces betekenisvol in de context.
   • Eigenaar (Owner). Elk systeem heeft één of andere eigenaar, die de bevoegdheid heeft om het systeem op te starten en te sluiten (vetomacht).
   • Omgevingsbeperkingen (Environmental constraints). Dit zijn externe elementen die moeten worden overwogen. Deze beperkingen omvatten organisatorisch beleid evenals wettelijke en ethische kwesties.
 4. Conceptuele modellen.
  • Formeel systeemconcept.
  • Ander systeem denken.
 5. Vergelijking van 4 met 2.
 6. Haalbare, wenselijke veranderingen.
 7. Actie om de probleemsituatie te verbeteren.

Sterke punten van Soft Systems Methodologie. Voordelen

 • SSM geeft structuur aan complexe organisatorische en politieke probleemsituaties, en maakt het mogelijk om met hen om te gaan op een georganiseerde manier. Het dwingt de gebruiker om een oplossing te zoeken die meer dan technisch is.
 • Streng hulpmiddel om te gebruiken in "chaotische" problemen.
 • De specifieke technieken.

Beperkingen van Soft Systems Methodologie. Valkuilen

 • SSM vereist van de deelnemers om zich aan de algehele aanpak aan te passen.
 • Wees zorgvuldig om het werkingsgebied van het onderzoek niet te vroeg te versmallen.
 • Het is moeilijk om de rijkste afbeelding te assembleren, zonder een bepaalde structuur en een oplossing voor een probleemsituatie op te leggen.
 • Mensen vinden het moeilijk om de wereld op een losse manier te interpreteren. Zij tonen vaak een overmatig dringende wens tot actie.

Veronderstellingen van Soft Systems Methodologie. Voorwaarden

 • Veronderstelt dat de meeste management en organisatorische problemen niet als zuivere "systeem problemen" kunnen worden gezien omdat het systeem veel te complex is om te analyseren.
 • Niettemin is het toepassen van een systemische aanpak in een niet-systemische situatie waardevol.

Boek: Peter Checkland - Systems Thinking, Systems Practice -


Soft Systems Methodologie Forum
  Information Sharing Model using SSM for Sharing Health Information?
Who can help me on how to develop an information s...
     
 
  Users of Soft Systems Methodology by Checkland
Who could use SSM and for what purpose?...
     
 
  Soft Systems Methodology Template
I need an SSM template for my assignment. Who can ...
     
 
  Tips for Drawing Rich Pictures
Hi, I have to draw a rich picture for a virtual li...
     
 
  Conceptual Modelling Explanation
Hi I am a student of IMIS. I got a problem to und...
     
 
  Using SSM in Computer Based Applications
Proved to be very effective in using RD in the dev...
     
 
  What is a Rich Picture?
What precisely is the role of rich pictures in SSM...
     
 
  What book you should get for SSM
is Checkland's book the only one for SSM?...
     
 
  Soft System Methodology for Energy Policy
How can one use soft system to do an analysis of t...
     
 
  Using Checkland's Methodology
Can Checkland's system help to solve / choose from...
     
 
  Conceptual modelling in SSM
I am having problem understanding how to create mo...
     
 
  Systems management & hard and soft systems
Hi all, I'm studying a module at university and af...
     
 
  Strategy and Rich Pictures
Can any one help me with an example of a rich pict...
     
 
  What is Soft Systems Methodology? Definitions
Hi everyone, studying a module at university that ...
     
 

Soft Systems Methodologie Special Interest Group


Special Interest Group

Soft Systems Methodologie Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Soft Systems Methodologie Premium

Expert Tips (ENG) - Soft Systems Methodology Premium
 

How to Create an Adaptive Organization that can Deal with a Complex Environment?Schrijf u in

Definition and qualifications of complex adaptive ...
Usage (application): Organizational Development, Strategy
 
 
 

Structure your Organization at the Edge of ChaosSchrijf u in

Although chaos theory was discovered decades ago, ...
Usage (application): Organizational Development
 
 
 

Principles of Complex EnvironmentsSchrijf u in

Characteristics of an environment conducive for co...
Usage (application): Organizational Development, Strategy
 
 

Hulpbronnen - Soft Systems Methodologie Premium
 

Nieuws over Soft Systems MethodologieSchrijf u in


     
 

Nieuws over Soft Systems ConceptSchrijf u in


     
 

Video's over Soft Systems MethodologieSchrijf u in


     
 

Video's over Soft Systems ConceptSchrijf u in


     
 

Presentaties over Soft Systems MethodologieSchrijf u in


     
 

Presentaties over Soft Systems ConceptSchrijf u in


     
 

Meer over Soft Systems MethodologieSchrijf u in


     
 

Meer over Soft Systems ConceptSchrijf u in


     

Vergelijk met Soft Systems Methodologie: Systems Thinking  |  Gestalttheorie  |  Dialectisch Onderzoek  |  Action Research


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 18-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.