CFROI-modellen

Kunskapscenter

   

Förklaring av ett kassaflödesräntabilitetsmått på investeringar ett s.k. Cash Flow Return on Investment. CFROI Internräntan för alla projekt i företaget.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Cash Flow Return on Investment (CFROI) som ursprungligen utvecklades av HOLT Value associates (efter Jan 2002 CFSB Holt, Chicago), är en ekonomisk vinst (kassaflödes)baserad företags- prestations-/värderingsramverk som används främst av portföljförvaltare och större företag.


CFROI beräkning

CFROI beräknas normalt på en årlig basis och den jämförs med en inflationsjusterad avkastningsränta för att bestämma huruvida ett företaget har fått intäkter som överstiger dess kapitalkostnader. Genom att använda Cash Flow Return on Investment, kan du jämföra företag med olikartade sammansättningar av tillgångar, över gränser och tid.


En fördel med CFROI är att den binder prestationsmätningen till den faktor som investerare uppskattar högst: kapaciteten hos större företag till att generera kassaflöde.

Dessutom så är CFROI inflationsjusterat.


Beräkningen av CFROI (formeln) är något komplex och är för omfattande för att presenteras i denna här på denna sidan.


CFROI Förklaring

Cash Flow Return on Investment (CFROI) kan beräknas på nivån i en strategisk affärsenhet och den kan också användas för privat ägda företag.


Det är en approximering av det genomsnittliga interna återbäringsräntan på summan av alla in- och utbetalningar som intjänats av ett företag i dess verksamhet. Den inflationsjusterade CFROI-metoden, beräknas utifrån en periodisk ström av kassaflöden efter skatt, som är genererade av företagets växande bas av värdeminskade och icke-värdeminskade tillgångar. Med tiden, bleknar CFROI eller regredierar, till ett långsiktigt företags genomsnitt. Genom att applicera ROI på de totala tillgångarna, kan en prognos om mottagen nettokassa beräknas. Denna prognos är diskonterad tillbaka tills idag för att kunna landa på ett nuvärde för detta företag.


CFSB Holt upprätthåller en CFROI-databas av över 18.000 företag som består av 20 års historiska data för Amerikanska företag och 10 år historiska data för icke Amerikanska företag.


Bok: Bartley J. Madden - CFROI Valuation -


CFROI-modellen Forumet
  CFROI Pros and Cons
Cash flow is dynamic for an organization and can b...
     
 
  CFROI for Private Company
Question: I'm using the Return Driven Strategy fr...
     
 

CFROI-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

CFROI-modellen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - CFROI-modellen Premium

Expert Tips (ENG) - Cash Flow Return on Investment Premium

Resurser - CFROI-modellen Premium
 

Nyheter om Cfroi ModellBli Medlem


     
 

Nyheter om Kassaflöden AvkastningBli Medlem


     
 

Videor om Cfroi ModellBli Medlem


     
 

Videor om Kassaflöden AvkastningBli Medlem


     
 

Presentationer om Cfroi ModellBli Medlem


     
 

Presentationer om Kassaflöden AvkastningBli Medlem


     
 

Mer om Cfroi ModellBli Medlem


     
 

Mer om Kassaflöden AvkastningBli Medlem


     

Jämför Cash Flow Return on Investment med: Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassaflödet från Rörelsen  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Vinstutdelningskvot  |  Relativ Värdetillväxten  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-2-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.