CFROI-modellen

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

13 itens • 292.437 visitas


Sammanfattning

Cash Flow Return on Investment (CFROI) som ursprungligen utvecklades av HOLT Value associates (efter Jan 2002 CFSB Holt, Chicago), är en ekonomisk vinst (kassaflödes)baserad företags- prestations-/värderingsramverk som används främst av portföljförvaltare och större företag.


CFROI beräkning

CFROI beräknas normalt på en årlig basis och den jämförs med en inflationsjusterad avkastningsränta för att bestämma huruvida ett företaget har fått intäkter som överstiger dess kapitalkostnader. Genom att använda Cash Flow Return on Investment, kan du jämföra företag med olikartade sammansättningar av tillgångar, över gränser och tid.


En fördel med CFROI är att den binder prestationsmätningen till den faktor som investerare uppskattar högst: kapaciteten hos större företag till att generera kassaflöde.

Dessutom så är CFROI inflationsjusterat.


Beräkningen av CFROI (formeln) är något komplex och är för omfattande för att presenteras i denna här på denna sidan.


CFROI Förklaring

Cash Flow Return on Investment (CFROI) kan beräknas på nivån i en strategisk affärsenhet och den kan också användas för privat ägda företag.


Det är en approximering av det genomsnittliga interna återbäringsräntan på summan av alla in- och utbetalningar som intjänats av ett företag i dess verksamhet. Den inflationsjusterade CFROI-metoden, beräknas utifrån en periodisk ström av kassaflöden efter skatt, som är genererade av företagets växande bas av värdeminskade och icke-värdeminskade tillgångar. Med tiden, bleknar CFROI eller regredierar, till ett långsiktigt företags genomsnitt. Genom att applicera ROI på de totala tillgångarna, kan en prognos om mottagen nettokassa beräknas. Denna prognos är diskonterad tillbaka tills idag för att kunna landa på ett nuvärde för detta företag.


CFSB Holt upprätthåller en CFROI-databas av över 18.000 företag som består av 20 års historiska data för Amerikanska företag och 10 år historiska data för icke Amerikanska företag.


Bok: Bartley J. Madden - CFROI Valuation


Särskild Intressegrupp SIG

CFROI-värdering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forum om CFROI-värdering.


 

CFROI Considerations
Cash flow is dynamic for an organization and can be different based on marketing and sales and does not give a correct picture.
For example: if the company has announced a special discount for pr...
3
 
CFROI for Private Company
Question: I'm using the Return Driven Strategy framework (Frigo & Litman) to develop strategy for a small, private company ($10M sales). My question is, how do I effectively use CFROI with or without...
1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om CFROI-värdering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om CFROI Valuation (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om CFROI-värdering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


12 Portfolio Ratios

Compare 12 ratios
Paper by Nicola Nicoletti aims at evaluating the profitability of several portfolio strategies based on fundamental rati...

CFROI Calculation

Calculating CFROI
This program allows you to estimate the current CFROI for a firm. By Aswath Damodaran....

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående CFROI-värdering.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Cash Flow Return on Investment med: Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassaflödet från Rörelsen  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Vinstutdelningskvot  |  Relativ Värdetillväxten  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för CFROI-värdering? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 4-12-2022. Alla namn ™ av deras ägare.