CFROI-modellen

Kunskapscenter

   

Förklaring av ett kassaflödesräntabilitetsmått på investeringar ett s.k. Cash Flow Return on Investment. CFROI Internräntan för alla projekt i företaget.

Innehåll

Premium

Cash Flow Return on Investment (CFROI) som ursprungligen utvecklades av HOLT Value associates (efter Jan 2002 CFSB Holt, Chicago), är en ekonomisk vinst (kassaflödes)baserad företags- prestations-/värderingsramverk som används främst av portföljförvaltare och större företag.


CFROI beräkning

CFROI beräknas normalt på en årlig basis och den jämförs med en inflationsjusterad avkastningsränta för att bestämma huruvida ett företaget har fått intäkter som överstiger dess kapitalkostnader. Genom att använda Cash Flow Return on Investment, kan du jämföra företag med olikartade sammansättningar av tillgångar, över gränser och tid.


En fördel med CFROI är att den binder prestationsmätningen till den faktor som investerare uppskattar högst: kapaciteten hos större företag till att generera kassaflöde.

Dessutom så är CFROI inflationsjusterat.


Beräkningen av CFROI (formeln) är något komplex och är för omfattande för att presenteras i denna här på denna sidan.


CFROI Förklaring

Cash Flow Return on Investment (CFROI) kan beräknas på nivån i en strategisk affärsenhet och den kan också användas för privat ägda företag.


Det är en approximering av det genomsnittliga interna återbäringsräntan på summan av alla in- och utbetalningar som intjänats av ett företag i dess verksamhet. Den inflationsjusterade CFROI-metoden, beräknas utifrån en periodisk ström av kassaflöden efter skatt, som är genererade av företagets växande bas av värdeminskade och icke-värdeminskade tillgångar. Med tiden, bleknar CFROI eller regredierar, till ett långsiktigt företags genomsnitt. Genom att applicera ROI på de totala tillgångarna, kan en prognos om mottagen nettokassa beräknas. Denna prognos är diskonterad tillbaka tills idag för att kunna landa på ett nuvärde för detta företag.


CFSB Holt upprätthåller en CFROI-databas av över 18.000 företag som består av 20 års historiska data för Amerikanska företag och 10 år historiska data för icke Amerikanska företag.


Bok: Bartley J. Madden - CFROI Valuation -


CFROI-modellen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


CFROI-modellen Forumet  

Nya ämnen

  CFROI Pros and Cons
Cash flow is dynamic for an organization and can be different based on marketing and sales and does not give a correct picture.
For example: if t...
     
 
  CFROI for Private Company
Question: I'm using the Return Driven Strategy framework (Frigo & Litman) to develop strategy for a small, private company ($10M sales). My question ...
     
 

Best Practices - CFROI-modellen

Expert Tips (ENG) - Cash Flow Return on InvestmentUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - CFROI-modellen
 

Nyheter om Cfroi Modell


     
 

Nyheter om Kassaflöden Avkastning


     
 

Videor om Cfroi Modell


     
 

Videor om Kassaflöden Avkastning


     
 

Presentationer om Cfroi Modell


     
 

Presentationer om Kassaflöden Avkastning


     
 

Mer om Cfroi Modell


     
 

Mer om Kassaflöden Avkastning


     Accelerera din managementkarriärJämför Cash Flow Return on Investment med: Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassaflödet från Rörelsen  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Vinstutdelningskvot  |  Relativ Värdetillväxten  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.