PRINCE2 Metodologin | PRINCE2 Metoden (CCTA)

Kunskapscenter

Projektledningsmetodologi som fokuserar på organisation, ledning och kontroll. Förklaring till PRINCE2 av CCTA. ('89)


Vad är PRINCE2 metodologin? Beskrivning

Metoden för PRINCE2 projektledning fokuserar på organisation, ledning och kontroll. Utvecklades ursprungligen år 1989 av Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) i UK som en standard för IT projektledning men nu brett använd som en ”de facto” standard i UK för projektledning. Den senaste versionen av metoden, ”PRINCE2”, är ett generellt  tillvägagångssätt av projektledning, som används av både IT och icke IT projekt.
 

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) är process-baserad och ger anpassade och skalbara förändringar mot en effektfull ledning av projekt. Varje process definieras med: nyckeldata och resultat, målen som ska uppnås och aktiviteter som ska utföras.

 
Metoden delar in projekten i hanterbara steg för att uppmuntra till en effektiv kontroll av resurser och reguljärt övervaka framstegen. PRINCE2 är ”produktbaserad”, innebärande att projektplanen fokuseras på att leverera resultat och inte när aktiviteter är gjorda. Den är driven av projektets affärscase som bör beskriva motiven, förpliktelser och logiska grunden för leverablerna eller resultatet. Affärsfallet bör granskas för att se till att målsättningar är insedda och lämpliga. Den tillhandahåller ett gemensamt språk över ett projekt och erbjuder också brytpunkter inom ett avtalmässigt ramverk.
 

Ursprunget till PRINCE2. Historia

Utvecklades ursprungligen år 1989 av Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) i UK som en standard för IT projektledning.   CCTA bytte namn till OGC (the Office of Government Commerce). Metoden baserades ursprungligen på PROMPT, en projektledningsmetod som skapades av Simpact System AB år 1975. PROMPT godkändes av CCTA år 1979 som den standard som ska användas för alla regeringens informationssystemsprojekt. Då PRINCE lanserades år 1989, ersatte den i själva verket PROMPT inom regeringens projekt.


Användning av PRINCE2 metoden. Användningsområden

 • All typ av projektledning
 • Både IT och icke IT baserade projekt

PRINCE2 Metodologinmetodologi Stegen i PRINCE2 ramverket. Process

 1. Styra ett projekt. De steg som projektets styrelseledamöter, bör ta för att tillhandahålla effektfull support och styrning utan överdrivet tidsengagemang.
 2. Start upp ett projekt. Hur man kvalificerar initiala idéer och utser en projektstyrelse/-ledning att representera användare-, leverantörer- och affärsintressen.
 3. Påbörjande av ett projekt. Hur man fullständigt kvalificerar ett projekt för att se till att det är troligt det kan möta dess slutliga målsättningar och att se till att man fått ett organisatoriskt godkännande innan det görs större engagemang av resurser.
 4. Kontrollera ett skede. De steg dag för dag som en projektchef bör ta sig an för att styra arbetet, reagera på det som sker och eskalera viktiga frågeställningar.
 5. Klara av produktleverans. De steg lagen bör ta för att acceptera arbetsinsatspaket, rapportera om deras framsteg och leverera avslutat arbete.
 6. Klara av gränsskeden. Hur man förbereder sig för projektstyrelsegranskningar när framskridande och framtidsplaner diskuteras och villkor och hur hanterar man toleransöverskridanden.
 7. Stängning. Hur avslutar man ett projekt, hur man behandlar man uppföljningshandlingar, hur man behandlar senare granskningar av projektnyttan.
 8. Planera. Hur man planerar oavsett när planeringen görs.

Styrkorna med PRINCE2 metodologi. Fördelar

 • Strukturerad metod som ger ett standardiserat tillvägagångssätt för ledningen av ett projekt, innefattande beprövade och etablerat goda exempel i projektledning.
 • Är vida erkänt och förstått, den erbjuder ett gemensamt språk för projektdeltagare.
 • Erbjuder kontroll i brukande av resurser och till att styra risker.
 • Möjliggör för projektet att ha:
  • Kontroll och en organiserad start, en mitt och ett slut;
  • Reguljära granskningar av framsteg för planeringen och till affärscaset/affärskalkylen;
  • Flexibla beslutspunkter;
  • Automatisk ledningskontroll av alla avsteg från planen;
  • Medverkan av ledningen och nyckelpersoner på lämpliga tidpunkter;
  • Uppmuntrar till att etablera och använda kommunikationskanaler mellan projekt, projektledningen och nyckelpersonerna.
 • Kommer med till nytta i individuella projekt, inkluderande:
  • Definition av roller och ansvar på varje nivå;
  • Minskar på antal möten och byråkrati, genom, ledningen med i undantagsfall;
  • Lämpliga nivåer på planering från en hög nivå långsiktigt till en lägre nivå på kort sikt;
  • Särskiljande av ledningsaktiviteter från tekniska aktiviteter;
  • En bättre uppskattning av projektrisker av alla som det berör;
  • Sätt att klara av/leda förändringar

Begränsningar med PRINCE2. Nackdelar

 • PRINCE2 täcker inte avtalshantering eller personal ledning. Dessa täcks emellertid av dessa kunskapsområden från både PMI (USA) och APM (i UK)

Antaganden kring PRINCE2 metodologin. Villkor

 • Projekt är mer lyckade när de är förvaltade genom att använda en metodologi.

Bok: Managing Successful Projects with PRINCE2 - 2005 Edition -


Särskild Intressegrupp SIG - PRINCE2 (Projektledning)


Särskild Intressegrupp SIG (54 medlemmar)


Forum - PRINCE2 (Projektledning)  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.Best Practices - PRINCE2 (Projektledning)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Other Strengths of PRINCE2
I think PRINCE2 also defines a clear governance structure wh...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - PRINCE2 (Project Management)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

What Benefits can I Achieve in my Organization with PRINCE2?

Benefits of PRINCE2 Implementations, Best Practices...
 
 
 

What Kind of Projects are Suitable for PRINCE2 Implementation?

Suitability of PRINCE2, Project Portfolio Management...
 
 
 

Types of PRINCE2 Certificates

PRINCE2 Certification, PRINCE2 Levels...
 
 

Resurser - PRINCE2 (Projektledning)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Prince2 Projektledningsmetodologi


     
 

Nyheter om Prince2 Projektledning


     
 

Videor om Prince2 Projektledningsmetodologi


     
 

Videor om Prince2 Projektledning


     
 

Presentationer om Prince2 Projektledningsmetodologi


     
 

Presentationer om Prince2 Projektledning


     
 

Mer om Prince2 Projektledningsmetodologi


     
 

Mer om Prince2 Projektledning


     

Jämför PRINCE2 Metodologin | PRINCE2 Metoden (CCTA) med: OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.