PRINCE2 Metodologin | PRINCE2 Metoden (CCTA)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

22 itens • 333.301 visitas


Sammanfattning

Vad är PRINCE2 metodologin? Beskrivning

Metoden för PRINCE2 projektledning fokuserar på organisation, ledning och kontroll. Utvecklades ursprungligen år 1989 av Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) i UK som en standard för IT projektledning men nu brett använd som en ”de facto” standard i UK för projektledning. Den senaste versionen av metoden, ”PRINCE2”, är ett generellt  tillvägagångssätt av projektledning, som används av både IT och icke IT projekt.
 

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) är process-baserad och ger anpassade och skalbara förändringar mot en effektfull ledning av projekt. Varje process definieras med: nyckeldata och resultat, målen som ska uppnås och aktiviteter som ska utföras.

 
Metoden delar in projekten i hanterbara steg för att uppmuntra till en effektiv kontroll av resurser och reguljärt övervaka framstegen. PRINCE2 är ”produktbaserad”, innebärande att projektplanen fokuseras på att leverera resultat och inte när aktiviteter är gjorda. Den är driven av projektets affärscase som bör beskriva motiven, förpliktelser och logiska grunden för leverablerna eller resultatet. Affärsfallet bör granskas för att se till att målsättningar är insedda och lämpliga. Den tillhandahåller ett gemensamt språk över ett projekt och erbjuder också brytpunkter inom ett avtalmässigt ramverk.
 

Ursprunget till PRINCE2. Historia

Utvecklades ursprungligen år 1989 av Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) i UK som en standard för IT projektledning.   CCTA bytte namn till OGC (the Office of Government Commerce). Metoden baserades ursprungligen på PROMPT, en projektledningsmetod som skapades av Simpact System AB år 1975. PROMPT godkändes av CCTA år 1979 som den standard som ska användas för alla regeringens informationssystemsprojekt. Då PRINCE lanserades år 1989, ersatte den i själva verket PROMPT inom regeringens projekt.


Användning av PRINCE2 metoden. Användningsområden

 • All typ av projektledning
 • Både IT och icke IT baserade projekt

PRINCE2 Metodologinmetodologi Stegen i PRINCE2 ramverket. Process

 1. Styra ett projekt. De steg som projektets styrelseledamöter, bör ta för att tillhandahålla effektfull support och styrning utan överdrivet tidsengagemang.
 2. Start upp ett projekt. Hur man kvalificerar initiala idéer och utser en projektstyrelse/-ledning att representera användare-, leverantörer- och affärsintressen.
 3. Påbörjande av ett projekt. Hur man fullständigt kvalificerar ett projekt för att se till att det är troligt det kan möta dess slutliga målsättningar och att se till att man fått ett organisatoriskt godkännande innan det görs större engagemang av resurser.
 4. Kontrollera ett skede. De steg dag för dag som en projektchef bör ta sig an för att styra arbetet, reagera på det som sker och eskalera viktiga frågeställningar.
 5. Klara av produktleverans. De steg lagen bör ta för att acceptera arbetsinsatspaket, rapportera om deras framsteg och leverera avslutat arbete.
 6. Klara av gränsskeden. Hur man förbereder sig för projektstyrelsegranskningar när framskridande och framtidsplaner diskuteras och villkor och hur hanterar man toleransöverskridanden.
 7. Stängning. Hur avslutar man ett projekt, hur man behandlar man uppföljningshandlingar, hur man behandlar senare granskningar av projektnyttan.
 8. Planera. Hur man planerar oavsett när planeringen görs.

Styrkorna med PRINCE2 metodologi. Fördelar

 • Strukturerad metod som ger ett standardiserat tillvägagångssätt för ledningen av ett projekt, innefattande beprövade och etablerat goda exempel i projektledning.
 • Är vida erkänt och förstått, den erbjuder ett gemensamt språk för projektdeltagare.
 • Erbjuder kontroll i brukande av resurser och till att styra risker.
 • Möjliggör för projektet att ha:
  • Kontroll och en organiserad start, en mitt och ett slut;
  • Reguljära granskningar av framsteg för planeringen och till affärscaset/affärskalkylen;
  • Flexibla beslutspunkter;
  • Automatisk ledningskontroll av alla avsteg från planen;
  • Medverkan av ledningen och nyckelpersoner på lämpliga tidpunkter;
  • Uppmuntrar till att etablera och använda kommunikationskanaler mellan projekt, projektledningen och nyckelpersonerna.
 • Kommer med till nytta i individuella projekt, inkluderande:
  • Definition av roller och ansvar på varje nivå;
  • Minskar på antal möten och byråkrati, genom, ledningen med i undantagsfall;
  • Lämpliga nivåer på planering från en hög nivå långsiktigt till en lägre nivå på kort sikt;
  • Särskiljande av ledningsaktiviteter från tekniska aktiviteter;
  • En bättre uppskattning av projektrisker av alla som det berör;
  • Sätt att klara av/leda förändringar

Begränsningar med PRINCE2. Nackdelar

 • PRINCE2 täcker inte avtalshantering eller personal ledning. Dessa täcks emellertid av dessa kunskapsområden från både PMI (USA) och APM (i UK)

Antaganden kring PRINCE2 metodologin. Villkor

 • Projekt är mer lyckade när de är förvaltade genom att använda en metodologi.

Bok: Managing Successful Projects with PRINCE2 - 2005 Edition


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

PRINCE2 (Projektledning) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (55 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om PRINCE2 (Projektledning).


Other Strengths of PRINCE2
I think PRINCE2 also defines a clear governance structure which is missing from PMI and APM. Governance removes the nat (...)
86
 

 

Best Practices

Topprankade ämnen om PRINCE2 (Projektledning). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om PRINCE2 (Project Management) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


What Benefits can I Achieve in my Organization with PRINCE2?

Benefits of PRINCE2 Implementations, Best Practices
Prince2 is a system that can provide companies with substantial improvements in many aspects of their projects managemen (...)

The Importance of Self-awareness for Project Managers

Professional Development, Personal Development, Project Management, Ethics, Beliefs, Values, Emotional Intelligence
Self-awareness is how an individual consciously knows and understands their own character, feelings, motives, and desire (...)

What Kind of Projects are Suitable for PRINCE2 Implementation?

Suitability of PRINCE2, Project Portfolio Management
A PRINCE2 project has the following characteristics: 1. A finite and defined life cycle 2. Defined and measurable bus (...)

Types of PRINCE2 Certificates

PRINCE2 Certification, PRINCE2 Levels
There are two types of PRINCE2 certificates: the Foundation and Practitioner certificates: 1. The Foundation exam objec (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om PRINCE2 (Projektledning). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Prince2 versus PMBOK

Project Management, Project Portfolio Management
A short comparison between Prince2 and PMBOK Methodologies. (...)

Project Scope Management

Project Scope Management, Project Deliverables, Project Planning, Work Breakdown Structure, WBS
Presentation about project scope management, including the following sections: 1. Learning objectives 2. What is proje (...)

First Introduction to Project Management. Essentials

Project Management Primer, Project Management 101, Basics of Project Management
This presentation provides a good first introduction to project management and how to more efficiently implement and exe (...)

Three-sphere Model for (IT) Project Management

Project Management, OPM, OPM3, PRINCE2
An important model in project management is the so-called Three-sphere model, which aims to help organizations to organi (...)

Project Management of Information Technology Projects

Project Management, Information Technology, Three Sphere Model
This presentation provides information about project management, thereby especially focusing on a context of information (...)

History of Project Management

Overview of the Development of Project Management
Overview of the development of Project Management. - Project management in ancient history Examples of one-time projec (...)

Introduction to Project Quality Management

Quality Management, Project Quality Planning, Project Quality Assurance, Project Quality Control
Presentation about Project Quality Management. A large part of the presentation is about Six Sigma as a quality manageme (...)

Introduction to Project Risk Management

Understanding the Importance of Project Risk Management
Project Management is Risk Management. From maintaining the customer relationship to protecting the critical path. The c (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående PRINCE2 (Projektledning).


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför PRINCE2 Metodologin | PRINCE2 Metoden (CCTA) med: OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för PRINCE2 (Projektledning)? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 3-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.