Capital Asset Pricing Model
(CAPM)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het waarderen van aandelen, effecten, derivaten en/of activa door risico en verwachte opbrengsten met elkaar in verband te brengen. Verklaring van Capital Asset Pricing Model (CAPM) door William Sharpe.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een economisch model voor het waarderen van aandelen, effecten, derivaten en/of activa door risico en verwachte opbrengsten met elkaar in verband te brengen. CAPM is gebaseerd op het idee dat investeerders extra verwachte opbrengst (risicopremie genoemd) eisen, als zij worden gevraagd om extra risico te accepteren.


Beschrijving van CAPM. Het Capital Asset Pricing Model wordt verklaard.

CAPM werd geïntroduceerd door Treynor ('61), Sharpe ('64) en Lintner ('65). Door de begrippen van systematisch en specifiek risico te introduceren, breidde het de portefeuilletheorie uit. In 1990, was William Sharpe de Nobel prijswinnaar voor Economie. „Voor zijn bijdragen aan de theorie van prijsvorming voor financiële activa, het zogenaamde Capital Asset Pricing Model (CAPM).“


Het CAPM model zegt dat de verwachte opbrengst die de investeerders zullen eisen, gelijk is aan: het tarief op een risicovrij aandeel plus een risicopremie. Als de verwachte opbrengst niet gelijk is aan of hoger is dan de vereiste opbrengst, zullen de investeerders weigeren te investeren en zal de investering niet worden gedaan.

CAPM verdeelt het risico van een portefeuille in systematisch risico en specifiek risico. Systematisch risico is het risico om de marktportefeuille te houden. Wanneer de markt zich beweegt, wordt elk individueel actief meer of minder beïnvloed. In de mate waarin ieder actief deelneemt aan dergelijke algemene marktbewegingen, brengt dat actief systematisch risico met zich mee. Specifiek risico is dat risico welk voor individuele activa uniek is. Het vertegenwoordigt de component van de opbrengst van een actief welke niet gerelateerd is aan algemene marktbewegingen.

Volgens CAPM, compenseert de markt investeerders voor het nemen van systematisch risico, maar niet voor het nemen van specifiek risico. Dit is omdat het specifieke risico kan weg worden gediversifieerd. Wanneer een investeerder de marktportefeuille houdt, brengt elk individueel actief in die portefeuille specifiek risico met zich mee. Maar door diversificatie, is de netto blootstelling van de investeerder enkel en alleen het systematische risico van de marktportefeuille.


CAPM formule

De formule van CAPM is:

Verwachte Opbrengst van het Aandeel = Risicoloze Opbrengst + Bèta x (Verwachte Markt Risico Premie)

of:
r = Rf + Bèta x (RM - Rf)
 

{      Een andere versie van de formule is: r-Rf = Bèta x (RM - Rf)       }


waar:
- r           het verwachte opbrengsttarief op een aandeel is;
- Rf         het tarief van een „risicovrije“ investering, d.w.z. contant geld is;
- RM       het opbrengsttarief van de passende activaklasse is.
 

Bèta is het algemene risico van investeren in een grote markt, zoals de New York Stock Exchange. Bèta, evenaart per definitie exact 1.00000.

Elk bedrijf heeft ook een Bèta. De Bèta van een bedrijf is zijn bedrijfsrisico vergeleken wordt met de Bèta (Risico) van de algehele markt. Als het bedrijf een Bèta van 3.0 heeft, dan veronderstelt men dat het 3 keer zo risicovol is als de algehele markt. Bèta is een indicatie van de volatiliteit van het aandeel, vergeleken tot de activaklasse.


Investeren in individuele aandelen

Een gevolg van CAPM denken is dat het impliceert dat het investeren in individuele aandelen nutteloos is, omdat men de beloning en risicokenmerken van om het even welk aandeel kan dupliceren, enkel door de juiste mix van cash geld met de passende activaklasse te gebruiken. Vandaar dat hardnekkige aanhangers van CAPM aandelen vermijden, en in plaats daarvan slechts portefeuilles bouwen bestaande uit goedkope indexfondsen.


Veronderstellingen van het Capital Asset Pricing Model

Opmerking! Het Capital Asset Pricing Model is een ceteris paribusmodel. Het is slechts geldig binnen een speciale reeks veronderstellingen. Deze zijn:

 • Investeerders zijn risicoafkerige individuen, die de verwachte waarde maximaliseren van hun rijkdom aan het einde van de periode. Implicatie: Het model is één periodemodel.
 • De investeerders hebben homogene verwachtingen (geloven) over activa-opbrengsten. Implicatie: alle investeerders nemen identieke kansreeksen waar. Dit betekent dat iedereen dezelfde informatie op hetzelfde moment heeft.
 • De opbrengsten van activa worden verdeeld door de normale distributie.
 • Er bestaan risico-vrije activa en investeerders kunnen onbeperkte hoeveelheden van deze activa in- of uitlenen tegen een constant tarief: het risico vrije tarief.
 • Er is een welomlijnd aantal activa en hun hoeveelheden worden vastgezet binnen een bepaalde periode.
 • Alle activa zijn volkomen deelbaar en geprijsd in een perfect concurrerende markt. Implicatie: bv. menselijk kapitaal bestaat niet (het is niet deelbaar en het kan niet worden bezeten als activa).
 • Activa markten zijn zonder frictie, en informatie is zonder kosten en gelijktijdig beschikbaar voor alle investeerders. Implicatie: het inleentarief evenaart het uitleentarief.
 • Er zijn geen marktonvolmaaktheden zoals belastingen, verordeningen, of beperkingen op short-selling.

Normaal, zijn alle hierboven vermelde veronderstellingen noch geldig noch vervuld. Nochtans, blijft CAPM hoe dan ook één van de meest gebruikte investeringsmodellen om risico en opbrengst te bepalen.


Boek: William F. Sharpe - Portfolio Theory and Capital Markets -

Boek: Harry M. Markowitz - Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets -

Boek: Mary Jackson - Advanced modelling in finance using Excel and VBA -


Capital Asset Pricing Model Forum
  Berekening Beta, CAPM en Sharpe Ratio
Hallo, nu ik de formule heb van de CAPM kom ik nog...
     
 
  How to Use CAPM for Project Analysis?
How do I use CAPM to gauge / decide whether to tak...
     
 
  Question - CAPM and Beta
The beta of stock A is 0,8.
The risk free rat...
     
 
  CAPM is Irrelevant to Use
Remember CAPM will not be optimal to use because i...
     
 
  What is Beta? Explanation and a Few Remarks
1. Beta is a risk indicator, not a rate of return ...
     
 
  CAPM Model and Calculating the Inflation Rate?
Can CAPM help us in calculating the inflation rate...
     
 
  Raw Beta vs Adjusted Beta
While calculating cost of equity via CAPM method, ...
     
 
  Calculating Beta of Portfolio after Portfolio Change
Please help me to solve this question:
You ha...
     
 
  (Strategic) Cost Management
What is strategic cost management how it is differ...
     
 
  Return on Market in CAPM
We substract Rf from RM. Does that mean RM (return...
     
 
  Why Sharp Increase in the Calculation for Betas
What was the cause of the sharp increase in the ca...
     
 
  Calculating Company Beta
How do we find beta for a company?...
     
 
  CAPM usage by Fund Managers
What is the relevance of the capital asset pricing...
     
 
  Application of Capital Asset Pricing Model in Pakistan
I would like to know how companies in Paskistan us...
     
 
  Are US Treasury Bills still Zero Beta?
The books say that beta can be zero for absolutely...
     
 
  More CAPM Assumptions
In this model another assumption is that the numbe...
     
 

Capital Asset Pricing Model Special Interest Group


Special Interest Group

Capital Asset Pricing Model Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Capital Asset Pricing Model Premium
  Can Beta of a Stock be 0? And can Beta be Negative?
Question on CAPM: I know that in the CAPM Model th...
     
 

Expert Tips (ENG) - Capital Asset Pricing Model Premium
 

Rethinking CAPMSchrijf u in

William F. Sharpe, who developed the Capital Asset...
Usage (application): Valuation, DCF, Capital Cost
 
 

Hulpbronnen - Capital Asset Pricing Model Premium
 

Nieuws over Capm WaarderenSchrijf u in


     
 

Nieuws over Capm WaardebepalingSchrijf u in


     
 

Video's over Capm WaarderenSchrijf u in


     
 

Video's over Capm WaardebepalingSchrijf u in


     
 

Presentaties over Capm WaarderenSchrijf u in


     
 

Presentaties over Capm WaardebepalingSchrijf u in


     
 

Meer over Capm WaarderenSchrijf u in


     
 

Meer over Capm WaardebepalingSchrijf u in


     

Vergelijk met: Real Options-analyse  |  RAROC  |  Plausibiliteitstheorie  |  Operations Research  |  Strategisch Risicomanagement  |  Relatieve Waarde van Groei  |  Kosten van Aandelen  |  Kosten van Kapitaal


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.