Capital Asset Pricing Model
(CAPM)

Kenniscentrum

   

Het waarderen van aandelen, effecten, derivaten en/of activa door risico en verwachte opbrengsten met elkaar in verband te brengen. Verklaring van Capital Asset Pricing Model (CAPM) door William Sharpe.

Inhoud

Premium

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een economisch model voor het waarderen van aandelen, effecten, derivaten en/of activa door risico en verwachte opbrengsten met elkaar in verband te brengen. CAPM is gebaseerd op het idee dat investeerders extra verwachte opbrengst (risicopremie genoemd) eisen, als zij worden gevraagd om extra risico te accepteren.


Beschrijving van CAPM. Het Capital Asset Pricing Model wordt verklaard.

CAPM werd geïntroduceerd door Treynor ('61), Sharpe ('64) en Lintner ('65). Door de begrippen van systematisch en specifiek risico te introduceren, breidde het de portefeuilletheorie uit. In 1990, was William Sharpe de Nobel prijswinnaar voor Economie. „Voor zijn bijdragen aan de theorie van prijsvorming voor financiële activa, het zogenaamde Capital Asset Pricing Model (CAPM).“


Het CAPM model zegt dat de verwachte opbrengst die de investeerders zullen eisen, gelijk is aan: het tarief op een risicovrij aandeel plus een risicopremie. Als de verwachte opbrengst niet gelijk is aan of hoger is dan de vereiste opbrengst, zullen de investeerders weigeren te investeren en zal de investering niet worden gedaan.

CAPM verdeelt het risico van een portefeuille in systematisch risico en specifiek risico. Systematisch risico is het risico om de marktportefeuille te houden. Wanneer de markt zich beweegt, wordt elk individueel actief meer of minder beïnvloed. In de mate waarin ieder actief deelneemt aan dergelijke algemene marktbewegingen, brengt dat actief systematisch risico met zich mee. Specifiek risico is dat risico welk voor individuele activa uniek is. Het vertegenwoordigt de component van de opbrengst van een actief welke niet gerelateerd is aan algemene marktbewegingen.

Volgens CAPM, compenseert de markt investeerders voor het nemen van systematisch risico, maar niet voor het nemen van specifiek risico. Dit is omdat het specifieke risico kan weg worden gediversifieerd. Wanneer een investeerder de marktportefeuille houdt, brengt elk individueel actief in die portefeuille specifiek risico met zich mee. Maar door diversificatie, is de netto blootstelling van de investeerder enkel en alleen het systematische risico van de marktportefeuille.


CAPM formule

De formule van CAPM is:

Verwachte Opbrengst van het Aandeel = Risicoloze Opbrengst + Bèta x (Verwachte Markt Risico Premie)

of:
r = Rf + Bèta x (RM - Rf)
 

{      Een andere versie van de formule is: r-Rf = Bèta x (RM - Rf)       }


waar:
- r           het verwachte opbrengsttarief op een aandeel is;
- Rf         het tarief van een „risicovrije“ investering, d.w.z. contant geld is;
- RM       het opbrengsttarief van de passende activaklasse is.
 

Bèta is het algemene risico van investeren in een grote markt, zoals de New York Stock Exchange. Bèta, evenaart per definitie exact 1.00000.

Elk bedrijf heeft ook een Bèta. De Bèta van een bedrijf is zijn bedrijfsrisico vergeleken wordt met de Bèta (Risico) van de algehele markt. Als het bedrijf een Bèta van 3.0 heeft, dan veronderstelt men dat het 3 keer zo risicovol is als de algehele markt. Bèta is een indicatie van de volatiliteit van het aandeel, vergeleken tot de activaklasse.


Investeren in individuele aandelen

Een gevolg van CAPM denken is dat het impliceert dat het investeren in individuele aandelen nutteloos is, omdat men de beloning en risicokenmerken van om het even welk aandeel kan dupliceren, enkel door de juiste mix van cash geld met de passende activaklasse te gebruiken. Vandaar dat hardnekkige aanhangers van CAPM aandelen vermijden, en in plaats daarvan slechts portefeuilles bouwen bestaande uit goedkope indexfondsen.


Veronderstellingen van het Capital Asset Pricing Model

Opmerking! Het Capital Asset Pricing Model is een ceteris paribusmodel. Het is slechts geldig binnen een speciale reeks veronderstellingen. Deze zijn:

  • Investeerders zijn risicoafkerige individuen, die de verwachte waarde maximaliseren van hun rijkdom aan het einde van de periode. Implicatie: Het model is één periodemodel.
  • De investeerders hebben homogene verwachtingen (geloven) over activa-opbrengsten. Implicatie: alle investeerders nemen identieke kansreeksen waar. Dit betekent dat iedereen dezelfde informatie op hetzelfde moment heeft.
  • De opbrengsten van activa worden verdeeld door de normale distributie.
  • Er bestaan risico-vrije activa en investeerders kunnen onbeperkte hoeveelheden van deze activa in- of uitlenen tegen een constant tarief: het risico vrije tarief.
  • Er is een welomlijnd aantal activa en hun hoeveelheden worden vastgezet binnen een bepaalde periode.
  • Alle activa zijn volkomen deelbaar en geprijsd in een perfect concurrerende markt. Implicatie: bv. menselijk kapitaal bestaat niet (het is niet deelbaar en het kan niet worden bezeten als activa).
  • Activa markten zijn zonder frictie, en informatie is zonder kosten en gelijktijdig beschikbaar voor alle investeerders. Implicatie: het inleentarief evenaart het uitleentarief.
  • Er zijn geen marktonvolmaaktheden zoals belastingen, verordeningen, of beperkingen op short-selling.

Normaal, zijn alle hierboven vermelde veronderstellingen noch geldig noch vervuld. Nochtans, blijft CAPM hoe dan ook één van de meest gebruikte investeringsmodellen om risico en opbrengst te bepalen.


Boek: William F. Sharpe - Portfolio Theory and Capital Markets -

Boek: Harry M. Markowitz - Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets -

Boek: Mary Jackson - Advanced modelling in finance using Excel and VBA -


Capital Asset Pricing Model Special Interest Group


Special Interest Group (25 leden)


Capital Asset Pricing Model Forum  

Recente onderwerpen

  Berekening Beta, CAPM en Sharpe Ratio      
 
  Question - CAPM and Beta      
 
  How to Use CAPM for Project Analysis?      
 
  CAPM is Irrelevant to Use      
 

Best Practices - Capital Asset Pricing Model
  Can Beta of a Stock be 0? And can Beta be Negative?
     
 
  Raw Beta vs Adjusted Beta
     
 
  Application of Capital Asset Pricing Model in Pakistan
     
 Alles wat u moet weten over management


  Calculating Beta of Portfolio after Portfolio Change
     
 
  Why Sharp Increase in the Calculation for Betas
     
 
  CAPM usage by Fund Managers
     
 
  Calculating Company Beta
     
 
  What is Beta? Explanation and a Few Remarks
     
 
  Are US Treasury Bills still Zero Beta?
     
 
  Return on Market in CAPM
     
 
  CAPM Model and Calculating the Inflation Rate?
     
 
  More CAPM Assumptions
     
 
  (Strategic) Cost Management
     
 

Expert Tips (ENG) - Capital Asset Pricing Model
 

Rethinking CAPM

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - Capital Asset Pricing Model
 

Nieuws over Capm Waarderen


     
 

Nieuws over Capm Waardebepaling


     
 

Video's over Capm Waarderen


     
 

Video's over Capm Waardebepaling


     
 

Presentaties over Capm Waarderen


     
 

Presentaties over Capm Waardebepaling


     
 

Meer over Capm Waarderen


     
 

Meer over Capm Waardebepaling


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met: Real Options-analyse  |  RAROC  |  Plausibiliteitstheorie  |  Operations Research  |  Strategisch Risicomanagement  |  Relatieve Waarde van Groei  |  Kosten van Aandelen  |  Kosten van Kapitaal


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-10-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.