Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


CAGR - Genomsnittllig Årlig Tillväxttakt

Vad är Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt? Beskrivning

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt är den genomsnittliga årliga tillväxttakten av en investering över en specificerad tidsperiod.
 

Beräkningen av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Formel

CAGR beräknas, genom att ta Nth, roten av den totala procentsatstillväxttakten där N är antal år i perioden som blir övervägd.


CAGR = ((slutetvärde/börjar värde) (1/N)) - 1


Användningen av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Användningsområden

  • Beräkna och kommunicera de genomsnittliga avkastningarna från placeringsfonder.
  • Visa och jämför prestationen hos investeringsrådgivare.
  • Jämför de historiska avkastningarna hos aktier med obligationer, eller med ett sparkonto.

Styrkor med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Fördelar

  • Det är en användbar formel som utvärderar hur olika investeringar eller vad en portfölj har fått för resultat under en viss tid.
  • Kan användas för att jämföra och för att utvärdera prestationen av en aktie gentemot andra aktier inom en jämförlig grupp eller mot ett marknadsindex.

Begränsningar med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Nackdelar

  • CAGR antar att en investering växer med en stadigt ökande hastighet. I verkligheten finns det givetvis flyktighet: investerings resultat kan variera markant med tiden. Denna flyktighet, eller investerings risk, är viktigt att överväga när man gör ett investeringbeslut.
  • CAGR är ett historiskt mätetal. Historiska resultat är inte alltid en pålitlig indikator för förväntade intäkter i framtiden.
  • CAGR är känslig för den period som du väljer att beakta, och det kan lätt manipuleras: en investeringsfond kan berätta för dig att den uppnådde imponerande CAGR av 35% över de sista tre åren, men startvärdet, kan ha valts ut från en period med det lägsta värde som fonden någonsin haft.

Antaganden med Compound Annual Growth Rate. Villkor

  • CAGR antar att en investering växer i en stadig takt. Detta är vanligtvis inte så i verkligheten. Därför är CAGR ett imaginärt koncept. Den beskriver tillväxten för en investering som om den hade en stadig fast tillväxt takt.

Kumulerad Årlig Ökningstakt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum om Kumulerad Årlig Ökningstakt  

Diskussioner om Kumulerad Årlig Ökningstakt.


CAGR Calculation - Example 1
How to calculate CAGR for these export figures? Export figures are for: 2005: Rs. 1205 cr. 2006: Rs. 995 cr. 2007: (...)
 
 
 
 
Compound Annual Growth Rate: CAGR Formula
How is 1/n to the power calculated for CAGR? How does it needs to be considered for arriving at CAGR? (...)
 
 
 
 
How to Calculate CAGR if there is a Loss in the First Year?
How to calculate CAGR in the following case: Profit in year 2018: 1200 Profit in year 2017: 1400 Profit in year 2006: (...)
 
 
 
 

Best Practices om Kumulerad Årlig Ökningstakt

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 CAGR Calculation - Example 2
If net profit for year 2000 is 200 million and for year 2004 is 400 million, then what will be the CAGR? (...)
 
 
 
 
🥈 Basis of Compound Annual Growth Rate (CAGR)
For a company, generally CAGR is stated. So what is normally taken as a base for that? Profits? Capital? Something else? (...)
 
 
 
 

Experttips om Compound Annual Growth Rate (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.


7 Limitations of CAGR

Applying CAGR to Assess the Quality of a Firm's Management (...)
   
 
 
 

Informationskällor om Kumulerad Årlig Ökningstakt

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt: Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 9-7-2020. Alla namn ™ av deras ägare.