Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt

Kunskapscenter

   

Beräkna tillväxttakten av en investering över en viss tidsperiod. Förklaring av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt (Compound Annual Growth Rate - CAGR).

Innehåll

Premium

CAGR - Genomsnittllig Årlig Tillväxttakt

Vad är Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt? Beskrivning

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt är den genomsnittliga årliga tillväxttakten av en investering över en specificerad tidsperiod.
 

Beräkningen av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Formel

CAGR beräknas, genom att ta Nth, roten av den totala procentsatstillväxttakten där N är antal år i perioden som blir övervägd.


CAGR = ((slutetvärde/börjar värde) (1/N)) - 1


Användningen av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Användningsområden

  • Beräkna och kommunicera de genomsnittliga avkastningarna från placeringsfonder.
  • Visa och jämför prestationen hos investeringsrådgivare.
  • Jämför de historiska avkastningarna hos aktier med obligationer, eller med ett sparkonto.

Styrkor med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Fördelar

  • Det är en användbar formel som utvärderar hur olika investeringar eller vad en portfölj har fått för resultat under en viss tid.
  • Kan användas för att jämföra och för att utvärdera prestationen av en aktie gentemot andra aktier inom en jämförlig grupp eller mot ett marknadsindex.

Begränsningar med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Nackdelar

  • CAGR antar att en investering växer med en stadigt ökande hastighet. I verkligheten finns det givetvis flyktighet: investerings resultat kan variera markant med tiden. Denna flyktighet, eller investerings risk, är viktigt att överväga när man gör ett investeringbeslut.
  • CAGR är ett historiskt mätetal. Historiska resultat är inte alltid en pålitlig indikator för förväntade intäkter i framtiden.
  • CAGR är känslig för den period som du väljer att beakta, och det kan lätt manipuleras: en investeringsfond kan berätta för dig att den uppnådde imponerande CAGR av 35% över de sista tre åren, men startvärdet, kan ha valts ut från en period med det lägsta värde som fonden någonsin haft.

Antaganden med Compound Annual Growth Rate. Villkor

  • CAGR antar att en investering växer i en stadig takt. Detta är vanligtvis inte så i verkligheten. Därför är CAGR ett imaginärt koncept. Den beskriver tillväxten för en investering som om den hade en stadig fast tillväxt takt.

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Forumet
  How to Calculate CAGR if the Beginning Data is negative (minus)?
How to calculate CAGR in the following case:
...
     
 
  CAGR Calculation - Example 1
How to calculate CAGR for these export figures?
     
 
  Compound Annual Growth Rate: CAGR Formula
How is 1/n to the power calculated for CAGR? How d...
     
 
  CAGR and Employment Growth
Can CAGR measure employment growth or generation o...
     
 
  Basis of Compound Annual Growth Rate (CAGR)
For a company, generally CAGR is stated. So what i...
     
 
  CAGR Calculation - Example 2
If net profit for year 2000 is 200 million and for...
     
 

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Premium

Expert Tips (ENG) - CAGR Premium
 

7 Limitations of CAGRBli Medlem

Compound Annual Growth Rate (CAGR) is a number whi...
Usage (application): Applying CAGR to Assess the Quality of a Firm's Management
 
 

Resurser - Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Premium
 

Nyheter om Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Bli Medlem


     
 

Nyheter om Tillväxttakt PortföljutvärderingBli Medlem


     
 

Videor om Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Bli Medlem


     
 

Videor om Tillväxttakt PortföljutvärderingBli Medlem


     
 

Presentationer om Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Bli Medlem


     
 

Presentationer om Tillväxttakt PortföljutvärderingBli Medlem


     
 

Mer om Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Bli Medlem


     
 

Mer om Tillväxttakt PortföljutvärderingBli Medlem


     

Jämför med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt: Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.