Affärsprocessmodellerande
Simulering

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

167 itens • 484.285 visitas


Sammanfattning

AffärsprocessmodellerandeVad är affärsmodellering?

Att identifiera det rätta området för att förändra och förbättra är den största anledningen till den allmänna framgången i en organisation. Farorna med att genomföra en affärsprocessförbättring och förändra utan en tydlig förståelse för hur förändringarna kommer att påverka hela processen kan bli väsentliga. Därför är verktyg nödvändiga för att hjälpa chefer, att på djupet förstå deras affärsprocesser och hur ändringar på dessa porcesser kommer att få effekt för hela företaget.


Affärsmodelleringsmetoden är en teknik som modellerar affärsprocesser. Affärsmodellering erbjuder sätt att uttrycka affärsprocesser eller strategier på, i termer av affärsverksamheter och samverkansformer, så att vi kan förbättra förståelsen för affärsprocessen och deltagarna i processen. Modeller hjälper till att dokumentera och för att begripa komplexitet och för att kommunicera komplexitet. Genom att dokumentera affärsprocesser från flera olika perspektiv, kan affärsmodeller hjälpa chefer till att bättre förstå deras egen miljö.
 

Simulerings programvara

Med hjälp från simuleringsprogramvara, så kan chefer bättre förstå sina affärsprocesser som aldrig tidigare. Denna typ av programvara kan visa flödet av arbetet med hjälp av ett system som använder grafer. Detta tilllåter chefer att klart se var problemen kan ligga, och ger indikeringar av hur man kan förbättra dem. När problemområdena är identifierade, så kan programvaran användas till att justera någon parameter så som användaren önskar. Kör simuleringen ytterligare en gång och se omgående effekterna av förändringen. På detta sätt kan företag ändra deras affärsprocesser i en datormiljö, utan att riskera dyra bakslag i den vardagliga verksamheten genom att pröva sig fram.
 

Affärsmodellering och Verksamhetsforskning

Affärssimulering har vuxet ut ifrån verksamhetsforskningen på 50-talet. Men genom uppkomsten av mer och mer billiga och kraftfulla datorer och mer och mer användarvänlig programvara affärsmodelleringtekniker tillåter nu också icke-tekniska chefer till att utpröva olika val eller scenarion för hjälp i beslutsprocessen.


En annan faktor, som har bidraget till den ökande användningen av affärsmodelleringmetoden, är den ökande takten på förändringar i dagens affärsverksamheter. Det finns inte tillräckligt med tid att pröva ut nya produkter i verkligheten, och att korrigera fel, när de redan har uppstått, är ofta extremt kostsamt.


Typisk användning av affärsmodellering och simulering:

  • Finansiell planering och att kvantifiera få effekter av affärsbeslut på balansräkningen och på resultaträkningen.
  • Riskhantering, att bestämma, att mäta och att klara av balansen mellan lönsamhet och bestämda typer av risker.
  • Prognostisera och att analysera historiska data och att använda det för att förutsäga det framtida scenariot och trender.
  • Affärsprocessmodellerande som kartlägger processer, uppgifter och process steg i en visuell framställning för de resurser som krävs.

Bok: Manuel Laguna, Johan Marklund - Business Process Modeling, Simulation, and Design

Bok: Bernard P. Zeigler - Theory of Modeling and Simulation


Särskild Intressegrupp SIG

Affärsprocessmodellerande och Simulering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (34 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Affärsprocessmodellerande och Simulering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Affärsprocessmodellerande och Simulering

 

Policies and Procedures Progress Tracking
Any recommendations on how to track the progress of policies and procedure that are being updated or written... Without using the big dollar programs? We have over 200 policies and procedures that we ...
33
 
5 kommentarer
Business Modeling not the Same as Business PROCESS Modeling
While you can say that business process modeling is part of (or complements) business modeling, the two are not the same. To avoid confusion, it might be better to keep the process word in the usage o...
9
 
Standard Operating Procedures
I am looking for information on identifying and mapping activities, process, procedures, and governing policies in Standard Operating Procedures (SOPs)
The intention is to identify and map these ...
5
 
6 kommentarer
Warehousing Simulation Software
Is there anyone who can help me where I can find a simulation software to be use in warehousing and logistic industry? Thanks...
5
 
1 kommentarer
Impact of Administrative Procedures in Modern Office Work
What is the impact of administrative procedures in modern office work? Can you give an example?...
4
 
3 kommentarer
Learning Simulation and Business Modelling... Recommended Sources?
Hi want some help. Which are the best places to look for if I have to learn about business modelling and simulation. Thank you for your help. Nandini....
3
 
2 kommentarer
Uniform Processes are also a Risk
The edge of chaos is the best situation for a company. We can define the edge of chaos as the simultaneity of order and creativity. The Walt Disney company has built its success on the edge of chaos (...
3
 
1 kommentarer
Combine Process Modeling with Systems Theory
Process modeling must be used together with general and complex systems theory to get very interesting results. Vision formulated from a system's point of view is more objective and closer to the real...
3
 
2 kommentarer
Learning from Preparing a Simulation
When developing custom simulations, I always notice that the greatest learning moment for the organization is often in the preliminary phase. Small businesses in particular have difficulty describing ...
2
 
How to Start the First Business Process
Dear All, I decided to establish my new company - a private business. I have prepared the company structure: it consists of 5 departments and each department has its own manager and all of them report...
1
 
1 kommentarer
Complex Organizations Have Complex Processes
The problem is the complexity of the organizations in which these processes are carried out. We must remember: a) the Theory on Bounded Rationality in organizations (Simon 1955); b) the Contingency Th...
0
 
3 kommentarer
Names of Business Processes Differ per Industry
Business process differ in some industries. Sometimes the terminologies confuses us but at the end of the day, they are all the same....
0
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Affärsprocessmodellerande och Simulering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Types of Business Processes - Classifications
Henk Kleijn and Fred Rorink in their book 'Change Management' distinguish between 5 different kinds of business processes in any company (organization):
1. Primary processes: these are the main p...
46
 
45 kommentarer

Mission Statement, Modeling and Simulation: a Synergy
STRATEGY literally relates to the mode by which an organization intends to reach its goal or objective. In a way, there is either a correlative or curvilinear relationship between modeling and strateg...
25
 
2 kommentarer

How to Implement a Business Process Once it has been Designed?
Once a business process has been modeled, what are then the approximate steps to implement (and review the process in the organization?...
7
 
7 kommentarer

People Should Be in the Center of Business Processes
Business processes are important in the development of an enterprise. But people should be the center of it.
For processes to have validity, it is important that actions are comfortable and produ...
7
 
6 kommentarer

Introduction to Business Process Analysis
Is there anyone who can suggest me some good tutorials, tips & tricks for making experience on Business Process Analysis and modeling? Thanks in advance......
7
 
9 kommentarer

What is the Value of Categorizing Business Processes?
Just wondering: what value does categorizing business processes brings to the BPI/BPM effort? How does the enterprise benefit? How do stakeholders benefit?...
5
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Business Process Modeling and Simulation (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Business Processes by Goal

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
The main goals of Business Process Modeling can be classified into three different categories: 1. Descriptive: - Trace...

Business Processes by Focus Area

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
Depending on their focus, we can distinguish 4 types of business processes: - Integration intensive: Strong focus on au...

Business Processes by the Way they Develop

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
Considering the way that processes may develop, we can differentiate them into the following 2 types of processes: A. D...

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

Business Process Modeling
Process Analysis and Process Diagnosis can be considered as one single concept, although some differences have been unde...

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Alternate Approach
Organizations focusing on developing their processes may use the appreciative process to improve them. They can apply ...

The Process Vision

Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change
A business process is a set of interrelated activities targeted at a defined and measurable result that adds value to th...

Diagrams and Models to Represent Business Processes

Business Process Representation
Models representing business processes allow the management to dig in a process and recognize its critical aspects, such...
Informationskällor

Olika informationskällor om Affärsprocessmodellerande och Simulering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Business Process Management and Improvement: Six Sigma, BPR and (R)Evolutionary Change

Process Management, process Improvement, Business Process Reengineering, BPR, Six Sigma
Presentation about process management, particularly process modeling simulation and design. The presentation focuses on ...

Introduction to Simulation: Definition, Terminology and Process Steps

Simulation, Complex Systems
Presentation about Simulation that includes the following sections: 1. Definition of Simulation 2. Applications of Sim...

Interview Hammer: Why Business Process Redesign?

Introduction. The Case / Main Reasons for BPR
The Business Process Reengineering method (BPR) is described by Hammer and Champy as the fundamental reconsideration and...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Affärsprocessmodellerande och Simulering.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför också: Spelteori (Nash)  |  Strategidynamiken  |  Operationsanalys  |  Arkitektur av Zachman  |  Värdeflödeskartläggning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Affärsprocessmodellerande och Simulering? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 24-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.