Affärsprocessmodellerande
Simulering

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Förklaring av affärsmodellering av processer med hjälp av simulering.


AffärsprocessmodellerandeVad är affärsmodellering?

Att identifiera det rätta området för att förändra och förbättra är den största anledningen till den allmänna framgången i en organisation. Farorna med att genomföra en affärsprocessförbättring och förändra utan en tydlig förståelse för hur förändringarna kommer att påverka hela processen kan bli väsentliga. Därför är verktyg nödvändiga för att hjälpa chefer, att på djupet förstå deras affärsprocesser och hur ändringar på dessa porcesser kommer att få effekt för hela företaget.


Affärsmodelleringsmetoden är en teknik som modellerar affärsprocesser. Affärsmodellering erbjuder sätt att uttrycka affärsprocesser eller strategier på, i termer av affärsverksamheter och samverkansformer, så att vi kan förbättra förståelsen för affärsprocessen och deltagarna i processen. Modeller hjälper till att dokumentera och för att begripa komplexitet och för att kommunicera komplexitet. Genom att dokumentera affärsprocesser från flera olika perspektiv, kan affärsmodeller hjälpa chefer till att bättre förstå deras egen miljö.
 

Simulerings programvara

Med hjälp från simuleringsprogramvara, så kan chefer bättre förstå sina affärsprocesser som aldrig tidigare. Denna typ av programvara kan visa flödet av arbetet med hjälp av ett system som använder grafer. Detta tilllåter chefer att klart se var problemen kan ligga, och ger indikeringar av hur man kan förbättra dem. När problemområdena är identifierade, så kan programvaran användas till att justera någon parameter så som användaren önskar. Kör simuleringen ytterligare en gång och se omgående effekterna av förändringen. På detta sätt kan företag ändra deras affärsprocesser i en datormiljö, utan att riskera dyra bakslag i den vardagliga verksamheten genom att pröva sig fram.
 

Affärsmodellering och Verksamhetsforskning

Affärssimulering har vuxet ut ifrån verksamhetsforskningen på 50-talet. Men genom uppkomsten av mer och mer billiga och kraftfulla datorer och mer och mer användarvänlig programvara affärsmodelleringtekniker tillåter nu också icke-tekniska chefer till att utpröva olika val eller scenarion för hjälp i beslutsprocessen.


En annan faktor, som har bidraget till den ökande användningen av affärsmodelleringmetoden, är den ökande takten på förändringar i dagens affärsverksamheter. Det finns inte tillräckligt med tid att pröva ut nya produkter i verkligheten, och att korrigera fel, när de redan har uppstått, är ofta extremt kostsamt.


Typisk användning av affärsmodellering och simulering:

  • Finansiell planering och att kvantifiera få effekter av affärsbeslut på balansräkningen och på resultaträkningen.
  • Riskhantering, att bestämma, att mäta och att klara av balansen mellan lönsamhet och bestämda typer av risker.
  • Prognostisera och att analysera historiska data och att använda det för att förutsäga det framtida scenariot och trender.
  • Affärsprocessmodellerande som kartlägger processer, uppgifter och process steg i en visuell framställning för de resurser som krävs.

Bok: Manuel Laguna, Johan Marklund - Business Process Modeling, Simulation, and Design -

Bok: Bernard P. Zeigler - Theory of Modeling and Simulation -


Särskild Intressegrupp SIG - Affärsprocessmodellerande och Simulering


Särskild Intressegrupp SIG (35 medlemmar)


Forum - Affärsprocessmodellerande och Simulering  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Business Modeling not the Same as Business PROCESS Modeling
While you can say that business process modeling is part of ...
 
 
 
 
  People Should Be in the Center of Business Processes (6 reaktioner)
Business processes are important in the development of an en...
 
 
 
 
  What is the Value of Categorizing Business Processes? (5 reaktioner)
Just wondering: what value does categorizing business proces...
 
 
 
 
  Warehousing Simulation Software (1 reaktioner)
Is there anyone who can help me where I can find a simulatio...
 
 
 
 
  Learning from Preparing a Simulation
When developing custom simulations, I always notice that the...
 
 
 
 
  Uniform Processes are also a Risk (1 reaktioner)
The edge of chaos is the best situation for a company. We ca...
 
 
 
 
  Standard Operating Procedures (4 reaktioner)
I am looking for information on identifying and mapping acti...
 
 
 
 
  Learning Simulation and Business Modelling... Recommended Sources? (2 reaktioner)
Hi want some help. Which are the best places to look for if ...
 
 
 
 
  Combine Process Modeling with Systems Theory (2 reaktioner)
Process modeling must be used together with general and comp...
 
 
 
 
  How to Start the First Business Process (1 reaktioner)
Dear All, I decided to establish my new company - a private ...
 
 
 
 
  Complex Organizations Have Complex Processes (3 reaktioner)
The problem is the complexity of the organizations in which ...
 
 
 
 
  Names of Business Processes Differ per Industry (2 reaktioner)
Business process differ in some industries. Sometimes the te...
 
 
 
 

Best Practices - Affärsprocessmodellerande och Simulering

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Types of Business Processes - Classifications (45 reaktioner)
Henk Kleijn and Fred Rorink in their book 'Change Management...
 
 
 
 
  Mission Statement, Modeling and Simulation: a Synergy (2 reaktioner)
STRATEGY literally relates to the mode by which an organizat...
 
 
 
 
  How to Implement a Business Process Once it has been Designed? (7 reaktioner)
Once a business process has been modeled, what are then the ...
 
 
 
 
  Introduction to Business Process Analysis (9 reaktioner)
Is there anyone who can suggest me some good tutorials, tips...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Business Process Modeling and Simulation

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Business Processes by Goal

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification...
 
 
 

Business Processes by Focus Area

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification...
 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification...
 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

Business Process Modeling...
 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Alternate Approach...
 
 
 

The Process Vision

Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change...
 
 
 

Diagrams and Models to Represent Business Processes

Business Process Representation...
 
 

Resurser - Affärsprocessmodellerande och Simulering

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Nyheter om Affärsanalys Process


     
 

Videor om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Videor om Affärsanalys Process


     
 

Presentationer om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Presentationer om Affärsanalys Process


     
 

Mer om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Mer om Affärsanalys Process


     

Jämför också: Spelteori (Nash)  |  Strategidynamiken  |  Operationsanalys  |  Arkitektur av Zachman  |  Värdeflödeskartläggning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.