Affärsprocessmodellerande
Simulering

Kunskapscenter

   

Förklaring av affärsmodellering av processer med hjälp av simulering.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

AffärsprocessmodellerandeVad är affärsmodellering?

Att identifiera det rätta området för att förändra och förbättra är den största anledningen till den allmänna framgången i en organisation. Farorna med att genomföra en affärsprocessförbättring och förändra utan en tydlig förståelse för hur förändringarna kommer att påverka hela processen kan bli väsentliga. Därför är verktyg nödvändiga för att hjälpa chefer, att på djupet förstå deras affärsprocesser och hur ändringar på dessa porcesser kommer att få effekt för hela företaget.


Affärsmodelleringsmetoden är en teknik som modellerar affärsprocesser. Affärsmodellering erbjuder sätt att uttrycka affärsprocesser eller strategier på, i termer av affärsverksamheter och samverkansformer, så att vi kan förbättra förståelsen för affärsprocessen och deltagarna i processen. Modeller hjälper till att dokumentera och för att begripa komplexitet och för att kommunicera komplexitet. Genom att dokumentera affärsprocesser från flera olika perspektiv, kan affärsmodeller hjälpa chefer till att bättre förstå deras egen miljö.
 

Simulerings programvara

Med hjälp från simuleringsprogramvara, så kan chefer bättre förstå sina affärsprocesser som aldrig tidigare. Denna typ av programvara kan visa flödet av arbetet med hjälp av ett system som använder grafer. Detta tilllåter chefer att klart se var problemen kan ligga, och ger indikeringar av hur man kan förbättra dem. När problemområdena är identifierade, så kan programvaran användas till att justera någon parameter så som användaren önskar. Kör simuleringen ytterligare en gång och se omgående effekterna av förändringen. På detta sätt kan företag ändra deras affärsprocesser i en datormiljö, utan att riskera dyra bakslag i den vardagliga verksamheten genom att pröva sig fram.
 

Affärsmodellering och Verksamhetsforskning

Affärssimulering har vuxet ut ifrån verksamhetsforskningen på 50-talet. Men genom uppkomsten av mer och mer billiga och kraftfulla datorer och mer och mer användarvänlig programvara affärsmodelleringtekniker tillåter nu också icke-tekniska chefer till att utpröva olika val eller scenarion för hjälp i beslutsprocessen.


En annan faktor, som har bidraget till den ökande användningen av affärsmodelleringmetoden, är den ökande takten på förändringar i dagens affärsverksamheter. Det finns inte tillräckligt med tid att pröva ut nya produkter i verkligheten, och att korrigera fel, när de redan har uppstått, är ofta extremt kostsamt.


Typisk användning av affärsmodellering och simulering:

  • Finansiell planering och att kvantifiera få effekter av affärsbeslut på balansräkningen och på resultaträkningen.
  • Riskhantering, att bestämma, att mäta och att klara av balansen mellan lönsamhet och bestämda typer av risker.
  • Prognostisera och att analysera historiska data och att använda det för att förutsäga det framtida scenariot och trender.
  • Affärsprocessmodellerande som kartlägger processer, uppgifter och process steg i en visuell framställning för de resurser som krävs.

Bok: Manuel Laguna, Johan Marklund - Business Process Modeling, Simulation, and Design -

Bok: Bernard P. Zeigler - Theory of Modeling and Simulation -


Affärsprocessmodellerande och Simulering Forumet
  How to Implement a Business Process Once it has been Designed?
Once a business process has been modeled, what are then the approximate steps to implement (and review the process in the organization?...
     
 
  What is the Value of Categorizing Business Processes?
Just wondering: what value does categorizing business processes brings to the BPI/BPM effort? How does the enterprise benefit? How do stakeholders benefit?...
     
 
  Uniformity of Processes is a Risk
The edge of chaos is the best situation for a company. We can define the edge of chaos as the simultaneity of order and creativity. The Walt Disney company has built its success on the edge of chaos (E.D. Beinhocker, 1997).
Editor: for more on thi...
     
 
  Complex Organizations Have Complex Processes
The problem is the complexity of the organizations in which these processes are carried out. We must remember: a) the Theory on Bounded Rationality in organizations (Simon 1955); b) the  
   
 
  Names of Business Processes Differ per Industry
Business process differ in some industries. Sometimes the terminologies confuses us but at the end of the day, they are all the same....
     
 
  People Should Be in the Center of Business Processes
Business processes are important in the development of an enterprise. But people should be the center of it.
For processes to have validity, it is important that actions are comfortable and productive....
     
 
  Business Modeling not the Same as Business PROCESS Modeling
While you can say that business process modeling is part of (or complements) business modeling, the two are not the same. To avoid confusion, it might be better to keep the process word in the usage of the term....
     
 
  Mission Statement, Modeling and Simulation: a Synergy
STRATEGY literally relates to the mode by which an organization intends to reach its goal or objective. In a way, there is either a correlative or curvilinear relationship between modeling and strategy on the one hand, and simu...
     
 
  Learning Simulation and Business Modelling... Recommended Sources?
Hi want some help. Which are the best places to look for if I have to learn about business modelling and simulation. Thank you for your help. Nandini....
     
 
  Warehousing Simulation Software
Is there anyone who can help me where I can find a simulation software to be use in warehousing and logistic industry? Thanks...
     
 
  Combine Process Modeling with Systems Theory
Process modeling must be used together with general and complex systems theory to get very interesting results. Vision formulated from a system's point of view is more objective and closer to the r...
     
 
  Enhancing Business Process Improvements
Hello, I'm a Project Management and on my Post-Gratuate on Information Systems Management. I'm sugesting some articles of HBR like the following: Enhancing Business Process Improvements New Applications for Time-Driven ABC Excerpted from
     
 
  Introduction to Business Process Analysis
Is there anyone who can suggest me some good tutorials, tips & tricks for making experience on Business Process Analysis and modeling? Thanks in advance......
     
 

Affärsprocessmodellerande och Simulering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Affärsprocessmodellerande och Simulering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Affärsprocessmodellerande och Simulering Premium
  Types of Business Processes - Classifications
Henk Kleijn and Fred Rorink in their book 'Change Management' distinguish between 5 different kinds of business processes in any company (organization):
1. Primary processes: these are the ma...
     
 

Expert Tips (ENG) - Business Process Modeling and Simulation Premium
 

Business Processes by Goal

The main goals of Business Process Modeling can be classified into three different categories:
1. Descrip...
Usage (application): BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
 
 
 

Business Processes by Focus Area

Depending on their focus, we can distinguish 4 types of business processes:
- Integration intensive Usage (application): BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

Considering the way that processes may develop, we can differentiate them into the following 2 types of processes:
A.  
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

Process Analysis and Process Diagnosis can be considered as one single concept, although some differences have been underlined in recent management li...
Usage (application): Business Process Modeling
 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Organizations focusing on developing their processes may use the appreciative process to i...
Usage (application): Alternate Approach
 
 
 

The Process Vision

A business process is a set of interrelated activities targeted at a defined and measurable result that adds value to the end user (customer).
Th...
Usage (application): Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change
 
 
 

Diagrams and Models to Represent Business Processes

Models representing business processes allow the management to dig in a process and recognize its critical aspects, such as consumed resources, transf...
Usage (application): Business Process Representation
 
 

Resurser - Affärsprocessmodellerande och Simulering Premium
 

Nyheter

Affärsmodellering Affärssimulering
     
 

Nyheter

Affärsanalys Process
     
 

Videor

Affärsmodellering Affärssimulering
     
 

Videor

Affärsanalys Process
     
 

Presentationer

Affärsmodellering Affärssimulering
     
 

Presentationer

Affärsanalys Process
     
 

Mer

Affärsmodellering Affärssimulering
     
 

Mer

Affärsanalys Process
     

Jämför också: Spelteori (Nash)  |  Strategidynamiken  |  Operationsanalys  |  Arkitektur av Zachman  |  Värdeflödeskartläggning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.