Affärsprocessmodellerande
Simulering

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


AffärsprocessmodellerandeVad är affärsmodellering?

Att identifiera det rätta området för att förändra och förbättra är den största anledningen till den allmänna framgången i en organisation. Farorna med att genomföra en affärsprocessförbättring och förändra utan en tydlig förståelse för hur förändringarna kommer att påverka hela processen kan bli väsentliga. Därför är verktyg nödvändiga för att hjälpa chefer, att på djupet förstå deras affärsprocesser och hur ändringar på dessa porcesser kommer att få effekt för hela företaget.


Affärsmodelleringsmetoden är en teknik som modellerar affärsprocesser. Affärsmodellering erbjuder sätt att uttrycka affärsprocesser eller strategier på, i termer av affärsverksamheter och samverkansformer, så att vi kan förbättra förståelsen för affärsprocessen och deltagarna i processen. Modeller hjälper till att dokumentera och för att begripa komplexitet och för att kommunicera komplexitet. Genom att dokumentera affärsprocesser från flera olika perspektiv, kan affärsmodeller hjälpa chefer till att bättre förstå deras egen miljö.
 

Simulerings programvara

Med hjälp från simuleringsprogramvara, så kan chefer bättre förstå sina affärsprocesser som aldrig tidigare. Denna typ av programvara kan visa flödet av arbetet med hjälp av ett system som använder grafer. Detta tilllåter chefer att klart se var problemen kan ligga, och ger indikeringar av hur man kan förbättra dem. När problemområdena är identifierade, så kan programvaran användas till att justera någon parameter så som användaren önskar. Kör simuleringen ytterligare en gång och se omgående effekterna av förändringen. På detta sätt kan företag ändra deras affärsprocesser i en datormiljö, utan att riskera dyra bakslag i den vardagliga verksamheten genom att pröva sig fram.
 

Affärsmodellering och Verksamhetsforskning

Affärssimulering har vuxet ut ifrån verksamhetsforskningen på 50-talet. Men genom uppkomsten av mer och mer billiga och kraftfulla datorer och mer och mer användarvänlig programvara affärsmodelleringtekniker tillåter nu också icke-tekniska chefer till att utpröva olika val eller scenarion för hjälp i beslutsprocessen.


En annan faktor, som har bidraget till den ökande användningen av affärsmodelleringmetoden, är den ökande takten på förändringar i dagens affärsverksamheter. Det finns inte tillräckligt med tid att pröva ut nya produkter i verkligheten, och att korrigera fel, när de redan har uppstått, är ofta extremt kostsamt.


Typisk användning av affärsmodellering och simulering:

  • Finansiell planering och att kvantifiera få effekter av affärsbeslut på balansräkningen och på resultaträkningen.
  • Riskhantering, att bestämma, att mäta och att klara av balansen mellan lönsamhet och bestämda typer av risker.
  • Prognostisera och att analysera historiska data och att använda det för att förutsäga det framtida scenariot och trender.
  • Affärsprocessmodellerande som kartlägger processer, uppgifter och process steg i en visuell framställning för de resurser som krävs.

Bok: Manuel Laguna, Johan Marklund - Business Process Modeling, Simulation, and Design -

Bok: Bernard P. Zeigler - Theory of Modeling and Simulation -


Affärsprocessmodellerande och Simulering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (34 medlemmar)

Forum om Affärsprocessmodellerande och Simulering  

De senaste ämnena om: Affärsprocessmodellerande och Simulering.


Standard Operating Procedures
I am looking for information on identifying and mapping activities, process, procedures, and governing policies in Stand (...)
5
 
5 reaktioner
 
Learning from Preparing a Simulation
When developing custom simulations, I always notice that the greatest learning moment for the organization is often in t (...)
3
 
0 reaktioner
 
How to Start the First Business Process
Dear All, I decided to establish my new company - a private business. I have prepared the company structure: it consists (...)
1
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Affärsprocessmodellerande och Simulering

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Types of Business Processes - Classifications
Henk Kleijn and Fred Rorink in their book 'Change Management' distinguish between 5 different kinds of business processe (...)
45
 
45 reaktioner

 
🥈 Mission Statement, Modeling and Simulation: a Synergy
STRATEGY literally relates to the mode by which an organization intends to reach its goal or objective. In a way, there (...)
25
 
2 reaktioner

 
🥉 Business Modeling not the Same as Business PROCESS Modeling
While you can say that business process modeling is part of (or complements) business modeling, the two are not the same (...)
9
 
0 reaktioner

 
Introduction to Business Process Analysis
Is there anyone who can suggest me some good tutorials, tips & tricks for making experience on Business Process Analysis (...)
7
 
9 reaktioner

 
People Should Be in the Center of Business Processes
Business processes are important in the development of an enterprise. But people should be the center of it. For proces (...)
7
 
6 reaktioner

 
How to Implement a Business Process Once it has been Designed?
Once a business process has been modeled, what are then the approximate steps to implement (and review the process in th (...)
7
 
7 reaktioner

 
What is the Value of Categorizing Business Processes?
Just wondering: what value does categorizing business processes brings to the BPI/BPM effort? How does the enterprise be (...)
5
 
5 reaktioner

 
Warehousing Simulation Software
Is there anyone who can help me where I can find a simulation software to be use in warehousing and logistic industry? T (...)
5
 
1 reaktioner

 
Uniform Processes are also a Risk
The edge of chaos is the best situation for a company. We can define the edge of chaos as the simultaneity of order and (...)
3
 
1 reaktioner

 
Learning Simulation and Business Modelling... Recommended Sources?
Hi want some help. Which are the best places to look for if I have to learn about business modelling and simulation. Tha (...)
3
 
2 reaktioner

 
Combine Process Modeling with Systems Theory
Process modeling must be used together with general and complex to get very interesting results. Vision formulated from (...)
3
 
2 reaktioner

 
Complex Organizations Have Complex Processes
The problem is the complexity of the organizations in which these processes are carried out. We must remember: a) the Th (...)
0
 
3 reaktioner

 
Names of Business Processes Differ per Industry
Business process differ in some industries. Sometimes the terminologies confuses us but at the end of the day, they are (...)
0
 
2 reaktioner

 
Experttips om Business Process Modeling and Simulation (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Business Processes by Goal

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification (...)
   
 
 
 

Business Processes by Focus Area

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification (...)
   
 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification (...)
   
 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

Business Process Modeling (...)
   
 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Alternate Approach (...)
   
 
 
 

The Process Vision

Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change (...)
   
 
 
 

Diagrams and Models to Represent Business Processes

Business Process Representation (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Affärsprocessmodellerande och Simulering

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför också: Spelteori (Nash)  |  Strategidynamiken  |  Operationsanalys  |  Arkitektur av Zachman  |  Värdeflödeskartläggning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Affärsprocessmodellerande och Simulering? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.