Affärsprocessmodellerande
Simulering

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Förklaring av affärsmodellering av processer med hjälp av simulering.

Innehåll

Premium

AffärsprocessmodellerandeVad är affärsmodellering?

Att identifiera det rätta området för att förändra och förbättra är den största anledningen till den allmänna framgången i en organisation. Farorna med att genomföra en affärsprocessförbättring och förändra utan en tydlig förståelse för hur förändringarna kommer att påverka hela processen kan bli väsentliga. Därför är verktyg nödvändiga för att hjälpa chefer, att på djupet förstå deras affärsprocesser och hur ändringar på dessa porcesser kommer att få effekt för hela företaget.


Affärsmodelleringsmetoden är en teknik som modellerar affärsprocesser. Affärsmodellering erbjuder sätt att uttrycka affärsprocesser eller strategier på, i termer av affärsverksamheter och samverkansformer, så att vi kan förbättra förståelsen för affärsprocessen och deltagarna i processen. Modeller hjälper till att dokumentera och för att begripa komplexitet och för att kommunicera komplexitet. Genom att dokumentera affärsprocesser från flera olika perspektiv, kan affärsmodeller hjälpa chefer till att bättre förstå deras egen miljö.
 

Simulerings programvara

Med hjälp från simuleringsprogramvara, så kan chefer bättre förstå sina affärsprocesser som aldrig tidigare. Denna typ av programvara kan visa flödet av arbetet med hjälp av ett system som använder grafer. Detta tilllåter chefer att klart se var problemen kan ligga, och ger indikeringar av hur man kan förbättra dem. När problemområdena är identifierade, så kan programvaran användas till att justera någon parameter så som användaren önskar. Kör simuleringen ytterligare en gång och se omgående effekterna av förändringen. På detta sätt kan företag ändra deras affärsprocesser i en datormiljö, utan att riskera dyra bakslag i den vardagliga verksamheten genom att pröva sig fram.
 

Affärsmodellering och Verksamhetsforskning

Affärssimulering har vuxet ut ifrån verksamhetsforskningen på 50-talet. Men genom uppkomsten av mer och mer billiga och kraftfulla datorer och mer och mer användarvänlig programvara affärsmodelleringtekniker tillåter nu också icke-tekniska chefer till att utpröva olika val eller scenarion för hjälp i beslutsprocessen.


En annan faktor, som har bidraget till den ökande användningen av affärsmodelleringmetoden, är den ökande takten på förändringar i dagens affärsverksamheter. Det finns inte tillräckligt med tid att pröva ut nya produkter i verkligheten, och att korrigera fel, när de redan har uppstått, är ofta extremt kostsamt.


Typisk användning av affärsmodellering och simulering:

  • Finansiell planering och att kvantifiera få effekter av affärsbeslut på balansräkningen och på resultaträkningen.
  • Riskhantering, att bestämma, att mäta och att klara av balansen mellan lönsamhet och bestämda typer av risker.
  • Prognostisera och att analysera historiska data och att använda det för att förutsäga det framtida scenariot och trender.
  • Affärsprocessmodellerande som kartlägger processer, uppgifter och process steg i en visuell framställning för de resurser som krävs.

Bok: Manuel Laguna, Johan Marklund - Business Process Modeling, Simulation, and Design -

Bok: Bernard P. Zeigler - Theory of Modeling and Simulation -


Affärsprocessmodellerande och Simulering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (36 medlemmar)


Affärsprocessmodellerande och Simulering Forumet  

Nya ämnen

  Business Modeling not the Same as Business PROCESS Modeling
While you can say that business process modeling is part of (or complements) business modeling, the two are not the same. To avoid confusion, it might...
     
 
  How to Implement a Business Process Once it has been Designed?
Once a business process has been modeled, what are then the approximate steps to implement (and review the process in the organization?...
     
 
  Introduction to Business Process Analysis
Is there anyone who can suggest me some good tutorials, tips & tricks for making experience on Business Process Analysis and modeling? Thanks in advan...
     
 
  People Should Be in the Center of Business Processes
Business processes are important in the development of an enterprise. But people should be the center of it.
For processes to have validity, it i...
     
 
  What is the Value of Categorizing Business Processes?
Just wondering: what value does categorizing business processes brings to the BPI/BPM effort? How does the enterprise benefit? How do stakeholders ben...
     
 
  Warehousing Simulation Software
Is there anyone who can help me where I can find a simulation software to be use in warehousing and logistic industry? Thanks...
     
 
  Standard Operating Procedures
I am looking for information on identifying and mapping activities, process, procedures, and governing policies in Standard Operating Procedures (SOPs...
     
 
  Learning Simulation and Business Modelling... Recommended Sources?
Hi want some help. Which are the best places to look for if I have to learn about business modelling and simulation. Thank you for your help. Nandini....
     
 
  Combine Process Modeling with Systems Theory
Process modeling must be used together with general and complex systems theory to get very intere...
     
 
  How to Start the First Business Process
Dear All, I decided to establish my new company - a private business. I have prepared the company structure: it consists of 5 departments and each dep...
     
 
  Enhancing Business Process Improvements
Hello, I'm a Project Management and on my Post-Gratuate on Information Systems Management. I'm sugesting some articles of HBR like the following: ...
     
 
  Uniformity of Processes is a Risk
The edge of chaos is the best situation for a company. We can define the edge of chaos as the simultaneity of order and creativity. The Walt Disney co...
     
 
  Complex Organizations Have Complex Processes
The problem is the complexity of the organizations in which these processes are carried out. We must remember: a) the Theory on  
   
 
  Names of Business Processes Differ per Industry
Business process differ in some industries. Sometimes the terminologies confuses us but at the end of the day, they are all the same....
     
 

Best Practices - Affärsprocessmodellerande och Simulering
  Types of Business Processes - Classifications
Henk Kleijn and Fred Rorink in their book 'Change Management' distinguish between 5 different kinds of business processes in any company (organ...
     
 
  Mission Statement, Modeling and Simulation: a Synergy
STRATEGY literally relates to the mode by which an organization intends to reach its goal or objective. In a way, there is either a correlative or cur...
     
 

Expert Tips (ENG) - Business Process Modeling and Simulation
 

Business Processes by Goal

 
 
 

Business Processes by Focus Area

 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

 
 
 

The Process Vision

 
 
 

Diagrams and Models to Represent Business Processes

 
 

Resurser - Affärsprocessmodellerande och Simulering
 

Nyheter om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Nyheter om Affärsanalys Process


     
 

Videor om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Videor om Affärsanalys Process


     
 

Presentationer om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Presentationer om Affärsanalys Process


     
 

Mer om Affärsmodellering Affärssimulering


     
 

Mer om Affärsanalys Process


     

Jämför också: Spelteori (Nash)  |  Strategidynamiken  |  Operationsanalys  |  Arkitektur av Zachman  |  Värdeflödeskartläggning


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 20-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.