Business Intelligens

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att åstadkomma bättre affärsbeslut genom att använda sig av information vid rätt tid och säkerställd. Förklaring av Business Intelligence BI (Business Intelligens/Affärsinformation/Beslutsstöd).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Business Intelligens? Definition

Business Intelligens (BI) syftar till att åstadkomma bättre affärsbeslut genom att användandet av en bred kategori av Management informationssystem (sk. MIS), eller Ledningsinformationssystem, applikationer och teknologier för att insamla, lagra, analysera och ge tillgång till data. BI använder information i rätt tid och säkerställd för att fatta beslut.Typiska BI aktiviteter

Typiska BI-aktiviteter inkluderar beslutssupport, frågeanalys och rapporter, online analytisk bearbetning, statistisk analys, framtidsanalyser och databearbetning. BI representerar de system som hjälper företag att förstå vad som gör företaget framgångsrikt och att hjälpa till att förutsäga framtida effekter av dagens beslut. Dessa system spelar en huvudroll för den strategiska planeringsprocessen i företaget.


Typiska Business Intelligens användningsområden

Typiska BI-systems är: kundprofiler, marknadskorganalyser, motverkade av pengatvätt, motverka - bedrägerier, kundkontaktanalyser, marknadsegmentering, kreditrating, produktlönsamhet, lagerrörelser, såväl som vissa riskrelaterade användningsområden.Business Intelligens (BI) programvara

BI-programvara erbjuder bättre styrningsinformation till chefer vilket möjliggör för dem att fatta bättre affärsbeslut och slutligen leder detta till ett ökat värdeskapande för aktieägare och beslutsfattare. BI-system spelar en huvudroll för den strategiska planeringsprocessen i företaget.

Business Intelligens - process
Business Intelligens Forumet
  SAS Business Intelligence Interview
Hi, I'm currently writing my master’s thesis. It's...
     
 
  Setting up a BI Unit
What are the steps required to create a Business I...
     
 
  Software for Mass Data Analysis?
I need to conduct a large amount of data analysis ...
     
 
  Creating Decision Making Dashboards
Companies must make common dashboards available, i...
     
 
  Evaluation of Business Intelligence Systems. Metrics
I am looking for metrics to evaluate BI systems. S...
     
 
  Business Intelligence Definitions
Business Intelligence (BI) is the process of gathe...
     
 
  Business Intelligence Software
What is the actual role business intelligence (BI)...
     
 
  Business and Strategic Intelligence
Is strategic intelligence the same concept ...
     
 
  Combining GIS and BI
Sometimes we can combine a GIS with BI to provide ...
     
 
  Business Intelligence Quotes
Time spent in reconnaissance is seldom wasted - Su...
     
 
  Business Intelligence History
Wikipedia says In 1989 Howard Dresner, a Research ...
     
 
  Self-servicing Business Intelligence
Bill Hostmann from Gartner Research in a SAS magaz...
     
 
  Decision-centric BI (DCBI)
I recently read a new term: "Decison-centric BI" i...
     
 

Business Intelligens Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Business Intelligens Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Business Intelligens Premium
  Business Intelligence Tools for SMEs
For the last two years I have been working giving ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Business Intelligence Premium
 

Business Analytics Best Practices / Business Intelligence Best PracticesBli Medlem

Babson-Professor Thomas H. Davenport in the Harvar...
Usage (application): Business Intelligence, Business Analytics, Evidence-based Decision Making, Big Data
 
 
 

Competitive Intelligence Best PracticesBli Medlem

According to Liam Fahey in the article “The Fut...
Usage (application): CI, BI, Business Analytics, Compettive Advantage
 
 
 

Using BI for Competitive Advantage - Best PracticesBli Medlem

In a recent report from the Economist Intelligence...
Usage (application): Business Intelligence, Competitive Advantage, Best Practices
 
 
 

Common Business Intelligence PitfallsBli Medlem

In a recent white paper by QlikView titled "BI for...
Usage (application): Investing in BI, Avoiding Pitfalls, Getting Full Value out of Business Analytics
 
 
 

Limitations of Real-time Business IntelligenceBli Medlem

- Cost - The costs of real-time BI are very high. ...
Usage (application): Decision-making, Business Analytics, Decision Support
 
 
 

Generic Benefits of Real-time BIBli Medlem

- Real-time BI dramatically reduces the latency of...
Usage (application): Decision-making, Business Analytics, Decision Support
 
 
 

What are the Main Categories of BI Tools?Bli Medlem

It is essential that any organization understands ...
Usage (application): BI Types, BI Categories
 
 
 

Preparing for Implementation of BI systemsBli Medlem

According to Tad Leahy in the article “The right B...
Usage (application): Generic Steps to Consider, Checklist
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data CredibilityBli Medlem

The problem of data credibility
Data c...
Usage (application): Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence
 
 
 

Using BI for Competitive Advantage - Focus AreasBli Medlem

According to the report "Levelling the Playing Fie...
Usage (application): IT Strategy, Competitive Advantage
 
 
 

Relevance of BI to Strategy and Decision-makingBli Medlem

A research study conducted by Business Week Resear...
Usage (application): BI, Decision-making, Business Analytics
 
 
 

Defining Real-time Business IntelligenceBli Medlem

Real-time Business Intelligence, in contrast to bu...
Usage (application): Decision-making, Business Analytics
 
 

Resurser - Business Intelligens Premium
 

Nyheter om Business IntelligensBli Medlem


     
 

Nyheter om Affärsanalys BeslutsstödBli Medlem


     
 

Videor om Business IntelligensBli Medlem


     
 

Videor om Affärsanalys BeslutsstödBli Medlem


     
 

Presentationer om Business IntelligensBli Medlem


     
 

Presentationer om Affärsanalys BeslutsstödBli Medlem


     
 

Mer om Business IntelligensBli Medlem


     
 

Mer om Affärsanalys BeslutsstödBli Medlem


     

Jämför BI med: ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.