Business Intelligens

Kunskapscenter

   

Att åstadkomma bättre affärsbeslut genom att använda sig av information vid rätt tid och säkerställd. Förklaring av Business Intelligence BI (Business Intelligens/Affärsinformation/Beslutsstöd).

Innehåll

Premium

Vad är Business Intelligens? Definition

Business Intelligens (BI) syftar till att åstadkomma bättre affärsbeslut genom att användandet av en bred kategori av Management informationssystem (sk. MIS), eller Ledningsinformationssystem, applikationer och teknologier för att insamla, lagra, analysera och ge tillgång till data. BI använder information i rätt tid och säkerställd för att fatta beslut.Typiska BI aktiviteter

Typiska BI-aktiviteter inkluderar beslutssupport, frågeanalys och rapporter, online analytisk bearbetning, statistisk analys, framtidsanalyser och databearbetning. BI representerar de system som hjälper företag att förstå vad som gör företaget framgångsrikt och att hjälpa till att förutsäga framtida effekter av dagens beslut. Dessa system spelar en huvudroll för den strategiska planeringsprocessen i företaget.


Typiska Business Intelligens användningsområden

Typiska BI-systems är: kundprofiler, marknadskorganalyser, motverkade av pengatvätt, motverka - bedrägerier, kundkontaktanalyser, marknadsegmentering, kreditrating, produktlönsamhet, lagerrörelser, såväl som vissa riskrelaterade användningsområden.Business Intelligens (BI) programvara

BI-programvara erbjuder bättre styrningsinformation till chefer vilket möjliggör för dem att fatta bättre affärsbeslut och slutligen leder detta till ett ökat värdeskapande för aktieägare och beslutsfattare. BI-system spelar en huvudroll för den strategiska planeringsprocessen i företaget.

Business Intelligens - process
Business Intelligens Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (43 medlemmar)


Business Intelligens Forumet  

Nya ämnen

  Software for Mass Data Analysis?
I need to conduct a large amount of data analysis on database. Could anyone recommend an interactive application for data analysis?
The requireme...
     
 
  SAS Business Intelligence Interview
Hi, I'm currently writing my master’s thesis. It's title is: "Sense Making in a Decision making Support Tool: A Case Study of SAS Business Intelligenc...
     
 
  Setting up a BI Unit
What are the steps required to create a Business Intelligence section in my department to facilitate business planning, strategy formulation and decis...
     
 

Best Practices - Business Intelligens
  Business Intelligence History
Wikipedia says In 1989 Howard Dresner, a Research Fellow at Gartner Group popularized "BI" as an umbrella term to describe a set of concepts and metho...
     
 
  Decision-centric BI (DCBI)
I recently read a new term: "Decison-centric BI" in an article by Dan Vesset from IDC in SASCOM. DCBI is the move from information delivery (historic ...
     
 
  Business Intelligence Tools for SMEs
For the last two years I have been working giving some advice on processes improvement to local companies from small to medium size and I have found t...
     
 
  Creating Decision Making Dashboards
Companies must make common dashboards available, integrating all relevant information to support the decision-making process and performance valuation...
     
 
  Business Intelligence Definitions
Business Intelligence (BI) is the process of gathering, maintaining and analysing a vast amount of data for taking fact-based business decisions and n...
     
 
  Business Intelligence Software
What is the actual role business intelligence (BI) software is playing in the actual strategy process of an organization?...
     
 Allt du behöver veta om management


  Evaluation of Business Intelligence Systems. Metrics
I am looking for metrics to evaluate BI systems. Someone has a clue? Is there a standard available for this?...
     
 
  Combining GIS and BI
Sometimes we can combine a GIS with BI to provide a better way to make a decision....
     
 
  Business Intelligence Quotes
Time spent in reconnaissance is seldom wasted - Sun Tzu, 4th century B.C....
     
 
  Self-servicing Business Intelligence
Bill Hostmann from Gartner Research in a SAS magazine expects that information will be increasingly self-servicing. Getting information to business us...
     
 
  Business and Strategic Intelligence
Is strategic intelligence the same concept as that of business intelligence? The only difference I picked up was that strategic intelligence is...
     
 

Expert Tips (ENG) - Business Intelligence
 

Business Analytics Best Practices / Business Intelligence Best Practices

 
 
 

Competitive Intelligence Best Practices

 
 
 

Using BI for Competitive Advantage - Best Practices

 
 
 

Common Business Intelligence Pitfalls

 
 
 

Limitations of Real-time Business Intelligence

 
 
 

Generic Benefits of Real-time BI

 
 
 

What are the Main Categories of BI Tools?

 
 
 

Preparing for Implementation of BI systems

 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

 
 
 

Using BI for Competitive Advantage - Focus Areas

 
 
 

Relevance of BI to Strategy and Decision-making

 
 
 

Defining Real-time Business Intelligence

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Business Intelligens
 

Nyheter om Business Intelligens


     
 

Nyheter om Affärsanalys Beslutsstöd


     
 

Videor om Business Intelligens


     
 

Videor om Affärsanalys Beslutsstöd


     
 

Presentationer om Business Intelligens


     
 

Presentationer om Affärsanalys Beslutsstöd


     
 

Mer om Business Intelligens


     
 

Mer om Affärsanalys Beslutsstöd


     Accelerera din managementkarriärJämför BI med: ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.