Business Intelligens

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Business Intelligens? Definition

Business Intelligens (BI) syftar till att åstadkomma bättre affärsbeslut genom att användandet av en bred kategori av Management informationssystem (sk. MIS), eller Ledningsinformationssystem, applikationer och teknologier för att insamla, lagra, analysera och ge tillgång till data. BI använder information i rätt tid och säkerställd för att fatta beslut.Typiska BI aktiviteter

Typiska BI-aktiviteter inkluderar beslutssupport, frågeanalys och rapporter, online analytisk bearbetning, statistisk analys, framtidsanalyser och databearbetning. BI representerar de system som hjälper företag att förstå vad som gör företaget framgångsrikt och att hjälpa till att förutsäga framtida effekter av dagens beslut. Dessa system spelar en huvudroll för den strategiska planeringsprocessen i företaget.


Typiska Business Intelligens användningsområden

Typiska BI-systems är: kundprofiler, marknadskorganalyser, motverkade av pengatvätt, motverka - bedrägerier, kundkontaktanalyser, marknadsegmentering, kreditrating, produktlönsamhet, lagerrörelser, såväl som vissa riskrelaterade användningsområden.Business Intelligens (BI) programvara

BI-programvara erbjuder bättre styrningsinformation till chefer vilket möjliggör för dem att fatta bättre affärsbeslut och slutligen leder detta till ett ökat värdeskapande för aktieägare och beslutsfattare. BI-system spelar en huvudroll för den strategiska planeringsprocessen i företaget.

Business Intelligens - process
Business Intelligens Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (37 medlemmar)


Forum om Business Intelligens  

Diskussioner om Business Intelligens.


Sense Making in Decision Making Support
Hi, I'm currently writing my master’s thesis. It's title is: "Sense Making in Decision Making Support". According to (...)
 
 
 
 
Setting up a BI Unit
What are the steps required to create a Business Intelligence section in my department to facilitate business planning, (...)
 
 
 
 

Best Practices om Business Intelligens

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 Business Intelligence History
Wikipedia says In 1989 Howard Dresner, a Research Fellow at Gartner Group popularized "BI" as an umbrella term to descri (...)
 
 
 
 
🥈 Decision-centric BI (DCBI)
I recently read a new term: "Decison-centric BI" in an article by Dan Vesset from IDC in SASCOM. DCBI is the move from i (...)
 
 
 
 
🥉 Business Intelligence Tools for SMEs
For the last two years I have been working giving some advice on processes improvement to local companies from small to (...)
 
 
 
 
Creating Decision Making Dashboards
Companies must make common dashboards available, integrating all relevant information to support the decision-making pro (...)
 
 
 
 
Business Intelligence Definitions
Business Intelligence (BI) is the process of gathering, maintaining and analysing a vast amount of data for taking fact- (...)
 
 
 
 
Business Intelligence Software
What is the actual role business intelligence (BI) software is playing in the actual strategy process of an organization (...)
 
 
 
 
Evaluation of Business Intelligence Systems. Metrics
I am looking for metrics to evaluate BI systems. Someone has a clue? Is there a standard available for this? (...)
 
 
 
 
Combining GIS and BI
Sometimes we can combine a GIS with BI to provide a better way to make a decision. (...)
 
 
 
 
Business Intelligence Quotes
Time spent in reconnaissance is seldom wasted - Sun Tzu, 4th century B.C. (...)
 
 
 
 
Self-servicing Business Intelligence
Bill Hostmann from Gartner Research in a SAS magazine expects that information will be increasingly self-servicing. Gett (...)
 
 
 
 
Business and Strategic Intelligence
Is strategic intelligence the same concept as that of business intelligence? The only difference I picked up was that st (...)
 
 
 
 

Experttips om Business Intelligence (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.


Business Analytics Best Practices / Business Intelligence Best Practices

Business Intelligence, Business Analytics, Evidence-based Decision Making, Big Data (...)
   
 
 
 

Competitive Intelligence Best Practices

CI, BI, Business Analytics, Compettive Advantage (...)
   
 
 
 

Using BI for Competitive Advantage - Best Practices

Business Intelligence, Competitive Advantage, Best Practices (...)
   
 
 
 

Common Business Intelligence Pitfalls

Investing in BI, Avoiding Pitfalls, Getting Full Value out of Business Analytics (...)
   
 
 
 

Limitations of Real-time Business Intelligence

Decision-making, Business Analytics, Decision Support (...)
   
 
 
 

Generic Benefits of Real-time BI

Decision-making, Business Analytics, Decision Support (...)
   
 
 
 

What are the Main Categories of BI Tools?

BI Types, BI Categories (...)
   
 
 
 

Preparing for Implementation of BI systems

Generic Steps to Consider, Checklist (...)
   
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence (...)
   
 
 
 

Internet of Things and Marketing

Marketing, Supply Chain Management, Internet Strategy (...)
   
 
 
 

Using BI for Competitive Advantage - Focus Areas

IT Strategy, Competitive Advantage (...)
   
 
 
 

Relevance of BI to Strategy and Decision-making

BI, Decision-making, Business Analytics (...)
   
 
 
 

Defining Real-time Business Intelligence

Decision-making, Business Analytics (...)
   
 
 
 

Informationskällor om Business Intelligens

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför BI med: ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 8-7-2020. Alla namn ™ av deras ägare.