Teorin om den Mekanistiska och Organiska System
(Burns, Stalker)

Kunskapscenter

Justerar organisationsformer till lämpliga förhållanden. Förklaring av Teorin om den Mekanistiska och Organiska System (Theory of Mechanistic and Organic Systems) av Burns och Stalker. ('61)


Genom deras Teorin om den Mekanistiska och Organiska System har Tom Burns och G.M. Stalker erbjudit ett sätt att förstå vilken organisationform som är lämplig vid specifika omständigheter som förändring eller stabilitet. I deras mycket inflytelserika arbete om ”The Management of Innovation”, tillhandahåller de följande egenskaper av Mekanistiska vs. organiska system:


 

Mekanistisk organisationsform och ledningssystem

Organisk Organisationsform och ledningssystem

Lämpliga förhållanden

Stabila.

Föränderliga.

Distribution av uppgifter

Specialiserad differentiering av funktionella uppgifter i vilka problem och uppgifter möter en angelägenhet i sin helhet bryts ned i delar 

Bidragande form med speciell kunskap och erfarenhet för den gemensamma uppgiften som kommer ifråga.

Formen för den individuella uppgiften

Den abstrakta formen i varje individuell uppgift, som följs upp med tekniker och ändamål mer eller mindre distinkta från de till angelägenheten i sin helhet: dvs. tjänstemän tenderar att följa de tekniska förbättringarna av betydelse, snarare än att få ett slut på angelägenheten i fråga.

”Den realistiska” formen i den individuella uppgiften, som ses som uppsättningen av den totala situationen kring angelägenheten.

Vem definierar uppgifter eller förädlar uppgifter

Sammanjämkning på varje nivå i hierarkin, av dessa distinkta resultat genom de närmaste cheferna som också i sin tur är ansvariga för att se att varje uppgift är relevant i hans egna specialla del av den huvudsakliga uppgiften.

Anpassning och ständig omdefinition av individuella uppgifter genom och i samverkan med andra.

Uppgiftsomfattning

Den exakta definitionen på rättigheter och förpliktaganden och tekniska metoder som är förenad med varje funktionell roll.

Friskrivning av ”ansvar” som ett inskränkt område av rättigheter, åtaganden och metoder (problem kanske inte rapporteras uppåt, nedåt eller horisontellt som att vara någon annans ansvar).

Hur är tillses att uppgiftsöverensstämmelse sker

Översättning av rättigheter, åtaganden och metoder till ansvaren för en funktionell position.

Spridning av överenskommelser

Kontrollstruktur, maktbefogenhet och kommunikation

Hierarkisk avtalsmässig.

Nätverk, förutsedd  intressegemenskap.

Lokalisering av kunskap

Förstärkning av den hierarkiska strukturen genom lokalisering på kunskap om aktualiteter exklusivt uppe i toppen av hierarkin, där den sista sammanjämkningen av bestämda uppgifter och bedömningar av relevans görs.

Allvetenhet kan ej längre tillskrivas till ansvarig för angelägenheten; kunskap om den tekniska eller kommersiella formen här och nu kan lokaliseras var som helst i nätverket.

Kommunikation mellan medlemmarna berörda i frågan

Vertikal kommunikation; dvs. mellan chefer och underlydande.

Lateral kommunikation; dvs. mellan personer av olika rang, påminner om  konsultation i stället för befallning.

Styrning för verksamheter och arbetsbeteenden

Anvisningar och beslut som utfärdas av chefer.

Information och rådgivning i stället för anvisningar och beslut.

Värderingar

Insistera på lojalitet för angelägenheten och lyhördhet för chefer som ett villkor av medlemsskapet. Engagemanget för angelägenhetens uppgift och till ”den teknologiska livssynen” av materiellt framsteg och expansion är mycket högre värderat än lojalitet och lyhördhet.

Prestige

Större betydelse och prestige som hör ihop med de interna (lokala) i stället för till allmän (kosmopolitisk) kunskap, erfarenhet och förmåga.

Betydelse och prestige fästad till de anknytningar och expertis som är giltiga i den industriella och tekniska och kommersiella yttre miljön som företaget verkar i.


Bok: Tom Burns, G.M. Stalker - The Management of Innovation -


Särskild Intressegrupp SIG - Mekanistiska och Organiska System


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Mekanistiska och Organiska System  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Measuring Organizational Stability
How can we measure organizational stability?...
 
 
 
 
  Are Organic Organizations More Effective then Mechanistic Organizations? (1 reaktioner)
I think organic organizations are more likely to be effectiv...
 
 
 
 
  Mechanistic Variant: Reduce the Variables (1 reaktioner)
Just because the mechanistic form is widespread that does no...
 
 
 
 
  Is a Hospital a Mechanistic or an Organic Organization? (3 reaktioner)
How would you characterize a hospital as an organization in ...
 
 
 
 
  Closed and Open Systems in an Organization (1 reaktioner)
In organizations, there must be a time for open and a time f...
 
 
 
 
  What is Organizational Stabiltity?
What is organizational stability? Can you give some definiti...
 
 
 
 
  Aspects of Organizational Philosphy (Dimensions) (1 reaktioner)
Design a method for measuring the organizational philosophy ...
 
 
 
 
  Factors Causing Organizational Stability (1 reaktioner)
What are the factors effecting organizational stability?...
 
 
 
 
  Community Development and Organising (1 reaktioner)
Are community development and organising allies or rivals?...
 
 
 
 
  No stationary organization
There is no 'stationary' organization; they are all changing...
 
 
 
 

Best Practices - Mekanistiska och Organiska System

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Obvious or not true after all? (8 reaktioner)
I was reading over this summary of the organic-mechanistic t...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Mechanistic and Organic Systems

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Structure your Organization at the Edge of Chaos

Organizational Development...
 
 

Resurser - Mekanistiska och Organiska System

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Mekanistiska System


     
 

Nyheter om Organiska System


     
 

Videor om Mekanistiska System


     
 

Videor om Organiska System


     
 

Presentationer om Mekanistiska System


     
 

Presentationer om Organiska System


     
 

Mer om Mekanistiska System


     
 

Mer om Organiska System


     

Jämför Mekanistiska och Organiska System med:    Förändringsfaser  |  Organisationskarta  |  Kontingenttheori Vroom  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Gestaltteori  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.