Teorin om den Mekanistiska och Organiska System
(Burns, Stalker)

Kunskapscenter

   

Justerar organisationsformer till lämpliga förhållanden. Förklaring av Teorin om den Mekanistiska och Organiska System (Theory of Mechanistic and Organic Systems) av Burns och Stalker. ('61)

Innehåll

Premium

Genom deras Teorin om den Mekanistiska och Organiska System har Tom Burns och G.M. Stalker erbjudit ett sätt att förstå vilken organisationform som är lämplig vid specifika omständigheter som förändring eller stabilitet. I deras mycket inflytelserika arbete om ”The Management of Innovation”, tillhandahåller de följande egenskaper av Mekanistiska vs. organiska system:


 

Mekanistisk organisationsform och ledningssystem

Organisk Organisationsform och ledningssystem

Lämpliga förhållanden

Stabila.

Föränderliga.

Distribution av uppgifter

Specialiserad differentiering av funktionella uppgifter i vilka problem och uppgifter möter en angelägenhet i sin helhet bryts ned i delar 

Bidragande form med speciell kunskap och erfarenhet för den gemensamma uppgiften som kommer ifråga.

Formen för den individuella uppgiften

Den abstrakta formen i varje individuell uppgift, som följs upp med tekniker och ändamål mer eller mindre distinkta från de till angelägenheten i sin helhet: dvs. tjänstemän tenderar att följa de tekniska förbättringarna av betydelse, snarare än att få ett slut på angelägenheten i fråga.

”Den realistiska” formen i den individuella uppgiften, som ses som uppsättningen av den totala situationen kring angelägenheten.

Vem definierar uppgifter eller förädlar uppgifter

Sammanjämkning på varje nivå i hierarkin, av dessa distinkta resultat genom de närmaste cheferna som också i sin tur är ansvariga för att se att varje uppgift är relevant i hans egna specialla del av den huvudsakliga uppgiften.

Anpassning och ständig omdefinition av individuella uppgifter genom och i samverkan med andra.

Uppgiftsomfattning

Den exakta definitionen på rättigheter och förpliktaganden och tekniska metoder som är förenad med varje funktionell roll.

Friskrivning av ”ansvar” som ett inskränkt område av rättigheter, åtaganden och metoder (problem kanske inte rapporteras uppåt, nedåt eller horisontellt som att vara någon annans ansvar).

Hur är tillses att uppgiftsöverensstämmelse sker

Översättning av rättigheter, åtaganden och metoder till ansvaren för en funktionell position.

Spridning av överenskommelser

Kontrollstruktur, maktbefogenhet och kommunikation

Hierarkisk avtalsmässig.

Nätverk, förutsedd  intressegemenskap.

Lokalisering av kunskap

Förstärkning av den hierarkiska strukturen genom lokalisering på kunskap om aktualiteter exklusivt uppe i toppen av hierarkin, där den sista sammanjämkningen av bestämda uppgifter och bedömningar av relevans görs.

Allvetenhet kan ej längre tillskrivas till ansvarig för angelägenheten; kunskap om den tekniska eller kommersiella formen här och nu kan lokaliseras var som helst i nätverket.

Kommunikation mellan medlemmarna berörda i frågan

Vertikal kommunikation; dvs. mellan chefer och underlydande.

Lateral kommunikation; dvs. mellan personer av olika rang, påminner om  konsultation i stället för befallning.

Styrning för verksamheter och arbetsbeteenden

Anvisningar och beslut som utfärdas av chefer.

Information och rådgivning i stället för anvisningar och beslut.

Värderingar

Insistera på lojalitet för angelägenheten och lyhördhet för chefer som ett villkor av medlemsskapet. Engagemanget för angelägenhetens uppgift och till ”den teknologiska livssynen” av materiellt framsteg och expansion är mycket högre värderat än lojalitet och lyhördhet.

Prestige

Större betydelse och prestige som hör ihop med de interna (lokala) i stället för till allmän (kosmopolitisk) kunskap, erfarenhet och förmåga.

Betydelse och prestige fästad till de anknytningar och expertis som är giltiga i den industriella och tekniska och kommersiella yttre miljön som företaget verkar i.


Bok: Tom Burns, G.M. Stalker - The Management of Innovation -


Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Forumet
  How are Organizations Talked Into Existence?
Nelson Phillips and Cliff Oswick mention in an art...
     
 
  Is a Hospital a Mechanistic or an Organic Organization?
How would you characterize a hospital as an organi...
     
 
  Closed and Open Systems in an Organization
In organizations, there must be a time for open an...
     
 
  Measuring Organizational Stability
How can we measure organizational stability?...
     
 
  Factors Causing Organizational Stability
What are the factors effecting organizational stab...
     
 
  What is Organizational Stabiltity?
What is organizational stability? Can you give som...
     
 
  Are Organic Organizations More Effective then Mechanistic Organizations?
I think organic organizations are more likely to b...
     
 
  Community Development and Organising
Are community development and organising allies or...
     
 
  Aspects of Organizational Philosphy (Dimensions)
Design a method for measuring the organizational p...
     
 
  A way of guiding thinking
Any theory is a way of guiding thinking. It is not...
     
 
  No stationary organization
There is no 'stationary' organization; they are al...
     
 
  Mechanistic Variant: Reduce the Variables
Just because the mechanistic form is widespread th...
     
 

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Premium
  Obvious or not true after all?
I was reading over this summary of the organic-mec...
     
 

Expert Tips (ENG) - Theory of Mechanistic and Organic Systems Premium
 

Structure your Organization at the Edge of Chaos

Although chaos theory was discovered decades ago, ...
Usage (application): Organizational Development
 
 


Resurser - Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Premium
 

Nyheter om Mekanistiska System


     
 

Nyheter om Organiska System


     
 

Videor om Mekanistiska System


     
 

Videor om Organiska System


     
 

Presentationer om Mekanistiska System


     
 

Presentationer om Organiska System


     
 

Mer om Mekanistiska System


     
 

Mer om Organiska System


     


Jämför Mekanistiska och Organiska System med:    Förändringsfaser  |  Organisationskarta  |  Kontingenttheori Vroom  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Gestaltteori  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.