Teorin om den Mekanistiska och Organiska System
(Burns, Stalker)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

47 itens • 574.196 visitas


Sammanfattning

Genom deras Teorin om den Mekanistiska och Organiska System har Tom Burns och G.M. Stalker erbjudit ett sätt att förstå vilken organisationform som är lämplig vid specifika omständigheter som förändring eller stabilitet. I deras mycket inflytelserika arbete om ”The Management of Innovation”, tillhandahåller de följande egenskaper av Mekanistiska vs. organiska system:


 

Mekanistisk organisationsform och ledningssystem

Organisk Organisationsform och ledningssystem

Lämpliga förhållanden

Stabila.

Föränderliga.

Distribution av uppgifter

Specialiserad differentiering av funktionella uppgifter i vilka problem och uppgifter möter en angelägenhet i sin helhet bryts ned i delar 

Bidragande form med speciell kunskap och erfarenhet för den gemensamma uppgiften som kommer ifråga.

Formen för den individuella uppgiften

Den abstrakta formen i varje individuell uppgift, som följs upp med tekniker och ändamål mer eller mindre distinkta från de till angelägenheten i sin helhet: dvs. tjänstemän tenderar att följa de tekniska förbättringarna av betydelse, snarare än att få ett slut på angelägenheten i fråga.

”Den realistiska” formen i den individuella uppgiften, som ses som uppsättningen av den totala situationen kring angelägenheten.

Vem definierar uppgifter eller förädlar uppgifter

Sammanjämkning på varje nivå i hierarkin, av dessa distinkta resultat genom de närmaste cheferna som också i sin tur är ansvariga för att se att varje uppgift är relevant i hans egna specialla del av den huvudsakliga uppgiften.

Anpassning och ständig omdefinition av individuella uppgifter genom och i samverkan med andra.

Uppgiftsomfattning

Den exakta definitionen på rättigheter och förpliktaganden och tekniska metoder som är förenad med varje funktionell roll.

Friskrivning av ”ansvar” som ett inskränkt område av rättigheter, åtaganden och metoder (problem kanske inte rapporteras uppåt, nedåt eller horisontellt som att vara någon annans ansvar).

Hur är tillses att uppgiftsöverensstämmelse sker

Översättning av rättigheter, åtaganden och metoder till ansvaren för en funktionell position.

Spridning av överenskommelser

Kontrollstruktur, maktbefogenhet och kommunikation

Hierarkisk avtalsmässig.

Nätverk, förutsedd  intressegemenskap.

Lokalisering av kunskap

Förstärkning av den hierarkiska strukturen genom lokalisering på kunskap om aktualiteter exklusivt uppe i toppen av hierarkin, där den sista sammanjämkningen av bestämda uppgifter och bedömningar av relevans görs.

Allvetenhet kan ej längre tillskrivas till ansvarig för angelägenheten; kunskap om den tekniska eller kommersiella formen här och nu kan lokaliseras var som helst i nätverket.

Kommunikation mellan medlemmarna berörda i frågan

Vertikal kommunikation; dvs. mellan chefer och underlydande.

Lateral kommunikation; dvs. mellan personer av olika rang, påminner om  konsultation i stället för befallning.

Styrning för verksamheter och arbetsbeteenden

Anvisningar och beslut som utfärdas av chefer.

Information och rådgivning i stället för anvisningar och beslut.

Värderingar

Insistera på lojalitet för angelägenheten och lyhördhet för chefer som ett villkor av medlemsskapet. Engagemanget för angelägenhetens uppgift och till ”den teknologiska livssynen” av materiellt framsteg och expansion är mycket högre värderat än lojalitet och lyhördhet.

Prestige

Större betydelse och prestige som hör ihop med de interna (lokala) i stället för till allmän (kosmopolitisk) kunskap, erfarenhet och förmåga.

Betydelse och prestige fästad till de anknytningar och expertis som är giltiga i den industriella och tekniska och kommersiella yttre miljön som företaget verkar i.


Bok: Tom Burns, G.M. Stalker - The Management of Innovation


Särskild Intressegrupp SIG

Mekanistiska och Organiska System Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Mekanistiska och Organiska System. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Mekanistiska och Organiska System

 

Measuring Organizational Stability
How can we measure organizational stability?...
9
 
Are Organic Organizations More Effective then Mechanistic Organizations?
I think organic organizations are more likely to be effective than mechanistic ones....
8
 
1 kommentarer
Mechanistic Variant: Reduce the Variables
Just because the mechanistic form is widespread that does not mean it is the most effective form for our environment. I suggest another dynamic, equally powerful: people strive to reduce the variable...
8
 
1 kommentarer
Is a Hospital a Mechanistic or an Organic Organization?
How would you characterize a hospital as an organization in terms of Burns & Stalker’s typology?...
6
 
3 kommentarer
Closed and Open Systems in an Organization
In organizations, there must be a time for open and a time for closed system.
Can these two co-mingle with one another? When is the right moment?...
5
 
1 kommentarer
What is Organizational Stabiltity?
What is organizational stability? Can you give some definition of organizational stability?...
4
 
Aspects of Organizational Philosphy (Dimensions)
Design a method for measuring the organizational philosophy of an organization. What would the various dimensions in it be?...
4
 
1 kommentarer
Factors Causing Organizational Stability
What are the factors effecting organizational stability?...
3
 
1 kommentarer
Community Development and Organising
Are community development and organising allies or rivals?...
3
 
1 kommentarer
No stationary organization
There is no 'stationary' organization; they are all changing in terms of technology, people and professions, market and products, but most importantly, we are all (organizations) changing as the world...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Mekanistiska och Organiska System. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Obvious or not true after all?
I was reading over this summary of the organic-mechanistic typology of Burns and Stalker, and at first sight it seems simple and logical: the best way to organize a company is contingent upon its envi...
18
 
8 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Mechanistic and Organic Systems (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Structure your Organization at the Edge of Chaos

Organizational Development
Although chaos theory was discovered decades ago, it only has emerged in recent years as a model for explaining the chao...
Informationskällor

Olika informationskällor om Mekanistiska och Organiska System. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Organizations as Organisms

Overview of Management Theories Related to Organizations as Organisms
This presentation briefly explains a range of management theories that are related to seeing organizations as organisms:...

Organizations and Structures

Organizational Structure, Departmentalization, Centralization, Decentralization
Good presentation on Organizational Design. Author: Michael Crandall. First of all the concept of “organizations” is e...

Self-organising social change

Society, self-organization
The aim of this paper by Christian Fuchs is to outline some foundational aspects of a theory of self-organising social c...

Introduction to Network Organizations

Organizational Forms, Network Organization, Virtual Organization, Communities of Practice
Presentation about Network Organizations. The presentations explains its importance, its supporting factors and compares...

Brief Overview of the Informal Organization

Informal Organization
Presentation that elaborates on the concept of informal organization. The presentation includes the following sections: ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Mekanistiska och Organiska System.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Mekanistiska och Organiska System med:    Förändringsfaser  |  Organisationskarta  |  Kontingenttheori Vroom  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Gestaltteori  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Mekanistiska och Organiska System? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.