Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Transformeringsförändring och transaktionsbaserad förändring. Förklaring till Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring (Causal Model of Organizational Performance and Change) av W. Warner Burke och George H. Litwin. (1992)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Causal Model of Organizational Performance and Change (Orsakssambandsmodell för ett organisatoriskt resultat och förändring) (Burke och Litwin) Vad är Orsakssambandsmodellen för ett organisatoriskt resultat och förändring? Beskrivning

Organisatorisk förändring är en typ av kaos. Som i 7-S Ramverket, 7S McKinsey av Pascale och Athos, så integrerar Burke Litwin modellen en rad av faktorer som erbjuder lite vägledning för att förstå hur organisationer arbetar mitt i detta kaos. Burke och Litwin går ett steg vidare genom att argumentera för att det finns bestämda förenliga orsaksmässiga sammanlänkningar bland dessa klassificeringar av händelser. Se bilden.


Ursprunget till Litwin modellen. Historia

Under 60-talet så funderade George Litwin och andra på det organisatoriska klimatet. År 1992 så publicerade Burke och Litwin en artikel i Journal of Management (Vol. 18, nr. 3) i vilken de tillför några fåtal faktorer till 7-S Ramverket, 7S McKinsey och kombinerar detta med en hög nivå förändringprocessteori, däri vissa beståndsdelar orsakar förändringar hos andra beståndsdelar.


Användningen av orsakssambandsmodellen för organisatoriskt resultat och förändring. Användningsområden

 • Analysering av organisatorisk förändring
 • Förstå organisatorisk förändring
 • Leda organisatorisk förändring
 • Förutsäga organisatorisk förändring

Stegen i modellen AV Burke och Litwin. Process

Burke och Litwin skiljer mellan transformerande faktorer (gula boxar) och transaktionsbaserade faktorer (gröna boxar).

 1. Transformerande förändring händer som ett svar på den yttre miljön, som direkt påverkar uppdraget/missionen, strategin, ledarskapet och kulturen hos organisationen.
 2. I sin tur de transaktionsbaserade faktorerna påverkas: managementmetoder och arbetsklimatet.
 3. Dessa transformerings-och transaktionsbaserade faktorer påverkar tillsammans motivationen, som i sin tur påverkar resultatet.
 4. Det finns en återkopplingsloop:  det organisatoriska resultatet kan direkt påverka den yttre miljön.

Styrkor med Litwin modellen. Fördelar

 • Översikt: ramverket integrerar många av de större förändringsfaktorererna.
 • Den yttre miljön är den huvudsakliga faktorn (även om inte nödvändigtvis utgångspunkten).
 • Hierarkin och orsakssambandet mellan beståndsdelarna.
 • Modellen som skiljer på uppsättningen av variabler som inverkar på och inverkas av av det organisatoriska klimatet för  (dagligt, transaktionsbaserade nivån ) och de som påverkas av organisatoriska kulturen (fundamentalt, transformeringsnivån).

Begränsningar med modellen av Burke och Litwin. Nackdelar

 • Modellen är något komplex (fastän alltför mycket förenklat i förhållande till verkligheten).
 • Några organisatoriska förändringar kan vara initierade pga ledarskapet eller av interna faktorer i stället för av den yttre miljön.
Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Forumet
  Questionnaire of the Burke Litwin Model
Does anyone have the 150 questions that accompany ...
     
 
  Burke Litwin Model and Transformational Change
The model is complex but simple to communicate due...
     
 
  Internal Environment in Burke-Litwin Model
The model is quite complicated but seemingly lack ...
     
 
  Complexity Theory and Organizational Change
The Burke-Litwin model shows the characteristic...
     
 
  Identifying a Trigger for Change
The key element of change is identifying a trigger...
     
 

Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Premium

Expert Tips (ENG) - Causal Model of Organizational Performance and Change Premium
 

Leadership Strategies for ChangeBli Medlem

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management ProgramBli Medlem

In their article "Making Change Happen, and Making...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for ChangeBli Medlem

In their book "Transforming Public and Nonprofit O...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and HowBli Medlem

If we need to change strategically, we need to thi...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

The Importance of Culture in Organizational PerformanceBli Medlem

John Connolly, former CEO of Deloitte UK, argues t...
Usage (application): Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance
 
 

Resurser - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Premium
 

Nyheter om Förändringsorsaker Burke LitwinBli Medlem


     
 

Nyheter om Organisatorisk Förändring Burke LitwinBli Medlem


     
 

Videor om Förändringsorsaker Burke LitwinBli Medlem


     
 

Videor om Organisatorisk Förändring Burke LitwinBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändringsorsaker Burke LitwinBli Medlem


     
 

Presentationer om Organisatorisk Förändring Burke LitwinBli Medlem


     
 

Mer om Förändringsorsaker Burke LitwinBli Medlem


     
 

Mer om Organisatorisk Förändring Burke LitwinBli Medlem


     

Jämför Orsakssambandsmodellen för ett organisatoriskt resultat och förändring med: 7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  Förändringsdimensioner  |  Ashridge Missionsmodell  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Kaosteori Lorenz  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar


Retur till Management Start: Organisation och Förändring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.