Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring

Kunskapscenter

Transformeringsförändring och transaktionsbaserad förändring. Förklaring till Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring (Causal Model of Organizational Performance and Change) av W. Warner Burke och George H. Litwin. (1992)


Causal Model of Organizational Performance and Change (Orsakssambandsmodell för ett organisatoriskt resultat och förändring) (Burke och Litwin) Vad är Orsakssambandsmodellen för ett organisatoriskt resultat och förändring? Beskrivning

Organisatorisk förändring är en typ av kaos. Som i 7-S Ramverket, 7S McKinsey av Pascale och Athos, så integrerar Burke Litwin modellen en rad av faktorer som erbjuder lite vägledning för att förstå hur organisationer arbetar mitt i detta kaos. Burke och Litwin går ett steg vidare genom att argumentera för att det finns bestämda förenliga orsaksmässiga sammanlänkningar bland dessa klassificeringar av händelser. Se bilden.


Ursprunget till Litwin modellen. Historia

Under 60-talet så funderade George Litwin och andra på det organisatoriska klimatet. År 1992 så publicerade Burke och Litwin en artikel i Journal of Management (Vol. 18, nr. 3) i vilken de tillför några fåtal faktorer till 7-S Ramverket, 7S McKinsey och kombinerar detta med en hög nivå förändringprocessteori, däri vissa beståndsdelar orsakar förändringar hos andra beståndsdelar.


Användningen av orsakssambandsmodellen för organisatoriskt resultat och förändring. Användningsområden

 • Analysering av organisatorisk förändring
 • Förstå organisatorisk förändring
 • Leda organisatorisk förändring
 • Förutsäga organisatorisk förändring

Stegen i modellen AV Burke och Litwin. Process

Burke och Litwin skiljer mellan transformerande faktorer (gula boxar) och transaktionsbaserade faktorer (gröna boxar).

 1. Transformerande förändring händer som ett svar på den yttre miljön, som direkt påverkar uppdraget/missionen, strategin, ledarskapet och kulturen hos organisationen.
 2. I sin tur de transaktionsbaserade faktorerna påverkas: managementmetoder och arbetsklimatet.
 3. Dessa transformerings-och transaktionsbaserade faktorer påverkar tillsammans motivationen, som i sin tur påverkar resultatet.
 4. Det finns en återkopplingsloop:  det organisatoriska resultatet kan direkt påverka den yttre miljön.

Styrkor med Litwin modellen. Fördelar

 • Översikt: ramverket integrerar många av de större förändringsfaktorererna.
 • Den yttre miljön är den huvudsakliga faktorn (även om inte nödvändigtvis utgångspunkten).
 • Hierarkin och orsakssambandet mellan beståndsdelarna.
 • Modellen som skiljer på uppsättningen av variabler som inverkar på och inverkas av av det organisatoriska klimatet för  (dagligt, transaktionsbaserade nivån ) och de som påverkas av organisatoriska kulturen (fundamentalt, transformeringsnivån).

Begränsningar med modellen av Burke och Litwin. Nackdelar

 • Modellen är något komplex (fastän alltför mycket förenklat i förhållande till verkligheten).
 • Några organisatoriska förändringar kan vara initierade pga ledarskapet eller av interna faktorer i stället för av den yttre miljön.
Särskild Intressegrupp SIG - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Forum - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Questionnaire of the Burke Litwin Model
Does anyone have the 150 questions that accompany the Burke-...
 
 
 
 
  Identifying a Trigger for Change
The key element of change is identifying a trigger for chang...
 
 
 
 
  Burke-Litwin Model shows the Complexity of Organizations (1 reaktioner)
The Burke-Litwin model shows the characteristics of a com...
 
 
 
 
  Burke Litwin Model and Transformational Change
The model is complex but simple to communicate due to the in...
 
 
 
 

Best Practices - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Causal Model of Organizational Performance and Change

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change...
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change...
 
 
 

The Importance of Culture in Organizational Performance

Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance...
 
 

Resurser - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Förändringsorsaker Burke Litwin


     
 

Nyheter om Organisatorisk Förändring Burke Litwin


     
 

Videor om Förändringsorsaker Burke Litwin


     
 

Videor om Organisatorisk Förändring Burke Litwin


     
 

Presentationer om Förändringsorsaker Burke Litwin


     
 

Presentationer om Organisatorisk Förändring Burke Litwin


     
 

Mer om Förändringsorsaker Burke Litwin


     
 

Mer om Organisatorisk Förändring Burke Litwin


     

Jämför Orsakssambandsmodellen för ett organisatoriskt resultat och förändring med: 7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  Förändringsdimensioner  |  Ashridge Missionsmodell  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Kaosteori Lorenz  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar


Retur till Management Start: Organisation och Förändring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 13-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.