Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring

Kunskapscenter

   

Transformeringsförändring och transaktionsbaserad förändring. Förklaring till Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring (Causal Model of Organizational Performance and Change) av W. Warner Burke och George H. Litwin. (1992)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Causal Model of Organizational Performance and Change (Orsakssambandsmodell för ett organisatoriskt resultat och förändring) (Burke och Litwin) Vad är Orsakssambandsmodellen för ett organisatoriskt resultat och förändring? Beskrivning

Organisatorisk förändring är en typ av kaos. Som i 7-S Ramverket, 7S McKinsey av Pascale och Athos, så integrerar Burke Litwin modellen en rad av faktorer som erbjuder lite vägledning för att förstå hur organisationer arbetar mitt i detta kaos. Burke och Litwin går ett steg vidare genom att argumentera för att det finns bestämda förenliga orsaksmässiga sammanlänkningar bland dessa klassificeringar av händelser. Se bilden.


Ursprunget till Litwin modellen. Historia

Under 60-talet så funderade George Litwin och andra på det organisatoriska klimatet. År 1992 så publicerade Burke och Litwin en artikel i Journal of Management (Vol. 18, nr. 3) i vilken de tillför några fåtal faktorer till 7-S Ramverket, 7S McKinsey och kombinerar detta med en hög nivå förändringprocessteori, däri vissa beståndsdelar orsakar förändringar hos andra beståndsdelar.


Användningen av orsakssambandsmodellen för organisatoriskt resultat och förändring. Användningsområden

 • Analysering av organisatorisk förändring
 • Förstå organisatorisk förändring
 • Leda organisatorisk förändring
 • Förutsäga organisatorisk förändring

Stegen i modellen AV Burke och Litwin. Process

Burke och Litwin skiljer mellan transformerande faktorer (gula boxar) och transaktionsbaserade faktorer (gröna boxar).

 1. Transformerande förändring händer som ett svar på den yttre miljön, som direkt påverkar uppdraget/missionen, strategin, ledarskapet och kulturen hos organisationen.
 2. I sin tur de transaktionsbaserade faktorerna påverkas: managementmetoder och arbetsklimatet.
 3. Dessa transformerings-och transaktionsbaserade faktorer påverkar tillsammans motivationen, som i sin tur påverkar resultatet.
 4. Det finns en återkopplingsloop:  det organisatoriska resultatet kan direkt påverka den yttre miljön.

Styrkor med Litwin modellen. Fördelar

 • Översikt: ramverket integrerar många av de större förändringsfaktorererna.
 • Den yttre miljön är den huvudsakliga faktorn (även om inte nödvändigtvis utgångspunkten).
 • Hierarkin och orsakssambandet mellan beståndsdelarna.
 • Modellen som skiljer på uppsättningen av variabler som inverkar på och inverkas av av det organisatoriska klimatet för  (dagligt, transaktionsbaserade nivån ) och de som påverkas av organisatoriska kulturen (fundamentalt, transformeringsnivån).

Begränsningar med modellen av Burke och Litwin. Nackdelar

 • Modellen är något komplex (fastän alltför mycket förenklat i förhållande till verkligheten).
 • Några organisatoriska förändringar kan vara initierade pga ledarskapet eller av interna faktorer i stället för av den yttre miljön.
Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Forumet
  Questionnaire of the Burke Litwin Model
Does anyone have the 150 questions that accompany the Burke-Litwin model?
I am searching for the complete, original questions.
Also I am interested in any comments/experiences on the use of the questionnaire....
     
 
  Burke Litwin Model and Transformational Change
The model is complex but simple to communicate due to the interrationships and myriads of its linkages can be visibly related. Most successful application is usually from the transformational change perspective which drive the transactional change....
     
 
  Internal Environment in Burke-Litwin Model
The model is quite complicated but seemingly lack one of the other important element in individual and organizational performance - that of the internal environment which from all indication are the spider-mesh connected blocks.
The inter...
     
 
  Complexity Theory and Organizational Change
The Burke-Litwin model shows the characteristics of a complex system. According to complexity theory, complex systems are non-linear, dynamic, adaptive and sensitive to initial conditions. So human organizations as a complex systems do not res...
     
 
  Identifying a Trigger for Change
The key element of change is identifying a trigger for change or utilising a crisis to bring about the changes required to be competitive. Linking other management models can be effective e.g. Balanced Scorecard for performance....
     
 

Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Premium

Expert Tips (ENG) - Causal Model of Organizational Performance and Change Premium
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through Change program, in whic...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, December 20, 2010), Ashley Harshak...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kathryn E. Newcomer argue that th...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how:
- Why do we want to change? - the constraints imp...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

The Importance of Culture in Organizational Performance

John Connolly, former CEO of Deloitte UK, argues that one of the most critical determinants of organizational performance is culture. Culture refers t...
Usage (application): Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance
 
 

Resurser - Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Premium
 

Nyheter

Förändringsorsaker Burke Litwin
     
 

Nyheter

Organisatorisk Förändring Burke Litwin
     
 

Videor

Förändringsorsaker Burke Litwin
     
 

Videor

Organisatorisk Förändring Burke Litwin
     
 

Presentationer

Förändringsorsaker Burke Litwin
     
 

Presentationer

Organisatorisk Förändring Burke Litwin
     
 

Mer

Förändringsorsaker Burke Litwin
     
 

Mer

Organisatorisk Förändring Burke Litwin
     

Jämför Orsakssambandsmodellen för ett organisatoriskt resultat och förändring med: 7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  Förändringsdimensioner  |  Ashridge Missionsmodell  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Kaosteori Lorenz  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar


Retur till Management Start: Organisation och Förändring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.