Traditionell Handel och Internet

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

29 itens • 325.552 visitas


Sammanfattning

Den tidiga E-handeln: internetföretag har en kostnadsfördel

Under de tidiga åren av den webbaserade handeln lades tyngdpunkten på grunder som gav konkurrensfördelar, som internetföretag hade över de traditionella som primärt använder transaktionskostnadslogik. Transaktionskostnadsekonomi betonar den typ av kostnader som företagen åsamkar sig i processen av att utföra transaktioner med köpare eller säljare.


Transaktionskostnadsekonomi

 • Informationssamling- och sökande kostnader,
 • Förhandling- och avtalskostnader, och
 • Övervaka kostnader för att se till att handelspartners, håller sig till de uppgjorda villkor som överenskommits.

mer senare e-handel: Mera fördelar för e-handel än för den traditionella handeln

Förutom transaktionskostnadsfördelarna som e-handel erbjuder, har forskare funnit många andra fördelar som virtuella företag har över de fysiskt organsierade företagen. Webbaserade affärer upplevs att ha många verksamhets-, kostnads-, skal-, och omfattningsfördelar över företag som är begränsade till de fysiska kanalerna. Dessa fördelar inkluderar:

 • att få tillgång till mer bredare marknader,
 • få ned lager- och uppbyggnadskostnader,
 • flexibilitet i försörjningsfrågor
 • förbättrade transaktionsautomation- och databearbetningskapaciteter,
 • förmåga att koppla förbi mellanhänder,
 • lägre meny kostnader som möjliggör snabbare svar på marknadsförändringar,
 • lättare att knyta till sig kompletterande produkter,
 • lättare att erbjuda 7X24 tillgänglighet, och
 • ingen begränsning i djup av information som kan erbjudas till potentiella kunder.

Bricks and Clicks affärsmodellen

Bricks and Clicks (också: Clicks and Mortar) affärsmodellen ser till att förbindelsen av de traditionella sätten att genomföra en affär (som ofta använder sig av direkta- , ansikte mot ansikte kontakter med kunder) och Internet för att kunna ha en dialog med kunderna (ofta via webbplatser, epost, FTP och andra internetteknologier). Jämför också: Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring. Integrationen av e-handel med de existerande fysiska kanalerna är en utmanande operation som kan skapa problem för management. Marknadsföringsteoretiker har länge uppmärksammat potentialen att det lätt uppstår konflikter mellan kanalerna, när det finns alternativa vägar för produkter att nå ut till konsumenten.


Clicks and Mortar affärsmodellen föreslår att de traditionella försäljningskanalerna kan fungera tillsammans eller även på ett integrerat sätt med internetförsäljningskanalerna.


fördelar med Clicks and mortar strategi

Typiska fördelar med denna typ och av strategier är hävstångseffekterna som kommer från synergierna:

Clicks and Mortar modellen erbjuder en fördel på de områden av affären där det är bättre att framhäva kompetenser och tillgångar från ett fysiskt företag. Idealt möjliggör integrationen av fysiska och online kanaler för företag att kapitalisera på de potentiella synergierna mellan de två, frambringar konkurrensfördelar över de rena internetföretagen, eller företag, som erbjuder e-handels kanaler parallellt med de som är i ett (icke-integrerat) utförande. Rena dotcoms, har å ena sidan en fördel på områden som betonar kostnadseffektivitet. De är inte betungade med Brick and Mortar kostnader och kan erbjuda produkter till en mycket låg marginalkostnad. Emellertid spenderar de ibland väsentligen mer på kundförvärv.


Att undvika kanal konflikter

Företag med multipla kanaler nästan ber om att hamna i kanal konflikter. Kanal konflikter kan uppstå, när de alternativa sätten att nå ut till kunder konkurrerar med eller kopplar förbi de existerande fysiska kanalerna. En fara är att dessa konflikter resulterar i att en kanal helt enkelt kannibaliserar på försäljningen från annan. Uppfattade hot som orsakats av konkurrensen och konflikt mellan kanalerna, kan få andra skadliga effekter, inklusive inskränkt samarbete mellan kanalerna, förvirring, när kunder försöker att engagera sig i transaktioner genom att använda de två okoordinerade kanalerna, och till och med sabotage av en kanal av den andre. Management måste agera för att inte sprida ut konflikter och se till att den nödvändiga inriktningen av mål, koordination och kontroll och utveckling av kapaciteter för att uppnå synergifördelar.

Att anpassa målen rakt över hela linjen för de fysiska och virtuella kanalerna antyder att alla involverade anställda inser att moderbolaget gynnas av försäljningen oavsett kanal som den uppstår i. Ett problem som Clicks and Mortar råkar ut för är att bidragen som kommer via Internet kanalen kan vara immateriella och svåra att mäta.

Koordinations- och kontrolleramekanismen inkluderar transaparant funktionalitet mellan kanalerna, så att kunder kan förflytta sig fritt mellan kanalerna, bruket av en kanal kommer att främja den andra, incitamentsuppmuntran för tvärfunktionellt samarbete mellan kanalerna, och koordinera kundtjänst som ser till, att de unika styrkorna hos varje kanal används.
 

Bok: Robert Spector - Anytime, Anywhere

Bok: Martin Lindstrom - Clicks, Bricks and Brands

Bok: Martin Brighty, Dean Markham - Winning E-Brand Strategies


Särskild Intressegrupp SIG

Traditionella Företag och Internetföretag Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Traditionella Företag och Internetföretag. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Traditionella Företag och Internetföretag

 

🔥 NY E-marknadsföring har fått ett stort genomslag
E-marketing, E-marknadsföring har fått ett stort genomslag och rätt använt med en processöversyn kan detta skapa både merförsäljning och kostnadsfördelar....
3
 
What is a Neobank?
Neobanks are new generation banks which offer banking services over a completely digital platform, in particular mobile apps. Unlike traditional banks, they don't have a brick-and-mortar setup. Thus, ...
11
 
8 kommentarer
How to Measure the Contribution of the Internet Channel?
Click and mortar firms often find it difficult to measure the contributions of their internet channel. What are the best practices to deal with this issue?...
3
 
1 kommentarer
How Brick and Mortar Firms can Compete with E-Commerce Giants
The role of logistics in retail is always changing with new technologies and trends, though none have impacted the structure of warehousing and distribution more so than the emergence and rapid expans...
1
 
Going Digital? The Digitization Piano
The benefits of going digital can be big. However, we are still seeing organizations stuck in the status-quo and unwilling to change. The main issue that corporate leaders are facing is implementin...
0
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Traditionella Företag och Internetföretag. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Traditional Businesses and Internet Businesses (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


5 Strategic Best Practices for Mixed Physical-Digital Businesses

Bricks and Clicks Strategy, Clicks and Mortar Strategy, Mixed Digital-Physical, Digical Mashup
Many (retail) firms run their digital and physical business independently. However, combining these two channels or oper...

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
The Internet age represents a huge challenge for most businesses. Why? Because the Internet, wireless devices such as m...

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy
M. Porter suggests the following strategic options for dot-coms and established companies in his article “Strategy and t...

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation
The network effect (Metcalfe's Law) is the phenomenon that the value of a product or service increases (exponentially) w...
Informationskällor

Olika informationskällor om Traditionella Företag och Internetföretag. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction to E-Marketing | Internet Marketing

E-marketing, Web Marketing, Affiliate program, Search engine optimization, Email campaigns, Mobile marketing
This presentation covers the topic of E-marketing, divided into various subcategories. It consist of the following secti...

Integration of Social Media in Business

Internet Strategy, Online Strategy, Social Media Strategy, Integration
Presentation about the Internet, Social Media and the Integration of them in business by A. Siegle. The presentation ha...

Pure Play vs Bricks Clicks

Analytic Model
In this paper, Xing Pan, Venkatesh Shankar and Brian T. Ratchford first develop a game theoretic model of price competit...

Speech Kotler on Internet Marketing

Initial Understanding of Internet Marketing, Trainings, Workshops
Philip Kotler explains some conditions and gives some tips on internet marketing. - Have a good Website. Including what...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Traditionella Företag och Internetföretag.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med:  4S Webb Marknadsmixen  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  Porter Competitive Forces  |  Konkurrensfördel Porter  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Prahalad  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  TDC-matris  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Traditionella Företag och Internetföretag? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 9-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.