Traditionell Handel och Internet

Kunskapscenter

   

Sammanförandet av traditionell handel och internets möjligheter för att genomföra en affär. Förklaring av Clicks and Mortar / Bricks and  Clicks strategi (På nätet och i butik).

Innehåll

Premium

Den tidiga E-handeln: internetföretag har en kostnadsfördel

Under de tidiga åren av den webbaserade handeln lades tyngdpunkten på grunder som gav konkurrensfördelar, som internetföretag hade över de traditionella som primärt använder transaktionskostnadslogik. Transaktionskostnadsekonomi betonar den typ av kostnader som företagen åsamkar sig i processen av att utföra transaktioner med köpare eller säljare.


Transaktionskostnadsekonomi

 • Informationssamling- och sökande kostnader,
 • Förhandling- och avtalskostnader, och
 • Övervaka kostnader för att se till att handelspartners, håller sig till de uppgjorda villkor som överenskommits.

mer senare e-handel: Mera fördelar för e-handel än för den traditionella handeln

Förutom transaktionskostnadsfördelarna som e-handel erbjuder, har forskare funnit många andra fördelar som virtuella företag har över de fysiskt organsierade företagen. Webbaserade affärer upplevs att ha många verksamhets-, kostnads-, skal-, och omfattningsfördelar över företag som är begränsade till de fysiska kanalerna. Dessa fördelar inkluderar:

 • att få tillgång till mer bredare marknader,
 • få ned lager- och uppbyggnadskostnader,
 • flexibilitet i försörjningsfrågor
 • förbättrade transaktionsautomation- och databearbetningskapaciteter,
 • förmåga att koppla förbi mellanhänder,
 • lägre meny kostnader som möjliggör snabbare svar på marknadsförändringar,
 • lättare att knyta till sig kompletterande produkter,
 • lättare att erbjuda 7X24 tillgänglighet, och
 • ingen begränsning i djup av information som kan erbjudas till potentiella kunder.

Bricks and Clicks affärsmodellen

Bricks and Clicks (också: Clicks and Mortar) affärsmodellen ser till att förbindelsen av de traditionella sätten att genomföra en affär (som ofta använder sig av direkta- , ansikte mot ansikte kontakter med kunder) och Internet för att kunna ha en dialog med kunderna (ofta via webbplatser, epost, FTP och andra internetteknologier). Jämför också: Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring. Integrationen av e-handel med de existerande fysiska kanalerna är en utmanande operation som kan skapa problem för management. Marknadsföringsteoretiker har länge uppmärksammat potentialen att det lätt uppstår konflikter mellan kanalerna, när det finns alternativa vägar för produkter att nå ut till konsumenten.


Clicks and Mortar affärsmodellen föreslår att de traditionella försäljningskanalerna kan fungera tillsammans eller även på ett integrerat sätt med internetförsäljningskanalerna.


fördelar med Clicks and mortar strategi

Typiska fördelar med denna typ och av strategier är hävstångseffekterna som kommer från synergierna:

Clicks and Mortar modellen erbjuder en fördel på de områden av affären där det är bättre att framhäva kompetenser och tillgångar från ett fysiskt företag. Idealt möjliggör integrationen av fysiska och online kanaler för företag att kapitalisera på de potentiella synergierna mellan de två, frambringar konkurrensfördelar över de rena internetföretagen, eller företag, som erbjuder e-handels kanaler parallellt med de som är i ett (icke-integrerat) utförande. Rena dotcoms, har å ena sidan en fördel på områden som betonar kostnadseffektivitet. De är inte betungade med Brick and Mortar kostnader och kan erbjuda produkter till en mycket låg marginalkostnad. Emellertid spenderar de ibland väsentligen mer på kundförvärv.


Att undvika kanal konflikter

Företag med multipla kanaler nästan ber om att hamna i kanal konflikter. Kanal konflikter kan uppstå, när de alternativa sätten att nå ut till kunder konkurrerar med eller kopplar förbi de existerande fysiska kanalerna. En fara är att dessa konflikter resulterar i att en kanal helt enkelt kannibaliserar på försäljningen från annan. Uppfattade hot som orsakats av konkurrensen och konflikt mellan kanalerna, kan få andra skadliga effekter, inklusive inskränkt samarbete mellan kanalerna, förvirring, när kunder försöker att engagera sig i transaktioner genom att använda de två okoordinerade kanalerna, och till och med sabotage av en kanal av den andre. Management måste agera för att inte sprida ut konflikter och se till att den nödvändiga inriktningen av mål, koordination och kontroll och utveckling av kapaciteter för att uppnå synergifördelar.

Att anpassa målen rakt över hela linjen för de fysiska och virtuella kanalerna antyder att alla involverade anställda inser att moderbolaget gynnas av försäljningen oavsett kanal som den uppstår i. Ett problem som Clicks and Mortar råkar ut för är att bidragen som kommer via Internet kanalen kan vara immateriella och svåra att mäta.

Koordinations- och kontrolleramekanismen inkluderar transaparant funktionalitet mellan kanalerna, så att kunder kan förflytta sig fritt mellan kanalerna, bruket av en kanal kommer att främja den andra, incitamentsuppmuntran för tvärfunktionellt samarbete mellan kanalerna, och koordinera kundtjänst som ser till, att de unika styrkorna hos varje kanal används.
 

Bok: Robert Spector - Anytime, Anywhere -

Bok: Martin Lindstrom - Clicks, Bricks and Brands -

Bok: Martin Brighty, Dean Markham - Winning E-Brand Strategies -


Traditionell Handel och Internet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Traditionell Handel och Internet Forumet  

Nya ämnen

  E-marknadsföring har fått ett stort genomslag
E-marketing, E-marknadsföring har fått ett stort genomslag och rätt använt med en processöversyn kan detta skapa både merförsäljning och kostnadsförde...
     
 
  When should Firms Engage in Social Business?
Businesses are increasingly attempting to participate in social business so as to create opportunities, increase efficiency, productivity and marke...
     
 
  Measuring Contribution of Internet Channel
Click and mortar firms often find it difficult to measure the contributions of their internet channel. What are the best practices to deal with this i...
     
 

Best Practices - Traditionell Handel och Internet

Expert Tips (ENG) - Bricks and Clicks
 

5 Strategic Best Practices for Mixed Physical-Digital Businesses

 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Traditionell Handel och Internet
 

Nyheter om Bricks Clicks


     
 

Nyheter om Nätköp Butik


     
 

Videor om Bricks Clicks


     
 

Videor om Nätköp Butik


     
 

Presentationer om Bricks Clicks


     
 

Presentationer om Nätköp Butik


     
 

Mer om Bricks Clicks


     
 

Mer om Nätköp Butik


     Accelerera din managementkarriärJämför med:  4S Webb Marknadsmixen  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  Porter Competitive Forces  |  Konkurrensfördel Porter  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Prahalad  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  TDC-matris  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.