Bricks en Kliks
Kliks en Mortar

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het integreren van traditionele- en Internetmethoden van bedrijfsvoering. Verklaring van "Kliks en Cement"- strategie.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Vroege Elektronische handel: Internetfirma's hebben een kostenvoordeel

In de vroege jaren van op Internet gebaseerde handel, werd de nadruk gelegd op de bronnen van concurrentievoordeel die Internet bedrijven hadden boven traditionele bedrijven, hoofdzakelijk gebruikmakend van transactiekostenlogica. Transaction cost economics benadrukt de aard van kosten welke bedrijven maken tijdens het sluiten van transacties met kopers of verkopers.


Transaction cost economics

 • Kosten van het verzamelen van informatie en zoekkosten,
 • Onderhandelings- en afhandelingskosten, en
 • Bewakingskosten om te verzekeren dat de handelspartners de voorwaarden zullen nakomen van alle gemaakte overeenkomsten.

recentere elektronische handel: Meer voordelen van elektronische handel boven traditionele handel

Naast de transactiekostenvoordelen die door elektronische handel worden geboden, hebben onderzoekers talrijke andere voordelen gevonden die virtuele bedrijven hebben boven fysieke bedrijven. Op Internet gebaseerde ondernemingen hebben vele operationele-, kosten-, schaal-, en werkingsgebiedvoordelen ten opzichte van bedrijven die tot fysieke kanalen zijn beperkt. Deze voordelen omvatten:

 • toegang tot grotere markten,
 • lagere voorraads- en bouwkosten,
 • flexibiliteit in inkoopinput,
 • betere automatisering van transacties en†capaciteiten voor het exploiteren van gegevens,
 • de mogelijkheid om tussenpersonen te vermijden,
 • lagere menukosten, welke de mogelijkheid openen om sneller te kunnen reageren op marktveranderingen,
 • het gemakkelijk kunnen bundelen van bijkomende producten,
 • het gemakkelijk kunnen aanbieden van 7X24 toegang, en
 • geen beperking in de diepte van de informatie die aan potentiŽle klanten wordt verstrekt.

Het Bricks en Kliks business model

Het Bricks and Clicks†(ook: Clicks and Mortar) businessmodel verwijst naar het huwelijk van traditionele manieren om zaken te doen (vaak gebruikmakend van directe, persoonlijke contacten met klanten) met de Internet manieren om met klanten in wisselwerking te staan (vaak via websites, e-mail, FTP en andere InternettechnologieŽn). Vergelijk ook: Multi-channelmarketing. De integratie van elektronische handel met bestaande fysieke kanalen is een forse uitdaging, wat problemen voor het management kan creŽren. Marketing theoretici hebben reeds lang het potentieel voor kanaalconflicten ingezien, welke conflicten kunnen ontstaan wanneer er meerdere verschillende wegen zijn die producten op weg naar de eindconsument kunnen afleggen.


Het Kliks en Cement businessmodel suggereert dat traditionele verkoopkanalen op een geÔntegreerde wijze kunnen worden toegepast met Internetverkoopkanalen.


voordelen van een Bricks-†en Clicksstrategie

Typische voordelen van Bricks- en ClicksstrategieŽn liggen in het benutten van synergieŽn:

Het Kliks- en Cementmodel biedt een voordeel voor die businessgebieden†waarin het beter is om competenties en activa van een fysiek bedrijf te gebruiken als hefboom. Idealiter†stelt de integratie van fysieke en online kanalen bedrijven in staat om synergieŽn tussen de twee te bereiken, wat concurrentievoordelen oplevert ten opzichte van zuivere Internet bedrijven, of ten opzichte van bedrijven die elektronische handelskanalen op een meer parallelle (niet-geÔntegreerde) manier aanbieden. Anderzijds hebben zuivere dot com's een voordeel op gebieden die kostenefficiency benadrukken. Zij worden niet belast met de Baksteen- en Cementkosten en kunnen producten bieden tegen zeer lage marginale kosten. Maar zij besteden soms wel wezenlijk meer aan het acquireren van klanten.


Het vermijden van KanaalConflicten

Bedrijven met vele†kanalen kunnen last hebben van kanaalconflicten. Kanaalconflicten kunnen vůůrkomen als de alternatieve manieren om klanten te bereiken concurreren met, of voorbijgaan aan, bestaande fysieke kanalen. …ťn gevaar is dat deze conflicten in ťťn kanaal simpelweg de verkoop in het andere kanaal kannibaliseren. De gepercipieerde bedreigingen veroorzaakt door de concurrentie en conflicten tussen kanalen kunnen nog andere schadelijke gevolgen hebben,†zoals beperkte samenwerking tussen de kanalen, verwarring wanneer de klanten proberen om transacties te sluiten waarbij de twee ongecoŲrdineerde kanalen worden gecombineerd, en zelfs sabotage van het ene kanaal door het andere. Het management moet dan optreden om deze conflicten op te lossen, en om het noodzakelijke alignment van doelstellingen, coŲrdinatie en controle, en om†de mogelijkheden tot†synergievoordelen te bereiken.

Het afstemmen van doelstellingen over fysieke en virtuele kanalen heen impliceert dat alle betrokken werknemers zich realiseren dat de moedermaatschappij profiteert van verkopen uit beide kanalen. …ťn probleem dat Klik- en Cementbedrijven onder ogen moeten zien, is dat de bijdragen die door het Internetkanaal worden geleverd soms ongrijpbaar (intangible) en moeilijk te meten kunnen zijn.

CoŲrdinatie- en controlemechanismen omvatten interoperabiliteit over de kanalen heen, zodat klanten zich vrij tussen de kanalen kunnen bewegen, het gebruik van elk kanaal om de andere te promoten, aanmoedigingspremies die samenwerking tussen de kanalen bevorderen, en het coŲrdineren van de klantenserviceprocessen om te waarborgen dat de unieke sterke punten van elk kanaal worden gebruikt.
 

Boek: Robert Spector - Anytime, Anywhere -

Boek: Martin Lindstrom - Clicks, Bricks and Brands -

Boek: Martin Brighty, Dean Markham - Winning E-Brand Strategies -


Bricks en Kliks Forum
  When should Firms Engage in Social Business?
Businesses are increasingly attempting to particip...
     
 
  Measuring Contribution of Internet Channel
Click and mortar firms often find it difficult to ...
     
 

Bricks en Kliks Special Interest Group


Special Interest Group

Bricks en Kliks Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Bricks en Kliks Premium

Expert Tips (ENG) - Bricks and Clicks Premium
 

5 Strategic Best Practices for Mixed Physical-Digital BusinessesSchrijf u in

Many (retail) firms run their digital and physical...
Usage (application): Bricks and Clicks Strategy, Clicks and Mortar Strategy, Mixed Digital-Physical, Digical Mashup
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service DevelopmentSchrijf u in

The Internet age represents a huge challenge for m...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established FirmsSchrijf u in

M. Porter suggests the following strategic options...
Usage (application): Internet Strategy, Business Strategy
 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of ScaleSchrijf u in

The network effect (  
 

Hulpbronnen - Bricks en Kliks Premium
 

Nieuws over Bricks KliksSchrijf u in


     
 

Nieuws over Kliks MortarSchrijf u in


     
 

Video's over Bricks KliksSchrijf u in


     
 

Video's over Kliks MortarSchrijf u in


     
 

Presentaties over Bricks KliksSchrijf u in


     
 

Presentaties over Kliks MortarSchrijf u in


     
 

Meer over Bricks KliksSchrijf u in


     
 

Meer over Kliks MortarSchrijf u in


     

Vergelijk met:† 4S Web Marketingmix  |† Multi-channelmarketing  |† Affiliate Marketing  |† Porter Competitive Forces  |† Concurrentievoordeel (Porter) |† Resource-Based Perspectief  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Prahalad  |† Just-in-time  |† TDC Matrix  |† Uitbesteden (Uitbesteding)


Keer terug naar Management Discipline: Marketing  |† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.