logo

Värdenätet och Co-opetition
Brandenburger och Nalebuff

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

40 itens • 459.273 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är Värdenätet Samkonkurrens/The Value Net, Co-opetition? Beskrivning

Värdenätet

Lyckad affärsstrategi betyder att du aktivt ger form åt det spel som du spelar och inte bara ger form till den lek du finner. Chefer kan dra fördel av detta genom att använda insikterna från spelteorin för att skapa ett spel som är rätt för deras företag. Belöningen som kan komma från att förändra en lek kan vara mycket större än den från att bara bibehålla status quo. Ibland är det bästa sättet att lyckas är att låta andra bli framgångsrika. Inklusive dina konkurrenter. För att uppmuntra tänkandet runt omkring både kooperativt samarbete och konkurrensvägar för att förändra leken, Adam Brandenburger och Barry Nalebuff föreslår termen Co-opetition. Co-opetition är blandningen av konkurrens och samarbete. Det betyder att söka efter vinna-vinna så väl som, vinna-förlora möjligheter. Det är viktigt att ha båda möjligheterna i åtanke. Vinna-förlora strategier har ofta negativa effekter. Spelet i affärer är att skapa och erövra värde. Värdenätet är en schematiskt kartläggning för att representera alla parter i leken och beroendena bland dem. Samverkan äger rum längsmed två dimensioner. Längs utmed den vertikala dimensionen är företagets kunder och leverantörer. Längs utmed den horisontella dimensionen är parter som företaget samverkar med, men som man inte har affärsförbindelser med. De är dess ersättare och komplementärer.


Ersättare är alternativa parter från vilka kunder kan inhandla produkter från. Eller till, vilka leverantörer kan sälja deras resurser.

Komplementärer är parter från vilka kunder köper kompletterande produkter. Eller till, vilka leverantörer säljer kompletterande resurser.


Värdenätet modellen från Adam Brandenburger och Barry Nalebuff vidhåller att där finns fyra huvudsakliga grupper som inverkar på kursen för ett företag:

 1. Kunder
 2. Leverantörer
 3. Konkurrenter
 4. Komplementärer

Värdenätet är ett alternativ till Femkonkurrenskraftsmodellen (Five Forces modellen) av Porter och erkänner betydelsen av kompletterande så väl som konkurrerande produkter. Modellen fokuserar på de fyra huvudsakliga grupper som inverkar på ett företags marknadsföringsmiljö: Kunder, leverantörer, konkurrenter och komplementärer.

Kunder, leverantörer och konkurrenter beskrivs i liknande termer i Porters modell. Konkurrenter är en allomfattande term som inkluderar existerande rivaler, nyetablerare och ersättningar.

Ett komplement är någon annan produkt eller tjänst som höjer attraktiviteten hos produkten ifråga. Den är ofta karakteriserad vad beträffar IT industrin (även om förhållandet kan ses i en rad av industrier). Programvaruproducenter litar på att där är hårdvaraproducenter som inte har något direkt intresse i att producera en konkurrerande programvara. De är alla ömsesidigt beroende och litar på varandra för att upprätta ett behov för den andres produkt.

Förutom att analysera den konkurrensutsatta marknaden, så fokuserar denna modell analytikeren på att se parter och styrkorna på närgränsande och relaterade marknader som måste övervakas, därför att företagetär beroende av att deras produkt är tillgänglig.
 

Ursprunget till värdenätet. Historia

Modellen inspireras tydligt av Porter's Femkonkurrenskraft/Five forces modellen. Brandenburger och Nalebuff argumenterar för att både samarbete och konkurrens är nödvändiga och önskvärda aspekter i ett affärsföretag. Ett exklusivt fokus på konkurrensen ignorerar i hög grad potentialen till att förändra karaktären på affärsförhållandena, och sålunda potentialen för en utvidgning av marknaden eller att skapa ny lönsamma former av företag. ”Coopetition” tankesättet söker aktivt efter vägar att förändra och utvidga affären på, såväl som nyare och bättre sätt att konkurrera på.


Beräkning av värdenätet. Formel

En viktig relaterad teori är det om mervärde (dvs. storleken marknaden, när ditt företag är i marknaden, minus storleken  marknad, när du inte är med).


Användningen av värdenätet. Användningsområden

 • Företagsstrategi
 • Marknadsföringsstrategi

Stegen  i att använda värdenätet. PARTS modellen

 1. Värdenätet beskriver de olika rollerna hos parterna. Det är möjligt för samma spelare att uppta mer än en roll samtidigt. Designa och konstruera värdenätet för ditt företag är det första steget mot att förändra leken.
 2. Det andra steget är att identifiera alla beståndsdelarna i leken. Det finns fem enligt Brandenburger och Nalebuff: PARTS modellen
  1. Partsfrågor (Players)
   • Har du skrivit ut värdenätet för din organisation, och ägnat tillräckligt med omsorg till att lista alla parter så färdigt som möjligt?
   • Vad är möjligheterna för samarbete och konkurrens i dina relationer med kunder och leverantörer, konkurrenter och komplementärer?
   • Skulle du vilja komma att att förändra gruppen av spelare? I synnerhet vilka nya spelare skulle du vilja ta med dig in i leken?
   • Vem står i tur att tjäna på om du blir en spelare i en lek? Vem står i tur att förlora?
  2. Mervärdesfrågor (Added Values)
   • Vad är ditt mervärde?
   • Hur kan du öka ditt mervärde? I synnerhet kan du skapa lojala kunder och leverantörer?
   • Vad är mervärdena med andra parter i leken?
   • Kan du dra fördel av att begränsa deras mervärden?
  3. Regelfrågor (Rules)
   • Vilka regler hjälper dig?
   • Vilken nya regler skulle du vilja ha? I synnerhet vilken typ av kontrakt önskar du att skriva med dina kunder och leverantörer?
   • Du har makten att upprätta dessa regler? Är det någon som har makten att omkullkasta dem?
  4. Taktikfrågor (Tactics)
   • Hur uppfattar de andra parterna leken? Hur påverkar dessa uppfattningar spelet i leken?
   • Vilka uppfattningar skulle du bibehålla ? Vilka uppfattningar skulle du vilja komma att förändra?
   • Önskar du att leken ska vara transparent eller ogenomskinlig?
  5. Omfattningsfrågor (Scope)
   • Vad är den nuvarande omfattningen leken? Önskar du att förändra den?
   • Önskar du att koppla leken till andra lekar?
   • Önskar du att förändra kopplingen från leken med andra lekar?

Styrkor med värdenätet, Co-opetition. Fördelar

 • Användbart, när man betraktar komplexa marknader som involverar inbyggda parter och icke-integrerade parter.
 • Vidhåller ibland att det bästa sättet att lyckas är: att låta de andra bli framgånsgrika. Inklusive dina konkurrenter.

Bok: Brandenburger, Adam J. and Nalebuff, Barry J.: Co-opetition (1996)


Särskild Intressegrupp SIG

Samarbete Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Samarbete. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Checklist of All Reasons for Co-opetition
According to Brandenburger and Nalebuff there are many reasons for competitors to cooperate: Saving costs Avoiding duplication of effort Very large project size Very high risks involved Co...
Betyg9
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Add 5th Group to Value Net: Shareholders
There is a major 5th group that should be added: Shareholders....
Betyg8
 
ämne Value Net is not an Alternative to Porter's Five Forces
As I found from applications, Value Net helps to develop strategies at firm level. Porter's 5 forces help to understand industry dynamics. So BOTH can be applied and are COMPLEMENTARY, they should not...
Betyg7
 
ämne Reasons Behind Coopetition in Innovation
Coopetition comes from two words which are: cooperation and competition. So in simple terms, Coopetition means collaboration with competitors for mutual benefits. It is the act of cooperation between ...
Betyg3
 
Kommentarer5 kommentarer
ämne Value Net vs. Value Chain
What is the difference between the "value net" and the "value chain"?...
Betyg1
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne How to Achieve Creativity in Strategy Formation
Adam Brandenburger recently published an interesting article in which he quite rightly states that in order to generate a strategy, more is needed than the Five Forces or in fact the Value Net. For a ...
Betyg0
 
ämne The Value Net: Competitors or Substitutors?
It should be "Competitors" not "Substitutors" in the graphic....
Betyg-3
 
Kommentarer4 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Samarbete

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Samarbete. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Coopetition (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Key Issues of Structuring a Co-opetition Agreement

Strategic Alliances, Crafting Co-opetition Agreements
Three issues are most difficult when closing a strategic alliance while the prospective partners are also competitors: ...
Subject

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture
Many large-scale attempts to make organizations more innovative are experiencing organizational inertia, barriers and/or...
Subject

The Dualistic Mindset Required for Strategic Alliances and Co-Opetition Agreements

Negotiating Strategic Alliances and Co-Opetition Agreements
It's important that people involved in establishing, negotiating and closing a Co-opetition agreement or in fact any Str...
Subject

Crowdsourced versus Company Platform Complementors

Business Strategy, Co-opetition, Complementors, Crowd-sourcing
Using the Crowd as Complementary Service on Platforms Business owners of platforms are often in a rush to populate thei...
Informationskällor

Olika informationskällor om Samarbete. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

Typologies and Strategies of Co-opetition

Co-opetition, Strategic Partnerships, Strategic Collaboration, Strategic Clusters
Presentation about Co-opetition thereby especially focusing on the typologies and strategies of co-opetition. It include...
Presentation

Co-opetition, PARTS and Changing the Strategic Game

Business Strategy, Innovation Strategy
Comprehensive presentation about the concept of co-opetition based on Brandenburger and Nalebuff (1998), including the f...
Artikel

Critical Book Review of Co-opetition

Some Critical Thoughts
Professor J. Scott Armstrong gives a critical review of the book Co-opetition by Adam M. Brandenburger and Barry J. Nale...
Artikel

Co-opetition in Standard-Setting: the case of the Compact Disk

Value Net, Co-Opetition
The success of the CD has (partly) been attributed to the ability of Sony, Philips and Matsushita to cooperate in the ru...
Presentation

Value Net Diagram

Business Strategy
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Samarbete.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Värdenätet med: Fem Krafter Porter  |  Spelteori (Nash)  |  Diamond Modellen Porter  |  3C Modellen av Ohmae  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Samarbete? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 26-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.