Värdenätet
Brandenburger och Nalebuff

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Vidhåller att det finns fyra huvudsakliga grupper som inverkar på kursen för ett företag. Förklaring till värdenätet, Value Net, Co-opetition, PARTS av Brandenburger och Nalebuff. ('95)


Värdenätet Vad är Värdenätet Samkonkurrens/The Value Net, Co-opetition? Beskrivning

Lyckad affärsstrategi betyder att du aktivt ger form åt det spel som du spelar och inte bara ger form till den lek du finner. Chefer kan dra fördel av detta genom att använda insikterna från spelteorin för att skapa ett spel som är rätt för deras företag. Belöningen som kan komma från att förändra en lek kan vara mycket större än den från att bara bibehålla status quo. Ibland är det bästa sättet att lyckas är att låta andra bli framgångsrika. Inklusive dina konkurrenter. För att uppmuntra tänkandet runt omkring både kooperativt samarbete och konkurrensvägar för att förändra leken, Adam Brandenburger och Barry Nalebuff föreslår termen Co-opetition. Det  betyder att söka efter vinna-vinna så väl som, vinna-förlora möjligheter. Det är viktigt att ha båda möjligheterna i åtanke. Vinna-förlora strategier har ofta negativa effekter. Spelet i affärer är att skapa och erövra värde. Värdenätet är en schematiskt kartläggning för att representera alla parter i leken och beroendena bland dem. Samverkan äger rum längsmed två dimensioner. Längs utmed den vertikala dimensionen är företagets kunder och leverantörer. Längs utmed den horisontella dimensionen är parter som företaget samverkar med, men som man inte har affärsförbindelser med. De är dess ersättare och komplementärer.


Ersättare är alternativa parter från vilka kunder kan inhandla produkter från. Eller till, vilka leverantörer kan sälja deras resurser.

Komplementärer är parter från vilka kunder köper kompletterande produkter. Eller till, vilka leverantörer säljer kompletterande resurser.


Värdenätet modellen från Adam Brandenburger och Barry Nalebuff vidhåller att där finns fyra huvudsakliga grupper som inverkar på kursen för ett företag:

 1. Kunder
 2. Leverantörer
 3. Konkurrenter
 4. Komplementärer

Värdenätet är ett alternativ till Femkonkurrenskraftsmodellen (Five Forces modellen) av Porter och erkänner betydelsen av kompletterande så väl som konkurrerande produkter. Modellen fokuserar på de fyra huvudsakliga grupper som inverkar på ett företags marknadsföringsmiljö: Kunder, leverantörer, konkurrenter och komplementärer.

Kunder, leverantörer och konkurrenter beskrivs i liknande termer i Porters modell. Konkurrenter är en allomfattande term som inkluderar existerande rivaler, nyetablerare och ersättningar.

Ett komplement är någon annan produkt eller tjänst som höjer attraktiviteten hos produkten ifråga. Den är ofta karakteriserad vad beträffar IT industrin (även om förhållandet kan ses i en rad av industrier). Programvaruproducenter litar på att där är hårdvaraproducenter som inte har något direkt intresse i att producera en konkurrerande programvara. De är alla ömsesidigt beroende och litar på varandra för att upprätta ett behov för den andres produkt.

Förutom att analysera den konkurrensutsatta marknaden, så fokuserar denna modell analytikeren på att se parter och styrkorna på närgränsande och relaterade marknader som måste övervakas, därför att företagetär beroende av att deras produkt är tillgänglig.
 

Ursprunget till värdenätet. Historia

Modellen inspireras tydligt av Porter's Femkonkurrenskraft/Five forces modellen. Brandenburger och Nalebuff argumenterar för att både samarbete och konkurrens är nödvändiga och önskvärda aspekter i ett affärsföretag. Ett exklusivt fokus på konkurrensen ignorerar i hög grad potentialen till att förändra karaktären på affärsförhållandena, och sålunda potentialen för en utvidgning av marknaden eller att skapa ny lönsamma former av företag. ”Coopetition” tankesättet söker aktivt efter vägar att förändra och utvidga affären på, såväl som nyare och bättre sätt att konkurrera på.


Beräkning av värdenätet. Formel

En viktig relaterad teori är det om mervärde (dvs. storleken marknaden, när ditt företag är i marknaden, minus storleken  marknad, när du inte är med).


Användningen av värdenätet. Användningsområden

 • Företagsstrategi
 • Marknadsföringsstrategi

Stegen  i att använda värdenätet. PARTS modellen

 1. Värdenätet beskriver de olika rollerna hos parterna. Det är möjligt för samma spelare att uppta mer än en roll samtidigt. Designa och konstruera värdenätet för ditt företag är det första steget mot att förändra leken.
 2. Det andra steget är att identifiera alla beståndsdelarna i leken. Det finns fem enligt Brandenburger och Nalebuff: PARTS modellen
  1. Partsfrågor (Players)
   • Har du skrivit ut värdenätet för din organisation, och ägnat tillräckligt med omsorg till att lista alla parter så färdigt som möjligt?
   • Vad är möjligheterna för samarbete och konkurrens i dina relationer med kunder och leverantörer, konkurrenter och komplementärer?
   • Skulle du vilja komma att att förändra gruppen av spelare? I synnerhet vilka nya spelare skulle du vilja ta med dig in i leken?
   • Vem står i tur att tjäna på om du blir en spelare i en lek? Vem står i tur att förlora?
  2. Mervärdesfrågor (Added Values)
   • Vad är ditt mervärde?
   • Hur kan du öka ditt mervärde? I synnerhet kan du skapa lojala kunder och leverantörer?
   • Vad är mervärdena med andra parter i leken?
   • Kan du dra fördel av att begränsa deras mervärden?
  3. Regelfrågor (Rules)
   • Vilka regler hjälper dig?
   • Vilken nya regler skulle du vilja ha? I synnerhet vilken typ av kontrakt önskar du att skriva med dina kunder och leverantörer?
   • Du har makten att upprätta dessa regler? Är det någon som har makten att omkullkasta dem?
  4. Taktikfrågor (Tactics)
   • Hur uppfattar de andra parterna leken? Hur påverkar dessa uppfattningar spelet i leken?
   • Vilka uppfattningar skulle du bibehålla ? Vilka uppfattningar skulle du vilja komma att förändra?
   • Önskar du att leken ska vara transparent eller ogenomskinlig?
  5. Omfattningsfrågor (Scope)
   • Vad är den nuvarande omfattningen leken? Önskar du att förändra den?
   • Önskar du att koppla leken till andra lekar?
   • Önskar du att förändra kopplingen från leken med andra lekar?

Styrkor med värdenätet, Co-opetition. Fördelar

 • Användbart, när man betraktar komplexa marknader som involverar inbyggda parter och icke-integrerade parter.
 • Vidhåller ibland att det bästa sättet att lyckas är: att låta de andra bli framgånsgrika. Inklusive dina konkurrenter.

Bok: Brandenburger, Adam J. and Nalebuff, Barry J.: Co-opetition -


Särskild Intressegrupp SIG - Värdenätet


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Värdenätet  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Add 5th Group to Value Net: Shareholders
There is a major 5th group that should be added: Shareholder...
 
 
 
 
  Value Net is not an Alternative to Porter's Five Forces
As I found from applications, Value Net helps to develop str...
 
 
 
 
  How to Achieve Creativity in Strategy Formation
Adam Brandenburger recently published an interesting article...
 
 
 
 
  Value Net vs. Value Chain (3 reaktioner)
What is the difference between the "value net" and the "valu...
 
 
 
 
  The Value Net: Competitors or Substitutors? (4 reaktioner)
It should be "Competitors" not "Substitutors" in the graphic...
 
 
 
 

Best Practices - Värdenätet

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - The Value Net (PARTS, Co-opetition)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Crowdsourced versus Company Platform Complementors

Business Strategy, Co-opetition, Complementors, Crowd-sourcing...
 
 

Resurser - Värdenätet

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Värdenätet Modell


     
 

Nyheter om Värdenätet Koncept


     
 

Videor om Värdenätet Modell


     
 

Videor om Värdenätet Koncept


     
 

Presentationer om Värdenätet Modell


     
 

Presentationer om Värdenätet Koncept


     
 

Mer om Värdenätet Modell


     
 

Mer om Värdenätet Koncept


     

Jämför Värdenätet med: Fem Krafter Porter  |  Spelteori (Nash)  |  Diamond Modellen Porter  |  3C Modellen av Ohmae  |  Deltamodellen  |  Vertikal Integration  |  Horisontell Integration


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 15-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.