OODA-modellen | OODA Loop
(John Boyd)

Kunskapscenter

Informationskrig. Förklaring till OODA-modellen | OODA Loopen av John Boyd.


OODA Loop (observera, orientera, definiera (avgöra) och agera), är ett informationsstrategikoncept för informationskrig som utvecklades av Överste John Boyd (1927-1997). Även om OODA-modellen skapades helt klart för militära syften, elementen i samma teori kan också tillämpas på affärsstrategin. Boyd utvecklade teorin som baserades på hans tidiga erfarenheter som en stridspilot och arbetade på handlingskraftig styrförmåga. Han använde initialt detta för att förklara segrar i luftstrider, men de sista åren av hans karriär utvidgade han OODA Loop teorin till en storslagen strategi som kommer att besegra en fiende strategiskt genom - psykologisk - förlamning.


Boyd betonade att strategi alltid bör kretsa runt om att förändra fiendens beteende inte förstöra sina egna styrkor. Att det finns paralleller mellan Boyds idéer och mästerverket av Sun Tzu, ”konsten med att kriga”, är självklart. Både Boyd och Sun Tzu förespråkar idéerna om att ha harmoni, list, snabbhet, och följsamhet i handlingen, förvåna, chockera, och anfalla fiendens strategi.


Översten Boyd beskådade fienden (och sig själva ) som ett system som agerar genom en pågående beslutsprocess. Denna beslutsprocess baseras på observationer i omvärlden runt omkring den. Fienden kommer att observera uppenbara omständigheter och samla utvändig information för att orientera systemet om de uppfattade hoten. Boyd konstaterar att det är orienteringensfasen i loopen som är det viktigaste steget, därför att om fienden märker de felaktiga hoten eller missförstår vad som händer i miljön runt om honom, kommer han därefter att orientera sitt tänkande (och styrkor) i felaktiga riktningar och slutligen ta oriktiga beslut. Boyd sade att denna beslutsfattandecykel kunde genomföras med olika hastigheter hos fienden och i din egen organisation. Målet bör vara att avsluta din OODA Loop process i ett snabbare tempo än fienden och vidta åtgärder så att du förlänger fiendens loop. Man kan försöka att genomföra många mer loopar ”på insidan” av fiendens loop och att orsaka fienden till att bli oförmögen att reagera oavsett vad som händer honom.


OODA Loop Boyd

Chart adapted from Chester W. Richards, "A Swift, Elusive Sword: What if Sun Tzu and John Boyd did a National Defense review", Center for Defense Information, February 2003, 22.


Överste Boyd påstod att fiendens loop kan förlängas av olika varierande skäl. Boyds syfte är att generera ett ”ickesamarbetande” centrum av gravitation för fienden genom tvetydlighet, list, nya omständigheter, snabbt övergående manövrar och användningen av Sun-Tzu's idé av Cheng och Ch'i. Genom att isolera, fiendens gravitationscentra och utvecklar misstroende och ett sammanhang inom systemet (vilket gör dem ”ickesamarbetsvilliga”), kommer friktionen att ha ökat mycket, förlamning kommer att drabba systemet och fienden kommer slutligen att falla ihop. Genom att anfalla en fiendes/konkurrents tankeprocessen kommer hans moral och beslutsprocess att splittras.


Bok: Sun Tzu, Gary Gagliardi - The Art of War -

Bok: Carl Von Clausewitz - On War -


Särskild Intressegrupp SIG - OODA-modellen | OODA Loop


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - OODA-modellen | OODA Loop  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  The Lesson of John Boyd for Decision Makers (8 reaktioner)
You can use the "OODA Loop" of fighter pilot John Boyd for v...
 
 
 
 
  OODA Loop & John Boyd (1 reaktioner)
Orientation also involves probing for new information and lo...
 
 
 
 
  OODA & Adaptive Enterprise
I was surprised not to see anything about Stephan Haeckel's ...
 
 
 
 
  OODA Loop versus PDSA Cycle (3 reaktioner)
Boyd's OODA Loop and Deming's PDSA Cycle appear to be simila...
 
 
 
 
  Books on Boyd and his OODA Concept (1 reaktioner)
'The Mind of War' and 'The John Boyd Roundtable' are some ot...
 
 
 
 
  OODA Loop in Education / Schools (2 reaktioner)
Can anyone illustrate the use of OODA Loop in any school sit...
 
 
 
 
  Crucial Dialogue Model Refines OODA Loop (4 reaktioner)
The OODA loop is not new… It is as old as mankind (otherwise...
 
 
 
 
  Scope of OODA Loops
John Boyd's work focused on getting inside of your opponents...
 
 
 
 

Best Practices - OODA-modellen | OODA Loop

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - OODA Loop

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Weaknesses of OODA-Loop. Disadvantages

Limitations OODA Loop, Disadvantages OODA Loop, OODA Decision-making...
 
 
 

An Improved Version of the OODA-loop with Feedback and -forward Loops

OODA-loop, Complex Decision Support, Defense, Best Practices...
 
 
 

Boyd's 3 Levels of Warfare

Warfare, Competition...
 
 
 

Strategy and Strategic Aim of Boyd's OODA

OODA Strategy, OODA Strategic Aim, OODA Purpose...
 
 
 

Advantages of a Better OODA Loop Than your Competitors

OODA Advantages, OODA Competitive Advantages...
 
 
 

Grand Tactics Behind OODA Enemy View

Adversary View of OODA, OODA Adversaries...
 
 
 

Cycle the OODA Loop Quickly

OODA Loop, OODA Cycle, OODA Feedback...
 
 

Resurser - OODA-modellen | OODA Loop

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Ooda-modellen


     
 

Nyheter om Ooda Boyd


     
 

Videor om Ooda-modellen


     
 

Videor om Ooda Boyd


     
 

Presentationer om Ooda-modellen


     
 

Presentationer om Ooda Boyd


     
 

Mer om Ooda-modellen


     
 

Mer om Ooda Boyd


     

Jämför OODA Loopen av John Boyd med :   Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Organiska Organisationer  |  Business Intelligens  |  Kraftfältsanalys  |  Scenarioplanering  |  PEST-analys  |  SWOT-analys  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 17-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.