OODA-modellen | OODA Loop
(John Boyd)

Kunskapscenter

   

Informationskrig. Förklaring till OODA-modellen | OODA Loopen av John Boyd.

Innehåll

Premium

OODA Loop (observera, orientera, definiera (avgöra) och agera), är ett informationsstrategikoncept för informationskrig som utvecklades av Överste John Boyd (1927-1997). Även om OODA-modellen skapades helt klart för militära syften, elementen i samma teori kan också tillämpas på affärsstrategin. Boyd utvecklade teorin som baserades på hans tidiga erfarenheter som en stridspilot och arbetade på handlingskraftig styrförmåga. Han använde initialt detta för att förklara segrar i luftstrider, men de sista åren av hans karriär utvidgade han OODA Loop teorin till en storslagen strategi som kommer att besegra en fiende strategiskt genom - psykologisk - förlamning.


Boyd betonade att strategi alltid bör kretsa runt om att förändra fiendens beteende inte förstöra sina egna styrkor. Att det finns paralleller mellan Boyds idéer och mästerverket av Sun Tzu, ”konsten med att kriga”, är självklart. Både Boyd och Sun Tzu förespråkar idéerna om att ha harmoni, list, snabbhet, och följsamhet i handlingen, förvåna, chockera, och anfalla fiendens strategi.


Översten Boyd beskådade fienden (och sig själva ) som ett system som agerar genom en pågående beslutsprocess. Denna beslutsprocess baseras på observationer i omvärlden runt omkring den. Fienden kommer att observera uppenbara omständigheter och samla utvändig information för att orientera systemet om de uppfattade hoten. Boyd konstaterar att det är orienteringensfasen i loopen som är det viktigaste steget, därför att om fienden märker de felaktiga hoten eller missförstår vad som händer i miljön runt om honom, kommer han därefter att orientera sitt tänkande (och styrkor) i felaktiga riktningar och slutligen ta oriktiga beslut. Boyd sade att denna beslutsfattandecykel kunde genomföras med olika hastigheter hos fienden och i din egen organisation. Målet bör vara att avsluta din OODA Loop process i ett snabbare tempo än fienden och vidta åtgärder så att du förlänger fiendens loop. Man kan försöka att genomföra många mer loopar ”på insidan” av fiendens loop och att orsaka fienden till att bli oförmögen att reagera oavsett vad som händer honom.


Överste Boyd påstod att fiendens loop kan förlängas av olika varierande skäl. Boyds syfte är att generera ett ”ickesamarbetande” centrum av gravitation för fienden genom tvetydlighet, list, nya omständigheter, snabbt övergående manövrar och användningen av Sun-Tzu's idé av Cheng och Ch'i. Genom att isolera, fiendens gravitationscentra och utvecklar misstroende och ett sammanhang inom systemet (vilket gör dem ”ickesamarbetsvilliga”), kommer friktionen att ha ökat mycket, förlamning kommer att drabba systemet och fienden kommer slutligen att falla ihop. Genom att anfalla en fiendes/konkurrents tankeprocessen kommer hans moral och beslutsprocess att splittras.


Bok: Sun Tzu, Gary Gagliardi - The Art of War -

Bok: Carl Von Clausewitz - On War -


OODA-modellen | OODA Loop Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


OODA-modellen | OODA Loop Forumet  

Nya ämnen

  OODA Loop in Education / Schools
Can anyone illustrate the use of OODA Loop in any school situation?...
     
 
  Books on Boyd and his OODA Concept
'The Mind of War' and 'The John Boyd Roundtable' are some other books talking about Boyd theories and the OODA Loop concept.
The best biography a...
     
 
  OODA Loop = Competitive Intelligence
In other words, competitive intelligence is: observe, orient, decide and act....
     
 

Best Practices - OODA-modellen | OODA Loop
  OODA Loop & John Boyd
Orientation also involves probing for new information and looking for parallels in other areas of knowledge. It is extremely effective in emotionally ...
     
 
  OODA & Adaptive Enterprise
I was surprised not to see anything about Stephan Haeckel's Adaptive Enterprise concept, advanced in late 1990s. He was head of IBM's Advanced Busines...
     
 

Expert Tips (ENG) - OODA Loop
 

Weaknesses of the OODA-Loop

 
 
 

An Improved Version of the OODA-loop with Feedback and -forward Loops

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - OODA-modellen | OODA Loop
 

Nyheter om Ooda-modellen


     
 

Nyheter om Ooda Boyd


     
 

Videor om Ooda-modellen


     
 

Videor om Ooda Boyd


     
 

Presentationer om Ooda-modellen


     
 

Presentationer om Ooda Boyd


     
 

Mer om Ooda-modellen


     
 

Mer om Ooda Boyd


     Accelerera din managementkarriärJämför OODA Loopen av John Boyd med :   Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Organiska Organisationer  |  Business Intelligens  |  Kraftfältsanalys  |  Scenarioplanering  |  PEST-analys  |  SWOT-analys  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 
OODA loop Boyd

Kartan anpassad av Chester W. Richards, ”ett snabbt svårfångat svärd: Vad om Sun Tzu och John Boyd gjorde en granskning av den nationella försvarsmakten ”,

Center for Defense Information, February 2003, 22.
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 21-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.