OODA-modellen | OODA Loop
(John Boyd)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


OODA Loop (observera, orientera, definiera (avgöra) och agera), är ett informationsstrategikoncept för informationskrig som utvecklades av Överste John Boyd (1927-1997). Även om OODA-modellen skapades helt klart för militära syften, elementen i samma teori kan också tillämpas på affärsstrategin. Boyd utvecklade teorin som baserades på hans tidiga erfarenheter som en stridspilot och arbetade på handlingskraftig styrförmåga. Han använde initialt detta för att förklara segrar i luftstrider, men de sista åren av hans karriär utvidgade han OODA Loop teorin till en storslagen strategi som kommer att besegra en fiende strategiskt genom - psykologisk - förlamning.


Boyd betonade att strategi alltid bör kretsa runt om att förändra fiendens beteende inte förstöra sina egna styrkor. Att det finns paralleller mellan Boyds idéer och mästerverket av Sun Tzu, ”konsten med att kriga”, är självklart. Både Boyd och Sun Tzu förespråkar idéerna om att ha harmoni, list, snabbhet, och följsamhet i handlingen, förvåna, chockera, och anfalla fiendens strategi.


Översten Boyd beskådade fienden (och sig själva ) som ett system som agerar genom en pågående beslutsprocess. Denna beslutsprocess baseras på observationer i omvärlden runt omkring den. Fienden kommer att observera uppenbara omständigheter och samla utvändig information för att orientera systemet om de uppfattade hoten. Boyd konstaterar att det är orienteringensfasen i loopen som är det viktigaste steget, därför att om fienden märker de felaktiga hoten eller missförstår vad som händer i miljön runt om honom, kommer han därefter att orientera sitt tänkande (och styrkor) i felaktiga riktningar och slutligen ta oriktiga beslut. Boyd sade att denna beslutsfattandecykel kunde genomföras med olika hastigheter hos fienden och i din egen organisation. Målet bör vara att avsluta din OODA Loop process i ett snabbare tempo än fienden och vidta åtgärder så att du förlänger fiendens loop. Man kan försöka att genomföra många mer loopar ”på insidan” av fiendens loop och att orsaka fienden till att bli oförmögen att reagera oavsett vad som händer honom.


OODA Loop Boyd

Chart adapted from Chester W. Richards, "A Swift, Elusive Sword: What if Sun Tzu and John Boyd did a National Defense review", Center for Defense Information, February 2003, 22.


Överste Boyd påstod att fiendens loop kan förlängas av olika varierande skäl. Boyds syfte är att generera ett ”ickesamarbetande” centrum av gravitation för fienden genom tvetydlighet, list, nya omständigheter, snabbt övergående manövrar och användningen av Sun-Tzu's idé av Cheng och Ch'i. Genom att isolera, fiendens gravitationscentra och utvecklar misstroende och ett sammanhang inom systemet (vilket gör dem ”ickesamarbetsvilliga”), kommer friktionen att ha ökat mycket, förlamning kommer att drabba systemet och fienden kommer slutligen att falla ihop. Genom att anfalla en fiendes/konkurrents tankeprocessen kommer hans moral och beslutsprocess att splittras.


Bok: Sun Tzu, Gary Gagliardi - The Art of War -

Bok: Carl Von Clausewitz - On War -


OODA-modellen | OODA Loop Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om OODA-modellen | OODA Loop  

De senaste ämnena om: OODA-modellen | OODA Loop.


OODA Loop versus PDSA Cycle
Boyd's OODA Loop and Deming's PDSA Cycle appear to be similar at first sight. And indeed there are several similarities (...)
5
 
3 reaktioner
 
Crucial Dialogue Model Refines OODA Loop
The OODA loop is not new… It is as old as mankind (otherwise we wouldn’t be here). The foundation of the “OODA loop” an (...)
4
 
4 reaktioner
 
Scope of OODA Loops
John Boyd's work focused on getting inside of your opponents decision cycle time. There was no specification as to wheth (...)
2
 
0 reaktioner
 
Best Practices om OODA-modellen | OODA Loop

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 The Lesson of John Boyd for Decision Makers
You can use the "OODA Loop" of fighter pilot John Boyd for various kinds of decision-making in different situations and (...)
24
 
8 reaktioner

 
🥈 OODA Loop & John Boyd
Orientation also involves probing for new information and looking for parallels in other areas of knowledge. It is extre (...)
12
 
1 reaktioner

 
🥉 OODA & Adaptive Enterprise
I was surprised not to see anything about Stephan Haeckel's Adaptive Enterprise concept, advanced in late 1990s. He was (...)
10
 
0 reaktioner

 
Books on Boyd and his OODA Concept
'The Mind of War' and 'The John Boyd Roundtable' are some other books talking about Boyd theories and the OODA Loop conc (...)
4
 
1 reaktioner

 
OODA Loop in Education / Schools
Can anyone illustrate the use of OODA Loop in any school situation? (...)
4
 
2 reaktioner

 
Experttips om OODA Loop (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Weaknesses of OODA-Loop. Disadvantages

Limitations OODA Loop, Disadvantages OODA Loop, OODA Decision-making (...)
   
 
 
 

An Improved Version of the OODA-loop with Feedback and -forward Loops

OODA-loop, Complex Decision Support, Defense, Best Practices (...)
   
 
 
 

Boyd's 3 Levels of Warfare

Warfare, Competition (...)
   
 
 
 

Strategy and Strategic Aim of Boyd's OODA

OODA Strategy, OODA Strategic Aim, OODA Purpose (...)
   
 
 
 

Advantages of a Better OODA Loop Than your Competitors

OODA Advantages, OODA Competitive Advantages (...)
   
 
 
 

Grand Tactics Behind OODA Enemy View

Adversary View of OODA, OODA Adversaries (...)
   
 
 
 

Cycle the OODA Loop Quickly

OODA Loop, OODA Cycle, OODA Feedback (...)
   
 
 
 
Informationskällor om OODA-modellen | OODA Loop

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför OODA Loopen av John Boyd med :   Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Organiska Organisationer  |  Business Intelligens  |  Kraftfältsanalys  |  Scenarioplanering  |  PEST-analys  |  SWOT-analys  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på OODA-modellen | OODA Loop? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.