OODA-modellen | OODA Loop
(John Boyd)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

51 itens • 316.769 visitas


Sammanfattning

OODA Loop (observera, orientera, definiera (avgöra) och agera), är ett informationsstrategikoncept för informationskrig som utvecklades av Överste John Boyd (1927-1997). Även om OODA-modellen skapades helt klart för militära syften, elementen i samma teori kan också tillämpas på affärsstrategin. Boyd utvecklade teorin som baserades på hans tidiga erfarenheter som en stridspilot och arbetade på handlingskraftig styrförmåga. Han använde initialt detta för att förklara segrar i luftstrider, men de sista åren av hans karriär utvidgade han OODA Loop teorin till en storslagen strategi som kommer att besegra en fiende strategiskt genom - psykologisk - förlamning.


Boyd betonade att strategi alltid bör kretsa runt om att förändra fiendens beteende inte förstöra sina egna styrkor. Att det finns paralleller mellan Boyds idéer och mästerverket av Sun Tzu, ”konsten med att kriga”, är självklart. Både Boyd och Sun Tzu förespråkar idéerna om att ha harmoni, list, snabbhet, och följsamhet i handlingen, förvåna, chockera, och anfalla fiendens strategi.


Översten Boyd beskådade fienden (och sig själva ) som ett system som agerar genom en pågående beslutsprocess. Denna beslutsprocess baseras på observationer i omvärlden runt omkring den. Fienden kommer att observera uppenbara omständigheter och samla utvändig information för att orientera systemet om de uppfattade hoten. Boyd konstaterar att det är orienteringensfasen i loopen som är det viktigaste steget, därför att om fienden märker de felaktiga hoten eller missförstår vad som händer i miljön runt om honom, kommer han därefter att orientera sitt tänkande (och styrkor) i felaktiga riktningar och slutligen ta oriktiga beslut. Boyd sade att denna beslutsfattandecykel kunde genomföras med olika hastigheter hos fienden och i din egen organisation. Målet bör vara att avsluta din OODA Loop process i ett snabbare tempo än fienden och vidta åtgärder så att du förlänger fiendens loop. Man kan försöka att genomföra många mer loopar ”på insidan” av fiendens loop och att orsaka fienden till att bli oförmögen att reagera oavsett vad som händer honom.


OODA Loop Boyd

Chart adapted from Chester W. Richards, "A Swift, Elusive Sword: What if Sun Tzu and John Boyd did a National Defense review", Center for Defense Information, February 2003, 22.


Överste Boyd påstod att fiendens loop kan förlängas av olika varierande skäl. Boyds syfte är att generera ett ”ickesamarbetande” centrum av gravitation för fienden genom tvetydlighet, list, nya omständigheter, snabbt övergående manövrar och användningen av Sun-Tzu's idé av Cheng och Ch'i. Genom att isolera, fiendens gravitationscentra och utvecklar misstroende och ett sammanhang inom systemet (vilket gör dem ”ickesamarbetsvilliga”), kommer friktionen att ha ökat mycket, förlamning kommer att drabba systemet och fienden kommer slutligen att falla ihop. Genom att anfalla en fiendes/konkurrents tankeprocessen kommer hans moral och beslutsprocess att splittras.


Bok: Sun Tzu, Gary Gagliardi - The Art of War

Bok: Carl Von Clausewitz - On War


Särskild Intressegrupp SIG

OODA-modellen | OODA Loop Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om OODA-modellen | OODA Loop. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om OODA-modellen | OODA Loop

 

OODA & Adaptive Enterprise
I was surprised not to see anything about Stephan Haeckel's Adaptive Enterprise concept, advanced in late 1990s. He was head of IBM's Advanced Business Institute and now runs a consulting company focu...
12
 
OODA Loop & John Boyd
Orientation also involves probing for new information and looking for parallels in other areas of knowledge. It is extremely effective in emotionally charged situations like divorce. Boyd’s strategy t...
11
 
1 kommentarer
OODA Loop versus PDSA Cycle
Boyd's OODA Loop and Deming's PDSA Cycle appear to be similar at first sight.
And indeed there are several similarities between OODA and PDSA. They include:
Think before you act. Cycl...
5
 
3 kommentarer
Crucial Dialogue Model Refines OODA Loop
The OODA loop is not new… It is as old as mankind (otherwise we wouldn’t be here).
The foundation of the “OODA loop” and more of these loops (“PDCA” as already mentioned) is the Creative Intercha...
4
 
4 kommentarer
Books on Boyd and his OODA Concept
'The Mind of War' and 'The John Boyd Roundtable' are some other books talking about Boyd theories and the OODA Loop concept.
The best biography about Boyd is by Robert Coram named 'Boyd: The Figh...
4
 
1 kommentarer
OODA Loop in Education / Schools
Can anyone illustrate the use of OODA Loop in any school situation?...
4
 
2 kommentarer
Scope of OODA Loops
John Boyd's work focused on getting inside of your opponents decision cycle time. There was no specification as to whether this was only the fractions of a second required for a fighter pilot or the m...
2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om OODA-modellen | OODA Loop. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


The Lesson of John Boyd for Decision Makers
You can use the "OODA Loop" of fighter pilot John Boyd for various kinds of decision-making in different situations and circumstances, including non-military, corporate, departmental, and team environ...
24
 
8 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om OODA Loop (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Weaknesses of OODA-Loop. Disadvantages

Limitations OODA Loop, Disadvantages OODA Loop, OODA Decision-making
Rousseau and Breton identify some limitations of the OODA Loop as developed by Boyd. These limitations and weaknesses ar...

An Improved Version of the OODA-loop with Feedback and -forward Loops

OODA-loop, Complex Decision Support, Defense, Best Practices
Rousseau and Breton developed an extended version of the OODA-loop in order to remove some of its weaknesses. M-OODA (sh...

Boyd's 3 Levels of Warfare

Warfare, Competition
Boyd divided warfare into three distinct levels: MORALE WARFARE: the destruction of the enemy's will to win, disrup...

Strategy and Strategic Aim of Boyd's OODA

OODA Strategy, OODA Strategic Aim, OODA Purpose
What is the strategy and the strategic aim behind his OODA loop? Strategy: Penetrate adversary’s moral-mental-physical...

Advantages of a Better OODA Loop Than your Competitors

OODA Advantages, OODA Competitive Advantages
According to Boyd, the key to victory is to be able to create situations wherein one can make appropriate decisions more...

Grand Tactics Behind OODA Enemy View

Adversary View of OODA, OODA Adversaries
John Boyd's thinking was aimed at running the loop Observe-Orient-Decide-Act more inconspicuously, more quickly, and wit...

Cycle the OODA Loop Quickly

OODA Loop, OODA Cycle, OODA Feedback
Keep in mind that you have to cycle through the OODA Loop fast. A key idea behind it is that you should not stay in any...
Informationskällor

Olika informationskällor om OODA-modellen | OODA Loop. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Full 200-slide Powerpoint Presentation by Boyd

Strategy, Conflict, OODA Loop
A monumental look by Boyd at what makes any organization competitive. Encompassing 2,500 years of the history of confl...

A Cognitive Version of the OODA Loop

Complex (Military) Dynamic Decision Support
The OODA loop has been proposed to represent the decision cycle of pilots in air force environments. One of the advantag...

OODA Loop Applied to Marketing Management

Decision-making, Information
Video about at how Boyd's OODA loop construct can be applied to marketing management. Video looks a bit outdated, but th...

The Dynamic OODA Loop

OODA, Decision-making, Warfare
In-depth paper by Berndt Brehmer on the Dynamic OODA loop, or DOODA loop for short, a generic model of Command and Contr...

OODA Loop Diagram

Competitive Intelligence
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Orientation Step in the OODA-loop

Orientation Phase, OODA-Loop
This presentation expands on the second point in the OODA-loop, the Orientation phase. The presentation starts with a ge...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående OODA-modellen | OODA Loop.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför OODA Loopen av John Boyd med :   Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Organiska Organisationer  |  Business Intelligens  |  Kraftfältsanalys  |  Scenarioplanering  |  PEST-analys  |  SWOT-analys  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om OODA-modellen | OODA Loop? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 26-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.