Utökad Marknadsmix
(7-P:n)

Kunskapscenter

   

Förklaring av Utökad Marknadsmix (7-P:n) av Booms och Bitner.


7-P:n eller Utökad marknadsmix av Booms och Bitner är ett marknadsstrategiskt verktyg som utvidgar de tidigare kontrollerbara variablerna från fyra till sju P:n ifrån Kotlers ursprungliga marknadsmix modell.


Användning av Utökad Marknadsmix

Den traditionella marknadsmix modellen var i första hand riktad och användbar för de materiella produkterna. 7-P:n modellen är mer användbar för tjänsteindustrier också förordad för kunskapsintensiva miljöer.


3 extra P:n

Booms och Bitner's har lagt till följande 3 extra P:n (People, Process, Physical evidence) till den ursprungliga marknadsmixen:

  1. Personal: Alla personer, som är direkt eller indirekt involverade i konsumtionen av en tjänst, är en viktig del av den utökade marknadsmixen. Kunskapsarbetare, anställda, management och konsumenter tillför viktigt värde till den sammanlagda produkten eller tjänsteerbjudandet.
  2. Process: Tillvägagångssättet, mekanismerna och flödet av aktiviteter, som tjänster konsumerar (kundvårdsprocesser) är en nödvändig beståndsdel i marknadsföringsstrategin.
  3. Fysiskt bevis (Produkt och Paketering): Den förmåga och miljö som tjänsten levereras i. Både på materiellt vis som hjälper till att kommunicera och utföra tjänsten och den immateriella erfarenheten av existerande kunder och kapaciteten i affären för att vidarebefordra kundtillfredsställelsen till potentiella kunder.

De första två extra P:na är mera explicita (personer, processer), och den tredje (fysiskt bevis) är en implicit faktor.


Booms och Bitner föreslår också att det i ett tjänsteorienterat företag, inkluderar; "Plats" tillgängligheten till tjänsten och att "PR" (Promotion) i ett tjänsteorienterat företag inkluderar den insats som kommer från frontlinjens personal.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy -

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management -


Utökad Marknadsmix Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (28 medlemmar)


Utökad Marknadsmix Forumet  

I avsnittet forumet hittar du senaste diskussioner inom detta kunskapsområde.


  From 7 P's to 7 C's of Marketing (14 reaktioner)
Anyone who has taken a marketing course learned about the 4P...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P: Power (1 reaktioner)
Physical Power acquired by a company from one of its ...
 
 
 
 
  Service-Dominant Logic of Marketing (0 reaktioner)
Service-Dominant Logic is a new logic in marketing in which ...
 
 
 
 

Best Practices - Utökad Marknadsmix

I avsnittet bästa praxis hittar du bästa diskussionerna inom detta kunskapsområde.


  What is Physical Evidence in Extended Marketing Mix? (14 reaktioner)
I've read and re-read the meaning of Physical Evidence
 
 
 
 
  Which Marketing Mix P is most Important? Prioritising the 7 P's... (5 reaktioner)
Could someone please prioritise the 7 P's for me in order of...
 
 
 
 
  When Should we Use the Extended Marketing Mix (7Ps) instead of the Traditional Marketing Mix (4Ps)? (7 reaktioner)
Basically you could just go away with the 4Ps even when it c...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Packaging (6 reaktioner)
Another P should be added - Packaging. The rationale ...
 
 
 
 
  P's of marketing mix (0 reaktioner)
Why we are stuck in the web of P's only? Just to continue wi...
 
 
 
 
  Is the Customer Always Right? (12 reaktioner)
1. The customer is always right.
2. The customer comes ...
 
 
 
 
  Use only P's that can be Controlled / Influenced! (0 reaktioner)
Please, when deciding on any P in the marketing mix, it is k...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Publicity (2 reaktioner)
Publicity and public relations will also be an extra P in th...
 
 
 
 
  7 P's or Sustainable Competitive Advantage (0 reaktioner)
Maybe we should just be focusing on the things that give our...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Performance (0 reaktioner)
I think that performance is the only criteria for judgement ...
 
 
 
 
  Alternate 7 Ps instead of Those of the Extended Marketing Mix (1 reaktioner)
Proper Prior Planning and Preparation Prevents Poor Performa...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P: Patience (0 reaktioner)
I think in service industry patience is utmost important, be...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Pace (3 reaktioner)
How about Pace? I.e. The speed of introduction of new...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P: Planning (1 reaktioner)
An extra P that should be considered is Planning.
Plann...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P: Positioning (0 reaktioner)
We should add another P: Positioning......
 
 
 
 
  Marketing Mix - when to choose what?? (0 reaktioner)
I think the whole process of marketing revolves around these...
 
 
 
 
  Keep Marketing Plan Simple (1 reaktioner)
Use the most suited P's of the marketing mix for the marketi...
 
 
 
 
  What about Customers?? (3 reaktioner)
Sometimes I think marketers can get too hanged up with theor...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Principles (0 reaktioner)
There is a basic misunderstanding by some of the commentator...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Product Innovation (0 reaktioner)
To be successful in the market,every company should concentr...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Politics (0 reaktioner)
This P's has grt power and influences the very basics of mar...
 
 
 
 
  Extra Marketing Mix P - Perception (1 reaktioner)
A possible 9th P could be 'Perception' of interested ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Extended Marketing Mix

I avsnittet expert tips hittar du råd från experter inom detta kunskapsområde.


 

How to Determine the Right PRICING?

Steps to Strategic Pricing...
 
 
 

The Most Complete Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix...
 
 
 

3 Communication Phases in Providing Services

Services Management...
 
 
 

What Types of Marketing Organizations Exist?

Best Practices to Consider...
 
 
 

Don't Forget Internal Marketing

Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices...
 
 
 

Additional 8th P of the Extended Marketing Mix

Marketing...
 
 

Resurser - Utökad Marknadsmix

I avsnittet resurser hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor, artiklar, nyhetsartiklar mm inom detta kunskapsområde.


 

Nyheter om 7p Utökad Marknadsmix Marknadsföring


     
 

Nyheter om Marknadsmixen Marknadsstrategi


     
 

Videor om 7p Utökad Marknadsmix Marknadsföring


     
 

Videor om Marknadsmixen Marknadsstrategi


     
 

Presentationer om 7p Utökad Marknadsmix Marknadsföring


     
 

Presentationer om Marknadsmixen Marknadsstrategi


     
 

Mer om 7p Utökad Marknadsmix Marknadsföring


     
 

Mer om Marknadsmixen Marknadsstrategi


     

Jämför den Utökade marknadsmixen (7-P:n) med: Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  Ansoff  |  Porter  |  BCG Matrisen  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  3C Modellen av Ohmae  |  4S Webb Marknadsmixen


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 23-4-2019. Alla namn ™ av deras ägare.