Utökad Marknadsmix
(7-P:n)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Förklaring av Utökad Marknadsmix (7-P:n) av Booms och Bitner.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

7-P:n eller Utökad marknadsmix av Booms och Bitner är ett marknadsstrategiskt verktyg som utvidgar de tidigare kontrollerbara variablerna från fyra till sju P:n ifrån Kotlers ursprungliga marknadsmix modell.


Användning av Utökad Marknadsmix

Den traditionella marknadsmix modellen var i första hand riktad och användbar för de materiella produkterna. 7-P:n modellen är mer användbar för tjänsteindustrier också förordad för kunskapsintensiva miljöer.


3 extra P:n

Booms och Bitner's har lagt till följande 3 extra P:n (People, Process, Physical evidence) till den ursprungliga marknadsmixen:

  1. Personal: Alla personer, som är direkt eller indirekt involverade i konsumtionen av en tjänst, är en viktig del av den utökade marknadsmixen. Kunskapsarbetare, anställda, management och konsumenter tillför viktigt värde till den sammanlagda produkten eller tjänsteerbjudandet.
  2. Process: Tillvägagångssättet, mekanismerna och flödet av aktiviteter, som tjänster konsumerar (kundvårdsprocesser) är en nödvändig beståndsdel i marknadsföringsstrategin.
  3. Fysiskt bevis (Produkt och Paketering): Den förmåga och miljö som tjänsten levereras i. Både på materiellt vis som hjälper till att kommunicera och utföra tjänsten och den immateriella erfarenheten av existerande kunder och kapaciteten i affären för att vidarebefordra kundtillfredsställelsen till potentiella kunder.

De första två extra P:na är mera explicita (personer, processer), och den tredje (fysiskt bevis) är en implicit faktor.


Booms och Bitner föreslår också att det i ett tjänsteorienterat företag, inkluderar; "Plats" tillgängligheten till tjänsten och att "PR" (Promotion) i ett tjänsteorienterat företag inkluderar den insats som kommer från frontlinjens personal.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy -

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management -


Utökad Marknadsmix Forumet
  Service-Dominant Logic of Marketing
Service-Dominant Logic is a new logic in marketing...
     
 
  Extra Marketing Mix P: Power
Physical Power acquired by a company from o...
     
 
  Use only P's that can be Controlled / Influenced!
Please, when deciding on any P in the marketing mi...
     
 
  Extra Marketing Mix P: Planning
An extra P that should be considered is Planning.<...
     
 
  Extra Marketing Mix P - Publicity
Publicity and public relations will also be an ext...
     
 
  7 P's or Sustainable Competitive Advantage
Maybe we should just be focusing on the things tha...
     
 
  Extra Marketing Mix P - Politics
This P's has grt power and influences the very bas...
     
 
  Extra Marketing Mix P - Performance
I think that performance is the only criteria for ...
     
 
  Extra Marketing Mix P - Programming
I think at this age of globalization, where we use...
     
 
  Extra Marketing Mix P: Patience
I think in service industry patience is utmost imp...
     
 
  Extra Marketing Mix P: Positioning
We should add another P: Positioning......
     
 
  Alternate 7 Ps instead of Those of the Extended Marketing Mix
Proper Prior Planning and Preparation Prevents Poo...
     
 
  What about Customers??
Sometimes I think marketers can get too hanged up ...
     
 
  Marketing Mix - when to choose what??
I think the whole process of marketing revolves ar...
     
 
  Extra Marketing Mix P - Principles
There is a basic misunderstanding by some of the c...
     
 
  Extra Marketing Mix P - Product Innovation
To be successful in the market,every company shoul...
     
 

Utökad Marknadsmix Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Utökad Marknadsmix Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Utökad Marknadsmix Premium
  From 7 P's to 7 C's of Marketing
Anyone who has taken a marketing course learned ab...
     
 
  Is the Customer Always Right?
1. The customer is always right.
2. The custo...
     
 
  Which Marketing Mix P is most Important? Prioritising the 7 P's...
Could someone please prioritise the 7 P's for me i...
     
 
  When Should we Use the Extended Marketing Mix (7Ps) instead of the Traditional Marketing Mix (4Ps)?
Basically you could just go away with the 4Ps even...
     
 
  Extra Marketing Mix P - Packaging
Another P should be added - Packaging. The ...
     
 
  What is Physical Evidence in Extended Marketing Mix?
I've read and re-read the meaning of Physical E...
     
 

Expert Tips (ENG) - Extended Marketing Mix Premium
 

How to Determine the Right PRICING?Bli Medlem

One of the 4 P's is Pricing. To help managers find...
Usage (application): Steps to Strategic Pricing
 
 
 

The Most Complete Marketing MixBli Medlem

The 'Total Marketing Mix' includes 4Ps, 4Cs...
Usage (application): Marketing, Strategy, Marketing Mix
 
 
 

3 Communication Phases in Providing ServicesBli Medlem

Three main communication phases can be distinguish...
Usage (application): Services Management
 
 
 

What Types of Marketing Organizations Exist?Bli Medlem

Booz Allen identified 6 types of marketing organiz...
Usage (application): Best Practices to Consider
 
 
 

Don't Forget Internal MarketingBli Medlem

Besides external marketing, dealing with th...
Usage (application): Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
 
 
 

Additional 8th P of the Extended Marketing MixBli Medlem

Some practitioners and academics are suggesting a ...
Usage (application): Marketing
 
 

Resurser - Utökad Marknadsmix Premium
 

Nyheter om 7p Utökad Marknadsmix MarknadsföringBli Medlem


     
 

Nyheter om Marknadsmixen MarknadsstrategiBli Medlem


     
 

Videor om 7p Utökad Marknadsmix MarknadsföringBli Medlem


     
 

Videor om Marknadsmixen MarknadsstrategiBli Medlem


     
 

Presentationer om 7p Utökad Marknadsmix MarknadsföringBli Medlem


     
 

Presentationer om Marknadsmixen MarknadsstrategiBli Medlem


     
 

Mer om 7p Utökad Marknadsmix MarknadsföringBli Medlem


     
 

Mer om Marknadsmixen MarknadsstrategiBli Medlem


     

Jämför den Utökade marknadsmixen (7-P:n) med: Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  Ansoff  |  Porter  |  BCG Matrisen  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  3C Modellen av Ohmae  |  4S Webb Marknadsmixen


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.