Utökad Marknadsmix
(7-P:n)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

136 itens • 1.220.069 visitas


Sammanfattning

7-P:n eller Utökad marknadsmix av Booms och Bitner är ett marknadsstrategiskt verktyg som utvidgar de tidigare kontrollerbara variablerna från fyra till sju P:n ifrån Kotlers ursprungliga marknadsmix modell.


Användning av Utökad Marknadsmix

Den traditionella marknadsmix modellen var i första hand riktad och användbar för de materiella produkterna. 7-P:n modellen är mer användbar för tjänsteindustrier också förordad för kunskapsintensiva miljöer.


3 extra P:n

Booms och Bitner's har lagt till följande 3 extra P:n (People, Process, Physical evidence) till den ursprungliga marknadsmixen:

  1. Personal: Alla personer, som är direkt eller indirekt involverade i konsumtionen av en tjänst, är en viktig del av den utökade marknadsmixen. Kunskapsarbetare, anställda, management och konsumenter tillför viktigt värde till den sammanlagda produkten eller tjänsteerbjudandet.
  2. Process: Tillvägagångssättet, mekanismerna och flödet av aktiviteter, som tjänster konsumerar (kundvårdsprocesser) är en nödvändig beståndsdel i marknadsföringsstrategin.
  3. Fysiskt bevis (Produkt och Paketering): Den förmåga och miljö som tjänsten levereras i. Både på materiellt vis som hjälper till att kommunicera och utföra tjänsten och den immateriella erfarenheten av existerande kunder och kapaciteten i affären för att vidarebefordra kundtillfredsställelsen till potentiella kunder.

De första två extra P:na är mera explicita (personer, processer), och den tredje (fysiskt bevis) är en implicit faktor.


Booms och Bitner föreslår också att det i ett tjänsteorienterat företag, inkluderar; "Plats" tillgängligheten till tjänsten och att "PR" (Promotion) i ett tjänsteorienterat företag inkluderar den insats som kommer från frontlinjens personal.


Bok: Nirmalya Kumar - Marketing As Strategy

Bok: David A. Aaker - Strategic Marketing Management


Särskild Intressegrupp SIG

Tjänster Marknadsföring Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (30 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Tjänster Marknadsföring.


 

Use only P's that can be Controlled / Influenced!
Please, when deciding on any P in the marketing mix, it is key to remind marketers to focus on the ability to control th...
11
 
Extra Marketing Mix P - Publicity
Publicity and public relations will also be an extra P in the present day scenario as this will get more professionalise...
11
 
2 kommentarer
7 P's or Sustainable Competitive Advantage
Maybe we should just be focusing on the things that give our organisations sustainable competitive advantage. This could...
11
 
Extra Marketing Mix P - Performance
I think that performance is the only criteria for judgement pertaining to success or failure. The product performance ca...
11
 
Extra Marketing Mix P: Patience
I think in service industry patience is utmost important, because whatever organisation is offering they are intangible ...
9
 
Alternate 7 Ps instead of Those of the Extended Marketing Mix
Proper Prior Planning and Preparation Prevents Poor Performance......
9
 
1 kommentarer
Extra Marketing Mix P: Planning
An extra P that should be considered is Planning.
Planning is involved in each step of the 4P 's or 7P's......
8
 
1 kommentarer
3 Extra Marketing Mix P's for the Changing World
Planet, Privacy and Poverty are another three P's that I suggest need careful strategies. All these topics materially af...
7
 
1 kommentarer
Extra Marketing Mix P: Positioning
We should add another P: Positioning......
7
 
Extra Marketing Mix P - Politics
This P's has grt power and influences the very basics of marketing..What say?...
6
 
Extra Marketing Mix P: Power
Physical Power acquired by a company from one of its resources can not be overlooked as a strong P....
6
 
1 kommentarer
Marketing Mix - when to choose what??
I think the whole process of marketing revolves around these 7 Ps, but what is more important is to analyze the internal...
6
 
Keep Marketing Plan Simple
Use the most suited P's of the marketing mix for the marketing plan. Using all or too many could complicate the plan. Ke...
6
 
1 kommentarer
Extra Marketing Mix P - Principles
There is a basic misunderstanding by some of the commentators. The Ps are internal factors in control of the business an...
5
 
Extra Marketing Mix P - Product Innovation
To be successful in the market,every company should concentrate on Product Innovation that best suit the customers. Many...
5
 
Extra Marketing Mix P - Perception
A possible 9th P could be 'Perception' of interested groups of people, primarily the Customers....
5
 
1 kommentarer
Service-Dominant Logic of Marketing
Service-Dominant Logic is a new logic in marketing in which a service view substitutes the traditional, historic goods v...
4
 
Addition of PEOPLE to the Marketing Mix is Important
Indeed the extended 3Ps are important, especially PEOPLE. They are perhaps the most unreliable "P". By including it in t...
3
 
Extra Marketing Mix P: Positive
I suggest to add an 8P to the marketing mix: POSITIVE that stands for: Positive Marketing (Market Sustainability).
...
0
 

Best Practices

Topprankade ämnen om Tjänster Marknadsföring. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


From 7 P's to 7 C's of Marketing
Anyone who has taken a marketing course learned about the 4Ps and later 7Ps of Marketing. They are Place, Price, Promoti...
60
 
14 kommentarer

What is Physical Evidence in Extended Marketing Mix?
I've read and re-read the meaning of Physical Evidence but it's still gobbledigook. "The ability and environment in whi...
52
 
14 kommentarer

Which Marketing Mix P is most Important? Prioritising the 7 P's...
Could someone please prioritise the 7 P's for me in order of importance?...
33
 
5 kommentarer

When Should we Use the Extended Marketing Mix (7Ps) instead of the Traditional Marketing Mix (4Ps)?
Basically you could just go away with the 4Ps even when it comes to the services, however just having those 7Ps in mind ...
30
 
8 kommentarer

Extra Marketing Mix P - Packaging
Another P should be added - Packaging. The rationale is that it is very important how the product is presented to the cu...
28
 
6 kommentarer

P's of marketing mix
Why we are stuck in the web of P's only? Just to continue with the single alphabet will not solve the problem...we have ...
22
 
Is the Customer Always Right?
1. The customer is always right.
2. The customer comes second.
Which position do you agree with? Why?...
21
 
12 kommentarer

Extra Marketing Mix P - Pace
How about Pace? I.e. The speed of introduction of new products.
Won't pace be a factor to be considered to get the ...
8
 
3 kommentarer

What about Customers??
Sometimes I think marketers can get too hanged up with theories, that we forget the ' Customer Experience'. Though it do...
5
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Services Marketing (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Determine the Right PRICING?

Steps to Strategic Pricing
One of the 4 P's is Pricing. To help managers find the right price for a product/service, Kim and Mauborgne have develop...

The Most Complete Marketing Mix

Marketing, Strategy, Marketing Mix
The 'Total Marketing Mix' includes 4Ps, 4Cs,4As and 4Os: 4Ps: Product, Price, Promotion and Place 4Cs: Customer needs,...

3 Communication Phases in Providing Services

Services Management
Three main communication phases can be distinguished in which a service provider communicates with his customers. 1: Pr...

What Types of Marketing Organizations Exist?

Best Practices to Consider
Booz Allen identified 6 types of marketing organizations (May 29 2006 of Brandweek): 1. Marketing Masters: authority to...

Don't Forget Internal Marketing

Involving your Employees, Internal Marketing Best Practices
Besides external marketing, dealing with the image, look and view how customers see or define your organization, interna...

Additional 8th P of the Extended Marketing Mix

Marketing
Some practitioners and academics are suggesting a potential 8th P of marketing, although the opinions, which additional ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Tjänster Marknadsföring. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


A Service-Oriented View on Marketing

Service-Dominant Logic, Perspectives on Marketing
Presentation about a service-dominant logic mindset in marketing, including the following sections: 1. Getting the logi...

Consumer Behavior in the Service Sector

Decision Making, Behavioral Economics
Presentation about consumer behavior in services. The presentation includes the following files: 1. Consumer Problems ...

Product Packaging

Marketing, Sustainable Business, Environmental Sustainability, Packaging
In-depth presentation about packaging and sustainable packaging. The presentation is very extensive and uses head sectio...

Services Marketing

Marketing Services
Comprehensive presentation on service marketing by Aziz Seyid. Includes Intro-features and characteristics, Consumer Be...

Introduction to Services Marketing

Services Marketing, Service Sector Marketing, Hospitality Services
This presentation is about marketing in the services sector, emphasizing the travel and tourism sectors. It includes the...

Introduction and Summary of the 7P's

Initial Understanding of the 7P's, Trainings, Workshops
One by one explanation of each of the 7P's: 1. Product 2. Price 3. Place 4. Promotion 5. People 6. Process 7. Phy...

Mindmap of Extended Marketing Mix

Summary
Mindmap of Extended Marketing Mix....

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Tjänster Marknadsföring.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför den Utökade marknadsmixen (7-P:n) med: Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Relationsmarknadsföring  |  Ansoff  |  Porter  |  BCG Matrisen  |  Placering, Placera Trout  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  3C Modellen av Ohmae  |  4S Webb Marknadsmixen


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Tjänster Marknadsföring? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 29-5-2022. Alla namn ™ av deras ägare.