Situationsanpassat Ledarskap
(Blanchard Hersey)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

162 itens • 1.833.749 visitas


Sammanfattning

Vad är Situationsanpassat Ledarskap? Beskrivning

Den Situationsanpassade Ledarskapsmetoden från Kenneth Blanchard och Paul Hersey vidhåller att chefer måste använda olika ledarskapstilar beroende på situationen. Modellen tillåter dig att analysera behoven i den situation som du befinner dig i och använder därefter mest lämplig ledarskapsstil. Beroende på de anställdas kompetenser inom deras uppgiftsområden och engagemang för deras uppgifter så bör din ledarskapsstil variera från en person till en annan. Du kan även leda samma person på ett sätt ibland och på ett annat sätt en annan gång.

Blanchard och Hersey karakteriser ledarskapstil i termer av mängden på vägledning och den support ledaren ger till sina underställda och så skapade de en enkel matris (se bild nedan).


Ledarskapsbeteende hos Ledaren

 • S1 - Ge order/Styra - Stort uppgiftsfokus, lågt relationsfokus - ledare definierar rollerna och uppgifterna för ”medarbetarna” och har noga uppsikt över dem. Beslut tas av ledaren och meddelas, så kommunikationen är i hög grad enkelriktad. För personer som saknar kompetens men är entusiastiska och hängivna. De behöver styrning och ledning för att få dem att komma igång.
 • S2 - Att sälja in/Coacha - Stort uppgiftsfokus, Högt relations fokus - ledaren definierar fortfarande roller och uppgifter, men söker idéer och förslag från medarbetarna. Besluten blir företrädesvis kvar hos ledaren, men kommunikationen är mycket mer tvåvägs. För personer som har någon typ av kompetens men saknar engagemang. De behöver riktning och övervakning, därför att de  fortfarande är förhållandevis oerfarna. De behöver också support och beröm för att bygga deras självkänsla och medverkan i beslutsfattandet för återställandet av deras engagemang.
 • S3 - Deltagande/understödja - Låg uppgiftsfokus, högt relations fokus - ledaren passerar över dagliga beslut, liksom uppgiftstilldelning och processer, till medarbetaren. Ledaren sköter om och tar del i besluten, men kontrollen ligger hos medarbetaren. För personer som har kompetens, men saknar förtroende eller motivationen. De behöver inte mycket riktning på grund av deras färdigheter, men support är nödvändig beträffande att förstärka deras förtroende och motivation.
 • S4 - Delegera - lågt uppgiftsfokus och lågt relationsfokus - ledarna är fortfarande involverade i besluten och problemlösning, men kontrollen ligger hos medarbetaren. Medarbetaren avgör när och hur ledaren kommer att involveras. För personer som har både kompetens och engagemang. De kan och är villiga att arbeta på ett projekt för sig själva med endast lite tillsyn eller support.
Situationsanpassat Ledarskap

Effektfulla ledare är flexibla i att kunna förflytta sig runt om i matrisen beroende på situationen, så det finns ingen stil som alltid är rätt. Hur som helst  vi tenderar att ha en föredragen stil och i användningen av Situationsanapssat  Ledarskap  behöver du veta vilken det är för dig.


Likaledes kan kompetensen och engagemanget hos medarbetaren också särskiljas i de 4 kvadranterna.


Utvecklingsnivå för Följaren

 • D4 - Hög kompetens, Högt engagemang - Erfaren på jobbet och som är bekväm med deras egen förmåga att göra det som de är bra på. Kan kanske även vara mer kompetent än ledaren.
 • D3 - Hög kompetens, Varierande engagemang - Erfaren och har kapacitet men kan saknar förtroendet för att gå själv bara eller motivationen för att göra det bra/och snabbt.
 • D2 - Lite kompetens, Lågt engagemang - Kan ha någon form av relevanta kunskaper, men kommer inte att kunna göra jobbet utan hjälp. Uppgiften eller situationen kan vara ny för dem.
 • D1 - Låg kompetens, Högt engagemang - Saknar generellt de specifika färdigheter som krävs för jobbet i fråga, men har förtroendet och/eller motivationen att tackla det.

Som med ledarskapstilarna, är utvecklingsnivåerna också situationsanpassade. En person kan vara kompetent, säker och motiverad för en del av hans hans jobb, men kan vara mindre kompetent för en annan del av jobbet.


Blanchard och Hersey säger att ledarskapsstilen (S1 - S4) hos ledaren måste motsvara utvecklingsnivån (D1 - D4) hos medarbetaren - och att det är ledaren som anpassar sig. Genom att adoptera den rätta stilen för att passa medarbetarens utvecklingsnivå, blir arbete gjort, relationer byggs upp och allra viktigast medarbetarens utvecklingsnivån kommer att öka till D4 vilket gynnar alla.


Stegen i Situationsanpassat ledarskap. Process

 1. Gör en översikt per anställd av hans/hennes uppgifter
 2. Bedöm den anställde på varje uppgift (D1… D4)
 3. Besluta om stilen för ledarskapet (ledning) per uppgift (S1… S4)
 4. Diskutera situationen med den anställde
 5. Gör en gemensam plan
 6. Uppföljning och kontroll och korrigera

Styrkor med den Situationsanpassade Ledarskapsmodellen. Fördelar

 • Lätt att förstå
 • Lätt att använda

Begränsningar med den Situationsanpassade Ledarskapsmodellen. Nackdelar

 • Modellen misslyckas med att göra skillnad mellan ledarskap och ledning. Vilket kallas ledarskapstil är egentligen ledningsstil. Jämför också: Ledarskapsutveckling Charan och Drotter
 • Ledarskapet handlar inte i första hand om att fatta beslut hur som helst - det handlar om att inspirera personalen till att förändra riktning.
 • Ledare kan sannerligen variera de olika sätten med vilket som de inspirerar personer till att förändra. Men detta är när de redan har beslutat om behovet av att förändra. Härav följer att ledarskapstil handlar inte bara om beslutsfattandestilen.
 • Fokuserar för exklusivt på vad den ansvarige personen gör.
 • Naturligtvis måste både ledare och chefer komma att uppföra sig annorlunda i olika situationer. Men det är just bara ett krasst faktum i livet, i stället för något som är djupsinnigt i termer av vår grundläggande förståelse för vad det betyder att leda eller att utöva ledarskap.

Antaganden kring Situationsanpassat Ledarskap. Villkor

 • Ledaren bör anpassa deras stil till medarbetarens ”mognad” som baseras på hur klart och villig medarbetaren är till att utföra de krävda uppgifterna (det handlar om deras kompetens och motivation).
 • Det finns fyra ledarskapstilar som matchar de fyra kombinationerna av hög/låg beredskap och villighet.
 • De fyra stilar föreslår att ledare bör sätta mer eller mindre fokus på uppgiften i fråga och/eller förhållandet mellan ledaren och medarbetaren.
 • Utgår ifrån att ledarskap handlar om hur chefen åstadkommer beslut.

Bok: Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson - Management of Organizational Behavior: Leading


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Situationsanpassat Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (59 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Situationsanpassat Ledarskap.


Preferred Management Style for Professionals?
What is the preferred management style for handling a team of professionals? Why? (...)
37
 
49 kommentarer
Situational Leadership Activities and Games
I remember planning a situational leadership board game in 1976 as a student. Is that game still available? Who has some (...)
36
 
6 kommentarer
Is Situational Leadership Depending on Generation of Followers?
The following approximate categorization of generations based on birth year is widely accepted:
- Builders (1925-19 (...)
10
 
2 kommentarer
Don't like your Boss' Leadership Style? Try Situational Followership
If you feel frustrated or uninspired by your leader, you're in good company. Many people are unhappy with the leadership (...)
7
 
Practical Situational Leadership Examples
Who can illustrate the use of different styles of leaderships with a simple example? Thanks! (...)
7
 
6 kommentarer
Situational Leadership & Performance Rating
Has anyone used the situational leadership development level definitions as rating scales for a performance management p (...)
5
 
2 kommentarer
Teacher's Use of Situational Leadership
Does the application of situational leadership by the teacher help reduce individual differences between students and ra (...)
4
 
4 kommentarer
Criticism of Situational Leadership Model
For me Hersey-Blanchard have, badly, mixed the Managerial Grid and the Tannenbaum-Schmidt Continuum.
Some descripti (...)
3
 
6 kommentarer
Preferred Team Management Style?
What is the preferred management style for dealing with a team that includes all four types: D1; D2; D3; D4? (...)
2
 
1 kommentarer
Leading a New Institution
My comment is a question seeking some guidance: here is my challenge and need some perspectives on. I am part of a new i (...)
2
 
3 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Situationsanpassat Ledarskap.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Situationsanpassat Ledarskap. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Commitment in Situational Leadership
The commitment to actually applying SL is crucial, but is often variable. It depends upon the job and the senior managem (...)
71
 
2 kommentarer

Is Situational Leadership Innate in Good Managers?
Before I discovered that someone had put a name to this technique, I thought it was one of the things in the kit bag of (...)
33
 
12 kommentarer

Definition of Job Maturity and Psychological Maturity in SLT
What precisely is meant with job maturity and psychological maturity in the context of Situational Leadership Theory? Th (...)
17
 
3 kommentarer

Little Research to Backup Situational Leadership
The SL model is appealing in its simplicity - hence, probably its attraction as a training model - but there is very lit (...)
16
 
2 kommentarer

We Naturally Regress to our Dominant Leadership Style!
It may be "... just a trivial fact of life that leaders have to behave differently in different situations".
But an (...)
15
 
2 kommentarer

In Situational Leadership, the Leader Determines the Situation
Trouble with Situational Leadership is: the model relies on the manager or leader to be the sole determinant of the empl (...)
11
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Situational Leadership (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Managing Very Clever People

What you should understand if you're 'managing' extremely clever people...
Rob Goffee and Gareth Jones say in HBR March 2007 that to manage extremely smart key people in an organization, first of (...)

Also Adapt your Leadership Style to Society

Situational Leadership
Remember that leaders should not only adapt their style to employee competences, but also to to the changing demands of (...)

Leadership Practices Inventory by Kouzes and Posner

Common Behaviors that Successful Leaders Display
Kouzes and Posner in their (2002) book 'The Leadership Challenge' mention 5 Leadership Practices (common behaviors that (...)

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership (...)

What is the Opposite of Situational Leadership?

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Situational Leadership can be seen as an adaptive style. The opposite, non-adaptive, or inflexible, style of leadership (...)

Employee vs Task-oriented

Leadership, Adaptability
Based on Blanchard, in 1990, Blank, Weitzel, and Green analyzed leader task and relationship behavior in terms of Consid (...)

Situational Leadership® II

Training on SL
The Ken Blancard company is now teaching Situational Leadership® II (SLII®), a method based on three key skills: 1. Dia (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Situationsanpassat Ledarskap. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Situational Leadership Overview

Overview
Good overview presentation on Situational Leadership. (...)

Contingency Leadership Theories In-depth

Contingency Theory, Normative Decision Model, Situational Leadership Theory, Path-Goal Theory
This presentation covers the subject of contingency theory of leadership and situational leadership. The presentation in (...)

Intro to Situational Leadership II

Situational Leadership
Situational Leadership II is a management model managers may use to adapt their style of leading more purposeful and int (...)

Measuring Psychological Maturity in Situational Leadership

Situational Leadership
Traditional scale construction procedures were used to develop an 11-item scale to measure psychological maturity. Preli (...)

Situational Leadership versus Contingency Theory

Situational Leadership, Contingency Theory, Trainings, Workshops
Dr. A. Adams sharply contrasts situational leadership theory with contingency theory: - Situation Leadership Theory: Le (...)

Practical Communication Tips for Managers

Management Skills, Leadership Skills, Management Development, Leadership Development, Situational Leadership
As manager you need to combine professional expertise and experience with specific character traits, interpersonal and c (...)

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea (...)

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an (...)

Video Introduction to Leadership

First Understanding of Leadership, Trainings, Workshops
Quick visual intro to the subject of leadership by showing short impressions of: harmony, driving performance, followin (...)

Situational Leadership Diagrams

Situational Leadership
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Situationsanpassat Ledarskap.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför  Blanchard och Hersey Situationsanpassat Ledarskap med:   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Ledningsmatris  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori


Situational LeadershipⓇ and Performance ReadinessⓇ are trademarks of Leadership Studies, Inc. Copyright© 1972, 1977, 1982, 1984, 1988, 1993, 1996, 2001, 2006, 2008, 2012, 2015, Leadership Studies, Inc. All Rights Reserved.

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Situationsanpassat Ledarskap? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 4-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.