Situationeel Leiderschap
(Blanchard Hersey)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

157 items • 1.891.510 bezoeken


Samenvatting

Wat is Situationeel Leiderschap? Beschrijving

Volgens het Situationeel Leiderschapsmodel van Kenneth Blanchard en Paul Hersey moeten managers verschillende leiderschapsstijlen gebruiken afhankelijk van de situatie. Met het SL-model kan men de situatie analyseren waarin u en uw medewerker zich bevinden, en vervolgens de leiderschapstijl gebruiken die het meest passend is. Afhankelijk van de capaciteiten van de werknemers in hun taakgebieden en hun commitment aan hun taken, zou u uw leiderschapstijl moeten variëren. Per persoon. En u zou zelfs dezelfde persoon soms op de ene manier leiding moeten geven, en op een ander moment op een andere manier.


Blanchard en Hersey categoriseerden leiderschapsstijlen aan de hand van van de hoeveelheid sturing en ondersteuning die de leider dient te geven aan zijn of haar volgers, en creëerden zo een matrix (figuur).


Leiderschapsgedrag van de Leider

 • S1 - Vertellend / Leidend - Hoge taakfocus, lage relatiefocus - de leiders bepalen de rollen en de taken van de "volger", en zien nauw toe op hun uitvoering. Besluiten worden genomen door de leider en aangekondigd, zodat de communicatie grotendeels eenrichtingsverkeer is. Voor mensen die tekortschieten qua competentie maar die enthousiast en toegewijd zijn. Zij hebben richting en supervisie nodig om hen aan de gang te krijgen.
 • S2 - Verkopend / Coachend - Hoge taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders bepalen nog steeds de rollen en taken, maar vragen om ideeën en suggesties van de volger. De besluiten blijven het voorrecht van de leider, maar de communicatie is meer van twee kanten. Voor mensen die enige bekwaamheid hebben, maar een gebrek aan commitment. Zij hebben richting en supervisie nodig omdat zij nog vrij onervaren zijn. Zij hebben ook steun nodig en lofuitingen om hun zelfrespect op te bouwen, en betrokkenheid bij de besluitvorming om hun commitment te herstellen.
 • S3 - Participerend / Ondersteunend - Lage taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders laten routinebesluiten, zoals taaktoewijzing en processen, over aan de volger. De leider faciliteert en neemt deel aan de besluiten, maar de controle ligt bij de volger. Voor mensen die bekwaam zijn, maar een gebrek aan vertrouwen of motivatie hebben. Zij hebben niet veel leiding nodig vanwege hun vaardigheden, maar steun is noodzakelijk om hun vertrouwen en motivatie op te krikken.
 • S4 - Delegerend - Lage taakfocus, lage relatiefocus - de leiders zijn nog betrokken bij besluiten en bij het oplossen van problemen, maar de controle ligt bij de volger. De volger besluit wanneer en hoe de leider erbij betrokken zal zijn. Voor mensen die zowel bekwaamheid als commitment bezitten. Zij kunnen en zijn bereid om zelf aan een project te werken met weinig supervisie of steun.
Situationeel Leiderschap

Effectieve leiders moeten handig zijn in het kunnen toepassen van de matrix passend bij de situatie, omdat er geen stijl bestaat die altijd de beste is. Maar als mensen zijn wij geneigd om een eigen voorkeursstijl te hebben. Bij het toepassen van Situationeel Leiderschap is het belangrijk om te weten welke dat bij u is.


Ook de bekwaamheden en commitments van de volger worden in 4 kwadranten ingedeeld.


Ontwikkelingsniveau van de Volger

 • D4 - Hoge Bekwaamheid, Hoog Commitment - Ervaren in het werk, en comfortabel met de eigen bekwaamheid om het goed uit te voren. Zou zelfs bekwamer kunnen zijn dan de leider.
 • D3 - Hoge Bekwaamheid, Variabel Commitment - Ervaren en geschikt, maar kan het vertrouwen missen om zelfstandig te handelen, of de motivatie niet hebben om het snel of goed te doen.
 • D2 - Enige Bekwaamheid, Weinig Commitment - Zou enige relevante vaardigheden kunnen hebben, maar zal het werk niet zonder hulp kunnen doen. De taak of de situatie zou nieuw voor hen kunnen zijn.
 • D1 - Lage Bekwaamheid, Hoog Commitment - Bezit over het algemeen niet de specifieke vaardigheden welke nodig zijn voor de desbetreffende baan, maar heeft wel het vertrouwen en/of de motivatie om eraan te gaan werken.

Net als de leiderschapsstijlen zijn ook de ontwikkelingsniveaus situationeel. Één persoon zou bekwaam, zelfverzekerd en gemotiveerd kunnen zijn voor één gedeelte van zijn werk, maar minder goed gekwalificeerd zijn voor andere werkzaamheden.


Blanchard en Hersey zeiden dat de Leiderschapstijl (S1 - S4) van de leider moet matchen met het Ontwikkelingsniveau (D1 - D4) van de volger. En dat het de LEIDER is die zich aanpast. Door de juiste stijl aan te nemen die past bij het ontwikkelingsniveau van de volger, wordt het werk afgerond, worden relaties opgebouwd, en, en dit is het belangrijkste, zal het ontwikkelingsniveau van de volger stijgen naar D4, in het voordeel van iedereen.


Stappen in Situationeel Leiderschap. Proces

 1. Maak een overzicht van de taken per werknemer.
 2. Beoordeel de werknemer op elke taak (D1 - D4).
 3. Beslis over de managementstijl per taak (S1 - S4).
 4. Bespreek de situatie met de werknemer.
 5. Maak een gezamenlijk plan.
 6. Follow-up, controleer en corrigeer.

Sterke punten van het model van het Situationeel Leiderschapsmodel. Voordelen

 • Relatief gemakkelijk te begrijpen.
 • Relatief gemakkelijk te gebruiken.

Beperkingen van het Situationeel Leiderschapsmodel. Nadelen

 • Het model maakt geen onderscheid tussen leiderschap en management. Wat "leiderschapstijl" wordt genoemd, nomen wij nu "managementstijl". Vergelijk ook: Leiderschapspijplijn
 • Leiderschap gaat sowieso niet in de eerste plaats over het nemen van beslissingen - het gaat over het inspireren van mensen om van richting te veranderen.
 • Leiders kunnen inderdaad de manier variëren van hoe zij mensen inspireren om te veranderen. Maar dit is het geval wanneer zij reeds hebben beslist over de behoefte te veranderen. Vandaar dat de leiderschapstijl niet gereduceerd kan worden tot een besluitvormingstijl.
 • Het SL-model concentreert zich teveel op wat de verantwoordelijke persoon doet.
 • Natuurlijk moeten zowel leiders als managers zich verschillend gedragen in verschillende situaties. Maar dat is triviaal, en niet zozeer iets wat diepgaand bijdraagt aan ons fundamentele begrip van wat het betekent om te leiden of te managen.

Veronderstellingen van Situationeel Leiderschap. Voorwaarden

 • Leiders zouden hun stijl moeten aanpassen aan de "volwassenheid" van de volger, gebaseerd op hoe bereid en gewillig de volger is om de vereiste taken uit te voeren (d.w.z. zijn/haar bekwaamheid en motivatie).
 • Er zijn vier leiderschapsstijlen die overeenkomen met vier combinaties van hoge/lage competentie en bereidheid.
 • Leiders moeten een zekere nadruk leggen op de taak in kwestie en/of op de relatie tussen de leider en de volger.
 • Veronderstelt dat het bij leiderschap gaat over hoe de leider besluiten neemt.

Boek: Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson - Management of Organizational Behavior: Leading


Special Interest Group

Situationeel Leiderschap Special Interest Group.Special Interest Group (97 leden)

Forum

Forumdiscussies over Situationeel Leiderschap. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Situationeel Leiderschap

 

🔥 NIEUW Is Situationeel Leiderschap Wel Realistisch?
Mooi model, maar bij trainingen zie ik niet dat mensen echt schakelen van een directieve naar een wat meer overleggerichte stijl.
Wat dat betreft vind ik het Model van Fiedler veel realistischer....
13
 
2 reacties
Situationeel Leiderschap II (SLII)
Situationeel Leiderschap II is het verder ontwikkelde gedachtengoed van Ken Blanchard, NIET van Hersey (Laatstgenoemde hanteert de will/skill matrix o.a. en dat is in D1 low / low...)...
11
 
2 reacties
Situationeel Leiderschapstest
Bij wijze van oefening (voorlopig althans) heb ik een aantal leidinggevenden bereid bevonden zich te onderwerpen aan een leiderschapstest, waarna ze zich dienen te bekwamen in situationeel leiderschap...
7
 
1 reacties
Situationeel Leiderschap Model Varianten
Hersey en Blanchard zijn al een hele tijd uit elkaar en beide modellen zijn vergelijkbaar maar tevens ook anders. De ontwikkelingsniveaus van de follower worden anders benoemd en bepaald....
6
 
Leiderschapsstijl ook Aanpassen aan de Maatschappij
Let op: leiders moeten hun leiderschapsstijl niet alleen aanpassen aan de competenties van hun medewerkers, maar ook aan de veranderende eisen in de maatschappij. Ik denk hierbij bijv. aan de toenemen...
3
 
Preferred Management Style for Professionals?
What is the preferred management style for handling a team of professionals? Why?...
38
 
49 reacties
Is Situational Leadership Innate in Good Managers?
Before I discovered that someone had put a name to this technique, I thought it was one of the things in the kit bag of a good manager. It just makes such basic common sense that I'd be surprised if e...
33
 
12 reacties
Situational Leadership Activities and Games
I remember planning a situational leadership board game in 1976 as a student. Is that game still available? Who has some more information about other situational leadership games?...
26
 
6 reacties
Criticism of Situational Leadership Model
For me Hersey-Blanchard have, badly, mixed the Managerial Grid and the Tannenbaum-Schmidt Continuum.
Some descriptions are illogical:
Coaching is not a management ‘style’ and doesn't cor...
18
 
7 reacties
Little Research to Backup Situational Leadership
The SL model is appealing in its simplicity - hence, probably its attraction as a training model - but there is very little research evidence to support it. The formula it offers managers is a fairly...
16
 
2 reacties
We Naturally Regress to our Dominant Leadership Style!
It may be "... just a trivial fact of life that leaders have to behave differently in different situations".
But another "trivial" fact is that we "naturally" regress to our dominant style withou...
15
 
2 reacties
Situational Followership
Don't like your boss's leadership style? If you feel frustrated or uninspired by your leader, you're in good company. Many people are unhappy with the leadership styles of those above them.
Rathe...
13
 
Is Situational Leadership Depending on Generation of Followers?
The following approximate categorization of generations based on birth year is widely accepted:
- Builders (1925-1945)
- Baby Boomers (1946-1964)
- Generation X (1965-1979)
- Gener...
10
 
2 reacties
Practical Situational Leadership Examples
Who can illustrate the use of different styles of leaderships with a simple example? Thanks!...
7
 
6 reacties
Situational Leadership & Performance Rating
Has anyone used the situational leadership development level definitions as rating scales for a performance management program? If so, please comment....
5
 
2 reacties
Use of Situational Leadership by Teachers
Does the application of situational leadership by the teacher help reduce individual differences between students and raise the scientific level of students?...
4
 
4 reacties
Leadership Style for a New Institution
My comment is a question seeking some guidance: here is my challenge and need some perspectives on. I am part of a new institution where everything is being done form scratch. The team has agreed on s...
4
 
3 reacties
Preferred TEAM Management Style?
What is the preferred management style for dealing with a team that includes all four types: D1; D2; D3; D4?...
2
 
1 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Situationeel Leiderschap. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Commitment in Situational Leadership
The commitment to actually applying SL is crucial, but is often variable. It depends upon the job and the senior management. Inconsistent management by senior management of their staff will cause yo y...
69
 
2 reacties

Definition of Job Maturity and Psychological Maturity in SLT
What precisely is meant with job maturity and psychological maturity in the context of Situational Leadership Theory? Thanks for your help......
17
 
3 reacties

In Situational Leadership, the Leader Determines the Situation
Trouble with Situational Leadership is: the model relies on the manager or leader to be the sole determinant of the employee's "ready, willing and able" status (whether or not we are aware of it). In ...
11
 
4 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Situational Leadership (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Managing Very Clever People

What you should understand if you're 'managing' extremely clever people...
Rob Goffee and Gareth Jones say in HBR March 2007 that to manage extremely smart key people in an organization, first of...

Also Adapt your Leadership Style to Society

Situational Leadership
Remember that leaders should not only adapt their style to employee competences, but also to to the changing demands of ...

Leadership Practices Inventory by Kouzes and Posner

Common Behaviors that Successful Leaders Display
Kouzes and Posner in their (2002) book 'The Leadership Challenge' mention 5 Leadership Practices (common behaviors that ...

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership...

What is the Opposite of Situational Leadership?

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Situational Leadership can be seen as an adaptive style. The opposite, non-adaptive, or inflexible, style of leadership ...

Employee vs Task-oriented

Leadership, Adaptability
Based on Blanchard, in 1990, Blank, Weitzel, and Green analyzed leader task and relationship behavior in terms of Consid...

Situational Leadership® II

Training on SL
The Ken Blancard company is now teaching Situational Leadership® II (SLII®), a method based on three key skills: 1. Dia...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Situationeel Leiderschap. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Situational Leadership Overview

Overview
Good overview presentation on Situational Leadership....

Contingency Leadership Theories In-depth

Contingency Theory, Normative Decision Model, Situational Leadership Theory, Path-Goal Theory
This presentation covers the subject of contingency theory of leadership and situational leadership. The presentation in...

Intro to Situational Leadership II

Situational Leadership
Situational Leadership II is a management model managers may use to adapt their style of leading more purposeful and int...

Measuring Psychological Maturity in Situational Leadership

Situational Leadership
Traditional scale construction procedures were used to develop an 11-item scale to measure psychological maturity. Preli...

Situational Leadership versus Contingency Theory

Situational Leadership, Contingency Theory, Trainings, Workshops
Dr. A. Adams sharply contrasts situational leadership theory with contingency theory: - Situation Leadership Theory: Le...

Practical Communication Tips for Managers

Management Skills, Leadership Skills, Management Development, Leadership Development, Situational Leadership
As manager you need to combine professional expertise and experience with specific character traits, interpersonal and c...

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea...

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an...

Video Introduction to Leadership

First Understanding of Leadership, Trainings, Workshops
Quick visual intro to the subject of leadership by showing short impressions of: harmony, driving performance, followin...

Situational Leadership Diagrams

Situational Leadership
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Situationeel Leiderschap.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met Blanchard en Hersey's Situationeel Leiderschap:   Leiderschapsstijlen  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  Leiderschapspijplijn  |  Leiderschapcontinuum  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Managementraster  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Contingentietheorie  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Verwachtingstheorie  |  Resultaatgericht Management  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Zeven Eigenschappen  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Dienend Leiderschap


Ga terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie


Situational LeadershipⓇ and Performance ReadinessⓇ are trademarks of Leadership Studies, Inc. Copyright© 1972, 1977, 1982, 1984, 1988, 1993, 1996, 2001, 2006, 2008, 2012, 2015, Leadership Studies, Inc. All Rights Reserved.

Special Interest Group

Weet u veel af van Situationeel Leiderschap? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 23-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.