Situationeel Leiderschap
(Blanchard Hersey)

Kenniscentrum

Het aannemen van passende leiderschapsstijlen afhankelijk van de situatie. Verklaring van het Situationeel Leiderschapsmodel van Blanchard en Hersey. ('68)


Wat is Situationeel Leiderschap? Beschrijving

Volgens het Situationeel Leiderschapsmodel van Kenneth Blanchard en Paul Hersey moeten managers verschillende leiderschapsstijlen gebruiken afhankelijk van de situatie. Met het SL-model kan men de situatie analyseren waarin u en uw medewerker zich bevinden, en vervolgens de leiderschapstijl gebruiken die het meest passend is. Afhankelijk van de capaciteiten van de werknemers in hun taakgebieden en hun commitment aan hun taken, zou u uw leiderschapstijl moeten variëren. Per persoon. En u zou zelfs dezelfde persoon soms op de ene manier leiding moeten geven, en op een ander moment op een andere manier.


Blanchard en Hersey categoriseerden leiderschapsstijlen aan de hand van van de hoeveelheid sturing en ondersteuning die de leider dient te geven aan zijn of haar volgers, en creëerden zo een matrix (figuur).


Leiderschapsgedrag van de Leider

 • S1 - Vertellend / Leidend - Hoge taakfocus, lage relatiefocus - de leiders bepalen de rollen en de taken van de "volger", en zien nauw toe op hun uitvoering. Besluiten worden genomen door de leider en aangekondigd, zodat de communicatie grotendeels eenrichtingsverkeer is. Voor mensen die tekortschieten qua competentie maar die enthousiast en toegewijd zijn. Zij hebben richting en supervisie nodig om hen aan de gang te krijgen.
 • S2 - Verkopend / Coachend - Hoge taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders bepalen nog steeds de rollen en taken, maar vragen om ideeën en suggesties van de volger. De besluiten blijven het voorrecht van de leider, maar de communicatie is meer van twee kanten. Voor mensen die enige bekwaamheid hebben, maar een gebrek aan commitment. Zij hebben richting en supervisie nodig omdat zij nog vrij onervaren zijn. Zij hebben ook steun nodig en lofuitingen om hun zelfrespect op te bouwen, en betrokkenheid bij de besluitvorming om hun commitment te herstellen.
 • S3 - Participerend / Ondersteunend - Lage taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders laten routinebesluiten, zoals taaktoewijzing en processen, over aan de volger. De leider faciliteert en neemt deel aan de besluiten, maar de controle ligt bij de volger. Voor mensen die bekwaam zijn, maar een gebrek aan vertrouwen of motivatie hebben. Zij hebben niet veel leiding nodig vanwege hun vaardigheden, maar steun is noodzakelijk om hun vertrouwen en motivatie op te krikken.
 • S4 - Delegerend - Lage taakfocus, lage relatiefocus - de leiders zijn nog betrokken bij besluiten en bij het oplossen van problemen, maar de controle ligt bij de volger. De volger besluit wanneer en hoe de leider erbij betrokken zal zijn. Voor mensen die zowel bekwaamheid als commitment bezitten. Zij kunnen en zijn bereid om zelf aan een project te werken met weinig supervisie of steun.
Situationeel Leiderschap

Effectieve leiders moeten handig zijn in het kunnen toepassen van de matrix passend bij de situatie, omdat er geen stijl bestaat die altijd de beste is. Maar als mensen zijn wij geneigd om een eigen voorkeursstijl te hebben. Bij het toepassen van Situationeel Leiderschap is het belangrijk om te weten welke dat bij u is.


Ook de bekwaamheden en commitments van de volger worden in 4 kwadranten ingedeeld.


Ontwikkelingsniveau van de Volger

 • D4 - Hoge Bekwaamheid, Hoog Commitment - Ervaren in het werk, en comfortabel met de eigen bekwaamheid om het goed uit te voren. Zou zelfs bekwamer kunnen zijn dan de leider.
 • D3 - Hoge Bekwaamheid, Variabel Commitment - Ervaren en geschikt, maar kan het vertrouwen missen om zelfstandig te handelen, of de motivatie niet hebben om het snel of goed te doen.
 • D2 - Enige Bekwaamheid, Weinig Commitment - Zou enige relevante vaardigheden kunnen hebben, maar zal het werk niet zonder hulp kunnen doen. De taak of de situatie zou nieuw voor hen kunnen zijn.
 • D1 - Lage Bekwaamheid, Hoog Commitment - Bezit over het algemeen niet de specifieke vaardigheden welke nodig zijn voor de desbetreffende baan, maar heeft wel het vertrouwen en/of de motivatie om eraan te gaan werken.

Net als de leiderschapsstijlen zijn ook de ontwikkelingsniveaus situationeel. Één persoon zou bekwaam, zelfverzekerd en gemotiveerd kunnen zijn voor één gedeelte van zijn werk, maar minder goed gekwalificeerd zijn voor andere werkzaamheden.


Blanchard en Hersey zeiden dat de Leiderschapstijl (S1 - S4) van de leider moet matchen met het Ontwikkelingsniveau (D1 - D4) van de volger. En dat het de LEIDER is die zich aanpast. Door de juiste stijl aan te nemen die past bij het ontwikkelingsniveau van de volger, wordt het werk afgerond, worden relaties opgebouwd, en, en dit is het belangrijkste, zal het ontwikkelingsniveau van de volger stijgen naar D4, in het voordeel van iedereen.


Stappen in Situationeel Leiderschap. Proces

 1. Maak een overzicht van de taken per werknemer.
 2. Beoordeel de werknemer op elke taak (D1 - D4).
 3. Beslis over de managementstijl per taak (S1 - S4).
 4. Bespreek de situatie met de werknemer.
 5. Maak een gezamenlijk plan.
 6. Follow-up, controleer en corrigeer.

Sterke punten van het model van het Situationeel Leiderschapsmodel. Voordelen

 • Relatief gemakkelijk te begrijpen.
 • Relatief gemakkelijk te gebruiken.

Beperkingen van het Situationeel Leiderschapsmodel. Nadelen

 • Het model maakt geen onderscheid tussen leiderschap en management. Wat "leiderschapstijl" wordt genoemd, nomen wij nu "managementstijl". Vergelijk ook: Leiderschapspijplijn
 • Leiderschap gaat sowieso niet in de eerste plaats over het nemen van beslissingen - het gaat over het inspireren van mensen om van richting te veranderen.
 • Leiders kunnen inderdaad de manier variëren van hoe zij mensen inspireren om te veranderen. Maar dit is het geval wanneer zij reeds hebben beslist over de behoefte te veranderen. Vandaar dat de leiderschapstijl niet gereduceerd kan worden tot een besluitvormingstijl.
 • Het SL-model concentreert zich teveel op wat de verantwoordelijke persoon doet.
 • Natuurlijk moeten zowel leiders als managers zich verschillend gedragen in verschillende situaties. Maar dat is triviaal, en niet zozeer iets wat diepgaand bijdraagt aan ons fundamentele begrip van wat het betekent om te leiden of te managen.

Veronderstellingen van Situationeel Leiderschap. Voorwaarden

 • Leiders zouden hun stijl moeten aanpassen aan de "volwassenheid" van de volger, gebaseerd op hoe bereid en gewillig de volger is om de vereiste taken uit te voeren (d.w.z. zijn/haar bekwaamheid en motivatie).
 • Er zijn vier leiderschapsstijlen die overeenkomen met vier combinaties van hoge/lage competentie en bereidheid.
 • Leiders moeten een zekere nadruk leggen op de taak in kwestie en/of op de relatie tussen de leider en de volger.
 • Veronderstelt dat het bij leiderschap gaat over hoe de leider besluiten neemt.

Boek: Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson - Management of Organizational Behavior: Leading -


Special Interest Group - Situationeel Leiderschap


Special Interest Group (92 leden)


Forum - Situationeel Leiderschap  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


  Testen van Situationeel Leiderschap
Voor onze afstudeeropdracht waren wij ook op zoek naar een g...
 
 
 
 
  Situationeel Leiderschap II (SLII) (2 reacties)
Situationeel Leiderschap II is het verder ontwikkelde gedach...
 
 
 
 
  Situationeel leiderschapstest (1 reacties)
Bij wijze van oefening (voorlopig althans) heb ik een aantal...
 
 
 
 
  Situationeel Leiderschap Model Varianten
Hersey en Blanchard zijn al een hele tijd uit elkaar en beid...
 
 
 
 
Hot Is situationeel leiderschap wel realistisch? (2 reacties)
Mooi model, maar bij trainingen zie ik niet dat mensen echt ...
 
 
 
 
  Leiderschapsstijl ook Aanpassen aan de Maatschappij
Let op: leiders moeten hun leiderschapsstijl niet alleen aan...
 
 
 
 
  Commitment in Situational Leadership (2 reacties)
The commitment to actually applying SL is crucial, but is of...
 
 
 
 
  Situational Leadership Activities and Games (5 reacties)
I remember planning a situational leadership board game in 1...
 
 
 
 
  Is Situational Leadership Innate in Good Managers? (12 reacties)
Before I discovered that someone had put a name to this tech...
 
 
 
 
  Definition of Job Maturity and Psychological Maturity in SLT (3 reacties)
What precisely is meant with job maturity and psychological ...
 
 
 
 
  Little Research to Backup Situational Leadership (2 reacties)
The SL model is appealing in its simplicity - hence, probabl...
 
 
 
 
  Applications of Managerial Grid in Practice
I have successfully applied the model in many situations. I...
 
 
 
 
  Leaders must have multiple skills
Leaders must face different situations which requires differ...
 
 
 
 
  Using Situational Leadership to Map and Support Business Units (1 reacties)
I was looking for a methodology to use to help map 6 busines...
 
 
 
 
  Situational Leadership & Performance Rating (2 reacties)
Has anyone used the situational leadership development level...
 
 
 
 
  Don't like your Boss' Leadership Style? Try Situational Followership
If you feel frustrated or uninspired by your leader, you're ...
 
 
 
 
  Blanchard Leadership Theory is Correct
Most of the comments on shortcomings of the theory reflect t...
 
 
 
 
  You need to Lead Different People Differently
I can fully agree with your statements. While I do not consi...
 
 
 
 
  Situational Communication Styles
Every person has a specific social communication style, and ...
 
 
 
 
  Practical Situational Leadership Examples (2 reacties)
Who can illustrate the use of different styles of leadership...
 
 
 
 
  In Situational Leadership, the Leader Determines the Situation (1 reacties)
Trouble with Situational Leadership is: the model relies on ...
 
 
 
 
  Leading a New Institution (3 reacties)
My comment is a question seeking some guidance: here is my c...
 
 
 
 
  Criticism of Situational Leadership Model (4 reacties)
For me Hersey-Blanchard have, badly, mixed the Managerial Gr...
 
 
 
 

Best Practices - Situationeel Leiderschap

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  What's the Preferred Management Style for Handling Professionals? (44 reacties)
What is the preferred management style for handling a team o...
 
 
 
 
  We Naturally Regress to our Dominant Leadership Style! (2 reacties)
It may be "... just a trivial fact of life that leaders have...
 
 
 
 
  Situational Leadership Depending on Generation of Followers? (2 reacties)
The following approximate categorization of generations base...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Situational LeadershipⓇ

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Managing Very Clever People

What you should understand if you're 'managing' extremely clever people......
 
 
 

Also Adapt your Leadership Style to Society

Situational Leadership...
 
 
 

Leadership Practices Inventory by Kouzes and Posner

Common Behaviors that Successful Leaders Display...
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

What is the Opposite of Situational Leadership?

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

Employee vs Task-oriented

Leadership, Adaptability...
 
 
 

Situational Leadership® II

Training on SL...
 
 

Hulpbronnen - Situationeel Leiderschap

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Situationeel Leiderschap Model


     
 

Nieuws over Situationeel Leiderschap


     
 

Video's over Situationeel Leiderschap Model


     
 

Video's over Situationeel Leiderschap


     
 

Presentaties over Situationeel Leiderschap Model


     
 

Presentaties over Situationeel Leiderschap


     
 

Meer over Situationeel Leiderschap Model


     
 

Meer over Situationeel Leiderschap


     

Vergelijk met Blanchard en Hersey's Situationeel Leiderschap:   Leiderschapsstijlen  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  Leiderschapspijplijn  |  Leiderschapcontinuum  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Managementraster  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Contingentietheorie  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Verwachtingstheorie  |  Resultaatgericht Management  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Zeven Eigenschappen  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Dienend Leiderschap


Ga terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie


Situational LeadershipⓇ and Performance ReadinessⓇ are trademarks of Leadership Studies, Inc. Copyright© 1972, 1977, 1982, 1984, 1988, 1993, 1996, 2001, 2006, 2008, 2012, 2015, Leadership Studies, Inc. All Rights Reserved.

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 17-11-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.