Situationeel Leiderschap
(Blanchard Hersey)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het aannemen van passende leiderschapsstijlen - afhankelijk van de situatie. Verklaring van het Situationeel Leiderschapsmodel van Blanchard en Hersey. ('68)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Wat is Situationeel Leiderschap? Beschrijving

De Situationeel Leiderschap methode van Kenneth Blanchard en Paul Hersey stelt dat managers verschillende leiderschapsstijlen moeten gebruiken afhankelijk van de situatie. Het SL-model laat u de behoeften analyseren van de situatie waarin u zit, en vervolgens de leiderschapstijl te gebruiken die het meest passend is. Afhankelijk van de bekwaamheden van werknemers in hun taakgebieden en hun commitment aan hun taken, zou uw leiderschapstijl moeten variëren van de ene persoon tot de andere. U zou zelfs dezelfde persoon soms op de ene manier kunnen leiden en op een ander moment op een andere manier.

Blanchard en Hersey kenmerkten Leiderschapsstijlen in termen van de hoeveelheid directie en steun die de leider geeft aan zijn of haar aanhangers, en creëerden zo een eenvoudige matrix (figuur).


Situationeel LeiderschapHet Gedrag van het Leiderschap van de Leider

 • S1 - Vertellend / Leidend - Hoge taakfocus, lage relatiefocus - de leiders bepalen de rollen en de taken van de "volger", en zien nauw toe op hun uitvoering. Besluiten worden genomen door de leider en aangekondigd, zodat de communicatie grotendeels eenrichtingsverkeer is. Voor mensen die tekortschieten qua competentie maar die enthousiast en toegewijd zijn. Zij hebben richting en supervisie nodig om hen aan de gang te krijgen.
 • S2 - Verkopend / Coachend - Hoge taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders bepalen nog steeds de rollen en taken, maar vragen om ideeën en suggesties van de volger. De besluiten blijven het voorrecht van de leider, maar de communicatie is meer van twee kanten. Voor mensen die enige bekwaamheid hebben, maar een gebrek aan commitment. Zij hebben richting en supervisie nodig omdat zij nog vrij onervaren zijn. Zij hebben ook steun nodig en lofuitingen om hun zelfrespect op te bouwen, en betrokkenheid bij de besluitvorming om hun commitment te herstellen.
 • S3 - Participerend / Ondersteunend - Lage taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders laten routinebesluiten, zoals taaktoewijzing en processen, over aan de volger. De leider faciliteert en neemt deel aan de besluiten, maar de controle ligt bij de volger. Voor mensen die bekwaam zijn, maar een gebrek aan vertrouwen of motivatie hebben. Zij hebben niet veel leiding nodig vanwege hun vaardigheden, maar steun is noodzakelijk om hun vertrouwen en motivatie op te krikken.
 • S4 - Delegerend - Lage taakfocus, lage relatiefocus - de leiders zijn nog betrokken bij besluiten en bij het oplossen van problemen, maar de controle ligt bij de volger. De volger besluit wanneer en hoe de leider erbij betrokken zal zijn. Voor mensen die zowel bekwaamheid als commitment bezitten. Zij kunnen en zijn bereid om zelf aan een project te werken met weinig supervisie of steun.

Effectieve leiders zijn veelzijdig in het kunnen toepassen van de matrix passend bij de situatie, zodat er geen stijl bestaat die altijd juist is. Maar wij neigen ertoe om een voorkeursstijl te hebben, en bij het toepassen van Situationeel Leiderschap moet u weten welke dat is voor u.


Zo kan ook de bekwaamheid en het commitment van de volger ook in 4 kwadranten worden onderscheiden.


Het Niveau van de ontwikkeling van de volger

 • D4 - Hoge Bekwaamheid, Hoog Commitment - Ervaren in het werk, en comfortabel met de eigen bekwaamheid om het goed uit te voren. Zou zelfs bekwamer kunnen zijn dan de leider.
 • D3 - Hoge Bekwaamheid, Variabel Commitment - Ervaren en geschikt, maar kan het vertrouwen missen om zelfstandig te handelen, of de motivatie niet hebben om het snel of goed te doen.
 • D2 - Enige Bekwaamheid, Weinig Commitment - Zou enige relevante vaardigheden kunnen hebben, maar zal het werk niet zonder hulp kunnen doen. De taak of de situatie zou nieuw voor hen kunnen zijn.
 • D1 - Lage Bekwaamheid, Hoog Commitment - Bezit over het algemeen niet de specifieke vaardigheden welke nodig zijn voor de desbetreffende baan, maar heeft wel het vertrouwen en/of de motivatie om eraan te gaan werken.

Net als de Leiderschapsstijlen, zijn ook de ontwikkelingsniveaus situationeel. Een persoon zou bekwaam, zelfverzekerd en gemotiveerd kunnen zijn voor één gedeelte van zijn werk, maar zou minder bekwaam kunnen zijn voor een ander gedeelte van dat werk.


Blanchard en Hersey zeiden dat de Leiderschapstijl (S1 - S4) van de leider moet passen bij het Ontwikkelingsniveau (D1 - D4) van de volger-, en dat het de leider is die zich aanpast. Door de juiste stijl aan te nemen die past bij het ontwikkelingsniveau van de volger, wordt het werk afgerond, worden relaties opgebouwd, en, en dit is het belangrijkste, zal het ontwikkelingsniveau van de volger stijgen naar D4, in het voordeel van iedereen.


Stappen in Situationeel Leiderschap. Proces

 1. Maak een overzicht per werknemer van zijn/haar taken
 2. Beoordeel de werknemer op elke taak (D1…D4)
 3. Beslis over de leiderschap (management) stijl per taak (het S4 van S1…)
 4. Bespreek de situatie met de werknemer
 5. Maak een gezamenlijk plan
 6. Follow-up, controleer en corrigeer

Sterke punten van het model van het Situationeel Leiderschapsmodel. Voordelen

 • Gemakkelijk te begrijpen.
 • Gemakkelijk te gebruiken.

Beperkingen van het Situationeel Leiderschapsmodel. Nadelen

 • Het model slaagt er niet in om onderscheid te maken tussen leiderschap en management. Wat leiderschapstijl wordt genoemd is in werkelijkheid managementstijl. Vergelijk ook: Leiderschapspijplijn
 • Leiderschap gaat sowieso niet in de eerste plaats over het nemen van beslissingen - het gaat over het inspireren van mensen om van richting te veranderen.
 • Leiders kunnen inderdaad de manier variëren van hoe zij mensen inspireren om te veranderen. Maar dit is het geval wanneer zij reeds hebben beslist over de behoefte te veranderen. Vandaar dat de leiderschapstijl niet gereduceerd kan worden tot een besluitvormingstijl.
 • Concentreert zich teveel op wat de verantwoordelijke persoon doet.
 • Natuurlijk moeten zowel leiders als managers zich verschillend gedragen in verschillende situaties. Echter dat is maar een triviale zaak, eerder dan iets diepgaands voor wat betreft ons fundamentele begrip van wat het betekent om te leiden of te managen.

Veronderstellingen van Situationeel Leiderschap. Voorwaarden

 • Leiders zouden hun stijl moeten aanpassen aan de "volwassenheid" van de volger, gebaseerd op hoe bereid en gewillig de volger is om de vereiste taken uit te voeren (dat wil zeggen hun bekwaamheid en hun motivatie).
 • Er zijn vier Leiderschapsstijlen die overeenkomen met vier combinaties van hoge/lage competentie en bereidheid.
 • De vier stijlen suggereren dat leiders een zekere nadruk zouden moeten leggen op de taak in kwestie en/of op de relatie tussen de leider en de volger.
 • Veronderstelt dat leiderschap gaat over hoe de baas besluiten neemt.

Boek: Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson - Management of Organizational Behavior: Leading -


Situationeel Leiderschap Forum
  Is situationeel leiderschap wel realistisch?
Mooi model, maar bij trainingen zie ik niet dat me...
     
 
  Situationeel Leiderschap Model Varianten
Hersey en Blanchard zijn al een hele tijd uit elka...
     
 
  Testen van Situationeel Leiderschap
Voor onze afstudeeropdracht waren wij ook op zoek ...
     
 
  Situationeel leiderschapstest
Bij wijze van oefening (voorlopig althans) heb ik ...
     
 
  Aanpassen aan de maatschappij
Let op: leiders moeten hun leiderschapsstijl niet ...
     
 
  Situationeel Leiderschap II (SLII)
Situationeel Leiderschap II is het verder ontwikke...
     
 
  Situational Leadership Depending on Generation of Followers?
The following approximate categorization of genera...
     
 
  Situational Followership
If you feel frustrated or uninspired by your leade...
     
 
  Using Situational Leadership II to Identify & Quantify Skill Levels
Situational Leadership (SL II) is a very good tool...
     
 
  Situational Social Communication Styles
Every person has a specific social communication s...
     
 
  Leading a New Institution
My comment is a question seeking some guidance: he...
     
 
  Using Situational Leadership to Map and Support Business Units
I was looking for a methodology to use to help map...
     
 
  Approaching Different People Differently
I can fully agree with your statements. While I do...
     
 
  We Naturally Regress to our Dominant Leadership Style!
It may be "... just a trivial fact of life that le...
     
 
  Situational Leadership & Performance Rating
Has anyone used the situational leadership develop...
     
 
  Situational Leadership Helps you to Focus on Particular Methods
I am currently doing a L5 Dipl in Management and p...
     
 
  Situational Leadership Model works for me
It's a great model and I used it in my management....
     
 

Situationeel Leiderschap Special Interest Group


Special Interest Group

Situationeel Leiderschap Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Situationeel Leiderschap Premium
  What's the Preferred Management Style for Handling Professionals?
What is the preferred management style for handlin...
     
 
  Is Situational Leadership Innate in Good Leaders?
Before I discovered that someone had put a name to...
     
 
  Definition of Job Maturity and Psychological Maturity in SLT
What precisely is meant with job maturity and psyc...
     
 

Expert Tips (ENG) - Situational Leadership Premium
 

Managing Very Clever PeopleSchrijf u in

Rob Goffee and Gareth Jones say in HBR March 2007 ...
Usage (application): What you should understand if you're 'managing' extremely clever people...
 
 
 

Also Adapt your Leadership Style to SocietySchrijf u in

Remember that leaders should not only adapt their ...
Usage (application): Situational Leadership
 
 
 

Leadership Practices Inventory by Kouzes and PosnerSchrijf u in

Kouzes and Posner in their (2002) book 'The...
Usage (application): Common Behaviors that Successful Leaders Display
 
 
 

How to Develop your Own Leadership PhilosophySchrijf u in

In an article “When should a leader be directive o...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

What is the Opposite of Situational Leadership?Schrijf u in

Situational Leadership can be seen as an adaptive ...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Employee vs Task-orientedSchrijf u in

Based on Blanchard, in 1990, Blank, Weitzel, and G...
Usage (application): Leadership, Adaptability
 
 
 

Situational Leadership® IISchrijf u in

The Ken Blancard company is now teaching Situation...
Usage (application): Training on SL
 
 

Hulpbronnen - Situationeel Leiderschap Premium
 

Nieuws over Situationeel Leiderschap ModelSchrijf u in


     
 

Nieuws over Situationeel LeiderschapSchrijf u in


     
 

Video's over Situationeel Leiderschap ModelSchrijf u in


     
 

Video's over Situationeel LeiderschapSchrijf u in


     
 

Presentaties over Situationeel Leiderschap ModelSchrijf u in


     
 

Presentaties over Situationeel LeiderschapSchrijf u in


     
 

Meer over Situationeel Leiderschap ModelSchrijf u in


     
 

Meer over Situationeel LeiderschapSchrijf u in


     

Vergelijk met Blanchard en Hersey's Situationeel Leiderschap:   Leiderschapsstijlen  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  Leiderschapspijplijn  |  Leiderschapcontinuum  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Managementraster  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Contingentietheorie  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Verwachtingstheorie  |  Resultaatgericht Management  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Zeven Eigenschappen  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Dienend Leiderschap


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.