Situationeel Leiderschap
(Blanchard Hersey)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Wat is Situationeel Leiderschap? Beschrijving

Volgens het Situationeel Leiderschapsmodel van Kenneth Blanchard en Paul Hersey moeten managers verschillende leiderschapsstijlen gebruiken afhankelijk van de situatie. Met het SL-model kan men de situatie analyseren waarin u en uw medewerker zich bevinden, en vervolgens de leiderschapstijl gebruiken die het meest passend is. Afhankelijk van de capaciteiten van de werknemers in hun taakgebieden en hun commitment aan hun taken, zou u uw leiderschapstijl moeten variëren. Per persoon. En u zou zelfs dezelfde persoon soms op de ene manier leiding moeten geven, en op een ander moment op een andere manier.


Blanchard en Hersey categoriseerden leiderschapsstijlen aan de hand van van de hoeveelheid sturing en ondersteuning die de leider dient te geven aan zijn of haar volgers, en creëerden zo een matrix (figuur).


Leiderschapsgedrag van de Leider

 • S1 - Vertellend / Leidend - Hoge taakfocus, lage relatiefocus - de leiders bepalen de rollen en de taken van de "volger", en zien nauw toe op hun uitvoering. Besluiten worden genomen door de leider en aangekondigd, zodat de communicatie grotendeels eenrichtingsverkeer is. Voor mensen die tekortschieten qua competentie maar die enthousiast en toegewijd zijn. Zij hebben richting en supervisie nodig om hen aan de gang te krijgen.
 • S2 - Verkopend / Coachend - Hoge taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders bepalen nog steeds de rollen en taken, maar vragen om ideeën en suggesties van de volger. De besluiten blijven het voorrecht van de leider, maar de communicatie is meer van twee kanten. Voor mensen die enige bekwaamheid hebben, maar een gebrek aan commitment. Zij hebben richting en supervisie nodig omdat zij nog vrij onervaren zijn. Zij hebben ook steun nodig en lofuitingen om hun zelfrespect op te bouwen, en betrokkenheid bij de besluitvorming om hun commitment te herstellen.
 • S3 - Participerend / Ondersteunend - Lage taakfocus, hoge relatiefocus - de leiders laten routinebesluiten, zoals taaktoewijzing en processen, over aan de volger. De leider faciliteert en neemt deel aan de besluiten, maar de controle ligt bij de volger. Voor mensen die bekwaam zijn, maar een gebrek aan vertrouwen of motivatie hebben. Zij hebben niet veel leiding nodig vanwege hun vaardigheden, maar steun is noodzakelijk om hun vertrouwen en motivatie op te krikken.
 • S4 - Delegerend - Lage taakfocus, lage relatiefocus - de leiders zijn nog betrokken bij besluiten en bij het oplossen van problemen, maar de controle ligt bij de volger. De volger besluit wanneer en hoe de leider erbij betrokken zal zijn. Voor mensen die zowel bekwaamheid als commitment bezitten. Zij kunnen en zijn bereid om zelf aan een project te werken met weinig supervisie of steun.
Situationeel Leiderschap

Effectieve leiders moeten handig zijn in het kunnen toepassen van de matrix passend bij de situatie, omdat er geen stijl bestaat die altijd de beste is. Maar als mensen zijn wij geneigd om een eigen voorkeursstijl te hebben. Bij het toepassen van Situationeel Leiderschap is het belangrijk om te weten welke dat bij u is.


Ook de bekwaamheden en commitments van de volger worden in 4 kwadranten ingedeeld.


Ontwikkelingsniveau van de Volger

 • D4 - Hoge Bekwaamheid, Hoog Commitment - Ervaren in het werk, en comfortabel met de eigen bekwaamheid om het goed uit te voren. Zou zelfs bekwamer kunnen zijn dan de leider.
 • D3 - Hoge Bekwaamheid, Variabel Commitment - Ervaren en geschikt, maar kan het vertrouwen missen om zelfstandig te handelen, of de motivatie niet hebben om het snel of goed te doen.
 • D2 - Enige Bekwaamheid, Weinig Commitment - Zou enige relevante vaardigheden kunnen hebben, maar zal het werk niet zonder hulp kunnen doen. De taak of de situatie zou nieuw voor hen kunnen zijn.
 • D1 - Lage Bekwaamheid, Hoog Commitment - Bezit over het algemeen niet de specifieke vaardigheden welke nodig zijn voor de desbetreffende baan, maar heeft wel het vertrouwen en/of de motivatie om eraan te gaan werken.

Net als de leiderschapsstijlen zijn ook de ontwikkelingsniveaus situationeel. Één persoon zou bekwaam, zelfverzekerd en gemotiveerd kunnen zijn voor één gedeelte van zijn werk, maar minder goed gekwalificeerd zijn voor andere werkzaamheden.


Blanchard en Hersey zeiden dat de Leiderschapstijl (S1 - S4) van de leider moet matchen met het Ontwikkelingsniveau (D1 - D4) van de volger. En dat het de LEIDER is die zich aanpast. Door de juiste stijl aan te nemen die past bij het ontwikkelingsniveau van de volger, wordt het werk afgerond, worden relaties opgebouwd, en, en dit is het belangrijkste, zal het ontwikkelingsniveau van de volger stijgen naar D4, in het voordeel van iedereen.


Stappen in Situationeel Leiderschap. Proces

 1. Maak een overzicht van de taken per werknemer.
 2. Beoordeel de werknemer op elke taak (D1 - D4).
 3. Beslis over de managementstijl per taak (S1 - S4).
 4. Bespreek de situatie met de werknemer.
 5. Maak een gezamenlijk plan.
 6. Follow-up, controleer en corrigeer.

Sterke punten van het model van het Situationeel Leiderschapsmodel. Voordelen

 • Relatief gemakkelijk te begrijpen.
 • Relatief gemakkelijk te gebruiken.

Beperkingen van het Situationeel Leiderschapsmodel. Nadelen

 • Het model maakt geen onderscheid tussen leiderschap en management. Wat "leiderschapstijl" wordt genoemd, nomen wij nu "managementstijl". Vergelijk ook: Leiderschapspijplijn
 • Leiderschap gaat sowieso niet in de eerste plaats over het nemen van beslissingen - het gaat over het inspireren van mensen om van richting te veranderen.
 • Leiders kunnen inderdaad de manier variëren van hoe zij mensen inspireren om te veranderen. Maar dit is het geval wanneer zij reeds hebben beslist over de behoefte te veranderen. Vandaar dat de leiderschapstijl niet gereduceerd kan worden tot een besluitvormingstijl.
 • Het SL-model concentreert zich teveel op wat de verantwoordelijke persoon doet.
 • Natuurlijk moeten zowel leiders als managers zich verschillend gedragen in verschillende situaties. Maar dat is triviaal, en niet zozeer iets wat diepgaand bijdraagt aan ons fundamentele begrip van wat het betekent om te leiden of te managen.

Veronderstellingen van Situationeel Leiderschap. Voorwaarden

 • Leiders zouden hun stijl moeten aanpassen aan de "volwassenheid" van de volger, gebaseerd op hoe bereid en gewillig de volger is om de vereiste taken uit te voeren (d.w.z. zijn/haar bekwaamheid en motivatie).
 • Er zijn vier leiderschapsstijlen die overeenkomen met vier combinaties van hoge/lage competentie en bereidheid.
 • Leiders moeten een zekere nadruk leggen op de taak in kwestie en/of op de relatie tussen de leider en de volger.
 • Veronderstelt dat het bij leiderschap gaat over hoe de leider besluiten neemt.

Boek: Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson - Management of Organizational Behavior: Leading -


Situationeel Leiderschap Special Interest Group


Special Interest Group (94 leden)

Forum over Situationeel Leiderschap  

De meest recente onderwerpen over: Situationeel Leiderschap.


Testen van Situationeel Leiderschap
Voor onze afstudeeropdracht waren wij ook op zoek naar een geschikte test. Na een zoektocht hebben we er eentje gevonden (...)
19
 
0 reacties
 
Situationeel Leiderschap Model Varianten
Hersey en Blanchard zijn al een hele tijd uit elkaar en beide modellen zijn vergelijkbaar maar tevens ook anders. De ont (...)
6
 
0 reacties
 
🔥 NIEUW Is situationeel leiderschap wel realistisch?
Mooi model, maar bij trainingen zie ik niet dat mensen echt schakelen van een directieve naar een wat meer overleggerich (...)
4
 
2 reacties
 
Situational Leadership Depending on Generation of Followers?
The following approximate categorization of generations based on birth year is widely accepted: - Builders (1925-1945) (...)
7
 
2 reacties
 
In Situational Leadership, the Leader Determines the Situation
Trouble with Situational Leadership is: the model relies on the manager or leader to be the sole determinant of the empl (...)
5
 
4 reacties
 
Criticism of Situational Leadership Model
For me Hersey-Blanchard have, badly, mixed the Managerial Grid and the Tannenbaum-Schmidt Continuum. Some descriptions (...)
0
 
4 reacties
 
Best Practices over Situationeel Leiderschap

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Situationeel Leiderschap II (SLII)
Situationeel Leiderschap II is het verder ontwikkelde gedachtengoed van Ken Blanchard, NIET van Hersey (Laatstgenoemde h (...)
13
 
2 reacties

 
🥈 Situationeel leiderschapstest
Bij wijze van oefening (voorlopig althans) heb ik een aantal leidinggevenden bereid bevonden zich te onderwerpen aan een (...)
7
 
1 reacties

 
🥉 Leiderschapsstijl ook Aanpassen aan de Maatschappij
Let op: leiders moeten hun leiderschapsstijl niet alleen aanpassen aan de competenties van hun medewerkers, maar ook aan (...)
3
 
0 reacties

 
Commitment in Situational Leadership
The commitment to actually applying SL is crucial, but is often variable. It depends upon the job and the senior managem (...)
71
 
2 reacties

 
Is Situational Leadership Innate in Good Managers?
Before I discovered that someone had put a name to this technique, I thought it was one of the things in the kit bag of (...)
33
 
12 reacties

 
Situational Leadership Activities and Games
I remember planning a situational leadership board game in 1976 as a student. Is that game still available? Who has some (...)
33
 
5 reacties

 
What's the Preferred Management Style for Handling Professionals?
What is the preferred management style for handling a team of professionals? Why? (...)
22
 
44 reacties

 
Definition of Job Maturity and Psychological Maturity in SLT
What precisely is meant with job maturity and psychological maturity in the context of Situational Leadership Theory? Th (...)
17
 
3 reacties

 
Little Research to Backup Situational Leadership
The SL model is appealing in its simplicity - hence, probably its attraction as a training model - but there is very lit (...)
16
 
2 reacties

 
We Naturally Regress to our Dominant Leadership Style!
It may be "... just a trivial fact of life that leaders have to behave differently in different situations". But anothe (...)
15
 
2 reacties

 
Applications of Managerial Grid in Practice
I have successfully applied the model in many situations. It allows me to adjust my management style (downward manageme (...)
11
 
0 reacties

 
Leaders must have multiple skills
Leaders must face different situations which requires different tactics.So they must have multiple skills. (...)
9
 
0 reacties

 
Using Situational Leadership to Map and Support Business Units
I was looking for a methodology to use to help map 6 business units to determine the level of support to provide each bu (...)
8
 
1 reacties

 
Situational Leadership & Performance Rating
Has anyone used the situational leadership development level definitions as rating scales for a performance management p (...)
5
 
2 reacties

 
Practical Situational Leadership Examples
Who can illustrate the use of different styles of leaderships with a simple example? Thanks! (...)
4
 
3 reacties

 
Don't like your Boss' Leadership Style? Try Situational Followership
If you feel frustrated or uninspired by your leader, you're in good company. Many people are unhappy with the leadership (...)
4
 
0 reacties

 
You need to Lead Different People Differently
I can fully agree with your statements. While I do not consider myself a "seasoned" leader, I have found that I need to (...)
3
 
0 reacties

 
Blanchard Leadership Theory is Correct
Most of the comments on shortcomings of the theory reflect the authors failure to understand the theory. Although the th (...)
3
 
0 reacties

 
Situational Communication Styles
Every person has a specific social communication style, and therefor reacts different to any goal setting by management. (...)
3
 
0 reacties

 
Leading a New Institution
My comment is a question seeking some guidance: here is my challenge and need some perspectives on. I am part of a new i (...)
2
 
3 reacties

 
Expert Tips over Situational LeadershipⓇ (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Managing Very Clever People

What you should understand if you're 'managing' extremely clever people... (...)
   
 
 
 

Also Adapt your Leadership Style to Society

Situational Leadership (...)
   
 
 
 

Leadership Practices Inventory by Kouzes and Posner

Common Behaviors that Successful Leaders Display (...)
   
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

What is the Opposite of Situational Leadership?

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Employee vs Task-oriented

Leadership, Adaptability (...)
   
 
 
 

Situational Leadership® II

Training on SL (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Situationeel Leiderschap

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk met Blanchard en Hersey's Situationeel Leiderschap:   Leiderschapsstijlen  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  Leiderschapspijplijn  |  Leiderschapcontinuum  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Managementraster  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Contingentietheorie  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Verwachtingstheorie  |  Resultaatgericht Management  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Zeven Eigenschappen  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Dienend Leiderschap


Ga terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie


Situational LeadershipⓇ and Performance ReadinessⓇ are trademarks of Leadership Studies, Inc. Copyright© 1972, 1977, 1982, 1984, 1988, 1993, 1996, 2001, 2006, 2008, 2012, 2015, Leadership Studies, Inc. All Rights Reserved.

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Situationeel Leiderschap? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 24-10-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.