Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) - Blake och Mouton

Kunskapscenter

   

Identifierar fem olika ledarskapsstilar som baseras på den vikt som läggs till personal och för produktion. Förklaring till Ledningsmatris / Ledarskapsstilsmatris (Managerial Grid) av Blake och Mouton. (1964)

Bidraget kommer från: F.M. van Eersel

Innehåll

Premium

Blake och Mouton. Managerial Grid Vad är Managerial grid/ledarskapsmatrisen modellen? Beskrivning

Ledarskapsmatrisen av Robert Blake och Jane Mouton är en beteende ledarskapmodell. I rutnätet representeras vikten och fokus på produktionen av en skala ett till nio på den horisontella axeln (x-axeln). Vikten och fokus på personalen representeras av en skala ett till nio på den vertikala axeln (y-axeln).

Notera att det enligt Blake och Mouton också är en tredje axel: Motivation som mäts från negativt till (drivet av rädsla) till positivt (som är drivet av lust).

Konceptet skiljer ut 5 olika ledarskapsstilar, baserat på den vikt som läggs på personal och för produktionen:

 1. Utarmad/Försvagad stil (låg produktion/ lågt värde produktionspersonal)
  • Beskrivning: En delegera och försvinna ledningstsil Helt enkelt en lat approach.
  • Egenskaperna: Chefen visar en låg omsorg för både personal och produktion. Han (eller hon) undviker att hamna i problem eller besvär. Hans huvudsakliga fokus är inte att hållas ansvarig för några fel.
  • Resulterar i: Oorganisation, missnöje och disharmoni tack vare brist på ett effektfullt ledarskap.
 2. Avslappnad stil (låg produktion/högt värde för personal)
  • Beskrivning: Ensidig hänsynsfull uppmärksamhet för behovet hos de anställda.
  • Egenskaperna: Den relationsorienterade chefen lägger stor vikt avseende personalen, men en liten vikt för produktionen. Han ägnar mycket uppmärksamhet för de anställdas trygghet och komfort. Han hoppas att denna kommer att öka resultatet. Ledaren är nästan inkompetent till att använda den mer straffande, mer tvingande och legitima förmågor. Denna oförmåga resulterar ifrån rädslan om du använder sådana förmågor kan äventyra relationerna med de andra lagmedlemmarna.
  • Resulterar i: En vanligtvis vänskaplig atmosfär, men inte nödvändigtvis  produktivt.
 3. Producerande eller Förstörande stil (Hög produktion/lågt på personal)
  • Beskrivning: Auktoritär person- eller låt gå/tillmötesgående ledare.
  • Egenskaperna: Den uppgiftsorienterade chefen är enväldig, har en stor omsorg för produktionen och en låg omsorg för personalen. Ledaren finner de anställdas behov som oviktiga och ser dem endast som ett medel att nå slutmålet. Ledaren erbjuder sina anställda pengar och förväntar sig resultat tillbaka. Det finns lite eller ingen tillåtelse för samarbete eller samverkan. Han pressar sina anställda med hjälp av regler och bestraffningar att uppnå företagets mål. Tungt uppgiftsorienterade personer är mycket starka på scheman. De är intoleranta med vad de ser som meningsskiljaktighet (det kan just bara vara någons kreativitet). Denna hårda stil baseras på teori X av Douglas McGregor. Den är ofta tillämpas ofta vid företag som ligger på kanten till verkligt eller uppfattade fel, liksom i Krishantering.

  • Resulterar i: Medans hög produktion är uppnåeligt kortsiktigt, kan mycket komma att förloras och med en ofrånkomligt hög arbetsomsättning.

 4. Medelsvenssonstil (medelproduktion/medelpersonal).
  • Beskrivning: Chefen försöker att balansera mellan de konkurrerande målet hos företaget och behoven hos arbetarna.
  • Egenskaperna: Chefen bryr sig om både personalen och produktionen och hoppas på att uppnå ett godtagbart resultat. Ledaren tror att det mest någon kan göra.
  • Resulterar i: Kompromisser däri varken produktionens eller personalens behov är fullständigt uppfyllda.
 5. Lagstil (hög produktion/högt på personal).
  1. Beskrivning: Det ultimata. Chefen ägnar sig mycket åt både personalen och produktionen. Motivationen är hög.
  2. Egenskaperna: Denna mjuka stil baseras på förslagen från Teori Y av Douglas McGregor. Chefen uppmuntrar till teamwork och engagemang bland de anställda. Denna stil betonar att de anställda känner sig som en del av företagsfamiljen och att involvera dem i en förståelse för ett organisatoriskt syfte och att bestämma produktionens behov.
  3. Resulterar i: Lagmiljö som baseras på förtroende och respekt, som leder till hög tillfredsställelse och motivation och som ett resultatet en höga produktion.

Även kallad: Ledarskapsmatris.


Ursprunget till Managerial Grid. Historia

Medans de agerade som rådgivare till Exxon, Robert Blake och Jane Mouton  kom fram till att det finns många beteenden och motivationer i mitten på  x- och y-ytterligheterna från Douglas McGregor. Blake och Mouton upptäcker att en ledningsbeteendemodell med tre axlar (omsorg för produktion, omsorg för personer, motivation) var en mer rättviss framställning av verkligheten.


Användningen av Managerial Grid. Användningsområden

Analysera eller coacha åt en chef, i synnerhet vad gäller relationsfärdigheter som: hanterar kritiken, initiative, beslutsfattandet, konfliktupplösning, försvar (som uttrycker åsikter, idéer), undersökningen (informationssökning) och spänst (reagera på problem eller fel).


Styrkor med Managerial Grid. Fördelar

 • Genom att använda rutnätsmodellen gör de olika ledarskapsstilarna mätbara i en viss bestämd utsträckning och tillåter mer än två konkurrerande val (X kontra Y). Den säkerställda mätningen är viktig, på grund av tendensen hos chefer till självbedrägeri och överdrift. 80% av alla personer klassar sig som 9.9! När detta diskuteras genom att använda rutnätet, så reducerasdetta nummer till 20%.
 • Genom att använda en modell gör det lättare att öppet diskutera beteende- och förbättringshandlingar.

Begränsningar med Managerial Grid. Nackdelar

 • Det finns fler dimensioner i ledarskaper som kan vara relevanta.
 • Modellen försummar i stort betydelsen till interna och yttre tvång, sammanhang, omständigheter och situationen.

Bok: Blake, R. & Mouton, J. (1964) - Managerial Grid: Det nyckel- till ledarskapexcellens -


Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Forumet
  Intellectual Property of Managerial Grid
I am trying to determine who currently owns the in...
     
 
  Interpreting Managerial Grid Scores
I have conducted the assessment and am getting sco...
     
 
  Applying Blake and Mouton’s Managerial Grid
In an article about Blake and Mouton’s model it is...
     
 
  What are the Most Important Leadership Characteristics?
Recently, Cuddy, Kohut and Neffinger argue that tw...
     
 
  Industry Specific Managerial Grid
The grid theory is not doubt relevant, but there s...
     
 
  Versatile Managers Can Adapt their Managerial Grid Style
Grids and technical explanations of manager styles...
     
 
  Critics on Managerial Grid
I'm not sure that this grid exist in reality. You ...
     
 
  The Grid and the Questionnaire with the Grid
In another forum, the one of Spanish, somebody ask...
     
 
  Grid and Organitational Development (OD)
Of certain way one register to the grid within org...
     
 
  The Book and Its Content Beyond the Simple Graph
The book is gorgeous. It indicates, in addition, a...
     
 
  Leadership Self Assesment Tools
As mentioned in my profile, I am currently complet...
     
 
  New Managerial Grid Releases
The article refers to Grid Release 1.0 (1964). Sin...
     
 
  Grid is an oldie but a goodie
Although Blake's and Mouton's Grid was developed i...
     
 

Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Premium

Expert Tips (ENG) - Managerial Grid Premium
 

Five Types of Conflict Management (Blake and Mouton)Bli Medlem

On the same basis of the attitudes of the manager ...
Usage (application): Conflict Management
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership BehaviorBli Medlem

Following six short behavioral tips can help you t...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

How to Develop your Own Management PhilosophyBli Medlem

In an article “When should a leader be directive o...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline TransitionBli Medlem

Moving from one manager level/phase to the followi...
Usage (application): Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?Bli Medlem

Although it is not necessary to be interested in o...
Usage (application): Human Resources, Leadership
 
 

Resurser - Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Premium
 

Nyheter om Ledningsstyrning Blake Och MoutonBli Medlem


     
 

Nyheter om Ledningsmatris ModellBli Medlem


     
 

Videor om Ledningsstyrning Blake Och MoutonBli Medlem


     
 

Videor om Ledningsmatris ModellBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledningsstyrning Blake Och MoutonBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledningsmatris ModellBli Medlem


     
 

Mer om Ledningsstyrning Blake Och MoutonBli Medlem


     
 

Mer om Ledningsmatris ModellBli Medlem


     

Jämför Managerial Grid med : Teori X Teori Y  |  Faciliteringstilar  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Förväntansteori  |  Krishantering  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Kontingenttheori Vroom


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.