Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) - Blake och Mouton

Kunskapscenter

   

Identifierar fem olika ledarskapsstilar som baseras på den vikt som läggs till personal och för produktion. Förklaring till Ledningsmatris / Ledarskapsstilsmatris (Managerial Grid) av Blake och Mouton. (1964)

Bidraget kommer från: F.M. van Eersel

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Blake och Mouton. Managerial Grid Vad är Managerial grid/ledarskapsmatrisen modellen? Beskrivning

Ledarskapsmatrisen av Robert Blake och Jane Mouton är en beteende ledarskapmodell. I rutnätet representeras vikten och fokus på produktionen av en skala ett till nio på den horisontella axeln (x-axeln). Vikten och fokus på personalen representeras av en skala ett till nio på den vertikala axeln (y-axeln).

Notera att det enligt Blake och Mouton också är en tredje axel: Motivation som mäts från negativt till (drivet av rädsla) till positivt (som är drivet av lust).

Konceptet skiljer ut 5 olika ledarskapsstilar, baserat på den vikt som läggs på personal och för produktionen:

 1. Utarmad/Försvagad stil (låg produktion/ lågt värde produktionspersonal)
  • Beskrivning: En delegera och försvinna ledningstsil Helt enkelt en lat approach.
  • Egenskaperna: Chefen visar en låg omsorg för både personal och produktion. Han (eller hon) undviker att hamna i problem eller besvär. Hans huvudsakliga fokus är inte att hållas ansvarig för några fel.
  • Resulterar i: Oorganisation, missnöje och disharmoni tack vare brist på ett effektfullt ledarskap.
 2. Avslappnad stil (låg produktion/högt värde för personal)
  • Beskrivning: Ensidig hänsynsfull uppmärksamhet för behovet hos de anställda.
  • Egenskaperna: Den relationsorienterade chefen lägger stor vikt avseende personalen, men en liten vikt för produktionen. Han ägnar mycket uppmärksamhet för de anställdas trygghet och komfort. Han hoppas att denna kommer att öka resultatet. Ledaren är nästan inkompetent till att använda den mer straffande, mer tvingande och legitima förmågor. Denna oförmåga resulterar ifrån rädslan om du använder sådana förmågor kan äventyra relationerna med de andra lagmedlemmarna.
  • Resulterar i: En vanligtvis vänskaplig atmosfär, men inte nödvändigtvis  produktivt.
 3. Producerande eller Förstörande stil (Hög produktion/lågt på personal)
  • Beskrivning: Auktoritär person- eller låt gå/tillmötesgående ledare.
  • Egenskaperna: Den uppgiftsorienterade chefen är enväldig, har en stor omsorg för produktionen och en låg omsorg för personalen. Ledaren finner de anställdas behov som oviktiga och ser dem endast som ett medel att nå slutmålet. Ledaren erbjuder sina anställda pengar och förväntar sig resultat tillbaka. Det finns lite eller ingen tillåtelse för samarbete eller samverkan. Han pressar sina anställda med hjälp av regler och bestraffningar att uppnå företagets mål. Tungt uppgiftsorienterade personer är mycket starka på scheman. De är intoleranta med vad de ser som meningsskiljaktighet (det kan just bara vara någons kreativitet). Denna hårda stil baseras på teori X av Douglas McGregor. Den är ofta tillämpas ofta vid företag som ligger på kanten till verkligt eller uppfattade fel, liksom i Krishantering.

  • Resulterar i: Medans hög produktion är uppnåeligt kortsiktigt, kan mycket komma att förloras och med en ofrånkomligt hög arbetsomsättning.

 4. Medelsvenssonstil (medelproduktion/medelpersonal).
  • Beskrivning: Chefen försöker att balansera mellan de konkurrerande målet hos företaget och behoven hos arbetarna.
  • Egenskaperna: Chefen bryr sig om både personalen och produktionen och hoppas på att uppnå ett godtagbart resultat. Ledaren tror att det mest någon kan göra.
  • Resulterar i: Kompromisser däri varken produktionens eller personalens behov är fullständigt uppfyllda.
 5. Lagstil (hög produktion/högt på personal).
  1. Beskrivning: Det ultimata. Chefen ägnar sig mycket åt både personalen och produktionen. Motivationen är hög.
  2. Egenskaperna: Denna mjuka stil baseras på förslagen från Teori Y av Douglas McGregor. Chefen uppmuntrar till teamwork och engagemang bland de anställda. Denna stil betonar att de anställda känner sig som en del av företagsfamiljen och att involvera dem i en förståelse för ett organisatoriskt syfte och att bestämma produktionens behov.
  3. Resulterar i: Lagmiljö som baseras på förtroende och respekt, som leder till hög tillfredsställelse och motivation och som ett resultatet en höga produktion.

Även kallad: Ledarskapsmatris.


Ursprunget till Managerial Grid. Historia

Medans de agerade som rådgivare till Exxon, Robert Blake och Jane Mouton  kom fram till att det finns många beteenden och motivationer i mitten på  x- och y-ytterligheterna från Douglas McGregor. Blake och Mouton upptäcker att en ledningsbeteendemodell med tre axlar (omsorg för produktion, omsorg för personer, motivation) var en mer rättviss framställning av verkligheten.


Användningen av Managerial Grid. Användningsområden

Analysera eller coacha åt en chef, i synnerhet vad gäller relationsfärdigheter som: hanterar kritiken, initiative, beslutsfattandet, konfliktupplösning, försvar (som uttrycker åsikter, idéer), undersökningen (informationssökning) och spänst (reagera på problem eller fel).


Styrkor med Managerial Grid. Fördelar

 • Genom att använda rutnätsmodellen gör de olika ledarskapsstilarna mätbara i en viss bestämd utsträckning och tillåter mer än två konkurrerande val (X kontra Y). Den säkerställda mätningen är viktig, på grund av tendensen hos chefer till självbedrägeri och överdrift. 80% av alla personer klassar sig som 9.9! När detta diskuteras genom att använda rutnätet, så reducerasdetta nummer till 20%.
 • Genom att använda en modell gör det lättare att öppet diskutera beteende- och förbättringshandlingar.

Begränsningar med Managerial Grid. Nackdelar

 • Det finns fler dimensioner i ledarskaper som kan vara relevanta.
 • Modellen försummar i stort betydelsen till interna och yttre tvång, sammanhang, omständigheter och situationen.

Bok: Blake, R. & Mouton, J. (1964) - Managerial Grid: Det nyckel- till ledarskapexcellens -


Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Forumet
  Intellectual Property of Managerial Grid
I am trying to determine who currently owns the intellectual property rights on the managerial grid. Would appreciate any information you can provide....
     
 
  Interpreting Managerial Grid Scores
I have conducted the assessment and am getting scorers 7 on people and 8 on task and when I plot this, it is giving Team Leader style. But actually the person does not have a team leader style.
So how do we we figure it out on the scores given? ...
     
 
  Applying Blake and Mouton’s Managerial Grid
In an article about Blake and Mouton’s model it is described how to put the Managerial Grid successfully into use. The authors identified three steps, which will be outlined below:

1. Leadership Style Identification: It is important...
     
 
  What are the Most Important Leadership Characteristics?
Recently, Cuddy, Kohut and Neffinger argue that two particular traits or characteristics - Warmth and Strength - are critical in leadership performance. These 2 traits are most influential when we're judging others, they underlie our emotional...
     
 
  Industry Specific Managerial Grid
The grid theory is not doubt relevant, but there should be more research on specific industries such as steel, service industry, etc.
Does anyone have more information about sector specific versions of the managerial grid of Blake and Mouton? Th...
     
 
  Versatile Managers Can Adapt their Managerial Grid Style
Grids and technical explanations of manager styles and characteristics are useful in providing context. Motivation is a much bigger influence than may be obvious.
Also, the "versatility" of a given manager is extremely important. A versatile ...
     
 
  Critics on Managerial Grid
I'm not sure that this grid exist in reality. You will never achieve a good production level with demotivatived persons and vice versa....
     
 
  The Grid and the Questionnaire with the Grid
In another forum, the one of Spanish, somebody asks for the questionnaire to apply it and to relate it to the grill. There was a shining answer in which it is indicated that it is much more than a simple questionnaire, offered by Barrios. And I add: ...
     
 
  Grid and Organitational Development (OD)
Of certain way one register to the grid within organizational development (DO / OD), by its considerations and their historical moment. The OD is the participation of the specialists of the conduct in the administration. The original axes of the book...
     
 
  The Book and Its Content Beyond the Simple Graph
The book is gorgeous. It indicates, in addition, as the leadership styles are generated, the substyles, the style facades. And as a headquarters style brings about diversity of styles in the subordinates, not infrequently, its polarization. It also r...
     
 
  Leadership Self Assesment Tools
As mentioned in my profile, I am currently completing a Programme for Management Development. As an assignment, I need to compile a personel plan of where I invisage to be in the next 5 years. I therefore would like to compile a self assesment of m...
     
 
  New Managerial Grid Releases
The article refers to Grid Release 1.0 (1964). Since then the New Leadership Grid Release 5.0 has integrated an extra dimension and 2 new styles, which address situationalism.
Best regards,
Dr. Arnulf D. Schircks, certified Grid-Trainer (se...
     
 
  Grid is an oldie but a goodie
Although Blake's and Mouton's Grid was developed in the 1960's I think it captured the very essence of how to assess managers.
Most organisations assess managers against getting the TASK done against time (the HOW) and of course this is w...
     
 

Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Premium

Expert Tips (ENG) - Managerial Grid Premium
 

Five Types of Conflict Management (Blake and Mouton)

On the same basis of the attitudes of the manager (concern for production and/or for people), Blake and Mouton (1964) also presented a conceptual sche...
Usage (application): Conflict Management
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency:
1. L - LISTENING: Actively listening to others will help ...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

How to Develop your Own Management Philosophy

In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership”, the best way to develop you...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline Transition

Moving from one manager level/phase to the following in the Management / Leadership Pipeline is...
Usage (application): Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?

Although it is not necessary to be interested in or skilled at all four dimensions of relational work in order to succeed in your job, it is important...
Usage (application): Human Resources, Leadership
 
 

Resurser - Ledningsmatris | Ledarskapsstilsmatris Premium
 

Nyheter

Ledningsstyrning Blake Och Mouton
     
 

Nyheter

Ledningsmatris Modell
     
 

Videor

Ledningsstyrning Blake Och Mouton
     
 

Videor

Ledningsmatris Modell
     
 

Presentationer

Ledningsstyrning Blake Och Mouton
     
 

Presentationer

Ledningsmatris Modell
     
 

Mer

Ledningsstyrning Blake Och Mouton
     
 

Mer

Ledningsmatris Modell
     

Jämför Managerial Grid med : Teori X Teori Y  |  Faciliteringstilar  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Förväntansteori  |  Krishantering  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Kontingenttheori Vroom


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.