Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) - Blake och Mouton

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: F.M. van Eersel

40 itens • 933.772 visitas


Sammanfattning

Blake och Mouton. Managerial Grid Vad är Managerial grid/ledarskapsmatrisen modellen? Beskrivning

Ledarskapsmatrisen av Robert Blake och Jane Mouton är en beteende ledarskapmodell. I rutnätet representeras vikten och fokus på produktionen av en skala ett till nio på den horisontella axeln (x-axeln). Vikten och fokus på personalen representeras av en skala ett till nio på den vertikala axeln (y-axeln).

Notera att det enligt Blake och Mouton också är en tredje axel: Motivation som mäts från negativt till (drivet av rädsla) till positivt (som är drivet av lust).

Konceptet skiljer ut 5 olika ledarskapsstilar, baserat på den vikt som läggs på personal och för produktionen:

 1. Utarmad/Försvagad stil (låg produktion/ lågt värde produktionspersonal)
  • Beskrivning: En delegera och försvinna ledningstsil Helt enkelt en lat approach.
  • Egenskaperna: Chefen visar en låg omsorg för både personal och produktion. Han (eller hon) undviker att hamna i problem eller besvär. Hans huvudsakliga fokus är inte att hållas ansvarig för några fel.
  • Resulterar i: Oorganisation, missnöje och disharmoni tack vare brist på ett effektfullt ledarskap.
 2. Avslappnad stil (låg produktion/högt värde för personal)
  • Beskrivning: Ensidig hänsynsfull uppmärksamhet för behovet hos de anställda.
  • Egenskaperna: Den relationsorienterade chefen lägger stor vikt avseende personalen, men en liten vikt för produktionen. Han ägnar mycket uppmärksamhet för de anställdas trygghet och komfort. Han hoppas att denna kommer att öka resultatet. Ledaren är nästan inkompetent till att använda den mer straffande, mer tvingande och legitima förmågor. Denna oförmåga resulterar ifrån rädslan om du använder sådana förmågor kan äventyra relationerna med de andra lagmedlemmarna.
  • Resulterar i: En vanligtvis vänskaplig atmosfär, men inte nödvändigtvis  produktivt.
 3. Producerande eller Förstörande stil (Hög produktion/lågt på personal)
  • Beskrivning: Auktoritär person- eller låt gå/tillmötesgående ledare.
  • Egenskaperna: Den uppgiftsorienterade chefen är enväldig, har en stor omsorg för produktionen och en låg omsorg för personalen. Ledaren finner de anställdas behov som oviktiga och ser dem endast som ett medel att nå slutmålet. Ledaren erbjuder sina anställda pengar och förväntar sig resultat tillbaka. Det finns lite eller ingen tillåtelse för samarbete eller samverkan. Han pressar sina anställda med hjälp av regler och bestraffningar att uppnå företagets mål. Tungt uppgiftsorienterade personer är mycket starka på scheman. De är intoleranta med vad de ser som meningsskiljaktighet (det kan just bara vara någons kreativitet). Denna hårda stil baseras på teori X av Douglas McGregor. Den är ofta tillämpas ofta vid företag som ligger på kanten till verkligt eller uppfattade fel, liksom i Krishantering.

  • Resulterar i: Medans hög produktion är uppnåeligt kortsiktigt, kan mycket komma att förloras och med en ofrånkomligt hög arbetsomsättning.

 4. Medelsvenssonstil (medelproduktion/medelpersonal).
  • Beskrivning: Chefen försöker att balansera mellan de konkurrerande målet hos företaget och behoven hos arbetarna.
  • Egenskaperna: Chefen bryr sig om både personalen och produktionen och hoppas på att uppnå ett godtagbart resultat. Ledaren tror att det mest någon kan göra.
  • Resulterar i: Kompromisser däri varken produktionens eller personalens behov är fullständigt uppfyllda.
 5. Lagstil (hög produktion/högt på personal).
  1. Beskrivning: Det ultimata. Chefen ägnar sig mycket åt både personalen och produktionen. Motivationen är hög.
  2. Egenskaperna: Denna mjuka stil baseras på förslagen från Teori Y av Douglas McGregor. Chefen uppmuntrar till teamwork och engagemang bland de anställda. Denna stil betonar att de anställda känner sig som en del av företagsfamiljen och att involvera dem i en förståelse för ett organisatoriskt syfte och att bestämma produktionens behov.
  3. Resulterar i: Lagmiljö som baseras på förtroende och respekt, som leder till hög tillfredsställelse och motivation och som ett resultatet en höga produktion.

Även kallad: Ledarskapsmatris.


Ursprunget till Managerial Grid. Historia

Medans de agerade som rådgivare till Exxon, Robert Blake och Jane Mouton  kom fram till att det finns många beteenden och motivationer i mitten på  x- och y-ytterligheterna från Douglas McGregor. Blake och Mouton upptäcker att en ledningsbeteendemodell med tre axlar (omsorg för produktion, omsorg för personer, motivation) var en mer rättviss framställning av verkligheten.


Användningen av Managerial Grid. Användningsområden

Analysera eller coacha åt en chef, i synnerhet vad gäller relationsfärdigheter som: hanterar kritiken, initiative, beslutsfattandet, konfliktupplösning, försvar (som uttrycker åsikter, idéer), undersökningen (informationssökning) och spänst (reagera på problem eller fel).


Styrkor med Managerial Grid. Fördelar

 • Genom att använda rutnätsmodellen gör de olika ledarskapsstilarna mätbara i en viss bestämd utsträckning och tillåter mer än två konkurrerande val (X kontra Y). Den säkerställda mätningen är viktig, på grund av tendensen hos chefer till självbedrägeri och överdrift. 80% av alla personer klassar sig som 9.9! När detta diskuteras genom att använda rutnätet, så reducerasdetta nummer till 20%.
 • Genom att använda en modell gör det lättare att öppet diskutera beteende- och förbättringshandlingar.

Begränsningar med Managerial Grid. Nackdelar

 • Det finns fler dimensioner i ledarskaper som kan vara relevanta.
 • Modellen försummar i stort betydelsen till interna och yttre tvång, sammanhang, omständigheter och situationen.

Bok: Blake, R. & Mouton, J. (1964) - Managerial Grid: Det nyckel- till ledarskapexcellens


Särskild Intressegrupp SIG

Ledningsbeteende Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (50 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Ledningsbeteende. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Ledningsbeteende

 

Applying Blake and Mouton’s Managerial Grid
In an article about Blake and Mouton’s model it is described how to put the Managerial Grid successfully into use. The authors identified three steps, which will be outlined below: 1. Leadership St...
5
 
New Managerial Grid Releases
The article refers to Grid Release 1.0 (1964). Since then the New Leadership Grid Release 5.0 has integrated an extra dimension and 2 new styles, which address situationalism. Best regards, Dr. Arnu...
5
 
1 kommentarer
Versatile Managers Can Adapt their Managerial Grid Style
Grids and technical explanations of manager styles and characteristics are useful in providing context. Motivation is a much bigger influence than may be obvious. Also, the "versatility" of a given m...
4
 
The Grid and the Questionnaire with the Grid
In another forum, the one of Spanish, somebody asks for the questionnaire to apply it and to relate it to the grill. There was a shining answer in which it is indicated that it is much more than a sim...
4
 
Interpreting Managerial Grid Scores
An assessment was conducted for someone and i am getting scores 7 on people and 8 on task and when I plot this, it is giving "Team Leader style". But actually this person does not have a team leader ...
3
 
What are the Most Important Leadership Characteristics?
Recently, Cuddy, Kohut and Neffinger argue that two particular traits or characteristics - Warmth and Strength - are critical in leadership performance. These 2 traits are most influential when we're ...
3
 
Industry Specific Versions of the Managerial Grid
The grid theory is no doubt relevant, but there should be more research on specific industries such as steel, service industry, etc. Does anyone have more information about sector specific versions o...
3
 
1 kommentarer
Critics on Managerial Grid
I'm not sure that this grid exist in reality. You will never achieve a good production level with demotivatived persons and vice versa....
3
 
The Book and Its Content Beyond the Simple Graph
The book is gorgeous. It indicates, in addition, as the leadership styles are generated, the substyles, the style facades. And as a headquarters style brings about diversity of styles in the subordina...
2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Ledningsbeteende. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Grid is an oldie but a goodie
Although Blake's and Mouton's Grid was developed in the 1960's I think it captured the very essence of how to assess managers. Most organisations assess managers against getting the TASK done against...
13
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Management Behavior (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Five Types of Conflict Management (Blake and Mouton)

Conflict Management
On the same basis of the attitudes of the manager (concern for production and/or for people), Blake and Mouton (1964) al...

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency: 1. L - LISTENING: Actively list...

How to Develop your Own Management Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership...

Recognizing Distressed Managers in Leadership Pipeline Transition

Coaching, Mentoring, Management Development, Leadership Development
Moving from one manager level/phase to the following in the Management / Leadership Pipeline is a difficult task. Freedm...

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership
Although it is not necessary to be interested in or skilled at all four dimensions of relational work in order to succee...
Informationskällor

Olika informationskällor om Ledningsbeteende. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


How to Become a Master Manager?

Introduction to Managing People. Know Thyself
This good introduction presentation is about how to be a Master Manager. By J. S. Osland, D. A. Kolb, I. M. Rubin and M....

Managerial Grid

Introduction
PowerPoint presentation introducing the Managerial Grid....

How to Manage Challenging Situations and Challenging People?

People Management, Conflict Management, Persuasion, Challenging Situations
This presentation is about the management of Conflicts, other challenging situations and about managing challenging peop...

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea...

Managerial Grid Diagram

Behavioral Leadership Styles
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Ledningsbeteende.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Managerial Grid med : Teori X Teori Y  |  Faciliteringstilar  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Förväntansteori  |  Krishantering  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Kontingenttheori Vroom


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Ledningsbeteende? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.