Benchmarkingmetod

Kunskapscenter

   

Intern, konkurrens, funktionell, generisk och samarbetsjämförelser/- benchmarking. Förklaring av jämförelser/benchmarking.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Benchmarkingmetodexempel Benchmarking är ett systematiskt verktyg som låter ett företag bestämma huruvida dess prestation av organisatoriska processer, och aktiviteter representerar det bästa (best practices). Benchmarking modeller är användbara till att bestämma hur väl en affärsenhet , en division, en organisation eller ett företag fungerar jämfört med en annan liknande organisation. Ett benchmark/jämförelse är en referenspunkt för en mätning. Termen "benchmark" kommer förmodligen ursprungligen från utförandet av dimensionella höjdmätningar av ett objekt på en arbetsbänk genom att använda en gradvis skala eller ett liknande verktyg och genom att använda ovansidan av arbetsbänken som ursprung för mätningarna.


Företagsjämförelser/ benchmarking är relaterade med Kaizen och konkurrensfördelstänkande(Competitive advantage).

 

Användningen av Benchmarking/Jämförelser. Fördelar

 • Förbättra kommunikationen
 • Professionalisera organisationen/processerna, eller för
 • Budgethänseenden
 • I outsourcing projekt

Traditionellt jämförs prestationmått med föregående mått från samma organisationen vid olika tider. Även om detta kan vara en god indikering av hur snabbt en förbättring sker inom organisationen, kan det vara så att även om organisationen förbättrar sig, så är konkurrenterna ännu bättre och snabbare...


Fem typer av Benchmarkingmetod

 1. Intern benchmarking (benchmarking inom ett företag, till exempel mellan affärsenheter)
 2. Konkurrens benchmarking (benchmarking av prestationer eller processer med konkurrenter)
 3. Funktionell benchmarking (benchmarking av motsvarande processer inom en industri)
 4. Generiskt benchmarking (jämför verksamheter mellan industrier som inte är relaterade)
 5. Samarbets benchmarking (utförd i samarbete med hjälp av grupper av företag (t.ex. dotterbolag multinationella i olika länder eller en industriorganisation).

Typiska steg i benchmarking processen

 • Definiera omfattningen
 • Välj benchmarkingpartners
 • Bestäm mätningsmetoder, enheter, indikatorer och metoder för datainsamling
 • Datainsamling
 • Analys av diskrepanser
 • Presentera resultaten och diskutera implikationerna/förbättringsområden och målen
 • Upprätta förbättringsplaner eller nya tillvägagångssätt
 • Övervaka utvecklingen och planera för fortlöpande jämförelse/ benchmarking.

Kostnader förknippat med benchmarking

Det finns kostnader relaterade till benchmarking, även om många företag ofta finner att det återbetalar sig självt. Den tre huvudsakliga typer av kostnader är:

 • Besökskostnader - Detta inkluderar hotellrum, resekostnader, mat, en gåva/tecken och borttappad arbetstid.
 • Tidskostnader - Medlemmarna i benchmarkingteamet kommer att investera tid på att forska kring problemen, på att finna ut exceptionella företag att studera, på besök och på genomförandet. Detta kommer att tillfälligt ta dem bort från deras vanliga uppgifter för delar av varje dag, så extra arbetskraft kan komma att krävas.
 • Benchmarking databaskostnader - Organisationer, som har institutionaliserat benchmarking in i deras dagliga rutiner finner att det är användbart att skapa och att underhålla en databas av de bästa utförandena/lösningarna "best practices" och företagen som är associerade med de olika "best practise" exemplen.

Begränsningar av benchmarkingen

 • Benchmarking är en tuff process som kräver mycket åtaganden för att lyckas med.
 • Tidskrävande och dyrt.
 • Mer än en gång händer det att benchmarking projekt slutar med att 'de skiljer sig mycket från oss' syndromet, eller från konkurrenternas försiktighet som hindrar det fria flödet av information vilket är viktigt.
 • Att jämföra prestationer och processer med "de bästa i klassen" är viktigt och görs bäst på en fortlöpande basis (konkurrenterna förbättrar deras processer också…).
 • Är framgången hos målföretaget sammankopplad med det som är jämfört /benchmarked? Är företagen jämförbara i strategi, storlek, modell, kultur?
 • Vad är baksidorna med ett införande och praktiserande?

Bok: Christopher E. Bogan, Michael J. English - Benchmarking for Best Practices -

Bok: Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum - Supply Chain Excellence -

Bok: Joe Zhu - Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking -


Benchmarkingmetod Forumet
  Benchmarking Graphics
Performing a benchmark basically means comparing your organization with other organizations and acting on the difference.
What graphics do you prefer to do the comparison?
In industry benchmarking or competitor analysis I prefer the medi...
     
 
  Benchmarking Approaches
Processing a benchmark often means investing a lot of time in getting relevant data and determining the best practices. What approaches do you use to get data? Most used systems are:
- Custom-made benchmarking system with online data delivery to...
     
 
  Upgrade to ISO9001:2015 from ISO9001:2008
I own a ISO 9001:2008 company and want to upgrade it from 9001:2008 to 9001:2015. I need to do an internal audit for it. I want to know how can I upgrade my ISO certification and what new modules have been added into it. And how can I manage these ne...
     
 
  Benchmarking Websites
In the past I had access to PwC's globalbestpractices.com, a product no longer offered by PwC.
They provided benchmarking reports using an exchange of information basis. Clients who participate in one of the benchmarking survey tools received re...
     
 
  Benchmarking in Seconday Sales in FMCG
I am trying to understand how various FMCG companies benchmark their secondary sales. Can somebody guide me?...
     
 
  Benchmarking Notes of Caution
1. Be sure apples are being benchmarked with apples only, and not with oranges. Believe me this is not an easy task.
2. Products are benchmarked based on their features having perceived utilities by the end beneficiary, which may not be the same...
     
 
  Hospital Benchmarking
If anyone have review of hospital medical record statistical performance especially in developing countries, please let me know....
     
 
  Benchmarking for Monopolies?
Reading through the article and the reactions I wonder what benefits a monopoly industry could achieve from benchmarking! Especially where a monopoly is not yet exposed to international competetion, unless of course forced by legislation....
     
 
  Conditions for Successful Benchmarking
Benchmarking is OBTAINED from the observation of other firms that are identified as the best (or sufficiently good) in the processes of interest.

Benchmarking is AIMED at improving the processes of an organization. It aims to achieve maxim...
     
 
  Benchmarking is One Source of Progress
Benchmarking seems to be one source of progress, it is a vision of the way to act to become the best one.
But it is always the use that the peoples do with the tools, desire of change? Desire of progress for what? With whom and why?...
     
 
  Airlines Benchmarking
If anybody has review of airlines organization benchmarking, please let me know.....
     
 
  What is Benchlearning?
Do you have any information about "benchlearning"? Thank you for your attention....
     
 
  IT Process Cycle Efficiency Benchmark
Does any one have an idea for the benchmark 'Process Cycle Efficiency in IT Processes' (specifically the ITIL change management process). Thanks for your comment!...
     
 
  Benchmarking Benefits
From my experience and study, I found additional to the mentioned benefits the following list of benchmarking advantages:
1. Define the price per unit of the product / service.
2. Use results to improve your organization strategy.
     
 
  Benchmark in Value Chain Analysis
Benchmarking is a framework based on recommendations from the findings. This is a tool that can help to evaluate the action plan from time to an other. By benchmarking, you can know whether an institution is stagnant or dynamic....
     
 
  The Role of Benchmarking in Production vs. Quality
I'm in charge of both production and quality in my company. Given that those two functions are usually in collision, how can benchmarking help me to manage both functions efficiently without antagonism?...
     
 
  Benchmarking in Sailing
I'm trying to do benchmarking in sailing, it's the first time that my country is working in this project therefore I need some useful information in this matter. Is there anybody who can help me?...
     
 
  Benchmarking is a Reference Point
The way I see it, benchmarking is a reference point that is used as a comparison to everything that follows. If there is a new process in manufacturing and an audit it to be administered, then the first one becomes the benchmark to where all others a...
     
 
  How should I put together a Peer Group?
How do I determine the right companies to compose a Peer Group... Does anybody have an approach or criteria?...
     
 

Benchmarkingmetod Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Benchmarkingmetod Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Benchmarkingmetod Premium
  Best Practices or Next Practices?
C.K. Prahalad says best practices take companies only so far. At best they allow firms to catch up with their competitors, but it will not make them market leaders. Prahalad, who is obviously not the biggest fan of benchmarking, advises to loo...
     
 

Expert Tips (ENG) - Benchmarking Premium
 

Top 20 Benchmarking Mistakes

Below follows a list that I assembled of the most crucial benchmarking errors:
1. Not having concrete goals and objectives
2. Not est...
Usage (application): Checklist of Things to Avoid
 
 
 

How to Avoid Subjectivity in Benchmarking

The issue about best practices is that they're subjective given that organizations operating within the same industry are highly likely to have varyin...
Usage (application): How to Correct for Environmental Factors
 
 
 

3 Crucial Elements for Benchmarking

Benchmarking is a continuous, systematic process for evaluating the products, services and work processes of organizations that are recognized as repr...
Usage (application): Things to Remember when Planning Benchmarking
 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

To discover correctly what makes a business successful one has to look at BOTH thriving AND floundering companies to spot the qualities that separate ...
Usage (application): Benchmarking Best Practice
 
 
 

How to Select the Benchmarking Team

One of the most important elements in the preparation phase of a benchmark is the selection of the benchmarking team.
Although benchmarking can ...
Usage (application): Benchmarking Implementation
 
 
 

The Benchmarking Applications and Categories

You can benchmark any function or characteristic that you can observe or measure. Typically, the main categories used in benchmarking are:
...
Usage (application): What can be Benchmarked?
 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

During World War 2 the statistician A. Wald was assessing the vulnerability of airplanes to enemy fire. All the available data showed that some parts ...
Usage (application): Classical Example
 
 

Resurser - Benchmarkingmetod Premium
 

Nyheter

Benchmarking Metod
     
 

Nyheter

Jämförelse Result
     
 

Videor

Benchmarking Metod
     
 

Videor

Jämförelse Result
     
 

Presentationer

Benchmarking Metod
     
 

Presentationer

Jämförelse Result
     
 

Mer

Benchmarking Metod
     
 

Mer

Jämförelse Result
     

Jämför med Benchmarkingmetod: SWOT-analys  |  Strategidynamiken  |  Malcolm Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning  |  Spelteori (Nash)  |  Industriförändring  |  Utkontraktering  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Operationsanalys  |  Relationsmarknadsföring  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.