Benchmarkingmetod

Kunskapscenter

   

Intern, konkurrens, funktionell, generisk och samarbetsjämförelser/- benchmarking. Förklaring av jämförelser/benchmarking.

Innehåll

Premium

Benchmarkingmetodexempel Benchmarking är ett systematiskt verktyg som låter ett företag bestämma huruvida dess prestation av organisatoriska processer, och aktiviteter representerar det bästa (best practices). Benchmarking modeller är användbara till att bestämma hur väl en affärsenhet , en division, en organisation eller ett företag fungerar jämfört med en annan liknande organisation. Ett benchmark/jämförelse är en referenspunkt för en mätning. Termen "benchmark" kommer förmodligen ursprungligen från utförandet av dimensionella höjdmätningar av ett objekt på en arbetsbänk genom att använda en gradvis skala eller ett liknande verktyg och genom att använda ovansidan av arbetsbänken som ursprung för mätningarna.


Företagsjämförelser/ benchmarking är relaterade med Kaizen och konkurrensfördelstänkande(Competitive advantage).

 

Användningen av Benchmarking/Jämförelser. Fördelar

 • Förbättra kommunikationen
 • Professionalisera organisationen/processerna, eller för
 • Budgethänseenden
 • I outsourcing projekt

Traditionellt jämförs prestationmått med föregående mått från samma organisationen vid olika tider. Även om detta kan vara en god indikering av hur snabbt en förbättring sker inom organisationen, kan det vara så att även om organisationen förbättrar sig, så är konkurrenterna ännu bättre och snabbare...


Fem typer av Benchmarkingmetod

 1. Intern benchmarking (benchmarking inom ett företag, till exempel mellan affärsenheter)
 2. Konkurrens benchmarking (benchmarking av prestationer eller processer med konkurrenter)
 3. Funktionell benchmarking (benchmarking av motsvarande processer inom en industri)
 4. Generiskt benchmarking (jämför verksamheter mellan industrier som inte är relaterade)
 5. Samarbets benchmarking (utförd i samarbete med hjälp av grupper av företag (t.ex. dotterbolag multinationella i olika länder eller en industriorganisation).

Typiska steg i benchmarking processen

 • Definiera omfattningen
 • Välj benchmarkingpartners
 • Bestäm mätningsmetoder, enheter, indikatorer och metoder för datainsamling
 • Datainsamling
 • Analys av diskrepanser
 • Presentera resultaten och diskutera implikationerna/förbättringsområden och målen
 • Upprätta förbättringsplaner eller nya tillvägagångssätt
 • Övervaka utvecklingen och planera för fortlöpande jämförelse/ benchmarking.

Kostnader förknippat med benchmarking

Det finns kostnader relaterade till benchmarking, även om många företag ofta finner att det återbetalar sig självt. Den tre huvudsakliga typer av kostnader är:

 • Besökskostnader - Detta inkluderar hotellrum, resekostnader, mat, en gåva/tecken och borttappad arbetstid.
 • Tidskostnader - Medlemmarna i benchmarkingteamet kommer att investera tid på att forska kring problemen, på att finna ut exceptionella företag att studera, på besök och på genomförandet. Detta kommer att tillfälligt ta dem bort från deras vanliga uppgifter för delar av varje dag, så extra arbetskraft kan komma att krävas.
 • Benchmarking databaskostnader - Organisationer, som har institutionaliserat benchmarking in i deras dagliga rutiner finner att det är användbart att skapa och att underhålla en databas av de bästa utförandena/lösningarna "best practices" och företagen som är associerade med de olika "best practise" exemplen.

Begränsningar av benchmarkingen

 • Benchmarking är en tuff process som kräver mycket åtaganden för att lyckas med.
 • Tidskrävande och dyrt.
 • Mer än en gång händer det att benchmarking projekt slutar med att 'de skiljer sig mycket från oss' syndromet, eller från konkurrenternas försiktighet som hindrar det fria flödet av information vilket är viktigt.
 • Att jämföra prestationer och processer med "de bästa i klassen" är viktigt och görs bäst på en fortlöpande basis (konkurrenterna förbättrar deras processer också…).
 • Är framgången hos målföretaget sammankopplad med det som är jämfört /benchmarked? Är företagen jämförbara i strategi, storlek, modell, kultur?
 • Vad är baksidorna med ett införande och praktiserande?

Bok: Christopher E. Bogan, Michael J. English - Benchmarking for Best Practices -

Bok: Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum - Supply Chain Excellence -

Bok: Joe Zhu - Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking -


Benchmarkingmetod Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (26 medlemmar)


Benchmarkingmetod Forumet  

Nya ämnen

  Upgrade to ISO9001:2015 from ISO9001:2008
I own a ISO 9001:2008 company and want to upgrade it from 9001:2008 to 9001:2015. I need to do an internal audit for it. I want to know how can I upgr...
     
 
  Benchmarking Approaches
Processing a benchmark often means investing a lot of time in getting relevant data and determining the best practices. What approaches do you use to ...
     
 
  Benchmarking Graphics
Performing a benchmark basically means comparing your organization with other organizations and acting on the difference.
What graphics do you pr...
     
 

Best Practices - Benchmarkingmetod
  Benchmarking Notes of Caution
1. Be sure apples are being benchmarked with apples only, and not with oranges. Believe me this is not an easy task.
2. Products are benchmarked ...
     
 
  Best Practices or Next Practices?
C.K. Prahalad says best practices take companies only so far. At best they allow firms to catch up with their competitors, but it will not make...
     
 
  Benchmarking for Monopolies?
Reading through the article and the reactions I wonder what benefits a monopoly industry could achieve from benchmarking! Especially where a monopoly ...
     
 
  Conditions for Successful Benchmarking
Benchmarking is OBTAINED from the observation of other firms that are identified as the best (or sufficiently good) in the processes of interest.
...
     
 
  Benchmarking is One Source of Progress
Benchmarking seems to be one source of progress, it is a vision of the way to act to become the best one.
But it is always the use that the peopl...
     
 
  Airlines Benchmarking
If anybody has review of airlines organization benchmarking, please let me know.....
     
 Allt du behöver veta om management


  Hospital Benchmarking
If anyone have review of hospital medical record statistical performance especially in developing countries, please let me know....
     
 
  Japanese Benchmarking: DANTOTSU
A Japanese word related to benchmarking is: DANTOTSU. It means: The way to be the best out of the bests....
     
 
  Benchmarking and Quality (ISO 9001)
Hello, I am looking for information about the relation between benchmarking and quality. Is Benchmarking useful in a ISO9001 quality certification pro...
     
 
  Advantages Generic Benchmarking
Comparing processes between unrelated industries (Generic Benchmarking) offers the following two advantages for a firm:
1. Possibility to impleme...
     
 
  Benchmarking Quotes and Proverbs
Here's a first quotation related to Benchmarking, let's collect them here:
If you know the enemy and know yourself, you need not fear the results...
     
 
  The Role of Benchmarking in Production vs. Quality
I'm in charge of both production and quality in my company. Given that those two functions are usually in collision, how can benchmarking help me to m...
     
 
  IT Process Cycle Efficiency Benchmark
Does any one have an idea for the benchmark 'Process Cycle Efficiency in IT Processes' (specifically the ITIL change management process). Thank...
     
 
  How should I put together a Peer Group?
How do I determine the right companies to compose a Peer Group... Does anybody have an approach or criteria?...
     
 
  Benchmark in Value Chain Analysis
Benchmarking is a framework based on recommendations from the findings. This is a tool that can help to evaluate the action plan from time to an other...
     
 
  Benchmarking Websites
In the past I had access to PwC's globalbestpractices.com, a product no longer offered by PwC.
They provided benchmarking reports using an exchan...
     
 
  Benchmarking in Community service
I would like to know how best benchmarking can be used in community service by various related companies...
     
 
  Benchmarking Benefits
From my experience and study, I found additional to the mentioned benefits the following list of benchmarking advantages:
1. Define the pr...
     
 
  What is Benchlearning?
Do you have any information about "benchlearning"? Thank you for your attention....
     
 
  Benchmarking is a Reference Point
The way I see it, benchmarking is a reference point that is used as a comparison to everything that follows. If there is a new process in manufacturin...
     
 
  Benchmarking in Sailing
I'm trying to do benchmarking in sailing, it's the first time that my country is working in this project therefore I need some useful information in t...
     
 

Expert Tips (ENG) - Benchmarking
 

Top 20 Benchmarking Mistakes

 
 
 

How to Avoid Subjectivity in Benchmarking

 
 
 

3 Crucial Elements for Benchmarking

 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

 
 
 

How to Select the Benchmarking Team

 
 
 

The Benchmarking Applications and Categories

 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Benchmarkingmetod
 

Nyheter om Benchmarking Metod


     
 

Nyheter om Jämförelse Result


     
 

Videor om Benchmarking Metod


     
 

Videor om Jämförelse Result


     
 

Presentationer om Benchmarking Metod


     
 

Presentationer om Jämförelse Result


     
 

Mer om Benchmarking Metod


     
 

Mer om Jämförelse Result


     Accelerera din managementkarriärJämför med Benchmarkingmetod: SWOT-analys  |  Strategidynamiken  |  Malcolm Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning  |  Spelteori (Nash)  |  Industriförändring  |  Utkontraktering  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Operationsanalys  |  Relationsmarknadsföring  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.