Benchmarkingmetod

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Intern, konkurrens, funktionell, generisk och samarbetsjämförelser/- benchmarking. Förklaring av jämförelser/benchmarking.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Benchmarkingmetodexempel Benchmarking är ett systematiskt verktyg som låter ett företag bestämma huruvida dess prestation av organisatoriska processer, och aktiviteter representerar det bästa (best practices). Benchmarking modeller är användbara till att bestämma hur väl en affärsenhet , en division, en organisation eller ett företag fungerar jämfört med en annan liknande organisation. Ett benchmark/jämförelse är en referenspunkt för en mätning. Termen "benchmark" kommer förmodligen ursprungligen från utförandet av dimensionella höjdmätningar av ett objekt på en arbetsbänk genom att använda en gradvis skala eller ett liknande verktyg och genom att använda ovansidan av arbetsbänken som ursprung för mätningarna.


Företagsjämförelser/ benchmarking är relaterade med Kaizen och konkurrensfördelstänkande(Competitive advantage).

 

Användningen av Benchmarking/Jämförelser. Fördelar

 • Förbättra kommunikationen
 • Professionalisera organisationen/processerna, eller för
 • Budgethänseenden
 • I outsourcing projekt

Traditionellt jämförs prestationmått med föregående mått från samma organisationen vid olika tider. Även om detta kan vara en god indikering av hur snabbt en förbättring sker inom organisationen, kan det vara så att även om organisationen förbättrar sig, så är konkurrenterna ännu bättre och snabbare...


Fem typer av Benchmarkingmetod

 1. Intern benchmarking (benchmarking inom ett företag, till exempel mellan affärsenheter)
 2. Konkurrens benchmarking (benchmarking av prestationer eller processer med konkurrenter)
 3. Funktionell benchmarking (benchmarking av motsvarande processer inom en industri)
 4. Generiskt benchmarking (jämför verksamheter mellan industrier som inte är relaterade)
 5. Samarbets benchmarking (utförd i samarbete med hjälp av grupper av företag (t.ex. dotterbolag multinationella i olika länder eller en industriorganisation).

Typiska steg i benchmarking processen

 • Definiera omfattningen
 • Välj benchmarkingpartners
 • Bestäm mätningsmetoder, enheter, indikatorer och metoder för datainsamling
 • Datainsamling
 • Analys av diskrepanser
 • Presentera resultaten och diskutera implikationerna/förbättringsområden och målen
 • Upprätta förbättringsplaner eller nya tillvägagångssätt
 • Övervaka utvecklingen och planera för fortlöpande jämförelse/ benchmarking.

Kostnader förknippat med benchmarking

Det finns kostnader relaterade till benchmarking, även om många företag ofta finner att det återbetalar sig självt. Den tre huvudsakliga typer av kostnader är:

 • Besökskostnader - Detta inkluderar hotellrum, resekostnader, mat, en gåva/tecken och borttappad arbetstid.
 • Tidskostnader - Medlemmarna i benchmarkingteamet kommer att investera tid på att forska kring problemen, på att finna ut exceptionella företag att studera, på besök och på genomförandet. Detta kommer att tillfälligt ta dem bort från deras vanliga uppgifter för delar av varje dag, så extra arbetskraft kan komma att krävas.
 • Benchmarking databaskostnader - Organisationer, som har institutionaliserat benchmarking in i deras dagliga rutiner finner att det är användbart att skapa och att underhålla en databas av de bästa utförandena/lösningarna "best practices" och företagen som är associerade med de olika "best practise" exemplen.

Begränsningar av benchmarkingen

 • Benchmarking är en tuff process som kräver mycket åtaganden för att lyckas med.
 • Tidskrävande och dyrt.
 • Mer än en gång händer det att benchmarking projekt slutar med att 'de skiljer sig mycket från oss' syndromet, eller från konkurrenternas försiktighet som hindrar det fria flödet av information vilket är viktigt.
 • Att jämföra prestationer och processer med "de bästa i klassen" är viktigt och görs bäst på en fortlöpande basis (konkurrenterna förbättrar deras processer också…).
 • Är framgången hos målföretaget sammankopplad med det som är jämfört /benchmarked? Är företagen jämförbara i strategi, storlek, modell, kultur?
 • Vad är baksidorna med ett införande och praktiserande?

Bok: Christopher E. Bogan, Michael J. English - Benchmarking for Best Practices -

Bok: Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum - Supply Chain Excellence -

Bok: Joe Zhu - Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking -


Benchmarkingmetod Forumet
  Benchmarking Graphics
Performing a benchmark basically means comparing y...
     
 
  Benchmarking Approaches
Processing a benchmark often means investing a lot...
     
 
  Upgrade to ISO9001:2015 from ISO9001:2008
I own a ISO 9001:2008 company and want to upgrade ...
     
 
  Benchmarking Websites
In the past I had access to PwC's globalbestpracti...
     
 
  Benchmarking Notes of Caution
1. Be sure apples are being benchmarked with apple...
     
 
  Hospital Benchmarking
If anyone have review of hospital medical record s...
     
 
  Benchmarking for Monopolies?
Reading through the article and the reactions I wo...
     
 
  Conditions for Successful Benchmarking
Benchmarking is OBTAINED from the observation of o...
     
 
  Benchmarking is One Source of Progress
Benchmarking seems to be one source of progress, i...
     
 
  Airlines Benchmarking
If anybody has review of airlines organization ben...
     
 
  What is Benchlearning?
Do you have any information about "benchlearning"?...
     
 
  IT Process Cycle Efficiency Benchmark
Does any one have an idea for the benchmark 'Pr...
     
 
  Benchmarking Benefits
From my experience and study, I found additional t...
     
 
  Benchmark in Value Chain Analysis
Benchmarking is a framework based on recommendatio...
     
 
  The Role of Benchmarking in Production vs. Quality
I'm in charge of both production and quality in my...
     
 
  Benchmarking in Sailing
I'm trying to do benchmarking in sailing, it's the...
     
 
  Benchmarking is a Reference Point
The way I see it, benchmarking is a reference poin...
     
 
  How should I put together a Peer Group?
How do I determine the right companies to compose ...
     
 
  Benchmarking in Community service
I would like to know how best benchmarking can be ...
     
 

Benchmarkingmetod Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Benchmarkingmetod Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Benchmarkingmetod Premium
  Best Practices or Next Practices?
C.K. Prahalad says best practices take companie...
     
 

Expert Tips (ENG) - Benchmarking Premium
 

Top 20 Benchmarking MistakesBli Medlem

Below follows a list that I assembled of the most ...
Usage (application): Checklist of Things to Avoid
 
 
 

How to Avoid Subjectivity in BenchmarkingBli Medlem

The issue about best practices is that they're sub...
Usage (application): How to Correct for Environmental Factors
 
 
 

3 Crucial Elements for BenchmarkingBli Medlem

Benchmarking is a continuous, systematic process f...
Usage (application): Things to Remember when Planning Benchmarking
 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During BenchmarkingBli Medlem

To discover correctly what makes a business succes...
Usage (application): Benchmarking Best Practice
 
 
 

How to Select the Benchmarking TeamBli Medlem

One of the most important elements in the preparat...
Usage (application): Benchmarking Implementation
 
 
 

The Benchmarking Applications and CategoriesBli Medlem

You can benchmark any function or character...
Usage (application): What can be Benchmarked?
 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During BenchmarkingBli Medlem

During World War 2 the statistician A. Wald was as...
Usage (application): Classical Example
 
 

Resurser - Benchmarkingmetod Premium
 

Nyheter om Benchmarking MetodBli Medlem


     
 

Nyheter om Jämförelse ResultBli Medlem


     
 

Videor om Benchmarking MetodBli Medlem


     
 

Videor om Jämförelse ResultBli Medlem


     
 

Presentationer om Benchmarking MetodBli Medlem


     
 

Presentationer om Jämförelse ResultBli Medlem


     
 

Mer om Benchmarking MetodBli Medlem


     
 

Mer om Jämförelse ResultBli Medlem


     

Jämför med Benchmarkingmetod: SWOT-analys  |  Strategidynamiken  |  Malcolm Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning  |  Spelteori (Nash)  |  Industriförändring  |  Utkontraktering  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Operationsanalys  |  Relationsmarknadsföring  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.