Benchmarkingmetod

Kunskapscenter




Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

109 itens • 703.142 visitas


Sammanfattning

Benchmarkingmetodexempel Benchmarking är ett systematiskt verktyg som låter ett företag bestämma huruvida dess prestation av organisatoriska processer, och aktiviteter representerar det bästa (best practices). Benchmarking modeller är användbara till att bestämma hur väl en affärsenhet , en division, en organisation eller ett företag fungerar jämfört med en annan liknande organisation. Ett benchmark/jämförelse är en referenspunkt för en mätning. Termen "benchmark" kommer förmodligen ursprungligen från utförandet av dimensionella höjdmätningar av ett objekt på en arbetsbänk genom att använda en gradvis skala eller ett liknande verktyg och genom att använda ovansidan av arbetsbänken som ursprung för mätningarna.


Företagsjämförelser/ benchmarking är relaterade med Kaizen och konkurrensfördelstänkande(Competitive advantage).

 

Användningen av Benchmarking/Jämförelser. Fördelar

 • Förbättra kommunikationen
 • Professionalisera organisationen/processerna, eller för
 • Budgethänseenden
 • I outsourcing projekt

Traditionellt jämförs prestationmått med föregående mått från samma organisationen vid olika tider. Även om detta kan vara en god indikering av hur snabbt en förbättring sker inom organisationen, kan det vara så att även om organisationen förbättrar sig, så är konkurrenterna ännu bättre och snabbare...


Fem typer av Benchmarkingmetod

 1. Intern benchmarking (benchmarking inom ett företag, till exempel mellan affärsenheter)
 2. Konkurrens benchmarking (benchmarking av prestationer eller processer med konkurrenter)
 3. Funktionell benchmarking (benchmarking av motsvarande processer inom en industri)
 4. Generiskt benchmarking (jämför verksamheter mellan industrier som inte är relaterade)
 5. Samarbets benchmarking (utförd i samarbete med hjälp av grupper av företag (t.ex. dotterbolag multinationella i olika länder eller en industriorganisation).

Typiska steg i benchmarking processen

 • Definiera omfattningen
 • Välj benchmarkingpartners
 • Bestäm mätningsmetoder, enheter, indikatorer och metoder för datainsamling
 • Datainsamling
 • Analys av diskrepanser
 • Presentera resultaten och diskutera implikationerna/förbättringsområden och målen
 • Upprätta förbättringsplaner eller nya tillvägagångssätt
 • Övervaka utvecklingen och planera för fortlöpande jämförelse/ benchmarking.

Kostnader förknippat med benchmarking

Det finns kostnader relaterade till benchmarking, även om många företag ofta finner att det återbetalar sig självt. Den tre huvudsakliga typer av kostnader är:

 • Besökskostnader - Detta inkluderar hotellrum, resekostnader, mat, en gåva/tecken och borttappad arbetstid.
 • Tidskostnader - Medlemmarna i benchmarkingteamet kommer att investera tid på att forska kring problemen, på att finna ut exceptionella företag att studera, på besök och på genomförandet. Detta kommer att tillfälligt ta dem bort från deras vanliga uppgifter för delar av varje dag, så extra arbetskraft kan komma att krävas.
 • Benchmarking databaskostnader - Organisationer, som har institutionaliserat benchmarking in i deras dagliga rutiner finner att det är användbart att skapa och att underhålla en databas av de bästa utförandena/lösningarna "best practices" och företagen som är associerade med de olika "best practise" exemplen.

Begränsningar av benchmarkingen

 • Benchmarking är en tuff process som kräver mycket åtaganden för att lyckas med.
 • Tidskrävande och dyrt.
 • Mer än en gång händer det att benchmarking projekt slutar med att 'de skiljer sig mycket från oss' syndromet, eller från konkurrenternas försiktighet som hindrar det fria flödet av information vilket är viktigt.
 • Att jämföra prestationer och processer med "de bästa i klassen" är viktigt och görs bäst på en fortlöpande basis (konkurrenterna förbättrar deras processer också…).
 • Är framgången hos målföretaget sammankopplad med det som är jämfört /benchmarked? Är företagen jämförbara i strategi, storlek, modell, kultur?
 • Vad är baksidorna med ett införande och praktiserande?

Bok: Christopher E. Bogan, Michael J. English - Benchmarking for Best Practices

Bok: Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum - Supply Chain Excellence

Bok: Joe Zhu - Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking


Särskild Intressegrupp SIG

Benchmarkingmetod Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (19 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Benchmarkingmetod. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Benchmarkingmetod

 

Japanese Benchmarking: DANTOTSU
A Japanese word related to benchmarking is: DANTOTSU. It means: The way to be the best out of the bests....
12
 
Advantages Generic Benchmarking
Comparing processes between unrelated industries (Generic Benchmarking) offers the following two advantages for a firm: 1. Possibility to implement a leading practice from another industry into its o...
10
 
Benchmarking Quotes and Proverbs
Here's a first quotation related to Benchmarking, let's collect them here: If you know the enemy and know yourself, you need not fear the results of a hundred battles. Sun Tzu c. 544—496 BC, Militai...
9
 
Benchmarking Graphics
Performing a benchmark basically means comparing your organization with other organizations and acting on the difference. What graphics do you prefer to do the comparison? In industry benchmarking o...
4
 
Upgrade to ISO9001:2015 from ISO9001:2008
I own a ISO 9001:2008 company and want to upgrade it from 9001:2008 to 9001:2015. I need to do an internal audit for it. I want to know how can I upgrade my ISO certification and what new modules have...
4
 
6 kommentarer
The Role of Benchmarking in Production vs. Quality
I'm in charge of both production and quality in my company. Given that those two functions are usually in collision, how can benchmarking help me to manage both functions efficiently without antagonis...
4
 
3 kommentarer
How should I put together a Peer Group?
How do I determine the right companies to compose a Peer Group... Does anybody have an approach or criteria?...
3
 
3 kommentarer
Benchmark in Value Chain Analysis
Benchmarking is a framework based on recommendations from the findings. This is a tool that can help to evaluate the action plan from time to an other. By benchmarking, you can know whether an institu...
3
 
The Benefits of Benchmarking
From my experience and study, I found additional to the mentioned benchmarking benefits in the summary the following list of benchmarking advantages: 1. Define the price per unit of the product / ser...
3
 
What is Benchlearning?
Do you have any information about "benchlearning"? Thank you for your attention....
3
 
3 kommentarer
History of Benchmarking
Bullivant divides the history of benchmarking into five periods, namely: Phase 1 Reverse engineering (1950-1975): dissecting products from the competition in order to identify technical improvements ...
3
 
Websites Offering Benchmark Information
In the past I had access to PwC's globalbestpractices.com, a product no longer offered by PwC. They provided benchmarking reports using an exchange of information basis. Clients who participate in on...
3
 
1 kommentarer
IT Process Cycle Efficiency Benchmark
Does any one have an idea for the benchmark 'Process Cycle Efficiency in IT Processes' (specifically the ITIL change management process). Thanks for your comment!...
3
 
Benchmarking Approaches
Processing a benchmark often means investing a lot of time in getting relevant data and determining the best practices. What approaches do you use to get data? Most used systems are: - Custom-made be...
2
 
Benchmarking in Sailing
I'm trying to do benchmarking in sailing, it's the first time that my country is working in this project therefore I need some useful information in this matter. Is there anybody who can help me?...
-2
 
1 kommentarer
Benchmarking is a Reference Point
The way I see it, benchmarking is a reference point that is used as a comparison to everything that follows. If there is a new process in manufacturing and an audit it to be administered, then the fir...
-2
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Benchmarkingmetod. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Benchmarking Notes of Caution
1. Be sure apples are being benchmarked with apples only, and not with oranges. Believe me this is not an easy task. 2. Products are benchmarked based on their features having perceived utilities by ...
169
 
1 kommentarer

Best Practices or Next Practices?
C.K. Prahalad says best practices take companies only so far. At best they allow firms to catch up with their competitors, but it will not make them market leaders. Prahalad, who is obviously not the ...
99
 
31 kommentarer

Benchmarking for Monopolies?
Reading through the article and the reactions I wonder what benefits a monopoly industry could achieve from benchmarking! Especially where a monopoly is not yet exposed to international competetion, u...
61
 
1 kommentarer

Conditions for Successful Benchmarking
Benchmarking is OBTAINED from the observation of other firms that are identified as the best (or sufficiently good) in the processes of interest. Benchmarking is AIMED at improving the processes of...
60
 
2 kommentarer

Benchmarking is One Source of Progress
Benchmarking seems to be one source of progress, it is a vision of the way to act to become the best one. But it is always the use that the peoples do with the tools, desire of change? Desire of prog...
58
 
Airlines Benchmarking
If anybody has review of airlines organization benchmarking, please let me know.....
55
 
3 kommentarer

Hospital Benchmarking
If anyone have review of hospital medical record statistical performance especially in developing countries, please let me know....
22
 
1 kommentarer

Benchmarking and Quality (ISO 9001)
Hello, I am looking for information about the relation between benchmarking and quality. Is Benchmarking useful in a ISO9001 quality certification process? Thanks for your comments that will help me....
11
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Benchmarking (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Top 20 Benchmarking Mistakes

Checklist of Things to Avoid
Below follows a list that I assembled of the most crucial benchmarking errors: 1. Not having concrete goals and objecti...

How to Avoid Subjectivity in Benchmarking

How to Correct for Environmental Factors
The issue about best practices is that they're subjective given that organizations operating within the same industry ar...

3 Crucial Elements for Benchmarking

Things to Remember when Planning Benchmarking
Benchmarking is a continuous, systematic process for evaluating the products, services and work processes of organizatio...

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

Benchmarking Best Practice
To discover correctly what makes a business successful one has to look at BOTH thriving AND floundering companies to spo...

How to Select the Benchmarking Team

Benchmarking Implementation
One of the most important elements in the preparation phase of a benchmark is the selection of the benchmarking team. ...

The Benchmarking Applications and Categories

What can be Benchmarked?
You can benchmark any function or characteristic that you can observe or measure. Typically, the main categories used in...

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

Classical Example
During World War 2 the statistician A. Wald was assessing the vulnerability of airplanes to enemy fire. All the availabl...
Informationskällor

Olika informationskällor om Benchmarkingmetod. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


What is Benchmarking?

Benchmarking
In this video (with Spanish subtitles) 5 questions about benchmarking are answered: WHAT IS BENCHMARKING? It is an ac...

Benchmarking Introduction

Explaining Benchmarking Approach and Process
Introduction into the concept of Benchmarking by Luann Stokke, including the follwoing sections: 1. Benchmarking define...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Benchmarkingmetod.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med Benchmarkingmetod: SWOT-analys  |  Strategidynamiken  |  Malcolm Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning  |  Spelteori (Nash)  |  Industriförändring  |  Utkontraktering  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Operationsanalys  |  Relationsmarknadsföring  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Benchmarkingmetod? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.



Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 1-4-2023. Alla namn ™ av deras ägare.