BCG Matrisen

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

165 itens • 2.296.369 visitas


Sammanfattning

BCG Matrismetoden är det mest välkända portföljhanteringsverktyget. Det baseras på teorin om produktlivscykler.  Den utvecklades under tidigt 70-tal av Boston Consulting Group. BCG Matrisen kan användas till att bestämma vilka prioriteter som bör ges i produktportföljen hos en affärsenhet. För att se till det långsiktiga värdeskapandet, bör ett företag ha en portfölj av produkter som innehåller både hög-tillväxt produkter i behov av kassa tillskott och låg-tillväxt produkter som stärker kassan. Boston Consulting Group matrisen har 2 dimensioner: marknadsandel och marknadstillväxt. Grundidén bygger på att: om en produkt har en större marknadsandel, eller om en produkts marknad växer snabbare, då är det bättre för företaget.


BCG-matrisen De fyra segmenten hos BCG Matrisen

När du placerar produkterna i BCG-matrisen erbjuder den fyra kategorier för en portfölj i ett företag:

 • Stars Stjärnor (hög tillväxt, hög marknadsandel)
  • Stars använder och konsumerar större belopp från kassan. Stars är ledare i affären. Därför bör de också generera stora belopp till kassan.
  • Stars är vanligtvis grovt räknat i balans vad gäller netto kassaflödet. Emellertid om det behövs, skall alla ansträngningar göras för att behålla din marknadsandel hos Stjärnorna/Stars, därför att belöningen kommer att bli Kassakor/Cash Cows, om marknadsandelen bibehålles.
 • Cash Cows/Kassa Kor (lågt tillväxt, hög marknadsandel)
  • Vinst- och kassautvecklingen bör vara hög. På grund av den låga tillväxten, investeringar som är nödvändiga bör hållas på en låg nivå.
  • Cash Cows/Kassakor är ofta stars/stjärnor från gårdagen och de är basverksamheten i ett företag.
 • Dogs/Byrackor (lågt tillväxt, låg marknadsandel)
  • Undvik och minimera antalet av Dogs/Byrackor i företaget.
  • Håll ögonen på eventuella dyra räddningsplaner.
  • Dogs måste leverera bidrag till kassan, annars måste de likvideras.
 • Question Marks /? Frågetecknen (hög tillväxt, låg marknadsandel)
  • Question Marks/Frågetecknen har de sämsta kassa egenskaperna av alla, därför att de har stort kontant behov och genererar låga vinster, på grund av deras låga marknadsandel.
  • Om marknadsandelen blir oförändrad, kommer Question Marks att absorbera stora delar av kassan.
  • Antingen investera tungt, eller sälj av, eller inte investera alls och generera den typ av kassa som du kan. Öka marknadsandelen eller leverera kassa.

BCG Matris och en storlek passar för alla (one size fits all) strategier

BCG Matrismetoden kan hjälpa till att förstå ett vanligt förekommande strategifel: att ha en storlek som passar alla strategi tillvägagångssätt, såsom ett generiskt tillväxtmål (9 procent per år) eller ett generiskt return on capital av t.ex. 9.5% för ett helt företag.

I ett sådant scenario:

 • Cash Cows/Kassakornas affärsenheter kommer lätt att nå deras vinstmål. Deras ledning har ett lätt jobb. Beslutsfattarna/ledarna lovordas ändå i alla fall. Ännu värre, de tillåts ofta att reinvestera stora belopp i deras redan fullt utvecklade affärer.
 • Dogs/Byrackornas affärsenheter slåss i en omöjlig strid, och ännu värre nu och då görs investeringar. Dessa är hopplösa försök "att vända affären runt till något positivt".
 • Som ett resultat kommer alla Question Marks/? och Stars/Stjärnor mottaga - endast medelmåttiga kapitalinvesteringar. På så sätt kan de aldrig bli Cash Cows/Kassakor. Detta dåligt investerade kapital är ett slöseri med pengar. Antingen skall dessa SBUs/Strategiska affärsenheter erhålla tillräckligt med kapitalsatsningar för att möjliggöra för dem att uppnå en verklig marknadsdominans och bli Cash Cows/Kassakor (eller stars), eller annars bör företaget klokt nog i att minska på dessa investeringarna. De kan sedan försöka att få eventuellt något kapital från de Question Marks/? som inte blev utvalda.

Annan användning av och fördelar med BCG Matrisen

 • Om ett företag är i stånd att använda erfarenhetskurvan till dess fördel, då bör det kunna tillverka och sälja de nya produkterna till ett pris som är tillräckligt lågt för att få ett tidigt ledarskap vad gäller marknadsandelar. När de blir en Star/Stjärna, så är det förutbestämt att de ska bli lönsamma.
 • BCG-modellen är till hjälp för chefer som ska utvärdera balanserna i ett företags nuvarande portfölj av de olika Stars, Cash Cows, Question Marks och Dogs.
 • BCG-metoden är tillämpbar för stora företag som söker volym- och erfarenhetseffekter.
 • Modellen är enkla och lätt att förstå.
 • Den utger en grund för management att besluta och förbereda sig för framtida handlingar och steg.

Begränsningar med BCG Matrisen

Några begränsningar som Boston Consulting Group matrisen innehåller:

 • Den negligerar effekterna av synergi mellan affärsenheterna.

 • En hög marknadsandel är inte den enda framgångsfaktorn.

 • Marknadstillväxt är inte den enda indikatorn för attraktivitet hos en marknad.

 • Ibland kan Dogs erhålla ännu mer kassa som Cash Cows.

 • Problemen med att få tillgång till fakta och rätt data om marknadsandelar och marknadstillväxt.

 • Det finns inte någon klar definition på vad som utgör en "marknad".

 • En stor marknadsandel leder inte nödvändigtvis till lönsamhet hela tiden.

 • Modellen använder endast två dimensioner - marknadsandelar och tillväxttakt. Detta kan fresta management att framhäva en särskild produkt eller att ta bort den för tidigt.

 • En affär med en låg marknadsandel kan också vara lönsam.

 • Modellen försummar de mindre konkurrenterna, som har snabbt växande marknadsandelar.

Bok: Carl W. Stern, George Stalk - Perspectives on Strategy from The Boston Consulting Group


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Strategisk Portföljhantering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (30 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Strategisk Portföljhantering.


The BCG Matrix and Synergy Effects
(How) could the the BCG Matrix be adapted to include synergy effects between business units? (...)
12
 
2 kommentarer
BCG in Emerging or Fragmented Markets
The tool is really great, but how to use it in fragmented industries where there is a lack of information making almost (...)
10
 
1 kommentarer
Use of BCG Matrix in India
Which industries or Firms in India are using the BCG Matrix? (...)
10
 
1 kommentarer
Advantages and Disadvantages of Portfolio Planning Tools
What are the pros and cons of portfolio planning tools like the BCG Matrix or the GE/McKinsey matrix? (...)
10
 
1 kommentarer
Application of BCG Matrix in Forestry
Hello everyone, does anybody can help me with application of BCG matrix in forestry?
Currently I am working on a pr (...)
10
 
1 kommentarer
BCG Matrix: not in All Cases
The matrix does not consider the place of traditional/generic products that companies maintain in their product lines th (...)
9
 
Cash Cows Should Fund Stars in BCG Matrix
I think the cash cows should fund stars if they are cash hungry. (...)
7
 
1 kommentarer
Question Mark Strategies and Examples
What type of strategy and policies may be used by an organization or business unit for a product line which falls into t (...)
6
 
Not useful for Competitive Analysis
i am not sure if this matrix works to create a competition map, it does not work like swot chart. It's merely plotting t (...)
6
 
Modified BCG Matrix 2.0
Harvard Business Review labelled the BCG Matrix as one of the frameworks that changed the world. In the late 1970s and e (...)
6
 
11 kommentarer
BCG Matrix and Continous Evaluation
Due to the highly dynamic environment in markets, the shelf life of any product or service is limited more by external f (...)
5
 
1 kommentarer
How to Calculate the Relative Market Share in BCG Matrix?
In one of my company products' portfolio we are the market leader and have 92% of the market share (the second largest c (...)
5
 
3 kommentarer
Cash Cow Strategies and Examples
What type of strategy and policies could be used by an organization or business unit for a product line which falls into (...)
4
 
BCG Matrix is Not Useful for a Start-up Having Only One Product
How can a company entering the market with one product only, use the BCG Matrix for planning their strategies to promote (...)
3
 
1 kommentarer
The BCG Categories are not always Stages
Note that it's not alway mandatory that a product goes through all of these four BCG stages.
For example, there are (...)
3
 
1 kommentarer
BCG Matrix: How to Research the Market Share and the Market Growth for each Business?
I am having trouble on how to research companies to determine where they fit in the BCG Matrix.
What information do (...)
3
 
The Financing Assumption of the BCG Matrix
The BCG matrix is ​​a matrix based on a self-financing financial structure (cash cow products finance star p (...)
3
 
Differences Between BCG Matrix and Ansoff Matrix
The Boston Consulting Group (BCG) tool matrix is one of the tools used in product portfolio analysis. It's used to deter (...)
2
 
1 kommentarer
Direction of Arrow between Cash Cow and Star Incorrect?
I think the Cash Cow (with excess dollars) should fund the star which is cash hungry (high working capital needs). So I (...)
-2
 
2 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Strategisk Portföljhantering. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Strategisk Portföljhantering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


10% Limit in Market Growth in BCG Matrix
Generally in the BCG Matrix, when the market growth is more than 10%, it is considered a star. Can anyone explain why th (...)
46
 
7 kommentarer

Example BCG Matrix: Coca Cola & Pepsi Cola
The matrix is misrepresenting in some cases. Example: Coca Cola and Pepsi. Coca Cola is market leader, as a result of wh (...)
45
 
9 kommentarer

Lack of Question Marks?
If a business has no Question Marks (or just one), what should it do? (...)
34
 
1 kommentarer

How Do I Place my Products / Services in the BCG?
Currently I'm trying to place the services of my company in the BCG matrix, and I have problems in theses aspects:
(...)
20
 
2 kommentarer

Why the Quadrants of BCG Matrix are Named as Star, Dog, Cow, Problem Child
The BCG matrix's underlying assumptions are these:
(i) High market growth rate, by virtue of attracting competition (...)
18
 
2 kommentarer

BCG Matrix is useless!
Totally useless (as a contemporary business tool). (...)
16
 
8 kommentarer

BCG Matrix Dog Strategies and Examples
What type of strategy and policies may be used by an organization or business unit for a product line which falls into t (...)
15
 
How to do BCG Plotting?
Hello everyone, I'm a little bit confused about how to plot products on to the BCG matrix? Should I:
[1] Look at th (...)
11
 
3 kommentarer

Distinction Between PLC and BCG Matrix?
What are the similarities and differences between the product life cycle and the BCG Matrix? (...)
8
 
4 kommentarer

BCG Matrix: Can Dogs be More Lucrative than Cash Cows?
Can someone support this statement with an example or a case study?
"Sometimes dogs can earn even more cash as cash (...)
8
 
7 kommentarer

BCG Matrix Star Strategies and Examples
What type of strategy and policies may be used by an organization or business unit for a product line which falls into t (...)
6
 
8 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Strategic Portfolio Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Combine BCG Matrix (Market Share / Market Growth Rate) with a Margin / Market Growth Rate Matrix

Combining the Market Situation with Our Profitability
It can be extremely useful to adapt the BCG Matrix to address a particular situation. Suppose you have plotted a portfol (...)

Pitfalls of Applying Portfolio Matrices

Portfolio Management, Best Practices, Using BCG Matrix
- Care should be taken to generate sufficent information (knowledge) and avoid many forms of cognitive bias of managemen (...)

BCG Matrix Revisited

Improve BGC Matrix
In a recent research Steven E. Phelan, University of Nevada (Las Vegas) and Markus Venzin, Universitá Bocconi (Milan), u (...)

Reasons for the Decline in Use of the BCG Matrix

Limitations
Despite is one of the best known and persistent tools in strategic management, widely used during the decade 1972-82, th (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Strategisk Portföljhantering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Definition, Differences and Relationships between Resources, Capabilities, Competencies and Core Competencies

Core Competencies
Javidan (1998) has made a great contribution to answering the question for the relationship / differences between resour (...)

Diversification Strategy and Portfolio Management

Diversification, Corporate Strategy, Portfolio Management, Corporate Center
Presentation about diversification including many graphs and figures for clarification. The presentation includes the fo (...)

How to Create BCG Matrices using Microsoft Excel

Creating BCG Matrix in Excel
Brief summary of the BCG Matrix, followed by an extensive explanation of how to create BCG Matrices using Microsoft Exce (...)

BCG on Corporate Strategy

What is Corporate Strategy, Corporate Strategy Implementation
Jeff Gell of BCG explains that corporate strategy is more than portfolio strategy. There are 5 things you need to do in (...)

Introduction to the BCG Matrix

Understanding Portfolio Analysis by Using the BCG Matrix
Mark Wolters explains how Portfolio Analysis can be conducted using the BCG Matrix to determine to which products a comp (...)

BCG Matrix Diagram

Portfolio Management
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Strategisk Portföljhantering.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför BCG Matrisen med: McKinsey Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Steg-Grind-modellen  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Relativ Värdetillväxten  |  Regeln om Tre  |  Kärnkompetens  |  Bass Diffusionsmodell  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Industriförändring  |  Placering, Placera Trout  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Strategisk Portföljhantering? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 22-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.