Bass Diffusionsmodell

Kunskapscenter

   

Förutsäga innovationskurvor. Förklaring av Bass Innovationsutspridningsmodell (Bass Diffusion model) av Frank M. Bass. ('69)

Innehåll

Premium

Bass Diffusion modellen i användningen och diffusion/spridning av nya produkter och teknologier av Frank M. Bass (A New Product Growth Model for Consumer Durables, 1969, Management Science, 15, 215-227) och den mer senare utvidgningen av Diffusionsteorin används för marknadsanalys och för att förutse behov av nya teknologier. Bass diffusionsmodell är ett av de verktyg att beskriva, och ibland kunna förutsäga, volymen på inköp av nya varaktiga konsumentprodukter.
 

Erfarenhet från många innovationer visar att spridningen av en ny metod eller koncept på en marknad kan karakteriseras av Bass formel:

Bas- diffusionsformel

Parametrarna i Bass Diffusion modell

De tre parametrarna ur Bass Diffusion modell att förutsäga Nt (antal användare vid tidpunkten t), är:

  • M = den potentiella marknaden; det sammanlagda antalet personer som slutligen kommer att använda produkten
  • p= koefficienten för innovation (yttre inflytande på); sannolikheten  att någon som ännu inte använder produkten kommer att starta att använda den på grund av massmedial täckning eller andra yttre faktorer
  • q= koefficienten för immitation (internt inflytande på); sannolikheten att någon som ännu inte använder produkten kommer att starta att använda den på grund av "word-of-mouth" eller genom annat inflytande från de som redan använder produkten.

Standard bas- kurva för diffusionen av innovationer Se bilden på höger hand för ett typisk diagram av den standard baserade kurvan (med de genomsnittliga värdena av respektive p och q av 0.03 och 0.38).


Användning av Bass Diffusionsmodell

Bass diffusionsteori är enkel nog för att tillåta en första bedömning. Det finns inte något omgående behov av ytterligare mer komplext modellerande. Emellertid måste omsorg tas till att modellen endast är en av de många modeller som finns kring teknologisk utspridning. Många variationer på Bass Diffusion modellen har utvecklats med tiden, de påtalar ofta att de ger en högre precision eller större användbarhet vid vissa speciella omständigheter.


Dynamiken hos innovationsupptagningskurvor, och hur teknologin eller hur dess användning sprider ut sig på marknaden, är ett kritiskt analytiskt verktyg när man bedömer affärskalkyler/business case för interna eller yttre investeringar i nya teknologier. För investeringar i tidiga skeden eller interna affärskalkyler/business case för nya produkter, är det nödvändigt att ha en viss förståelse för den troliga utspridningen av teknologin. Genom att inte ha en mental modell som kan testas mot verkligheten, mängden av kapital, time to market och tidsfönstret för en möjlighet, kan bli kraftigt missbedömda. Innovationsutspridningsmodeller är viktiga verktyg för att effektivt bedöma förtjänsterna med att investera i teknologier, som är nya eller nymodiga och inte har "prima facie" (vid första anblicken) förutsägbart mönster, att användarna snabbt skall ta till sig det nya.


Bass Diffusionsmodell Forumet
  How is Bass Curve Model Different from Product Life Cycle
I can not find considerable differences in between...
     
 
  Calculating and Predicting a Product Life Cycle
If we had to determine the life cycle of a product...
     
 
  External / Internal Influence Model
Why is the Bass Model also called "external intern...
     
 
  Alternate Bass Model Formula
The Bass model can (I think) be written as:
N...
     
 
  Calculating Nt-1 in Bass | Calculating m, p and q in the Bass Model
How do you calculate Nt-1 in the Bass formula?...
     
 

Bass Diffusionsmodell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Bass Diffusionsmodell Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Bass Diffusionsmodell Premium

Expert Tips (ENG) - Bass Diffusion Premium
 

Innovation Pitfalls

Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 commo...
Usage (application): Avoiding Innovation Traps
 
 
 

Limitations of Bass Diffusion

- Despite the sophistication of the Bass Diffusion...
Usage (application): Diffusion of new Technology
 
 
 

Social Persuasion: Determining the Potential of Social Influencers

Which consumers are best able to influence others ...
Usage (application): Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scie...
Usage (application): Adoption of New Technologies
 
 


Resurser - Bass Diffusionsmodell Premium
 

Nyheter om Diffusionsmodell


     
 

Nyheter om Innovationsspridning Modell


     
 

Videor om Diffusionsmodell


     
 

Videor om Innovationsspridning Modell


     
 

Presentationer om Diffusionsmodell


     
 

Presentationer om Innovationsspridning Modell


     
 

Mer om Diffusionsmodell


     
 

Mer om Innovationsspridning Modell


     


Jämför Bass Innovationsutspridningsmodell med:   Innovation Adoption Curve (Rogers)  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  BCG Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Placering, Placera Trout  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.