Bass Diffusionsmodell

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

34 itens • 372.600 visitas


Sammanfattning

Bass Diffusion modellen i användningen och diffusion/spridning av nya produkter och teknologier av Frank M. Bass (A New Product Growth Model for Consumer Durables, 1969, Management Science, 15, 215-227) och den mer senare utvidgningen av Diffusionsteorin används för marknadsanalys och för att förutse behov av nya teknologier. Bass diffusionsmodell är ett av de verktyg att beskriva, och ibland kunna förutsäga, volymen på inköp av nya varaktiga konsumentprodukter.
 

Erfarenhet från många innovationer visar att spridningen av en ny metod eller koncept på en marknad kan karakteriseras av Bass formel:

Bas- diffusionsformel

Parametrarna i Bass Diffusion modell

De tre parametrarna ur Bass Diffusion modell att förutsäga Nt (antal användare vid tidpunkten t), är:

  • M = den potentiella marknaden; det sammanlagda antalet personer som slutligen kommer att använda produkten
  • p= koefficienten för innovation (yttre inflytande på); sannolikheten  att någon som ännu inte använder produkten kommer att starta att använda den på grund av massmedial täckning eller andra yttre faktorer
  • q= koefficienten för immitation (internt inflytande på); sannolikheten att någon som ännu inte använder produkten kommer att starta att använda den på grund av "word-of-mouth" eller genom annat inflytande från de som redan använder produkten.

Standard bas- kurva för diffusionen av innovationer Se bilden på höger hand för ett typisk diagram av den standard baserade kurvan (med de genomsnittliga värdena av respektive p och q av 0.03 och 0.38).


Användning av Bass Diffusionsmodell

Bass diffusionsteori är enkel nog för att tillåta en första bedömning. Det finns inte något omgående behov av ytterligare mer komplext modellerande. Emellertid måste omsorg tas till att modellen endast är en av de många modeller som finns kring teknologisk utspridning. Många variationer på Bass Diffusion modellen har utvecklats med tiden, de påtalar ofta att de ger en högre precision eller större användbarhet vid vissa speciella omständigheter.


Dynamiken hos innovationsupptagningskurvor, och hur teknologin eller hur dess användning sprider ut sig på marknaden, är ett kritiskt analytiskt verktyg när man bedömer affärskalkyler/business case för interna eller yttre investeringar i nya teknologier. För investeringar i tidiga skeden eller interna affärskalkyler/business case för nya produkter, är det nödvändigt att ha en viss förståelse för den troliga utspridningen av teknologin. Genom att inte ha en mental modell som kan testas mot verkligheten, mängden av kapital, time to market och tidsfönstret för en möjlighet, kan bli kraftigt missbedömda. Innovationsutspridningsmodeller är viktiga verktyg för att effektivt bedöma förtjänsterna med att investera i teknologier, som är nya eller nymodiga och inte har "prima facie" (vid första anblicken) förutsägbart mönster, att användarna snabbt skall ta till sig det nya.


Särskild Intressegrupp SIG

innovation Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om innovation. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om innovation

 

Calculating and Predicting a Product Life Cycle
If we had to determine the life cycle of a product how can it be done. What quantitative variables should we take in consideration for calculating the same and why?...
14
 
1 kommentarer
External / Internal Influence Model
Why is the Bass Model also called "external internal influence model"?...
10
 
Measuring Adoption of Innovation
Hi, I just want to know how you can measure the adoption of an innovation like Bitcoins. Which method can you use and which theoretical framework do you need to successfully measure the adoption. Btw,...
4
 
1 kommentarer
How is Bass Curve Model Different from Product Life Cycle
I can not find considerable differences in between the Bass Curve and the Product Life Cycle. Please advise......
4
 
Alternate Bass Model Formula
The Bass model can (I think) be written as: New Cust = Innovation * (Population - Customers) + Immitation * Customers + Imitation * (Customers * Customers) / population. It is easy to explain th...
3
 
Calculating Nt-1 in Bass | Calculating m, p and q in the Bass Model
How do you calculate Nt-1 in the Bass formula?...
3
 
7 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om innovation. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Innovation (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps
Harvard Professor R. Moss Kanter describes 4 common innovation mistakes and corresponding remedies (HBR Nov 2006): 1. S...

Limitations of Bass Diffusion

Diffusion of new Technology
- Despite the sophistication of the Bass Diffusion Model, the resulting data has to be treated with care, as it is mainl...

Social Persuasion: Determining the Potential of Social Influencers

Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
Which consumers are best able to influence others in social groups? What characteristics and what factors identify those...

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies
Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scientific Revolutions”, in which he suggested that the entrenched interes...
Informationskällor

Olika informationskällor om innovation. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


On the Bass diffusion theory. 4 Versions On the Bass Diffusion Theory

Four Versions of BD
Paper by Philip Hans Franses compares four empirical versions of the Bass Diffusion model. It is shown that some of the ...

Opinion Leadership, Worth-Of-Mouth and Buzz Marketing

Opinion Leadership, Buzz Marketing, Worth-Of-Mouth Communication, Cool Hunting
Presentation with speaking notes about Opinion Leadership, including several related types of marketing. The presentatio...

Extended Bass Diffusion Model

Cross-country Diffusion of New Products
Paper by H. Peter Boswijk, Dennis Fok and Philip Hans Franses. To examine cross-country diffusion of new products, marke...

Marketing Research: Introduction and Techniques

Marketing Research, Qualitative Marketing Research Methods, Research Experiments
This presentation provides an overview of Marketing research and its techniques, including focus groups. The presentatio...

Product Life Cycle (PLC) versus Bass Diffusion

Product Management, Decision Making
Presentation about the Product Life Cycle model thereby making a comparison with the Bass Diffusion Model. It includes t...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående innovation.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Bass Innovationsutspridningsmodell med:   Innovation Adoption Curve (Rogers)  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  BCG Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Placering, Placera Trout  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om innovation? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.