Bass Diffusionsmodell

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Förutsäga innovationskurvor. Förklaring av Bass Innovationsutspridningsmodell (Bass Diffusion model) av Frank M. Bass. ('69)


Bass Diffusion modellen i användningen och diffusion/spridning av nya produkter och teknologier av Frank M. Bass (A New Product Growth Model for Consumer Durables, 1969, Management Science, 15, 215-227) och den mer senare utvidgningen av Diffusionsteorin används för marknadsanalys och för att förutse behov av nya teknologier. Bass diffusionsmodell är ett av de verktyg att beskriva, och ibland kunna förutsäga, volymen på inköp av nya varaktiga konsumentprodukter.
 

Erfarenhet från många innovationer visar att spridningen av en ny metod eller koncept på en marknad kan karakteriseras av Bass formel:

Bas- diffusionsformel

Parametrarna i Bass Diffusion modell

De tre parametrarna ur Bass Diffusion modell att förutsäga Nt (antal användare vid tidpunkten t), är:

  • M = den potentiella marknaden; det sammanlagda antalet personer som slutligen kommer att använda produkten
  • p= koefficienten för innovation (yttre inflytande på); sannolikheten  att någon som ännu inte använder produkten kommer att starta att använda den på grund av massmedial täckning eller andra yttre faktorer
  • q= koefficienten för immitation (internt inflytande på); sannolikheten att någon som ännu inte använder produkten kommer att starta att använda den på grund av "word-of-mouth" eller genom annat inflytande från de som redan använder produkten.

Standard bas- kurva för diffusionen av innovationer Se bilden på höger hand för ett typisk diagram av den standard baserade kurvan (med de genomsnittliga värdena av respektive p och q av 0.03 och 0.38).


Användning av Bass Diffusionsmodell

Bass diffusionsteori är enkel nog för att tillåta en första bedömning. Det finns inte något omgående behov av ytterligare mer komplext modellerande. Emellertid måste omsorg tas till att modellen endast är en av de många modeller som finns kring teknologisk utspridning. Många variationer på Bass Diffusion modellen har utvecklats med tiden, de påtalar ofta att de ger en högre precision eller större användbarhet vid vissa speciella omständigheter.


Dynamiken hos innovationsupptagningskurvor, och hur teknologin eller hur dess användning sprider ut sig på marknaden, är ett kritiskt analytiskt verktyg när man bedömer affärskalkyler/business case för interna eller yttre investeringar i nya teknologier. För investeringar i tidiga skeden eller interna affärskalkyler/business case för nya produkter, är det nödvändigt att ha en viss förståelse för den troliga utspridningen av teknologin. Genom att inte ha en mental modell som kan testas mot verkligheten, mängden av kapital, time to market och tidsfönstret för en möjlighet, kan bli kraftigt missbedömda. Innovationsutspridningsmodeller är viktiga verktyg för att effektivt bedöma förtjänsterna med att investera i teknologier, som är nya eller nymodiga och inte har "prima facie" (vid första anblicken) förutsägbart mönster, att användarna snabbt skall ta till sig det nya.


Särskild Intressegrupp SIG - innovation


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)


Forum - innovation  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Calculating and Predicting a Product Life Cycle (1 reaktioner)
If we had to determine the life cycle of a product how can i...
 
 
 
 
  External / Internal Influence Model
Why is the Bass Model also called "external internal influen...
 
 
 
 
  Measuring Adoption of Innovation (1 reaktioner)
Hi, I just want to know how you can measure the adoption of ...
 
 
 
 
  How is Bass Curve Model Different from Product Life Cycle
I can not find considerable differences in between the Bass ...
 
 
 
 
  Alternate Bass Model Formula
The Bass model can (I think) be written as: New Cust = In...
 
 
 
 
  Calculating Nt-1 in Bass | Calculating m, p and q in the Bass Model (7 reaktioner)
How do you calculate Nt-1 in the Bass formula?...
 
 
 
 

Best Practices - innovation

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Innovation

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Innovation Pitfalls

Avoiding Innovation Traps...
 
 
 

Limitations of Bass Diffusion

Diffusion of new Technology...
 
 
 

Social Persuasion: Determining the Potential of Social Influencers

Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership...
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies...
 
 

Resurser - innovation

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Diffusionsmodell


     
 

Nyheter om Innovationsspridning


     
 

Videor om Diffusionsmodell


     
 

Videor om Innovationsspridning


     
 

Presentationer om Diffusionsmodell


     
 

Presentationer om Innovationsspridning


     
 

Mer om Diffusionsmodell


     
 

Mer om Innovationsspridning


     

Jämför Bass Innovationsutspridningsmodell med:   Innovation Adoption Curve (Rogers)  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  BCG Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Placering, Placera Trout  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Industriförändring  |  Omvälvande Innovation


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.